NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ XÍT Rhynocoris sp. (Hemiptera: Reduviidae) TRÊN SÂU KHOANG TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

70 20 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ XÍT Rhynocoris sp (Hemiptera: Reduviidae) TRÊN SÂU KHOANG TRONG ĐIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM SVTH : NGUYỄN THỊ LỢI NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 - 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ XÍT Rhynocoris sp (Hemiptera: Reduviidae) TRÊN SÂU KHOANG TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM Tác giả NGUYỄN THỊ LỢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS LÊ CAO LƯỢNG ThS NGUYỄN LÊ ĐỨC TRỌNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành khắc ghi công ơn cha, mẹ sinh thành tần tảo dưỡng dục thành người tạo điều kiện có ngày hôm Em xin chân thành ghi ơn Th.S Lê Cao Lượng, Th.S Nguyễn Lê Đức Trọng, thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Tơi trân trọng cảm ơn đến: ™ Ban giám hiệu trường đại học nông lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa nơng học quan tâm tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài ™ Tồn thể q thầy cô khoa khoa nông học trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt, bảo kiến thức kinh nghiệm quí báu thời gian học tập trường ™ Cảm ơn anh Lâm Trường Sơn tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài ™ Tất bạn lớp DH07BV giúp đỡ góp ý để tơi hồn thành tốt đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 NGUYỄN THỊ LỢI iii TÓM TẮT NGUYỄN THỊ LỢI, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp (Hemiptera: Reduviidae) sâu khoang” Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ CAO LƯỢNG ThS NGUYỄN LÊ ĐỨC TRỌNG Mục đích đề tài nhằm tìm hiểu khả ăn mồi bọ xít điều kiện phòng thí nghiệm Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2011 phòng nhân nuôi côn trùng – môn Bảo Vệ Thực Vật – khoa Nông Học – trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh với nội dung nghiên cứu sau: Khảo sát khả ăn mồi bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít thành trùng Rhynocoris sp nhân nuôi sâu gạo đông lạnh sâu gạo sống sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng chức Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên (CRD) bọ xít non tuổi thực thí nghiệm sâu khoang tuổi mức sâu sâu, sâu, sâu, sâu tương ứng với nghiệm thức, bọ xít non tuổi thực thí nghiệm sâu khoang tuổi mức sâu sâu, sâu, sâu, sâu 12 sâu tương ứng với nghiệm thức, bọ xít thành trùng thực thí nghiệm sâu khoang tuổi mức sâu sâu, sâu, sâu, sâu 12 sâu tương ứng với nghiệm thức nghiệm thức lặp lại lần Khảo sát khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp sâu non tuổi Spodoptera litura Fab theo phản ứng số lượng thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên (CRD) với nghiệm thức tương ứng với mức bọ xít cặp, cặp, cặp, cặp, cặp nghiệm thức lặp lại lần Kết khảo sát khả ăn mồi bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp nhân ni phương pháp sâu gạo đông lạnh phương pháp sâu gạo sống sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng chức Khả kiểm soát sâu khoang cao bọ xít non tuổi 4, tuổi 5, bọ xít trưởng thành đực Rhynocoris sp nhân nuôi phương pháp sâu gạo iv đông lạnh là: 1,035 ± 0,07; 1,109 ± 0,11; 1,279 ± 0,13; 1,123 ± 0,04 mức sâu tương ứng là: – – – 12 sâu Ngoài bọ xít non tuổi bọ xít trưởng thành đực tương quan khả ăn mồi với số sâu bị làm mồi tương quan chặt Khả tiêu diệt sâu khoang cao bọ xít non tuổi 4, tuổi 5, bọ xít trưởng thành đực Rhynocoris sp nhân nuôi phương pháp sâu gạo sống là: 1,132 ± 0,1; 1,165 ± 0,08; 1,243 ± 0,25; 1,277 ± 0,04 mức sâu tương ứng là: – – 15 – 12 sâu Sự tương quan khả ăn mồi số sâu khoang bị làm mồi chặt bọ xít trưởng thành đực mối tương quan khả ăn mồi số sâu khoang bị làm mồi bọ xít trưởng thành mối tương quan chặt Đối với bọ xít trưởng thành nhân ni sâu gạo sống khả ăn mồi chúng cao bọ xít trưởng thành nhân ni sâu gạo non đông lạnh Kết khảo sát khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp sâu non tuổi Spodoptera litura Fab theo phản ứng số lượng Khi số lượng sâu không thay đổi 10 con/nghiệm thức số lượng sâu khoang trung bình cao bị bọ xít cơng là: 1,73 ± 0,2 sâu, số lượng bọ xít sống cao 3,1 ± 0,2 cặp Sự tương quan số lượng sâu bị tiêu diệt với số cặp bọ xít tương quan số bọ xít sống với số cặp bọ xít tương quan chặt v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT WTO: Tổ chức thương mại giới IPM: Quản lí dịch hại tổng hợp GAP: Thực hành tốt nông nghiệp NPV: Nuclear polyhedrosis virus NPV - S: Nuclear polyhedrosis virus – Spodoptera litura Fab CTV: Cộng tác viên ThS.: Thạc sĩ TT: Thành trùng NT: Nghiệm thức SK: Sâu khoang BX: Bọ xít SC: Sâu chết vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1: Sơ đồ khảo sát khả ăn mồi bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp nhân nuôi hai nguồn sâu gạo đông lạnh sâu gạo sống sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng chức 20 Bảng 3.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng số lượng 21 Bảng 4.1: Khả tiêu diệt sâu khoang bọ xít Rhynocoris sp nhân ni phương pháp sâu gạo đông lạnh 22 Bảng 4.2: Khả kiểm soát sâu khoang tối đa giai đoạn sinh trưởng bọ xít ni phương pháp sâu gạo đông lạnh 24 Bảng 4.3: Khả tiêu diệt sâu khoang bọ xít Rhynocoris sp nhân ni phương pháp sâu gạo sống 25 Bảng 4.4: Khả kiểm soát sâu hại tối đa giai đoạn sinh trưởng bọ xít ni phương pháp sâu gạo sống 27 Bảng 4.5: So sánh số lượng sâu khoang bị tiêu diệt bọ xít ni nguồn thức ăn khác qua giai đoạn tuổi 27 Bảng 4.6: Phương trình tương quan mật độ mồi khả kiểm sốt mồi bọ xít ni PP sâu gạo đông lạnh qua giai đoạn phát triển 29 Bảng 4.7: Phương trình tương quan mật độ sâu khoang khả kiểm soát mồi bọ xít ni PP sâu gạo sống qua giai đoạn phát triển 30 Bảng 4.8: Khả ăn mồi (sâu khoang tuổi 3) bọ xít Rhynocoris sp số lượng bọ xít sống nghiệm thức 32 Bảng 4.9: Phương trình tương quan khả ăn mồi bọ xít số lượng cặp bọ xít, phương trình tương quan số bọ xít sống số cặp bọ xít 34 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1: Ổ trứng trứng sâu ăn tạp 10 Hình 2.2: Nhộng ấu trùng sâu khoang 10 Hình 3.1: Nhộng tách khỏi thau đặt lên sáp 17 Hình 3.2: Đặt nhộng vào lồng có cải tươi cho ngài đẻ trứng 17 Hình 3.3: Sâu gạo cố định 18 Hình 3.4: Sâu gạo cố định đông lạnh 18 Hình 4.1: Bọ xít cơng sâu gạo sống 31 Hình 4.2: Bọ xít cơng sâu gạo đông lạnh 31 Hình 4.3: Thành trùng cơng mồi 31 Hình 4.4: Thành trùng đực cơng mồi 31 Hình 4.5: Bọ xít tuổi cơng mồi 32 Hình 4.6: Bọ xít tuổi cơng mồi 32 Hình 4.7: Bọ xít cơng bọ xít đực 34 Hình 4.8: Kệ làm thí nghiệm 34 viii MỤC LỤC TRANG PHỤ ĐỀ i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT .v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii MỤC LỤC viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu .2 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vài nét lịch sử phòng trừ sâu hại giới .3 2.2 Khái niệm chung thiên địch 2.2.1 Khái niệm thiên địch 2.2.2 Vai trò thiên địch 2.2.3 Phân loại thiên địch 2.3 Giới thiệu chung giống Rhynocoris .5 2.3.1 Vị trí phân loại 2.3.2 Nghiên cứu giới 2.4 Giới thiệu sâu khoang Spodoptera litura Fab 2.4.1 Vị trí phân loại 2.4.2 Phân bố kí chủ 2.4.3 Triệu chứng cách thức gây hại .8 2.4.4 Đặc điểm hình thái 2.4.5 Đặc điểm sinh học 10 2.4.6 Biện pháp phòng trừ .11 2.5 Giới thiệu ngài gạo .12 ix 2.5.1 Phân loại hình thái .13 2.5.2 Đặc điểm sinh học 13 2.5.3 Một số nghiên cứu dùng ngài gạo làm vật liệu thí nghiệm 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Địa điểm thí nghiệm .15 3.2 Thời gian thực 15 3.3 Vật liệu thí nghiệm 15 3.4 Nội dung thí nghiệm .15 3.5 Phương pháp nghiên cứu 16 3.5.1 Phương pháp nhân tạo nguồn ngài gạo, sâu khoang, bọ xít 16 3.5.1.1 Nhân nuôi ngài gạo 16 3.5.1.2 Nhân nuôi sâu khoang 16 3.5.1.3 Nhân ni bọ xít đỏ Rhynocoris sp .17 3.5.2 Nội dung 1: Khảo sát khả ăn mồi bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp nhân ni hai nguồn sâu gạo đông lạnh sâu gạo sống sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng chức 18 3.5.3 Nội dung 2: Khảo sát khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng số lượng 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Khả ăn mồi (Spodoptera litura Fab.) bọ xít Rhynocoris sp nuôi hai phương pháp sâu gạo đông lạnh phương pháp sâu gạo sống theo phản ứng chức 22 4.1.1 Khả ăn mồi (Spodoptera litura Fab.) bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp ni phương pháp sâu gạo đông lạnh.22 4.1.2 Khả ăn mồi (Spodoptera litura Fab.) ấu trùng tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp nuôi phương pháp sâu gạo sống .24 4.1.3 Khảo sát khả ăn mồi bọ xít non tuổi 4, tuổi bọ xít trưởng thành Rhynocoris sp nhân nuôi phương pháp sâu gạo đông lạnh phương pháp sâu gạo sống ấu trùng Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng chức 27 4.2 Khảo sát khả ăn mồi bọ xít Rhynocoris sp sâu non Spodoptera litura Fab tuổi theo phản ứng số lượng 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .35 45 Title: TTDUCDL Function: ANOVA-1 Data case no to 18 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.572 0.114 3.837 0.0262* Within 12 0.358 0.030 Total 17 0.930 Coefficient of Variation = 17.42% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.334 0.778 0.06 0.10 3.00 2.556 0.852 0.10 0.10 3.00 2.636 0.879 0.08 0.10 3.00 2.982 0.994 0.00 0.10 3.00 3.836 1.279 0.13 0.10 3.00 3.498 1.166 0.38 0.10 -Total 18.00 17.842 0.991 0.23 0.06 Within 0.17 Bartlett's test Chi-square = 23.535 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 RANGE Error Mean Square = 0.03000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3081 s_ = 0.1000 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.7800 0.8500 0.8800 0.9900 1.280 1.170 Ranked Order C BC BC ABC A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.280 1.170 0.9900 0.8800 0.8500 0.7800 A AB ABC BC BC C 46 Phụ lục 4: Kết phân tích ANOVA – bọ xít ni sâu gạo sống thông qua phản ứng chức Title: T4SO Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.146 0.049 9.598 0.0050** Within 0.041 0.005 Total 11 0.187 Coefficient of Variation = 7.48% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.610 0.870 0.05 0.04 3.00 3.396 1.132 0.10 0.04 3.00 2.864 0.955 0.08 0.04 3.00 2.562 0.854 0.01 0.04 -Total 12.00 11.432 0.953 0.13 0.04 Within 0.07 Bartlett's test Chi-square = 7.034 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 RANGE Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1937 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.8700 1.130 0.9600 0.8500 Ranked Order B A AB B Mean Mean Mean Mean = = = = 1.130 0.9600 0.8700 0.8500 A AB B B 47 Title: T5SO Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (sc) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.143 0.036 5.295 0.0149* Within 10 0.067 0.007 Total 14 0.210 Coefficient of Variation = 7.86% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.610 0.870 0.05 0.05 3.00 3.094 1.031 0.03 0.05 3.00 3.190 1.063 0.11 0.05 3.00 3.494 1.165 0.08 0.05 3.00 3.272 1.091 0.10 0.05 -Total 15.00 15.660 1.044 0.12 0.03 Within 0.08 Bartlett's test Chi-square = 2.673 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.614 RANGE Error Mean Square = 0.007000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1522 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.8700 1.030 1.060 1.170 1.090 Ranked Order B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.170 1.090 1.060 1.030 0.8700 A A A A B 48 Title: TTCAISO Function: ANOVA-1 Data case no to 18 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.640 0.128 6.804 0.0032** Within 12 0.226 0.019 Total 17 0.866 Coefficient of Variation = 14.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.334 0.778 0.12 0.08 3.00 2.410 0.803 0.12 0.08 3.00 2.464 0.821 0.13 0.08 3.00 3.210 1.070 0.14 0.08 3.00 3.832 1.277 0.04 0.08 3.00 3.362 1.121 0.22 0.08 -Total 18.00 17.612 0.978 0.23 0.05 Within 0.14 Bartlett's test Chi-square = 3.594 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.669 RANGE Error Mean Square = 0.01900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3438 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.7800 0.8000 0.8200 1.070 1.280 1.120 Ranked Order B B B AB A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.280 1.120 1.070 0.8200 0.8000 0.7800 A AB AB B B B 49 Title: TTDUCSO Function: ANOVA-1 Data case no to 18 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.490 0.098 6.922 0.0029** Within 12 0.170 0.014 Total 17 0.659 Coefficient of Variation = 12.94% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.232 0.744 0.06 0.07 3.00 2.410 0.803 0.04 0.07 3.00 2.454 0.818 0.09 0.07 3.00 2.778 0.926 0.07 0.07 3.00 2.940 0.980 0.08 0.07 3.00 3.730 1.243 0.25 0.07 -Total 18.00 16.544 0.919 0.20 0.05 Within 0.12 Bartlett's test Chi-square = 7.647 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000   RANGE Error Mean Square = 0.01400 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2951 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.7400 0.8000 0.8200 0.9300 0.9800 1.240 Ranked Order B B B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.240 0.9800 0.9300 0.8200 0.8000 0.7400 A AB B B B B 50 Phụ lục 5: Kết phân tích ANOVA – giai đoạn tuổi phản ứng chức Title: A - BXDL Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.094 0.031 3.377 0.0749nt Within 0.074 0.009 Total 11 0.169 Coefficient of Variation = 8.49% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.106 1.035 0.07 0.06 3.00 3.328 1.109 0.11 0.06 3.00 3.836 1.279 0.13 0.06 3.00 3.366 1.122 0.04 0.06 -Total 12.00 13.636 1.136 0.12 0.04 Within 0.10 Bartlett's test Chi-square = 2.073 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.632 51 Title: A - BXSONG Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.041 0.014 0.683 Within 0.160 0.020 Total 11 0.201 Coefficient of Variation = 11.74% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.396 1.132 0.10 0.08 3.00 3.494 1.165 0.08 0.08 3.00 3.730 1.243 0.25 0.08 3.00 3.832 1.277 0.04 0.08 -Total 12.00 14.452 1.204 0.14 0.04 Within 0.14 Bartlett's test Chi-square = 4.866 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000     52 Phụ lục 6: Kết phân tích REGR phản ứng chức Title : PTTQ - SONG Function : REGR Data case no to 21 REGRESSION X-variable SB Y-variable SC Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b -1 6.00 0.95 6.67 0.02 -0.08 -0.228 1.02 -0.01 7.20 1.04 12.20 0.01 0.30 0.786 0.87 0.02 10 15 8.50 0.92 19.90 0.03 0.77 0.954 0.59 0.04 16 21 8.50 0.98 19.90 0.04 0.79 0.861 0.64 0.04 -Total 19 7.71 0.97 14.41 0.03 0.43 0.697 0.74 0.03 Within Gr 16 15.75 0.03 0.52 0.781 0.03 Between Gr 6.83 0.01 -0.09 -0.286 -0.01 From To DF s.b t P% -1 0.034 -0.33 0.011 2.20 0.115 10 15 0.006 6.38 0.003 16 21 0.012 3.39 0.028 -Total 19 0.007 4.24 0.000 Within Gr 16 0.007 5.00 0.000 Between Gr 0.032 -0.42 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 0.132 0.022 2.13 0.119 Differences in level 0.081 0.027 2.35 0.111 Error 16 0.185 0.012 Differences in angle 0.051 0.017 1.63 0.231 Error 13 0.134 0.010 53 Title : PTTQ - DL Function : REGR Data case no to 21 REGRESSION X-variable SC Y-variable SC Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 6.00 0.94 6.67 0.00 -0.01 -0.038 0.95 -0.00 7.20 1.00 12.20 0.01 0.35 0.891 0.80 0.03 10 15 8.50 0.99 19.90 0.04 0.79 0.912 0.65 0.04 16 21 8.50 1.02 19.90 0.01 0.14 0.307 0.96 0.01 Total 19 7.71 0.99 14.41 0.02 0.32 0.676 0.82 0.02 Within Gr 16 15.75 0.02 0.35 0.668 0.02 Between Gr 6.83 0.01 0.15 0.807 0.02 From To DF s.b t P% -1 0.018 -0.05 0.008 3.39 0.043 10 15 0.009 4.44 0.011 16 21 0.011 0.65 -Total 19 0.006 3.99 0.001 Within Gr 16 0.006 3.59 0.002 Between Gr 0.011 1.93 0.193 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 0.073 0.012 1.57 0.233 Differences in level 0.005 0.002 0.17 Error 16 0.168 0.011 Differences in angle 0.068 0.023 2.91 0.075 Error 13 0.101 0.008   54 Phụ lục 7: Kết phân tích T – TEST phản ứng chức Title: TUOI4 Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : DL Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.0353 0.0054 0.0734 SAMPLE TWO: -Variable : SO Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.1320 0.0109 0.1046 0.0054 0.0733 -1.3180 0.3182 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.097 plus or minus 0.316 (-0.219 through 0.412) Title: TUOI5   Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : DL Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.1093 0.0122 0.1104 SAMPLE TWO: -Variable : SO Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.1647 0.0070 0.0838 0.0005 0.0217 -2.5457 0.1258 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.055 plus or minus 0.094 (-0.038 through 0.149)   55 Title: TTCAI Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : DL Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.1220 0.0018 0.0428 SAMPLE TWO: -Variable : SO Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.2773 0.0018 0.0428 0.0007 0.0267 -5.8087 0.0284 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.155 plus or minus 0.115 (0.040 through 0.270) Title: TTDUC Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : DL Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: 1.2787 0.0178 0.1333 SAMPLE TWO: -Variable : SO Cases through Mean: Variance: Standard Deviation: T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.2433 0.0602 0.2454 0.0243 0.1560 0.2264 0.8419 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.035 plus or minus 0.671 (-0.636 through 0.707)   56 Phụ lục 8: Kết phân tích ANOVA – phản ứng số lượng Title: SAUCHET Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (SC) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.051 0.263 5.184 0.0159* Within 10 0.507 0.051 Total 14 1.557 Coefficient of Variation = 16.76% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.990 0.997 0.31 0.13 3.00 3.390 1.130 0.20 0.13 3.00 3.990 1.330 0.20 0.13 3.00 5.190 1.730 0.20 0.13 3.00 4.590 1.530 0.20 0.13 -Total 15.00 20.150 1.343 0.33 0.09 Within 0.23 Bartlett's test Chi-square = 0.558 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.968   RANGE Error Mean Square = 0.05100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4108 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.000 1.130 1.330 1.730 1.530 Ranked Order C BC ABC A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.730 1.530 1.330 1.130 1.000 A AB ABC BC C 57 Title: BXSONG Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (BS) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 8.724 2.181 37.603 0.0000** Within 10 0.580 0.058 Total 14 9.304 Coefficient of Variation = 10.85% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.000 1.000 0.00 0.14 3.00 5.100 1.700 0.30 0.14 3.00 7.800 2.600 0.20 0.14 3.00 9.300 3.100 0.20 0.14 3.00 8.100 2.700 0.35 0.14 -Total 15.00 33.300 2.220 0.82 0.21 Within 0.24 Bartlett's test Chi-square = 17.575 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.001 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value RANGE Error Mean Square = 0.05800 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6232 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.000 1.700 2.600 3.100 2.700 Ranked Order C B A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.100 2.700 2.600 1.700 1.000 A A A B C 58 Phụ lục 9: Kết phân tích REGR phản ứng số lượng Title : PTTQSC Function : REGR Data case no to REGRESSION X-variable CB Y-variable SC Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b -1 3.00 1.34 2.50 0.09 0.42 0.891 0.84 0.17 -Total 3.00 1.34 2.50 0.09 0.42 0.891 0.84 0.17 Within Gr 2.50 0.09 0.42 0.891 0.17 Between Gr -1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% -1 0.049 3.39 0.043 -Total 0.049 3.39 0.043 Within Gr 0.049 3.39 0.043 Between Gr -1 0.000 0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 0.000 0.000 0.00 Differences in level 0.000 0.000 0.00 Error 0.072 0.024 Differences in angle -0.000 0.000 0.00 Error 0.072 0.024 59 Title : PTTQBXS Function : REGR Data case no to REGRESSION X-variable CB Y-variable BS Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 3.00 2.22 2.50 0.73 1.20 0.890 0.78 0.48 -Total 3.00 2.22 2.50 0.73 1.20 0.890 0.78 0.48 Within Gr 2.50 0.73 1.20 0.890 0.48 Between Gr -1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% -1 0.142 3.38 0.043 -Total 0.142 3.38 0.043 Within Gr 0.142 3.38 0.043 Between Gr -1 0.000 0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 0.000 0.000 0.00 Differences in level 0.000 0.000 0.00 Error 0.604 0.201 Differences in angle 0.000 0.000 0.00 Error 0.604 0.201     ... .3 2.2 Khái niệm chung thi n địch 2.2.1 Khái niệm thi n địch 2.2.2 Vai trò thi n địch 2.2.3 Phân loại thi n địch 2.3 Giới thi u chung giống Rhynocoris... thể ứng dụng đầy đủ IPM Vì việc nghiên cứu côn trùng thi n địch trọng thời gian gần 2.2 Khái niệm chung thi n địch 2.2.1 Khái niệm thi n địch Thi n địch thuật ngữ chung để tất kẻ thù tự nhiên loài... có tập đồn thi n địch đặc trưng Thi n địch loài sâu hại bao gồm loài ký sinh, loài bắt mồi ăn thịt sinh vật gây bệnh cho sâu hại (Hà Minh Trung, 1997) 2.2.2 Vai trò thi n địch Các lồi thi n địch
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ XÍT Rhynocoris sp. (Hemiptera: Reduviidae) TRÊN SÂU KHOANG TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ XÍT Rhynocoris sp. (Hemiptera: Reduviidae) TRÊN SÂU KHOANG TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay