ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH RA RỄ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH VÚ SỮA CHIẾT TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG

58 24 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:14

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH RA RỄ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH VÚ SỮA CHIẾT TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THANH BÌNH Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 i    ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỔNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH RA RỄ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH VÚ SỮA CHIẾT TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN THANH BÌNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ths Thái Nguyễn Diễm Hương Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 ii    LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học tất thầy cô giáo truyền đạt kiến thức dạy dỗ em suốt khóa học Chân thành cảm ơn Thái Nguyễn Diễm Hương, Bộ Môn Cây Lương Thực – Rau – Hoa – Quả, trường Đại Học Nông Lâm, tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Trì, Bộ Môn Sinh Lý Thực Vật kỹ sư Ngô Quang Thọ cung cấp hóa chất để tơi thực đề tài Chân thành cảm ơn hộ gia đình xã Long Hưng, Bàng Long, Vĩnh Kim góp nhiều ý kiến xác đáng cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để hoàn thành tốt đề tài Chân thành cảm ơn hộ ông Nguyễn Văn Cường tạo điều kiện giúp tơi thực đề tài Cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp iii    TĨM TẮT NGUYỄN THANH BÌNH, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 “Điều tra tình hình nhân giống nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích rễ đến rễ cành vú sữa chiết huyện Châu Thành – Tiền Giang” Giáo viên hướng dẫn ThS THÁI NGUYỄN DIỄM HƯƠNG Mục tiêu: Đề tài thực nhằm tìm hiểu kỹ thuật nhân giống vú sữa mà người dân áp dụng địa phương, từ có khuyến cáo thích hợp; xác định loại nồng độ chất kích thích rễ sử dụng chiết cành mang lại hiệu cao, rễ nhiều, rút ngắn thời gian chiết Điều tra tình hình nhân giống vú sữa huyện Châu Thành – Tiền Giang Phương pháp: điều tra ngẫu nhiên 30 hộ theo mẫu vấn xã Long Hưng, Bàng Long, Vĩnh Kim huyện Châu Thành – Tiền Giang Kết điều tra cho thấy Diện tích trồng vú sữa 30 hộ điều tra xã 112.000 m2, diện tích trung bình hộ 3.733 m2 Về tình hình nhân giống: 100 % hộ nơng dân nhân giống phương pháp chiết với mục đích trồng vườn nhà (53,3 %) hồn tồn khơng sử dụng hóa chất nhân giống 53,3 % hộ chọn cành chiết có đường kính 0,5 – cm (chiếm tỉ lệ cao nhất), chiều dài vết khoanh không phụ thuộc vào đường kính cành, vật liệu bó bầu chủ yếu sử dụng nilong trắng (100 %), độn bầu chủ yếu xơ dừa (chiếm tỉ lệ 83,3 %) Về kỹ thuật trồng chăm sóc: đa số người dân trồng với kỹ thuật khác Số hộ trồng với khoảng cách m x m chiếm tỷ lệ cao (80 %) iv    Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích rễ đến rễ cành vú sữa chiết huyện Châu Thành - Tiền Giang” Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố với nghiệm thức lần lập lại Nghiệm thức ĐC (để tự nhiên), nghiệm thức xử lý cành chiết NAA với nồng độ 750 ppm, nghiệm thức xử lý NAA 1.500 ppm, nghiệm thức xử lý hợp chất ENDO ROOTS SOLUBLE nồng độ 1.000 ppm, nghiệm thức xử lý hợp chất ENDO ROOTS SOLUBLE nồng độ 2.000 ppm Sau bó bầu 14 tuần tỉ lệ cành rễ nghiệm thức khơng có khác biệt Nghiệm thức xử lý ENDO 1.000 ppm cho số rễ cao 5,4 rễ/cành khác biệt có ý nghĩa so với ĐC nghiệm thức lại, thấp nghiệm thức ĐC 1,4 rễ/cành Về chiều dài rễ nghiệm thức xử lý NAA 1.500 ppm đạt chiều dài rễ cao 39,2 mm khác biệt có ý nghĩa so với ĐC, thấp nghiệm thức xử lý NAA 750 ppm (11,4 mm) v    MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Nội dung 1: 1.2.2 Nội dung 2: 1.3 Gới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc phân bố 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.3 Điều kiện sinh thái 2.4 Những giống phổ biến 2.5 Kỹ thuật trồng chăm sóc 2.6 Sâu bệnh 2.7 Thu hoạch cách bảo quản 10 2.8 Một số vấn đề nhân giống 10 2.8.1 Nhân giống hạt 10 vi    2.8.2 Nhân giống phương pháp chiết 11 2.8.3 Nhân giống phương pháp giâm hom 13 2.8.4 Nhân giống phương pháp ghép 15 2.8.5 Nhân giống phương nuôi cấy mô 16 2.8.6 Chất điều hòa sinh trưởng NAA 17 2.8.7 Một số nghiên cứu NAA 17 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.2 Điều kiện thí nghiệm 18 3.3 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 19 3.3.1 Nội dung 1: 19 3.3.1.1 Phương pháp 19 3.3.1.2 Đối tượng điều tra 19 3.3.2 Nội dung 2: 19 3.3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 19 3.3.2.2 Bố trí thí nghiệm 20 3.3.2.3 Phương pháp tiến hành 20 3.3.2.4 Chỉ tiêu theo dõi: 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Nội dung 1: 22 4.1.1 Diện tích vườn 22 4.1.2 Phân bố khoảng cách trồng 22 vii    4.1.3 Giống trồng biện pháp nhân giống 23 4.1.4 Nguồn giống mục đích sản xuất 24 4.1.5 Tiêu chuẩn chọn cành chiết 24 4.1.6 Thông số cành chiết 25 4.1.7 Vật liệu bó bầu vật liệu độn bầu 25 4.1.8 Tỉ lệ thành công 26 4.1.9 Thời gian cắt cành chiết 27 4.2 Nội dung 2: 27 4.2.1 Chỉ tiêu tỉ lệ cành rễ 27 4.2.2 Chỉ tiêu số rễ 28 4.2.3 Chỉ tiêu chiều dài rễ 31 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 36 viii    DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu thời tiết …………………………………………………………… 18 Bảng 4.1: Phân bố diện tích vườn 22  Bảng 4.2: Phân bố khoảng cách trồng 23  Bảng 4.3: Nguồn giống mục đích sản xuất 24  Bảng 4.4: Đường kính cành chiết 24  Bảng 4.5: Chiều dài vết khoanh 25  Bảng 4.6: Vật liệu độn bầu vật liệu bó bầu 26  Bảng 4.7: Tỉ lệ thành công 27  Bảng 4.8:Ảnh hưởng hóa chất đến tỉ lệ rễ cành vú sữa chiết 28  Bảng 4.9: Ảnh hưởng hóa chất đến số rễ cành vú sữa chiết 29  Bảng 4.10: Ảnh hưởng hóa chất đến chiều dài rễ 30  ix    DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Cành vú sữa chiết 10 tuần sau bó bầu 31  Hình 4.2: Cành vú sữa chiết 12 tuần sau bó bầu 31  Hình 4.3: Cành vú sữa chiết 14 tuần sau bó bầu 32  34    TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt HÀ THANH HOÀNG, 2005 Ảnh hưởng kích thước cành nồng độ NAA đến rễ cành chiết mận Hồng Thái Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) NGUYỄN VĂN KẾ, 2008 Bài giảng ăn nhiệt đới Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh TRƯƠNG PHAN KHẢI, 2002 Ảnh hưởng tuổi gốc ghép phương pháp ghép đến tỉ lệ thành công sinh trưởng hai giống cam sành( Citrus nobilis Lour var.nobilis) Quýt Đường ( Citrus reticulate Blanco) Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) TRẦN THỊ THÙY LINH, 2008 Ảnh hưởng NAA đường kính cành đến rễ cành mận chiết thí nghiệm vật liệu bao mận Hồng Thái Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) LÊ THỊ MAI, 2009 Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng phát triễn dâu tây ( Fragaria vesca L ) trồng thủy canh nhà kính huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) VŨ THU NGÀ, 2004 Ảnh hưởng NAA đến khả rễ giống tiêu: tiêu Ấn Độ, tiêu Trâu Lai, tiêu Vĩnh Linh, tiêu Phú Quốc nhân giống hom Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nơng học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN, 2009 Ảnh hưởng giá thể nồng độ NAA đến rễ cành giâm son môi ( Aeschynanthus radicans Jack ) 35    Chợ Lách Bến Tre Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) NGUYỄN CHÂU NIÊN, 2000 Tìm hiểu ảnh hưởng FFC, NAA đền rễ cành chiết nhãn, chanh, bưởi cam, ổi theo dõi tăng trưởng ổi, nhãn, xoài sau sử lý FFC NAA Tìm hiểu ảnh hưởng AA đến tăng trưởng số giống rau xà lách Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY, 2005 Nghiên cứu nồng độ NAA số mắt cành cho việc giâm cành chanh Volka làm góc ghép Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nơng học, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) TRẦN CÔNG THIỆN, 2009 Phương pháp phân tích thống kê dân số trùng, cỏ dại & thiệt hại trồng NGUYỄN VŨ SƠN, 2007 Ảnh hưởng kiểu cắt, nồng độ NAA đến rễ sinh trưởng cành giâm số giống bưởi làm gốc ghép Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) LƯU VÂN, 2010 Báo diễn đàn doanh nghiệp Tài liệu nước MORTON, J 1987 Star Apple p 408–410 In: Fruits of warm climates Julia F Morton, Miami, FL Tài liệu từ internet NGUYÊN KHÊ, 2007 Bón phân cho vú sữa http//www.vietlinh.vn Phòng trừ sâu bệnh hại vú sữa http//www.tiengiangdost.gov.vn 36    PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu điều tra danh sách hộ điều tra ĐẠI HOC NÔNG LÂM TP.HCM NAM KHOA NƠNG HỌC CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ………… ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÚ SỮA - Số phiếu: ……………Ngày điều tra……………………………… THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:…………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Diện tích vườn:………………………… Diện tích trồng vú sữa:……… - Khoảng cách trồng:………………………………………………………… - Giống trồng:………………………………………………………………… TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG - Mục đích sản xuất giống: † trồng vườn nhà † bán địa phương † khác:……………………………………… - Nguồn giống: † tự để giống † mua sở sản xuất † mua Viện ăn † khác:……………………………………………… - Thời điểm nhân giống:……………………………………… - Biện pháp nhân giống: † hạt † chiết † ghép † khác:……………………………… + Nếu nhân giống hạt: * Có xử lý hạt trước gieo khơng? † có † khơng * Cách xử lý:……………………………………………………… * Giá thể gieo ươm:……………………………………………… + Nếu nhân giống phương pháp ghép: * Kiểu ghép thường sử dụng 37    † ghép áp thật † ghép đeo bầu † ghép nêm † khác:………………………………………… * Tỉ lệ thành công:…………………………………………… * Chăm sóc trước ghép:…………………………………………… * Giống làm gốc ghép:………………………… * Tuổi kích thước gốc ghép:………………………… * Cách chọn cành ghép:…………………………………………………… * Cách ghép (mở miệng gốc ghép cách mặt đất bao nhiêu….):…………… * Thời gian đạt tiêu chuẩn xuất vườn:………… * Tiêu chuẩn xuất vườn:……………………………… * Chăm sóc sau ghép: ………………………………………………… * Bệnh thường gặp sau ghép:……………………………… + Nếu nhân giống phương pháp chiết cành: † khơng * Bón phân cho mẹ trước chiết: † có * Nếu có, liều lượng thời điểm bón nào? * Tiêu chuẩn chọn cành : ** Đường kính cành: †
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH RA RỄ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH VÚ SỮA CHIẾT TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH RA RỄ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH VÚ SỮA CHIẾT TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay