ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẠO PHỐI HỢP ÚP NGỬA NHỊP ĐỘ THẤP VỚI CHIỀU DÀI MIỆNG CẠO NGỬA VÀ NỒNG ĐỘ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG, TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 235 TẠI ĐẤT XÁM LAI KHÊ

83 50 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

i ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẠO PHỐI HỢP ÚP NGỬA NHỊP ĐỘ THẤP VỚI CHIỀU DÀI MIỆNG CẠO NGỬA NỒNG ĐỘ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG, TÌNH TRẠNG SINH MỦ TRÊN DỊNG TÍNH PB 235 TẠI ĐẤT XÁM LAI KHÊ Tác giả NGUYỄN VÂN ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Trần Văn Lợt Th.S Nguyễn Năng Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm khoa Nơng Học tồn thể q Thầy Cơ tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập Chân thành cảm ơn Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam, Bộ Môn Sinh Khai Thác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi suốt trình thực tập Trân trọng cảm ơn Th.S Trần Văn Lợt – Giảng viên khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Th.S Nguyễn Năng – Phó trưởng Bộ môn Sinh Khai Thác – Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi thực khóa luận Trân trọng cảm ơn kỹ sư Trương Văn Hải tận tình hướng dẫn, giúp đỡđóng góp quý báu giúp tơi hồn thành khóa luận Lời cảm ơn chân thành xin gởi đến cô, chú, anh, chị kỹ sư kỹ thuật viên Bộ Môn Sinh Khai Thác nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Lời cảm ơn xin gởi đến bạn ngồi lớp Nơng Học động viên khích lệ tơi suốt q trình thực đề tài Lòng biết ơn vàn kính dâng cha mẹ, chú, anh chị em gia đình vun đắp tạo điều kiện tốt vật chất tinh thần để thành ngày hôm Tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Vân Anh iii TĨM TẮT Nguyễn Vân Anh, Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng chế độ cạo phối hợp úp ngửa nhịp độ thấp với chiều dài miệng cạo ngửa nồng độ kích thích khác đến sản lượng, tình trạng sinh mủ dòng tính PB 235 đất xám Lai Khê” bố trí lơ – 3, trạm thực nghiệm cao su Lai Khê, Bình Dương, tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 DVT PB 235 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Văn Lợt Th.S Nguyễn Năng Thí nghiệm bố trí theo kiểu có lơ phụ kép (Split split plot design) gồm yếu tố, 12 nghiệm thức, lần lặp lại, 36 ô sở, ô sở 100 Các thí nghiệm khai thác phương pháp cạo phối hợp úp ngửa với ba nhịp độ cạo kết hợp tần số kích thích d3 (4/y), d4 (6 – 8/y) d5 (2w) (cạo ngày nghỉ 2, 3, ngày), chiều dài miệng cạo ngửa 1/2 1/4 vòng xoắn ốc kết hợp cạo úp S/4 nồng độ kích thích 2,5% 5% Các chế độ có kết hợp phương pháp bôi bôi vỏ tái sinh bên miệng cạo (Pa) miệng cạo ngửa, bôi đường miệng cạo khơng bóc lớp mủ dây (La) miệng cạo úp, liều lượng bôi thuốc cho miệng cạo ngửa 1gram/cây/lần bôi, miệng cạo úp 0,75 gram/cây/lần bôi Nội dung nghiệm thức: I S/2 d3 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 4/y + S/4U d3 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 4/y II S/2 d3 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 4/y + S/4U d3 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 4/y III S/2 d4 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 6/y + S/4U d4 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 8/y IV S/2 d4 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 6/y + S/4U d4 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 8/y V S/2 d5 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 2w + S/4U d5 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 2w VI S/2 d5 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 2w + S/4U d5 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 2w VII S/4 d3 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 4/y + S/4U d3 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 4/y VIII S/4 d3 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 4/y + S/4U d3 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 4/y IX S/4 d4 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 6/y + S/4U d4 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 8/y iv X S/4 d4 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 6/y + S/4U d4 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 8/y XI S/4 d5 10m/12 (4 – 1) ET 2,5% Pa 2w + S/4U d5 9m/12 (5 – 1) ET 2,5% La 2w XII S/4 d5 10m/12 (4 – 1) ET 5% Pa 2w + S/4U d5 9m/12 (5 – 1) ET 5% La 2w Các tiêu theo dõi gồm: Sản lượng, hàm lượng cao su khô (DRC), thông số sinh lý, thời gian cạo mủ, khô mặt cạo Sau thời gian theo dõi, thu thập phân tích số liệu kết cho thấy: Chế độ cạo nhịp độ thấp d4 cho sản lượng cá thể lần cạo g/c/c, kg/phần cạo/ngày hai tháng 5, năm 2011 cao Bên cạnh tổng số lần cạo hai tháng nhịp độ cạo thấp d4, d5 so với d3 nên suất kg/ha/2tháng thấp nhịp độ d3 Chiều dài miệng cạo S/4 có suất thấp S/2 hai tháng 5, Khơng có khác biệt sản lượng cá thể hai nồng độ kích thích 2,5% 5% Hàm lượng DRC trung bình nhịp độ cạo d5 cao (37,3%), chiều dài miệng cạo S/4 (39,6%) cao chiều dài miệng cạo S/2 (34,6%) Tình trạng sinh mủ khơ mặt cạo chế độ cạo biểu tốt, chưa có dấu hiệu việc khai thác mức Cơng lao động thời gian cạo mủ: Trung bình nhịp độ cạo d4, d5 giảm nhu cầu lao động tháng 25%, 40% so với cạo nhịp độ d3 Bên cạnh đó, giảm chiều dài miệng cạo ngửa từ S/2 xuống S/4 giảm thời gian cạo mủ, giúp người cơng nhân hồn thành phần sớm v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách đồ thị hình x Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu – yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan cao su 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.2 Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ 2.2.1 Tính chất đất 2.2.2 Điều kiện khí hậu 2.3 Tình hình phát triển cao su giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình phát triển cao su giới 2.3.2 Tình hình phát triển cao su Việt Nam 2.4 Đặc điểm tổng quát dòng tính PB 235 vi 2.5 Các thông số sinh mủ 2.5.1 Tổng hàm lượng chất khô (TSC) 10 2.5.2 Đường Sucrose 10 2.5.3 Thiols (R-SH) 11 2.5.4 Hàm lượng lân (Pi) 11 2.6 Triệu chứng khô mặt cạo cao su 12 2.7 Những nghiên cứu nước 12 2.7.1 Những nghiên cứu nước 12 2.7.2 Những nghiên cứu nước 13 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 15 3.1 Thời gian địa điểm 15 3.2 Vật liệu nghiên cứu 15 3.3 Phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Nội dung 15 3.3.2 Kiểu bố trí sơ đồ bố trí thí nghiệm 16 3.3.3 Các tiêu quan trắc 17 3.3.4 Phương pháp thu thập số liệu 17 3.3.5 Xử số liệu 19 Chương Kết thảo luận 20 4.1 Ảnh hưởng chế độ khai thác đến suất 20 4.1.1 Ảnh hưởng chế độ cạo đến suất tháng 5, năm 2011 20 4.1.2 Diễn biến sản lượng cá thể trước sau kích thích (tháng 6) 23 4.2 Ảnh hưởng chế độ cạo đến hàm lượng cao su khô (DRC) 24 4.3 Ảnh hưởng chế độ cạo đến thông số sinh mủ 25 4.3.1 Hàm lượng đường (Sucrose) 25 4.3.2 Hàm lượng lân (Pi) 30 4.3.3 Hàm lượng thiols (R-SH) 35 4.3.4 Hàm lượng chất khô (TSC) 39 4.4 Tỷ lệ khô mặt cạo 44 4.5 So sánh công lao động thời gian cạo mủ chế độ cạo 46 4.5.1 Công lao động 46 vii 4.5.2 Thời gian cạo mủ 46 Chương Kết luận đề nghị 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 Tài liệu tham khảo 50 Phụ lục 55 viii DANH SÁCH NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT CV Hệ số biến thiên (Coefficient variation)  Ctv Cộng tác viên d3, d4, d5 Một ngày cạo hai, ba, bốn ngày nghỉ DRC Hàm lượng cao su khơ (Dry Rubber Content) DVT Dòng tính ET Ethephon (acid – chloroethyl phosphonic) g/c/c Gram/cây/lần cạo KMC Khơ mặt cạo La Bơi kích thích đường miệng cạo khơng bóc mủ dây (Lace application) Pa Bơi kích thích vỏ tái sinh bên miệng cạo (Panel application) Pi Lân (Inorganic Phosphorus) RRIM Rubber Research Institute of Malaysia (Viện Nghiên Cứu Cao Su Malaysia) RRIV Rubber Research Institute of Vietnam (Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam) R-SH Thiols Suc Hàm lượng đường (Sucrose) S/2 Chiều dài miệng cạo 1/2 vòng xoắn ốc S/4 Chiều dài miệng cạo 1/4 vòng xoắn ốc TB Trung bình TCTCS VN Tổng Cơng Ty Cao Su Việt Nam TSC Tổng hàm lượng chất khô (Total Solid Content) U Miệng cạo úp (Upward tapping) ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Trung bình sản lượng cá thể lần cạo (g/c/c) qua tháng 5, 6/2011 .20 Bảng 4.2: Trung bình suất lao động (kg/phần cạo/ngày) qua tháng 5, 6/2011 21 Bảng 4.3: Trung bình suất kg/ha/2tháng 22 Bảng 4.4: Hàm lượng cao su khô (DRC) qua tháng 5, năm 2011 24 Bảng 4.5a: Trung bình hàm lượng đường (mM) trước kích thích (tháng 6) 25 Bảng 4.5b: Trung bình hàm lượng đường (mM) sau kích thích (tháng 6) 27 Bảng 4.6a: Trung bình hàm lượng lân (mM) trước kích thích (tháng 6) 30 Bảng 4.6b: Trung bình hàm lượng lân (mM) sau kích thích (tháng 6) 32 Bảng 4.7a: Trung bình hàm lượng thiols (mM) trước kích thích (tháng 6) 35 Bảng 4.7b: Trung bình hàm lượng thiols (mM) sau kích thích (tháng 6) 36 Bảng 4.8a: Trung bình hàm lượng chất khơ (%) trước kích thích (tháng 6) 39 Bảng 4.8b: Trung bình hàm lượng chất khơ (%) sau kích thích (tháng 6) 41 Bảng 4.9a Tỷ lệ khô mặt cạo phần (%) 44 Bảng 4.9b Tỷ lệ khơ mặt cạo tồn phần (%) 45 Bảng 4.10 Công lao động .46 Bảng 4.11 Thời gian cạo mủ 46 x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ HÌNH ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1: Diễn biến sản lượng g/c/c qua nhát cạo trước sau kích thích (tháng 6) 23 Đồ thị 4.2: Diễn biến hàm lượng đường (Suc) trước sau kích thích (tháng 6) 28 Đồ thị 4.3: Diễn biến hàm lượng lân (Pi) trước sau kích thích (tháng 6) 33 Đồ thị 4.4: Diễn biến hàm lượng thiols (R-SH) trước sau kích thích (tháng 6) 37 Đồ thị 4.5: Diễn biến hàm lượng chất khô (TSC) trước sau kích thích (tháng 6) 42 HÌNH Hình 1: Các tiêu sinh 53 Hình 2: Lơ thí nghiệm 54 Hình 3: Hoạt động thí nghiệm 54 59 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 4,49706389 0,19552452 0,96 0,5568 Error 12 2,45603333 0,20466944 Corrected Total 35 6,95309722 R-Square Coeff Var Root MSE SucT Mean 0,646771 21,70093 0,452404 2,084722 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,82107222 0,41053611 2,01 0,1772 A 0,69757222 0,34878611 1,70 0,2231 REP*A 0,77047778 0,19261944 0,94 0,4733 B 0,08702500 0,08702500 0,43 0,5266 A*B 0,02105000 0,01052500 0,05 0,9501 REP*A*B 1,07035000 0,17839167 0,87 0,5428 C 0,41602500 0,41602500 2,03 0,1794 A*C 0,10561667 0,05280833 0,26 0,7768 B*C 0,01480278 0,01480278 0,07 0,7925 A*B*C 0,49307222 0,24653611 1,20 0,3336 Chỉ tiêu đường sau kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 13,72293056 0,59664915 1,85 0,1355 Error 12 3,88010000 0,32334167 Corrected Total 35 17,60303056 R-Square Coeff Var Root MSE SucS Mean 0,779578 12,79661 0,568631 4,443611 60 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,58033889 0,29016944 0,90 0,4333 A 2,13882222 1,06941111 3,31 0,0718 REP*A 2,09364444 0,52341111 1,62 0,2330 B 5,11513611 5,11513611 15,82 0,0018 A*B 0,08962222 0,04481111 0,14 0,8720 REP*A*B 0,66891667 0,11148611 0,34 0,8997 C 0,78913611 0,78913611 2,44 0,1442 A*C 1,07535556 0,53767778 1,66 0,2304 B*C 0,20100278 0,20100278 0,62 0,4457 A*B*C 0,97095556 0,48547778 1,50 0,2618 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0,323342 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 0,413 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 4,8206 18 B 4,0667 18 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 3,63032222 0,15784010 1,95 0,1151 Error 12 0,97143333 0,08095278 Corrected Total 35 4,60175556 Source R-Square Coeff Var Root MSE SucS Mean 0,788899 11,96029 0,284522 2,378889 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 1,10417222 0,55208611 6,82 0,0105 A 0,05148889 0,02574444 0,32 0,7335 REP*A 1,63604444 0,40901111 5,05 0,0127 B 0,01960000 0,01960000 0,24 0,6316 A*B 0,16846667 0,08423333 1,04 0,3831 61 REP*A*B 0,32228333 0,05371389 0,66 0,6807 C 0,02560000 0,02560000 0,32 0,5842 A*C 0,15920000 0,07960000 0,98 0,4023 B*C 0,06417778 0,06417778 0,79 0,3908 A*B*C 0,07928889 0,03964444 0,49 0,6245 Chỉ tiêu lân trước kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 401,1786306 17,4425492 4,61 0,0043 Error 12 45,3885333 3,7823778 Corrected Total 35 446,5671639 Source R-Square Coeff Var Root MSE PiT Mean 0,898361 9,476336 1,944834 20,52306 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 76,3133722 38,1566861 10,09 0,0027 A 161,0611722 80,5305861 21,29 0,0001 REP*A 6,4050444 1,6012611 0,42 0,7890 B 9,6203361 9,6203361 2,54 0,1367 A*B 8,6984389 4,3492194 1,15 0,3492 REP*A*B 73,6330500 12,2721750 3,24 0,0392 C 8,0183361 8,0183361 2,12 0,1711 A*C 11,8790722 5,9395361 1,57 0,2479 B*C 4,4030028 4,4030028 1,16 0,3018 A*B*C 41,1468056 20,5734028 5,44 0,0208 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 3,782378 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,7299 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 23,2150 12 B 20,3067 12 C 18,0475 12 62 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 22 5,70121 Means with the same letter are not significantly different, Duncan Grouping Mean N NT A 24,283 IX A 23,927 IV A 23,693 X B A 22,113 XII B A 20,957 III B A 20,787 V B A 20,627 II B A 20,397 XI B C 18,073 VII B C 17,930 VI B C 17,680 VIII C 15,810 I + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 273,9094222 11,9091053 3,08 0,0233 Error 12 46,3319667 3,8609972 Corrected Total 35 320,2413889 Source R-Square Coeff Var Root MSE PiT Mean 0,855322 10,24504 1,964942 19,17944 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 68,80433889 34,40216944 8,91 0,0042 A 42,90877222 21,45438611 5,56 0,0196 63 REP*A 19,07737778 4,76934444 1,24 0,3474 B 67,56840000 67,56840000 17,50 0,0013 A*B 4,06955000 2,03477500 0,53 0,6034 REP*A*B 44,12925000 7,35487500 1,90 0,1611 C 1,43201111 1,43201111 0,37 0,5539 A*C 8,03527222 4,01763611 1,04 0,3831 B*C 14,13760000 14,13760000 3,66 0,0798 A*B*C 3,74685000 1,87342500 0,49 0,6271 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 3,860997 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,7478 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 20,4075 12 A 19,3758 12 17,7550 12 B B Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 3,860997 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,4271 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 20,5494 18 B 17,8094 18 Chỉ tiêu lân sau kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 234,5937639 10,1997289 2,30 0,0678 Error 12 53,1939333 4,4328278 Corrected Total 35 287,7876972 64 R-Square Coeff Var Root MSE PiS Mean 0,815163 11,42065 2,105428 18,43528 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 44,28370556 22,14185278 4,99 0,0264 A 64,80403889 32,40201944 7,31 0,0084 REP*A 14,90487778 3,72621944 0,84 0,5255 B 14,12506944 14,12506944 3,19 0,0995 A*B 1,94393889 0,97196944 0,22 0,8063 REP*A*B 52,85761667 8,80960278 1,99 0,1466 C 0,03673611 0,03673611 0,01 0,9290 A*C 16,10827222 8,05413611 1,82 0,2045 B*C 0,21933611 0,21933611 0,05 0,8277 A*B*C 25,31017222 12,65508611 2,85 0,0968 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 4,432828 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,8728 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 19,9475 12 A 18,6717 12 B 16,6867 12 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 207,4615667 9,0200681 1,78 0,1494 Error 12 60,7089333 5,0590778 Corrected Total 35 268,1705000 R-Square Coeff Var Root MSE PiS Mean 0,773618 12,19430 2,249239 18,44500 65 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 38,41571667 19,20785833 3,80 0,0528 A 32,41051667 16,20525833 3,20 0,0768 REP*A 18,86966667 4,71741667 0,93 0,4776 B 70,84027778 70,84027778 14,00 0,0028 A*B 4,60883889 2,30441944 0,46 0,6447 REP*A*B 22,98288333 3,83048056 0,76 0,6164 C 1,05404444 1,05404444 0,21 0,6562 A*C 17,44737222 8,72368611 1,72 0,2197 B*C 0,24337778 0,24337778 0,05 0,8301 A*B*C 0,58887222 0,29443611 0,06 0,9437 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 5,059078 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,6336 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 19,8478 18 B 17,0422 18 Chỉ tiêu Thiols (R-SH) trước kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 0,02619722 0,00113901 1,66 0,1818 Error 12 0,00823333 0,00068611 Corrected Total 35 0,03443056 Source R-Square Coeff Var Root MSE ThiT Mean 0,760871 10,97758 0,026194 0,238611 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,00590556 0,00295278 4,30 0,0390 A 0,00310556 0,00155278 2,26 0,1466 REP*A 0,00369444 0,00092361 1,35 0,3092 B 0,00002500 0,00002500 0,04 0,8518 A*B 0,00431667 0,00215833 3,15 0,0797 66 REP*A*B 0,00583333 0,00097222 1,42 0,2855 C 0,00046944 0,00046944 0,68 0,4243 A*C 0,00110556 0,00055278 0,81 0,4696 B*C 0,00146944 0,00146944 2,14 0,1690 A*B*C 0,00027222 0,00013611 0,20 0,8227 Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 0,01943333 0,00084493 2,49 0,0515 Error 12 0,00406667 0,00033889 Corrected Total 35 0,02350000 + Miệng cạo ngửa Sum of Source R-Square Coeff Var Root MSE ThiT Mean 0,826950 8,304783 0,018409 0,221667 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,00086667 0,00043333 1,28 0,3138 A 0,00571667 0,00285833 8,43 0,0052 REP*A 0,00701667 0,00175417 5,18 0,0117 B 0,00027778 0,00027778 0,82 0,3831 A*B 0,00050556 0,00025278 0,75 0,4951 REP*A*B 0,00311667 0,00051944 1,53 0,2488 C 0,00010000 0,00010000 0,30 0,5969 A*C 0,00161667 0,00080833 2,39 0,1342 B*C 0,00001111 0,00001111 0,03 0,8593 A*B*C 0,00020556 0,00010278 0,30 0,7439 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0,000339 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 0,0164 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 0,233333 12 A 0,227500 12 B 0,204167 12 67 Chỉ tiêu Thiols (R-SH) sau kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 0,01975556 0,00085894 1,65 0,1837 Error 12 0,00623333 0,00051944 Corrected Total 35 0,02598889 R-Square Coeff Var Root MSE ThiS Mean 0,760154 9,933265 0,022791 0,229444 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,00453889 0,00226944 4,37 0,0375 A 0,00453889 0,00226944 4,37 0,0375 REP*A 0,00251111 0,00062778 1,21 0,3573 B 0,00284444 0,00284444 5,48 0,0374 A*B 0,00033889 0,00016944 0,33 0,7279 REP*A*B 0,00351667 0,00058611 1,13 0,4026 C 0,00010000 0,00010000 0,19 0,6686 A*C 0,00061667 0,00030833 0,59 0,5678 B*C 0,00040000 0,00040000 0,77 0,3974 A*B*C 0,00035000 0,00017500 0,34 0,7205 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0,000519 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 0,0203 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 0,240833 12 A 0,233333 12 0,214167 12 B B 68 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 0,000519 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 0,0166 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 0,238333 18 B 0,220556 18 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 0,01060000 0,00046087 1,06 0,4733 Error 12 0,00520000 0,00043333 Corrected Total 35 0,01580000 Source R-Square Coeff Var Root MSE ThiS Mean 0,670886 9,912695 0,020817 0,210000 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,00155000 0,00077500 1,79 0,2090 A 0,00140000 0,00070000 1,62 0,2392 REP*A 0,00170000 0,00042500 0,98 0,4540 B 0,00160000 0,00160000 3,69 0,0787 A*B 0,00046667 0,00023333 0,54 0,5971 REP*A*B 0,00228333 0,00038056 0,88 0,5388 C 0,00004444 0,00004444 0,10 0,7543 A*C 0,00135556 0,00067778 1,56 0,2491 B*C 0,00000000 0,00000000 0,00 1,0000 A*B*C 0,00020000 0,00010000 0,23 0,7974 69 Chỉ tiêu TSC trước kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 169,4840306 7,3688709 2,43 0,0560 Error 12 36,3364000 3,0280333 Corrected Total 35 205,8204306 Source R-Square Coeff Var Root MSE TSCT Mean 0,823456 3,655830 1,740125 47,59861 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 7,74187222 3,87093611 1,28 0,3138 A 9,06223889 4,53111944 1,50 0,2629 REP*A 22,16964444 5,54241111 1,83 0,1879 B 53,75333611 53,75333611 17,75 0,0012 A*B 22,18723889 11,09361944 3,66 0,0573 REP*A*B 36,32535000 6,05422500 2,00 0,1446 C 2,97562500 2,97562500 0,98 0,3411 A*C 4,03081667 2,01540833 0,67 0,5320 B*C 1,68566944 1,68566944 0,56 0,4700 A*B*C 9,55223889 4,77611944 1,58 0,2465 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 3,028033 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,2638 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 48,8206 18 B 46,3767 18 70 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 199,8284417 8,6881931 2,11 0,0902 Error 12 49,4310333 4,1192528 Corrected Total 35 249,2594750 Source R-Square Coeff Var Root MSE TSCT Mean 0,801688 4,808610 2,029594 42,20750 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 30,32855000 15,16427500 3,68 0,0567 A 23,95715000 11,97857500 2,91 0,0934 REP*A 41,53990000 10,38497500 2,52 0,0963 B 32,96673611 32,96673611 8,00 0,0152 A*B 2,06973889 1,03486944 0,25 0,7818 REP*A*B 60,93585000 10,15597500 2,47 0,0865 C 0,44222500 0,44222500 0,11 0,7488 A*C 1,61221667 0,80610833 0,20 0,8248 B*C 1,45202500 1,45202500 0,35 0,5637 A*B*C 4,52405000 2,26202500 0,55 0,5913 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 4,119253 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,474 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 43,1644 18 B 41,2506 18 71 Chỉ tiêu TSC sau kích thích + Miệng cạo úp Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 145,4507306 6,3239448 2,21 0,0780 Error 12 34,3988333 2,8665694 Corrected Total 35 179,8495639 Source R-Square Coeff Var Root MSE TSCS Mean 0,808736 3,886637 1,693095 43,56194 DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 0,86483889 0,43241944 0,15 0,8616 A 12,01423889 6,00711944 2,10 0,1657 REP*A 18,01601111 4,50400278 1,57 0,2447 B 51,24173611 51,24173611 17,88 0,0012 A*B 7,73370556 3,86685278 1,35 0,2962 REP*A*B 19,61638333 3,26939722 1,14 0,3968 C 12,70922500 12,70922500 4,43 0,0570 A*C 17,00971667 8,50485833 2,97 0,0898 B*C 1,17000278 1,17000278 0,41 0,5349 A*B*C 5,07487222 2,53743611 0,89 0,4379 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 2,866569 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,2296 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 44,7550 18 B 42,3689 18 72 + Miệng cạo ngửa Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23 205,2075667 8,9220681 3,27 0,0184 Error 12 32,7067333 2,7255611 Corrected Total 35 237,9143000 R-Square Coeff Var Root MSE TSCS Mean 0,862527 4,356584 1,650927 37,89500 Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F REP 20,32571667 10,16285833 3,73 0,0550 A 21,29946667 10,64973333 3,91 0,0493 REP*A 8,83931667 2,20982917 0,81 0,5419 B 55,80090000 55,80090000 20,47 0,0007 A*B 4,86886667 2,43443333 0,89 0,4349 REP*A*B 56,28223333 9,38037222 3,44 0,0325 C 27,56250000 27,56250000 10,11 0,0079 A*C 2,22740000 1,11370000 0,41 0,6735 B*C 5,64854444 5,64854444 2,07 0,1756 A*B*C 2,35262222 1,17631111 0,43 0,6592 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 2,725561 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,4685 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N A A 38,8817 12 A 37,7983 12 37,0050 12 B B 73 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 2,725561 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,199 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N B A 39,1400 18 B 36,6500 18 Alpha 0,05 Error Degrees of Freedom 12 Error Mean Square 2,725561 Critical Value of t 2,17881 Least Significant Difference 1,199 Means with the same letter are not significantly different, t Grouping Mean N C A 38,7700 18 B 37,0200 18 ... kính dâng cha mẹ, cô chú, anh chị em gia đình vun đắp tạo điều kiện tốt vật chất tinh thần để thành ngày hôm Tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Vân Anh iii TÓM TẮT Nguyễn Vân Anh, Đại Học Nơng Lâm... ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách đồ thị hình x Chương Mở đầu ... bơi kích thích lần sau bơi kích thích) 3.3.4.3 Các thơng số sinh lý mủ Mỗi ô sở chọn 10 lõi đồng vanh thân sản lượng, không bệnh Mẫu mủ gộp theo ô sở khoảng thời gian từ – 35 phút sau cạo, lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẠO PHỐI HỢP ÚP NGỬA NHỊP ĐỘ THẤP VỚI CHIỀU DÀI MIỆNG CẠO NGỬA VÀ NỒNG ĐỘ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG, TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 235 TẠI ĐẤT XÁM LAI KHÊ , ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẠO PHỐI HỢP ÚP NGỬA NHỊP ĐỘ THẤP VỚI CHIỀU DÀI MIỆNG CẠO NGỬA VÀ NỒNG ĐỘ KÍCH THÍCH KHÁC NHAU ĐẾN SẢN LƯỢNG, TÌNH TRẠNG SINH LÝ MỦ TRÊN DÒNG VÔ TÍNH PB 235 TẠI ĐẤT XÁM LAI KHÊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay