ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ DIỄN BIẾN CỦA CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY ĐẬU BẮP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC

90 27 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN DIỄN BIẾN CỦA CƠN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY ĐẬU BẮP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC Họ tên sinh viên: NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07 /2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN DIỄN BIẾN CỦA CƠN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY ĐẬU BẮP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC Tác giả NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn: TS TRÁC KHƯƠNG LAI KS NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn: - Cha mẹ cho tơi hình hài vóc dáng, dành cho tơi tình u thương vơ bờ bến - Q thầy khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận - Thầy Nguyễn Hữu Trúc, Trác Khương Lai tận tình hướng dẫn tơi suốt trình thực đề tài - Các bạn lớp DH07BVA, DH07BVB ủng hộ, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Trọng Nguyễn iii TÓM TẮT NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 Điều tra thành phần diễn biến trùng chích hút đậu bắp đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy xanh hai chấm (Empoasca biguttula Shiraki) thuốc Laser 500WG số loại thuốc trừ sâu khác Giáo viên hướng dẫn: TS TRÁC KHƯƠNG LAI, KS NGUYỄN HỮU TRÚC Các loại sâu hại rầy xanh hai chấm, bọ phấn trắng, rầy mềm gây hại nhiều loại rau, cần bổ sung thêm loại thuốc trừ sâu nhằm tăng khả phòng trừ đối tượng Đề tài thực ruộng đậu bắp Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát mức độ gây hại khả diệt trừ rầy xanh hai chấm số loại thuốc trừ sâu Độc tính chúng đậu bắp Thí nghiệm bố theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, có lần lặp lại với 12 nghiệm thức Các loại thuốc sử dụng: Laser 500WG, Radiant 60SC, Confidor 100 SL, Mospilan 3EC, Actara 25WG, Oshin 20WP, Abatimec 1,8EC, Chess 50WG nghiệm thức đối chứng không phun thuốc Qua ghi nhận cho thấy loại côn trùng chích hút rầy mềm, bọ phấn trắng xuất Rầy xanh hai chấm phát triển quần thể nhanh, mật số cao đạt 47,8 con/cây 65 ngày sau trồng Thí nghiệm cho thấy thuốc có khả tiêu diệt rầy xanh hai chấm, hiệu lực cao đạt 78,8% Laser 500WG (liều lượng 125 g/ha) Do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều làm giảm hiệu lực thuốc Cây phát triển bình thường, thuốc khơng gây độc cho Tóm lại, thuốcthí nghiệm thuốc Laser 500WG liều lượng (125 g/ha) có hiệu lực phòng trừ cao thuốc khác thời điểm - ngày sau phun 78,8% Có thể sử dụng loại thuốc (liều lượng 100 - 200 g/ha) để phòng trừ rầy xanh hai chấm, rầy mềm, bọ phấn trắng sản xuất iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ HÌNH viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng 2.1.4 Canh tác đậu bắp 2.1.4.1 Gieo trồng 2.1.4.2 Chăm sóc 2.2 Thành phần sâu hại đậu bắp 2.2.1 Rầy xanh hai chấm 2.2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước phòng trừ rầy xanh hai chấm 2.2.3 Bọ phấn trắng 2.2.4 Rầy mềm 10 2.3 Một số loại thuốc sử dụng 10 2.3.1 Laser 500WG 10 2.3.2 Radiant 60SC 10 2.3.3 Confidor 100SL (Bayer Vietnam Ltd) 11 2.3.4 Mospilan 3EC (Nippon Soda Co;Ltd) 11 2.3.5 Actara 25WG (Syngenta Vietnam Ltd) 12 v 2.3.6 Oshin 20WP (Mitsui Chemicals, Inc) 13 2.3.7 Abatimec 1,8EC 13 2.3.8 Chess 50WG (Syngenta Vietnam Ltd.) 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 3.1.1 Địa điểm 15 3.1.2 Thời gian nghiên cứu 15 3.2 Thời tiết ghi nhận thời gian xử lý thuốc 15 3.3 Vật liệu 15 3.3.1 Dụng cụ 15 3.3.2 Các loại thuốc trừ sâu 16 3.3.3 Giống đậu bắp 16 3.3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.4.1 Điều tra thành phần sâu hại nhóm chích hút, thiên địch đậu bắp 16 3.3.4.2 Đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy xanh hai chấm thuốc thí nghiệm độc tính thuốc với 16 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều tra thành phần sâu hại nhóm chích hút thiên địch đậu bắp ruộng thí nghiệm 20 4.2 Điều tra diễn biến mật số rầy xanh hai chấm đậu bắp thí nghiệm qua lần điều tra định kỳ thời điểm sau xử lý thuốc 23 4.3 Đánh giá hiệu lực thuốc Laser 500WG số loại thuốc khác rầy xanh hai chấm Empoasca biguttula Shiraki Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh 23 4.3.1 Mật độ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 23 4.3.2 Hiệu lực thuốc trừ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 26 4.3.3 Mật độ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 28 4.3.4 Hiệu lực thuốc trừ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 30 4.4 Đánh giá độc tính thuốc với đậu bắp 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34 vi 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 38 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CV: Coefficience of variance, (hệ số biến thiên) ctv: cộng tác viên NTP: ngày trước phun NT: nghiệm thức NSP: ngày sau phun ns: non significant (khơng có ý nghĩa) NST: ngày sau trồng SLBĐ: số liệu ban đầu SLCĐa: số liệu chuyển đổi acrsin STT: số thứ tự TGCL: thời gian cách ly viii DANH SÁCH CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ HÌNH Bảng trang Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng đậu bắp Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 17 Bảng 3.2 Bảng phân cấp xác định độc tính thuốc với đậu bắp 18 Bảng 4.1 Mật độ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 24 Bảng 4.2 Hiệu lực thuốc trừ rầy xanh hai chấm lần phun 27 Bảng 4.3 Mật độ rầy xanh hai chấm lần phun thứ 29 Bảng 4.4 Hiệu lực thuốc trừ rầy xanh hai chấm lần phun 32 Đồ thị 4.1 Diễn biến mật độ bọ phấn trắng qua lần điều tra 20 Đồ thị 4.2 Diễn biến mật độ rầy mềm qua lần điều tra 21 Đồ thị 4.3 Diễn biến mật độ rầy xanh hai chấm qua lần điều tra 23 Hình 3.1 đồ bố trí thí nghiệm 17 Hình 4.1 Rầy mềm (Aphis gossypii Glov) ruộng đậu bắp 21 Hình 4.2 Bọ rùa (Micraspis sp.) 22 Hình 4.3 Bọ kiềm 22 Hình 4.4 Rầy xanh hai chấm ruộng đậu bắp (Empoasca biguttula Shiraki) 31 Hình 4.5 Làm đất phân lơ bố trí thí nghiệm 31 Hình 4.6 Cánh đồng đậu bắp phát triển bình thường 33 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây đậu bắp tên khoa học Abelmoschus esculentus L rau có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Ethiopia Hiện đậu bắp trồng phổ biến nhiều nơi Việt Nam Đậu bắp loại rau ăn quả, thân thảo, có thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi vùng nhiệt đới nóng ẩm, trồng quanh năm cho thu nhập cao Tuy nhiên đậu bắp lại ký chủ nhiều lồi dịch hại đáng kể rầy xanh hai chấm, chúng làm xoăn lá, giảm suất ảnh hưởng đến thu nhập người sản xuất Rầy xanh hai chấm Empoasca biguttula Shiraki lồi trùng gây hại phổ biến nhiều loại trồng Chúng chích hút làm giảm sinh trưởng ảnh hưởng suất, vector truyền virus gây xoăn gây hại cho họ cà, thuốc lá, bầu bí, dưa leo, khoai lang, bơng vải,… Với kích thước nhỏ, lứa gối đầu số lượng lớn tạo phá hoại cao lên trồng Hiện nay, có nhiều phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại phương pháp hóa học sử dụng phổ biến kết hợp với nhiều biện pháp khác Tuy nhiên thực tế biện pháp sử dụng khơng theo nguyên tắc Nên làm giảm hiệu phòng trừ, nguy làm tăng tính kháng thuốc lồi dịch hại cao Vì vậy, đề tài “ Điều tra thành phần diễn biến côn trùng chích hút đậu bắp đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy xanh hai chấm (Empoasca biguttula Shiraki ) thuốc Laser 500WG số loại thuốc trừ sâu khác” thực 67 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG VỀ HIỆU LỰC THUỐC PHỊNG  TRỊ RẦY XANH HAI CHẤM Ở LẦN PHUN 1  Thời điểm 1 NSP                                             The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         47.88743     Number of Means    2    3    4     5      6     7     8      9     10      11     Critical  Range      9.99  10.50  10.83  11.07  11.24    11.38    11.50  11.59 11.66  11.73                        Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                                Duncan Grouping          Mean      N     t                                      A              47.960      4     2                                      A              47.133      4     4                                      A              43.595      4     3                                      A              41.633      4     1                                  B   A              39.103     4     8                                  B      A          C                36.928        4     6                                  B        D        C                30.283        4     11                                  B        D        C                29.603        4     9                                        D        C                27.638        4     5                                        D        C                27.520        4     7                                        D             22.555     4     10  Thời điểm 3 NSP                                           The ANOVA Procedure  68                                   Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square          39.8138     Number of Means   2   3    4    5   6     7    8       9   10       11     Critical Range  9.11 9.58  9.88 10.09 10.25 10.38  10.48 10.57  10.63 10.69                       Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                        Duncan Grouping  Mean      N    t                                         A        54.658      4    2                                         A        54.158      4    3                                         A        50.983      4    8                                         A        50.090      4    4                                         A        48.883      4    1                                    B    A        44.918      4    6                                    B    C        35.958      4    9                                    B        C                35.703            4     11                                    D        C                33.150            4     10                                    D    C        31.410      4    7                                    D             24.325      4    5  69 Thời điểm 5 NSP                                          The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         70.35594     Number of Means  2     3      4     5     6     7      8    9       10      11     Critical Range  12.11 12.73 13.13 13.41 13.63 13.80 13.93 14.04   14.14 14.21                        Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                           Duncan Grouping     Mean      N    t                                      A                                  58.193       4    8                                      A                54.595      4     3                                      A               54.315      4     4                                      A               53.138      4     2                                      A               52.613      4     6                                  B    A                          49.253            4     1                                  B  A    C       45.903      4    9                                  B    D  C       37.398      4    7                                         D    C              36.033            4     5                                         D           32.368      4     10                                         D           28.208      4     11    Thời điểm 7 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05  70                                   Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         105.6046     Number of Means       2       3       4       5       6       7        8       9      10      11     Critical Range    14.84   15.60   16.09   16.43   16.70   16.91    17.07   17.21   17.32   17.41                      Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                    Duncan Grouping          Mean      N    t                                       A               55.360      4     8                                  B    A             49.498      4     3                                  B    A             48.808      4     2                                  B    A             46.908      4     1                                  B     A     C       45.380      4     4                                  B     A     C       45.210      4     6                                  B     A     C       44.268      4     9                                  B        A        C            38.740            4     7                                  B          C        37.325      4     10                                  B          C        35.175      4     5                                              C        29.505      4     11  71 Thời điểm 10 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         104.2819     Number of Means       2       3       4       5       6       7        8       9      10      11     Critical Range    14.75   15.50   15.98   16.33   16.59   16.80    16.96   17.10   17.21   17.31                       Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                Duncan Grouping          Mean      N    t                                        A        47.658     4    8                                        A        47.425     4    9                                        A        45.315     4    2                                        A        42.745     4    3                                    B   A       39.695     4    4                                    B   A       39.115     4    10                                    B   A       8.785      4    1                                    B   A       7.133      4    6                                    B   A       3.745      4    5                                    B   A       0.480      4    11                                    B            5.320      4    7    PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ANOVA VỀ HIỆU LỰC THUỐC PHỊNG TRỊ RẦY XANH  HAI CHẤM Ở LẦN PHUN 2    Thời điểm 1 NSP                                         Class Level Information                             Class         Levels    Values                             k                  4    1 2 3 4                             t                 11    1 10 11 2 3 4 5  6 7 8 9                                 Number  of  Observations  Read          44                                 Number  of  Observations  Used          44                                           The ANOVA Procedure                                                        Sum of   Source                DF         Squares     Mean Square    F  Value    Pr > F  72  Model                                  13          3557.906611            273.685124        2.24    0.0336   Error                 30     3664.751505      122.158383   Corrected Total       43     7222.658116                              R‐Square          Coeff  Var            Root  MSE         y Mean                              0.492603            25.15537            11.05253       43.93705    Source                 DF        Anova SS     Mean Square    F  Value    Pr > F  k                     3      166.668770       55.556257       0.45     0.7159  t                                          10          3391.237841            339.123784        2.78    0.0148  73 Thời điểm 3 NSP                                         The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                             Class         Levels    Values                             k                  4    1 2 3 4                             t                 11    1 10 11 2 3 4 5  6 7 8 9                                 Number  of  Observations  Read          44  of  Observations  Used                                         Number  44                                           The ANOVA Procedure                                                   Sum of  Source                 DF         Squares     Mean Square    F  Value    Pr > F  Model                                    13          4024.176618            309.552048        3.91    0.0010  Error                  30     2375.818900       79.193963  Corrected Total             43     6399.995518                              R‐Square          Coeff  Var            Root  MSE         y Mean                            0.628778            17.61897            8.899099       50.50864    Source                 DF        Anova SS     Mean Square    F  Value    Pr > F  k                     3     1006.051900      335.350633       4.23     0.0131  t                                          10          3018.124718            301.812472        3.81    0.0021  Thời điểm 5 NSP                                           The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                             Class         Levels    Values                             k                  4    1 2 3 4                             t                 11    1 10 11 2 3 4 5  6 7 8 9                                 Number  of  Observations  Read          44  of  Observations  Used                                         Number  44                                           The ANOVA Procedure                                                      Sum of  Source                 DF         Squares     Mean Square    F  Value    Pr > F  Model                                  13          4432.054739            340.927288        3.73    0.0014  Error                 30     2739.481050       91.316035  Corrected Total       43     7171.535789  74                           R‐Square          Coeff  Var            Root  MSE         y Mean                              0.618006            19.18610            9.555942       49.80659  Source                 DF        Anova SS     Mean Square    F  Value    Pr > F  k                     3      528.652225      176.217408       1.93     0.1460  t                                          10          3903.402514            390.340251        4.27    0.0009  75 Thời điểm 7 NSP  The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                             Class         Levels    Values                             k                  4    1 2 3 4                             t                 11    1 10 11 2 3 4 5  6 7 8 9    of  Observations  Read                                         Number  44                                 Number  of  Observations  Used          44                                           The ANOVA Procedure                                                      Sum of  Source               DF         Squares     Mean Square    F Value     Pr > F  Model                13     4467.866639      343.682049       4.01     0.0008  Error                30     2571.288786       85.709626  Corrected Total      43     7039.155425                              R‐Square          Coeff  Var            Root  MSE         y Mean                            0.634716            19.32262            9.257949       47.91250  Source              DF        Anova SS     Mean Square    F Value     Pr > F  k                   3      949.638789      316.546263       3.69     0.0225  t                   10     3518.227850      351.822785       4.10     0.0013    Thời điểm 10 NSP                                          The ANOVA Procedure                                         Class Level Information                             Class         Levels    Values                             k                  4    1 2 3 4                             t                 11    1 10 11 2 3 4 5  6 7 8 9                                 Number  of  Observations  Read          44                                 Number  of  Observations  Used          44                                           The ANOVA Procedure                                                      Sum of  Source                 DF         Squares     Mean Square    F  Value    Pr > F  Model                                    13          2913.954036            224.150310        1.94    0.0652  Error                  30     3457.446036      115.248201  76 Corrected Total        43     6371.400073                              R‐Square          Coeff  Var            Root  MSE         y Mean                            0.457349            23.86313            10.73537       44.98727    Source               DF        Anova SS     Mean Square    F Value     Pr > F  k                    3      649.196564      216.398855       1.88     0.1547  t                    10     2264.757473      226.475747       1.97     0.0747  77 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG VỀ HIỆU LỰC THUỐC PHỊNG  TRỊ RẦY XANH HAI CHẤM Ở LẦN PHUN 2    Thời điểm 1 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         122.1584     Number of Means       2       3       4       5       6       7        8       9      10      11     Critical Range    15.96   16.77   17.30   17.68   17.96   18.18    18.36   18.51   18.63   18.73                        Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                               Duncan Grouping    Mean      N    t                                             A                      57.295       4    4                                             A               56.218       4    2                               B                      A          C                50.760       4    1                               B    D    A    C        45.553      4     5                               B    D    A    C        43.690      4     6                               B    D    A   C        40.505      4     10                               B    D    A   C        39.073      4     9                               B    D         C        35.065      4     11                                    D                      C                33.053       4    8                                    D                                          30.560       4    7  Thời điểm 3 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.  78                                   Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         79.19396     Number of Means        2      3       4      5      6     7        8      9      10      11     Critical Range    12.85   13.51   13.93  14.23   14.46   14.64    14.78   14.90   15.00   15.08                      Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.              Duncan Grouping          Mean      N    t                                         A       59.983      4    4                                         A        59.638      4    3                                         A        58.233      4    2                                         A        57.918      4    1                                         A        56.528      4    6                                    B    A      51.323      4    5                                    B    A       49.115     4    10                                    B    A       46.105     4    11                                    B             40.843      4    9                                    B             38.190      4    8                                    B             37.723      4    7  79 Thời điểm 5 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         91.31604     Number of Means       2       3       4       5       6       7        8       9      10      11     Critical Range    13.80   14.50   14.96   15.28   15.53   15.72    15.87   16.00   16.11   16.19                      Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                             Duncan Grouping          Mean      N    t                                         A        62.643      4    2                                         A        61.185      4    4                                         A        60.125      4    3                                    B    A        54.200      4    1                                    B        A                50.265            4     10                                    B    A        49.738      4    6                                    B    A        48.440      4    5                                    B        A                48.158            4     11                                    B    C        42.040      4    9                                    B    C        42.008      4    8                                          C                29.073            4     7    Thời điểm 7 NSP                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         85.70963     Number of Means       2       3       4       5       6       7        8       9      10      11  80    Critical Range    13.37   14.05   14.49   14.81   15.04   15.23    15.38   15.50   15.60   15.69                      Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.                    Duncan Grouping       Mean       N    t                                      A              58.663      4     4                                      A              58.540      4     3                                  B   A              55.105      4     1                                  B   A              53.633      4     2                                  B      A        C            51.950            4     10                                  B   A    C      51.798      4    6                                  B   A    C      47.188      4    5                                  B        D      C            42.810            4     11                                  B    D   C      40.845      4    8                                       D        C              37.058            4     9                                       D             29.450      4     7  81 Thời điểm 10 NSP  The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for  y    NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not the experimentwise error rate.                                    Alpha                         0.05                                    Error  Degrees  of  Freedom        30                                    Error  Mean  Square         115.2482     Number of Means       2    3      4       5      6       7        8       9    10      11     Critical Range    15.50   16.29   16.80  17.17   17.44   17.66    17.83   17.98   18.09   18.19                        Means  with  the  same  letter  are  not  significantly different.               Duncan Grouping          Mean      N    t                                        A        54.835      4    4                                        A        51.260      4    3                                        A        50.145      4    6                                        A        49.998      4    2                                        A        49.848      4    1                                    B   A        46.255      4    10                                    B   A        45.613      4    5                                    B   A        42.385      4    11                                    B   A        37.675      4    9                                    B   A        36.950      4    8                                    B                            29.898            4     7      ... sang arcsin√x trước đưa vào xử lý thống kê Mức ý nghĩa 0,05 - LN(x): logarit số e (x) Trong e = 2,7182 - Trong phần trình bày kết SAS 9.1.3 Các chữ viết tắt sau có ý nghĩa : Alpha level: mức... nhiều loài trồng Bọ phấn có lồi Alerodicus dispersu Russell, Bemisia tabaci G lồi Dileurodis sp Trong lồi Alerodicus dispersu Russell thành trùng có màu trắng kích thước nhỏ, chiều dài khồng -... sáng mạnh Chúng hoạt động linh hoạt, ban ngày đậu mặt lá, có động chúng bay lên cao chừng 2-3 m Trong điều kiện nắng to mưa, rầy trưởng thành bay mà núp sát mặt đất, bụi rậm Con trưởng thành đẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ DIỄN BIẾN CỦA CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY ĐẬU BẮP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ DIỄN BIẾN CỦA CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY ĐẬU BẮP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT TRỪ RẦY XANH HAI CHẤM (Empoasca biguttula Shiraki) CỦA THUỐC LASER 500WG VÀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU KHÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay