KHẢO SÁT 3 GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ VÀ 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM THỦ ĐỨC

77 21 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM THỦ ĐỨC Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ XN TÌNH Ngành: NƠNG HỌC Khóa: 2007-2011 Tháng 8/2011 KHẢO SÁT GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM THỦ ĐỨC Tác giả NGUYỄN THỊ XN TÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu kỹ nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tháng 8/2011   i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khố luận tốt nghiệp ngồi nổ lực thân, tơi giúp đỡ tận tình nhân tập thể Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Cơ giáo ThS Nguyễn Thị Thanh Hương tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài viết khóa luận tốt nghiệp Khoa Nơng Học, Bộ mơn Nơng Hóa – Thổ Nhưỡng tất thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh hết lòng giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt q trình học tập trường Cuối với lòng biết ơn sâu sắc xin dành cho bố mẹ, bạn bè chia sẽ, động viên giúp đỡ sống, học tập, đặc biệt thời gian thực đề tài để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh 08/2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Xn Tình   ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “ khảo sát giống hoa mười loại phân bón đến sinh trưởng phát triển vùng đất xám Thủ Đức ” tiến hành trại thực nghiệm Nông học - trường Đại học Nông Lâm, phường Linh Trung, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thực tháng 03/2011 đến tháng 05/2011 Nội dung nghiên cứu Khảo sát khả sinh trưởng phát triển giống hoa mười giờ: mười ta, mười Thái, mười sam Khảo sát hiệu phân bón ảnh hưởng lên hoa mười Thí nghiệm bố trí theo kiểu hai yếu tố theo kiểu lơ phụ, lần lặp lại Yếu tố giống hoa mườihóa B1, B2, B3.Yếu tố phụ loại phân bón đối chứng ( nước lã) mã hóa A1, A2, A3 Kết đạt Số nhánh: số nhánh cấp mười ta cho số nhánh cấp cao nhất; phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng, phát triển tốt cho số nhánh nhiều Đối với số nhánh cấp mười sam cho số nhánh cấp cao nhất; phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho số nhánh nhiều Chiều dài nhánh: nhánh cấp chiều dài nhánh cấp mười sam dài nhất; phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt giúp nhánh dài Đối với số nhánh cấp chiều dài nhánh cấp mười Thái dài nhất; phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho nhánh dài Số lá: số cấp 1: mười sam cho số cấp nhiều nhất.; phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho số nhiều so với phân Growmore 20-20-20, đối chứng Đối với số cấp 2: mười Thái cho số cấp nhiều nhất, phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho số nhiều so với phân Growmore 20-20-20, đối chứng Số nụ: mười Thái cho số nụ nhiều mười ta, mười sam Phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho số nụ nhiều phân Growmore 20-20-20, đối chứng   iii Số hoa: mười sam cho số hoa nhiều mười Thái, mười ta Phân Đầu Trâu 009 giúp sinh trưởng phát triển tốt cho số hoa nhiều phân Growmore 20-20-20, đối chứng Đường kính hoa: hoa mười Thái có đường kính hoa lớn Phân Đầu Trâu 009 giúp phát triển tốt hoa to Khả tạo thảm phủ: mười Thái tạo thảm phủ nhanh mười ta, mười sam Phân Đầu Trâu giúp sinh trưởng phát triển tốt tạo thảm phủ nhanh phân Growmore 20-20-20, đối chứng Trọng lượng khô: mười sam cho trọng lượng khô nhiều Phân Đầu Trâu 009 hấp thụ nhiều phân Growmore 20-20-20, đối chứng Tóm lại: qua kết nghiên cứu cho thấy giống mười Thái có khả sinh trưởng phát triển thích hợp để trồng tạo thảm phủ làm đẹp cảnh quan kết hợp với phân Đầu Trâu 009 thích hợp cho hoa mười sinh trưởng phát triển tốt phân Growmore 20-20-20   iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất hoa cảnh .3 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Trong nước .5 2.2 Nguồn gốc đặc điểm thực vật học hoa mười 2.2.1 Nguồn gốc .8 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.2.1 Hoa mười ta 2.2.2.2 Hoa mười Thái: .9 2.2.2.3 Hoa mười sam: 2.3 Các loại phân bón dùng thí nghiệm 10 2.3.1 Growmore 20-20-20+ TE .10   v 2.3.2 Phân Đầu Trâu 009 .10 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 11 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 11 3.1.1 Thời gian thực thí nghiệm 11 3.1.2 Địa điểm thực thí nghiệm .11 3.2 Điều kiện khí hậu tự nhiên .11 3.3 Đặc tính lý hóa đất trước thí nghiệm .12 3.4 Vật liệu thí nghiệm 12 3.5 Phương pháp thí nghiệm 12 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 12 3.5.2 Các nghiệm thức thí nghiệm .13 3.5.3 Sơ đồ thí nghiệm 13 3.6 Các tiêu phương pháp theo dõi .13 3.6.1 Các tiêu theo dõi .13 3.6.2 Phương pháp theo dõi 14 3.7 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 15 3.7.1 Chỉ tiêu 15 3.7.2 Phương pháp phân tích 15 3.8 Xử lý số liệu 15 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16 4.1 Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển hoa mười 16 4.1.1 Số nhánh .16 4.1.2 Tốc độ nhánh (số nhánh/cây/ngày) 20 4.1.3 Chiều dài nhánh .22 4.1.4 Tốc độ tăng trưởng chiều dài nhánh (cm) 26 4.1.4 Số cấp (lá/nhánh) 28   vi 4.1.5 Tốc độ (số lá/nhánh/cây) 32 4.1.6 Số nụ (nụ/cây/m2) 34 4.1.7 Số hoa (hoa/cây/ m2) 34 4.1.8 Đường kính hoa (cm) 35 4.2 Trọng lượng khô (g/m2) 36 4.3 Thời gian che phủ đất (NST) 37 4.4 Chi phí đầu tư 38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC   vii DANH SÁCH CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải DN Doanh nghiệp ĐC Đối chứng EU Liên minh châu Âu Ha Hectare – héc ta NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn NST Ngày sau trồng PBL Phân bón TB Trung bình TBPBL Trung bình phân bón TLK Trọng lượng khô TNPH Trắc nghiệm phân hạng USD Đô la Mỹ   viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Số liệu khí tượng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 11 Bảng 3.2 Một số đặc tính đất trước thí nghiệm 12 Bảng 4.1 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên số lượng nhánh cấp hoa mười 16 Bảng 4.2 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên số lượng nhánh cấp hoa mười 18 Bảng 4.3 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên chiều dài nhánh cấp hoa mười 22 Bảng 4.4 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên chiều dài nhánh cấp hoa mười 24 Bảng 4.5 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên số cấp hoa mười 29 Bảng 4.6 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên số cấp hoa mười 30 Bảng 4.7 Ảnh hưởng giống loại phân bón lên số nụ hoa 34 Bảng 4.8 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên số hoa 34 Bảng 4.9 Ảnh hưởng giống loại phân bón lên đường kính hoa 35 Bảng 4.10 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên trọng lượng khơ hoa mười 36 Bảng 4.11 Ảnh hưởng giống hoa loại phân bón lên thời gian phủ đất hoa mười 37 Bảng 4.12 Chi phí đầu tư 38   ix SỐ NHÁNH CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.999 0.499 0.0632 Factor A 2.616 1.308 0.1657 -3 Error 31.579 7.895 Factor B 362.812 181.406 62.5857 0.0000 AB 9.526 2.381 0.8216 -7 Error 12 34.782 2.899 Total 26 442.314 -Grand Mean = 12.015 Grand Sum = 324.400 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 14.17% Least Significant Difference Test LSD value = 4.246 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 15.44 13.67 6.930 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 15.44 13.67 6.930 A A B SỐ NHÁNH CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.169 0.084 0.0559 Factor A 9.360 4.680 3.0971 0.1540 -3 Error 6.044 1.511 Factor B 426.782 213.391 110.8845 0.0000 AB 2.098 0.524 0.2725 -7 Error 12 23.093 1.924 Total 26 467.547 -Grand Mean = 14.156 Grand Sum = 382.200 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 9.80% Least Significant Difference Test LSD value = 3.459 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = =   17.96 15.84 8.670 A A B Mean Mean Mean = = = 17.96 15.84 8.670 51 A A B SỐ NHÁNH CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.845 0.423 0.4084 Factor A 11.845 5.923 5.7233 0.0671 -3 Error 4.139 1.035 Factor B 729.725 364.863 104.2575 0.0000 AB 7.913 1.978 0.5652 -7 Error 12 41.996 3.500 Total 26 796.463 Grand Mean = 16.863 Grand Sum = 455.300 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 11.09% Least Significant Difference Test LSD value = 4.666 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 22.41 18.27 9.910 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 22.41 18.27 9.910 A A B SỐ NHÁNH CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 46.634 23.317 5.8360 0.0651 Factor A 2.634 1.317 0.3296 -3 Error 15.981 3.995 Factor B 45.454 22.727 23.4210 0.0001 AB 7.955 1.989 2.0494 0.1511 -7 Error 12 11.644 0.970 Total 26 130.303 Grand Mean = 6.163 Grand Sum = 166.400 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 15.98% Least Significant Difference Test LSD value = 2.456 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = =   7.770 6.130 4.590 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 7.770 6.130 4.590 52 A AB B SỐ NHÁNH CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 67.536 33.768 9.3181 0.0312 Factor A 1.609 0.804 0.2220 -3 Error 14.496 3.624 Factor B 132.527 66.263 20.1024 0.0001 AB 12.524 3.131 0.9499 -7 Error 12 39.556 3.296 Total 26 268.247 -Grand Mean = 11.256 Grand Sum = 303.900 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 16.13% Least Significant Difference Test LSD value = 4.528 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = Ranked Order 14.11 10.94 8.710 A AB B Mean Mean Mean = = = 14.11 10.94 8.710 A AB B SỐ NHÁNH CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 39.043 19.521 2.1024 0.2377 Factor A 10.543 5.271 0.5677 -3 Error 37.141 9.285 Factor B 236.945 118.473 17.7320 0.0003 AB 5.273 1.318 0.1973 -7 Error 12 80.176 6.681 Total 26 409.121 Grand Mean = 12.481 Grand Sum = 337.000 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 20.71% Least Significant Difference Test LSD value = 6.446 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 16.38 = 11.87 = 9.200   A AB B Mean Mean Mean Ranked Order = 16.38 = 11.87 = 9.200 53 A AB B SỐ NHÁNH CẤP (35 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 41.514 20.757 5.3646 0.0737 Factor A 9.050 4.525 1.1694 0.3982 -3 Error 15.477 3.869 Factor B 257.079 128.539 19.0095 0.0002 AB 11.366 2.841 0.4202 -7 Error 12 81.142 6.762 Total 26 415.627 Grand Mean = 13.248 Grand Sum = 357.700 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 19.63% Least Significant Difference Test LSD value = 6.485 Original Order Mean Mean Mean = = = 17.41 12.30 10.03 at alpha = 0.010 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 17.41 12.30 10.03 A AB B SỐ NHÁNH CẤP (42 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 45.269 22.634 7.9824 0.0401 Factor A 8.722 4.361 1.5380 0.3196 -3 Error 11.342 2.836 Factor B 265.520 132.760 15.9500 0.0004 AB 11.804 2.951 0.3546 -7 Error 12 99.882 8.324 Total 26 442.540 -Grand Mean = 13.900 Grand Sum = 375.300 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 20.76% Least Significant Difference Test LSD value = 7.196 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = =   Ranked Order 18.10 13.03 10.57 A AB B Mean Mean Mean = = = 18.10 13.03 10.57 54 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (7 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 2.728 1.364 5.7064 0.0674 Factor A 0.306 0.153 0.6408 -3 Error 0.956 0.239 Factor B 35.982 17.991 13.4745 0.0009 AB 3.499 0.875 0.6551 -7 Error 12 16.022 1.335 Total 26 59.493 Grand Mean = 2.659 Grand Sum = 71.780 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 43.46% Least Significant Difference Test LSD value = 2.882 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 3.340 = 3.610 = 1.030 A A A Mean Mean Mean Ranked Order = 3.610 = 3.340 = 1.030 A A A CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 36.631 18.316 2.3298 0.2134 Factor A 8.673 4.336 0.5516 -3 Error 31.446 7.862 Factor B 253.804 126.902 34.0235 0.0000 AB 10.214 2.553 0.6846 -7 Error 12 44.758 3.730 Total 26 385.526 -Grand Mean = 10.671 Grand Sum = 288.110 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 18.10% Least Significant Difference Test LSD value = 4.817 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 13.05 = 12.62 = 6.340   A A B Mean Mean Mean Ranked Order = 13.05 = 12.62 = 6.340 55 A A B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 42.773 21.387 1.6190 0.3054 Factor A 13.881 6.941 0.5254 -3 Error 52.839 13.210 Factor B 180.445 90.222 14.2020 0.0007 AB 5.656 1.414 0.2226 -7 Error 12 76.233 6.353 Total 26 371.828 -Grand Mean = 18.519 Grand Sum = 500.000 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 13.61% Least Significant Difference Test LSD value = 6.286 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = Ranked Order 21.52 18.82 15.21 A AB B Mean Mean Mean = = = 21.52 18.82 15.21 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 22.141 11.070 0.8495 Factor A 27.645 13.823 1.0606 0.4270 -3 Error 52.130 13.032 Factor B 148.019 74.010 20.3508 0.0001 AB 2.631 0.658 0.1809 -7 Error 12 43.640 3.637 Total 26 296.207 Grand Mean = 22.737 Grand Sum = 613.910 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 8.39% Least Significant Difference Test LSD value = 4.756 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 25.54 A = 22.86 AB = 19.81 B   Mean Mean Mean Ranked Order = 25.54 A = 22.86 AB = 19.81 B 56 CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (35 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 34.664 17.332 1.3938 0.3473 Factor A 28.999 14.500 1.1660 0.3990 -3 Error 49.740 12.435 Factor B 254.343 127.172 22.3173 0.0001 AB 3.436 0.859 0.1508 -7 Error 12 68.380 5.698 Total 26 439.563 Grand Mean = 25.312 Grand Sum = 683.420 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 9.43% Least Significant Difference Test LSD value = 5.953 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 28.81 25.78 21.34 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 28.81 25.78 21.34 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.310 0.155 4.5693 0.0927 Factor A 0.029 0.015 0.4317 -3 Error 0.136 0.034 Factor B 0.405 0.202 22.8370 0.0001 AB 0.100 0.025 2.8199 0.0733 -7 Error 12 0.106 0.009 Total 26 1.086 -Grand Mean = 0.374 Grand Sum = 10.100 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 25.17% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2366 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = =   0.5400 0.3400 0.2400 A AB B Mean Mean Mean = = = 0.5400 0.3400 0.2400 57 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 3.770 1.885 6.5899 0.0542 Factor A 4.832 2.416 8.4459 0.0367 -3 Error 1.144 0.286 Factor B 11.260 5.630 23.9749 0.0001 AB 1.510 0.378 1.6077 0.2356 -7 Error 12 2.818 0.235 Total 26 25.334 -Grand Mean = 2.872 Grand Sum = 77.540 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 16.87% Least Significant Difference Test LSD value = 1.212 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean = = = 3.270 2.290 3.060 Ranked Order A A A Mean Mean Mean = = = 3.270 3.060 2.290 A A A Least Significant Difference Test LSD value = 1.209 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 3.640 2.920 2.060 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 3.640 2.920 2.060 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.236 0.618 0.1262 Factor A 9.012 4.506 0.9202 -3 Error 19.586 4.896 Factor B 28.886 14.443 27.4198 0.0000 AB 2.022 0.505 0.9597 -7 Error 12 6.321 0.527 Total 26 67.062 -Grand Mean = 7.191 Grand Sum = 194.150 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 10.09% Least Significant Difference Test LSD value = 1.811 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = =   8.280 7.490 5.800 Ranked Order A AB B Mean Mean Mean = = = 8.280 7.490 5.800 58 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (35 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 19.685 9.842 1.4077 0.3445 Factor A 18.010 9.005 1.2880 0.3700 -3 Error 27.967 6.992 Factor B 67.698 33.849 26.8593 0.0000 AB 0.259 0.065 0.0514 -7 Error 12 15.123 1.260 Total 26 148.742 -Grand Mean = 9.369 Grand Sum = 252.970 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 11.98% Least Significant Difference Test LSD value = 2.800 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 11.42 9.130 7.560 A AB B Mean Mean Mean = = = 11.42 9.130 7.560 A AB B CHIỀU DÀI NHÁNH CẤP (42 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 15.523 7.761 0.5052 Factor A 17.340 8.670 0.5643 -3 Error 61.453 15.363 Factor B 125.856 62.928 32.0255 0.0000 AB 4.740 1.185 0.6031 -7 Error 12 23.579 1.965 Total 26 248.491 -Grand Mean = 12.743 Grand Sum = 344.050 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 11.00% Least Significant Difference Test LSD value = 3.496 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 15.59 A Mean = 15.59 A Mean = 12.29 AB Mean = 12.29 AB Mean = 10.36 B Mean = 10.36 B SỐ CẤP (7 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 35.583 17.791 5.8421 0.0650 Factor A 3.823 1.911 0.6277 -3 Error 12.181 3.045 Factor B 436.356 218.178 15.4297 0.0005 AB 37.261 9.315 0.6588 -7 Error 12 169.682 14.140 Total 26 694.887 -Grand Mean = 14.352 Grand Sum = 387.500 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 26.20%   59 Least Significant Difference Test LSD value = 9.378 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 16.64 A Mean = 17.71 Mean = 17.71 A Mean = 16.64 Mean = 8.700 A Mean = 8.700 A A A SỐ CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 2.214 1.107 0.9794 Factor A 2.001 1.000 0.8850 -3 Error 4.521 1.130 Factor B 815.236 407.618 83.5695 0.0000 AB 32.519 8.130 1.6668 0.2218 -7 Error 12 58.531 4.878 Total 26 915.023 -Grand Mean = 22.837 Grand Sum = 616.600 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 9.67% Least Significant Difference Test LSD value = 5.508 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 28.21 25.01 15.29 A A B Mean Mean Mean = = = 28.21 25.01 15.29 A A B SỐ CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 36.836 18.418 5.3402 0.0742 Factor A 0.749 0.374 0.1086 -3 Error 13.796 3.449 Factor B 227.662 113.831 16.0661 0.0004 AB 23.162 5.791 0.8173 -7 Error 12 85.022 7.085 Total 26 387.227 Grand Mean = 26.089 Grand Sum = 704.400 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 10.20% Least Significant Difference Test LSD value = 6.639 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 29.60 = 26.18 = 22.49   A AB B Mean Mean Mean Ranked Order = 29.60 = 26.18 = 22.49 60 A AB B SỐ CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 28.765 14.383 5.3196 0.0747 Factor A 0.145 0.073 0.0268 -3 Error 10.815 2.704 Factor B 227.381 113.690 26.0957 0.0000 AB 8.979 2.245 0.5153 -7 Error 12 52.280 4.357 -Total 26 328.365 -Grand Mean = 27.341 Grand Sum = 738.200 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 7.63% Least Significant Difference Test LSD value = 5.206 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 30.73 = 27.64 = 23.64 A AB B Mean Mean Mean Ranked Order = 30.73 = 27.64 = 23.64 A AB B SỐ CẤP (14 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 12.651 6.325 7.7796 0.0418 Factor A 0.682 0.341 0.4195 -3 Error 3.252 0.813 Factor B 11.582 5.791 7.1195 0.0091 AB 1.059 0.265 0.3256 -7 Error 12 9.761 0.813 Total 26 38.987 -Grand Mean = 5.261 Grand Sum = 142.050 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 17.14% Least Significant Difference Test LSD value = 2.249 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.500 A Mean = 5.920 A Mean = 5.920 A Mean = 5.500 A Mean = 4.370 A Mean = 4.370 A SỐ CẤP (21 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 33.402 16.701 5.5639 0.0699 Factor A 40.507 20.253 6.7474 0.0523 -3 Error 12.007 3.002 Factor B 205.696 102.848 31.1241 0.0000 AB 16.753 4.188 1.2674 0.3358 -7 Error 12 39.653 3.304 -Total 26 348.017   61 Grand Mean = 14.161 Grand Sum = 382.350 Coefficient of Variation: 12.84% Least Significant Difference Test LSD value = 4.533 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 15.56 16.62 10.31 Total Count = 27 Ranked Order A A B Mean Mean Mean = = = 16.62 15.56 10.31 A A B SỐ CẤP (28 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 13.627 6.814 1.2153 0.3869 Factor A 19.517 9.759 1.7406 0.2859 -3 Error 22.426 5.606 Factor B 179.772 89.886 17.5049 0.0003 AB 7.484 1.871 0.3644 -7 Error 12 61.619 5.135 Total 26 304.445 -Grand Mean = 20.350 Grand Sum = 549.450 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 11.14% Least Significant Difference Test LSD value = 5.652 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 22.51 A Mean = 22.51 A Mean = 21.82 AB Mean = 21.82 AB Mean = 16.72 B Mean = 16.72 B SỐ CẤP (35 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 32.115 16.057 2.3094 0.2154 Factor A 11.559 5.780 0.8312 -3 Error 27.813 6.953 Factor B 68.130 34.065 28.6337 0.0000 AB 7.679 1.920 1.6137 0.2342 -7 Error 12 14.276 1.190 Total 26 161.571 -Grand Mean = 21.880 Grand Sum = 590.750 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 4.99% Least Significant Difference Test LSD value = 2.721 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = =   23.86 21.81 19.97 A AB B Mean Mean Mean = = = 23.86 21.81 19.97 62 A AB B SỐ CẤP (42 NST) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 5.161 2.580 0.5900 Factor A 11.116 5.558 1.2707 0.3739 -3 Error 17.495 4.374 Factor B 244.451 122.226 45.1210 0.0000 AB 9.776 2.444 0.9022 -7 Error 12 32.506 2.709 Total 26 320.505 -Grand Mean = 22.654 Grand Sum = 611.650 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 7.27% Least Significant Difference Test LSD value = 4.105 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 26.61 22.04 19.31 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 26.61 22.04 19.31 A B B SỐ NỤ/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 280424.296 140212.148 0.1501 Factor A 792779.852 396389.926 0.4244 -3 Error 3736101.926 934025.481 Factor B 22083307.852 11041653.926 31.5640 0.0000 AB 1189762.370 297440.593 0.8503 -7 Error 12 4197809.778 349817.481 Total 26 32280186.074 -Grand Mean = 3217.185 Grand Sum = 86864.000 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 18.38% Least Significant Difference Test LSD value = 1475 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = =   4281 3300 2071 A AB B Mean Mean Mean = = = 4281 3300 2071 63 A AB B SỐ HOA/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 109450.667 54725.333 14.8173 0.0141 Factor A 10976.000 5488.000 1.4859 0.3292 -3 Error 14773.333 3693.333 Factor B 102232.889 51116.444 45.4234 0.0000 AB 11463.111 2865.778 2.5466 0.0940 -7 Error 12 13504.000 1125.333 Total 26 262400.000 -Grand Mean = 384.000 Grand Sum = 10368.000 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 8.74% Least Significant Difference Test LSD value = 83.66 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 462.7 A Mean = 462.7 Mean = 376.9 B Mean = 376.9 Mean = 312.4 B Mean = 312.4 A B B ĐƯỜNG KÍNH HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.268 0.134 6.5907 0.0542 Factor A 0.398 0.199 9.7768 0.0288 -3 Error 0.081 0.020 Factor B 2.692 1.346 84.4086 0.0000 AB 0.100 0.025 1.5602 0.2475 -7 Error 12 0.191 0.016 Total 26 3.730 -Grand Mean = 3.096 Grand Sum = 83.600 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 4.08% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3206 at alpha = 0.050 Mean Mean Mean Original Order = 3.230 = 3.120 = 2.940 A A A Mean Mean Mean Ranked Order = 3.230 = 3.120 = 2.940 A A A Least Significant Difference Test LSD value = 0.3155 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = =   3.500 3.050 2.730 Ranked Order A B C Mean Mean Mean = = = 3.500 3.050 2.730 64 A B C TRỌNG LƯỢNG KHÔ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 14177.919 7088.959 0.6757 Factor A 99437.517 49718.758 4.7392 0.0881 -3 Error 41963.485 10490.871 Factor B 195288.034 97644.017 34.1771 0.0000 AB 8621.546 2155.386 0.7544 -7 Error 12 34284.002 2857.000 Total 26 393772.502 -Grand Mean = 408.911 Grand Sum = 11040.600 Total Count = 27 Coefficient of Variation: 13.07% Least Significant Difference Test LSD value = 133.3 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 491.8 A Mean = 491.8 A Mean = 443.0 A Mean = 443.0 A Mean = 292.0 B Mean = 292.0 B THỜI GIAN CHE PHỦ ĐẤT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 64.889 32.444 1.4072 0.3446 Factor A 646.222 323.111 14.0145 0.0156 -3 Error 92.222 23.056 Factor B 222.000 111.000 33.1160 0.0000 AB 87.111 21.778 6.4972 0.0051 -7 Error 12 40.222 3.352 Total 26 1152.667 Grand Mean = 47.444 Grand Sum = 1281.000 Total Count = Coefficient of Variation: 3.86% Least Significant Difference Test LSD value = 10.89 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 40.56 A Mean = 51.44 A Mean = 50.33 A Mean = 50.33 A Mean = 51.44 A Mean = 40.56 A Least Significant Difference Test LSD value = 4.566 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 43.78 B Mean = 50.78 A Mean = 47.78 AB Mean = 47.78 AB Mean = 50.78 A Mean = 43.78 B Least Significant Difference Test LSD value = 4.566 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 33.33 E Mean = 54.33 A Mean = 42.67 D Mean = 52.33 AB Mean = 45.67 CD Mean = 50.67 AB Mean = 48.67 BC Mean = 50.00 ABC Mean = 50.00 ABC Mean = 49.33 BC Mean = 52.33 AB Mean = 48.67 BC Mean = 49.33 BC Mean = 45.67 CD Mean = 50.67 AB Mean = 42.67 D Mean = 54.33 A Mean = 33.33 E   65 ... BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu ... 47 Hình Hoa mười Thái 48 Hình Hoa mười sam 49   xi Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Từ lâu hình ảnh hoa mười quen thuộc với người dân Việt Nam qua câu thơ hay... manh mún, khơng có quy hoạch định hướng phát triển vùng hoa nguyên liệu, chất lượng hoa không cải thi n so với chục năm trước Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng lớn từ phía đối tác thường
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT 3 GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ VÀ 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM THỦ ĐỨC , KHẢO SÁT 3 GIỐNG HOA MƯỜI GIỜ VÀ 2 LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay