ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ỚT (Capsicum annuum L.) TRỒNG TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI, VỤ XUÂN HÈ 2011

90 22 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ỚT (Capsicum annuum L.) TRỒNG TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI, VỤ XUÂN HÈ 2011 Ngành : NÔNG HỌC Niên khóa : 2007 – 2011 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Tháng 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ỚT (Capsicum annuum L.) TRỒNG TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI, VỤ XUÂN HÈ 2011 Tác giả NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Th.S PHẠM HỮU NGUYÊN Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Kính khắc ghi công ơn Ba, Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ, truyền đến ý chí theo đuổi việc học để ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nghiệm khoa Nơng học tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Xin chân thành cảm ơn tới thầy Phạm Hữu Nguyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn gia đình bác Đặng Thành Quang tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè, tập thể lớp DH07NHGL nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Gia Lai, tháng 07/2010 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng tỷ lệ phân bón tới trình sinh trưởng, phát triển suất ớt trồng xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia lai” tiến hành tổ 10 Thời gian thực thí nghiệm từ tháng 02/2011 đến tháng 07/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Randomized complete block design – RCBD), đơn yếu tố, lần lặp lại với nghiệm thức cơng thức phân Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng: Trong tất nghiệm thức bón phân cho ớt nghiệm thức bón phân 170 N – 306 P2O5 – 235 K2O (1 : 1,8 : 1,3) có ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng ớt với chiều cao đạt 43,4 cm số nhánh cấp đạt 11,8 nhánh/cây thời gian 40 ngày sau trồng So sánh tỷ lệ N : P2O5 : K2O với tỷ lệ : 1,8: 1,3 trình tăng trưởng chiều cao động thái nhánh mạnh tỷ lệ 1,6 : : 2,3 tỷ lệ 1: 1,5 : 1,5 Về tình hình sâu bệnh: Tỷ lệ bệnh mốc xám trái dao động 6,0 – 15,8 %, nghiệm thức bón 100 N – 180 P2O5 – 130 K2O (1 : 1,8 : 1,3) bị bệnh nhiều 15,8 % nghiệm thức 135 N – 244 P2O5 – 180 K2O (1 : 1,8 : 1,3) (đ/c) bị bệnh (6,0 %) Còn tỷ lệ nhện hại biến động 3,5 – 5,7 % nhện gây hại nặng nghiệm thức bón 170 N – 306 P2O5 – 235 K2O (1 : 1,8 : 1,3), nhẹ NT 100 N – 63 P2O5 – 145 K2O (1,6 : : 2,3) Về suất: Các nghiệm thức cho suất thực thu biến động 7,64 – 13.00 (tấn/ha) Trong nghiệm thức bón 135 N – 244 P2O5 – 180 K2O (1 : 1,8 : 1,3) cho suất cao với suất lý thuyết đạt 15,00 tấn/ha, suất thực tế đạt 13,00 tấn/ha, nghiệm thức bón 170 N – 255 P2O5 – 255 K2O (1 : 1,5 :1,5) với suất lý thuyết đạt 14,34 tấn/ha, suất thực tế đạt 12,42 tấn/ha Về hiệu kinh tế: Tất nghiệm thức có lợi nhuận biến thiên từ 56.867.000 – 129.469.000 đồng nghiệm thức bón 135 N – 244 P2O5 – 180 iii K2O (1 : 1,8 : 1,3) (đ/c) đem lại lợi nhuận cao 129.469.000 đồng tỷ suất lợi nhuận đạt cao 1,98 Về hàm lượng chất khô (%): Hàm lượng chất khô đạt cao 31,9 % nghiệm thức bón 170 N – 106 P2O5 – 244 K2O (1,6 : : 2,3) Tóm lại: Trong cơng thức phân tiến hành thí nghiệm cơng thức bón 135 N – 244 P2O5 – 180 K2O (1 : 1,8 : 1,3) cho suất hiệu kinh tế trồng ớt từ tháng 02 đến tháng 07 năm 2011, thôn 10, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách chữ viết tắt x Chương 1: GIỚI THIỆU 01 1.1 Đặt vấn đề 01 1.2 Mục tiêu 01 1.3 Yêu cầu 02 1.4 Giới hạn đề tài 02 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 03 2.1 Sơ lược ớt 03 2.1.1 Nguồn gốc 03 2.1.2 Phân loại 03 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 03 2.1.4 Điều kiện sinh thái 04 2.1.5 Sâu bệnh hại ớt 05 2.1.6 Thu hoạch bảo quản 06 2.1.7 Giá trị dinh dưỡng 06 2.2 Tình hình tiêu thụ sản xuất 09 2.2.1 Tình hình sản xuất ớt giới 09 2.2.2 Tình hình sản xuất ớt nước 10 2.3 Vai trò phân đạm, lân kali 11 2.3.1 Phân đạm 11 2.3.2 Phân lân 12 v 2.3.3 Phân kali 13 2.4 Một số nghiên cứu bón phân ớt 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Vật liệu thí nghiệm 17 3.2 Phương pháp thí nghiệm 17 3.3 Thời gian địa điểm thí nghiệm 18 3.3.1 Thời gian thí nghiệm 18 3.3.2 Địa điểm thí nghiệm 18 3.4 Các điều chung thời gian thí nghiệm 19 3.4.1 Điều kiện khí hậu thời tiết 19 3.4.2 Đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 19 3.5 Quy trình kỹ thuật 20 3.5.1 Chuẩn bị 20 3.5.2 Chuẩn bị làm đất 21 3.5.3 Phân bón 21 3.5.4 Các biện pháp kỹ thuật 21 3.5.5 Thu hoạch 22 3.6 Các tiêu theo dõi 24 3.6.1 Sinh trưởng 24 3.6.2 Phát triển 24 3.6.3 Sâu bệnh hại 24 3.6.4 Các yếu tố cấu thành suất suất 24 3.6.5 Đặc điểm trái 24 3.6.6 Hiệu kinh tế 25 3.7 Xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Các tiêu sinh trưởng sau trồng 26 4.1.1 Ảnh hưởng công thức phân đến khả hồi xanh 26 4.1.2 Ảnh hưởng công thức phân đến tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 4.1.3 Ảnh hưởng công thức phân đến khả phân cành cấp vi tốc độ phân cành cấp 31 4.2 Chỉ tiêu phát dục 35 4.3 Tình hình sâu bệnh hại 36 4.4 Phẩm chất trái 40 4.5 Hàm lượng chất khô trái ớt 41 4.6 Năng suất trái 42 4.7 Hiệu kinh tế 45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 48 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục 51 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần chất có ớt xanh 07 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất ớt tươi số nước giới năm 2009 09 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất ớt giới từ năm 2005 – 2009 10 Bảng 3.1: Thời tiết, khí hậu thời gian làm thí nghiệm 19 Bảng 3.2: Kết phân tích đất khu thí nghiệm 20 Bảng 4.1:Ảnh hưởng công thức phân tới khả tăng trưởng chiều cao 28 Bảng 4.2: Ảnh hưởng công thức phân tới tốc độ tăng trưởng chiều cao 30 Bảng 4.3: Ảnh hưởng công thức phân đến khả phân cành cấp 32 Bảng 4.4: Ảnh hưởng công thức phân đến tốc độ phân cành cấp 34 Bảng 4.5: Ảnh hưởng công thức phân đến khả phát dục ớt 35 Bảng 4.6: Tỷ lệ (%) lá, trái ớt bị nhện bệnh mốc xám 39 Bảng 4.7: Ảnh hưởng cơng thức phân đến kích thước trái ớt 40 Bảng 4.8: Hàm lượng chất khô trái ớt 41 Bảng 4.9: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến suất 43 Bảng 4.10: Ảnh hưởng công thức phân đến hiệu kinh tế 45 Bảng 7.1: Chi phí đầu tư cho ớt chung nghiệm thức 51 Bảng 7.2: Chi phí phân bón gốc 52 Bảng 7.3: Chi phí riêng cho nghiệm thức 53 Bảng 7.4: Tổng chi phí cho nghiệm thức 53 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Nguồn nước tưới sử dụng thí nghiệm 22 Hình 3.2: Tưới nước bét phun 23 Hình 3.3: Ớt thu hoạch cách ly với mặt đất 23 Hình 4.1: Ruộng ớt giai đoạn 15 NST 26 Hình 4.2: Cây ớt ngắt 27 Hình 4.3: Bệnh mốc xám 37 Hình 4.4: Triệu chứng nhện trắng hại ớt 38 Hình 4.5: Rầy mền hại ớt 39 Hình 4.6: Chiều dài trái NT thí nghiệm 41 Hình 4.7: Ớt khơ 42 Hình 7.1: Động thái tăng trưởng chiều cao ớt 54 Hình 7.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao ớt 55 Hình 7.3: Động thái nhánh ớt (nhánh/ngày) 55 Hình 7.4: Tốc độ nhánh ớt (nhánh/5 ngày) 56 Hình 7.5: Ảnh hưởng cơng thức phân đến NSTT NSLT 57 Hình 7.6:Giai đoạn ớt 30 NST 57 Hình 7.7: Giai đoạn ớt 40 NST 58 Hình 7.8: Giai đoạn ớt 53 NST 58 Hình 7.9: Giai đoạn ớt 98 NST 59 Hình 7.10: Trái ớt tươi 59 ix Phụ lục 8: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến khả phân nhánh cấp 15 NST Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SN15 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.58 1.290 17.20 0.0003 NT 2.62 0.437 5.83** 0.0048 Error 12 0.90 0.075 Non-Additivity 0.01 0.007 0.08 Residual 11 0.89 0.081 -Total 20 6.10 -Grand Mean= 4.671 Grand Sum= Coefficient of Variation= 98.100 Total Count= 5.86 % Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.07500 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6830 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.667 4.000 4.633 4.533 4.633 5.167 5.067 Ranked Order AB B AB AB AB A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 65 = = = = = = = 5.167 5.067 4.667 4.633 4.633 4.533 4.000 A A AB AB AB AB B 21 Phụ lục : Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến khả phân nhánh cấp 20 NST Function: ANOVA-2 case to 21 Two-way Analysis Of Variance over Variable (lll) with values from to and over Variable (nt) with values from to Variable 3: sn20 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-Value Prob -lll 0.43 0.216 0.90 0.4338 nt 0.75 0.125 0.52ns 0.7826 Error 12 2.89 0.241 Non-additivity 0.00 0.002 0.01 Residual 11 2.89 0.262 -Total 20 4.07 -Grand Mean= 5.757 Grand Sum= Coefficient of Variation= 120.900 8.52% Means for variable (sn20) For each level of variable (lll): Var Value Var Mean 5.829 5.886 5.557 Means for Variable (sn20) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 5.767 5.600 5.967 5.567 5.700 6.100 5.600 66 Total Count= 21 Phụ lục 10 : Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến khả phân nhánh cấp 35 NST Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to And over variable (NT) with values from to Variable 3: SN35 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-Value Prob -LLL 0.04 0.019 0.07 0.9362 NT 7.26 1.210 4.32* 0.0150 Error 12 3.36 0.280 Non-Additivity 0.75 0.753 3.17 Residual 11 2.61 0.237 -Total 20 10.66 -Grand Mean= 10.929 Grand Sum= Coefficient of Variation= 229.500 Total Count= 4.84% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2800 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate A mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9414 At alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 11.33 10.03 11.33 10.43 10.43 11.13 11.80 Ranked Order AB C AB BC BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 67 = = = = = = = 11.80 11.33 11.33 11.13 10.43 10.43 10.03 A AB AB AB BC BC C 21 Phụ lục 11: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến chiều dài trái ớt Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-Way Analysis Of Variance over Variable (LLL) with values from to And over Variable (NT) with values from to VAriAble 3: CD A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-Value Prob -LLL 0.06 0.028 0.94 0.4191 NT 0.57 0.096 3.24* 0.0394 Error 12 0.35 0.030 Non-additivity 0.03 0.033 1.13 Residual 11 0.32 0.029 -Total 20 0.99 -Grand Mean= 4.526 Grand Sum= Coefficient of Variation= 95.050 Total Count= 3.80% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.03000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3081 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.510 4.420 4.760 4.640 4.533 4.203 4.617 Ranked Order ABC BC A AB AB C AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 68 = = = = = = = 4.760 4.640 4.617 4.533 4.510 4.420 4.203 A AB AB AB ABC BC C 21 Phụ lục 12: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến đường kính trái Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: dk A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.11 0.8975 nt 0.03 0.005 1.60ns 0.2298 Error 12 0.04 0.003 Non-additivity 0.01 0.006 1.88 Residual 11 0.03 0.003 -Total 20 0.07 -Grand Mean= 0.843 Grand Sum= Coefficient of Variation= 17.700 6.79% Means for variable (dk) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 0.836 0.850 0.843 Means for variable (dk) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 0.850 0.883 0.867 0.817 0.767 0.883 0.833 69 Total Count= 21 Phụ lục 13: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến hàm lượng chất khô trái ớt Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-Way Analysis of Variance over Variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: HLCK A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees Of Sum Of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 8.93 4.463 2.85 0.0968 NT 15.99 2.665 1.70ns 0.2032 Error 12 18.76 1.564 Non-additivity 0.68 0.682 0.41 Residual 11 18.08 1.644 -Total 20 43.68 -Grand Mean= 30.591 Grand Sum= Coefficient of Variation= 642.419 4.09% Means for Variable (HLCK) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 31.450 29.870 30.454 Means For Variable (HLCK) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 30.523 30.489 29.698 31.614 29.235 31.862 30.718 70 Total Count= 21 Phụ lục 14 : Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến trọng lượng trái Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TL1T A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.007 0.38 0.6909 NT 0.25 0.041 2.15 0.1216 Error 12 0.23 0.019 Non-additivity 0.02 0.017 0.90 Residual 11 0.21 0.019 -Total 20 0.49 -Grand Mean= 1.570 Grand Sum= Coefficient of Variation= 32.970 8.78% Means for variable (TL1T) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 1.569 1.603 1.539 Means for variable (TL1T) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 1.677 1.323 1.637 1.593 1.637 1.560 1.563 71 Total Count= 21 Phụ lục 15 : Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến số trái trung bình Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sttc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 17852.67 8926.333 2.42 0.1307 nt 32890.67 5481.778 1.49ns 0.2625 Error 12 44219.33 3684.944 Non-additivity 1471.45 1471.449 0.38 Residual 11 42747.88 3886.171 -Total 20 94962.67 -Grand Mean= 463.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9730.000 13.10% Means For Variable (Sttc) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 465.857 497.714 426.429 Means For Variable (sttc) for eAch level of vAriAble (nt): Var Value Var Mean 450.667 399.667 486.333 526.667 491.000 463.667 425.333 72 Total Count= 21 Phụ lục 16: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến trọng lượng trái/cây Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TLTC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.033 6.39 0.0129 NT 0.19 0.031 6.02** 0.0042 Error 12 0.06 0.005 Non-additivity 0.00 0.000 0.07 Residual 11 0.06 0.006 -Total 20 0.31 -Grand Mean= 0.729 Grand Sum= Coefficient of Variation= 15.300 Total Count= 9.82% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1764 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 0.7567 0.5333 0.7933 0.8267 0.8000 0.7233 0.6667 Ranked Order A B A A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 73 = = = = = = = 0.8267 0.8000 0.7933 0.7567 0.7233 0.6667 0.5333 A A A A A AB B 21 Phụ lục 17: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến suất thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSO A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 28.56 14.278 6.30 0.0134 NT 81.93 13.654 6.03** 0.0041 Error 12 27.18 2.265 Non-additivity 0.37 0.370 0.15 Residual 11 26.81 2.437 -Total 20 137.66 -Grand Mean= 15.291 Grand Sum= Coefficient of Variation= 321.121 Total Count= 9.84% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 2.265 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.753 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 15.84 11.18 16.63 17.34 16.86 15.17 14.03 Ranked Order A B A A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 74 = = = = = = = 17.34 16.86 16.63 15.84 15.17 14.03 11.18 A A A A A AB B 21 Phụ lục 18: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến NSLT Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 20.65 10.324 6.30 0.0134 NT 59.24 9.873 6.03** 0.0041 Error 12 19.65 1.638 Non-additivity 0.27 0.267 0.15 Residual 11 19.39 1.762 -Total 20 99.54 -Grand Mean= 13.003 Grand Sum= Coefficient of Variation= 273.060 Total Count= 9.84% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.638 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.192 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 13.47 9.503 14.14 14.74 14.34 12.90 11.93 Ranked Order A B A A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 75 = = = = = = = 14.74 14.34 14.14 13.47 12.90 11.93 9.503 A A A A A AB B 21 Phụ lục 19: Kết xử lý thống kê ảnh hưởng công thức phân đến NSTT Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 19.83 9.915 6.30 0.0134 NT 56.89 9.482 6.03** 0.0041 Error 12 18.87 1.573 Non-additivity 0.26 0.257 0.15 Residual 11 18.62 1.693 -Total 20 95.60 -Grand Mean= 12.743 Grand Sum= Coefficient of Variation= 267.601 Total Count= 9.84% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.573 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.128 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 13.20 9.313 13.86 14.45 14.05 12.64 11.69 Ranked Order A B A A A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 76 = = = = = = = 14.45 14.05 13.86 13.20 12.64 11.69 9.313 A A A A A AB B 21 Phụ lục 20: Quy trình trồng ớt thí nghiệm NST Giai đoạn - 15 Vật liệu Th máy cày, bón vơi 100 kg/1000 Cày đất, phơi ải, rải vôi m2 Thuê máy chuyên dụng lên liếp cao 20 Cày lên luống, lên liếp, -7 cm, rộng 1,2 m, dài 35 m, phân chuồng bón phân chuồng -3 Trồng Cơng việc thực ruộng liều lượng tấn/1000 m2 Xới luống, tưới nước, rải Rải thuốc Vifuran – 3G (1kg thuốc diệt nấm tuyến thuốc/1000 m2) thuốc độc trùng, bón phân hữu vi nên phải cận thận dùng Phân hữu sinh Sông Gianh, phủ bạt vi sinh rải 25 kg/1000 m2 Bạt phủ nông nghiệp rộng 1,2 m Sáng đục lỗ bạt Chiều Dùng lon sữa để đục lỗ trồng ruộng Tưới nước Vòi phun hoa sen Chia phân bón thúc lần Ngâm phân thùng, có kí hiệu thành phần phân biệt sau tưới nước phân Ngâm phân nước phải tưới nước (phần 1/thúc 1) Bón thúc lần Tưới nước phân Dùng gáo múc phân tưới Tưới nước Dùng máy bơm vòi phun hoa sen Làm cỏ đợt 1, tưới nước Phun phân bón 13 14 Dùng tay nhặt cỏ gốc, dùng cuốc Bioking – L (10ml/16lit/ 500 m2) Ngâm phân tưới (phần 2/thúc 1) Tưới nước phân (phần Dùng gáo múc tưới 77 2/thúc 1) Score 250EC (20 ml/16 lít) Phun thuốc trừ bệnh 15 Sáng tưới nước Ngâm phân tưới (phần 21 Dùng gáo múc phân tưới 3/thúc 1) 23 Confidor 700WG (2g/16 lít), Kasumin Phun thuốc trừ sâu, bệnh 2SL (40ml/16 lít) Phân bón thúc lần chia 29 phần Ngâm phân thùng, có kí hiệu Ngâm phân tưới (phần phân biệt 1/thúc 2) Bón 30 thúc lần Tưới nước phân (phần 1/thúc 2) Actara 25WG ( 1g/8 lít nước) Phun thuốc trừ sâu, bệnh Ditacin 8L (12 ml/16 lít) Ngâm phân tưới (phần 36 Ngâm phân thùng, có kí hiệu 2/thúc 2) phân biệt Làm cỏ, tưới nước Tưới nước phân (phần 37 2/thúc 2) Tưới nước Ngắt tay Ngắt ớt Cây tre cao 1m, cắm cách gốc 20 cm Cắm chà 40 Phân bón đậm đặc Grow Plus (20 Tưới phân bón ml/16 lít), phân bón Bortrac (20 ml/16 lít) 45 46 Bón Bón tồn lượng phân Phân bón bỏ bạt phủ nơng thúc thúc lần nghiệp, cách gốc khoảng 10 cm lần Cột chà Cột chà băng dây nilong Phun thuốc trừ sâu bệnh Score 250EC (20 ml/16 lít Actara 78 25WG ( 1g/8 lít nước) 47 Tưới nước 52 Tưới phân bón , làm cỏ 60 Dùng bét phun Phân bón Arrow siêu canxi, phân bón Bortrac (20 ml/16 lít) Phun thuốc phòng trừ sâu, Actara 25WG ( 1g/8 lít nước) bệnh Ditacin 8L (12 ml/16 lít) Phân bón đậm đặc Grow Plus (20 67 ml/16 lít), Phân bón Arrow siêu Tưới phân bón canxi, phân bón Bortrac (20 ml/16 lít) 68 Tưới nước, làm cỏ 80 Phun thuốc phòng trừ Tưới bét phun Confidor 700WG (2g/16 lít), Kasumin 2SL (40ml/16 lít) Hái tay, túi đựng ớt có kí hiệu, 85 Thu hoạch Hái ớt cân, thùng chứa Tưới phân bón Phân bón Arrow siêu canxi, phân bón Bortrac (20 ml/16 lít) Bón 90 thúc lần 91 97 Bón tồn lượng phân Phân bón bỏ bạt phủ nông thúc lần nghiệp, cách gốc khoảng 15 - 20 cm Làm cỏ Bằng cuốc Chín rộ Cách ngày hái lần Thùng chứa cách ly mặt đất 79 ... iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách chữ viết tắt x Chương 1: GIỚI THI U 01 1.1 Đặt vấn đề ... xanh lam tím Hoa có – cánh, có cuống dài khoảng 1,5 cm, đài ngắn có dạng chng – dài khoảng mm bọc lấy Nhụy đơn giản có màu trắng tím Hoa có – nhị đực với ống phấn màu xanh da trời tím trắng xanh... 2,3) NT 7A : 170 N – 306 P2O5 – 235 K2O (1 : 1,8 : 1,3) x Chương GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Rau loại thực phẩm cần thi t cho đời sống hàng ngày thay rau có vị trí quan trọng sức khoẻ người
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ỚT (Capsicum annuum L.) TRỒNG TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI, VỤ XUÂN HÈ 2011 , ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ỚT (Capsicum annuum L.) TRỒNG TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI, VỤ XUÂN HÈ 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay