NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA ONG Encarsia transvena (APHELINIDAE – HYMENOPTERA) KÍ SINH SÂU NON BỌ PHẤN TRẮNG (Bemisia tabaci) HẠI RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

94 46 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC CỦA ONG Encarsia transvena (APHELINIDAE HYMENOPTERA) SINH SÂU NON BỌ PHẤN TRẮNG (Bemisia tabaci) HẠI RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ PHỤNG KIỀU Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC CỦA ONG Encarsia transvena (APHELINIDAE HYMENOPTERA) SINH SÂU NON BỌ PHẤN TRẮNG (Bemisia tabaci) HẠI RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN THỊ PHỤNG KIỀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Trần Thị Thiên An KS Trần Quốc Dũng Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con chân thành ghi ơn công lao dưỡng dục ba mẹ gia đình cho có ngày hơm Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: - Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng học thầy hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường - Đặc biệt, cô Trần Thị Thiên An, người tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho tơi thời gian học tập hồn thành luận văn - Anh Trần Quốc Dũng, người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ hỗ trợ tơi thời gian thực hồn thành đề tài trường - Chị Võ Khoa Chi, anh Nguyễn Quốc Hòa bạn phòng thí nghiệm tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài trường - Gia đình bạn bè thường xuyên động viên, khuyến khích tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phụng Kiều iii TÓM TẮT Nguyễn Thị Phụng Kiều Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 Đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh học ong Encarsia transvena (Aphelinidae Hymenoptera) sinh sâu non bọ phấn trắng Bemisia tabaci hại rau Tp Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thị Thiên An KS Trần Quốc Dũng Việc nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh học ong Encarsia transvena sinh sâu non bọ phấn trắng Bemisia tabaci bước khởi đầu tạo sở thực tiễn cho việc xây dựng biện pháp phòng trừ sinh học bọ phấn trắng Tp Hồ Chí Minh Đề tài thực từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 trường Đại học Nơng Lâm nhằm góp phần giải mục đích Đề tài ghi nhận số kết quả: Ong sinh E transvena (tên khác E sophia) thuộc họ Aphelinidae, cánh màng Hymenoptera E transvena loại ong sinh có thể nhỏ màu vàng sáng, ong dài trung bình 0,601 ± 0,049 mm, ong đực dài trung bình 0,531 ± 0,045 mm Râu đầu ong dạng đầu gối có đốt Ong có cặp cánh suốt phủ lớp lông tơ mịn, cánh trước có diềm lơng dài Bụng ong có đốt, ống đẻ trứng dài từ đốt bụng thứ đến đốt bụng thứ Ở điều kiện nhiệt độ 30 ± 2oC, ẩm độ 65 ± 5%, thời gian phát triển vòng đời trung bình ong E transvena 12,35 ± 0,33 ngày Trong điều kiện không tiếp xúc với chủ, ong E transvena sống từ ngày với nguồn thức ăn bổ sung thích hợp mật ong 30% Hoạt động sinh khơng ảnh hưởng đến tuổi thọ ong ong cho ăn đầy đủ Ong đẻ trung bình 22,75 ± 2,35 trứng sinh E transvena ong nội sinh chun tính, có tỉ lệ vũ hóa 96,38 ± 5,62%, tỉ lệ ong 82,33 ± 3,06% vòng đời trung bình 11,48 ± 0,64 ngày vật chủ thích hợp (sâu non bọ phấn tuổi 3) Ong E transvena có khả tìm kiếm vật chủ để sinh với khoảng cách 0,05 m2 khoảng 1,872 có hoạt động sinh cao vùng có mật số vật chủ nhiều iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH BẢNG BIỂU ĐỒ viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích: 1.2.2 Yêu cầu: 1.3 Thời gian địa điểm thực đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu bọ phấn trắng B tabaci .3 2.1.1 Lịch sử, phân bố chủ bọ phấn trắng B tabaci 2.1.2 Mức độ gây hại bọ phấn trắng B tabaci 2.1.3 Đặc điểm hình thái sinh học bọ phấn trắng B tabaci 2.1.3.1 Đặc điểm hình thái .5 2.1.3.2 Đặc điểm sinh học .6 2.1.4 Nghiên cứu tính kháng thuốc trừ sâu bọ phấn B tabaci .7 2.1.5 Nghiên cứu thiên địch bọ phấn trắng B tabaci 2.1.5.1 Nhóm bắt mồi 2.1.5.2 Nhóm nấm gây bệnh 2.1.5.3 Nhóm sinh .10 2.2 Nghiên cứu ong Encarsia spp 10 2.2.1 Ong sinh Encarsia spp .10 2.2.2 Các nghiên cứu ong sinh E transvena 13 2.3 Phản ứng chức phản ứng số lượng .15 2.3.1 Phản ứng chức .15 v 2.3.2 Phản ứng số lượng 19 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu .20 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu .20 3.3.1 Nhân ni nguồn chủ, sinh 20 3.3.2 Thí nghiệm xác định thời gian phát dục pha thể vòng đời ong .22 3.3.3 Mơ tả đặc điểm hình thái ong E transvena 22 3.3.4 Thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn đến tuổi thọ ong E transvena 23 3.3.5 Thí nghiệm ảnh hưởng hoạt động sinh đến tuổi thọ ong E transvena .24 3.3.6 Thí nghiệm xác định tuổi vật chủ thích hợp cho ong E transvena sinh 25 3.3.7 Thí nghiệm xác định khả sinh sản ong E transvena 26 3.3.8 Thí nghiệm xác định khả sinh ong E transvena .26 3.3.8.1 Phản ứng chức 27 3.3.8.2 Phản ứng số lượng .27 3.4 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 28 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Vị trí phân loại đặc điểm hình thái ong sinh E transvena .29 4.1.1 Vị trí phân loại 29 4.1.2 Đặc điểm hình thái 29 4.2 Thời gian phát dục pha thể vòng đời ong E transvena 36 4.3 Ảnh hưởng thức ăn đến tuổi thọ ong E transvena trưởng thành .39 4.4 Ảnh hưởng hoạt động sinh đến tuổi thọ ong E transvena 40 4.5 Khả sinh sản ong E transvena 42 4.6 Tuổi vật chủ thích hợp cho ong E transvena sinh 43 4.7 Khả sinh ong E transvena 46 4.7.1 Phản ứng chức .61 4.7.2 Phản ứng số lượng 65 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 67 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Sâu non bọ phấn bị ong sinh cà tím 21  Hình 3.2 Lồng thu ong sinh .22  Hình 3.3 Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn đến tuổi thọ ong E transvena .24  Hình 3.4 Lồng nhựa sử dụng cho thí nghiệm 25  Hình 3.5 Cây cà tím sử dụng thí nghiệm .26  Hình 3.6 Bố trí thí nghiệm .27  Hình 4.1 Thành trùng ong sinh E transvena .30  Hình 4.2 Đầu chi phụ đầu ong E transvena 30  Hình 4.3 Mảnh lưng ngực E transvena quan sát kính hiển vi độ phóng đại ×40 31  Hình 4.4 Cánh ong E transvena kính hiển vi độ phóng đại × 10 31  Hình 4.5 Các đặc điểm cánh trước ong E transvena quan sát kính hiển vi độ phóng đại ×40 32  Hình 4.6 Chân E transvena quan sát kính hiển vi độ phóng đại ×10 32  Hình 4.7 Bụng ong E transvena 33  Hình 4.8 Trứng ong E transvena 33  Hình 4.9 Sâu non tuổi ong E transvena 34  Hình 4.10 Sâu non tuổi ong E transvena 34  Hình 4.11 Sâu non tuổi ong E transvena 34  Hình 4.12 Các giai đoạn phát triển nhộng ong E transvena 35  Hình 4.13 Vòng đời ong E transvena 38  viii DANH SÁCH BẢNG BIỂU ĐỒ Bảng Bảng 2.1 Tính kháng bọ phấn B tabaci số hoạt chất thuốc trừ sâu 7  Bảng 4.2 Thời gian phát dục pha thể vòng đời ong sinh E transvena 36  Bảng 4.3 Ảnh hưởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong E transvena .39  Bảng 4.4 Ảnh hưởng hoạt động sinh thức ăn đến tuổi thọ ong E transvena .41  Bảng 4.5 Khả đẻ trứng tỉ lệ vũ hóa ong E transvena 42  Bảng 4.6 Sự lựa chọn tuổi vật chủ ong E transvena 43  Bảng 4.7 Số sâu non bọ phấn bị sinh cho ong tiếp xúc với mật số chủ tăng dần 47  Bảng 4.8 Giá trị 1/Ha 1/H.T tính từ kết thí nghiệm .49  Biểu đồ Đồ thị 4.1 Ảnh hưởng thức ăn thêm đến tuổi thọ ong E transvena .40  Đồ thị 4.2 Ảnh hưởng hoạt động sinh đến tuổi thọ ong E transvena 41  Đồ thị 4.3 Sự lựa chọn tuổi chủ ong E transvena 44  Đồ thị 4.4 Số sâu non bọ phấn bị sinh cho ong tiếp xúc với mật số chủ ngày tăng .47  Đồ thị 4.5 Đồ thị thể tương quan 1/Ha 1/H.T .49  Đồ thị 4.6 Số sâu non bọ phấn bị sinh cho mật số ong tăng dần tiếp xúc với lượng chủ (100 sâu non bọ phấn trắng) 51  Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Tốc độ thị hóa nước phát triển ngày mạnh kéo theo áp lực phát triển nông nghiệp đô thị với tiêu chuẩn sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Để đạt sản xuất nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường, bền vững cho hệ sinh thái tự nhiên, cần phải áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp không khâu chọn giống ban đầu cho suất cao, phẩm chất tốt mà giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM (Intergrated Pest Management) Việc giảm sử dụng thuốc hóa học thay vào sử dụng thiên địch phòng trừ sâu bệnh hại giải pháp quan trọng đầu công tác bảo vệ thực vật nông nghiệp đô thị Bọ phấn trắng, Bemisia tabaci (Aleyrodidae Homoptera) dịch hại quan trọng rau màu nhiều loại trồng khác giới B tabaci ghi nhận gây hại 900 loài (Perring, 2001, Berry ctv., 2004) vector truyền 110 bệnh virus trồng (Jones, 2003) Không chích hút làm suy giảm sinh trưởng, suất truyền nhiều bệnh virus nguy hiểm cho cây, bọ phấn tiết chất mật, vốn thức ăn ưa thích nấm bồ hóng, làm bẩn sản phẩm, hạn chế q trình quang hợp hấp Biện pháp sử dụng thuốc hóa học áp dụng rộng rãi nhiều nơi giới từ nước phát triển đến nước phát triển Điều dẫn đến hậu tính kháng bọ phấn hình thành, hiệu sử dụng thuốc giảm chi phí phòng trừ gia tăng Quan trọng hơn, hóa chất bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng làm ô nhiễm mơi trường, gây trở ngại cho 71 Vòng đời ong LLL Trứng Ấu trùng Nhộng VĐ 1.2 6.2 4.6 12 1.4 5.9 4.9 12.2 1.5 4.9 12.4 1.4 5.9 4.9 12.2 1.3 5.1 12.4 1.5 6.1 5.2 12.8 1.4 6.2 4.5 12.1 1.5 5.5 4.6 11.6 1.3 4.6 11.9 10 1.3 6.1 4.5 11.9 TB 1.38 5.99 4.78 12.15 SD 0.10328 0.202485 0.252982 0.334166 MIN 1.2 5.5 4.5 11.6 MAX 1.5 6.2 5.2 12.8 Phân tích biến lượng ANOVA trắc nghiệm phân hạng 3.1 Thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn tới tuổi thọ ong E transvena Tuổi thọ ong Function: ANOVA-1 Data case no to 51 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (ongcai) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 46.120 11.530 220.787 0.0000 Within 45 2.350 0.052 Total 49 48.470 Coefficient of Variation = 9.77% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 13.000 1.300 0.11 0.07 10.00 17.000 1.700 0.26 0.07 10.00 24.000 2.400 0.21 0.07 10.00 41.000 4.100 0.32 0.07 72 10.00 22.000 2.200 0.20 0.07 -Total 50.00 117.000 2.340 0.99 0.14 Within 0.23 Bartlett's test Chi-square = 9.563 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.048 Trắc nghiệm LSD tuổi thọ ong Case Range : 52 - 56 Variable : ongcai Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.05200 Error Degrees of Freedom = 45 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 0.2743 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 1.300 1.700 2.400 4.100 2.200 D C B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 4.100 2.400 2.200 1.700 1.300 A B B C D Tuổi thọ ong đực Function: ANOVA-1 Data case no to 51 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (ongduc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 20.630 5.157 79.177 0.0000 Within 45 2.931 0.065 Total 49 23.561 Coefficient of Variation = 12.73% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 12.250 1.225 0.18 0.08 73 10.00 15.750 1.575 0.29 0.08 10.00 21.250 2.125 0.29 0.08 10.00 31.250 3.125 0.24 0.08 10.00 19.750 1.975 0.25 0.08 -Total 50.00 100.250 2.005 0.69 0.10 Within 0.26 Bartlett's test Chi-square = 2.228 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.694 Trắc nghiệm LSD tuổi thọ ong đực Case Range : 52 - 56 Variable : ongduc Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.06500 Error Degrees of Freedom = 45 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 0.3067 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 1.225 1.575 2.125 3.125 1.975 D C B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.125 2.125 1.975 1.575 1.225 A B B C D 3.2 Ảnh hưởng hoạt động ký sinh đến tuổi thọ ong Ảnh hưởng hoạt động ký sinh đến tuổi thọ ong Function: ANOVA-1 Data case no to 21 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tt) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.378 0.378 2.889 0.1064 Within 18 2.356 0.131 - 74 Total 19 2.734 Coefficient of Variation = 8.64% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 43.250 4.325 0.35 0.11 10.00 40.500 4.050 0.37 0.11 -Total 20.00 83.750 4.188 0.38 0.08 Within 0.36 Bartlett's test Chi-square = 0.014 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.989 3.3 Thí nghiệm tuổi ký chủ thích hợp Tỷ lệ sâu non bọ phấn trắng bị ký sinh Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tyleATBKS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 825.752 412.876 471.942 0.0000 Within 27 23.621 0.875 Total 29 849.372 Coefficient of Variation = 4.77% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 122.237 12.224 0.83 0.30 10.00 226.406 22.641 0.88 0.30 10.00 239.498 23.950 1.08 0.30 -Total 30.00 588.142 19.605 5.41 0.99 Within 0.94 Bartlett's test Chi-square = 0.730 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.694 75 Trắc nghiệm LSD tỷ lệ sâu non bọ phấn trắng bị ký sinh Case Range : 32 - 34 Variable : tyleATBKS Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.8750 Error Degrees of Freedom = 27 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1.159 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = &k0S &k2G 12.22 22.64 23.95 C B A Mean Mean Mean = = = 23.95 22.64 12.22 A B C Tỷ lệ ong vũ hóa Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tlvuhoa) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1565.673 782.837 8.753 0.0012 Within 27 2414.835 89.438 Total 29 3980.508 Coefficient of Variation = 12.79% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 650.436 65.044 13.50 2.99 10.00 739.747 73.975 2.70 2.99 10.00 827.390 82.739 8.88 2.99 -Total 30.00 2217.573 73.919 11.72 2.14 Within 9.46 Bartlett's test Chi-square = 16.498 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 76 Trắc nghiệm LSD tỷ lệ ong vũ hóa Case Range : 32 - 34 Variable : tlvuhoa Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 89.44 Error Degrees of Freedom = 27 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 11.72 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = &k0S &k2G 65.04 73.97 82.74 B AB A Mean Mean Mean = = = 82.74 73.97 65.04 A AB B Tỷ lệ ong Function: ANOVA-1 Data case no to 31 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (a) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 298.526 149.263 7.902 0.0020 Within 27 509.999 18.889 Total 29 808.525 Coefficient of Variation = 7.01% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 577.374 57.737 5.87 1.37 10.00 631.503 63.150 4.06 1.37 10.00 652.192 65.219 2.39 1.37 -Total 30.00 1861.069 62.036 5.28 0.96 Within 4.35 Bartlett's test Chi-square = 6.265 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.044 Trắc nghiệm LSD tỷ lệ ong 77 Case Range : 32 - 34 Variable : a Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 18.89 Error Degrees of Freedom = 27 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 5.385 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean = Mean = Mean = &k0S &k2G 57.74 63.15 65.22 B A A Mean Mean Mean = = = 65.22 63.15 57.74 A A B 3.4 Thí nghiệm khả ký sinh ong E transvena Phản ứng chức Tổng số sâu non bọ phấn bị ký sinh Function: ANOVA-1 Data case no to 51 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (so au trung bi ks) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 977.920 244.480 206.797 0.0000 Within 45 53.200 1.182 Total 49 1031.120 Coefficient of Variation = 5.65% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 128.000 12.800 0.92 0.34 10.00 163.000 16.300 1.34 0.34 10.00 189.000 18.900 0.74 0.34 10.00 237.000 23.700 1.25 0.34 10.00 245.000 24.500 1.08 0.34 -Total 50.00 962.000 19.240 4.59 0.65 Within 1.09 Bartlett's test - 78 Chi-square = 3.700 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.448 Trắc nghiệm LSD tổng sâu non bọ phấn bị KS Case Range : 52 - 56 Variable : so au trung bi ks Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 1.182 Error Degrees of Freedom = 45 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 1.308 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 12.80 16.30 18.90 23.70 24.50 D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 24.50 23.70 18.90 16.30 12.80 A A B C D Phản ứng số lượng Tổng sâu non bọ phấn bị KS Function: ANOVA-1 Data case no to 51 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (so au trung bi ks) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 41324.000 10331.000 890.603 0.0000 Within 45 522.000 11.600 Total 49 41846.000 Coefficient of Variation = 5.60% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 245.000 24.500 1.51 1.08 10.00 334.000 33.400 1.17 1.08 10.00 641.000 64.100 2.51 1.08 10.00 803.000 80.300 1.70 1.08 10.00 1017.000 101.700 6.72 1.08 -Total 50.00 3040.000 60.800 29.22 4.13 79 Within 3.41 Bartlett's test Chi-square = 37.856 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm LSD tổng sâu non bọ phấn bị KS Case Range : 52 - 56 Variable : so au trung bi ks Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 11.60 Error Degrees of Freedom = 45 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 4.097 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 24.50 33.40 64.10 80.30 101.7 E D C B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 101.7 80.30 64.10 33.40 24.50 A B C D E Tỷ lệ sâu non bị ký sinh qua nghiệm thức Function: ANOVA-1 Data case no to 51 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (soluong) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1777.721 444.430 1181.979 0.0000 Within 45 16.920 0.376 Total 49 1794.641 Coefficient of Variation = 2.75% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 143.230 14.323 0.45 0.19 10.00 167.937 16.794 0.30 0.19 10.00 235.941 23.594 0.49 0.19 80 10.00 266.176 26.618 0.30 0.19 10.00 302.691 30.269 1.12 0.19 -Total 50.00 1115.976 22.320 6.05 0.86 Within 0.61 Bartlett's test Chi-square = 22.855 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm LSD phản ứng số lượng Case Range : 52 - 56 Variable : soluong Function : &k0S &k2GRANGE &k0S Error Mean Square = 0.3760 Error Degrees of Freedom = 45 No of observations to calculate a mean = 10 Least Significant Difference Test LSD value = 0.7376 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = = 14.32 16.79 23.59 26.62 30.27 E D C B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 30.27 26.62 23.59 16.79 14.32 A B C D E 81 Bảng chuyển đổi số liệu 4.1 Tỷ lệ vũ hóa LLL NT 10 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Tỷ lệ vũ hóa (%) (X) 66.66666667 83.33333333 66.66666667 80 75 100 80 66.66666667 100 66.66666667 88.23529412 94.11764706 93.75 94.44444444 90 94.44444444 88.88888889 94.11764706 90 94.11764706 100 89.47368421 94.11764706 100 100 100 94.44444444 85.71428571 100 100 100 - 1/4*X 99.95 99.95 99.98913043 99.9875 99.98809524 99.98684211 99.9875 99.9875 Tỷ lệ vũ hóa (%) 66.66666667 83.33333333 66.66666667 80 75 99.95 80 66.66666667 99.95 66.66666667 88.23529412 94.11764706 93.75 94.44444444 90 94.44444444 88.88888889 94.11764706 90 94.11764706 99.98913043 89.47368421 94.11764706 99.9875 99.98809524 99.98684211 94.44444444 85.71428571 99.9875 99.9875 X/100 0.666666667 0.833333333 0.666666667 0.8 0.75 0.9995 0.8 0.666666667 0.9995 0.666666667 0.882352941 0.941176471 0.9375 0.944444444 0.9 0.944444444 0.888888889 0.941176471 0.9 0.941176471 0.999891304 0.894736842 0.941176471 0.999875 0.999880952 0.999868421 0.944444444 0.857142857 0.999875 0.999875 SQRT(X) 0.816496581 0.912870929 0.816496581 0.894427191 0.866025404 0.999749969 0.894427191 0.816496581 0.816496581 0.939336437 0.9701425 0.968245837 0.971825316 0.948683298 0.971825316 0.942809042 0.9701425 0.948683298 0.9701425 0.999945651 0.945905303 0.9701425 0.999937498 0.999940474 0.999934208 0.971825316 0.9258201 0.999937498 0.999937498 ASIN(X) 0.955316618 1.150261992 0.955316618 1.107148718 1.047197551 1.548433783 1.107148718 0.955316618 1.570796327 0.955316618 1.220690549 1.325817664 1.318116072 1.332855202 1.249045772 1.332855202 1.230959417 1.325817664 1.249045772 1.325817664 1.560370417 1.240373679 1.325817664 1.559615754 1.559885216 1.559325289 1.332855202 1.18319964 1.559615754 1.559615754 DEGREES(X) 54.73561032 65.90515745 54.73561032 63.43494882 60 88.71872063 63.43494882 54.73561032 90 54.73561032 69.94041655 75.96375653 75.52248781 76.36697777 71.56505118 76.36697777 70.52877937 75.96375653 71.56505118 75.96375653 89.40263938 71.06817682 75.96375653 89.35940036 89.37483939 89.34275792 76.36697777 67.7923457 89.35940036 89.35940036 81 4.2 Tỷ lệ ong LLL Tỷ lệ ong (%) (Y) NT 10 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 75 80 75 50 66.66666667 80 75 75 60 75 80 81.25 80 64.70588235 83.33333333 76.47058824 87.5 81.25 77.77777778 81.25 78.26086957 82.35294118 81.25 80 80.95238095 84.21052632 82.35294118 88.88888889 80 85 Y/100 0.75 0.8 0.75 0.5 0.666667 0.8 0.75 0.75 0.6 0.75 0.8 0.8125 0.8 0.647059 0.833333 0.764706 0.875 0.8125 0.777778 0.8125 0.782609 0.823529 0.8125 0.8 0.809524 0.842105 0.823529 0.888889 0.8 0.85 SQRT(Y) 0.866025 0.894427 0.866025 0.707107 0.816497 0.894427 0.866025 0.866025 0.774597 0.866025 0.894427 0.901388 0.894427 0.8044 0.912871 0.874475 0.935414 0.901388 0.881917 0.901388 0.884652 0.907485 0.901388 0.894427 0.899735 0.917663 0.907485 0.942809 0.894427 0.921954 ASIN(Y) 1.047198 1.107149 1.047198 0.785398 0.955317 1.107149 1.047198 1.047198 0.886077 1.047198 1.107149 1.122964 1.107149 0.934664 1.150262 1.064352 1.209429 1.122964 1.079914 1.122964 1.085747 1.137258 1.122964 1.107149 1.119163 1.162158 1.137258 1.230959 1.107149 1.173097 DEGREES(Y) 60 63.43495 60 45 54.73561 63.43495 60 60 50.76848 60 63.43495 64.34109 63.43495 53.55232 65.90516 60.98286 69.29519 64.34109 61.87449 64.34109 62.20869 65.16011 64.34109 63.43495 64.12331 66.58678 65.16011 70.52878 63.43495 67.2135 82 4.3 Tỷ lệ sâu non bọ phấn bị KS LLL NT Tỷ lệ AUTBKS (%) (Z) Z/100 SQRT(Z) ASIN(Z) DEGREES(Z) 1 0.05 0.223607 0.225513 12.92097 0.05 0.223607 0.225513 12.92097 0.05 0.223607 0.225513 12.92097 4.166666667 0.041667 0.204124 0.205569 11.77823 3.333333333 0.033333 0.182574 0.183604 10.51973 4.166666667 0.041667 0.204124 0.205569 11.77823 4.166666667 0.041667 0.204124 0.205569 11.77823 0.05 0.223607 0.225513 12.92097 4.166666667 0.041667 0.204124 0.205569 11.77823 10 0.05 0.223607 0.225513 12.92097 14.16666667 0.141667 0.376386 0.385893 22.11002 2 14.16666667 0.141667 0.376386 0.385893 22.11002 13.33333333 0.133333 0.365148 0.373792 21.41671 15 0.15 0.387298 0.397699 22.7865 16.66666667 0.166667 0.408248 0.420534 24.09484 15 0.15 0.387298 0.397699 22.7865 15 0.15 0.387298 0.397699 22.7865 14.16666667 0.141667 0.376386 0.385893 22.11002 16.66666667 0.166667 0.408248 0.420534 24.09484 10 14.16666667 0.141667 0.376386 0.385893 22.11002 19.16666667 0.191667 0.437798 0.453147 25.96344 15.83333333 0.158333 0.397911 0.409239 23.44766 3 14.16666667 0.141667 0.376386 0.385893 22.11002 16.66666667 0.166667 0.408248 0.420534 24.09484 17.5 0.175 0.41833 0.431606 24.7292 15.83333333 0.158333 0.397911 0.409239 23.44766 15 0.15 0.387298 0.397699 22.7865 17.5 0.175 0.41833 0.431606 24.7292 16.66666667 0.166667 0.408248 0.420534 24.09484 10 16.66666667 0.166667 0.408248 0.420534 24.09484 83 4.4 Tỷ lệ sâu non bọ phấn bị KS (Phản ứng số lương) LLL NT Tỷ lệ AT bị KS (%) (W) W/100 SQRT(W) ASIN(W) DEGREES(W) 1 5.5 0.055 0.234520788 0.236725579 13.56337656 0.06 0.244948974 0.247467063 14.17881829 0.06 0.244948974 0.247467063 14.17881829 6.5 0.065 0.254950976 0.257797003 14.77068025 6.75 0.0675 0.259807621 0.262822978 15.05864737 5.75 0.0575 0.239791576 0.242151158 13.87423935 0.06 0.244948974 0.247467063 14.17881829 0.06 0.244948974 0.247467063 14.17881829 6.25 0.0625 0.25 0.252680255 14.47751219 10 6.5 0.065 0.254950976 0.257797003 14.77068025 0.08 0.282842712 0.286756552 16.42994019 2 0.08 0.282842712 0.286756552 16.42994019 8.25 0.0825 0.287228132 0.291331771 16.6920809 8.75 0.0875 0.295803989 0.300297063 17.20575433 8.5 0.085 0.291547595 0.295844321 16.950631 8.5 0.085 0.291547595 0.295844321 16.950631 0.08 0.282842712 0.286756552 16.42994019 8.75 0.0875 0.295803989 0.300297063 17.20575433 8.5 0.085 0.291547595 0.295844321 16.950631 10 8.25 0.0825 0.287228132 0.291331771 16.6920809 15.25 0.1525 0.390512484 0.401188213 22.9863914 14.75 0.1475 0.384057287 0.39418659 22.58522797 3 16.75 0.1675 0.409267639 0.421651254 24.1588373 16.5 0.165 0.40620192 0.41829377 23.9664676 16 0.16 0.4 0.411516846 23.57817848 16.5 0.165 0.40620192 0.41829377 23.9664676 16.5 0.165 0.40620192 0.41829377 23.9664676 16 0.16 0.4 0.411516846 23.57817848 16.25 0.1625 0.403112887 0.414915812 23.7729249 10 15.75 0.1575 0.396862697 0.408096314 23.38219643 20 0.2 0.447213595 0.463647609 26.56505118 84 19.5 0.195 0.441588043 0.457367868 26.20524852 19.5 0.195 0.441588043 0.457367868 26.20524852 4 19.75 0.1975 0.444409721 0.46051523 26.38557906 20.5 0.205 0.452769257 0.469868743 26.9214959 20.25 0.2025 0.45 0.466765339 26.74368395 20 0.2 0.447213595 0.463647609 26.56505118 20.75 0.2075 0.455521679 0.472958135 27.09850499 20 0.2 0.447213595 0.463647609 26.56505118 10 20.5 0.205 0.452769257 0.469868743 26.9214959 22.5 0.225 0.474341649 0.494216044 28.31649352 22.5 0.225 0.474341649 0.494216044 28.31649352 27.25 0.2725 0.522015325 0.549212056 31.46753289 25.5 0.255 0.504975247 0.529353287 30.32970921 5 26 0.26 0.509901951 0.535070807 30.65729899 25.75 0.2575 0.507444578 0.53221658 30.4937638 25 0.25 0.5 0.523598776 30 26.5 0.265 0.514781507 0.540752774 30.98285173 27 0.27 0.519615242 0.546400564 31.30644625 10 26.25 0.2625 0.512347538 0.537916148 30.82032499 ... carbofuran dimethoate DDT dicrotophos quinalphos parathion fenvalerate endosulfan permethrin parathion-methyl sulprofos chlorfenvinphos cyhalothrin malathion deltamethrin acephate Dittrich V., Ernst... buprofezin methidathion bifenthrin etofenprox profenofos chlorpyrifos acetamiprid pymetrozine monocrotophos cypermethrin methamidophos cyphenothrin cypermethrin-alpha fenpropathrin formothion triazophos... California, Hoa Kỳ (1981) Ethiopia (1984) (Basu, 1995) Ở Hoa Kỳ, bọ phấn từ lâu loài sâu hại phổ biến vùng nông nghiệp khác suốt tiểu bang từ miền nam đến miền tây chưa gây thi t hại kinh tế đáng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA ONG Encarsia transvena (APHELINIDAE – HYMENOPTERA) KÍ SINH SÂU NON BỌ PHẤN TRẮNG (Bemisia tabaci) HẠI RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA ONG Encarsia transvena (APHELINIDAE – HYMENOPTERA) KÍ SINH SÂU NON BỌ PHẤN TRẮNG (Bemisia tabaci) HẠI RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay