ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG

93 28 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG KHÓA : 2007 – 2011 NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Trần Thị Thiên An Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con vô biết ơn công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ với gia đình cho có ngày hơm Em xin vô cảm ơn! - Ban Giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm khoa Nông học, môn Bảo Vệ Thực Vật với thầy tận tình giúp đỡ, bảo dạy em trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! - Cô Trần Thị Thiên An tận tình dẫn em trình thực đề tài - Ban lãnh đạo, anh Lê Phước Thuận cô chú, anh chị làm việc Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Phía Nam tận tình giúp đỡ Cảm ơn người bạn bên cạnh giúp đỡ suốt trình học tập, thực đề tài Tiền Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân iii TÓM TẮT Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Thời gian báo cáo: tháng 08/2011 Đề tài: “Điều tra thành phần xác định ảnh hưởng số thuốc hóa học đến thiên địch bắt mồi rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) hại lúa huyện Châu Thành, Tiền Giang” tiến hành từ 04/2011 – 07/2011 huyện Châu Thành, Tiền Giang Nội dung nghiên cứu gồm phần - Điều tra thành phần thiên địch bắt mồi rầy nâu ruộng lúa - Điều tra biến động mật số rầy nâu thiên địch bắt mồi phổ biến rầy nâu - Thí nghiệm xác định ảnh hưởng số loại thuốc hóa học đến rầy nâu quần thể thiên địch bắt mồi rầy nâu Kết thu - Trên lúa có 12 lồi thiên địch bắt mồi rầy nâu thuộc khác Gồm loài nhện chân dài (Tetragnatha sp.), nhện lùn (Atypena formosana), nhện linh miêu (Oxyopes Javanus O.Lineatipes), nhện lycosa (Lycosa pseudoannulata), nhện lưới (Araneus inustus), bọ rùa đỏ (Micraspis sp.), bọ rùa chấm (Harmonia octomaculata), bọ cánh cụt (Paederus fuscipes), bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis), bọ xít nước ăn thịt (Microvelia sp) chuồn chuồn kim (Agriocnemis sp) - Bọ xít mù xanh nhện lùn ln diện ruộng lúa suốt trình điều tra Mật số bọ xít mù xanh biến động mạnh theo mật số rầy Mật số nhện lùn tương đối ổn định suốt trình điều tra iv - Tất loại thuốc dùng thí nghiệm có khả phòng trừ rầy nâu cao sau – ngày sau phun Hiệu lực loại thuốc kéo dài đến 14 ngày sau phun Trong thuốc Chess 50WG (0,3 kg/ha) đạt hiệu lực cao 81,1% vào thời điểm 5NSP Thuốc Bassa 50EC (1,5 lít/ha) có hiệu lực thấp (63,2 %) - Các loại thuốc dùng thí nghiệm có ảnh hưởng đến mật số loài thiên địch Thuốc Bassa 50EC (1,5 lít/ha) ảnh hưởng đến mật số bọ xít mù xanh Thuốc Oshin 20WP ( 0,13 kg/ha) ảnh hưởng đến mật số bọ xít nước ăn thịt Thuốc Applaud 10WP liều lượng 1,0 kg/ha ảnh hưởng đến thiên địch loại thuốc thí nghiệm     v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm hình thái, sinh học khả gây hại rầy nâu 2.1.1 Phân bố ký chủ 2.1.2 Đặc điểm hình thái sinh học 2.1.3 Tập quán sinh sống cách gây hại 2.2 Thành phần thiên địch bắt mồi rầy nâu 2.2.1 Tại Việt Nam 2.2.2 Trên giới 2.3 Đặc điểm số loài thiên địch bắt mồi phổ biến 2.3.1 Nhóm trùng 2.3.1.1 Bọ rùa vi 2.3.1.2 Bọ xít mù xanh 2.3.1.3 Bọ xít nước 2.3.1.4 Kiến ba khoang 2.3.2 Nhóm nhện lớn bắt mồi 2.3.2.1 Nhện sói đinh ba vân 2.3.2.2 Nhện linh miêu 10 2.3.2.3 Nhện chân dài 10 2.4 Một số kết nghiên cứu vai trò quản lý rầy nâu số loài thiên địch bắt mồi 10 2.4.1 Trong nước 10 2.4.2 Ngoài nước 12 2.5 Thuốc hóa học sử dụng thí nghiệm 13 2.5.1 Chess 50WG (Sygenta Vietnam Ltd) 13 2.5.2 Oshin 20WP (Mitsui Chemicals Inc) 13 2.5.3 Bassa 50EC (Nihon Nohyaku Co., Ltd) 14 2.5.4 Applaud 10WP (Nihon Nohyaku Co., Ltd) 15 2.6 Điều kiện tự nhiên đặc điểm thời tiết khí hậu huyện Châu Thành, Tiền Giang 16 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu 18 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.2.1 Điều tra thành phần thiên địch bắt mồi rầy nâu 19 3.3.2.3 Điều tra diễn biến động mật số thiên địch bắt mồi phổ biến rầy nâu ruộng lúa 21 vii 3.3.2.4 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng số loại thuốc hóa học đến thiên địch bắt mồi rầy nâu 21 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương Kết thảo luận 25 4.1 Kết điều tra thành phần thiên địch bắt mồi 25 4.2 Diễn biến mật số số loài thiên địch bắt mồi phổ biến 30 4.2.1 Diễn biến mật số bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis) ruộng lúa huyện Châu Thành, Tiền Giang 30 4.2.2 Diễn biến mật số nhện lùn lúa huyện Châu Thành, Tiền Giang 32 4.3 Đánh giá hiệu lực trừ rầy nâu số loại thuốc thí nghiệm 33 4.3.1 Mật số rầy nâu sống ruộng thí nghiệm 33 4.3.2 Hiệu lực phòng trừ rầy nâu loại thuốc thí nghiệm 36 4.4 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến mật số thiên địch phổ biến ruộng thí nghiệm 39 4.4.1 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis) 39 4.4.2 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít nước ăn thịt 42 4.4.3 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến mật số nhện lùn 45 Chương Kết luận đề nghị 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 Tài liệu tham khảo 50 A Tài liệu tiếng việt 50 B Tài liệu nước 52 Phụ lục 53 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BXMX Bọ xít mù xanh BXNAT Bọ xít nước ăn thịt BVTV Bảo vệ thực vật ĐBSCL Đồng sông Cửu Long NSP Ngày sau phun NTP Ngày trước phun NXB Nhà xuất ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Điều kiện khí hậu thời tiết từ tháng đến tháng năm 2011 .17 Bảng 4.1 Thành phần thiên địch nhện lớn bắt mồi rầy nâu huyện Châu Thành, Tiền Giang 26 Bảng 4.2 Thành phần côn trùng thiên địch bắt mồi rầy nâu huyện Châu Thành, Tiền Giang 27 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thuốc đến mật số rầy nâu ruộng thí nghiệm trước sau xử lý thuốc 35 Bảng 4.5 Hiệu lực (%) loại thuốc thí nghiệm 38 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thuốc đến mật số bọ xít mù xanh ruộng thí nghiệm 41 Bảng 4.7 Ảnh hưởng thuốc đến mật số bọ xít nước ăn thịt ruộng thí nghiệm44 Bảng 4.8 Ảnh hưởng thuốc đến mật số nhện lùn ruộng thí nghiệm .47 68 ngày sau phun * 1 234.7 * 134.2 * 147.4 * 503.4 * 632.9 * 211.4 * 2 115.7 * 118.4 * 479.8 * 655.1 * 184.8 * 139.2 * 3 125.6 * 469.5 * 675.3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 586.41 293.203 0.80 0.4817 nt 668917.86 167229.466 457.13 0.0000 Error 2926.57 365.821 Non-additivity 737.24 737.235 2.36 Residual 2189.34 312.762 Total 14 672430.84 Grand Mean= 321.827 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 210.3 129.7 130.5 484.2 654.4 C D D B A 4827.400 Total Count= 5.94% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 654.4 484.2 210.3 130.5 129.7 A B C D D 15 69 ngày sau phun * 1 227.2 * 119.0 * 101.7 * 475.9 * 482.4 * 205.5 * 2 106.0 * 88.7 * 456.5 * 624.0 * 160.1 * 132.0 * 3 108.2 * 417.5 * 667.3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 150.32 75.161 0.18 0.8381 nt 571129.24 142782.310 343.08 0.0000 Error 3329.46 416.182 Non-additivity 676.08 676.082 1.78 Residual 2653.38 379.054 Total 14 574609.02 Grand Mean= 291.467 Grand Sum= 4372.000 Total Count= Coefficient of Variation= 7.00% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 197.6 119.0 99.53 450.0 591.2 C D D B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 591.2 450.0 197.6 119.0 99.53 A B C D D 15 70 14 ngày sau phun * 1 93.0 * 69.2 * 47.6 * 166.6 * 277.7 * 103.8 * 2 75.7 * 41.1 * 162.3 * 283.9 * 110.3 * 67.1 * 3 56.2 * 170.9 * 273.1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 55.35 27.673 0.64 0.5542 nt 102658.04 25664.510 589.90 0.0000 Error 348.05 43.507 Non-additivity 36.46 36.458 0.82 Residual 311.60 44.514 Total 14 103061.44 Grand Mean= 133.233 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 102.4 70.67 48.30 166.6 278.2 C D E B A 1998.500 Total Count= 4.95% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 278.2 166.6 102.4 70.67 48.30 A B C D E 15 71 P3.4 Bọ xít nước ăn thịt ngày trước phun * 1 390.1 * 438.6 * 431.4 * 411.6 * 395.0 * 381.1 * 2 398.5 * 436.8 * 352.4 * 437.7 * 441.3 * 379.3 * 3 427.8 * 399.0 * 415.3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 453.23 226.616 0.28 0.7601 nt 3206.81 801.704 1.00 0.4589 Error 6385.05 798.131 Non-additivity 1891.53 1891.527 2.95 Residual 4493.52 641.932 Total 14 10045.10 Grand Mean= 409.060 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.91% 6135.900 Total Count= 15 72 ngày sau phun * 1 231.0 * 194.7 * 205.1 * 381.6 * 403.4 * 210.3 * 2 171.3 * 184.3 * 353.0 * 415.8 * 199.9 * 161.0 * 3 161.0 * 363.4 * 426.2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1199.60 599.798 3.09 0.1011 nt 149487.65 37371.913 192.73 0.0000 Error 1551.29 193.911 Non-additivity 920.12 920.117 10.20 Residual 631.17 90.168 Total 14 152238.54 Grand Mean= 270.800 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 213.7 175.7 183.5 366.0 415.1 C C C B A 4062.000 Total Count= 5.14% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 415.1 366.0 213.7 183.5 175.7 A B C C C 15 73 ngày sau phun * 1 168.8 * 109.0 * 140.2 * 327.1 * 410.2 * 158.4 * 2 119.4 * 103.8 * 267.4 * 414.3 * 158.4 * 103.8 * 3 114.2 * 298.6 * 427.9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 851.86 425.931 1.70 0.2425 nt 211377.45 52844.363 210.91 0.0000 Error 2004.42 250.552 Non-additivity 0.03 0.029 0.00 Residual 2004.39 286.341 Total 14 214233.73 Grand Mean= 221.433 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 161.9 110.7 119.4 297.7 417.5 C D CD B A 3321.500 Total Count= 7.15% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 417.5 297.7 161.9 119.4 110.7 A B C CD D 15 74 ngày sau phun * 1 138.7 * 94.0 * 119.6 * 298.3 * 411.5 * 140.2 * 2 101.3 * 99.5 * 241.8 * 408.6 * 130.9 * 89.4 * 3 101.3 * 258.4 * 416.1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 625.10 312.552 1.71 0.2403 nt 219142.32 54785.580 300.33 0.0000 Error 1459.37 182.421 Non-additivity 12.23 12.234 0.06 Residual 1447.13 206.733 Total 14 221226.79 Grand Mean= 203.307 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 136.6 94.90 106.8 266.2 412.1 C D CD B A 3049.600 Total Count= 6.64% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 412.1 266.2 136.6 106.8 94.90 A B C CD D 15 75 ngày sau phun * 1 114.2 * 83.1 * 96.0 * 272.6 * 401.1 * 114.2 * 2 85.7 * 83.1 * 246.6 * 409.4 * 116.8 * 75.3 * 3 90.9 * 251.8 * 403.5 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 107.21 53.606 0.94 0.4292 nt 233958.79 58489.697 1027.60 0.0000 Error 455.35 56.918 Non-additivity 3.51 3.508 0.05 Residual 451.84 64.548 Total 14 234521.35 Grand Mean= 189.620 Grand Sum= 2844.300 Total Count= Coefficient of Variation= 3.98% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 115.1 81.37 90.00 257.0 404.7 C D D B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 404.7 257.0 115.1 90.00 81.37 A B C D D 15 76 14 ngày sau phun * 1 75.3 * 46.7 * 57.1 * 186.9 * 321.4 * 80.5 * 2 54.5 * 70.1 * 194.7 * 340.5 * 72.7 * 75.3 * 3 62.3 * 186.9 * 313.3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 281.34 140.669 1.60 0.2604 nt 159700.72 39925.181 453.93 0.0000 Error 703.63 87.954 Non-additivity 47.15 47.150 0.50 Residual 656.48 93.783 Total 14 160685.69 Grand Mean= 142.547 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 76.17 58.83 63.17 189.5 325.1 C C C B A 2138.200 Total Count= 6.58% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 325.1 189.5 76.17 63.17 58.83 A B C C C 15 77 P3.5 Mật số nhện lùn ngày trước phun * 1 88.4 * 107.9 * 84.5 * 94.9 * 103.3 * 94.9 * 2 105.3 * 114.4 * 107.9 * 99.4 * 100.7 * 98.1 * 3 107.9 * 92.3 * 93.8 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 191.84 95.922 1.25 0.3377 nt 152.75 38.188 0.50 0.7396 Error 615.35 76.919 Non-additivity 11.09 11.095 0.13 Residual 604.25 86.322 Total 14 959.94 Grand Mean= 99.580 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.81% 1493.700 Total Count= 15 78 ngày sau phun * 1 62.5 * 49.5 * 56.0 * 94.9 * 107.9 * 68.9 * 2 56.0 * 49.5 * 88.4 * 114.4 * 56.0 * 56.0 * 3 49.5 * 107.9 * 120.9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 39.52 19.761 0.41 0.6743 nt 9554.77 2388.693 50.07 0.0000 Error 381.69 47.711 Non-additivity 141.66 141.664 4.13 Residual 240.02 34.289 Total 14 9975.98 Grand Mean= 75.887 Grand Sum= 1138.300 Total Count= Coefficient of Variation= 9.10% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 62.47 53.83 51.67 97.07 114.4 B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 114.4 97.07 62.47 53.83 51.67 A A B B B 15 79 ngày sau phun * 1 56.0 * 43.0 * 49.5 * 88.4 * 101.4 * 62.5 * 2 49.5 * 43.0 * 88.4 * 120.9 * 62.5 * 49.5 * 3 56.0 * 101.4 * 107.9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 157.73 78.867 2.15 0.1785 nt 9389.24 2347.311 64.10 0.0000 Error 292.93 36.617 Non-additivity 10.81 10.806 0.27 Residual 282.13 40.304 Total 14 9839.91 Grand Mean= 71.993 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 60.33 47.33 49.50 92.73 110.1 C C C B A 1079.900 Total Count= 8.41% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 110.1 92.73 60.33 49.50 47.33 A B C C C 15 80 ngày sau phun * 1 52.4 * 40.0 * 46.0 * 83.2 * 97.6 * 58.7 * 2 45.3 * 40.2 * 84.5 * 85.3 * 57.0 * 51.4 * 3 48.4 * 98.3 * 100.3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 203.43 101.715 4.37 0.0522 nt 6851.30 1712.826 73.53 0.0000 Error 186.36 23.295 Non-additivity 28.46 28.457 1.26 Residual 157.90 22.557 Total 14 7241.09 Grand Mean= 65.907 Grand Sum= 988.600 Total Count= Coefficient of Variation= 7.32% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 56.03 45.57 44.87 88.67 94.40 B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 94.40 88.67 56.03 45.57 44.87 A A B B B 15 81 ngày sau phun * 1 49.5 * 40.0 * 43.0 * 81.9 * 94.9 * 56.0 * 2 43.0 * 49.5 * 81.9 * 114.4 * 56.0 * 56.0 * 3 49.5 * 94.9 * 94.9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 204.43 102.217 2.25 0.1673 nt 7621.58 1905.396 42.02 0.0000 Error 362.73 45.342 Non-additivity 0.35 0.354 0.01 Residual 362.38 51.768 Total 14 8188.75 Grand Mean= 67.027 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 53.83 46.33 47.33 86.23 101.4 B B B A A Mean Mean Mean Mean Mean 1005.400 Total Count= 10.05% Ranked Order = = = = = 101.4 86.23 53.83 47.33 46.33 A A B B B 15 82 14 ngày sau phun * 1 56.0 * 56.0 * 49.5 * 88.4 * 107.9 * 62.5 * 2 68.9 * 56.0 * 81.9 * 101.4 * 75.4 * 75.4 * 3 62.5 * 81.9 * 114.9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 296.94 148.469 4.00 0.0625 nt 5123.26 1280.816 34.51 0.0000 Error 296.91 37.114 Non-additivity 36.41 36.413 0.98 Residual 260.50 37.214 Total 14 5717.11 Grand Mean= 75.907 Grand Sum= 1138.600 Total Count= Coefficient of Variation= 8.03% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 64.63 66.77 56.00 84.07 108.1 C C C B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 108.1 84.07 66.77 64.63 56.00 A B C C C 15 ... phần thi n địch bắt mồi rầy nâu ruộng lúa - Điều tra biến động mật số rầy nâu thi n địch bắt mồi phổ biến rầy nâu - Thí nghiệm xác định ảnh hưởng số loại thuốc hóa học đến rầy nâu quần thể thi n... phần thi n địch bắt mồi rầy nâu hại lúa Châu Thành, Tiền Giang - Tìm loại thuốc hóa học có hiệu trừ rầy nâu gây ảnh hưởng đến thi n địch bắt mồi 1.3 Yêu cầu - Điều tra thành phần nhện côn trùng thi n... quần thể rầy nâu Đây đặc điểm quan trọng loài thi n địch Những thi n địch có phản ứng số lượng thuận thay đổi mật độ quần thể mồi/vật chủ 12 thường thi n địch quan trọng kìm hãm phát triển số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) HẠI LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay