ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HÓA LONG AN VỤ ĐÔNG XUÂN 20102011

104 43 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HĨA LONG AN VỤ ĐƠNG XN 2010-2011 Họ tên sinh viên: Nguyễn Tuyết Hạnh Ngành: Bảo vệ thực vật Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/2011 i   ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HĨA LONG AN VỤ ĐƠNG XN 2010-2011 Tác giả NGUYỄN TUYẾT HẠNH Khóa luận tốt nghiệp đệ trình để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn ThS.Nguyễn Thân KS.Nguyễn Hữu Trúc Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011   ii   LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến: - Ban Chủ nhiệm khoa Nơng học, thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm học qua - Thầy Nguyễn Hữu Trúc, ThS.Nguyễn Thân Ks.Nguyễn Hải Long, người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo, truyền đạt kiến thức q báu giúp tơi hồn thành luận văn - Viện Nghiên Cứu Phát Triển Nông Nghiệp Đồng Tháp Mười Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO) tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài - Các nơng hộ trồng lúa huyện Mộc Hóa trao đổi thông tin, kinh nghiệm tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập số liệu - Cảm ơn cha, mẹ người sinh thành, nuôi lớn tơi, nguồn động viên to lớn, tồn thể bạn sinh viên chia buồn vui đóng góp ý kiến cho tơi suốt q trình học tập trường trình làm đề tài TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Tuyết Hạnh   iii   TÓM TẮT NGUYỄN TUYẾT HẠNH, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHỊNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HĨA - LONG AN VỤ ĐƠNG XUÂN 2010-2011 Giáo viên hướng dẫn: K.s Nguyễn Hữu Trúc Th.s Nguyễn Thân Nhằm tìm hiểu thực trạng sản xuất nơng nghiệp người dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, qua nắm bắt tình hình canh tác lúa thuận lợi – khó khăn mà người nông dân gặp phải, đề tài tiến hành từ điều tra nông hộ mẫu in sẵn tình hình sản xuất nơng nghiệp hộ nơng dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; đồng thời tiến hành khảo sát hiệu lực thuốc trừ cỏ Vifiso 300EC Công ty VIPESCO, khảo nghiệm tiến hành vùng đất phèn huyện Mộc Hóa vào vụ Đông Xuân Từ kết điều tra, khảo nghiệm rút số kết luận sau: Thành phần tỷ lệ cỏ dại xuất ruộng điều tra 50 hộ nơng dân gồm nhóm; nhóm hòa xuất mức phổ biến (cỏ lồng vực, cỏ phụng), phổ biến nhóm chác lác (cỏ cháo, cỏ chác), phổ biến nhóm rộng (rau mương) Hầu hết nơng dân phải sử dụng thuốc trừ cỏ gồm nhóm tiền nảy mầm hậu nảy mầm, thời gian phun xịt từ – 15 ngày sau sạ Trong đó, thường sử dụng nhiều Sofit 300EC (chiếm 56%) thuộc nhóm tiền nảy mầm, hạn chế cạnh tranh cỏ dại từ lúa mọc mầm Chi phí sử dụng thuốc trừ cỏ chiếm tỉ lệ thấp (1,8%) so với tổng chi phí sản xuất làm gia tăng suất hiệu kinh tế cho hộ nông dân Qua điều tra ghi nhận phản ánh nông dân cần ý đến khả kháng thuốc trừ cỏ nhóm chác lác ruộng lúa Thành phần tỷ lệ cỏ dại xuất ruộng thí nghiệm gồm: nhóm hòa (cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng) xuất phổ biến, nhóm chác lác (cỏ cháo, cỏ chác) nhóm rộng (rau mương) xuất phổ biến Qua kết phân tích bảng cho thấy loại thuốc diệt cỏ tốt Trong thuốc Vifiso 300EC diệt cỏ tốt với nhóm cỏ   iv   hiệu lực từ 84,8 – 100%, thuốc Vibuta 62ND Sofit 300EC có khả diệt nhóm chác lác nhóm rộng tốt hiệu lực diệt cỏ thuốc Vifiso 300EC việc trừ nhóm hòa Nhìn chung loại thuốc tham gia thí nghiệm nhóm tiền nảy mầm có phổ tác dụng rộng, không gây ngộ độc hay ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển lúa cho suất cao rõ rệt so với nghiệm thức đối chứng không xử lý thuốc Hiệu kinh tế sử dụng thuốc trừ cỏ nghiệm thức cao so với đối chứng không xử lý thuốc Tỉ suất lợi nhuận cao thuốc Vifiso 300EC (1,65%)   v   MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xiii Chương MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Định nghĩa cỏ dại 2.2 Tác hại cỏ dại 2.2.1.Cỏ dại cạnh tranh điều kiện sinh sống trồng 2.2.2 Cỏ dại tiết chất độc gây hại 2.2.3 Cỏ dại ký chủ sâu bệnh 2.2.4 Cỏ dại làm giảm suất phẩm chất trồng 2.2.5 Cỏ dại làm tăng thêm giá thành sản phẩm nông nghiệp 2.2.6 Cỏ dại gây ô nhiễm cản trở nguồn nước 2.2.7 Cỏ dại ảnh hưởng đến sức khỏe người gia súc 2.3 Đặc điểm chung cỏ dại 2.3.1 Cỏ dại có nhiều hình thức sinh sản 2.3.2 Cỏ dại có số hạt số mầm ngủ sinh sản vơ tính nhiều, khả nhân giống cao     vi 2.3.3 Cỏ dại có tính chất dễ rụng, có nhiều hình thức lan truyền phần lớn hạt cỏ mọc mầm lớp đất nông 2.3.4 Tính miên trạng cỏ dại 2.3.5 Hạt cỏ dại có tượng nảy mầm khơng giữ sức nảy mầm lâu 2.3.6 Cỏ dại có tính biến động lớn khả chống chịu cao 2.4 Phân loại cỏ dại 2.4.1 Phân loại cỏ dại theo khả thích ứng với hàm lượng nước đất 2.4.2 Phân loại cỏ dại theo thời gian sinh trưởng, theo mùa vụ xuất 2.4.3 Phân loại cỏ dại theo phương thức sinh sản 2.4.4 Phân loại cỏ dại theo phương thức sinh sống 2.4.5 Phân loại cỏ dại dựa tử diệp 2.4.6 Phân loại cỏ dại theo khả thích nghi với pH độ phì đất 2.4.7 Phân loại cỏ dại dựa môi trường sống 2.4.8 Phân loại cỏ dại theo mức độ độc hại 2.4.9 Phân loại cỏ dại theo khóa phân loại thực vật 2.5 Các biện pháp phòng ngừa cỏ dại 2.6 Phương pháp kiểm soát cỏ dại 10 2.7 Phòng trừ cỏ dại biện pháp hóa học 10 2.7.1 Lợi ích việc trừ cỏ biện pháp hóa học 11 2.7.2 Bất lợi việc trừ cỏ biện pháp hóa học 11 2.7.3 Các đặc tính chủ yếu thuốc trừ cỏ cho lúa 12 2.7.4 Phân loại thuốc trừ cỏ 13 2.7.5 Các chế phẩm thuốc trừ cỏ 14 2.7.6 Biện pháp nâng cao hiệu lực thuốc trừ cỏ 14 2.8 Tổng quan lúa 15 2.8.1 Tầm quan trọng lúa 15 lấy hạt khác 15 2.8.2 Nguồn gốc lúa 15 2.8.3 Xếp loại lúa 16     vii 2.8.4 Đặc điểm thực vât học lúa 16 2.8.5 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 17 2.8.6 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 18 2.9 Đặc điểm số thuốc dùng thí nghiệm 18 2.9.1 Thuốc Vifiso 300EC thuốc Sofit 300EC 18 2.9.2 Thuốc Vibuta 62ND 19 2.10 Đặc điểm, tình hình vùng đất thí nghiệm 20 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Điều kiện thời tiết khí hậu 21 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu 21 3.3.1.1 Phiếu điều tra: Sử dụng 50 phiếu điều tra thiết kế sẵn 21 3.3.1.2 Giống 21 3.3.1.3 Phân bón 22 3.3.1.4 Kỹ thuật canh tác 22 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.2.1 Điều tra 22 3.3.2.2 Bố trí thí nghiệm 23 3.3.2.3 Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại ruộng lúa sạ 24 3.3.2.4 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến sinh trưởng suất lúa 25 3.4 Xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết điều tra tình hình sản xuất lúa phương pháp quản lí cỏ 27 4.1.1 Phân bố diện tích ruộng sản xuất lúa huyện Mộc Hóa 27 4.1.2 Kỹ thuật làm đất 28 4.1.3 Hiện trạng sử dụng giống lúa 28 4.1.4 Tình hình biện pháp phòng trừ cỏ dại 28 4.1.4.1 Tình hình cỏ dại 28     viii 4.1.4.2 Biện pháp phòng trừ cỏ dại 29 4.1.4.3 Tình hình sử dụng thuốc trừ cỏ 30 4.1.5 Chi phí sử dụng thuốc cỏ 30 4.1.6 Đề xuất nông dân 31 4.2 Hiệu lực loại thuốc trừ cỏ sử dụng thí nghiệm 32 4.2.1.Thành phần, mật số mức độ phổ biến loài cỏ dại xuất ruộng thí nghiệm 32 4.2.2 Đặc điểm hình thái loại cỏ diện ruộng thí nghiệm 33 4.2.2.1.Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) 33 4.2.2.2 Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis) 34 4.2.2.3 Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) 35 4.2.2.4 Cỏ cháo (Cyperus difformis) 36 4.2.2.5 Rau mương đứng (Ludwigia octovalvis) 37 4.2.3 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số loài cỏ ruộng thí nghiệm 38 4.2.3.1.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ lồng 38 4.2.3.2.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ đuôi phụng 39 4.2.3.3.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ chác 40 4.2.3.4.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ cháo 41 4.2.3.5.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số rau mương đứng 42 4.2.3.6.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm Hòa 43 4.2.3.7.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm Chác lác 44 4.2.3.8.Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm Lá rộng 45 4.2.4 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến trọng lượng loài cỏ ruộng thí nghiệm 46 4.2.4.1 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến trọng lượng loài cỏ giai đoạn 45 NSXL 46 4.2.4.2 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến trọng lượng nhóm cỏ 45 NSXL 47 4.2.5 Hiệu lực thuốc trừ cỏ đến trọng lượng lồi cỏ ruộng thí nghiệm 49 4.2.5.1 Hiệu lực thuốc trừ cỏ đến trọng lượng loài cỏ giai đoạn 45 NSXL 49 4.2.5.2 Hiệu lực thuốc trừ cỏ đến trọng lượng nhóm cỏ giai đoạn 45 NSXL 50 4.3 Ảnh hưởng loại thuốc khảo nghiệm đến sinh trưởng suất lúa 51     ix 4.3.1 Độc tính thuốc lúa 51 4.3.2 Ảnh hưởng thuốc đến tiêu sinh trưởng lúa 52 4.3.3 Ảnh hưởng thuốc đến yếu tố cấu thành suất suất lúa 53 4.3.4 So sánh hiệu kinh tế nghiệm thức thí nghiệm 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 60   87   PHỤ LỤC 15 MẬT ĐỘ RAU MƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN 14 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.005 0.09 0.9150 nt 2.73 0.910 17.61** 0.0022 Error 0.31 0.052 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.31 0.062 Total 11 3.05 Grand Mean= 1.039 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 21.88% Original Order Mean Mean Mean Mean 12.470 Ranked Order 0.7100 0.7100 0.8800 1.860 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.860 0.8800 0.7100 0.7100 A B B B PHỤ LỤC 16 MẬT ĐỘ RAU MƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN 30 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.03 0.015 1.00 0.4219 nt 5.43 1.810 117.45** 0.0000 Error 0.09 0.015 Non-additivity 0.09 0.092 -951675233894670.10 Residual -0.00 -0.000 Total 11 5.55 Grand Mean= 1.098 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 2.260 Total Count= 11.30% Original Order Mean Mean Mean Mean 13.180 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 2.260 0.7100 0.7100 0.7100 A B B B 12 88   PHỤ LỤC 17 MẬT ĐỘ RAU MƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.02 0.011 1.00 0.4219 nt 9.80 3.266 286.25** 0.0000 Error 0.07 0.011 Non-additivity 0.07 0.068 -74506731379210.80 Residual -0.00 -0.000 Total 11 9.89 Grand Mean= 1.232 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 14.780 Total Count= 2.800 0.7100 0.7100 0.7100 A B B B 12 8.67% Ranked Order 0.7100 0.7100 0.7100 2.800 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = PHỤ LỤC 18 MẬT ĐỘ NHĨM CỎ HỊA BẢN Ở GIAI ĐOẠN 14 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 10.00 4.998 9.02 0.0155 nt 33.14 11.046 19.94** 0.0016 Error 3.32 0.554 Non-additivity 2.14 2.143 9.07 Residual 1.18 0.236 Total 11 46.46 Grand Mean= 3.589 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.550 2.430 2.930 6.450 B B B A 43.070 Total Count= 20.74% Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 6.450 2.930 2.550 2.430 A B B B 12 89   PHỤ LỤC 19 MẬT ĐỘ NHĨM CỎ HỊA BẢN Ở GIAI ĐOẠN 30 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 17.05 8.526 8.08 0.0199 nt 43.16 14.388 13.63** 0.0044 Error 6.33 1.056 Non-additivity 4.08 4.077 9.03 Residual 2.26 0.451 Total 11 66.55 Grand Mean= 3.984 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.690 3.090 2.900 7.260 B B B A 47.810 Total Count= 12 25.79% Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 7.260 3.090 2.900 2.690 A B B B PHỤ LỤC 20 MẬT ĐỘ NHĨM CỎ HỊA BẢN Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 36.34 18.172 5.73 0.0406 nt 122.62 40.875 12.89* 0.0050 Error 19.03 3.172 Non-additivity 10.26 10.265 5.85 Residual 8.77 1.753 Total 11 178.00 Grand Mean= 5.766 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.140 4.780 3.930 11.21 B B B A 69.190 Total Count= 30.89% Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 11.21 4.780 3.930 3.140 A B B B 12 90   PHỤ LỤC 21 MẬT ĐỘ NHÓM CỎ CHÁC LÁC Ở GIAI ĐOẠN 14 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.63 0.313 1.44 0.3084 nt 30.97 10.323 47.52** 0.0001 Error 1.30 0.217 Non-additivity 1.10 1.100 27.05 Residual 0.20 0.041 Total 11 32.90 Grand Mean= 1.927 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 24.18% Original Order Mean Mean Mean Mean 23.130 Ranked Order 1.000 1.000 1.000 4.710 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 4.710 1.000 1.000 1.000 A B B B PHỤ LỤC 22 MẬT ĐỘ NHÓM CỎ CHÁC LÁC Ở GIAI ĐOẠN 30 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.12 0.059 1.02 0.4157 nt 44.95 14.983 260.57** 0.0000 Error 0.35 0.058 Non-additivity 0.09 0.091 1.80 Residual 0.25 0.051 Total 11 45.41 Grand Mean= 1.883 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 22.600 Total Count= 5.230 0.8800 0.7100 0.7100 A B B B 12.73% Ranked Order 0.8800 0.7100 0.7100 5.230 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 12 91   PHỤ LỤC 22 MẬT ĐỘ NHÓM CỎ CHÁC LÁC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.06 0.028 0.44 0.6636 nt 49.41 16.469 258.65** 0.0000 Error 0.38 0.064 Non-additivity 0.06 0.063 0.99 Residual 0.32 0.064 Total 11 49.85 Grand Mean= 1.937 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 13.02% Original Order Mean Mean Mean Mean 23.250 Ranked Order 0.8800 0.7100 0.7100 5.450 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 5.450 0.8800 0.7100 0.7100 A B B B PHỤ LỤC 23 TRỌNG LƯỢNG CỎ LỒNG VỰC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 66.23 33.116 3.85 0.0840 nt 124.65 41.552 4.83* 0.0485 Error 51.60 8.600 Non-additivity 19.49 19.487 3.03 Residual 32.11 6.422 Total 11 242.49 Grand Mean= 7.005 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.000 6.040 5.550 12.43 B B B A 84.060 Total Count= 41.86% Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 12.43 6.040 5.550 4.000 A B B B 12 92   PHỤ LỤC 24 TRỌNG LƯỢNG CỎ ĐUÔI PHỤNG Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.06 0.532 1.62 0.2739 nt 25.51 8.504 25.87** 0.0008 Error 1.97 0.329 Non-additivity 0.02 0.016 0.04 Residual 1.96 0.391 Total 11 28.55 Grand Mean= 1.765 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 32.48% Original Order Mean Mean Mean Mean 21.180 Ranked Order 0.7100 0.7100 1.400 4.240 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 4.240 1.400 0.7100 0.7100 A B B B PHỤ LỤC 25 TRỌNG LƯỢNG CỎ CHÁC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.006 1.00 0.4219 nt 4.54 1.512 271.26** 0.0000 Error 0.03 0.006 Non-additivity 0.03 0.033 -36798874871794.44 Residual -0.00 -0.000 Total 11 4.58 Grand Mean= Mean Mean Mean Mean 1.065 Grand Sum= 12.780 Coefficient of Variation= 7.01% Original Order Ranked Order = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 2.130 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 2.130 0.7100 0.7100 0.7100 Total Count= A B B B 12 93   PHỤ LỤC 26 TRỌNG LƯỢNG CỎ CHÁO Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.02 0.012 0.58 0.5870 nt 3.26 1.086 51.04** 0.0001 Error 0.13 0.021 Non-additivity 0.02 0.017 0.76 Residual 0.11 0.022 Total 11 3.41 Grand Mean= 1.061 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 13.75% Original Order Mean Mean Mean Mean 12.730 Ranked Order 0.8700 0.7100 0.7100 1.960 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.960 0.8700 0.7100 0.7100 A B B B PHỤ LỤC 27 TRỌNG LƯỢNG RAU MƯƠNG Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.04 0.020 1.00 0.4219 nt 5.52 1.841 91.89** 0.0000 Error 0.12 0.020 Non-additivity 0.12 0.120 -125526422021285.50 Residual -0.00 -0.000 Total 11 5.68 Grand Mean= 1.102 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = 0.7100 0.7100 0.7100 2.280 Total Count= 12.85% Original Order Mean Mean Mean Mean 13.220 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 2.280 0.7100 0.7100 0.7100 A B B B 12 94   PHỤ LỤC 28 TRỌNG LƯỢNG NHĨM CỎ HỊA BẢN Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 68.15 34.077 4.00 0.0787 nt 146.46 48.819 5.73* 0.0340 Error 51.09 8.516 Non-additivity 20.41 20.408 3.33 Residual 30.69 6.137 Total 11 265.70 Grand Mean= 7.220 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 40.42% Original Order Mean Mean Mean Mean 86.640 Ranked Order 4.000 6.040 5.720 13.12 B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 13.12 6.040 5.720 4.000 A B B B PHỤ LỤC 29 TRỌNG LƯỢNG NHÓM CỎ CHÁC LÁC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.06 0.031 1.85 0.2364 nt 9.48 3.161 190.93** 0.0000 Error 0.10 0.017 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.10 0.020 Total 11 9.64 Grand Mean= 1.274 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.8700 0.7100 0.7100 2.810 B B B A 15.290 Total Count= 10.10% Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.810 0.8700 0.7100 0.7100 A B B B 12 95   PHỤ LỤC 30 HIỆU LỰC CỎ LỒNG VỰC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2482.77 1241.387 5.45 0.0722 nt 227.93 113.963 0.50ns0.6400 Error 911.84 227.961 Non-additivity 146.39 146.391 0.57 Residual 765.45 255.151 Total 3622.54 Grand Mean= 63.673 Grand Sum= Coefficient of Variation= 573.060 Total Count= 23.71% PHỤ LỤC 31 HIỆU LỰC CỎ ĐUÔI PHỤNG Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 255.08 127.539 1.00 0.4444 nt 255.08 127.539 1.00ns0.4444 Error 510.16 127.539 Non-additivity 510.16 510.157 498599132904890.60 Residual 0.00 0.000 Total 1020.31 Grand Mean= 83.366 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.55% 750.290 Total Count= 96   PHỤ LỤC 32 HIỆU LỰC CỎ CHÁO Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 196.15 98.076 1.00 0.4444 nt 196.15 98.076 1.00ns0.4444 Error 392.30 98.076 Non-additivity 392.30 392.304 376444653299923.10 Residual 0.00 0.000 Total 784.61 Grand Mean= 83.829 Grand Sum= Coefficient of Variation= 754.460 Total Count= 11.81% PHỤ LỤC 33 HIỆU LỰC NHĨM HỊA BẢN Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2202.31 1101.153 5.85 0.0649 nt 209.67 104.836 0.56ns0.6118 Error 753.03 188.257 Non-additivity 123.64 123.637 0.59 Residual 629.39 209.798 Total 3165.01 Grand Mean= 65.021 Grand Sum= 585.190 Total Count= 97   PHỤ LỤC 34 HIỆU LỰC NHÓM CHÁC LÁC Ở GIAI ĐOẠN 45 NSXL Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 63.17 31.584 1.00 0.4444 nt 63.17 31.584 1.00ns0.4444 Error 126.34 31.584 Non-additivity 126.34 126.338355608755923697.90 Residual -0.00 -0.000 Total 252.68 Grand Mean= 85.257 Grand Sum= Coefficient of Variation= 767.310 Total Count= 6.59% PHỤ LỤC 35 CHIỀU CAO CÂY Ở 45 NGÀY SAU SẠ Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 4.90 2.449 0.23 0.7976 nt 11.28 3.759 0.36ns0.7841 Error 62.55 10.425 Non-additivity 23.87 23.866 3.08 Residual 38.69 7.737 Total 11 78.73 Grand Mean= 63.512 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.08% 762.150 Total Count= 12 98   PHỤ LỤC 36 CHIỀU CAO CÂY Ở 75 NGÀY SAU SẠ Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 11.89 5.943 2.53 0.1594 nt 3.42 1.141 0.49ns0.7043 Error 14.08 2.346 Non-additivity 0.83 0.827 0.31 Residual 13.25 2.650 Total 11 29.39 Grand Mean= 76.650 Grand Sum= Coefficient of Variation= 919.800 Total Count= 12 2.00% PHỤ LỤC 37 TRỌNG LƯỢNG 1000 HẠT Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob lll 6.46 3.231 4.01 0.0785 nt 4.27 1.423 1.76ns0.2535 Error 4.84 0.806 Non-additivity 0.14 0.136 Residual 4.70 0.940 0.15 -Total 11 15.57 - Grand Mean= 27.958 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.21% 335.500 Total Count= 12 99   PHỤ LỤC 38 SỐ NHÁNH TỐI ĐA Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5998.50 2999.250 10.33 0.0114 nt 4696.67 1565.556 5.39* 0.0387 Error 1742.83 290.472 Non-additivity 653.16 653.157 3.00 Residual 1089.68 217.935 Total 11 12438.00 Grand Mean= 580.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = 593.0 604.3 568.7 554.0 Total Count= 12 2.94% Original Order Mean Mean Mean Mean 6960.000 Ranked Order AB A BC C Mean Mean Mean Mean = = = = 604.3 593.0 568.7 554.0 A AB BC C PHỤ LỤC 39 SỐ NHÁNH HỮU HIỆU Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 4472.17 2236.083 13.41 0.0061 nt 11004.25 3668.083 22.00** 0.0012 Error 1000.50 166.750 Non-additivity 506.52 506.524 5.13 Residual 493.98 98.795 Total 11 16476.92 Grand Mean= Mean Mean Mean Mean 464.917 Grand Sum= 5579.000 Coefficient of Variation= 2.78% Original Order Ranked Order = = = = 487.7 494.3 460.3 417.3 A A A B Mean Mean Mean Mean = = = = 494.3 487.7 460.3 417.3 Total Count= A A A B 12 100   PHỤ LỤC 40 SỐ HẠT CHẮC Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.66 1.330 0.60 0.5793 nt 105.08 35.028 15.77** 0.0030 Error 13.33 2.221 Non-additivity 0.30 0.301 0.12 Residual 13.03 2.605 Total 11 121.07 Grand Mean= 71.450 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = Total Count= 12 2.09% Original Order Mean Mean Mean Mean 857.400 Ranked Order 72.73 70.17 75.43 67.47 AB BC A C Mean Mean Mean Mean = = = = 75.43 72.73 70.17 67.47 A AB BC C PHỤ LỤC 41 SỐ HẠT LÉP Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 5.36 2.680 0.10 0.9025 nt 370.76 123.588 4.81* 0.0488 Error 154.07 25.678 Non-additivity 0.24 0.244 0.01 Residual 153.82 30.765 Total 11 530.19 Grand Mean= 24.950 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = 20.67 21.63 23.03 34.47 Total Count= 20.31% Original Order Mean Mean Mean Mean 299.400 Ranked Order B B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 34.47 23.03 21.63 20.67 A B B B 12 101   PHỤ LỤC 42 NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 520033.17 260016.583 0.97 0.4317 nt 11952980.33 3984326.778 14.86** 0.0035 Error 1609058.17 268176.361 Non-additivity 113225.32 113225.316 0.38 Residual 1495832.85 299166.570 Total 11 14082071.67 Grand Mean= Mean Mean Mean Mean 9307.833 Grand Sum=111694.000 Coefficient of Variation= 5.56% Original Order Ranked Order = = = = 10030 9886 9723 7590 A A A B Mean Mean Mean Mean = = = = 10030 9886 9723 7590 Total Count= 12 A A A B PHỤ LỤC 43 NĂNG SUẤT THỰC TẾ Function: ANOVA-2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1513.17 756.583 0.03 0.9748 nt 1583020.92 527673.639 17.88** 0.0021 Error 177108.83 29518.139 Non-additivity 10180.46 10180.464 0.30 Residual 166928.37 33385.674 Total 11 1761642.92 Grand Mean= Mean Mean Mean Mean 7038.417 Grand Sum= 84461.000 Coefficient of Variation= 2.44% Original Order Ranked Order = = = = 7418 7017 7259 6469 A A A B Mean Mean Mean Mean = = = = 7418 7259 7017 6469 Total Count= A A A B 12 ... vùng khơ hạn có loại cỏ chịu khơ hạn, chí loại cỏ có khả chịu chơ hạn lúa, chúng tồn phát triển nhanh lúa Lúa vùng ngập nước củng có loại cỏ chịu ngập nước sống nước để cạnh tranh với lúa Cho nên... dụng chế phẩm thuốc trừ cỏ thỏa mãn phần đòi hỏi người nông dân: diệt nhiều loại cỏ dại, đạt kết nhanh chóng, độc người, gia súc sinh vật có ích khác, khơng ảnh hưởng đến độ màu mỡ đất đai, dễ sử... mốc quan trọng lịch sử phát triển thuốc trừ cỏ 2,4 D MCPA với đặc tính chọn lọc cao hòa gây độc, nhanh chóng sử dụng thay tất loại thuốc vơ dùng trước Tiếp theo, hàng loạt hợp chất diệt cỏ khác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HÓA LONG AN VỤ ĐÔNG XUÂN 20102011 , ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHÒNG TRỪ CỎ DẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM TRÊN RUỘNG LÚA SẠ TẠI MỘC HÓA LONG AN VỤ ĐÔNG XUÂN 20102011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay