Ứng dụng vi sinh vật lên men lactic vào quy trình sản xuất sữa chua

17 46 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG BÁO CÁO VI SINH VẬT THỰC PHẨM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT LÊN MEN LACTIC VÀO QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA CHUA GVHD: Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp: 56TP2 Danh sách nhóm: MSSV Nguyễn Thị Xuân Liên 56136872 Nguyễn Thị Mai 56132150 Vũ Dương Quang Minh 56131208 Phan Tài Phú 56131263 Bùi Thị Minh Thu 56131205 => Chính lợi ích mà sữa chua mang lại, nhóm định chọn sản phẩm sữa chua để tìm hiểu đưa số liệu chứng minh có lọi sữa chua nhờ vi sinh vật có ích cho sức khỏe 2 10 11 12 Chỉ tiêu Trạng thái Màu sắc Mùi Vị Yêu cầu Mịn, đồng nhất, không tách lớp Màu đặc trưng sữa chua Mùi đặc trưng sữa chua Vị ngọt, chua, khơng có vị lạ Các tiêu lí hóa: Chỉ tiêu u cầu 13 Sữa chua trắng Sữa chua trái 4,1 - 4,5 – 4.3 Hàm lượng chất khơ tính % khối lượng Hàm lượng chất béo tính % khối lượng Hàm lượng đường tính % khối lượng Độ pH Đọ nhớt tính Cp nhiệt độ 100C lúc rót Các tiêu Tổng số tạp chủng Coliform Meo mốc E.Coli S.Aurius Salmonella Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng vi sinh vật lên men lactic vào quy trình sản xuất sữa chua , Ứng dụng vi sinh vật lên men lactic vào quy trình sản xuất sữa chua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay