ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 4 GIỐNG ĐẬU XANH Ở THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

78 53 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THOA Tháng 08/2011         ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN THỊ THOA Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nơng nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn PGS.TS LÊ QUANG HƯNG Tháng 08/2011 i          LỜI CẢM ƠN Con xin khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi dưỡng cha mẹ giúp trưởng thành có kết ngày hơm Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Lê Quang Hưng, Trưởng môn công nghiệp khoa Nơng học trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa thầy cô khoa Nơng học - Gia đình, anh chị em, bạn đồng mơn ngồi lớp Nơng học 33 Đã nhiệt tình ủng hộ, động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành khóa luận Tôi xin trân trọng tri ân tác giả sách, tài liệu mà học tập tham khảo q trình thực khóa luận TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thoa ii          TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng mức phân đạm đến sinh trưởng suất giống đậu xanh Thủ Đức – Thành Phố Hồ Chí Minh” thí nghiệm tiến hành với mức phân đạm giống đậu xanh, bố trí theo kiểu lơ phụ, thực khối, thời gian thực từ tháng 03/2011 đến tháng 05/2011 Đã đạt kết sau: Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển: Hầu hết giống đậu xanh có thời gian sinh trưởng phát triển trung bình từ 61 - 69 ngày.Giống V91-15 ĐX-ĐT mức phân đạm 20 kg giống V9115 mức phân đạm 40 kg, giống V94-208 mức phân đạm 60 kg có thời gian thu hoạch ngắn (61 ngày) Giống V94-208 mức phân đạm 20 kg giống V91-15 mức phân đạm 60 kg có thời gian thu hoạch dài (69 ngày).Giống V91-15 có tỉ lệ nảy mầm ngồi đồng cao (91,67%) thấp giống APN208 (71,76%).Ở mức phân đạm 60 kg đậu xanh cho chiều cao cao nhất, mức phân đạm 60 kg với giống đậu xanh V94-208 có chiều cao cao (60,17 cm) Các yếu tố cấu thành suất suất: Giống đậu xanh V91-15 có trọng lượng 100 hạt nặng (8,09g) Năng suất thực thu sau qui đổi ẩm độ 9% ta thấy mức phân đạm 20 kg cho suất cao (0,95 kg/ô) mức phân đạm 20 kg với giống đậu xanh V91-15cho suất cao (0,86 kg/ô) iii          MỤC LỤC   Nội dung trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Chương 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chương 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung đậu xanh 2.2 Giá trị đậu xanh 2.3Đặc điểm thực vật học đậu xanh 2.3.1 Rễ 2.3.2 Thân 2.3.3 Lá 2.3.4 Hoa 2.3.5 Trái 2.3.6 Hạt 2.4Yêu cầu sinh lý – sinh thái đậu xanh 2.4.1 Nhiệt độ 2.4.2 Ánh sáng 2.4.3 Nước 2.4.4 Đất chất dinh dưỡng 2.5Giống 10 iv          2.6 Kỹ thuật trồng đậu xanh 12 2.6.1 Chuẩn bị đất 12 2.6.2 Chuẩn bị hạt giống 13 2.6.3 Thời vụ gieo trồng 13 2.6.4 Phân bón cách bón 13 2.6.5Chăm sóc 13 2.6.6 Thu hoạch 13 2.6.7 Phòng trừ sâu bệnh 13 2.7 Tình hình nghiên cứu quốc tế nước phân bón đậu xanh 15 2.7.1 Tình hình nghiên cứu quốc tế 155 2.7.2 Tình hình nghiên cứu nước 166 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.2 Điều kiện phương pháp thí nghiệm 19 3.2.1 Đặc điểm khí hậu, thời tiết thời gian thực thí nghiệm 19 3.2.2 Đặc điểm đất đai 200 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 20 3.3.1 Vật liệu 20 3.3.2 Phân bón thuốc bảo vệ thực vật 211 3.3.3 Phương pháp thí nghiệm tiêu theo dõi 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Giá trị cường lực hạt đậu xanh 255 4.2 Tỉ lệ nảy mầm đồng ruộng đậu xanh 266 4.3 Thời gian sinh trưởng phát triển đậu xanh 266 4.4 Chiều cao đậu xanh 288 4.5 Đặc điểm hình thái số giống tham gia thí nghiệm 30 4.6 Khả phân cành hình thành trái đậu xanh 30 4.7 Khả hoa đậu xanh 311 4.8 Khả hình thành đậu xanh 322 4.9 Khả hình thành hạt đậu xanh 333 4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất đậu xanh 35 4.11 Năng suất thực thu ô thí nghiệm qui đổi ẩm độ 9% (kg/ô) 36 v          4.12 Tương quan suất hạt đậu xanh (kg/ô) với số số hạt 377 4.13 Bảng tính tổng số tiền chi cho 360 m2 37 4.14 Bảng lợi nhuận 10 m2 đậu xanh thí nghiệm 38 4.15 Tình hình sâu, bệnh hại đậu xanh 38 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42   vi          DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVRDC BVTV ĐX ĐT NSG NSTT TLNM TNHH TL TS Trung tâm nghiên cứu phát triển rau Châu Á (Asia Vegetable Research and Development Center) Bảo vệ thực vật Đậu xanh Đồng Tiến Ngày sau gieo Năng suất thực thu Tỉ lệ nảy mầm Trách nhiệm hữu hạn Tỉ lệ Tổng số     vii          DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung trang Bảng 3.1 Bảng khí hậu, thời tiết 19 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng khu đất thí nghiệm 20 Bảng 3.3 Phân bón dùng thí nghiệm 21 Bảng 3.4 Các giống tiến hành thí nghiệm 21 Bảng 3.5 Các loại thuốc dùng thí nghiệm 21 Bảng 4.1 Giá trị cường lực giống đậu xanh thu thập ban đầu 25 Bảng 4.2 Tỉ lệ nảy mầm đồng ruộng đậu xanh 26 Bảng 4.3 Thời gian sinh trưởng phát triển nghiệm thức tham gia thí nghiệm (NSG) 26 Bảng 4.4 Chiều cao đậu xanh nghiệm thức tham gia thí nghiệm 28 Bảng 4.5 Đặc điểm số giống tham gia thí nghiệm 30 Bảng 4.6 Khả phân cành, hình thành đậu xanh 30 Bảng 4.7 Khả hoa số nghiệm thức tham gia thí nghiệm 31 Bảng 4.8 Khả hình thành số nghiệm thức tham gia thí nghiệm 32 Bảng 4.9 Khả hình thành hạt số nghiệm thức tham gia thí nghiệm 33 Bảng 4.10 Các yếu tố cấu thành suất 35 Bảng 4.11 Năng suất thực thu thí nghiệm qui đổi 9% ẩm độ (kg/10m2) 36 Bảng 4.12 Tương quan suất hạt đậu xanh (tấn/ha) với số số hạt 37 Bảng 4.13 Bảng tính tổng số tiền chi cho 360 m2 37 Bảng 4.14 Bảng lợi nhuận 10m2 đậu xanh thí nghiệm 38 viii          Chương MỞ ĐẦU   1.1 Đặt vấn đề Theo Phạm Văn Thiều, đậu xanh trồng quen thuộc châu Á nước ta Nó có giá trị kinh tế cao, nguồn thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng giá trị sử dụng đời sống, thích hợp với việc tiêu dùng nước xuất khẩu, sản phẩm dễ tiêu thụ giá Giá trị dinh dưỡng đậu xanh 100 g phần ăn có chứa 23,9% protein, 1,3% lipid, 53% glucid cung cấp 340 calo Ngoài protein ra, hạt đậu xanh chứa nhiều chất glucid, lipid, số muối khoáng, vitamin chất khác như: 64 mg Ca, 377 mg P, 4,8 mg Fe, 0,06 mg Caroten, 0,72 mg vitamin B1, 0,15 mg vitamin B2, mg vitamin C Vì vậy, hạt đậu xanh chế biến nhiều sản phẩm ngon, bổ hấp dẫn loại bột, loại bánh, nấu chè thổi xôi, làm thực phẩm, đồ uống Nếu dùng protein đậu xanh trộn với protein số hạt khác gạo, đậu tương để chế biến bột dinh dưỡng chất lượng cao làm thức ăn cho trẻ em, người già, người ốm dậy tốt Đậu xanh vị ngọt, tanh, khơng độc, bổ nguyên khí, nhiệt mát gan, giải trăm thứ độc, làm mát nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt, hạ huyết áp, mát buồng mật, bổ dày, hết tả, thích hợp với bệnh nhân say nắng, miệng khát, người nóng, thấp nhiệt, ung nhọt, đậu mùa, nhìn vật khơng rõ Đậu xanh loại thức ăn nhiều kali, natri Người thường xuyên ăn đậu xanh chế phẩm huyết áp họ thấp Trong đậu xanh có thành phần hạ huyết mỡ hữu hiệu, giúp cho thể phòng chống chứng xơ cứng động mạch bệnh cao huyết áp, đồng thời có cơng hiệu bảo vệ gan giải độc Trong đời sống hàng ngày, đậu xanh dùng làm nhiều xay thành bột làm miến, rang vàng tán bột làm thực phẩm ngũ cốc dinh dưỡng Vỏ đậu 1                                 Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                    A        18.650      9    DX‐DT                                    A                                    A        18.463      9    V94‐208                                    A                                    A        17.964      9    V91‐15                                    B        13.691      9    APN208                                     Duncan's Multiple Range Test for ccc    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        5.286251         Number of Means      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12       Critical Range   3.893  4.088  4.212  4.300  4.365  4.415  4.454  4.486  4.511  4.532  4.549                         Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping           Mean      N    NV                                      A             20.773      3    20DX‐DT                                      A                                      A             19.717      3    20V91‐15                                      A                            B         A             18.890      3    40V94‐20                            B         A                            B         A             18.813      3    60DX‐DT                            B         A                            B         A             18.490      3    60V94‐20                            B         A                            B         A             18.010      3    20V94‐20                            B         A                            B         A    C        17.680      3    40V91‐15                            B         A    C                            B    D    A    C        16.497      3    60V91‐15                            B    D    A    C                            B    D    A    C        16.363      3    40DX‐DT                            B    D         C                            B    D         C        15.060      3    20APN208                                 D         C                                 D         C        13.517      3    60APN208                                 D                                 D                  12.497      3    40APN208       Chiều cao 40 NSG   Dependent Variable: ccc                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       17     1169.295106       68.782065       2.51    0.0305           Error                       18      494.197283       27.455405           Corrected Total             35     1663.492389                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE      ccc Mean                            0.702916      14.94071      5.239791      35.07056             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           KHOI                         2     266.0166722     133.0083361       4.84    0.0207           N                            2     295.3229056     147.6614528       5.38    0.0148           KHOI*N                       4     113.5871111      28.3967778       1.03    0.4167           V                            3     257.3883222      85.7961074       3.12    0.0516           N*V                          6     236.9800944      39.4966824       1.44    0.2545                                            t Tests (LSD) for ccc    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                  Alpha                            0.05                                  Error Degrees of Freedom           18                                  Error Mean Square             27.4554                                  Critical Value of t           2.10092                                  Least Significant Difference   4.4942  Means with the same letter are not significantly different.                                t Grouping          Mean      N    N                                       A        39.095     12    20                                       B        33.456     12    60                                       B                                       B        32.661     12    40      55                               Means with the same letter are not significantly different.                           t Grouping          Mean      N    V                                    A        37.099      9    DX‐DT                                    A                                    A        36.768      9    V94‐208                                    A                                    A        35.916      9    V91‐15                                    B        30.500      9    APN208    Duncan's Multiple Range Test for ccc    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                    Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        27.62656       Number of Means      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12       Critical Range    8.90   9.35   9.63   9.83   9.98  10.09  10.18  10.25  10.31  10.36  10.40                          Means with the same letter are not significantly different.                           Duncan Grouping          Mean      N    NV                                    A             44.013      3    20DX‐DT                                    A                               B    A             42.590      3    20V91‐15                               B    A                               B    A    C        38.073      3    60V94‐20                               B    A    C                               B    A    C        36.170      3    20V94‐20                               B    A    C                               B    A    C        36.060      3    40V94‐20                               B    A    C                               B    A    C        35.583      3    60DX‐DT                               B    A    C                               B    A    C        35.023      3    40V91‐15                               B         C                               B         C        33.607      3    20APN208                                         C                                         C        31.700      3    40DX‐DT                                         C                                         C        30.133      3    60V91‐15                                         C                                         C        30.033      3    60APN208                                         C                                         C        27.860      3    40APN208 Chiều cao 50 NSG   Dependent Variable: ccc                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       17     2120.972933      124.763114       1.19    0.3567           Error                       18     1883.322267      104.629015           Corrected Total             35     4004.295200                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE      ccc Mean                            0.529674      19.73916      10.22883      51.82000             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           KHOI                         2       3.3624500       1.6812250       0.02    0.9841           N                            2     515.8492667     257.9246333       2.47    0.1132           KHOI*N                       4     376.0152833      94.0038208       0.90    0.4854           V                            3     805.7113778     268.5704593       2.57    0.0866           N*V                          6     420.0345556      70.0057593       0.67    0.6758                         Means with the same letter are not significantly different.                                  t Grouping          Mean      N    N                                         A        57.058     12    20                                         A                                    B    A        50.157     12    60                                    B                                    B             48.245     12    40                                   Duncan's Multiple Range Test for ccc      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        102.6972         Number of Means      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12       Critical Range   17.16  18.02  18.57  18.95  19.24  19.46  19.63  19.77  19.88  19.98  20.05    56                                  Means with the same letter are not significantly different.                             Duncan Grouping          Mean      N    NV                                    A             64.047      3    20DX‐DT                                    A                               B    A             60.167      3    60V94‐20                               B    A                               B    A    C        57.703      3    20V91‐15                               B    A    C                               B    A    C        56.827      3    40V94‐20                               B    A    C                               B    A    C        55.833      3    20V94‐20                               B    A    C                               B    A    C        50.650      3    20APN208                               B    A    C                               B    A    C        50.587      3    40V91‐15                               B    A    C                               B    A    C        49.527      3    60DX‐DT                               B    A    C                               B    A    C        47.163      3    60V91‐15                               B    A    C                               B    A    C        46.500      3    40DX‐DT                               B         C                               B         C        43.770      3    60APN208                                         C                                         C        39.067      3    40APN208      So la don/cay   Dependent Variable: la                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       17      8.67722222      0.51042484       0.87    0.6146           Error                       18     10.60833333      0.58935185           Corrected Total             35     19.28555556                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE       la Mean                            0.449934      9.919932      0.767693      7.738889             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           KHOI                         2      1.09055556      0.54527778       0.93    0.4145           N                            2      0.77722222      0.38861111       0.66    0.5292           KHOI*N                       4      1.28777778      0.32194444       0.55    0.7040           V                            3      2.83222222      0.94407407       1.60    0.2239           N*V                          6      2.68944444      0.44824074       0.76    0.6099      So canh/cay   Dependent Variable: canh                                                   Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       17     27.41222222      1.61248366       1.60    0.1649           Error                       18     18.11000000      1.00611111           Corrected Total             35     45.52222222                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE     canh Mean                            0.602172      19.00517      1.003051      5.277778             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           KHOI                         2      5.07055556      2.53527778       2.52    0.1084           N                            2      2.18388889      1.09194444       1.09    0.3589           KHOI*N                       4      3.93277778      0.98319444       0.98    0.4444           V                            3      5.30888889      1.76962963       1.76    0.1910           N*V                          6     10.91611111      1.81935185       1.81    0.1540      Tổng số hoa/cây    Dependent Variable: hoa                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F           Model                       17     415.1547222      24.4208660     230.35     F           KHOI                         2      12.3938889       6.1969444      58.45     F           Model                       17      1.03422222      0.06083660      14.31     F           KHOI                         2      0.00010556      0.00005278       0.01    0.9877           N                            2      0.18683889      0.09341944      21.98     |r| under H0: Rho=0                                 TLNM           CC1          SQUA        SHTQUA        NSTTHU               TLNM         1.00000      ‐0.29892       0.25783       0.27910       0.46050                                           0.0766        0.1290        0.0993        0.0047                 CC1         ‐0.29892       1.00000       0.44606       0.48124       0.18405                             0.0766                      0.0064        0.0030        0.2826                 SQUA         0.25783       0.44606       1.00000       0.87575       0.51581                             0.1290        0.0064                      
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 4 GIỐNG ĐẬU XANH Ở THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ẢNH HƯỞNG CỦA 3 MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 4 GIỐNG ĐẬU XANH Ở THỦ ĐỨCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay