ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus interspecific L.) TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

72 48 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus interspecific L.) TRỒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2007-2011 Tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus interspecific L.) TRỒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC XN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tháng 08/2011 LỜI CẢM ƠN Xin thành kính ghi ơn cơng lao sinh thành, dưỡng dục ba mẹ, ủng hộ, động viên, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa thầy cô khoa Nông Học hết lòng giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường Chân thành biết ơn Nguyễn Thị Thanh Hương tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài viết luận văn tốt nghiệp Gửi lời thân đến tất bạn bè chia sẻ, động viên giúp đỡ trình học tập đặc biệt suốt thời gian thực đề tài Tp.HCM, 02/08/2011 Nguyễn Thị Ngọc Xuân ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến sinh trưởng phát triển hoa cẩm chướng (Dianthus interspecific L.) trồng Tp Hồ Chí Minh” tiến hành trại thực nghiệm Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm – Tp Hồ Chí Minh, từ tháng đến tháng năm 2011 Nội dung nghiên cứu: Thí nghiệm thử nghiệm loại phân bón hoa cẩm chướng phương pháp bón phân qua qua theo dõi khả sinh trưởng phát triển hoa ảnh hưởng loại phân bón khác nhằm tìm loại phân bón thích hợp cho hoa cẩm chướng sinh trưởng phát triển Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố gồm nghiệm thức với lần lặp lại: A (phun phân bón Đầu Trâu 009); B (phun phân bón HVP 20 – 20 – 20); C (phun phân bón Seaweed – Rong Biển 95 %); D (phun phân bón Growmore 20 – 20 – 20 + TE) nghiệm thức đối chứng phun nước Mỗi ô nghiệm thức gồm chậu, chậu trồng Cây sau gieo 30 ngày đem trồng thí nghiệm Kết đạt được: Thời gian sinh trưởng hoa cẩm chướng chịu ảnh hưởng tác động loại phân bón lá, thời gian sinh trưởng ngắn nghiệm thức sử dụng phân bón HVP 21 – 21 – 21 với 48,44 (ngày) dài nghiệm thức đối chứng với 53,22 (ngày) Qua thời kỳ sinh trưởng, chiều cao số nghiệm thức sử dụng phân bón HVP 21 – 21 – 21 đạt giá trị cao, đặc biệt thời kỳ trước nở hoa với 15,13 (cm/cây) 47,33 (lá/cây) thấp nghiệm thức đối chứng với 12,44 (cm/cây) 38 (lá/cây) Sử dụng phân bón Đầu trâu 009 cho số nụ, số hoa độ bền hoa cao với 14,56 (nụ/cây); 12,89 (hoa/cây) 7,89 (ngày) Nghiệm thức sử dụng phân bón HVP 21 – 21 – 21 với 14,11 (nụ/cây); 12,56 (hoa/cây) 7,56 (ngày); nghiệm thức cho đường kính hoa cao với 3,77 (cm/hoa), thấp nghiệm thức đối chứng với 11,22 (nụ/cây); 8,67 (hoa/cây) 7,11 (ngày) iii Về hiệu kinh tế, nghiệm thức sử dụng phân bón HVP 21 – 21 – 21 cho lợi nhuận lớn đạt 6.258 (đồng/chậu), nghiệm thức sử dụng phân bón Growmore với 5.480 (đồng/chậu) thấp nghiệm thức không sử dụng phân bón với 2.147 (đồng/chậu) iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv Chương 1: Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất hoa kiểng 2.1.1 Tình hình sản xuất hoa kiểng giới 2.1.2 Tình hình sản xuất hoa kiểng nước 2.2 Giới thiệu hoa cẩm chướng 2.2.1 Nguồn gốc 2.2.2 Phân loại 10 2.2.3 Điều kiện ngoại cảnh 13 2.2.3.1 Nhiệt độ 13 2.2.3.2 Ánh sáng 13 2.2.3.3 Độ ẩm 14 2.2.3.4 Đất trồng 14 2.2.3.5 Dinh dưỡng 14 2.2.3.6 Sâu bệnh hại 15 2.3 Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng 16 2.3.1 Giống 16 2.3.2 Thời vụ gieo trồng 16 2.4 Giới thiệu phân bón 16 2.4.1 Đặc điểm phân bón 16 2.4.2 Ưu điểm phân bón 18 2.4.3 Những điểm ý sử dụng phân bón qua 18 v 2.5 Các loại phân bón sử dụng thí nghiệm 19 2.5.1 Phân bón Growmore 20 – 20 – 20 + TE 19 2.5.2 Phân bón Seaweed – Rong biển 95 % 19 2.5.3 Phân bón Đầu Trâu 009 20 2.5.4 Phân bón HVP 21 – 21 – 21 20 2.6 Các vật liệu làm giá thể thí nghiệm 20 2.6.1 Tro trấu 20 2.6.2 Xơ dừa 21 2.6.3 Phân trùn quế 21 Chương 3: Vật liệu phương pháp thí nghiệm 22 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 22 3.2 Điều kiện thí ngiệm 22 3.2.1 Điều kiện khí hậu thời tiết 22 3.2.2 Đặc điểm tính chất lý hóa giá thể 23 3.3 Vật liệu thí nghiệm 23 3.3.1 Giống 23 3.3.2 Giá thể 23 3.3.3 Chậu nhựa 23 3.3.4 Phân bón 23 3.3.4.1 Phân 23 3.3.4.2 Phân hữu 23 3.3.4.3 Phân bón 23 3.3.5 Bảo vệ thực vật 24 3.4 Phương pháp thí nghiệm 24 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 25 3.5.1 Chỉ tiêu theo dõi 25 3.5.2 Phương pháp theo dõi 25 3.6 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 27 3.6.1 Chỉ tiêu phân tích 27 3.6.2 Phương pháp phân tích 27 3.7 Xử lý số liệu phân tích thống kê 27 vi Chương 4: Kết thảo luận 28 4.1 Thời gian sinh trưởng 28 4.1.1 Giai đoạn vườn ươm 28 4.1.2 Thời gian sinh trưởng phát triển 28 4.2 Các tiêu sinh trưởng 30 4.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến chiều cao tốc độ tăngtrưởng chiều cao 30 4.2.1.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến chiều cao 30 4.2.1.2 Ảnh hưởng phân bón đến tốc độ tăng trưởng chiều cao 31 4.2.2 Ảnh hưởng loại phân bón đến số tốc độ 33 4.2.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến số 33 4.2.2 Ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ 34 4.2.3 Ảnh hưởng loại phân bón đến số nhánh 36 4.3 Các tiêu phát triển 37 4.3.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến số nụ, số hoa, đường kính hoa, độ bền hoa 37 4.3.2 Tình hình sâu bệnh 38 4.3.3 Phẩm chất hoa 39 4.3.4 Hiệu kinh tế 40 Chương Kết luận đề nghị 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Phụ lục 1: Tóm tắt quy trình kỹ thuật trồng hoa 46 Phụ lục 2: Hình ảnh thí nghiệm 48 Phụ lục 3: Xử lý thống kê 54 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ANOVA Analysic of Variance (Phân tích phương sai) CV Coefficient of Variation (Hệ số biến thiên) NT Nghiệm thức NST Ngày sau trồng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ Bảng 3.1 Điều kiện khí hậu thời tiết khu vực Tp HCM qua tháng thí nghiệm 22 Bảng 3.2 Đặc điểm tính chất lý hóa giá thể 23 Bảng 3.3 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thí nghiệm 24 Bảng 4.1 Thời gian (NST) tỷ lệ nảy mầm (%) hoa cẩm chướng 28 Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng (ngày) hoa cẩm chướng nghiệm thức phân bón khác 29 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại phân bón đến chiều cao (cm) 30 Biểu đồ Ảnh hưởng loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao (cm/7 ngày) 32 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến số (lá/cây) hoa cẩm chướng 33 Biểu đồ Ảnh hưởng loại phân bón đến tốc độ (lá/7 ngày) 35 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến số nhánh (nhánh/cây) hoa cẩm chướng 36 Bảng 4.6 Ảnh hưởng phân bón đến số hoa (hoa/cây), đường kính hoa (cm), độ bền hoa (ngày) hoa cẩm chướng 37 Bảng 4.7 Ảnh hưởng phân bón đến tình hình sâu bệnh 38 Bảng 4.8 Ảnh hưởng phân bón đến phẩm chất hoa cẩm chướng 39 Bảng 4.9 Tổng thu bình qn tính theo phẩm cấp hoa cẩm chướng 40 Bảng 4.10 Chi phí đầu tư sản xuất (chưa tính phân bón lá) 41 Bảng 4.11 Chi phí đầu tư phân bón thí nghiệm 41 Bảng 4.12 Lợi nhuận 42 ix chậu - Tưới nước 135 chậu - Tưới – lần/ngày.vào sáng sớm chiều mát - Trồng dặm +5 - Trồng lại bị chết - Làm cỏ +7 135 chậu - Làm cỏ, phá váng cho chậu định kỳ ngày/lần - Làm cỏ cho khu thí nghiệm 15 ngày/lần - Bấm +21 135 chậu - Bấm đỉnh sinh trưởng thân để đâm cành (lúc lại – cặp thật) - Bón phân +NPK +Bánh dầu +7,+14,+21, g/chậu - Bón phân vào chậu, +28,+35 100 ml/chậu cách xa gốc +7,+14,+21, 150 ml/chậu - Pha kg bánh dầu lít nước, tưới xa gốc +28,+35 - Phòng trừ sâu bệnh: - Rải xung quanh chậu trừ - gói trừ - 10 – 15 ml/8 lít - Phun khắp mặt bệnh: Vicarben mặt Phun vào +Phòng sâu: Regent +Phòng sáng sớm chiều mát định kỳ – 10 ngày/lần 47 Phụ lục Hình ảnh thí nghiệm NTA NTB NTC NTD Hình 1.1 Các loại phân bón sử dụng thí nghiệm 48 NSG 30 NSG NST 42 NST 50 NST 14 NST 35 NST 28 NST 21 NST Hình 1.2 Cây hoa cẩm chướng qua giai đoạn khác 49 Hình 1.3 Cây bị bệnh khơ héo nấm Fusarium sp 50 Hình 1.4 Cây bị sâu khoang gây hại 51 NT A NT D NT ĐC NT B NT C Hình 1.5 Các nghiệm thức giai đoạn nở hoa NT ĐC NT A NT B NT C Hình 1.6 Đường kính hoa nở nghiệm thức 52 NT D Phụ lục BẢNG XỬ LÝ ANOVA THỜI GIAN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 5.37 2.687 1.12 0.3726 nt 54.63 13.657 5.69 0.0181 Error 19.20 2.400 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 19.20 2.743 Total 14 79.20 Coefficient of Variation= 3.06% CHIỀU CAO CÂY NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean Degrees of Sum of Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.12 0.061 0.21 0.8174 nt 0.34 0.085 0.29 0.8785 Error 2.38 0.297 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 2.38 0.340 Total 14 2.84 Coefficient of Variation= 18.61% CHIỀU CAO CÂY 14 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Mean Degrees of Sum of Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.05 0.026 0.11 0.8945 nt 0.64 0.160 0.69 0.6176 Error 1.85 0.231 Non-additivity 0.50 0.503 2.62 Residual 1.35 0.192 Total 14 2.54 Coefficient of Variation= 11.87% 53 CHIỀU CAO CÂY 21 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.05 0.026 0.11 0.8945 nt 7.99 1.998 8.64 0.0053 Error 1.85 0.231 Non-additivity 0.12 0.115 0.47 Residual 1.73 0.248 Total 14 9.89 Coefficient of Variation= 7.07% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.317 Original Order Mean = 6.680 Mean = 8.020 Mean = 6.250 Mean = 7.130 Mean = 5.930 at alpha = 0.010 Ranked Order B Mean = 8.020 A Mean = 7.120 B Mean = 6.680 AB Mean = 6.250 B Mean = 5.930 A AB B B B CHIỀU CAO CÂY 28 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.05 0.026 0.11 0.8945 nt 8.02 2.005 8.67 0.0052 Error 1.85 0.231 Non-additivity 0.11 0.112 0.45 Residual 1.74 0.248 Total 14 9.92 Coefficient of Variation= 5.36% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.317 Original Order Mean = 8.450 Mean = 10.06 Mean = 8.760 Mean = 9.540 Mean = 8.050 at alpha = 0.010 Ranked Order BC Mean = 10.06 A Mean = 9.540 ABC Mean = 8.760 AB Mean = 8.450 C Mean = 8.050 54 A AB ABC BC C CHIỀU CAO CÂY 35 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.05 0.026 0.11 0.8945 nt 19.56 4.890 21.16 0.0003 Error 1.85 0.231 Non-additivity 0.11 0.109 0.44 Residual 1.74 0.249 Total 14 21.46 Coefficient of Variation= 4.18% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.317 Original Order Mean = 10.67 Mean = 13.30 Mean = 11.26 Mean = 12.20 Mean = 10.07 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 13.30 A Mean = 12.20 BC Mean = 11.26 AB Mean = 10.67 C Mean = 10.07 A AB BC C C CHIỀU CAO CÂY 42 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.05 0.026 0.11 0.8945 nt 13.94 3.485 15.08 0.0009 Error 1.85 0.231 Non-additivity 0.01 0.014 0.05 Residual 1.83 0.262 Total 14 15.84 Coefficient of Variation= 3.39% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.317 Original Order Mean = 13.98 Mean = 15.13 Mean = 14.46 Mean = 14.96 Mean = 12.44 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 15.13 A Mean = 14.96 A Mean = 14.46 A Mean = 13.98 B Mean = 12.44 55 A A A A B SỐ LÁ/CÂY NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.24 0.119 0.62 0.5607 nt 2.35 0.589 3.08 0.0821 Error 1.53 0.191 Non-additivity 0.08 0.078 0.38 Residual 1.45 0.207 Total 14 4.12 Coefficient of Variation= 4.92% SỐ LÁ/CÂY 14 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.77 0.385 1.24 0.3403 nt 14.04 3.510 11.29 0.0023 Error 2.49 0.311 Non-additivity 0.30 0.302 0.97 Residual 2.19 0.312 Total 14 17.30 Coefficient of Variation= 4.58% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.528 Original Order Mean = 13.78 Mean = 12.67 Mean = 11.33 Mean = 11.11 Mean = 12.00 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 13.78 AB Mean = 12.67 BC Mean = 12.00 C Mean = 11.33 BC Mean = 11.11 A AB BC BC C SỐ LÁ/CÂY 21 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 1.12 0.558 1.63 0.2541 nt 22.67 5.666 16.58 0.0006 Error 2.73 0.342 Non-additivity 0.16 0.155 0.42 56 Residual 2.58 0.368 Total 14 26.52 Coefficient of Variation= 3.49% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.602 Original Order Mean = 17.33 Mean = 18.00 Mean = 17.33 Mean = 14.45 Mean = 16.67 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 18.00 A Mean = 17.33 A Mean = 17.33 B Mean = 16.67 A Mean = 14.45 A A A A B SỐ LÁ/CÂY 28 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.93 0.463 1.45 0.2902 nt 8.03 2.006 6.28 0.0137 Error 2.56 0.320 Non-additivity 0.04 0.040 0.11 Residual 2.52 0.359 Total 14 11.51 Coefficient of Variation= 2.34% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.065 Original Order Mean = 24.00 Mean = 25.33 Mean = 23.78 Mean = 24.67 Mean = 23.33 at alpha = 0.050 Ranked Order BC Mean = 25.33 A Mean = 24.67 BC Mean = 24.00 AB Mean = 23.78 C Mean = 23.33 A AB BC BC C SỐ LÁ/CÂY 35 NST A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom lll nt Error Non-additivity Residual O F V A R I A N C E Sum of Squares 1.12 24.13 2.71 0.19 2.52 57 Mean Square 0.558 6.033 0.339 0.190 0.360 T A B L E F-value 1.65 17.82 0.53 Prob 0.2515 0.0005 Total 14 27.95 Coefficient of Variation= 1.78% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.595 Original Order Mean = 31.33 Mean = 34.67 Mean = 32.45 Mean = 33.36 Mean = 31.33 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 34.67 A Mean = 33.36 BC Mean = 32.45 AB Mean = 31.33 C Mean = 31.33 A AB BC C C SỐ LÁ/CÂY 42 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 1.12 0.562 1.64 0.2529 nt 164.92 41.231 120.38 0.0000 Error 2.74 0.342 Non-additivity 0.06 0.064 0.17 Residual 2.68 0.382 Total 14 168.79 Coefficient of Variation= 1.38% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.602 Original Order Mean = 40.00 Mean = 47.33 Mean = 41.78 Mean = 44.67 Mean = 38.00 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 47.33 A Mean = 44.67 C Mean = 41.78 B Mean = 40.00 E Mean = 38.00 A B C D E SỐ NHÁNH/CÂY 35 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.58 0.292 0.53 0.6076 nt 20.08 5.019 9.13 0.0045 Error 4.40 0.550 Non-additivity 0.18 0.177 0.29 Residual 4.22 0.603 58 Total 14 25.06 Coefficient of Variation= 7.83% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.032 Original Order Mean = 8.670 Mean = 10.89 Mean = 7.780 Mean = 9.440 Mean = 10.55 at alpha = 0.010 Ranked Order BC Mean = 10.89 A Mean = 10.55 C Mean = 9.440 ABC Mean = 8.670 AB Mean = 7.780 A AB ABC BC C SỐ NHÁNH/CÂY 42 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 1.60 0.800 2.19 0.1742 nt 6.87 1.718 4.71 0.0301 Error 2.92 0.365 Non-additivity 0.04 0.042 0.10 Residual 2.88 0.411 Total 14 11.39 Coefficient of Variation= 5.81% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.138 Original Order Mean = 9.890 Mean = 11.11 Mean = 9.330 Mean = 10.89 Mean = 10.78 at alpha = 0.050 Ranked Order BC Mean = 11.11 A Mean = 10.89 C Mean = 10.78 AB Mean = 9.890 AB Mean = 9.330 A AB AB BC C SỐ NỤ/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.23 0.115 0.30 0.7503 nt 20.85 5.212 13.47 0.0013 Error 3.10 0.387 Non-additivity 0.07 0.068 0.16 Residual 3.03 0.433 59 Total 14 24.17 Coefficient of Variation= 4.60% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.704 Original Order Mean = 14.56 Mean = 14.11 Mean = 11.22 Mean = 14.00 Mean = 13.67 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 14.56 A Mean = 14.11 B Mean = 14.00 A Mean = 13.67 A Mean = 11.22 A A A A B SỐ HOA/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.72 0.358 2.72 0.1258 nt 37.46 9.365 71.12 0.0000 Error 1.05 0.132 Non-additivity 0.42 0.418 4.60 Residual 0.64 0.091 Total 14 39.23 Coefficient of Variation= 3.31% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.9954 Original Order Mean = 12.89 Mean = 12.56 Mean = 10.00 Mean = 10.78 Mean = 8.670 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 12.89 A Mean = 12.56 B Mean = 10.78 B Mean = 10.00 C Mean = 8.670 A A B B C ĐƯỜNG KÍNH HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.00 0.000 0.03 0.9668 nt 0.02 0.004 2.37 0.1389 Error 0.01 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.11 Residual 0.01 0.002 60 Total 14 0.03 Coefficient of Variation= 1.13% ĐỘ BỀN HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Source Freedom Squares Square F-value Prob lll 0.10 0.052 1.01 0.4078 nt 1.15 0.287 5.54 0.0195 Error 0.42 0.052 Non-additivity 0.01 0.00 0.11 Residual 0.41 0.058 Total 14 1.67 Coefficient of Variation= 3.07% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.4294 Original Order Mean = 7.890 Mean = 7.560 Mean = 7.220 Mean = 7.330 Mean = 7.110 at alpha = 0.050 Ranked Order A Mean = 7.890 AB Mean = 7.560 BC Mean = 7.330 BC Mean = 7.220 C Mean = 7.110 61 A AB BC BC C ... trưởng của hoa, cẩm chướng đòi hỏi Bo nhiều trồng khác, thi u Bo bị giảm sản lượng - Cu: thi u Cu hoa dài, vàng mềm, sinh trưởng chậm - Mn: thi u Mn nhỏ, đỉnh sinh trưởng bị vàng Cây yếu, sinh trưởng... mầm sau bấm ngọn) Đạm phải cân với kali, hút nhiều đạm mà thi u kali, sinh trưởng rậm rạp, thân mềm nhẹ, dễ mẫn cảm với sâu bệnh hại thi u đạm hẹp, màu sắc nhợt nhạt, cành yếu - Lân (P): lân... chướng 16 2.3.1 Giống 16 2.3.2 Thời vụ gieo trồng 16 2.4 Giới thi u phân bón 16 2.4.1 Đặc điểm phân bón 16 2.4.2 Ưu điểm phân bón
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus interspecific L.) TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (Dianthus interspecific L.) TRỒNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay