BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, KHẢ NĂNG GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI DÂU

67 59 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, KHẢ NĂNG GÂY HẠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI DÂU TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT NGÀNH KHÓA SINH VIÊN THỰC HIỆN : BẢO VỆ THỰC VẬT : 2007 - 2011 : NGUYỄN THỊ TÚ TRANG Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, KHẢ NĂNG GÂY HẠI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI DÂU TÂY TẠI TP ĐÀ LẠT Tác giả NGUYỄN THỊ TÚ TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS LẠI THẾ HƯNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CÁM ƠN Con xin chân thành cám ơn công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ Bố Mẹ gia đình tạo điều kiện cho có ngày hôm Tôi chân chân thành cám ơn: Cô Trần Thị Thiên An Chú Lại Thế Hưng người tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Ban Giám hiệu Trường ĐH Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tồn thể thầy khoa Nông Học Trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Các chú, anh chị Chi Cục BVTV Lâm Đồng Các cô chú, anh chị nông dân phường 6, 7, 8, 11 Tp Đà Lạt nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thơng tin cần thiết tạo điều kiện suốt thời gian thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bạn bè động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận Tp Đà Lạt, ngày 20 tháng 6, năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tú Trang iii TÓM TẮT “Điều tra thành phần loài, khả gây hại nghiên cứu số đặc điểm sinh học sên trần Deroceras agreste hại dâu tây Tp Đà Lạt.” tiến hành Tp Đà Lạt từ 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011 Đề tài nhằm điều tra thành phần lồi, phổ kí chủ, đánh giá khả gây hại số đặc điểm sinh học sên trần hại dâu tây Tp Đà Lạt Kết thu cho thấy: Về thành phần loài sên trần kết điều tra loài Deroceras agreste với tần số xuất 95,71 %, Parmarion martensi (3,72 %) , D resticulatum (0,57 %) lồi phổ biến D agreste loài ngoại lại du nhập qua nước ta Loài D agreste phân bố rộng, chúng gây hại nhiều loại trồng Phổ kí chủ sên trần D agreste điều tra cách ruộng dâu tây bán kính 100 m, chúng có mặt loại trồng chủ yếu rau ăn Tất loại trồng thức ăn ưa thích sên trần Trong đó, cải thảo trái dâu tây chín kí chủ D agreste ưa thích Sên trần gây hại chủ yếu phần riêng dâu tây chúng gây hại trái chín Điều tra diễn biến mức độ gây hại sên trần D agreste cho thấy mật độ sên trần phụ thuộc vào thời tiết chế độ canh tác chủ ruộng Vào mùa nắng tỉ lệ trái bị hại cao đặc tính canh tác vườn khác Vào mùa mưa mật độ sên trần tất ruộng tăng cao tỉ lệ trái bị hại phụ thuộc vào chế độ canh tác chủ ruộng Khả gây hại phòng thực lồi sên trần D agreste lồi phổ biến Khả gây hại phòng với NT trọng lượng dâu tây sên trần tiêu thụ sau 24 giờ, 48 giờ, 72 NT sên trần già cao 0,62 g, 1,35 g, 2,15 g số hại cao 33,33 %, 39,96 %, 44,04 % Thấp NT sên trần trọng lượng dâu tây sên trần tiêu thụ 0,39 g (24 giờ), 0,95 g (48 giờ), 1,60 g (72 giờ) số hại 17,67 % (24 giờ), 28,67 % (48 giờ), 39,50 (72 giờ) iv Một số đặc điểm sinh học sên trần D agreste: Tỉ lệ trứng nở hồn tồn Khả sinh sản số trứng ni theo cá thể biến động từ 85,69 đến 91,76 trứng, theo cặp từ 168,21 đến 205,18 trứng Tỉ lệ sống qua tuổi sên 86 %, hoàn thành pha sên 20 %, thời gian phát triển pha sên biến động từ 24,09 đến 30,41 ngày Khả phát triển sau đẻ trứng sên trần D agreste với n = 50, tỉ lệ trứng nở 100 %, tỉ lệ sên trần sống qua tuổi sên 86 %, sên trần hoàn thành pha phát dục 20 % v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách đồ thị x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài .1 1.2.2 Yêu cầu đề tài: 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu sên trần 2.1.1 Giới thiệu chung sên trần 2.1.2 Các biện pháp phòng trừ sên trần 2.2 Giới thiệu tổng quát dâu tây 11 2.2.1 Giới thiệu chung 11 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 11 2.2.3 Giá trị dinh dưỡng 12 2.2.4 Đặc điểm sinh thái dâu tây .13 2.3 Một số loài sâu hại dâu tây 14 2.4 Các yếu tố khí tượng Đà Lạt từ tháng đến tháng 6/2011 16 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Vật liệu nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Điều tra thành phần loài sên trần hại dâu tây 17 vi 3.4.2 Điều tra phổ kí chủ sên trần hại dâu tây 18 3.4.3 Khả gây hại sên trần dâu tây 19 3.4.4 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sên trần D agreste hại dâu tây 23 3.5 Xử lý số liệu phân tích thống kê 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .25 4.1 Thành phần loài sên trần hại dâu tây 25 4.2 Phổ ký chủ sên trần D agreste hại dâu tây 26 4.3 Diễn biến mức độ gây hại sên trần D agreste dâu tây 27 4.4 Một số đặc điểm sinh học loài D agreste 34 4.4.1 Thời gian phát triển pha thể sên trần D agreste 34 4.4.2 Khả sinh sản sên trần 34 4.4.3 Khả phát triển sau đẻ trứng sên trần D agreste 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 PHỤ LỤC 41 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật ctv: Cộng tác viên NT: Nghiệm thức LLL: lần lặp lại TP: Thành phố TN: Thí nghiệm viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng dâu tây tươi chưa qua chế biến .13 Bảng 2.2: Các yếu tố thời tiết tháng thí nghiệm 16 Bảng 4.1 Thành phần sên trần hại dâu tây thành phố Đà Lạt năm 2011 25 Bảng 4.2 Phổ ký chủ sên trần D agreste hại dâu tây .26 Bảng 4.3 Trọng lượng trái dâu tây sên trần tiêu thụ phòng thí nghiệm .32 Bảng 4.4 Chỉ số hại trái dâu tây bị sên trần gây tiêu thụ phòng thí nghiệm 33 Bảng 4.5 Thời gian phát dục pha thể D agreste 34 Bảng 4.6 Khả sinh sản sên trần D agreste 34 Bảng 4.7 Khả phát triển sau đẻ trứng sên trần D agreste .35 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Điều tra thành phần lồi 18 Hình 3.2 Ruộng điều tra ô điều tra .19 Hình 3.3 Ruộng điều tra ô điều tra .20 Hình 3.4 Ruộng điều tra 20 Hình 3.5 đồ bố trí thí nghiệm ngồi ruộng .21 Hình 3.6 Một số hình ảnh thí nghiệm phòng 23 Hình 4.1 Một số lồi sên trần hại dâu tây .26 Hình 4.2 Sên trần D agreste gây hại số trồng ngồi đồng 27 Hình 4.3 Sên trần gây hại dâu tây đồng .31 Hình 4.3 Một số hình ảnh sên trần D agreste 35 42 Cây dâu tây cần chế độ bón đầy đủ cân đối Mỗi luống 1,2 m, dài tuỳ vào địa hình đất thích hợp với yêu cầu dâu, thường 100 kg vôi/1.000 m2 dinh dưỡng tốt cân đối trung vi lượng cho suất cao, chất lượng khả kháng bệnh tốt Vì chế độ phân bón cần phải có đầy đủ phân hữu để cải tạo độ tơi xốp, hàm lượng dinh dưỡng lượng mùn đất Phân đạm cần cho sinh trưởng, phát triển tốt, bón cần ý đến màu sắc thời kỳ, để cung cấp lượng đạm thích hợp cho Phân lân ảnh hưởng đến khả hoa, đậu trái, phát triển hệ rễ đẻ (ra ngó) Phân Kali định đến suất, độ cứng, chất lượng trái, tăng khả kháng bệnh tăng cường khả quang hợp điều kiện thiếu ánh sáng (khi canh tác nhà kính) Một số nguyên tố trung vi lượng Canxi, Bo, Magiê, Mo cần thiết ảnh hưởng đến trình trao đổi chất, sinh trưởng phát triển, khả phân hóa mầm hoa, đậu trái chất lượng trái Lượng phân bón cho dâu (tính cho 1000m2 ) năm thứ + Phân chuồng: – 10 m3 + Vôi: 100 – 150 kg + N : P : K bón theo tỷ lệ : 1: Tuỳ vào chân đất tốt hay xấu mà bón với lượng 80 – 100 kg N : 50 – 70 kg P2O5 : 80 – 120 kg K2O/năm, lượng phân bón nguyên chất, tuỳ vào loại phân sử dụng để quy lượng phân bón thích hợp Chia làm nhiều lần bón năm Ngồi cần bón thêm phân vi sinh, hữu sinh học giúp cải tạo độ màu đất Định kỳ phun bổ sung phân bón qua (tốt nên sử dụng loại phân bón hữu Amin, CQ, Viet-Sin, rong biển), Acid Boric MgSO4 nhằm bổ sung dinh dưỡng cho Lưu ý: Cây dâu tây cho trái kéo dài thường - ngày thu hái lần nên phun phân thuốc cần ý đến thời gian cách ly (sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc); Bón phân theo ngun tắc bón bón nhiều lần năm 43 Lượng phân theo khuyến cáo bón định kỳ, tăng hay giảm tùy thuộc vào sức sinh trưởng, phát dục, giai đoạn bội thu, chu kỳ trái dâu c Kỹ thuật trồng Trồng nhà kính: Trồng hàng cách hàng 45 - 50cm, cách cây: 35 – 40cm, trồng theo kiểu nanh sấu Trồng trời: Trồng hàng cách hàng 45- 50cm, cách cây: 40 – 45 cm, trồng theo kiểu nanh sấu Tùy thuộc vào giống, đất điều kiện thâm canh mà trồng dày d Chăm sóc - Tỉa thân lá: Thường xuyên tỉa thân tạo độ thơng thống cho để dâu phát triển cân đối, hạn chế sâu bệnh Thường để - thân/gốc tuỳ theo đặc điểm giống, chế độ canh tác, thời tiết Tỉa già, bị sâu bệnh, tầng bị che khuất thu gom phơi khô đốt hạn chế nguồn bệnh lây nhiễm - Ngắt chùm hoa, cắt tỉa ngó + Khi dâu chùm hoa bói nên cắt bỏ để sinh trưởng mạnh ổn định giai đoạn đầu, tăng khả sinh trưởng ức chế phát dục + Giai đoạn thu hoạch nên tỉa hoa bị sâu, dị dạng, nên để lại to, tròn đều, khơng sâu bệnh Cân đối khả phát triển khung tán số lượng hoa trái + Vườn dâu năm tuổi khơng tận dụng ngó để nhân giống nên cắt bỏ, vườn dâu năm tuổi ngắt bỏ tồn ngó để tập trung dinh dưỡng nuôi - Che phủ đất: Hàng năm nên dùng cỏ khô để che phủ mặt luống Hiện theo kỹ thuật canh tác cơng nghệ cao sử dụng nylong che phủ luống trồng Mục đích việc che phủ luống trồng nhằm giữ ẩm cho đất, tạo cho đất có độ tơi xốp, hạn chế phát triển cỏ dại, sâu bệnh, hạn chế rửa trơi phân bón, bảo vệ trái dâu sạch, khơng tiếp xúc trực tiếp với đất, hạn chế bệnh thối trái gia tăng nhiệt độ cho luống trồng Hiện dâu trồng nhà kính có ưu điểm như: 44 + Hạn chế bệnh vụ mưa Tuy nhiên nhà kính, nhà lưới phải thiết kế theo hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn chiều cao, chế độ thơng gió đảm bảo cho dâu sinh trưởng phát triển tốt, khơng độ ẩm tăng bệnh phát triển mạnh đồng thời nhiệt độ gia tăng đột ngột số thời điểm ngày ảnh hưởng đến sinh trưởng dâu tây + Hạn chế ngập úng đất, rửa trơi phân bón mưa kéo dài hay mưa lớn + Hạn chế cỏ dại, giữ cho cấu tượng đất tơi xốp, giúp rễ phát triển tốt - Tưới nước: Nếu có điều kiện việc thiết kế hệ thống tưới ngầm tưới nhỏ giọt tốt nhất, tưới vòi phun mưa nhỏ tránh làm dập hoa Khi tưới cho dâu cần phải sử dụng nguồn nước (nước ngầm, nưới giếng khoan, nước máy …) - Phòng ngừa dị dạng trái: Dâu tây cần thụ phấn bổ sung trùng hạn chế phần ngun nhân gây dị dạng trái Vì cần có: + Quy hoạch vùng trồng dâu tập trung, 1ha dâu nên nuôi thùng ong mật để nâng cao tỷ lệ thụ phấn hoa + Thời kỳ kết trái phát dị dạng tỉa bỏ để tập trung dinh dưỡng nuôi trái khác, đồng thời giảm bón phân đạm + Giai đoạn hoa nở rộ tránh phun xịt thuốc sâu, thuốc bệnh với nồng độ cao, tránh tưới nước phun thuốc vào lúc hoa nở (sáng sớm) 45 Phục lục 2: Diễn biến mức độ gây hại đồng Vườn anh Nguyễn Văn Hoàng phường Thời gian Mật độ sên trần Tỉ lệ trái Tỉ lệ điều tra (con/ m2) bị hại (%) bị hại (%) 08/04/2011 1,58 43,87 9,32 13/04/2011 2,70 25,63 6,33 18/04/2011 5,40 51,17 7,83 23/04/2011 4,05 20,83 3,97 28/04/2011 3,73 7,33 17,83 03/05/2011 4,37 22,83 7,83 08/05/2011 5,00 23,80 3,97 13/05/2011 4,29 29,77 9,92 18/05/2011 3,97 50,50 15,87 23/05/2011 5,95 47,62 11,90 28/05/2011 6,03 55,55 23,82 02/06/2011 5,87 64,40 29,77 07/062011 6,27 52,23 37,70 46 Vườn Trần Văn Thanh phường Thời gian Mật độ sên trần Tỉ lệ trái Tỉ lệ điều tra (con/ m ) bị hại (%) bị hại (%) 07/04/2011 2,07 28,24 9,05 12/04/2011 1,90 24,74 6,04 17/04/2011 3,64 27,56 11,06 22/04/2011 2,80 22,62 6,04 27/04/2011 2,80 36,20 10,06 02/05/2011 2,35 22,06 5,02 07/05/2011 2,58 14,12 7,04 12/05/2011 2,30 16,18 22,12 17/05/2011 2,41 41,52 14,08 22/05/2011 5,71 98,04 11,06 27/05/2011 5,60 96,26 17,09 01/06/2011 7,00 86,68 14,08 06/062011 7,39 85,61 12,07 47 Vườn Trần Văn Nam phường Thời gian Mật độ sên trần điều tra (con/ m ) Tỉ lệ trái Tỉ lệ bị hại (%) bị hại (%) 09/04/2011 1,01 37,41 11,71 14/04/2011 1,22 34,84 12,79 19/04/2011 1,63 29,40 6,40 24/04/2011 1,09 27,77 7,43 29/04/2011 0,88 30,60 14,91 04/05/2011 1,36 28,01 8,53 09/05/2011 1,23 30,89 11,73 14/05/2011 1,09 18,63 5,29 19/05/2011 1,16 34,47 7,46 24/05/2011 4,42 87,91 26.66 29/05/2011 5,17 82,50 34,11 03/06/2011 5,58 91,43 27,71 08/062011 5,51 78,43 24,51 Phụ lục 3: Khả gây hại sên trần phòng trọng lượng sau 24h: Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (24h) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Freedom Between Within 25 Total 29 Sum of Squares Mean Square 0.449 0.016 0.112 0.001 0.465 Coefficient of Variation = 5.87% Var V A R I A B L E No F-value Prob 180.345 0.0000 48 Number Sum Average SD SE 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.860 2.320 2.330 3.740 1.510 0.477 0.387 0.388 0.623 0.252 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Total 30.00 Within 12.760 0.425 0.13 0.02 0.02 Bartlett's test Chi-square = 5.360 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.252 Data File : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng sên trần gây hại sau 24h Case Range : 32 - 36 Variable : 24 Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 25 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05089 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.4767 0.3867 0.3883 0.6233 0.2517 B Mean Mean Mean Mean Mean C C A D = = = = = 0.6233 A 0.4767 B 0.3883 C 0.3867 C 0.2517 D Phụ lục 4: Khả gây hại sên trần phòng trọng lượng sau 48h: Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl48h) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.854 0.464 320.321 0.0000 Within 25 0.036 0.001 Total 29 1.891 Coefficient of Variation = 4.02% Var V A R I A B L E No 49 Number Sum Average SD SE -1 6.00 5.950 0.992 0.04 0.02 6.00 5.170 0.862 0.04 0.02 6.00 5.690 0.948 0.03 0.02 6.00 8.120 1.353 0.05 0.02 6.00 3.480 0.580 0.02 0.02 -Total 30.00 28.410 0.947 0.26 0.05 Within 0.04 Bartlett's test Chi-square = 2.388 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.665 Data File : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng sên trần gây hại sau 48h Case Range : 32 - 36 Variable : tl48h Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 25 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05089 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 0.9917 0.8617 0.9483 1.353 0.5800 B C B A D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.353 0.9917 0.9483 0.8617 0.5800 A B B C D Phụ lục 5: Khả gây hại sên trần phòng trọng lượng sau 72h: Data file: trọng lượng sên trần gây hại sau 72h Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (72h) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.640 1.160 484.532 0.0000 Within 25 0.060 0.002 Total 29 4.700 50 Coefficient of Variation = 3.20% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 6.00 9.350 1.558 0.04 0.02 6.00 8.490 1.415 0.04 0.02 6.00 9.600 1.600 0.06 0.02 6.00 12.880 2.147 0.06 0.02 6.00 5.510 0.918 0.03 0.02 -Total 30.00 45.830 1.528 0.40 0.07 Within 0.05 Bartlett's test Chi-square = 3.674 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.452 Data File : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng sên trần gây hại sau 72h Case Range : 32 - 36 Variable : 72h Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.02000 Error Degrees of Freedom = 25 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2276 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 1.558 1.415 1.600 2.147 0.9183 B B B A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.147 1.600 1.558 1.415 0.9183 A B B B C 51 Phụ lục 6: Khả gây hại sên trần phòng số hại sau 24h: Số liệu chuyển NT LLL 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 SỐ LIỆU THÔ 17 19 18 19 17 16 17 22 19 21 17 21 26 27 21 30 30 26 37 31 31 34 30 37 SỐ LIỆU CHUYỂN ARSIN(X)^1/2 24,35 25,84 25,10 25,84 24,35 23,58 24,35 27,97 25,84 27,27 24,35 27,27 30.66 31,31 27,27 33,21 33,21 30,66 37,46 33,83 33,83 35,67 33,21 37,46 TRUNG BÌNH 17,67 19,5 26,67 33,33 Data File: số hại sau 24h Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (1) with values from to Variable (24H) 52 A N A L Y S I S Degrees of Freedom Between Within Total Var 20 O F V A R I A N C E Sum of Squares Mean Square 411.689 60.064 137.230 3.003 T A B L E F-value Prob 45.695 0.0000 23 471.753 Coefficient of Variation = 5.91% V A R I A B L E No Number 6.00 6.00 6.00 6.00 149.060 157.050 186.320 211.760 24.843 26.175 31.053 35.293 0.91 1.57 2.19 1.98 24.00 704.190 29.341 4.53 1.73 Total Within Sum Average SD SE 0.71 0.71 0.71 0.71 0.92 Bartlett's test Chi-square = 3.459 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.276 Data File: Trắc nghiệm phân hạng số hại sau 24h Case Range : 26 - 29 Variable : 24H Error Mean Square = 3.003 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.847 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 24.84 26.17 31.05 35.29 Ranked Order C C B A Mean Mean Mean Mean = = = = 35.29 31.05 26.17 24.84 A B C C 53 Phụ lục 7: khả gây hại sên trần phòng số hại sau 48h: NT LLL 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 SỐ LIỆU THÔ SỐ LIỆU CHUYỂN ARSIN(X)^1/2 30 30 29 30 27 27 28 31 30 35 30 29 34 38 37 39 35 34 42 40 35 41 41 39 TRUNG BÌNH 33,21 32,58 32,58 33,21 31,31 31,31 31,81 33,90 33,21 36,27 33,21 32,51 35,94 37,93 37,46 38,58 36,27 35,94 40,53 39,23 36,27 39,88 39,82 38,65 28,67 30,15 36,26 38,96 Data File: số hại sau 48h Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (48H) A N A L Y S I S Degrees of Freedom Between Within 20 Total 23 O F Sum of Squares 173.308 33.325 V A R I A N C E Mean Square 57.769 1.666 206.633 Coefficient of Variation = 3.64% T A B L E F-value 34.670 Prob 0.0000 54 Var V A R I A B L E No Number Sum 6.00 6.00 6.00 6.00 Total 0.61 Within 194.200 200.910 222.120 234.380 24.00 Average SD 32.367 33.485 37.020 39.063 851.610 SE 0.87 1.54 1.13 1.51 35.484 0.53 0.53 0.53 0.53 3.00 1.29 Bartlett's test Chi-square = 1.877 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.682 Data File : trắc nghiệm phân hạng số hại sau 48h Case Range : 26 - 29 Variable : 48H Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 1.666 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.120 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 32.37 33.49 37.02 39.06 B B A A Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 39.06 37.02 33.49 32.37 A A B B 55 Phụ lục 8: khả gây hại sên trần phòng số hại sau 72h: NT LLL 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 SỐ LIỆU THÔ 38 39 43 41 40 36 37 39 38 37 35 33 41 43 40 46 41 42 45 47 43 45 40 46 SỐ LIỆU CHUYỂN ARSIN(X)^1/2 TRUNG BÌNH 38,08 38,65 40,98 39,82 39,23 36,87 37,27 38,65 37,97 37,46 36,27 35,12 39,82 41,17 39,23 42,71 39,82 40,40 42,13 43,09 40,98 42,13 39,23 42,45 39,05 37,15 43,44 44,04 Data file: Chỉ số hại sau 72h Function: ANOVA-1 Data case no to 25 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (72) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 20 70.421 35.376 Total 23 105.796 23.474 1.769 Coefficient of Variation = 3.36% 13.271 0.0001 56 Var V A R I A B L E Number Total Within No Sum 6.00 6.00 6.00 6.00 233.610 222.700 243.150 250.010 24.00 1.33 949.470 Average SD SE 38.935 37.117 40.525 41.668 1.43 1.25 1.26 1.38 0.54 0.54 0.5 0.54 2.14 0.44 39.561 Bartlett's test Chi-square = 0.119 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.998 Data File: Trắc nghiệm phân hạng số hại sau 48h Case Range : 26 - 29 Variable : 72 Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 1.769 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.185 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 38.94 37.12 40.53 41.67 Ranked Order BC C AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 41.67 40.53 38.94 37.12 A AB BC C ... Arion fascioatus Nilsson (1822), A distinctus Mabille (1868), A rufus Linné (1758), A subfuscus Draparnaud (1805), Deroceras laeve Müller (1774), D sturanyi Simroth (1894), D reticulatum Müller... tra tần số xuất 40,3 % Các lồi phổ biến lại A fasciatus (20,2 %), D reticulatum (16,7 %) L maximus (16,6 %) A distinctus (4,4 %) Như loài D sturanyi, D laeve A subfuscus chiếm từ 0,5 - 0,7 % tổng... subfuscus Draparnaud (1805), A fasciatus Nilsson (1822), A circumscriptus Johnston (1828), Deroceras reticulatum Muller (1774), D agreste Linné (1758), D sturanyi Simroth (1894) Malacolimax tenellus
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, KHẢ NĂNG GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI DÂU, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NÔNG HỌC o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI, KHẢ NĂNG GÂY HẠI VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÊN TRẦN Deroceras agreste HẠI DÂU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay