KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT 07 GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

72 28 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT 07 GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007-2011 SVTH: NGUYỄN THÁI VŨ Tháng 08/2011 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT 07 GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH Tác giả Nguyễn Thái Vũ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS Hồ Tấn Quốc Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng học thầy cô truyền thụ nhiều kiến thức quý báu dành tình cảm tốt đẹp cho Tơi suốt thời gian hoc tập vừa qua - ThS Hồ Tấn Quốc tận tình hướng dẫn tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ Tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Gia đình bạn bè thân hữu quan tâm động viên chia sẻ tôi, giúp vượt qua khó khăn trở ngại q trình học tập hồn tất khóa luận Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Nguyễn Thái Vũ ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát khả sinh trưởng, phát triển suất 07 giống đậu xanh vùng đất xám bạc màu tại- Thủ Đức- Tp Hồ Chí Minh” Tiến hành từ ngày 15 tháng 02 đến 30 tháng năm 2011 trại Nông học Đơn yếu tố thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẩu nhiên gồm nghiệm thức với lần lặp lại, áp dụng quy trình kỹ thuật trồng quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2005) Nhằm xác định giống sinh trưởng tốt, kháng sâu bệnh hại cho suất cao phù hợp với điều kiện canh tác kết thu sau: -Tỷ lệ nảy mầm: ngày sau gieo TN128 có tỷ lệ mọc mầm cao (96,97%), giống có tỷ lệ thấp Đồng tiến (90,41%) - Chiều cao 63 NSG giống biến động từ 75,53 đến 53,23 cm, cao giống HL33-6 (75,53 cm) thấp (53,23 cm) khác biệt có ý nghĩa thống kê với giống khác ĐX 208 (65,06 cm) TN 128 (61,83 cm) Đồng tiến (53,23 cm) - Đường kính thân giống dao động từ 1,23 đến 1,37 cm khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê - Số quả/cây giống biến động khoảng 13,9 đến 17,8 quả/cây Giống đạt cao khác biệt với giống lại TN128 (17,8 quả/cây) - Số hạt/quả: cao giống HMTD (11,4 hạt/quả), TN128 (10,33 hạt/quả) thấp giống HL33-6 (8,06 hạt/quả) - Tỷ lệ đậu khác biệt có ý nghĩa thống kê giống tham gia thí nghiệm cao khác biệt với giống lại TN128 (48,52%) - Trọng lượng 1000 hạt khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê cao giống ĐX208 (71,7 g) thấp giống Đối chứng (64,4 g) - Năng suất thực thu giống có khác biệt có ý nghĩa thống kê, giống TN128 đạt suất cao (0,76 tấn/ha) khác biệt với giống lại khơng khác biệt với giống HMTD (0,69 tấn/ha), Đồng tiến (0,5 tấn/ha), Đối iii chứng (0,45 tấn/ha) Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giống HL33-6 (0,38 tấn/ha) - Khả chống đổ ngã tình hình sâu bệnh: hầu hết giống tham gia thí nghiệm khơng bị đổ ngã, bệnh khảm vàng virus, sâu đục làm giảm suất lớn nên đề biện pháp kỹ thuật từ sau trồng iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu đậu xanh 2.1.1 Sơ lược nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Vị trí phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật đậu xanh 2.1.3.1 Rễ 2.1.3.2 Thân 2.1.3.3 Lá 2.1.3.4 Hoa 2.1.3.5 Trái 2.1.3.6 Hạt 2.2 Nhu cầu sinh thái đậu xanh 2.2.1 Đất 2.2.2 Khí hậu 2.2.3 Ánh sáng 2.2.4 Nước 2.3 Tình hình sản xuất sử dụng đậu xanh giới Việt Nam v 2.3.2 Nghiên cứu sử dụng giống đậu xanh Việt Nam 10 2.3.3 Nghiên cứu sử dụng biện pháp kỹ thuật nâng cao suất đậu xanh nước 12 2.3.3.1 Kết nghiên cứu thời vụ gieo trồng đậu xanh 12 2.3.3.2 Kết nghiên cứu mật độ gieo trồng đậu xanh 12 2.3.3.3 Kết nghiên cứu bón phân cho đậu xanh 13 2.4 Một số giống đậu xanh triển vọng 14 2.4.1 Giống đậu xanh số 14 2.4.2 Giống đậu xanh T135 14 2.4.3 Giống đậu xanh Đông Xuân 208 14 2.4.4 Giống đậu xanh HL33-6 14 2.4.5 Giống đậu xanh 044 15 2.4.6 Giống đậu xanh V94-208 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.2 Đặc điểm khí hậu khu đất thí nghiệm 16 3.2.1 Đặc điểm khí hậu 16 3.2.2 Đặc tính lý hóa đất khu thí nghiệm 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.3.2 Quy mơ thí nghiệm 19 3.3.3 Quy trình kỹ thuật 19 3.3.3.1 Thời vụ:Thí nghiệm ngày 10/03/2011 19 3.3.3.2 Làm đất, lên luống 19 3.3.3.3 Mật độ: 19 3.3.3.4 Phân bón 19 3.3.3.5 Chăm sóc 19 3.3.3.6 Tưới nước 19 3.3.3.7 Thu hoạch 20 vi 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 20 3.4 Một số đặc điểm hình thái 20 3.4.2 Các tiêu sinh trưởng phát triển 20 3.4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất 22 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu 22 3.5 Xử lý thống kê 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống đậu xanh 23 4.1.1 Tỷ lệ nẩy mầm 23 4.1.2 Thời gian sinh trưởng qua giai đoạn 24 4.1.3 Chiều cao giống tham gia thí nghiệm 25 4.1.4 Đặc điểm thực vật giống tham gia thí nghiệm 28 4.1.5 Số hoa tỷ lệ đậu 29 4.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 30 4.3 Khả trì lá, tỷ lệ đổ ngã sâu bệnh hại 32 4.3.1 Khả chống đổ ngã trì 32 4.3.2 Ghi nhận sâu bệnh hại 32 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC 37 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CV Coeficient of variation CTV Cộng tác viên LLL Lần lặp lại LSD Least significant difference NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức ĐBSCL Đồng sông Cửu Long AVRDC Trung tâm nghiên cứu phát triển rau châu Á (Asian Vegetable Research and Development Center) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG trang Bảng 3.1: Đặc điểm khí tượng nơng nghiệp thời gian thí nghiệm 16 Bảng 3.2: Thành phần hóa lý tính khu đất thí nghiệm 18 Bảng 4.1: Tỷ lệ nẩy mầm giống đậu xanh tham gia thí nghiệm 23 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát triển giống đậu xanh qua thời kỳ 24 Bảng 4.3: Chiều cao giống đậu xanh qua thời kỳ (cm) 26 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) 27 Bảng 4.5: Màu sắc đường kính thân giống 28 Bảng 4.6: Số hoa, số trái tỷ lệ đậu trái giống thí nghiệm 29 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất suất 31 ix Means with the same letter are not significantly different Chiều cao hoa Thi nghiem yeu to RCBD 07:00 Thursday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read Number Thi nghiem yeu to RCBD of Observations 22 Used 07:00 Thursday, August 2, 2011 21 The ANOVA Procedure Dependent Variable: y Sum of Source DF Model Squares Mean Square F Value Pr > F 461.8190476 57.7273810 3.49 0.0255 Error 12 198.4066667 Corrected Total 20 660.2257143 16.5338889 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.699487 8.672553 4.066188 46.88571 Source k t DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 132.6200000 66.3100000 4.01 0.0464 329.1990476 54.8665079 3.32 0.0365 Thi nghiem yeu to RCBD 07:00 Thursday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 16.53389 7.234 7.572 7.776 7.912 8.006 8.073 47 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A Mean N t 53.800 NT3 50.367 NT1 47.667 NT7 45.800 NT2 45.600 NT6 44.433 NT4 40.533 NT5 A B A B A B A C B C B C B C B C B C B C C C Chiều cao đậu Thi nghiem yeu to RCBD 06:53 Friday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source Model DF Squares Mean Square F Value Pr > F 472.2114286 59.0264286 1.49 0.2587 Error 12 476.8352381 Corrected Total 20 949.0466667 Source 39.7362698 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.497564 11.61610 6.303671 54.26667 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 85.6980952 42.8490476 1.08 0.3710 t 386.5133333 64.4188889 1.62 0.2241 Thi nghiem yeu to RCBD 06:53 Friday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure 48 Duncan's Multiple Range Test for y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 39.73627 11.21 11.74 12.06 12.27 12.41 12.51 Means with the same letter are not significantly different Chiều cao thu hoạch Thi nghiem yeu to RCBD 06:48 Friday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1153.024762 144.128095 3.26 0.0324 Error 12 530.987619 Corrected Total 20 1684.012381 Source 44.248968 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.684689 9.916362 6.651990 67.08095 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 209.8323810 104.9161905 2.37 0.1356 t 943.1923810 157.1987302 3.55 0.0293 Thi nghiem yeu to RCBD 06:48 Friday, August 2, 2011 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for y 49 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 44.24897 16.59 17.30 17.75 18.07 18.31 18.49 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 76.533 NT3 73.833 NT4 71.967 NT1 65.067 NT6 63.933 NT2 61.833 NT7 56.400 NT5 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B B Tốc độ tăng trưởng giai đoạn phần cành-ra Class Levels Values K lll T NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.88353333 0.23544167 1.01 0.4795 Error 12 2.81093333 0.23424444 Corrected Total 20 4.69446667 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.401224 18.01444 0.483988 2.686667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F K 0.02026667 0.01013333 0.04 0.9578 T 1.86326667 0.31054444 1.33 0.3183 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 12 0.234244 Critical Value of t 2.17881 Least Significant Difference 0.861 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N A 3.1567 NT3 B A 3.0000 NT1 B A 2.6867 NT4 50 T B A 2.6600 NT6 B A 2.6433 NT7 B A 2.4800 NT2 2.1800 NT5 B Tốc độ tăng trưởng giai đoạn đậu quả- thu hoạch Thi nghiem yeu to RCBD 13:48 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.14741905 0.14342738 2.01 0.1328 Error 12 0.85564762 0.07130397 Corrected Total 20 2.00306667 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.572831 29.13033 0.267028 0.916667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 0.23715238 0.11857619 1.66 0.2304 t 0.91026667 0.15171111 2.13 0.1252 Thi nghiem yeu to RCBD 13:48 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Duncan's Multiple Range Test for y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 0.071304 4750 4972 5107 5196 5257 5301 51 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 1.1567 NT4 1.1367 NT3 1.0600 NT1 0.9467 NT6 0.8567 NT2 0.6933 NT5 A A A B A B A B A B A B A B A B A B B 0.5667 NT7 Chiều dài trái Thi nghiem yeu to RCBD 12:47 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1.98839048 0.24854881 2.50 0.0738 Error 12 1.19186667 0.09932222 Corrected Total 20 3.18025714 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.625229 3.682323 0.315154 8.558571 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 0.49580000 0.24790000 2.50 0.1241 t 1.49259048 0.24876508 2.50 0.0829 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 0.099322 5607 5868 6027 6132 6205 6257 52 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 8.8667 NT4 8.8567 NT6 8.7000 NT2 8.5933 NT7 8.4700 NT1 8.3600 NT5 A A A A A B A B A B A B A B A B B 8.0633 NT3 Đường kính thân Thi nghiem yeu to RCBD 13:23 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.10487619 0.01310952 0.77 0.6328 Error 12 0.20319048 0.01693254 Corrected Total 20 0.30806667 Source R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.340433 9.958553 0.130125 1.306667 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 0.06060952 0.03030476 1.79 0.2088 t 0.04426667 0.00737778 0.44 0.8414 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 53 12 Error Mean Square Number of Means Critical Range 0.016933 2315 2423 2489 2532 2562 2583 Means with the same letter are not significantly different Số hạt Thi nghiem yeu to RCBD 12:56 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 41.74857143 5.21857143 2.57 0.0684 Error 12 24.38095238 2.03174603 Corrected Total 20 66.12952381 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.631315 14.02683 1.425393 10.16190 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 19.13238095 9.56619048 4.71 0.0309 t 22.61619048 3.76936508 1.86 0.1706 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 2.031746 2.536 2.654 2.726 2.773 2.806 2.830 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 11.400 NT5 A 54 B A B A B A B A B A B A B A B A B A 10.833 NT4 10.800 NT1 10.367 NT6 10.333 NT7 9.333 NT2 B B 8.067 NT3 Số trái Thi nghiem yeu to RCBD 12:50 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 31.02571429 3.87821429 10.86 0.0002 Error 12 4.28666667 0.35722222 Corrected Total 20 35.31238095 F Value Pr > F R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.878607 3.799393 0.597681 15.73095 Source DF Anova SS Mean Square k 0.57166667 0.28583333 0.80 0.4718 t 30.45404762 5.07567460 14.21 F 0.0001 Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 10.1064818 5.0532409 2.71 0.1070 t 165.0496513 27.5082752 14.74 F Model 1818.130705 227.266338 1.37 0.3020 Error 12 1996.321295 166.360108 Corrected Total 20 3814.452000 R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.476643 20.70648 12.89807 62.29000 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 303.012771 151.506386 0.91 0.4283 t 1515.117933 252.519656 1.52 0.2532 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means 57 12 166.3601 Critical Range 22.95 24.02 24.67 25.10 25.39 25.61 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 70.53 NT1 70.50 NT7 68.30 NT6 65.63 NT2 58.88 NT4 56.57 NT3 A A A A A A A A A A A A 45.62 NT5 Khối lượng 1000 hạt (g) Thi nghiem yeu to RCBD 09:47 Thursday, August 1, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Model Squares Mean Square 142.1009524 17.7626190 Error 12 19.7504762 Corrected Total 20 161.8514286 Source F Value 10.79 Coeff Var Root MSE y Mean 0.877972 1.871309 1.282916 68.55714 Anova SS 0.0002 1.6458730 R-Square DF Pr > F Mean Square F Value Pr > F k 3.7828571 1.8914286 1.15 0.3494 t 138.3180952 23.0530159 14.01 F Model 1.02953352 0.12869169 2.38 0.0853 Error 12 0.64933276 0.05411106 Corrected Total 20 1.67886629 Source k R-Square Coeff Var Root MSE y Mean 0.613231 27.16591 0.232618 0.856286 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F 0.33083057 0.16541529 3.06 0.0845 59 t 0.69870295 0.11645049 Alpha Error Mean Square Critical Range 0.1218 0.05 Error Degrees of Freedom Number of Means 2.15 12 0.054111 4138 4332 4449 4526 4580 4618 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 1.1447 NT7 1.0497 NT6 0.9257 NT1 0.7880 NT4 0.7653 NT5 0.7547 NT2 A A A B A B A B A B A B A B A B A B B 0.5660 NT3 Năng suất thực thu Thi nghiem yeu to RCBD 12:40 Thursday, July 31, 2011 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values k lll t NT NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 Number of Observations Read 22 Number of Observations Used 21 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 0.45235238 0.05654405 6.13 0.0028 Error 12 0.11067619 0.00922302 Corrected Total 20 0.56302857 R-Square Coeff Var 60 Root MSE y Mean 0.803427 16.47686 Source 0.096037 0.582857 DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F k 0.08625714 0.04312857 4.68 0.0315 t 0.36609524 0.06101587 6.62 0.0028 Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Number of Means Critical Range 12 0.009223 1708 1788 1837 1869 1891 1907 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N t A 0.75667 NT7 0.69000 NT5 0.68667 NT6 A 0.62333 NT1 B C 0.50000 NT4 B C B C 0.44667 NT2 0.37667 NT3 A A A A A B B C C 61 ... Bón thúc đợt sau gieo 25 ngày, ta tiến hành bón thúc hoa tồn lượng phân lại kết hợp với làm cỏ, vun gốc 3.3.3.5 Chăm sóc - Dặm hạt tỉa bỏ xấu vào thời điểm ngày sau gieo - Phòng trừ cỏ dại: Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT 07 GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT 07 GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay