NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH TIỀN GIANG

71 59 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN KHẮC Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007-2011 Tháng 8/2011 i NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN VĂN KHẮC Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS TS Nguyễn Thị Chắt TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ Trước hết, xin thành kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ người thân gia đình ni dạy, tạo điều kiện thuận lời cho học tập động viên suốt trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô Khoa Nông học tận tình dạy bảo tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS - TS Nguyễn Thị Chắt, người dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Để hoàn thành việc thu thập số liệu luận văn này, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, trạm BVTV huyện Châu ThànhTiền Giang 30 hộ nông dân trồng rau huyện Châu ThànhTiền Giang Tôi xin chân thành cảm ơn Đồng thời, xin cảm ơn bạn sinh viên lớp Bảo Vệ Thực Vật K33 giúp đỡ động viên học tập suốt thời gian qua TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Nguyễn Văn Khắc iii TÓM TẮT Nguyễn Văn Khắc – Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 “NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG” Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Chắt Đề tài thực nhằm điều tra mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F mơ tả đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn cải Hellula undalis F Đồng thời xác định hiệu phòng trừ sâu đục nõn cải loại thuốc BVTV Châu ThànhTiền Giang từ 15/2/2011 đến 15/6/2011 Nội dung nghiên cứu gồm phần: − Tìm hiểu trạng sản xuất cải huyện Châu ThànhTiền Giang nhằm làm sở thực tiễn cho nghiên cứu sâu đục nõn cải Hellula undalis F − Điều tra diễn biến đánh giá mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F cải huyện Châu ThànhTiền Giang − Mô tả đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn cải Hellula undalis F − Khảo nghiệm hiệu lực trừ sâu đục nõn cải Hellula undalis F số thuốc BVTV điều kiện đồng Thí nghiệm bố trí theo khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại Sau tiến hành thực hiện, ghi nhận số kết quả: Hiện trạng sản xuất cải Châu Thành - Tiền Giang năm 2011 Qua trình điều tra vấn nông dân, ghi nhận kết sau: Đa số nơng dân có thâm niên trồng cải lâu năm (trung bình năm), diện tích trồng tương đối lớn, suất lợi nhuận cao (1,5 – 2,5 triệu/vụ) Canh tác cải vùng phần lớn theo tập quán cũ, có áp dụng biện pháp luân canh (100%) xen canh (33,3%) Tất nông dân sử dụng loại phân vô như: Urê, DAP, NPK, lân; không sử dụng phân hữu Trong trình canh tác, nông dân nhận biết nhiều loại sâu bênh hại như: bọ nhảy, sâu tơ, sâu đục iv nõn Tuy nhiên, nơng dân q lạm dụng vào thuốc BVTV sử dụng thuốc cao khuyến cáo (36,7%); phun thuốc nhiều lần (4 – lần) vụ Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang năm 2011 Sâu đục nõn cải Hellula undalis F bắt đầu xuất từ giai đoạn NSG đến 10 NSG đạt mật độ sâu cao giai đoạn từ 15 NSG đến 20 NSG, sau mật độ sâu giảm xuống Tỉ lệ bị hại cao giai đoạn 20 NSG Nhìn chung mật độ sâu tỉ lệ bị hại tương đối cao Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn cải Hellula undalis F Trứng sâu đục nõn Hellula undalis F có hình bầu dục, đẻ có màu trắng sau chuyển sang màu nâu nhạt, thời gian ủ trứng – ngày Sâu đục nõn cải Hellula undalis F có tuổi kéo dài – 11 ngày, lưng có sọc màu đỏ sậm chạy dọc lưng Nhộng màu nâu sậm, kích thước 7,55 ± 0,49 mm, thời gian nhộng – ngày Thành trùng có màu nâu nhạt sống – 12 ngày, đẻ trung bình 280 trứng Vòng đời sâu đục nõn cải Hellula undalis F từ 16 – 19 ngày Hiệu lực phòng trừ sâu đục nõn cải số loại thuốc BVTV cải Châu ThànhTiền Giang, tháng năm 2011 Kết thí nghiệm ngồi đồng cho thấy thuốc Lut 55WP Regent 800WG có hiệu phòng trừ sâu đục nõn cải Hellula undalis F cao nhanh (100% ngày sau phun thuốc) v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh mục chữ viết tắt vii Danh sách bảng đồ thị viii Danh sách hình ix Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vần đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Giới hạn đề tài Chương 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Khái quát cải 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học thành phần dinh dưỡng 2.2 Một số sâu hại cải 2.2.1 Nghiên cứu số sâu hại cải nước 2.2.2 Nghiên cứu số sâu hại cải nước 2.3 Một số nghiên cứu sâu đục nõn cải Hellula undalis F 2.3.1 Nghiên cứu sâu đục nõn cải Hellula undalis F nước 2.3.2 Nghiên cứu sâu đục nõn cải Hellula undalis F ngồi nước 2.4 Đặc tính liều lượng sử dụng số thuốc BVTV sử dụng để khảo sát hiệu lực trừ Hellula undalis F 11 Chương 3: Vật liệu phương pháp nghiên cứu 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 vi 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2.1 Thời gian nghiên cứu 13 3.2.2 3.3 Địa điểm nghiên cứu 13 Đặc điểm khu vực thí nghiệm 13 3.3.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết khu vực thí nghiệm 13 3.3.2 Đặc điểm đất đai, đại hình khu vực thí nghiệm 14 3.3.3 Đặc điểm nguồn nước tưới khu vực thí nghiệm 15 3.4 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Vật liệu thí nghiệm 15 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.2.1 3.4.2.2 Điều tra trạng sản xuất cải Châu ThànhTiền Giang 15 Điều tra mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang 16 3.4.2.3 Tìm hiểu đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn Hellula undalis F 17 3.4.2.4 Khảo sát hiệu lực phòng trừ sâu đục nõn cải số thuốc BVTV 18 3.5 Xử lý số liệu 19 Chương 4: Kết thảo luận 20 4.1 Hiện trạng sản xuất cải Châu Thành - Tiền Giang 20 4.2 Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang 27 4.3 Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn cải Hellula undalis F 33 4.4 Hiệu lực phòng trừ sâu đục nõn cải số thuốc BVTV 41 Chương 5: Kết luận đề nghị 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 45 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 47 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật BT: Bacillus thuringiensis SGPT: Giai đoạn phát triển LLL: Lần lặp lại NPV: Nuclear polyhedrosis virus NSG: Ngày sau gieo NSP: Ngày sau phun NT: Nghiệm thức IPM: Integrated pest management PGS: Phó giáo sư SCTQS: Số cá thể quan sát SD: Độ lệch chuẩn SLQS: Số lần quan sát STT: Số thứ tự TB: Trung bình TCN: Tiêu chuẩn ngành TS: Tiến sĩ TLCBH: Tỉ lệ bị hại TLTB: Tỉ lệ trung bình TLVHTB: Tỉ lệ vũ hóa trung bình TTG: Tên thường gọi viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ĐỒ THỊ STT  Tên bảng 1  Đồ thị 3.1 Nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa số nắng Tiền Giang từ Trang tháng đến tháng năm 2011 Bảng 4.1 Một số thông tin sản xuất cải huyện Châu ThànhTiền Giang, năm 2011 Bảng 4.2 Hiện trạng canh tác cải huyện Châu ThànhTiền Giang, năm 2011 Bảng 4.3 Bảo vệ thực vật cải nông dân Châu ThànhTiền Giang, năm 2011 Bảng 4.4 Một số sâu hại thiện địch xuất cải Châu ThànhTiền Giang, năm 2011 Bảng 4.5 Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang vụ điều tra thứ từ 13/2 đến 18/3/2011 Bảng 4.6 Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang vụ điều tra thứ hai từ 10/3 đến 11/4/2011 Bảng 4.7 Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang vụ điều tra thứ ba từ 29/3 đến 1/5/2011 14 31 Bảng 4.8 Kích thước giai đoạn phát triển Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang, tháng năm 2011 33 Bảng 4.9 Một số đặc điểm ấu trùng sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang, tháng năm 2011 34 Bảng 4.10 Vòng đời sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang, tháng năm 2011 39 Bảng 4.11 Một số đặc điểm khác Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang, tháng năm 2011 39 Bảng 4.12 Hiệu lực phòng trừ Hellula undalis F trung bình số loại thuốc BVTV thí nghiệm ngồi đồng thực Châu ThànhTiền Giang, tháng 5/2011 41 Đồ thị 4.1 Mức độ gây hại sâu đục nõn cải Hellula undalis F Châu ThànhTiền Giang vụ từ 13/2 – 1/5/2011 32 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  20 22 24 27 30 31 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1 đồ điều tra mức độ gây hại 16 Hình 3.2: đồ bố trí thí nghiệm 18 Hình 4.1 Một số loại sâu hại thiên địch cải 29 Hình 4.2 Sâu đục nõn cải Hellula undalis F 37 Hình 4.3 Một số đặc điểm Hellula undalis F 38 Hình 4.4 Vòng đời sâu đục nõn cải Hellula undalis F 40 Hình 4.5 Cảnh khu thí nghiệm hiệu lực thuốc 42 47 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT CẢI NGỌT (Về trạng canh tác cải Châu Thành - Tiền Giang) Thông tin chung: Số phiếu: Ngày vấn: Tỉnh: Tiền Giang; Huyện: Châu Thành; Xã: Họ tên chủ hộ: Thâm niên cánh tác: Tổng diện tích đất: m2 Diện tích trồng rau: m2 Diện tích trồng cải ngọt: m2 Giống cải ngọt: Năng suất: ………… kg/1.000m2 Lợi nhuận:……………… đồng/1.000m2 Hiện trạng canh tác: Thời vụ: Tháng Loại rau Thủy lợi Diện tích (m2) 10 11 12 (*) (*): Tưới: 1; Nhờ mưa: Luân canh: có khơng Cơng thức ln canh:…………………………………………………………… Xen canh: có khơng Cơng thức xen canh:…………………………………………………………… Làm đất: Gieo sạ Cấy Lượng hạt giống:………… /1.000m2 48 Phân bón: STT Loại phân Khối lượng Thời gian bón Thời gian sinh trưởng cây: Cải gieo: ……………ngày Làm cỏ: Bằng tay: Cải sạ: ………….ngày Sử dụng thuốc Loại thuốc: Tưới nước: Chu kì tưới: Nguồn nước tưới: Phương pháp tưới: Thời gian tưới Bảo vệ thực vật: a Loại sâu hại STT Tên sâu hại Nhẹ Mức độ xuất Trung bình Nặng b Thuốc trừ sâu sử dụng STT Loại thuốc Số lần phun Liều lượng phun Theo Cao Thấp K/cáo K/cáo K/cáo Hiệu Tốt TB Không rõ 49 c Loại bệnh hại STT Tên bệnh hại Nhẹ Mức độ xuất Trung bình Nặng d Thuốc trừ bệnh sử dụng STT Loại thuốc Số lần phun Liều lượng phun Theo Cao Thấp K/cáo K/cáo K/cáo Hiệu Tốt TB Không rõ Tiền Giang, ngày……tháng……năm…… Người vấn 50 DANH SÁCH CÁC NÔNG HỘ ĐƯỢC ĐIỀU TRA STT Họ tên Địa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Văn Tứ Huỳnh Văn Thanh Nguyễn Văn Sang Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Văn Sáu Phan Văn Bé Nguyễn Văn Ngối Nguyễn Văn Nhơn Phan Văn Hiếu Nguyễn Văn Huy Phan Văn Châu Nguyễn Văn Miên Nguyễn Văn Mười Hai Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Tùng Bùi Văn Em Bùi Văn Chính Bùi Văn Điệp Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Văn Hoàng Vũ Nguyễn Văn Hiếu Bành Văn Dốt Võ Văn Sách Nguyễn Văn Xê Nguyễn Văn Phương Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Văn Đơ Võ Thị Thanh Nguyễn Văn Nè Nguyễn Văn Đáng xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Long An, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành Ghi                                                             51 Phụ lục Nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa số nắng điều tra mức độ gây hại Vụ thứ Ngày 13/2/11 14/2/11 15/2/11 16/2/11 17/2/11 18/2/11 19/2/11 20/2/11 21/2/11 22/2/11 23/2/11 24/2/11 25/2/11 26/2/11 27/2/11 28/2/11 01/3/11 02/3/11 03/3/11 04/3/11 05/3/11 06/3/11 07/3/11 08/3/11 09/3/11 10/3/11 11/3/11 12/3/11 13/2/11 14/3/11 15/3/11 16/3/11 17/3/11 Nhiệt độ (0C) 25,4 25,3 25,9 26,4 26,2 26,0 25,2 26,1 26,5 26,3 26,7 26,4 26,9 26,9 26,9 27,1 26,1 26,9 26,9 26,2 27,1 27,2 26,4 27,1 27,1 28,0 27,4 26,8 27,5 26,8 27,5 27,4 26,3 Ẩm độ (%) 76 76 75 79 83 75 85 81 73 80 78 83 83 76 80 82 85 80 80 80 70 79 84 80 78 74 75 75 70 80 81 75 85 Lượng mưa (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nắng (giờ) 7,7 9,8 8,9 8,5 9,5 10,5 5,3 7,0 5,3 7,1 9,2 8,9 7,8 10,0 8,7 7,7 3,2 3,8 6,6 4,7 7,9 9,6 10,2 10,5 11,0 9,3 10,0 7,2 7,9 8,0 7,7 5,0 3,5 52 18/3/11 TB Vụ thứ Ngày 10/3/11 11/3/11 12/3/11 13/3/11 14/3/11 15/3/11 16/3/11 17/3/11 18/3/11 19/3/11 20/3/11 21/3/11 22/3/11 23/3/11 24/3/11 25/3/11 26/3/11 27/3/11 28/3/11 29/3/11 30/3/11 31/3/11 01/4/11 02/4/11 03/4/11 04/4/11 05/4/11 06/4/11 07/4/11 08/4/11 09/4/11 10/4/11 11/4/11 TB 25,8 26,6 87 78,9 Nhiệt độ (0C) 28,0 27,4 26,8 27,5 26,8 27,5 27,4 26,3 25,8 26,8 27,7 27,9 27,3 26,6 25,7 25,8 25,9 26,4 26,3 26,7 26,3 27,1 27,1 26,5 26,6 26,5 27,0 26,3 26,9 26,6 27,4 27,4 27,0 26,8 Ẩm độ (%) 74 75 75 70 80 81 75 85 87 81 82 75 86 89 88 90 86 82 80 79 76 79 88 93 91 89 77 79 76 80 75 79 81 81,3 10,0 0,4 Lượng mưa (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,6 7,6 Nắng (giờ) 9,3 10,0 7,2 7,9 8,0 7,7 5,0 3,5 1,6 9,6 9,3 8,4 9,2 3,5 1,1 1,4 2,8 2,2 5,2 5,7 7,3 7,9 0,0 0,0 3,2 0,8 6,7 6,7 9,5 8,6 9,4 8,7 6,8 5,9 53 Vụ thứ Ngày 29/3/11 30/3/11 31/3/11 01/4/11 02/4/11 03/4/11 04/4/11 05/4/11 06/4/11 07/4/11 08/4/11 09/4/11 10/4/11 11/4/11 12/4/11 13/4/11 14/4/11 15/4/11 16/4/11 17/4/11 18/4/11 19/4/11 20/4/11 21/4/11 22/4/11 23/4/11 24/4/11 25/4/11 26/4/11 27/4/11 28/4/11 29/4/11 30/4/11 01/5/11 Nhiệt độ (0C) 26,7 26,3 27,1 27,1 26,5 26,6 26,5 27,0 26,3 26,9 26,6 27,4 27,4 27,0 26,6 27,2 27,0 27,5 27,7 28,4 28,3 26,7 27,6 27,4 27,0 27,7 27,3 28,3 28,4 28,6 28,9 28,4 28,3 28,8 Ẩm độ (%) 79 76 79 88 93 91 89 77 79 76 80 75 79 81 79 80 83 86 83 81 80 84 80 78 83 76 80 76 78 80 80 81 81 80 Lượng mưa (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nắng (giờ) 5,7 7,3 7,9 0,0 0,0 3,2 0,8 6,7 6,7 9,5 8,6 9,4 8,7 6,8 0,7 11,0 10,8 10,0 9,8 10,7 11,0 1,6 6,1 11,0 10,2 9,7 9,5 9,0 10,5 9,0 9,2 8,7 11,0 10,5 54 TB 27,4 80,9 4,6 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang) 7,7 Phụ lục Đặc điểm hình thái sinh học sâu đục nõn cải Kích thước trứng (mm) Kích thước (mm) STT Chiều dài Chiều rộng 0,46 0,33 0,43 0,29 0,45 0,28 0,39 0,26 0,47 0,32 0,43 0,31 0,45 0,34 0,44 0,32 O,40 0,30 10 0,42 0,31 11 0,39 0,28 12 0,47 0,34 13 0,46 0,33 14 0,44 0,32 15 0,44 0,31 16 0,45 0,32 17 0,42 0,29 18 0,41 0,28 19 0,41 0,27 20 0,40 0,26 0,43 ± 0,02 0,30 ± 0,02 TB ± SD Tỉ lệ nở trứng sâu đục nõn cải Lần quan sát Số trứng theo dõi 100 Ngày đẻ 28/3 Số trứng nở sau đẻ ngày 70 19 Tổng số Tỉ lệ trứng nở nở 89 88,33 55 100 29/3 100 30/3 Kích thước ấu trùng sâu đục nõn cải (mm) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tuổi CD 1,18 1,20 1,28 1,30 1,25 1,16 1,19 1,15 1,20 1,22 1,16 1,24 1,18 1,18 1,08 1,30 1,20 1,20 1,18 1,16 1,10 1,20 1,15 1,18 1,19 1,18 1,12 1,21 1,18 1,18 1,21 1,15 1,25 1,18 1,20 1,24 1,17 1,16 1,16 1,28 CR 0,20 0,22 0,24 0,25 0,22 0,18 0,20 0,18 0,23 0,23 0,20 0,21 0,20 0,20 0,21 0,22 0,24 0,23 0,21 0,18 0,18 1,23 0,18 0,20 0,20 0,20 0,18 0,22 0,20 0,20 0,23 0,18 0,25 0,23 0,24 0,24 0,20 0,21 0,20 0,25 Tuổi CD 3,5 3,4 3,8 3,2 3,5 3,2 3,8 3,6 3,6 3,5 3,2 3,0 3,8 3,2 3,4 3,6 3,7 3,5 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3,8 3,7 3,9 3,5 3,7 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,9 3,8 3,8 3,1 3,0 3,2 CR 0,55 0,56 0,60 0,56 0,58 0,60 0,58 0,55 0,60 0,52 0,50 0,50 0,60 0,58 0,56 0,56 0,64 0,55 0,55 0,60 0,60 0,52 0,52 0,55 0,55 0,65 0,58 0,58 0,52 0,57 0,55 0,59 0,57 0,58 0,62 0,60 0,54 0,51 0,50 0,56 68 96 Tuổi CD 8,5 10 9 10 7,5 7,5 10 8,5 8 10 8,5 10 7,5 10,5 10 7 10 7,5 8 8,5 10 7,5 10,5 12 CR 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 1,8 1,6 1,5 1,4 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,4 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 1,4 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,7 1,6 80 96 Tuổi CD 12 12,5 12 12 12,5 13 12,5 14,5 14 13 14,5 14 12,5 13 11,5 11,5 13,5 12,2 13 13,5 13,5 13 12 13 12,5 14,5 13,5 12.5 12 13 11,5 13 15 15 13 14 12,5 13 13,5 12 (%) CR 1,8 1,8 1,8 2 2,2 2,2 2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 2,4 2,2 2,2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,5 2,4 56 TB SD 1,19 0,04 0,24 0,05 3,51 0,22 0,57 0,03 8,39 1,03 1,85 0,49 12,98 0,72 2,16 0,18 Kích thước vỏ đầu sâu đục nõn cải (mm) STT Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng 0,18 0,20 0,30 0,32 0,64 0,70 1,64 1,39 0,17 0,18 0,38 0,35 0,62 0,68 1,75 1,56 0,16 0,18 0,35 0,42 0,70 0,72 1,62 1,48 0,17 0,19 0,28 0,31 0,59 0,65 1,50 1,45 0,19 0,22 0,33 0,45 0,68 0,66 1,38 1,22 0,16 0,18 0,29 0,30 0,68 0,65 1,56 1,32 0,17 0,20 0,35 0,46 0,60 0,65 1,48 1,29 0,18 0,20 0,38 0,46 0,66 0,62 1,82 1,23 0,16 0,19 0,33 0,38 0,61 0,58 1,77 1,53 10 0,15 0,19 0,30 0,38 0,64 0,70 1,61 1,42 0,17 ± 0,19 ± 0,33 ± 0,38 ± 0,64 ± 0,66 ± 1,61 ± 1,39 ± 0,01 0,01 0,03 0,06 0,03 0,03 0,12 0,11 TB ± SD Tỉ lệ hóa nhộng sâu tuổi Nguyên nhân Tỉ lệ TLTB chết (%) (%) 12 Thối nhũng 76 43 Thối nhũng 86 37 13 Thối nhũng 74 Số lần Số sâu tuổi Số sâu tuổi quan sát quan sát hóa nhộng 50 38 50 50 Số sâu chết 78,67 Ghi chú: TLTB: Tỉ lệ trung bình Tỉ lệ vũ hóa nhộng SLQS Số nhộng theo dõi Số nhộng vũ hóa Tỉ lệ vũ hóa 30 28 93,33 30 27 90 30 28 93,33 30 29 96,67 30 27 90 Ghi chú: SLQS: Số lần quan sát, TLVHTB: Tỉ lệ vũ hóa trung bình TLVHTB 92,67 57 Kích thước thời gian làm nhộng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TB ± SD Chiều dài 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,3 7,3 8 7,5 8 8,5 8 7,5 7,5 7,5 6,5 7 6,5 6,5 8,5 7,55 ± 0,49 Chiều rộng 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,3 2 2,5 2,2 2 2,8 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2 2,5 2,4 2,3 2 2,2 2,2 2 0,2 2,5 2,4 2,5 2,25 ± 0,27 Thời gian 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6,04 ± 0,54 58 Tuổi thọ thành trùng STT Thành trùng đực (ngày) 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5,35 ± 1,65 TB ± SD Kích thước thàng trùng (mm) STT 10 Thành trùng Thành trùng (ngày) 11 10 10 6 8 11 12 10 10 10 8,45 ± 1,70 Thành trùng đực Chiều dài Sải cánh Chiều dài Sải cánh 7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 7,5 9,0 9,5 8,0 16,0 15,5 16,0 16,0 16,5 15,0 16,0 15,0 17,0 15,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 9,5 9,0 7,5 8,5 15,0 15,0 17,0 16,5 14,5 15,0 17,0 16,0 16,0 15,0 59 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TB ± SD 9,0 7,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 9,0 16,0 16,0 15,5 15,0 16,5 16,0 16,5 16,0 16,5 16,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 8,0 8,0 7,5 7,0 14,0 15,5 16,0 16,0 14,0 16,0 15,0 15,0 15,0 14,5 8,53 ± 0,62 15,90 ± 0,44 8,05 ± 0,52 15,4 ± 0,74 Thời gian trứng ấu trùng sâu đục nõn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trứng Tuổi Tuổi Tuổi Tuổi GĐAT 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 9 8 10 9 10 9 10 8 10 60 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TB ± SD 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 11 8 10 8 8 8 10 9 2,33 ± 0,44 ± 0,3 ± 0,3 2,3 ± 0,42 2,43 ±0,56 8,73 ± 0,72 Phụ lục Hiệu lực phòng trừ sâu đục nõn cải số loại thuốc BVTV Hiệu lực loại thuốc LLL NT 3 3 1 2 3 4 5 NSP NSP NSP NSP 100 93 100 23,46 17,22 22,41 95,58 94,44 100 52,16 31,83 62,82 0 100 100 100 67,71 63,48 36,96 100 100 100 80,63 81,74 92,33 0 78,47 64,19 36,96 92,82 92,84 88,49 0 90,06 59,19 36,96 90,06 89,86 100 0 61 0 0 Số liệu chuyển đồi dùng arcsin bậc hai LLL NT 3 3 1 2 3 4 5 NSP NSP NSP NSP 88,69 74,66 88,69 28,97 24,52 28,25 77,86 76,31 88,74 46,24 34,35 52,43 1,18 1,18 1,18 88,69 88,69 88,69 55,37 52,82 37,44 88,74 88,74 88,74 63,89 64,70 73,92 1,18 1,18 1,18 62,35 53,24 37,44 74,46 74,48 70,17 1,18 1,18 1,18 71,62 50,30 37,44 71,62 71,43 88,65 1,18 1,18 1,18 Ghi chú: LLL: Lần lặp lại, NT: Nghiệm thức, NSP: Ngày sau phun Bảng kết trắc nghiệm phân hạng STT Nghiệm thức Hiệu lực thuốc Liều lượng sử dụng NSP NSP NSP NSP Lut 55WP 0,36 (g/ha) 84,01A 88,69A 88,69A 88,69A Biobit 32B FC (g/ha) 27,25C 48,54B 51,01B 53,12A Regent 800WG 0,192 (g/ha) 80,97A 88,74A 88,74A 88,74A Secsaigon 10EC (ml/ha) 44,34B 67,50B 73,04A 77,23A 6,97 8,65 8,72 15,65 12,48 19,21 19,93 39,44 CV(%) LSD0,01  
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU SÂU ĐỤC NÕN CẢI (Hellula undalis F.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CHÚNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BVTV TRÊN CẢI NGỌT TẠI CHÂU THÀNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay