KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU CÁM GẠO VÀ ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ CÀNH CAO SU TẬN DỤNG

65 50 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU CÁM GẠO ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ CÀNH CAO SU TẬN DỤNG NGÀNH : NÔNG HỌC KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU CÁM GẠO ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ CÀNH CAO SU TẬN DỤNG Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Phạm Thị Ngọc Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu rèn luyện trường, nhiều người xung quanh tận tình giúp đỡ Với lòng biếtơn, em xin gửi đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học thầy cô môn tạo điều kiện truyền đạt cho chúng em kiến thức, kinh nghiệm học tập sống Em xin gửi lời cảmơn đến Phạm Thị Ngọc, người nhiệt tình hướng dẫn suốt thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh gia đình, tập thể lớp Nông Học 33, người thân quen sát cánh, hỗ trợ động viên em nhiều Em xin chân thành cảmơn! Sinh Viên thực Nguyễn Thị Ngọc Ngân iii TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2010, “Khảo sát ảnh hưởng công thức phối trộn nguyên liệu cám gạo đường đến tăng trưởng nấm bào ngư (Pleurotus sp.) giá thể cành cao su tận dụng” Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng 02/2010 đến 07/2010 trại thực nghiệm khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm xác định tỉ lệ công thức phối trộn nguyên liệu cám gạo đường phù hợp với sinh trưởng nấm bào ngư giá thể cành cao su tận dụng Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố, 12 nghiệm thức, lần lặp lại Các nghiệm thức: NT A1B1: % cám, % đường NT A1B2: % cám, % đường NT A1B3: % cám, % đường NT A1B4: % cám, % đường NT A2B1: 10 % cám, % đường NT A2B2: 10 % cám, % đường NT A2B3: 10 % cám, % đường NT A2B4: 10 % cám, % đường NT A3B1: 15 % cám, % đường NT A3B2: 15 % cám, % đường NT A3B3: 15 % cám, % đường NT A3B4: 15 % cám, % đường Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng: Nghiệm thứcphối trộn % cám % đường có đặc tính sinh trưởng tốt nghiệm thứcphối trộn 15 % cám % đường thấp Các nghiệm thức có tỉ lệ phối trộn đường cám thấp động thái tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nhanh, thời gian tơ ăn trắng bịch thời gian thể iv sớm Về trọng lượng trung bình chùm thể khơng có khác biệt nghiệm thức khác Về suất: Hầu hết nghiệm thức cho suất thể không cao, chênh lệch không đáng kể dẫn đến thất thu kinh tế Về tình hình nấm bệnh: Hầu hết nghiệm thức nhiễm nấm bệnh, nghiệm thức có tỉ lệ phối trộn cao tỉ lệ nhiễm cao, nghiệm thức có tỉ lệ đường cao Trong đó, nghiệm thứcphối trộn 10 % cám gạo, % đường có tỷ lệ nhiễm bệnh cao 88,89 %, thấp nghiệm thứcphối trộn % cám, % đường 5,56 % Tỉ lệ bệnh yếu tố góp phần làm giảm suất tỉ lệ nhiễm nấm bịch khơng caonấm tiếp tục phát triển cho suất MỤC LỤC v Trang TRANG TỰA i LỜI CẢMƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH .ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung nấm 2.1.1 Sơ lược nấm 2.1.2 Giá trị dinh dưỡng giá trị dược liệu 2.2 Sơ lược nấm bào ngư 2.2.1 Phân loại nấm bào ngư 2.2.2 Đặc điểm sinh học 2.2.3 Ảnh hưởng môi trường 2.2.4 Ảnh hưởng chất dinh dưỡng 2.2.5 Một số giống nấm bào ngư phổ biến 2.2.5.1 Bào ngư xám (Pleurotus sajor-caju) 2.2.5.2 Bào ngư Đài Loan hay bào ngư Nhật (Pleurotus cystidiosus) 2.2.5.3 Nấm bào ngư tím ( Pleurotus ostreatus) 2.2.5.4 Nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida) 2.2.6 Cách bảo quản, chế biến nấm sau thu hoạch 2.2.6.1 Sự biến đổi nấm sau thu hoạch 2.2.6.2 Bảo quản nấm 2.2.6.3 Chế biến nấm .10 2.2.7 Nấm bệnh biện pháp phòng trừ .10 vi 2.2.7.1 Các dạng bệnh nấm 10 2.2.7.2 Một số biện pháp phòng bệnh trồng nấm .11 2.2.8 Tình hình nghiên cứu, sản xuất nấm nước .11 2.2.8.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất nước 11 2.2.8.2 Tình hình nghiên cứu, sản xuất ngồi nước .13 Chương PHƯ Ơ NG TIỆN PHƯ ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Điều kiện thời tiết thời gian thí nghiệm .16 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Vật liệu 17 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.3 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch 18 3.3.3.1 Chuẩn bị nguyên liệu xử lí 18 3.3.3.2 Chăm sóc thu đón thể 19 3.4 Phương pháp xử lí số liệu tiêu theo dõi 20 3.4.1 Phương pháp xử lí số liệu 20 3.4.2 Các tiêu theo dõi .20 3.4.2.1 Các tiêu sinh trưởng .20 3.4.2.2 Các tiêu suất 20 3.4.2.3 Hiệu kinh tế .21 3.4.3 Tiến độ thực 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Các tiêu sinh trưởng 22 4.1.1 Chiều dài tơ nấm 22 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm 24 4.1.3 Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi 25 4.1.4 Thời gian thể 25 4.1.5 Trọng lượng trung bình chùm thể 26 4.1.6 Tình hình nấm bệnh 26 4.2 Chỉ tiêu suất 27 4.2.1 Trọng lượng trung bình thể bịch .27 vii 4.2.2 Năng suất thí nghiệm 28 4.3 Hiệu kinh tế .28 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 30 5.1 Kết luận 30 5.2 Đề nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO .31 PHỤ LỤC 33 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ ctv Cộng tác viên CV Coefficient of Variation DSW Dairy Spent Wash FAO Food and Agriculture Organization NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NSC Ngày sau cấy NT Nghiệm thức PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons TB Trung bình TLTBQT Trọng lượng trung bình thể ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Bịch nấm phủ trắng tơ nghiệm thức 33 Hình 2: Quả thể nấm nghiệm thức giai đoạn ngày sau hình thành .34 Hình 3: Quả thể nấm nghiệm thức giai đoạn ngày sau hình thành……… 34 Hình 4: Quả thể nấm nghiệm thức giai đoạn ngày sau hình thành 34 Hình 5: Quả thể nấm nghiệm thức giai đoạn ngày sau hình thành 34 Hình 6: Bịch nấm bị nhiễm mốc đen 35 Hình 7: Bịch nấm bị nhiễm mốc xanh .35 Hình 8: Bịch nấm bị nhiễm mốc cam 35 Hình 9: Bịch nấm bị úng nước sau rạch bịch .35 40 Data File : 5NSC Title : htnn Case Range : 48 - 59 Variable : 5NSC Function :RANGE Error Mean Square = 0.1550 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8991 s_ = 0.2273 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean A1B1 = A1B2 = A1B3 = A1B4 = A2B1 = A2B2 = A2B3 = A2B4 = A3B1 = A3B2 = A3B3 = A3B4 = 2.443 AB Mean A1B2 = 2.633 A 2.633 A Mean A2B1 = 2.620 A 1.887 ABC Mean A3B1 = 2.503 A 0.9733 CD Mean A1B1 = 2.443 AB 2.620 A Mean A2B3 = 2.387 AB 1.503 BCD Mean A1B3 = 1.887 ABC 2.387 AB Mean A2B2 = 1.503 BCD 1.480 BCD Mean A2B4 = 1.480 BCD 2.503 A Mean A3B3 = 1.337 CD 0.6433 D Mean A1B4 = 0.9733 CD 1.337 CD Mean A3B2 = 0.6433 D 0.5467 D Mean A3B4 = 0.5467 D 41 Variable: Chiều dài tơ NSC Data file: 8NSC Title: htnn Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: 8NSC Grand Mean = 5.254 Grand Sum = 189.140 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 6.267 75.200 * * 5.310 63.720 * * 4.185 50.220 * * 7.057 63.510 * * 3.936 35.420 * * 6.380 57.420 * * 3.643 32.790 * 1 9.093 27.280 * 6.180 18.540 * 6.760 20.280 * 3.033 9.100 * 5.700 17.100 * 2 3.157 9.470 * 7.427 22.280 * 4.957 14.870 * 6.377 19.130 * 2.470 7.410 * 3 4.953 14.860 * 2.940 8.820 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 26.057 13.028 18.1024 0.0000 Factor B 79.650 26.550 36.8903 0.0000 AB 34.273 5.712 7.9369 0.0001 -7 Error 24 17.273 0.720 Total 35 157.253 Coefficient of Variation: 16.15% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 0.2449 Number of Observations: 12 0.2828 Number of Observations: 0.4898 Number of Observations: 42 Data File : 8NSC Title : htnn Case Range : 107 - 109 Variable : 8NSC Function : RANGE Error Mean Square = 0.7200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9689 s_ = 0.2449 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = 6.267 A Mean = 6.267 A = 5.310 A Mean = 5.310 A = 4.185 B Mean = 4.185 B Data File : 8NSC Title : htnn Case Range : 112 - 115 Variable : 8NSC Function : RANGE Error Mean Square = 0.7200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.119 s_ = 0.2828 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 7.057 3.936 6.380 3.643 A Mean = B Mean = A Mean = B Mean = 7.057 6.380 3.936 3.643 A A B B 43 Data File : 8NSC Title : htnn Case Range : 118 - 129 Variable : 8NSC Function : RANGE Error Mean Square = 0.7200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.938 s_ = 0.4899 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean A1B1 = A1B2 = A1B3 = A1B4 = A2B1 = A2B2 = A2B3 = A2B4 = A3B1 = A3B2 = A3B3 = A3B4 = 9.093 6.180 6.760 3.033 5.700 3.157 7.427 4.957 6.377 2.470 4.953 2.940 A Mean A1B1 = 9.093 A BC Mean A2B3 = 7.427 AB BC Mean A1B3 = 6.760 BC DE Mean A3B1 = 6.377 BC BC Mean A1B2 = 6.180 BC DE Mean A2B1 = 5.700 BC AB Mean A2B4 = 4.957 CD CD Mean A3B3 = 4.953 CD BC Mean A2B2 = 3.157 DE E Mean A1B4 = 3.033 DE CD Mean A3B4 = 2.940 DE DE Mean A3B2 = 2.470 E 44 Variable: Chiều dài tơ 11 NSC Data file: 11NSC Title: HTNN Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: L3 Grand Mean = 10.244 Grand Sum = 368.770 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 11.681 140.170 * * 10.362 124.340 * * 8.688 104.260 * * 12.744 114.700 * * 8.814 79.330 * * 10.952 98.570 * * 8.463 76.170 * 1 13.543 40.630 * 12.190 36.570 * 12.433 37.300 * 8.557 25.670 * 11.300 33.900 * 2 7.977 23.930 * 11.480 34.440 * 10.690 32.070 * 13.390 40.170 * 6.277 18.830 * 3 8.943 26.830 * 6.143 18.430 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 53.981 26.991 9.2956 0.0010 Factor B 107.714 35.905 12.3656 0.0000 AB 61.624 10.271 3.5372 0.0119 -7 Error 24 69.686 2.904 Total 35 293.005 Coefficient of Variation: 16.63% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: 0.4919 Number of Observations: 12 0.5680 Number of Observations: 0.9838 Number of Observations: 45 Data File :11NSC Title : HTNN Case Range : 49 - 51 Variable : 11NSC Function : RANGE Error Mean Square = 2.904 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.946 s_ = 0.4919 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = 11.68 A Mean = 11.68 A = 10.36 AB Mean = 10.36 AB = 8.688 B Mean = 8.688 B Data File : 11NSC Title : HTNN Case Range : 54 - 57 Variable : 11NSC Function : RANGE Error Mean Square = 2.904 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.247 s_ = 0.5680 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 12.74 8.814 10.95 8.463 A Mean = BC Mean = AB Mean = C Mean = 12.74 A 10.95 AB 8.814 BC 8.463 C 46 Data File : 11NSC Title : HTNN Case Range : 60 - 71 Variable : 11NSC Function : RANGE Error Mean Square = 2.904 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.872 s_ = 0.9839 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean A1B1 = A1B2 = A1B3 = A1B4 = A2B1 = A2B2 = A2B3 = A2B4 = A3B1 = A3B2 = A3B3 = A3B4 = 13.54 12.19 12.43 8.557 11.30 7.977 11.48 10.69 13.39 6.277 8.943 6.143 A Mean A1B1 = 13.54 A A Mean A3B1 = 13.39 A A Mean A1B3 = 12.43 A BCD Mean A1B2 = 12.19 A AB Mean A2B3 = 11.48 AB CD Mean A2B1 = 11.30 AB AB Mean A2B4 = 10.69 ABC ABC Mean A3B3 = 8.943 BCD A Mean A1B4 = 8.557 BCD D Mean A2B2 = 7.977 CD BCD Mean A3B2 = 6.277 D D Mean A3B4 = 6.143 D 47 Variable: Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi Data file: THOI GIAN PHU Title: HTNN Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: THOI GIAN PHU Grand Mean = 16.500 Grand Sum = 594.000 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 15.250 183.000 * * 16.750 201.000 * * 17.500 210.000 * * 14.000 126.000 * * 17.667 159.000 * * 15.889 143.000 * * 18.444 166.000 * 1 13.667 41.000 * 14.333 43.000 * 15.000 45.000 * 18.000 54.000 * 15.333 46.000 * 2 19.333 58.000 * 15.000 45.000 * 17.333 52.000 * 13.000 39.000 * 19.333 58.000 * 3 17.667 53.000 * 20.000 60.000 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 31.500 15.750 4.1691 0.0279 Factor B 105.889 35.296 9.3431 0.0003 AB 52.944 8.824 2.3358 0.0643 -7 Error 24 90.667 3.778 Total 35 281.000 Coefficient of Variation: 11.78% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 0.5611 Number of Observations: 12 0.6479 Number of Observations: 1.1222 Number of Observations: 48 Data File : THOI GIAN PHU Title : HTNN Case Range : 40 - 42 Variable : THOI GIAN PHU Function : RANGE Error Mean Square = 3.778 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.638 s_ = 0.5611 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = 15.25 B Mean = 17.50 A = 16.75 AB Mean = 16.75 AB = 17.50 A Mean = 15.25 B Data File : THOI GIAN PHU Title : HTNN Case Range : 45 - 48 Variable : THO GIAN PHU Function : RANGE Error Mean Square = 3.778 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.563 s_ = 0.6479 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 14.00 17.67 15.89 18.44 B A AB A Mean = 18.44 A Mean = 17.67 A Mean = 15.89 AB Mean = 14.00 B 49 Variable: Thời gian thể Data file: THOI GIAN RA QUA THE Title: htnn Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: THOI GIAN RA QUA THE Grand Mean = 56.236 Grand Sum = 2024.510 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 53.807 645.680 * * 60.132 721.580 * * 54.771 657.250 * * 43.203 388.830 * * 46.899 422.090 * * 61.769 555.920 * * 73.074 657.670 * 1 39.167 117.500 * 49.670 149.010 * 57.000 171.000 * 69.390 208.170 * 47.443 142.330 * 2 51.667 155.000 * 63.417 190.250 * 78.000 234.000 * 43.000 129.000 * 39.360 118.080 * 3 64.890 194.670 * 71.833 215.500 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 278.695 139.348 1.4807 0.2475 Factor B 5140.603 1713.534 18.2081 0.0000 AB 309.709 51.618 0.5485 -7 Error 24 2258.607 94.109 Total 35 7987.613 Coefficient of Variation: 17.25% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 2.8004 Number of Observations: 12 3.2337 Number of Observations: 5.6009 Number of Observations: 50 Data File : THOI GIAN RA QUA THE Title : HTNN Case Range : 42 - 45 Variable : THOI GIAN RA QUA THE Function : RANGE Error Mean Square = 94.11 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 12.79 s_ = 3.234 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 43.20 46.90 61.77 73.07 B Mean = 73.07 B Mean = 61.77 A Mean = 46.90 A Mean = 43.20 A A B B 51 Variable: Trọng lượng trung bình chùm thể Data file: TLTB1CHUM Title: htnn Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: TLTB1CHUM Grand Mean = 66.921 Grand Sum = 2409.150 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 58.896 706.750 * * 71.804 861.650 * * 70.063 840.750 * * 72.903 656.130 * * 60.559 545.030 * * 69.037 621.330 * * 65.184 586.660 * 1 60.433 181.300 * 52.900 158.700 * 59.057 177.170 * 63.193 189.580 * 86.943 260.830 * 2 66.943 200.830 * 73.497 220.490 * 59.833 179.500 * 71.333 214.000 * 61.833 185.500 * 3 74.557 223.670 * 72.527 217.580 - ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1177.412 588.706 2.9196 0.0733 Factor B 753.808 251.269 1.2461 0.3150 AB 900.391 150.065 0.7442 -7 Error 24 4839.422 201.643 Total 35 7671.033 Coefficient of Variation: 21.22% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 4.0992 Number of Observations: 12 4.7334 Number of Observations: 8.1984 Number of Observations: 52 Variable: Trọng lượng trung bình thể/bịch Data file: TLTBQT Title: htnn Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: TLTBQT Grand Mean = 68.435 Grand Sum = 2463.670 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 60.333 724.000 * * 73.888 886.660 * * 71.084 853.010 * * 78.407 705.660 * * 60.260 542.340 * * 70.223 632.010 * * 64.851 583.660 * 1 64.220 192.660 * 54.890 164.670 * 59.780 179.340 * 62.443 187.330 * 93.777 281.330 * 2 67.333 202.000 * 75.443 226.330 * 59.000 177.000 * 77.223 231.670 * 58.557 175.670 * 3 75.447 226.340 * 73.110 219.330 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1228.727 614.364 2.9409 0.0721 Factor B 1640.764 546.921 2.6181 0.0741 AB 1148.791 191.465 0.9165 -7 Error 24 5013.658 208.902 Total 35 9031.940 Coefficient of Variation: 21.12% s_ for means group 2: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y 4.1724 Number of Observations: 12 4.8178 Number of Observations: 8.3447 Number of Observations: 53 Variable: Năng suất thí nghiệm Data file: NSOTN Title: htnn Function: FACTOR Experiment Model Number 1: Two Factor Completely Randomized Design Data case no to 36 Variable 4: NSOTN Grand Mean = 298.333 Grand Sum = 10740.000 Total Count = 36 TABLE OF MEANS Total * * 262.667 3152.000 * * 310.667 3728.000 * * 321.667 3860.000 * * 429.778 3868.000 * * 291.444 2623.000 * * 250.111 2251.000 * * 222.000 1998.000 * 1 339.667 1019.000 * 283.000 849.000 * 219.333 658.000 * 208.667 626.000 * 521.667 1565.000 * 2 220.333 661.000 * 286.333 859.000 * 214.333 643.000 * 428.000 1284.000 * 371.000 1113.000 * 3 244.667 734.000 * 243.000 729.000 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 23624.000 11812.000 2.7072 0.0871 Factor B 229295.333 76431.778 17.5173 0.0000 AB 69347.333 11557.889 2.6489 0.0408 -7 Error 24 104717.333 4363.222 Total 35 426984.000 Coefficient of Variation: 22.14% s_ for means group 2: 19.0683 y s_ for means group 4: 22.0182 y s_ for means group 6: 38.1367 y Number of Observations: 12 Number of Observations: Number of Observations: 54 Data File : NSOTN Title : htnn Case Range : 48 - 51 Variable : NSOTN Function : RANGE Error Mean Square = 4363 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 87.09 s_ = 22.02 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 429.8 291.4 250.1 222.0 A Mean = B Mean = B Mean = B Mean = 429.8 291.4 250.1 222.0 A B B B Data File : NSOTN Title : htnn Case Range : 54 - 65 Variable : NSOTN Function : RANGE Error Mean Square = 4363 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 111.3 s_ = 38.14 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean A1B1 = 339.7 BCD Mean A2B1 = 521.7 A Mean A1B2 = 283.0 CDE Mean A3B1 = 428.0 AB Mean A1B3 = 219.3 DE Mean A3B2 = 371.0 BC Mean A1B4 = 208.7 E Mean A1B1 = 339.7 BCD Mean A2B1 = 521.7 A Mean A2B3 = 286.3 CDE Mean A2B2 = 220.3 DE Mean A1B2 = 283.0 CDE Mean A2B3 = 286.3 CDE Mean A3B3 = 244.7 DE Mean A2B4 = 214.3 DE Mean A3B4 = 243.0 DE Mean A3B1 = 428.0 AB Mean A2B2 = 220.3 DE Mean A3B2 = 371.0 BC Mean A1B3 = 219.3 DE Mean A3B3 = 244.7 DE Mean A2B4 = 214.3 DE Mean A3B4 = 243.0 DE Mean A1B4 = 208.7 E ... GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thi u... cấp lượng cần thi t cho thể Nấm cần nguồn cacbon hay đường yếu tố bắt buộc, khơng có nó, nấm khơng thể tăng trưởng hay phát triển Bên cạnh nguồn cacbon, nitơ (đạm) nguồn dinh dưỡng thi u nấm Từ... tố khoáng cần thi t cho nấm kali (K), phospho (P), canxi (Ca), lưu huỳnh (S), magie (Mg), sắt (Fe), đồng (Cu), kẽm (Zn),… P tham gia thành phần cấu tạo acid nucleic chất tạo lượng, thi u kìm hãm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU CÁM GẠO VÀ ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ CÀNH CAO SU TẬN DỤNG , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU CÁM GẠO VÀ ĐƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ CÀNH CAO SU TẬN DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay