ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY CẢI BẸ XANH VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ RỆP MỀM (Brevicoryne brassicae) CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011

76 35 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI - THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY CẢI BẸ XANH XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ RỆP MỀM (Brevicoryne brassicae) CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011 Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN Lớp : DH07NHGL Ngành : Nơng học Niên khóa : 2007-2011 Tháng 07/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI - THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY CẢI BẸ XANH XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ RỆP MỀM (Brevicoryne brassicae) CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011 Tác giả NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Con thành kính khắc ghi cơng ơn cha mẹ sinh thành, tần tảo dưỡng dục thành người tạo điều kiện có ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn: Cô Trần Thị Thiên An, người tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em thời gian thực tập tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu, phòng Đào tạo phân hiệu Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Gia Lai quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài Ban chủ nhiệm khoa Nông Học tồn thể q Thầy, Cơ khoa Nơng Học hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Các anh chị trạm BVTV thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai, chú, bác nông dân trồng rau cải bẹ xanh phường Thống Nhất, xã An Phú, phường Đống Đa nhiệt tình tạo điều kiện q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tất bạn lớp DH07NHGL, anh chị em bên cạnh động viên, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Những tình cảm tốt đẹp này, lần xin chân thành cảm ơn! Pleiku, ngày tháng năm 2011 Nguyễn Thị Quỳnh Lan ii TÓM TẮT Đề tài “Điều tra sâu hạiThiên địch bắt mồi cải bẹ xanh xác định hiệu lực trừ rệp mềm (Brevicoryne brassicae) số loại nông dược thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2011’’ tiến hành thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai, từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2011 Đề tài thực theo phương pháp điều tra Lê Văn Trịnh (2000) để điều tra thành phần sâu hại thiên địch, phần thí nghiệm thuốc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, nghiệm thức, lần lập lại với loại thuốc Actara 25WG (0,05%), SecSaigon 25EC (0,3%), Vibamec 1,8EC (0,2%), Vironone 2EC (0,5%) Kết thu - Nông dân thành phố Pleiku – Gia Laihiểu biết tương đối tốt lồi sâu hại rau cải bẹ xanh, phòng trừ chủ yếu dùng thuốc hóa học thường sử dụng vượt mức cho phép theo khuyến cáo nhà sản xuất Với việc bón phân, sử dụng phân hữu cơ, phần lớn bón phân hóa học, nhiều phân hỗn hợp NPK - Ghi nhận loài sâu hại xuất ruộng rau cải bẹ xanh, có lồi phổ biến sâu tơ (Plutella xylostella), rệp mềm (Brevicoryne brassicae), sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae) - Có lồi thiên địch bắt mồi rau cải bẹ xanh, với loài phổ biến bọ cánh cụt (Paederus fuscipes), bọ rùa ăn mồi (Cheilomenes sexmaculatus) - Trên vườn rau cải bẹ xanh, loài sâu phổ biến xuất gây hại sớm sâu tơ (Plutella xylostella), sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae), rệp mềm (Brevicoryne brassicae), (xuất giai đoạn NSG – 14 NSG) Các loài thiên địch bắt mồi xuất vườn rau cải bẹ xanh muộn sâu hại (14 NSG – 17 NSG) - Nơng dược thí nghiệm gồm có Actara 25WG,  Sec Saigon 25EC, Vibamec 1,8EC,  Vironone 2EC Hiệu lực trừ rệp mềm cao giai đoạn NSP – NSP, Vironone 2EC có hiệu lực tăng cao (88,97%), Vibamec 1,8EC (hiệu lực 83,00%), đến Sec Saigon 25EC (73,50%) Actara 25WG (72,80%) Có loại nơng iii dược làm cho mật số thiên địch giảm Actara 25WG,  Sec Saigon 25EC, Vibamec 1,8EC, Vironone 2EC khơng làm ảnh hưởng đến mật số thiên địch, - Các loại thuốc thí nghiệm cho cao nhiều so với ĐC (9,23 tấn/ha), cho suất cao nghiệm thức sử dụng thuốc Vironone 2EC (nồng độ 0,5%) 15,03 tấn/ha, Vibamec 1,8EC (0,2%) (14,60 tấn/ha) Actara 25WG (0,05%) (14,23 tấn/ha) Sec Saigon 25EC (0,3%) (13,73 tấn/ha) iv MỤC LỤC Nội dung Trang Tựa đề i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình biểu đồ x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 2.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu lược cải bẹ xanh 2.2 Thành phần sâu hại cải bẹ xanh 2.3 Đặc điểm hình thái nhóm thiên địch bắt mồi sâu hại cải bẹ xanh 2.3.1 Bọ rùa ăn mồi (Cheilomenes sexmaculatus F.) 2.3.2 Bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) 2.4 Đặc điểm hình thái, gây hại biện pháp phòng trừ số lồi sâu hại cải bẹ xanh 2.4.1 Sâuhại cải (Plutella xylostella Curt) 2.4.2 Bọ nhảy sọc vỏ lạc (Phyllotreta striolata Fab) 2.4.3 Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapac L) v 2.4.4 Rệp mềm cải (Brevicoryne brassicae Lin) 2.4.5 Sâu khoang (Spodoptera litura F) 2.4.6 Sâu đục cải (Hellula undalis Fab) 10 2.5 Đặc điểm loại nơng dược sử dụng thí nghiệm 11 2.5.1 Actara 25WG 11 2.5.2 Sec Saigon 25EC 11 2.5.3 Vibamec 1.8EC 12 2.5.4 Vironone 2EC 13 2.6 Điều kiện tự nhiên – đặc điểm khí hậu thời tiết thành phố Pleiku – Gia Lai 14 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 14 2.6.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết từ tháng đến tháng năm 2011 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Điều tra trạng canh tác cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 16 3.4.2 Điều tra thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 17 3.4.3 Điều tra biến động mật số sâu hại thiên địch bắt mồi phổ biến cải bẹ xanh 19 3.4.4 Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rệp mềm cải bẹ xanh số loại nông dược 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Hiện trạng sản xuất cải xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 24 4.1.1 Kết điều tra kỹ thuật canh tác cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai năm 2011 24 4.1.2 Kết điều tra nhận thức nông dân sâu hại biện pháp phòng trừ thành phố Pleiku – Gia Lai 26 vi 4.1.3 Kết điều tra loại thuốc hóa học nơng dân sử dụng để phòng trừ sâu hại cải bẹ xanhGia Lai 27 4.2 Thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 28 4.2.1 Thành phần sâu hại cải bẹ xanh 28 4.2.2 Thành phần thiên địch bắt mồi cải bẹ xanh 29 4.3 Biến động mật số sâu hại thiên địch bắt mồi cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai năm 2011 30 4.3.1 Biến động mật số sâu hại ruộng cải bẹ xanh 30 4.3.2 Biến động mật số thiên địch cải bẹ xanh vụ Đơng Xn thành phố Pleiku – Gia Lai năm 2011 31 4.4 Hiệu lực trừ rệp mềm cải bẹ xanh số loại nông dược vụ Đông Xuân Thành phố Pleiku – Gia Lai 32 4.4.1 Mật số rệp mềm nghiệm thức thí nghiệm 32 4.4.2 Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm 34 4.4.3 Tỷ lệ bị hại 35 4.4.4 Thành phần mật số thiên địch bắt mồi nghiệm thức ngày trước phun 14 ngày sau phun .36 4.4.5 Năng suất cải bẹ xanh nghiệm thức thí nghiệm 37 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ctv: Cộng tác viên IPM: Hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp BVTV: Bảo vệ thực vật BT: Bacillus thuringiensis TGCL: Thời gian cách ly TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh MSTB: Mật số trung bình C.ty TNHH1TV: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên NTP: Ngày trước phun NSP: Ngày sau phun TSXH: Tần suất xuất NSG: Ngày sau gieo NTĐC: Nghiệm thức đối chứng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách hộ điều tra trạng canh tác rau cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 54 Bảng 3.1 Khí hậu thời tiết vùng thành phố Pleiku từ tháng đến tháng năm 2011 14 Bảng 3.2 Các loại nông dược dùng thí nghiệm 21 Bảng 4.1 Đặc điểm canh tác rau cải bẹ xanh nông dân tai thành phố Pleiku – Gia Lai 25 Bảng 4.2 Kết điều tra nhận thức nông dân sâu hại thành phố Pleiku – Gia Lai 26 Bảng 4.3 Các biện pháp phòng trừ sâu hại cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 27 Bảng 4.4 Các loại thuốc hóa học nơng dân sử dụng để phòng trừ sâu hại cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 28 Bảng 4.5 Thành phần sâu hại xuất ruộng rau cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 29 Bảng 4.6 Thành phần thiên địch xuất ruộng rau cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai 30 Bảng 4.7 Biến động mật số sâu hại rau cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai năm 2011 31 Bảng 4.8 Biến động mật số thiên địch rau cải bẹ xanh thành phố Pleiku – Gia Lai năm 2011 32 Bảng 4.9 Mật số rệp mềm trước sau phun thuốc thành phố Pleiku – Gia Lai 33 Bảng 4.10 Hiệu lực thuốc trừ rệp mềm cải bẹ xanh nghiệm thức 34 Bảng 4.11 Tỷ lệ (%) bị hại ngày trước phun 14 ngày sau phun 35 Bảng 4.12 Mật số thiên địch trước phun thuốc ngày 14 ngày sau phun thuốc 36 Bảng 4.13 Năng suất rau nghiệm thức thí nghiệm 37 ix 21 Nguyễn Đức Phong Phường Đống Đa 22 Nguyễn Ngọc Vũ Phường Đống Đa 23 Lê Thị Thương Phường Đống Đa 24 Nguyễn Thị Thu Phường Đống Đa 25 Trần Minh Nước Phường Đống Đa 26 Nguyễn Quang Hải Phường Đống Đa 27 Lê Quang Nam Phường Đống Đa 28 Phan Quốc Cường Phường Đống Đa 29 Lê Anh Thương Phường Đống Đa 30 Đinh Minh Quốc Phường Đống Đa Phục lục 3: Các kết sử lý thống kê 3.1 Mật độ rệp mềm qua giai đoạn xử lý Mật độ rệp 1NTP Bảng Anova A N A L Y S I S O F Degrees of Source V A R I A N C E T A B L E Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 8.68 4.339 nt 2.28 0.569 Error 8.84 1.105 Non-additivity 0.34 0.336 Residual 8.51 3.93 0.52 0.0649 0.7274 0.28 1.215 Total 14 19.80 Grand Mean= 11.987 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.77% Mật độ rệp 1NSP Bảng Anova 51 179.800 Total Count= 15 A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 13.73 6.867 6.34 1.19 0.297 0.27 8.67 1.083 Non-additivity 0.02 0.025 Residual 8.64 1.235 0.0224 nt 0.8864 Error 0.02 Total 14 23.59 Grand Mean= 11.173 Coefficient of Variation= Grand Sum= 167.600 Total Count= 9.32% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.083 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.959 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 11.40 A Mean = 11.60 A Mean = 10.87 A Mean = 11.40 A Mean = 11.07 A Mean = 11.07 A Mean = 10.93 A Mean = 10.93 A 10.87 A Mean = 11.60 A Mean = Mật độ rệp 3NSP Bảng Anova 52 15 A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 11.43 5.715 8.47 35.72 8.931 13.24 5.40 0.675 Non-additivity 0.20 0.196 Residual 5.20 0.743 0.0106 nt 0.0013 Error 0.26 Total 14 52.55 Grand Mean= 9.507 Grand Sum= Coefficient of Variation= 142.600 Total Count= 8.64% Trắc nghiệp phân hạng Error Mean Square = 0.6750 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.547 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 9.867 B Mean = 12.07 Mean = 9.467 B Mean = 9.867 B Mean = 8.800 BC Mean = 9.467 B Mean = 7.333 C Mean = 8.800 BC Mean = 12.07 Mean = 7.333 C A Mật độ rệp NSP Bảng Anova 53 A 15 A N A L Y S I S O F Degrees of Source V A R I A N C E T A B L E Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 10.76 5.379 9.14 0.0086 nt Error 137.88 34.471 58.56 4.71 0.589 Non-additivity 0.70 0.698 Residual 4.01 0.573 0.0000 1.22 Total 14 153.35 Grand Mean= 6.907 Grand Sum= Coefficient of Variation= 103.600 Total Count= 11.11% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.5890 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.103 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6.800 B Mean = 12.60 Mean = 6.400 B Mean = 6.800 B Mean = 4.800 BC Mean = 6.400 B Mean = 3.933 C Mean = 4.800 BC Mean = 12.60 Mean = 3.933 C A A Mật độ rệp NSP Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E 54 T A B L E 15 Degrees of Source Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 3.62 1.811 4.52 0.0486 nt Error 274.73 68.683 171.42 3.21 0.401 Non-additivity 1.39 1.388 Residual 1.82 0.260 0.0000 5.35 Total 14 281.56 Grand Mean= 5.013 Grand Sum= Coefficient of Variation= 75.200 Total Count= 12.63% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.4010 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.192 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 3.933 B Mean = 13.40 Mean = 3.667 BC Mean = 3.933 B Mean = 2.533 CD Mean = 3.667 BC Mean = 1.533 D Mean = 2.533 CD Mean = 13.40 Mean = 1.533 D A A Mật độ rệp 14 NSP Bảng Anova A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of 55 T A B L E 15 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.83 0.915 5.04 0.0383 nt Error 369.11 92.277 508.88 1.45 0.181 Non-additivity 0.96 0.960 Residual 0.49 0.070 0.0000 13.68 Total 14 372.39 Grand Mean= 4.773 Grand Sum= Coefficient of Variation= 71.600 Total Count= 8.92% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1810 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8010 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 3.733 B Mean = 14.40 Mean = 3.467 B Mean = 3.733 B Mean = 1.867 Mean = 3.467 B Mean = 0.4000 Mean = 1.867 Mean = 14.40 Mean = 0.4000 C D A A C D 3.2 Hiệu lực thuốc trừ rệp mềm Hiệu lực thuốc 1NSP Bảng Anova A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of 56 T A B L E 15 Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 37.53 18.766 27.23 0.0010 NT 39.96 13.321 19.33 0.0017 Error 4.14 0.689 Non-additivity 0.87 0.866 Residual 3.27 0.654 1.33 -Total 11 81.63 -Grand Mean= 9.792 Grand Sum= Coefficient of Variation= 117.500 Total Count= 12 8.48% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.6890 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.658 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 8.633 B Mean = 12.93 Mean = 9.067 B Mean = 9.067 B Mean = 12.93 Mean = 8.633 B Mean = 8.533 Mean = 8.533 B A B A Hiệu lực thuốc 3NSP Bảng Anova A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom Squares Source V A R I A N C E Mean Square T A B L E F-value Prob -lll nt Error 42.88 21.438 621.53 207.176 20.84 3.473 Non-additivity 5.29 5.294 Residual 15.54 3.109 6.17 59.65 0.0350 0.0001 1.70 -Total 11 685.24 57 -Grand Mean= 30.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 367.200 Total Count= 12 6.09% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 3.473 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.723 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 24.00 C Mean = 41.10 Mean = 23.87 C Mean = 33.43 Mean = 33.43 Mean = 24.00 C Mean = 41.10 Mean = 23.87 C B A A B Hiệu lực thuốc 5NSP Bảng Anova A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom Squares Source V A R I A N C E Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 153.55 76.776 7.81 0.0214 nt 1002.50 334.167 33.97 0.0004 Error 59.02 9.836 Non-additivity 33.07 33.075 Residual 25.94 5.188 6.38 -Total 11 1215.07 -Grand Mean= 58.967 Grand Sum= Coefficient of Variation= 707.600 5.32% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 100.2 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.00 at alpha = 0.050 58 Total Count= 12 Original Order Ranked Order Mean = 43.03 B Mean = 70.33 A Mean = 42.60 B Mean = 65.57 A Mean = 65.57 A Mean = 43.03 B Mean = 70.33 A Mean = 42.60 B Hiệu lực thuốc 7NSP Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 34.10 17.051 11.73 0.0085 nt 548.22 182.740 125.67 0.0000 Error 8.73 1.454 Non-additivity 0.74 0.735 Residual 7.99 1.598 0.46 -Total 11 591.05 -Grand Mean= 79.567 Grand Sum= Coefficient of Variation= 954.800 Total Count= 1.52% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.454 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.650 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 72.80 C Mean = 88.97 Mean = 73.50 C Mean = 83.00 Mean = 83.00 Mean = 73.50 C Mean = 88.97 Mean = 72.80 C B A Hiệu lực thuốc 14NSP Bảng Anova 59 A B 12 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 28.50 14.251 9.26 0.0147 nt 930.81 310.269 201.51 0.0000 Error 9.24 1.540 Non-additivity 2.80 2.797 Residual 6.44 1.288 2.17 -Total 11 968.55 -Grand Mean= 84.433 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1013.200 Total Count= 12 1.47% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.540 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.757 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 75.97 C Mean = 97.33 Mean = 76.63 C Mean = 87.80 Mean = 87.80 Mean = 76.63 C Mean = 97.33 Mean = 75.97 C B A A B 3.3 Năng suất đạt nghiệm thức Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.17 0.083 0.33 0.7257 nt 66.81 16.702 67.44 0.0000 Error 1.98 0.248 Non-additivity 0.60 0.605 Residual 1.38 0.197 60 3.08 -Total 14 68.95 -Grand Mean= 13.367 Grand Sum= Coefficient of Variation= 200.500 Total Count= 15 3.72% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2480 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9376 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 14.23 AB Mean = 15.03 A Mean = 13.73 B Mean = 14.60 AB Mean = 14.60 AB Mean = 14.23 AB Mean = 15.03 A Mean = 13.73 B Mean = 9.233 Mean = 9.233 C C 3.4 Tỉ lệ bị hại Tỉ lệ bị hại 1NTP Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -LLL 33.19 16.595 0.45 0.6500 NT 179.70 44.925 1.23 0.3705 Error 291.92 36.491 Non-additivity 54.52 54.523 Residual 237.40 33.914 1.61 -Total 14 504.81 -Grand Mean= 42.067 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.36% Tỉ lệ bị hại 14NSP 61 631.000 Total Count= 15 Bảng Anova A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom Squares Source V A R I A N C E Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 1.23 0.613 0.35 0.7176 nt 2345.54 586.386 331.10 0.0000 Error 14.17 1.771 Non-additivity 0.29 0.285 Residual 13.88 1.983 0.14 -Total 14 2360.94 -Grand Mean= 21.753 Grand Sum= Coefficient of Variation= 326.300 Total Count= 15 6.12% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.771 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.506 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 20.77 B Mean = 45.07 Mean = 20.27 B Mean = 20.77 B Mean = 14.33 Mean = 20.27 B Mean = 8.333 Mean = 14.33 Mean = 45.07 Mean = 8.333 C D A A C D 3.5 Mật số thiên địch sống 1NTP 14NSP 3.5.1 Mật số bọ cánh cụt Mật số bọ cánh cụt 1NTP Bảng Anova A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares T A B L E Mean Square F-value Prob 62 lll 0.58 0.291 1.58 0.2641 nt 0.72 0.180 0.98 0.4706 Error 1.47 0.184 Non-additivity 0.67 0.668 Residual 0.80 0.115 5.82 -Total 14 2.77 -Grand Mean= 1.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 29.000 Total Count= 15 22.19% Mật số kiến ba bọ cánh cụt Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 0.11 0.056 0.68 0.5348 nt 3.93 0.983 11.89 0.0019 Error 0.66 0.083 Non-additivity 0.33 0.329 Residual 0.33 0.047 6.92 -Total 14 4.70 -Grand Mean= 1.920 Grand Sum= Coefficient of Variation= 28.800 Total Count= 14.97% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.08300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5424 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.200 B Mean = 2.400 A Mean = 1.400 B Mean = 2.333 A 63 15 Mean = 2.333 A Mean = 2.267 A Mean = 2.400 A Mean = 1.400 B Mean = 2.267 A Mean = 1.200 B 3.5.2 Mật số bọ rùa Mật số bọ rùa 1NTP Bảng Anova A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom Squares Source V A R I A N C E Mean Square T A B L E F-value Prob -LLL 0.05 0.024 0.30 0.7505 NT 0.09 0.023 0.28 0.8823 Error 0.65 0.081 Non-additivity 0.05 0.045 Residual 0.60 0.086 0.53 -Total 14 0.78 -Grand Mean= 2.520 Grand Sum= Coefficient of Variation= 37.800 Total Count= 15 11.27% Mật số bọ rùa 14NSP Bảng Anova A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -LLL 0.68 0.339 4.13 0.0586 NT 4.64 1.160 14.15 0.0011 Error 0.66 0.082 Non-additivity 0.03 0.032 Residual 0.62 0.089 0.36 -Total 14 5.97 64 -Grand Mean= 2.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 35.000 Total Count= 12.27% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.08200 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5392 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.600 B Mean = 2.933 A Mean = 1.733 B Mean = 2.800 A Mean = 2.600 A Mean = 2.600 A Mean = 2.800 A Mean = 1.733 B Mean = 2.933 A Mean = 1.600 B 65 15 ... Chỉ tiêu theo dõi - Thành phần sâu hại, thi n địch bắt mồi cải bẹ xanh - Tần suất xuất sâu hại, thi n địch bắt mồi 3.4.3 Điều tra biến động mật số sâu hại thi n địch bắt mồi phổ biến rau cải xanh... này, lần xin chân thành cảm ơn! Pleiku, ngày tháng năm 2011 Nguyễn Thị Quỳnh Lan ii TÓM TẮT Đề tài “Điều tra sâu hại – Thi n địch bắt mồi cải bẹ xanh xác định hiệu lực trừ rệp mềm (Brevicoryne brassicae)... (72,80%) Có loại nơng iii dược làm cho mật số thi n địch giảm Actara 25WG,  Sec Saigon 25EC, Vibamec 1,8EC, Vironone 2EC khơng làm ảnh hưởng đến mật số thi n địch, - Các loại thuốc thí nghiệm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY CẢI BẸ XANH VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ RỆP MỀM (Brevicoryne brassicae) CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011 , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI TRÊN CÂY CẢI BẸ XANH VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC TRỪ RỆP MỀM (Brevicoryne brassicae) CỦA MỘT SỐ LOẠI NÔNG DƯỢC TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI NĂM 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay