SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

92 16 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ MÙN CƯA CAO SU CÓ BỔ SUNG CÁM GẠO VÀ ĐƯỜNG Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HẢO Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007-2011 Tháng 08/2011 i KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) TRÊN GIÁ THỂ MÙN CƯA CAO SU CÓ BỔ SUNG CÁM GẠO VÀ ĐƯỜNG Tác giả NGUYỄN THỊ HẢO Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Ths PHẠM THỊ NGỌC Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Bốn năm rèn luyện học tập giảng đường đại học chặng đường dài đầy gian nan thử thách Để có ngày hơm nay, ngồi nổ lực thân, tơi nhận động viên khích lệ nhiều từ phía nhà trường, thầy cơ, gia đình bạn bè Từ tận sâu đáy lòng khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ tất bố mẹ hi sinh để trưởng thành ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt khóa luận Em xin cảm ơn q thầy trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, trau dồi khối kiến thức khổng lồ, nâng đỡ dìu dắt chúng em lòng nhiệt huyết với nghề, truyền đạt kinh nghiệm quí báu làm hành trang cho chúng em bước vào đời Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Ngọc, người ln quan tâm, bảo, giúp đỡ tận tình suốt thời gian em thực đề tài Xin cảm ơn tất bạn bè, người thân sát cánh bên tôi, động viên giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hoàn thành tốt khóa luận phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp bảo q thầy bạn bè Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn gửi lời chúc tốt đẹp đến tất người Thành phố Hồ Chí Minh tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hảo iii TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HẢO, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011, “Khảo sát tăng trưởng nấm bào ngư (Pleurotus sp.) giá thể mùn cưa cao su có bổ sung cám gạo đường” Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng 02/2011 đến 06/2011 trại thực nghiệm khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm cơng thức phối trộn giá thể thích hợp để trồng nấm cho hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố với lần lặp lại - Yếu tố A: Các mức hàm lượng cám gạo bổ sung vào giá thể mùn cưa cao su + A1: Cám gạo % + A2: Cám gạo % + A3: Cám gạo 10 % + A4: Cám gạo 15 % - Yếu tố B: Các mức hàm lượng đường bổ sung vào giá thể mùn cưa cao su + B1: Đường % + B2: Đường % + B3: Đường % + B4: Đường % Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng tơ nấm: Phối trộn cám gạo đường vào giá thể có ảnh hưởng đến sinh trưởng tơ nấm Giai đoạn NSC nghiệm thức bổ sung % đường 15 % cám cho sợi tơ tăng trưởng nhanh Giai đoạn 10 NSC nghiệm thức bổ sung % đường 10 % cám cho sợi tơ tăng trưởng nhanh Giai đoạn 15 NSC nghiệm thức bổ sung % đường % cám cho sợi tơ tăng trưởng nhanh Nhưng số bịch phơi có tơ phủ trắng nhiều giai đoạn hình thành thể nghiệm thức bổ sung % đường % cám gạo Về suất: Qua kết thí nghiệm cho thấy mức phối trộn 15 % cám gạo % đường cho suất cao nhất, nghiệm thức phối trộn mức % cám iv gạo % đường Tuy nhiên hiệu kinh tế nghiệm thức phối trộn mức % cám gạo % đường cho lợi nhuận cao Về tình hình nấm bệnh, thời gian thực thí nghiệm, có xuất nấm mốc đen mốc trắng nhiều nghiệm thức phối trộn 15 % cám gạo % đường, lại nghiệm thức khác nhiễm nấm bệnh khơng đáng kể Tóm lại, mức phối trộn dinh dưỡng vào giá thể trồng nấm mức phối trộn % cám gạo % đường cho sợi tơ phát triển đều, cho suất cao đạt hiệu kinh tế cao v MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát nấm 2.1.1 Sơ lược vế nấm 2.1.2 Giá trị dinh dưỡng nấm 2.1.3 Giá trị dược liệu từ nấm 2.1.4 Giá trị kinh tế việc trồng nấm 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn nghề trồng nấm 2.1.6 Tình hình phát triển ngành trồng nấm giới Việt Nam 10 2.1.7 Tình hình xuất nhập nấm ăn nước ta 13 2.2 Sơ lược nấm bào ngư 14 2.2.1 Phân loại 14 2.2.2 Đặc điểm sinh học 14 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nấm bào ngư 15 2.2.4 Giá trị dinh dưỡng nấm bào ngư 15 2.2.5 Một số nghiên cứu nấm bào ngư nước 16 2.3 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch 18 2.3.1 Chuẩn bị nguyên liệu 18 2.3.2 Chuẩn bị sinh khối (Hệ sợi tơ nấm) 18 2.3.3 Chăm sóc thu đón thể 19 2.3.4 Nấm bệnh biện pháp phòng trừ 19 Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 22 3.1 Thời gian, địa điểm thí nghiệm 22 3.2 Điều kiện thời tiết thời gian thí nghiệm 22 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 22 vi 3.3.1 Vật liệu 22 3.3.2 Phương pháp thí nghiệm 23 3.4 Qui trình thực 24 3.5 Các tiêu theo dõi 25 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết tiêu sinh trưởng 27 4.1.1 Sự tăng trưởng chiều dài tơ 27 4.1.2 Ngày hình thành thể 33 4.1.3 Thời gian thu hoạch thể 34 4.1.4 Số chùm thể bịch 35 4.1.5 Số thể chùm 36 4.2.1 Trọng lượng trung bình chùm 37 4.2.2 Trọng lượng trung bình thể bịch 38 4.2.3 Năng suất trung bình thí nghiệm 40 4.3 Năng suất lý thuyết suất thực thu 41 4.3 Tình hình nhiễm bệnh 42 4.4 Hiệu kinh tế 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ CV Coefficient of Variation ctv Cộng tác viên NSLT Năng suất lý thuyết NSƠTN Năng suất thí nghiệm NSTT Năng suất thực thu NSC Ngày sau cấy NT Nghiệm thức TLTBQT Trọng lượng trung bình thể viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tỉ lệ % so với chất khô Bảng 2.2: Hàm lượng vitamin chất khoáng Bảng 2.3: Thành phần Amino acid Bảng 2.4: Sản lượng nấm ăn giới 11 Bảng 3.1: Các yếu tố thời tiết 22 Bảng 3.2: Qui trình thực thí nghiệm 24 Bảng 4.1a: Động thái tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm nghiệm thức (cm) giai đoạn NSC 27 Bảng 4.1b: Động thái tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm nghiệm thức (cm) giai đoạn 10 NSC 28 Bảng 4.1c: Động thái tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm nghiệm thức (cm) giai đoạn 15 NSC 29 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều dài sợi tơ nấm (cm/ngày) 30 Bảng 4.3 Phần trăm số bịch phơi có tơ phủ trắng giai đoạn (%) 31 Bảng 4.4: Thời gian tơ nấm ăn trắng bịch phôi (ngày) 32 Bảng 4.5 Thời gian thể (ngày) 33 Bảng 4.6 Thời gian thu hoạch thể (ngày) 34 Bảng 4.7 Số chùm thể bịch (chùm) 35 Bảng 4.8 Số thể chùm (quả thể) 36 Bảng 4.9 Trọng lượng trung bình chùm (gam) 37 Bảng 4.10 Trọng lượng trung bình thể bịch (g) 39 Bảng 4.11 Năng suất trung bình thí nghiệm 40 Bảng 4.12 Tình hình nhiễm nấm bệnh nghiệm thức 42 Bảng 4.13 Sơ tính tốn chi phí đầu tư 1000 bịch phơi cho 16 nghiệm thức 43 Bảng 4.14 Sơ tính tốn hiệu kinh tế 1000 bịch phôi cho 16 nghiệm thức 44 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Hấp khử trùng thùng phuy 49  Hình 2: Chiều dài tơ nấm 15 NSC số nghiệm thức 49  Hình 3: Quả thể nhú khỏi vết rạch 50  Hình 4: Quả thể nấm sau ngày hình thành 50  Hình 5: Quả thể nấm sau ngày hình thành 51  Hình 6: Quả thể nấm sau ngày hình thành 52  Hình 7: Nấm mốc nghiệm thức 53  DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 1: Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 54  Đồ thị 2: Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 55  Đồ thị 3: Năng suất nghiệm thức 56  68 Variable: Thời gian thể A N A L Y S I S K Value O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Source Prob -2 Factor A 304.364 101.455 23.1643 0.0000 Factor B 901.381 300.460 68.6015 0.0000 AB 9685.901 1076.211 245.7220 0.0000 32 140.153 4.380 -7 Error -Total 47 11031.799 Coefficient of Variation: 6.07% s_ for means group 2: 0.6041 Number of Observations: 12 0.6041 Number of Observations: 12 1.2083 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 4.380 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.680 s_ = 1.208 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 34.34 Ranked Order AB Mean = 38.03 A 69 Mean = 38.03 Mean = 30.92 Mean = 34.63 A Mean = 34.63 AB B Mean = 34.34 AB AB Mean = 30.92 B Error Mean Square = 4.380 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.680 s_ = 1.208 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 37.13 AB Mean = 39.25 A Mean = 39.25 A Mean = 37.13 AB Mean = 33.76 Mean = 33.76 B Mean = 27.78 Mean = 27.78 B C C Error Mean Square = 4.380 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.680 s_ = 1.208 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.0000 Mean = 65.13 Mean = 47.80 Mean = 24.43 Mean = 62.17 Mean = 33.87 Mean = 31.17 Mean = 24.93 Mean = 42.47 Mean 10 = 25.90 Mean 11 = 25.63 Mean 12 = 29.67 Ranked Order H Mean = 65.13 A Mean = 62.17 A Mean = 47.80 B Mean 13 = 43.87 BC Mean = 42.47 C D Mean = 33.87 D D Mean 16 = 32.10 D Mean 14 = 32.10 D Mean = 31.17 D EFG Mean 15 = 30.43 DE EFG Mean 12 = 29.67 DEF Mean 10 = 25.90 A B G A FG C DEF EFG 70 Mean 13 = 43.87 Mean 14 = 32.10 Mean 15 = Mean 16 = BC Mean 11 = 25.63 EFG D Mean = 24.93 FG 30.43 DE Mean = 24.43 G 32.10 D Mean = 0.0000 H Variable: Thời gian thu hoạch thể A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 2685.644 895.215 109.4311 0.0000 Factor B 4930.745 1643.582 200.9115 0.0000 AB 1767.255 196.362 24.0033 0.0000 32 261.780 8.181 -7 Error -Total 47 9645.425 Coefficient of Variation: 6.95% s_ for means group 2: 0.8257 Number of Observations: 12 0.8257 Number of Observations: 12 1.6513 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 8.181 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = 71 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.395 s_ = 1.651 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 28.74 Mean = 41.94 Mean = 46.53 Mean = 47.50 Ranked Order B Mean = 47.50 A A Mean = 46.53 A A Mean = 41.94 A A Mean = 28.74 B Error Mean Square = 8.181 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.395 s_ = 1.651 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 24.17 Mean = 43.28 Mean = Mean = Ranked Order C Mean = 50.37 A B Mean = 46.89 AB 46.89 AB Mean = 43.28 B 50.37 A Mean = 24.17 C Error Mean Square = 8.181 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.395 s_ = 1.651 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.0000 Mean = 30.37 Ranked Order E D Mean = 53.60 A Mean = 53.07 A 72 Mean = 31.53 D Mean 16 = 53.07 A Mean = 53.07 Mean 14 = 52.77 A Mean = 31.00 Mean 15 = 51.70 A Mean = 39.50 Mean 12 = 51.67 A Mean = 53.60 Mean 11 = 50.73 A Mean = 43.67 Mean 10 = 50.50 A Mean = 33.20 Mean 10 = 50.50 A Mean = 43.67 B Mean = 39.50 BC Mean 11 = 50.73 A Mean 12 = 51.67 A Mean = 33.20 CD Mean 13 = 32.47 D Mean 13 = 32.47 Mean = 31.53 D Mean 14 = 52.77 A Mean = 31.00 D Mean 15 = 51.70 A Mean = 30.37 D Mean 16 = 53.07 A Mean = 0.0000 A D BC A B CD D E Variable: Số chùm thể/bịch A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 62.962 20.987 26.0239 0.0000 Factor B 105.962 35.321 43.7971 0.0000 AB 24.597 2.733 3.3888 0.0050 32 25.807 0.806 -7 Error -Total 47 219.327 Coefficient of Variation: 16.53% s_ for means group 2: 0.2592 Number of Observations: 12 0.2592 Number of Observations: 12 y s_ for means group 4: y 73 s_ for means group 6: 0.5185 Number of Observations: y Error Mean Square = 0.8060 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.007 s_ = 0.5183 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 3.475 Mean = 5.958 Mean = Mean = Ranked Order B Mean = 6.383 A A Mean = 5.958 A 6.383 A Mean = 5.917 A 5.917 A Mean = 3.475 B Error Mean Square = 0.8060 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.007 s_ = 0.5183 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 3.108 Mean = 5.200 Mean = Mean = Ranked Order B Mean = 6.933 A A Mean = 6.492 A 6.492 A Mean = 5.200 A 6.933 A Mean = 3.108 Error Mean Square = 0.8060 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = B 74 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.007 s_ = 0.5183 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 0.0000 E Mean = 3.567 D Mean = 4.033 D Mean = 6.300 = 7.833 A Mean = 7.667 A Mean 11 = 7.600 A Mean 16 = 6.933 AB Mean = 3.800 D Mean 12 = 6.833 AB Mean = 4.533 CD Mean 15 = 6.500 ABC Mean = 7.833 A Mean 10 = 6.367 ABC Mean = 7.667 A Mean 14 = 6.333 ABC Mean = 4.733 Mean = 6.300 ABC Mean 10 = 6.367 ABC Mean = 4.733 BCD Mean 11 = 7.600 A Mean = 4.533 CD Mean 12 = 6.833 AB Mean = 4.033 D Mean 13 = 3.900 Mean 13 = 3.900 D Mean 14 = 6.333 ABC Mean = 3.800 D Mean 15 = 6.500 ABC Mean = 3.567 D Mean 16 = 6.933 AB Mean = 0.0000 ABC BCD D Mean E Variable: Số thể/chùm lúc ngày sau hình thành thể A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 100.217 33.406 14.3475 0.0000 Factor B 244.972 81.657 35.0712 0.0000 AB 108.452 12.050 5.1755 0.0002 32 74.507 2.328 -7 Error -Total 47 528.148 75 Coefficient of Variation: 15.10% s_ for means group 2: 0.4405 Number of Observations: 12 0.4405 Number of Observations: 12 0.8810 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 2.328 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.412 s_ = 0.8809 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 7.608 A Mean = 11.07 A Mean = 10.82 A Mean = 10.92 A Mean = 10.92 A Mean = 10.82 A Mean = 11.07 A Mean = 7.608 A Error Mean Square = 2.328 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.412 s_ = 0.8809 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 6.367 Ranked Order B Mean = 12.05 A 76 Mean = 10.28 A Mean = 11.73 A Mean = 11.73 A Mean = 10.28 A Mean = 12.05 A Mean = 6.367 B Error Mean Square = 2.328 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.412 s_ = 0.8809 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.0000 Mean = 8.000 Mean = Mean Ranked Order D Mean = 13.13 A C Mean = 12.60 AB 9.833 ABC Mean 11 = 12.50 AB = 12.60 AB Mean 16 = 12.30 AB Mean = 8.133 C Mean 14 = 11.93 ABC Mean = 10.27 ABC Mean = 11.77 ABC Mean = 13.13 A Mean 12 = 11.53 ABC Mean = 11.77 ABC Mean 15 = 11.43 ABC Mean = 8.700 BC Mean 10 = 10.93 ABC Mean 10 = 10.93 ABC Mean = 10.27 ABC Mean 11 = 12.50 AB Mean = 9.833 ABC Mean 12 = 11.53 ABC Mean = 8.700 BC Mean 13 = 8.633 BC Mean 13 = 8.633 BC Mean 14 = 11.93 ABC Mean = 8.133 C Mean 15 = 11.43 ABC Mean = 8.000 C Mean 16 = 12.30 AB Mean = 0.0000 D Variable: Trọng lượng trung bình chùm thể A N A L Y S I S K Value Source O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 4019.629 1339.876 76.0924 0.0000 77 Factor B 9947.436 3315.812 188.3070 0.0000 AB 2447.577 271.953 15.4444 0.0000 32 563.473 17.609 -7 Error -Total 47 16978.115 Coefficient of Variation: 8.13% s_ for means group 2: 1.2114 Number of Observations: 12 1.2114 Number of Observations: 12 2.4227 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 17.61 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.383 s_ = 2.423 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 35.87 Mean = 56.89 Mean = Mean = Ranked Order B Mean = 58.25 A A Mean = 56.89 A 55.50 A Mean = 55.50 A 58.25 A Mean = 35.87 Error Mean Square = 17.61 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test B 78 LSD value = 9.383 s_ = 2.423 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 28.33 Mean = 66.66 A Mean = 52.13 B C Mean = 59.38 AB Mean = 59.38 AB Mean = 52.13 B Mean = 66.66 A Mean = 28.33 C Error Mean Square = 17.61 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.383 s_ = 2.423 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 0.0000 Mean = 36.70 Mean = 43.47 Mean = 63.30 Mean = 36.17 Mean = 57.43 Mean = 74.70 Mean = 59.27 Mean = 40.23 Mean 10 = 58.13 Mean 11 = Mean Ranked Order D Mean 16 = 80.53 A C Mean = 74.70 A C Mean 12 = 63.53 B Mean = 63.30 B Mean 11 = 60.10 B Mean 15 = 59.27 B Mean = 59.27 B Mean 10 = 58.13 B Mean = 57.43 B B Mean 14 = 56.27 B 60.10 B Mean = 43.47 C 12 = 63.53 B Mean = 40.23 C Mean 13 = 36.93 Mean 13 = 36.93 C Mean 14 = 56.27 B Mean = 36.70 C Mean 15 = 59.27 B Mean = 36.17 C Mean 16 = 80.53 Mean = 0.0000 B C B A B C C A Variable: Trọng lượng trung bình thể/bịch D 79 A N A L Y S I S K Value O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Source Prob -2 Factor A 38359.728 12786.576 700.3598 0.0000 Factor B 172379.337 57459.779 3147.2475 0.0000 AB 45129.023 5014.336 274.6505 0.0000 32 584.229 18.257 -7 Error -Total 47 256452.318 Coefficient of Variation: 2.10% s_ for means group 2: 1.2335 Number of Observations: 12 1.2335 Number of Observations: 12 2.4669 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 18.26 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.554 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 155.6 Mean = 211.5 Mean = 226.3 Mean = 221.2 Ranked Order C Mean = 226.3 A Mean = 221.2 A A Mean = 211.5 A Mean = 155.6 B Error Mean Square = 18.26 B C 80 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.554 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 105.2 Mean = 205.7 Mean = 253.0 Mean = 250.8 Ranked Order C Mean = 253.0 A Mean = 250.8 A A Mean = 205.7 A Mean = 105.2 B B C Error Mean Square = 18.26 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.554 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.0000 Mean = 138.6 Mean = 210.1 Mean = 273.6 Mean = 136.8 Mean = 203.3 Mean = 295.0 Mean = 211.1 Mean = 137.1 Mean 10 = 239.7 Mean 11 = 261.1 Mean 12 = 267.4 Mean 13 = 146.7 Mean 14 = 241.3 Mean 15 = Mean 16 = Ranked Order I Mean = 295.0 Mean = 273.6 B Mean 12 = 267.4 BC Mean 11 = 261.1 C Mean 16 = 250.9 D Mean 15 = 246.0 DE Mean 14 = 241.3 E Mean 10 = 239.7 E Mean = 211.1 F Mean = 210.1 F C Mean = 203.3 F BC Mean 13 = 146.7 G Mean = 138.6 GH E Mean = 137.1 H 246.0 DE Mean = 136.8 H 250.9 D Mean = 0.0000 GH F B H F A F H E G A Variable: Năng suất thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E I 81 K Value Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Source Prob -2 Factor A 731764.878 243921.626 160.5664 0.0000 Factor B 3289974.988 1096658.329 721.8978 0.0000 AB 503506.930 55945.214 36.8271 0.0000 32 48612.238 1519.132 -7 Error -Total 47 4573859.033 Coefficient of Variation: 5.47% s_ for means group 2: 11.2514 Number of Observations: 12 11.2514 Number of Observations: 12 22.5028 Number of Observations: y s_ for means group 4: y s_ for means group 6: y Error Mean Square = 1519 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 87.15 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 513.0 Mean = 741.0 Mean = 744.0 Mean = 851.6 Ranked Order C Mean = 851.6 B Mean = 744.0 B B Mean = 741.0 B Mean = 513.0 A A C 82 Error Mean Square = 1519 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 87.15 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 289.7 Mean = 699.5 Mean = 916.2 Mean = 944.2 Ranked Order C Mean = 944.2 A Mean = 916.2 A A Mean = 699.5 A Mean = 289.7 B B C Error Mean Square = 1519 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 87.15 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.0000 Mean = 299.7 Mean = 828.9 Mean = 923.2 Mean = 394.4 Mean = 798.8 Mean = 974.6 Mean = 796.2 Mean = 278.1 Mean 10 = 854.3 Mean 11 = 894.0 Mean 12 = 949.8 Mean 13 = 486.2 Mean 14 = 845.2 Mean 15 = 967.4 Mean 16 = 1108 Ranked Order I Mean 16 = 1108 Mean = 974.6 B Mean 15 = 967.4 B Mean 12 = 949.8 B Mean = 923.2 BC Mean 11 = 894.0 BCD Mean 10 = 854.3 CDE Mean 14 = 845.2 CDE Mean = 828.9 DE Mean = 798.8 E BCD Mean = 796.2 E B Mean 13 = 486.2 Mean = 394.4 Mean = 299.7 H Mean = 278.1 H Mean = 0.0000 H DE BC G E B E H CDE F CDE B A A F G I ... có đầy đủ acid amin thi t yếu như: isoleucin, leucin, lysine, methionin, phennylalnin, threonin, valin, tryptophan, histidin Đặc biệt nấm giàu lysine leucin, tryptophan methionin Đối với nấm... khơng thể thi u đời sống, khơng có nấm chu trình tuần hồn vật chất bị mắt xích quan trọng giới ngổn ngang chất bã hữu phân hủy Nấm đem lại nguồn thực phẩm giàu đạm, đầy đủ acid amin thi t yếu,... Vitamin Nấm có chứa số vitamin như: thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), acid ascorbic (vitamin C)… Khoáng chất Nấm ăn nguồn cung cấp chất khoáng cần thi t cho thể Nguồn lấy từ chất trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011 , SO SÁNH CHÍN GIỐNG BÍ ĐAO (Benincasa ceriferasavi.) F1 TẠI XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI VỤ XUÂN HÈ 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay