SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011

63 20 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 Ngành : Nơng Học Niên khóa : 2007 – 2011 Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hiền Đồng Nai, tháng 07 năm 2011 SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 Tác giả NGUYỄN THỊ HIỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Hướng dẫn khoa học PGS.TS Phan Thanh Kiếm TH.S Nguyễn Văn Chương Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Con thành kính khắc nghi cơng ơn sinh thành dạy dưỡng cha mẹ xin tri ân đến gia đình thương yêu, hỗ trợ, động viên tạo điều kiện tốt cho trình học tập Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nơng học tất q thầy nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Phan Thanh Kiếm, người giảng dạy, trực tiếp hướng dẫn khuyên bảo em suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Nguyễn Văn Chương cán Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Hưng Lộc hướng dẫn cho em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Hưng Lộc tạo điều kiện cho em thực tốt đề tài Đồng Nai, tháng năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Hiền ii TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HIỀN, tháng 7/2001 SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 Trường đại học nơng lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn cuối khóa, 53 trang Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Phan Thanh Kiếm Th.S Nguyễn Văn Chương Đề tài thực từ tháng 03/2011 đến tháng 06/ 2011 nhằm xác định giống mè có có thời gian sinh trưởng ngắn (80 - 90 ngày), chín tập trung, tách quả, suất vượt giống đối chứng tối thiểu 10 %, thích hợp với điều kiện thâm canh địa phương Tham gia thí nghiệm gồm 12 giống: VDM08-28, VDM08-27, VDM08-4, DM08-23, VDM08-14, VDM08-34, VDM08-19, VDM08-25, VDM08-24 mè vàng địa phương làm giống đối chứng (ĐC) Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại Kết đạt được: Đã xác định giống triển vọng - Giống VDM08-23 có thời gian sinh trưởng ngắn (70,3 ngày), hạt màu đen, trọng lượng 1000 hạt đạt 2,5 gam, số nhiều (51,7quả), tách hạt, có khả chống chịu sâu bệnh, đỗ ngã khá, có suất cao nhất, 14,40 tạ/ ha, vượt ĐC mè vàng địa phương 63,6 % - Giống VDM08-4 giống đạt suất cao, 13,1tạ/ ha, vượt ĐC 48,8 %, có thời gian sinh trưởng ngắn (71,3 ngày), hạt màu đen, trọng lượng 1000 hạt 2,51gam, số nhiều (56,2), tách hạt cấp 3, khơng bị đổ ngã đồng iii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm tạ ii Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yều cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược mè 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Giá trị mè 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Cành 2.2.5 Hoa 2.2.5 Quả 2.2.6 Hạt 2.3 Nhu cầu sinh thái 2.3.1 Đất 2.3.2 Nhiệt độ iv 2.3.3 Ánh sáng 2.3.4 Nước 2.3.5 Các chất dinh dưỡng 2.3.6 Gió 2.4 Mốt số kết nghiên cứu 10 2.4.1 Tình hình nghiên cứu mè giới 10 2.4.2 Tình hình nghiên cứu mè Việt Nam 12 2.5 Tình hình sản suất mè Việt Nam 12 2.6 Nhìn chung kết nghiên cứu cần phải nghiên cứu đề tài 13 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 3.2 Điều kiện thí nghiệm 15 3.2.1 Khí hậu thời tiết 15 3.2.2 Đất đai 15 3.3 Vật liệu nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Quy trình kĩ thuật áp dụng 18 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 18 3.4.3.1 Đặc tính nơng học 19 3.4.3.2 Sinh trưởng phát triển 19 3.4.3.3 Năng suất yếu tố cấu thành 20 3.4.3.4 Sâu bệnh 20 3.4.3.5 Tính chống chịu đỗ ngã 21 3.6 Xử lí thống kê kết thí nghiệm 22 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tình hình sinh trưởng phát triển giống 23 4.1.1 Tình hình mọc mầm thời gian sinh trưởng 23 4.1.2 Tình hình sinh trưởng 24 4.2 Đặc điểm hình thái giống 26 v 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất 27 4.3.1 Các yếu tố cấu thành suất 27 4.3.2 Năng suất giống 28 4.4 Tình hình sâu bệnh hại giống mè thí nghiệm 30 4.5 Khả chống chịu đổ ngã tính tách hạt 31 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 35 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV: Coeficient of variation (hệ số biến động) LSD: Sự khác biệt tối thiểu có ý nghĩa (Least Significant Differences) Đ/C: đối chứng LLL: lần lặp lại NT: nghiệm thức NSG: ngày sau gieo STT: số thứ tự P1000 hạt: Trọng lượng 1000 hạt FAO: Tổ chức nông Liên hiệp quốc tế (Food and Agriculture Organization) CCC: Chiều cao CCĐT: Chiều cao đóng trái NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu NSG: Ngày sau gieo TGNM: Thời gian nảy mầm TGRH: Thời gian hoa TGST: Thời gian sinh trưởng TB: Trung bình IPGRI: Viện tài nguyên di truyền thực vật (International Plant Genetic Resources Institute) vii DANH SÁCH CÁC BẢNG trang Bảng Bảng 2.1 Thành phần loại acid amin có bột mè thịt Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng mè giới từ năm 2004 -2007 11 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất vừng Việt Nam từ năm 2001 đến 2008 13 Bảng 3.1 Số liệu thời tiết từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2010 Đồng Nai 15 Bảng 3.2 Đặc điểm lý hóa tính khu đất thí nghiệm 16 Bảng 3.3 Phân bón dùng thí nghiệm 18 Bảng 4.1 Thời gian nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm, ngày hoa, thời gian hoa thời gian sinh trưởng 23 Bảng 4.2 Một số đặc điểm sinh trưởng giống 25 Bảng 4.3 Một số đặc trưng hình thái giống 26 Bảng 4.4 Một số tiêu cấu thành suất 28 Bảng 4.5 Năng suất lý thuyết suất thực thu giống 29 Bảng 4.6 Tình hình sâu bệnh hại 30 Bảng 4.7 Khả chống chịu đỗ ngã tính tách hạt 31 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn tháng sau trồng 35 Hình Hoa mè 36 Hình Hình dạng mè 36 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-28 37 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-4 37 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-21 38 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-29 38 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-28 39 Hình Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-27 39 Hình 10 Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-19 40 Hình 11 Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-34 40 Hình 12 Dạng thân giống mè VDM08-24 41 Hình 13 Sâu đục mè 41 ix Hình 8: Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-28 Hình 9: Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-27 39 Hình 10: Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-19 Hình 11: Quả hạt giống mè vàng (Đ/C) VDM08-34 40 Hình 12: Dạng thân giống mè VDM08-24 Hình 13: Sâu đục mè 41 Phụ lục 3: SỐ LIỆU MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN CÁC LẦN LẶP LẠI TGNM (NSG) TLNM (%) TGRH (NSG) TGST (ngày) I 4,0 II 5,5 III 4,0 I 91,0 II 81,5 III 84,5 I 24 II 24 III 24 I 69 II 70 III 69 4,0 4,0 3,5 86,0 82,1 84,5 25 25 25 70 71 72 3,5 4,0 4,0 75,5 80,0 85,5 24 27 24 68 70 67 4,0 4,0 4,5 81,5 78,0 77,0 26 24 25 71 72 71 5,0 4,0 4,0 91,0 90,0 87,0 25 24 25 70 70 72 4,5 5,0 5,0 84,5 78,8 85,0 25 26 25 71 69 71 4,0 4,0 3,5 87,0 90,0 80,0 28 30 28 70 71 72 4,0 5,5 4,5 79,6 82,5 84,3 24 24 24 70 70 71 4,5 4,0 4,5 95,0 90,0 86,5 30 26 26 71 71 69 10 5,0 5,0 4,5 90,0 85,5 86,5 25 26 24 65 66 64 11 5,0 5,0 3,0 79,6 87,0 84,0 25 24 25 69 69 68 12 4,0 4,5 4,0 90,0 86,2 86,0 26 25 25 70 70 72 NT NT Chiều cao (cm) Chiều cao đóng (cm) I II III 132,6 128,9 135,4 138,2 145,0 135,4 II III 22,0 15,9 25,2 140,3 51,4 52,1 39,8 145,0 138,2 60,2 53,4 56,0 151,6 139,0 146,8 53,4 55,5 51,1 141,0 135,0 126,3 56,4 49,8 57,5 131,9 147,0 148,1 45,0 40,9 45,2 148,4 141,9 149,3 57,0 54,6 48,3 135,4 145,1 129,3 42,0 34,7 37,5 149,2 148,2 136,9 44,4 45,6 34,8 10 100,4 110,0 111,5 15,2 20,3 14,6 11 140,8 140,0 139,2 52,4 42,6 44,3 12 144,0 140,0 142,3 55,6 47,1 50,2 Số quả/cây (quả) Số múi /quả (múi) Số hạt/múi (hạt) Số quả/mắt I II III I II III I II III I II III 42 NT I 10 11 12 35,8 36,4 40,5 37,2 41,3 56,2 39,8 50,4 48,2 60,4 38,6 38,4 52,6 39,7 53,4 42,1 24,2 34,6 48,7 46,5 57,0 52,6 42,4 48,3 42,1 37,4 45,1 32,4 35,0 52,1 40,4 44,2 50,0 55,6 31.4 40.7 Số đốt mang trái NT 10 11 12 4,00 4,00 4,00 4,12 4,01 4,00 4,00 4,01 4,18 4,00 4,16 4,03 4,02 4,00 4,01 4,08 4,11 4,00 4,00 4,00 4,07 4,00 4,21 4,12 4,00 4,00 4,00 4,04 4,06 4,00 4,00 4,00 4,11 4,00 4,04 4,01 16,8 17,4 19,7 20,1 19,4 18,6 15,3 16,4 17,8 15,7 14,4 20,4 20,2 22,1 18,5 16,8 20,8 16,2 16,0 17,7 17,2 14,5 20,0 17,8 21,6 23,2 20,4 11,8 17,2 18,2 17,3 15,9 20,4 18,7 16,4 18,3 1,96 2,00 2,04 2,00 2,82 2,50 2,00 2,00 1,60 5,32 2,56 1,80 P1000 NSLT NSTT hạt (g) (tạ/ ha) (tạ/ ha) 2,60 2,00 2,00 2,00 1,52 2,00 2,00 2,00 2,00 4,08 2,20 1,88 2,16 1,96 2,00 2,12 2,12 1,96 1,72 1,84 1,96 5,04 2,88 2,16 I II III I II III I II III I II III 17,8 25,2 32,6 25,2 24,2 28,0 32,6 30,2 24,6 17,0 22,4 28,2 27,4 27,6 14,8 19,8 26,0 22,6 25,4 26,4 17,0 14,6 20,8 25,6 33,6 19,4 11,8 33,4 31,0 31,4 28,8 16,8 17,8 2,57 2,99 2,79 2,57 2,94 2,91 3,14 2,74 2,59 2,26 2,70 2,59 2,72 2,49 2,38 2,96 2,31 3,12 2,32 2,63 2,02 2,73 2,61 3,01 2,62 2,6 2,87 2,59 3,17 2,82 2,29 2,27 2,47 20,4 28,3 28,9 19,8 28,6 31,0 33,3 33,8 35,8 28,8 24,6 31,4 28,6 32,7 22,1 15,2 21,5 44,3 23,9 32,6 24,8 23,3 31,3 34,4 31,8 13,2 23,1 32,4 29,2 26,1 31,1 31,1 16,9 8,9 8,5 9,8 7,5 8,5 11,2 10,8 9,8 16,4 13,0 7,1 7,9 8,7 12,2 `12,5 9,4 9,8 9,3 7,8 12,6 14,1 6,2 7,2 9,1 9,0 7,4 9,1 12,4 8,7 10,2 14,4 12,3 12,6 6,5 7,2 12,7 24,2 22,4 22,8 2,26 2,22 2,09 23,0 43 25,9 20,5 Phụ lục 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 1.Thời gian sinh trưởng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.17 0.583 0.56 0.5780 nt 11 102.75 9.341 9.00 0.0000 Error 22 22.83 1.038 Non-additivity 0.06 0.056 0.05 Residual 21 22.78 1.085 -Total 35 126.75 -Grand Mean= 69.750 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2511.000 Total Count= 1.46% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.038 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.345 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 69.33 71.00 68.33 71.33 70.67 70.33 71.00 70.33 70.33 65.00 68.67 70.67 Ranked Order ABC AB C A ABC ABC AB ABC ABC D BC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 44 = = = = = = = = = = = = 71.33 71.00 71.00 70.67 69.33 70.33 70.33 70.33 70.67 68.67 68.33 65.00 A AB AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC C D 36 Đốt mang trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 55.28 27.640 1.98 0.1622 nt 11 812.06 73.823 5.28 0.0005 Error 22 307.41 13.973 Non-additivity 3.40 3.397 0.23 Residual 21 304.02 14.477 -Total 35 1174.75 -Grand Mean= 24.150 Grand Sum= Coefficient of Variation= 869.400 Total Count= 15.48% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 13.97 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.603 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 22.27 26.07 31.27 19.80 18.60 29.13 28.73 29.00 26.60 16.93 18.27 23.13 Ranked Order BCD ABC A CD CD AB AB AB ABC D CD ABCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 45 = = = = = = = = = = = = 31.27 29.13 29.00 28.73 26.60 26.07 22.27 23.13 19.80 18.60 18.27 16.93 A AB AB AB ABC ABC BCD ABCD CD CD CD D 36 Trái mắt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.24 0.119 1.12 0.3447 nt 11 21.83 1.984 18.72 0.0000 Error 22 2.33 0.106 Non-additivity 0.77 0.775 10.45 0.0040 Residual 21 1.56 0.074 -Total 35 24.40 -Coefficient of Variation= 14.16% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1060 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7493 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.240 1.987 2.013 2.040 2.153 2.153 1.907 1.947 1.853 4.813 2.547 1.947 Ranked Order B B B B B B B B B A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 46 = = = = = = = = = = = = 4.813 2.547 1.947 2.153 2.153 2.040 2.013 1.987 2.240 1.947 1.907 1.853 A B B B B B B B B B B B Chiều cao đóng trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -llll 122.79 61.396 3.90 0.0354 nt 11 5470.39 497.308 31.62 0.0000 Error 22 346.06 15.730 Non-additivity 21.79 21.789 1.41 0.2481 Residual 21 324.27 15.442 -Total 35 5939.24 -Grand Mean= 43.667 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1572.000 Total Count= 9.08% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 15.73 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.128 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 21.03 47.77 56.53 53.33 54.57 43.70 53.30 38.07 41.60 16.70 46.43 50.97 Ranked Order F ABCD A AB AB CDE AB E DE F BCDE ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 47 11 12 10 = = = = = = = = = = = = 56.53 54.57 53.33 53.30 21.03 47.77 46.43 43.70 41.60 38.07 50.97 16.70 A AB AB AB ABC ABCD BCDE CDE DE E F F 36 Chiều cao A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 20.91 10.455 0.30 0.7425 nt 11 3667.68 333.426 9.62 0.0000 Error 22 762.16 34.644 Non-additivity 4.97 4.968 0.14 Residual 21 757.20 36.057 -Total 35 4450.76 -Coefficient of Variation= 4.27% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 34.64 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.55 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 132.3 141.2 139.5 145.8 134.1 142.3 146.5 136.6 144.8 107.3 140.0 142.1 Ranked Order B AB AB AB AB AB A AB AB C AB AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 48 = = = = = = = = = = = = 146.5 145.8 144.8 142.3 132.3 141.2 140.0 139.5 136.6 134.1 142.1 107.3 A AB AB AB B AB AB AB AB AB AB C 6.Số A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 61.61 30.806 0.79 0.4656 nt 11 1427.90 129.809 3.34 0.0078 Error 22 856.21 38.919 Non-additivity 5.60 5.599 0.14 Residual 21 850.61 40.505 -Total 35 2345.72 -Coefficient of Variation= 14.26% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 38.92 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.36 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 44.40 37.83 46.33 37.23 33.50 47.63 42.97 47.03 51.73 56.20 37.47 42.47 Ranked Order ABC BC ABC C C ABC ABC ABC AB A BC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 49 = = = = = = = = = = = = 56.20 51.73 47.63 47.03 46.33 44.40 42.97 42.47 37.83 37.47 37.23 33.50 A AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC BC C C Hạt múi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.37 0.683 0.16 0.8504 nt 11 106.05 9.641 2.31 0.0459 Error 22 91.98 4.181 Non-additivity 7.62 7.622 1.90 0.1829 Residual 21 84.36 4.017 -Total 35 199.40 -Coefficient of Variation= 11.34% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 37 - 48 Variable : hat/mui Function : RANGE Error Mean Square = 4.181 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.462 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 18.60 21.00 19.47 14.50 16.90 17.67 19.87 17.07 19.13 17.47 16.03 18.70 Ranked Order ABC A ABC D BCD ABCD AB BCD ABC BCD CD ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 50 = = = = = = = = = = = = 21.00 19.87 19.47 19.13 18.70 18.60 17.67 17.47 17.07 16.90 16.03 14.50 A AB ABC ABC ABC ABC ABCD BCD BCD BCD CD D Trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.16 0.081 3.87 0.0364 nt 11 2.55 0.232 11.06 0.0000 Error 22 0.46 0.021 Non-additivity 0.00 0.002 0.11 Residual 21 0.46 0.022 -Total 35 3.17 -Coefficient of Variation= 5.52% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3335 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.590 2.907 2.633 2.517 2.923 2.603 3.143 2.627 2.503 2.183 2.633 2.190 Ranked Order BC AB BC CD AB BC A BC CD D BC D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 51 = = = = = = = = = = = = 3.143 2.923 2.907 2.633 2.633 2.627 2.603 2.190 2.517 2.503 2.590 2.183 A AB AB BC BC BC BC D CD CD BC D Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.39 4.697 0.18 0.8329 nt 11 860.62 78.238 3.07 0.0121 Error 22 560.37 25.471 Non-additivity 27.76 27.764 1.09 0.3073 Residual 21 532.61 25.362 -Total 35 1430.39 -Coefficient of Variation= 18.46% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 38 - 49 Variable : nslt Function : RANGE Error Mean Square = 25.47 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.546 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 27.70 30.43 31.13 18.37 22.30 28.30 35.60 27.93 33.33 28.23 21.60 23.13 Ranked Order ABCD ABC AB E CDE ABCD A ABCD A ABCD DE BCDE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 52 = = = = = = = = = = = = 35.60 33.33 31.13 30.43 28.30 28.23 27.93 27.70 23.13 22.30 21.60 18.37 A A AB ABC ABCD ABCD ABCD ABCD BCDE CDE DE E 10 Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.85 1.427 0.36 0.7002 nt 11 127.23 11.567 2.94 0.0152 Error 22 86.67 3.940 Non-additivity 3.11 3.106 0.78 Residual 21 83.57 3.979 -Total 35 216.76 -Coefficient of Variation= 19.80% Trắc nghiệm phân hạng Case Range : 38 - 49 Variable : nstt Function : RANGE Error Mean Square = 3.940 Error Degrees of Freedom = 22 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.361 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 8.000 8.777 10.33 9.133 9.000 11.13 9.600 9.267 14.47 13.13 8.633 8.800 Ranked Order C C BC C C ABC C C A AB C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 53 = = = = = = = = = = = = 14.47 13.13 11.13 10.33 9.600 9.267 9.133 9.000 8.800 8.777 8.633 8.000 A AB ABC BC C C C C C C C C ... tính đột biến thực nghiệm triển khai hướng cần thi t, có hiệu khả thi Các biện pháp kỹ thuật canh tác chưa nghiên cứu nhiều, tản mạn, thi u đồng bộ, thi u hệ thống Trong giới hóa canh tác mè, bước... thể thi u lân Có thể bón 80 kg P2O5/ha Kali (K2O): thường bón Kali cho mè dạng phân hỗn hợp, bón kali mức cao có ảnh hưởng đến chất lượng hạt, bón đạm lân nhiều việc bón bổ sung kali cần thi t... diện tích trồng bị thu hẹp Để cải thi n tình hình này, có nhiều chương trình nghiên cứu thực nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khâu chọn tạo giống cho suất cao cải thi n biện pháp canh tác ● Giống
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011 , SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG MÈ (Sesamum indicum) TRIỂN VỌNG TRỒNG TẠI TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ NĂM 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay