ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea L.) TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI ĐỨC HÒA, LONG AN

86 25 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea L.) TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 -2011 TẠI ĐỨC HỊA, LONG AN Ngành: NƠNG HỌC Niên Khóa: 2007 – 2011 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea L.) TRỒNG VỤ ĐƠNG XN NĂM 2010 -2011 TẠI ĐỨC HỊA, LONG AN Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ VĂN DŨ TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính ghi nhớ cơng ơn sinh thành cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ nên người Luôn bên con, động viên suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh, chị gia đình giúp đỡ em sống, tạo điều kiện tốt hỗ trợ em suốt thời gian em học tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt q thầy khoa Nơng học tận tình truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý suốt trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Văn Dũ hướng dẫn, bảo tận tình để em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thanh Hương tạo điều kiện hỗ trợ em thực tập phòng thí nghiệm mơn Nơng hóaThổ nhưỡng Xin cảm ơn bạn kí túc xá ln giúp đỡ, động viên, học tập, phấn đấu năm học trường Xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH07NHA DH07NHB ủng hộ hết lòng giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Tp HCM, tháng 08 năm 2011 Sinh viên NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN ii TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng số liều lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển suất đậu phộng (Arachis hypogea L.) trồng vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Loan, Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Văn Dũ Đề tài tiến hành nhằm giảm chi phí lượng phân lân bón cho đậu phộng khơng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển suất đậu phộng trồng vụ Đông Xuân năm 2011, vùng đất xám huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Thí nghiệm tiến hành xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Thời gian thực từ 09/01 - 09/04/2011 Thí nghiệm đơn yếu tố bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) gồm nghiệm thức tương ứng với mức phân lân: (0; 25; 50; 100; 165) (kg P2O5) với lượng bón (0; 625; 1250; 2500; 4125) (kg lân lạt/ ha), lần lặp lại Tổng diện tích khu thí nghiệm 260 m2 Trong đó, nghiệm thức bón 165 kg P2O5 sử dụng phổ biến địa phương chọn làm nghiệm thức đối chứng để so sánh Quy trình kỹ thuật trồng áp dụng theo phương thức canh tác địa phương Sau tháng thực đề tài kết thu sau: Trong thí nghiệm, phân lân không ảnh hưởng đến chiều cao số xanh mức phân nghiệm thức có thời gian sinh trưởng 90 ngày Nghiệm thức bón mức 50 kg P2O5 có suất thực thu thấp 2.393 kg/ha, lại có tổng số cành cấp 1, số hạt cây, tổng số hạt/cây cao nghiệm thức lại Tổng số nốt sần đậu phộng tiêu mà phân lânảnh hưởngảnh hưởng đến suất đậu phộng, nghiệm thức đối chứng bón 165 kg P2O5 có tổng số nốt sần cao 297,89 số nốt sần/cây suất thực tế đạt cao 2.578 kg/ha Về hiệu kinh tế khơng bón lân có hiệu kinh tế cao có bón phân lân, lợi nhuận nghiệm thức 165 kg P2O5 (đối chứng) đạt 22,84 triệu đồng/ha thấp so với nghiệm thức khơng bón phân lân có lợi nhuận đạt đến 24,21 triêu đồng/ha iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iiiv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Phân loại, nguồn gốc, phân bố 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Sự phân bố 2.2 Tình hình sản xuất đậu phộng Việt Nam 2.3 Đặc điểm thực vật học 2.4 Giá trị sử dụng đậu phộng 2.4.1 Đậu phộng loại thực phẩm cung cấp lượng dinh dưỡng cao cho người 2.4.2 Đậu phộng nguyên liệu quan trọng để chế biến công nghiệp thành dầu béo 2.4.3 Khô dầu đậu phộng phận đậu phộng dùng làm thức ăn gia súc 2.4.4 Dùng vỏ, thân đậu phộng làm phân bón 2.4.5 Cây đậu phộng tăng vụ, cải tạo đất, phủ đất chống xói mòn 10 2.5 Tình hình sử dụng phân bón nhu cầu dinh dưỡng đậu phộng .10 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Vật liệu 13 3.1.1 Giống 13 iv 3.1.2 Đất đai, khí hậu 13 3.1.3 Phân bón sử dụng thí nghiệm 15 3.1.4 Thuốc bảo vệ thực vật 15 3.1.5 Dụng cụ thí nghiệm .15 3.2 Phương pháp thí nghiệm 16 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 16 3.2.2 Quy trình kỹ thuật áp dụng thí nghiệm .18 3.2.3 Phương pháp lấy mẫu tiêu theo dõi 20 3.2.4 Phương pháp xử lí số liệu .21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến thời gian sinh trưởng phát triển đậu phộng 22_ 4.2 Ảnh hưởng phân lân đến động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao đậu phộng .24 4.2.1 Ảnh hưởng phân lân đến động thái tăng trưởng chiều cao đậu phộng 24 4.2.2 Ảnh hưởng phân lân đến tốc độ tăng trưởng chiều cao đậu phộng 25 4.3 Ảnh hưởng phân lân đến động thái tốc độ xanh thân đậu phộng .26 4.3.1 Ảnh hưởng phân lân đến động thái xanh thân đậu phộng .26 4.3.2 Ảnh hưởng phân lân đến tốc độ xanh thân đậu phộng 27 4.4 Ảnh hưởng phân lân đến động thái tốc độ cành cấp đậu phộng .28 4.4.1 Ảnh hưởng phân lân đến động thái cành cấp đậu phộng 28 4.5 Ảnh hưởng phân lân đến số xanh cành cấp đậu phộng 30 4.6 Ảnh hưởng phân lân đến số nốt sần số nốt sần hữu hiệu đậu phộng .31 4.7 Ảnh hưởng phân lân đến yếu tố cấu thành suất suất đậu phộng 32 4.7.1 Các yếu tố cấu thành suất 32 4.7.2 Năng suất trái khô 35 v 4.8 Tình hình sâu, bệnh cỏ dại 36 4.8.1 Sâu hại 36 4.8.2 Bệnh hại 37 4.8.3 Cỏ dại 38 4.9 Hiệu kinh tế .38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 PHỤ LỤC Các hình ảnh thí nghiệm 43 PHỤ LỤC Các bảng số liệu 47 PHỤ LỤC Các bảng số liệu thô 48 PHỤ LỤC Kết xử lý thống kê .54 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ Đ/C Đối chứng NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo CV Hệ số biến động (Coeficient of Variance) P Xác suất (Probobility) RCBD Khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design) LLL I Lần lặp lại LLL II Lần lặp lại LLL III Lần lặp lại TGST Thời gian sinh trưởng NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực tế ĐBSCL Đồng sông Cửu Long vii DANH MỤC CÁC BẢNG Nội dung trang Bảng 2.1 Diện tích, sản lượng đậu phộng Việt Nam qua năm 2000 - 2008 Bảng 2.2 Diện tích, sản lượng đậu phộng Đồng Bằng Sông Cửu Long qua năm 2000 - 2009 Bảng 2.3 Diện tích, sản lượng đậu phộng Long An qua năm 2000 - 2009 Bảng 2.4 Thành phần chất dinh dưỡng hạt đậu phộng tính 100g hạt Bảng 3.1 Kết phân tích đất nơi thí nghiệm tháng 01/2011 14 Bảng 3.2 Một số yếu tố thời tiết thời gian thí nghiệm từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2011 14 Bảng 4.1 Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến thời gian sinh trưởng phát triển đậu phộng (ngày sau gieo) 23 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao đậu phộng (cm) 24 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao đậu phộng (cm/cây/ngày) .25 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân lân đến động thái thân đậu phộng (lá/thân chính) .26 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân lân đến tốc độ thân đậu phộng (lá/thân chính/ngày) 27 Bảng 4.6 Động thái cành cấp đậu phộng (cành/cây) .28 Bảng 4.7 Tốc độ cành cấp đậu phộng (cành/cây/ngày) 29 Bảng 4.8 Số xanh cành cấp (lá) .30 Bảng 4.9 Tổng số nốt sần số nốt sần hữu hiệu đậu phộng (nốt sần/cây) 31 Bảng 4.10 Số trái, số hạt trái số trái loại 32 Bảng 4.11 Các yếu tố cấu thành suất 34 Bảng 4.12 Năng suất trái khô (kg/ha) 35 Bảng 4.13 Lợi nhuận nghiệm thức thí nghiệm tính (triệu đồng/ha) .39 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Nội dung trang Hình 1: Chiều cao giai đoạn 15 NSG 42 Hình 2: Đậu phộng đâm tia giai đoạn 36 NSG 42 Hình 3: Nốt sần đậu phộng 48 NSG 43 Hình 4: Đậu phộng thu hoạch 44 Hình 5: Hạt đậu phộng nghiệm thức 45 ix Số xanh 57 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 23.21350667 3.86891778 1.65 0.2492 Error 18.71038667 2.33879833 14 41.92389333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE sola57nsg Mean 0.553706 4.801510 1.529313 31.85067 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 5.03561333 18.17789333 2.51780667 4.54447333 1.08 1.94 0.3855 0.1967 The ANOVA Procedure Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 1.30 0.3540 Số xanh 64 NSG Source DF Model 30.43392000 5.07232000 Error 31.10205333 3.88775667 14 61.53597333 Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE sola64nsg Mean 0.494571 5.812683 1.971740 33.92133 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 7.80841333 22.62550667 3.90420667 5.65637667 1.00 1.45 0.4082 0.3015 62 4.4 Số cành cấp 1 Số cành 15 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.24200000 0.04033333 1.03 0.4689 Error 0.31233333 0.03904167 14 0.55433333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.436560 13.56451 0.197590 1.456667 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.14433333 0.09766667 0.07216667 0.02441667 1.85 0.63 0.2188 0.6577 Số cành 22 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.29733333 0.04955556 0.75 0.6254 Error 0.52700000 0.06587500 14 0.82433333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.360696 14.05080 0.256661 1.826667 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.15633333 0.14100000 0.07816667 0.03525000 1.19 0.54 0.3538 0.7144 Số cành 29 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.12746667 0.02124444 1.75 0.2270 Error 0.09710667 0.01213833 14 0.22457333 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.567595 3.245506 0.110174 3.394667 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.00649333 0.12097333 0.00324667 0.03024333 0.27 2.49 0.7719 0.1265 63 Số cành 36 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.06112000 0.01018667 0.96 0.5077 Error 0.08521333 0.01065167 14 0.14633333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.417677 2.571601 0.103207 4.013333 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.01545333 0.04566667 0.00772667 0.01141667 0.73 1.07 0.5134 0.4305 The ANOVA Procedure Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 3.70 0.0459 Số cành 43 NSG Source DF Model 0.07094667 0.01182444 Error 0.02554667 0.00319333 14 0.09649333 Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.735249 1.311939 0.056510 4.307333 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.03305333 0.03789333 0.01652667 0.00947333 5.18 2.97 0.0361 0.0891 Số cành 50 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.12665333 0.02110889 2.44 0.1215 Error 0.06930667 0.00866333 14 0.19596000 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.646322 2.026056 0.093077 4.594000 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.02736000 0.09929333 0.01368000 0.02482333 1.58 2.87 0.2642 0.0958 64 Số cành 57 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.07660000 0.01276667 1.95 0.1872 Error 0.05229333 0.00653667 14 0.12889333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.594290 1.745208 0.080850 4.632667 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.01297333 0.06362667 0.00648667 0.01590667 0.99 2.43 0.4121 0.1323 Số cành 64 NSG The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.08253333 0.01375556 1.92 0.1933 Error 0.05736000 0.00717000 14 0.13989333 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE socanhcap1 Mean 0.589973 1.831753 0.084676 4.622667 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.01577333 0.06676000 0.00788667 0.01669000 1.10 2.33 0.3784 0.1437 65 4.5 Tổng số nốt sần rễ đậu phộng 48 NSG The ANOVA Procedure 75 225.50 300 255.50 150 325.25 301.00 500 264.25 188.25 75 222.50 300 300.50 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 15894.93789 2649.15632 3.22 0.0649 Error 6580.61375 822.57672 Corrected Total 14 22475.55164 R-Square Coeff Var 0.707210 Source DF Root MSE 11.04255 TONGNOTSAN Mean 28.68060 259.7280 Anova SS Mean Square F Value Pr > F 500 295.67 150 289.75 KHOI 2067.57052 1033.78526 1.26 0.3352 NTHUC 13827.36737 3456.84184 4.20 0.0401 150 240.50 500 297.00 TONGNOTSAN 237.75 The ANOVA Procedure 75 211.50 t Tests (LSD) for TONGNOTSAN 300 241.00 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 822.5767 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 54.001 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NTHUC A 297.89 500 285.17 150 265.67 300 230.08 219.83 75 A A A B A B B B B 66 4.6 Tổng số nốt sần hữu hiệu 48 NSG 75 215.00 300 249.50 150 322.75 TONG NOT SAN HUU HIEU The ANOVA Procedure Sum of Source DF Squares Mean Square F Value 2.49 294.25 500 260.50 Model 17835.09456 2972.51576 9542.15241 1192.76905 14 27377.24697 168.00 Error 75 217.25 Corrected Total 300 293.00 500 289.67 150 282.00 150 211.50 500 290.25 227.25 75 198.00 300 235.00 Pr > F 0.115 R-Square Coeff Var Root MSE TNSHH Mean 0.651457 13.80017 34.53649 250.2613 Source DF KHOI NTHUC Anova SS Mean Square F Value 3240.57685 1620.28843 1.36 0.3105 Pr > F 14594.51771 3648.62943 3.06 0.0835 TONGNOTSANHUUHIEU The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for TONGNOTSANHUUHIEU NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1192.769 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 65.027 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NTHUC A 291.39 272.08 3 259.17 218.58 210.08 A B A B A B A B B B B 67 4.7 Tỷ lệ (%) nốt sần hữu hiệu Số liệu để nguyên (p) 75 95.34 300 97.65 150 99.23 97.76 The ANOVA Procedure Source DF Model Error Corrected Total 14 Sum of Mean Square F Value Pr > F 66.6666667 11.1111111 0.10 0.9940 876.6666667 109.5833333 Squares 500 98.58 89.24 75 97.64 R-Square Coeff Var Root MSE tylenaymam Mean 0.070671 11.54582 10.46821 90.66667 300 97.50 500 97.97 150 97.33 150 87.94 500 97.73 95.58 75 93.62 300 97.51 Source DF khoi nghiemthuc 943.3333333 Anova SS 23.33333333 43.33333333 Mean Square F Value 11.66666667 10.83333333 0.11 0.10 Pr > F 0.9003 0.9798 Số liệu chuyển đổi sang gốc arcsin p 75 77.54 300 81.19 150 84.97 81.39 Tyle NSHH GOC ARCSIN CAN P The ANOVA Procedure Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F 0.78 0.6070 500 83.16 70.85 75 81.16 300 80.91 500 81.81 150 80.59 150 69.68 Source DF Anova SS 500 81.33 KHOI 53.52625333 NTHUC 42.68022667 77.87 75 75.37 300 80.92 Model 96.2064800 16.0344133 Error 164.0392133 20.5049017 Corrected Total 14 R-Square 0.369676 260.2456933 Coeff Var 5.713908 68 Root MSE TLNSHH Mean 4.528234 Mean Square 26.76312667 10.67005667 79.24933 F Value 1.31 0.52 Pr > F 0.3232 0.7240 4.8 Tổng số trái The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 4.08805333 0.68134222 0.27 0.9382 Error 20.51384000 2.56423000 14 24.60189333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.166168 13.38599 1.601321 11.96267 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.83609333 3.25196000 0.41804667 0.81299000 0.16 0.32 0.8523 0.8589 4.9 Số trái cây/bụi The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2.99337333 0.49889556 0.21 0.9637 Error 19.06416000 2.38302000 14 22.05753333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.135708 14.35558 1.543703 10.75333 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.72457333 2.26880000 0.36228667 0.56720000 0.15 0.24 0.8614 0.9091 4.10 Số trái hạt/cây The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 3.02733333 0.50455556 0.18 0.9752 Error 22.66180000 2.83272500 14 25.68913333 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.117845 17.20344 1.683070 9.783333 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 1.07633333 1.95100000 0.53816667 0.48775000 0.19 0.17 0.8306 0.9465 69 4.11 Số trái hạt/cây The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.13733333 0.02288889 0.27 0.9339 Error 0.66766667 0.08345833 14 0.80500000 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.170600 33.98724 0.288892 0.850000 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.08400000 0.05333333 0.04200000 0.01333333 0.50 0.16 0.6225 0.9529 4.12 Số trái non, lép, thối The ANOVA Procedure Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.48566667 0.08094444 0.86 0.5605 0.75266667 0.09408333 14 1.23833333 R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.392194 28.75594 0.306730 1.066667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F KHOI NTHUC 0.27733333 0.20833333 0.13866667 0.05208333 1.47 0.55 0.2851 0.7026 4.13 Tổng số hạt/bụi DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 37.9564667 6.3260778 0.18 0.9745 Error 280.9477067 35.1184633 14 318.9041733 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE ns Mean 0.119022 16.27538 5.926083 36.41133 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 13.89509333 24.06137333 6.94754667 6.01534333 0.20 0.17 0.8244 0.9470 70 4.14 Năng suất lý thuyết Trọng lượng trái khô/cây The ANOVA Procedure Dependent Variable: ns DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.59325333 0.09887556 0.15 0.9829 Error 5.18012000 0.64751500 14 5.77337333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE ns Mean 0.102757 16.90037 0.804683 4.761333 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.06841333 0.52484000 0.03420667 0.13121000 0.05 0.20 0.9489 0.9299 Năng suất trái khô The ANOVA Procedure Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 233057.867 38842.978 0.15 0.9827 2026613.867 253326.733 14 2259671.733 R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.103138 16.91552 503.3157 2975.467 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F KHOI NTHUC 27432.1333 205625.7333 13716.0667 51406.4333 0.05 0.20 0.9476 0.9297 Năng suất hạt khô Source DF The ANOVA Procedure Sum of Squares Mean Square Model 1189475.467 198245.911 Error 7979043.467 997380.433 14 9168518.933 Corrected Total Source KHOI NTHUC F Value Pr > F 0.20 0.9678 R-Square Coeff Var Root MSE nsuat Mean 0.129735 18.52948 998.6894 5389.733 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 915686.5333 273788.9333 457843.2667 68447.2333 0.46 0.07 0.6475 0.9897 71 4.15 Năng suất thực tế Năng suất trái khô The ANOVA Procedure Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 376479.3333 62746.5556 3.35 0.0588 149682.2667 18710.2833 14 526161.6000 R-Square Coeff Var Root MSE NSUAT Mean 0.715520 5.494719 136.7855 2489.400 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F KHOI NTHUC 314576.4000 61902.9333 157288.2000 15475.7333 8.41 0.83 0.0108 0.5436 4.16 Trọng lượng 100 hạt ẩm độ 9% The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 304.1878133 50.6979689 0.83 0.5778 Error 488.3229200 61.0403650 14 792.5107333 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE ad Mean 0.383828 18.26994 7.812833 42.76333 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 25.9588133 278.2290000 12.9794067 69.5572500 0.21 1.14 0.8129 0.4038 72 4.17 Tỷ lệ nẩy mầm đồng NSG Số liệu để nguyên (p) The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 666.6666667 111.1111111 3.21 0.0653 Error 276.6666667 34.5833333 14 943.3333333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE TLNM Mean 0.706714 6.486132 5.880760 90.66667 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 23.3333333 643.3333333 11.6666667 160.8333333 0.34 4.65 0.7233 0.0311 TLNM NGOAI DONG DE NGUYEN 7NSG The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for TLNM NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 34.58333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 11.073 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NTHUC A A A A A A A 98.333 75 96.667 90.000 300 88.333 500 80.000 150 B B B B B 73 Số liệu chuyển đổi sang gốc arcsin p The ANOVA Procedure DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1088.599533 181.433256 3.07 0.0730 Error 473.440840 59.180105 14 1562.040373 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE TLNM Mean 0.696909 10.23686 7.692861 75.14867 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 33.542093 1055.057440 16.771047 263.764360 0.28 4.46 0.7605 0.0346 TLNM NGOAI DONG GOC ARCIN CAN P The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for TLNM NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t Least Significant Difference 0.05 59.1801 2.30600 14.484 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B B A A A A A C C C C C Mean N NTHUC 85.693 75 83.857 71.953 300 70.693 500 63.547 150 74 4.18 Tỷ lệ chết 10NSG Số liệu để nguyên (p) ty le cay chet nhat 10NSG The ANOVA Procedure Dependent Variable: Caychet DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 2.33846667 0.38974444 0.56 0.7540 Error 5.59622667 0.69952833 14 7.93469333 Source Corrected Total R-Square Coeff Var Root MSE Caychet Mean 0.294714 30.77937 0.836378 2.717333 Source KHOI NTHUC DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.32817333 2.01029333 0.16408667 0.50257333 0.23 0.72 0.7962 0.6027 Số liệu chuyển đổi sang gốc arcsin p TL CAY CHET 10NSG The ANOVA Procedure Dependent Variable: TLCHET DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 6.60577333 1.10096222 0.52 0.7807 Error 17.00052000 2.12506500 14 23.60629333 Source Corrected Total Source KHOI NTHUC R-Square Coeff Var Root MSE TLCHET Mean 0.279831 15.49600 1.457760 9.407333 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.78661333 5.81916000 0.39330667 1.45479000 0.19 0.68 0.8345 0.6223 75 4.19 Tương quan suất lý thuyết hạt khô (kg/ha) tiêu số hạt chắc/ bụi, tổng số hạt/ bụi, lượng 100 hạt khô ẩm độ 9% Variable N NSLT hat hatchac tonghat p100 hat 15 15 Mean 15 Simple Statistics Std Dev 2160 21.50933 36.41133 42.76333 15 Sum Minimum 914.82724 32403 2.51169 322.64000 4.77272 546.17000 7.52382 641.45000 Maximum 1168 15.86000 25.37000 32.13000 4684 25.13000 43.02000 60.13000 Pearson Correlation Coefficients, N = 15 Prob > |r| under H0: Rho=0 NSLT NSLT hat 1.00000 hatchac 0.48686 0.0657 tonghat 0.46720 0.0791 p100hạt 0.93940
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea L.) TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI ĐỨC HÒA, LONG AN , ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogea L.) TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2010 2011 TẠI ĐỨC HÒA, LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay