THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN Nhiệm vụ 14,15, 16

27 61 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:17

CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM • CHỦ ĐỀ: THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN THÀNH VIÊN MSSV 1/PHAN THỊ LINH 56130079 2/VŨ THỊ HUYỀN NGA 56130028 3/LÊ THỊ NA 56130043 4/LÊ THỊ MAI LÝ 56130179 5/LÊ NGỌC MAI 56136678 6/ĐINH THỊ THU Lệ 56136319 7/VÕ THỊ NƯỜNG 8/ TRẦN THỊ THẢO PHƯƠNG 56136757 56130143 9/CHÂU THỊ KHÁNH LINH 56131088 10/ ĐẶNG THỊ THIÊN PHÚ 56131705 11/NGUYỄN TRÚC LINH GIANG 55130367 12/BÙI THỊ MINH THU56131205 13/VŨ DƯƠNG QUANG MINH 56131208  NHIỆM VỤ CHÍNH NHIỆM VỤ 14: CHUẨN BỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 15: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH NHIỆM VỤ 16: THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC 5: THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN • Bước nhằm cung cấp công cụ lập kế hoạch, triển khai theo dõi kết việc áp dụng giải pháp sản xuất xác định • Các giải pháp lựa chọn cần đưa vào thực Song song với giải pháp xác định này, có số giải pháp có chi phí thấp khơng cần chi phí, thực sau đề xuất (như bịt rò rỉ, thu gom chất thải rắn trước vệ sinh nhà xưởng, khóa van khơng sử dụng,…) Với giải pháp lại, cần có kế hoạch thực cách có hệ thống Để chuẩn bị thực giải pháp SXSH cần lập kế hoạch triển khai cách khoa học để dễ theo dõi đánh giá hiệu giải pháp mang lại NHIỆM VỤ 14: CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CHUẨN BỊ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN • Liệt kê chi tiết thông số kỹ thuật trình chế biến • Chuẩn bị kế hoạch thực chi tiết: • Thực giải pháp nào? • Các bước chi tiết (nếu cần) • Ai người chịu trách nhiệm • Ai phân tích/ đánh giá kết • Người hỗ trợ/ kiểm tra • Thời gian thực • Thời gian hồn thành (dự tính) • Cách thức theo dõi, đánh giá hiệu Bảng 3.14 hỗ trợ lập kế hoạch thực Kế hoạch bao gồm cá nhân hay nhóm có trách nhiệm thực hiện, tiến độ thực thời gian cần phải hồn thành Ví dụ kế hoạch thực Focovev (Tinh bột sắn) Nhận xét: Cách thức quan trắc, đánh giá việc thực dự án nên ghi cụ thể (ví dụ qian trắc thơng số gì, tần suất nào,…) Đánh giá so sánh lựa chọn thiết bị phù hợp từ nhà cung cấp khác • Việc đánh giá so sánh thiết bị giúp tìm thiết bị phù hợp với nhu cầu sản xuất công ty Không mang lại hiệu cao suất mà giúp tiết kiệm chi phí • ví dụ: - Trong cơng đoạn băm, nghiền sắn sản xuất tinh bột sắn lựa chọn dao có số lượng lưỡi dao nhiều, tốc độ băm, nghiền nhanh thay dao có số lượng lưỡi dao ít, tốc độ chậm hội đơn giản giảm thất thoát tinh bột • Thiết bị mài cưa đại trống quay đường kính 40 - 50cm, dài 30 - 50cm với lưỡi dao cưa bố trí dọc rãnh khắc mặt trống Mỗi lưỡi dao có từ -10 cưa/cm, đặt cách - 10mm, cao bề mặt trống 1mm Tốc độ quay tối ưu trống 1.000 vòng/phút Hiệu suất mài tách bột đạt khoảng 85% sau lần mài thứ đạt 90% sau lần mài thứ Các giải pháp SXSH cần thực theo thứ tự ưu tiên sau : • Các giải pháp đơn giản, khơng tốn chi phí đầu tư thấp cần ưu tiên thực giai đoạn q trình đánh giá SXSH • Các giải pháp lựa chọn dựa vào kết phân tích tính khả thi kinh tế, mơi trường cần đưa vào kế hoạch hành động thực sau ban lãnh đạo phê duyệt • Trong trình thực giải pháp cần giám sát, đánh giá so sánh kết thực tế giải pháp mang lại với dự tính phác thảo đánh giá kỹ thuật Nếu kết thực tế không đạt tốt dự tính nên tìm hiểu ngun nhân để kịp thời trình lãnh đạo NHIỆM VỤ 15: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH • Các phương châm cần nhớ rõ: • Thực từ dễ đến khó • Kiên trì thuyết phục • Lấy hiệu thực tế chứng minh Nhiệm vụ 16: Theo dõi đánh giá kết Mục đích: • Xác định hiệu giải pháp/nhóm giải pháp SXSH đề xuất • Khả áp dụng giải pháp thực tế sản xuất Quan trắc đánh giá • Tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, lượng • Mức độ thải • Đánh giá kết sau thời gian đưa vào thực giải pháp (hiệu kinh tế, mơi trường, tính ổn định,…) • Quyết định đưa vào quy trình sản xuất loại bỏ Các điểm cần lưu ý trình đánh giá • Chọn lựa phương pháp đo đếm phù hợp (thay đổi lượng chất thải, mức độ tiêu hao nguồn lực, lợi nhuận đạt được) • Quan tâm tới thay đổi tổng lượng loại sản phẩm q trình đánh giá • Quan tâm tới vệ sinh – an tồn thực phẩm q trình thử nghiệm giải pháp Quan trắc thơng số: • Tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, lượng, nước, đá • Mức độ thải Một số phương pháp sử dụng đánh giá • So sánh kết trước sau thực giải pháp • Theo dõi lượng tiêu thụ so sánh số liệu vào ngày có lượng loại ngun liệu/thành phẩm • Tính tốn lượng tiết kiệm /đơn vị thành phẩm • Ước tính lượng tiết kiệm/tháng, quí năm Bảng đánh giá kết Báo cáo kết thực • Kết thực giải pháp báo cáo cho trưởng nhóm • Báo cáo tổng hợp sau giai đoạn thực (1 tháng/3 tháng) cho: Ban lãnh đạo công ty Các phận liên quan trình thực • Phổ biến, rút kinh nghiệm tồn nhóm SXSH • Tun truyền tới tồn thể cán - công nhân viên VIDEO SXSH TRONG NGÀNH SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... MINH 56131208  NHIỆM VỤ CHÍNH NHIỆM VỤ 14: CHUẨN BỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 15: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH NHIỆM VỤ 16: THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC 5: THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN • Bước nhằm... giải pháp mang lại NHIỆM VỤ 14: CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CHUẨN BỊ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN • Liệt kê chi tiết thơng số kỹ thuật q trình chế biến • Chuẩn bị kế hoạch thực chi tiết: • Thực giải pháp nào?... thời trình lãnh đạo NHIỆM VỤ 15: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SXSH • Các phương châm cần nhớ rõ: • Thực từ dễ đến khó • Kiên trì thuyết phục • Lấy hiệu thực tế chứng minh Nhiệm vụ 16: Theo dõi đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN Nhiệm vụ 14,15, 16, THỰC HIỆN SẢN XUẤT SẠCH HƠN Nhiệm vụ 14,15, 16, Đánh giá kết quả thực hiện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay