ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THỐI RỄ SẦU RIÊNG, XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NGOÀI ĐỒNG TẠI TIỀN GIANG

98 36 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THỐI RỄ SẦU RIÊNG, XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC ĐIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM NGỒI ĐỒNG TẠI TIỀN GIANG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN TĂNG THẾ HÀO Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 i ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THỐI RỄ SẦU RIÊNG, XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC ĐIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM NGOÀI ĐỒNG TẠI TIỀN GIANG Tác giả NGUYỄN TĂNG THẾ HÀO Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên cán hướng dẫn TS VÕ THỊ THU OANH ThS ĐẶNG THỊ KIM UYÊN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ – Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn ni dạy cha mẹ cho có ngày hôm – Tôi xin chân thành biết ơn: + TS Võ Thị Thu Oanh ThS Đặng Thị Kim Uyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài hoàn thành Luận Văn Tốt Nghiệp + Ban giám hiệu quý thầy cô trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học quý thầy cô khoa dạy suốt trình học trường + Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện cho tơi hồn thành Luận Văn Tốt Nghiệp Các anh chị môn Bảo Vệ Thực Vật dạy tơi suốt q trình thực đề tài tốt nghiệp + Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè nói chung bạn thực tập tốt nghiệp Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam nói riêng động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành Luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Nguyễn Tăng Thế Hào iii TÓM TẮT NGUYỄN TĂNG THẾ HÀO, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Điều tra tình hình bệnh thối rễ sầu riêng, xác định tác nhân gây bệnh hiệu số loại thuốc hóa học, sinh học điều kiện phòng thí nghiệm đồng Tiền Giang Giảng viên cán hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh, ThS Đặng Thị Kim Uyên Thời gian thực hiện: từ tháng đến tháng năm 2011 Mục đích nghiên cứu: – Nắm bắt tình hình gây hại, xác định tác nhân gây bệnh địa phương – Tìm loại thuốc phòng trị bệnh với hiệu cao điều kiện phòng thí nghiệm ngồi đồng Địa điểm thực hiện: Xã Tam Bình Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Bộ môn Bảo vệ thực vật, Viện nghiên cứu ăn miền nam Nội dung thực hiện: Điều tra tình hình bệnh thối rễ sầu riêng xã Tam Bình Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Xác định tác nhân gây bệnh thối rễ sầu riêng địa phương xác định khoảng nhiệt độ, khoảng pH thích hợp cho sinh trưởng tác nhân gây bệnh iv Xác định hiệu số loại thuốc hóa học sinh học phòng trừ bệnh điều kiện phòng thí nghiệm ngồi đồng Kết thu được: Qua điều tra cho thấy Tam Bình có 22,86 % số nhiễm bệnh 10 vườn với mức độ gây hại 13,71 % Ngũ Hiệp tỷ lệ 30,71 % với mức độ gây hại đạt 18,43 % Bên cạnh có loại bệnh hại khác như: thán thư Colletotrichum gloeosporioides (chiếm 100 % số vườn điều tra), đốm rong Celphaleuros virescens (100 %), xì mủ thân Phytophthora palmivora (50 %), sâu đục thân Plocaederus ruficoruis (100 %), mọt đục thân Xyleborus sp (50 %) Qua tần số xuất cao phân tích mẫu bệnh phòng thí nghiệm cộng với kết chủng tác nhân gây bệnh trở lại theo quy tắc Koch nhà lưới đưa đến kết luận nấm Pythium sp tác nhân gây bệnh chính, tác nhân phụ nấm Phytophthora sp Fusarium sp làm cho mức độ bệnh trầm trọng thêm Các thí nghiệm phòng nhiệt độ tối thích cho nấm Pythium sp sinh trưởng 30 oC, mức pH tối thích cho nấm 5,5 – Qua thí nghiệm thuốc phòng thấy loại thuốchiệu lực cao Ridomil gold, Norshield, Aliette hẳn loại thuốc lại việc ức chế phát triển khuẩn lạc nấm Pythium sp Kết thí nghiệm thuốc vườn cho thấy hiệu cao thuốc Ridomil gold việc giảm tỷ lệ rễ thối mật số khuẩn lạc nấm Pythium sp đất Các loại thuốc lại thể hiệu gần Ridomil gold thuốc Norshield Aliette v MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng biểu đồ ix Danh sách hình x Chương 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sầu riêng 2.2 Kỹ thuật canh tác .7 2.2.1 Yêu cầu ngoại cảnh sầu riêng 2.2.2 Thiết kế vườn trồng sầu riêng .8 2.2.3 Nhân giống sầu riêng .8 2.2.4 Mùa vụ cách trồng .9 2.2.5 Chế độ nước tưới 2.2.6 Chế độ phân bón 10 vi 2.2.7 Tỉa cành tạo tán 11 2.2.8 Xử lý hoa 12 2.3 Sâu bệnh hại sầu riêng .13 2.3.1 Sâu hại 13 2.3.2 Bệnh hại 15 2.4 Đặc điểm bệnh thối rễ sầu riêng 17 2.5 Một số kết nghiên cứu liên quan .20 2.5.1 Trong nước 20 2.5.2 Ngoài nước 21 2.6 Đặc điểm số loại thuốc dùng thí nghiệm 22 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 27 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Vật liệu thiết bị, dụng cụ nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Điều tra tình hình bệnh thối rễ sầu riêng 29 3.3.2 Thí nghiệm xác định tác nhân gây bệnh .31 3.3.2.1 Phân lập tác nhân gây bệnh .31 3.3.2.2 Kiểm chứng tác nhân gây bệnh 32 3.3.3 Thí nghiệm nhiệt độ 35 3.3.4 Thí nghiệm pH 36 3.3.5 Thí nghiệm thuốc phòng .36 3.3.6 Thí nghiệm thuốc đồng .38 3.4 Xử lý số liệu 40 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1 Kết điều tra tình hình bệnh .42 4.1.1 Thông tin chung tình hình canh tác 42 4.1.2 Triệu chứng bệnh điển hình 45 vii 4.1.3 Tình hình bệnh 46 4.1.4 Kết phân lập tác nhân gây bệnh .48 4.2 Kết thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh 51 4.3 Kết thí nghiệm nhiệt độ .53 4.4 Kết thí nghiệm pH .54 4.5 Kết thí nghiệm thuốc phòng 55 4.6 Kết thí nghiệm thuốc ngồi đồng .57 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC .69 Phụ lục 69 Phụ lục 70 Phụ lục 76 Phụ lục 77 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: bảo vệ thực vật CFU: Colony Forming Unit cs: cộng CSB: số bệnh – mức độ gây hại CV: Coefficient of Variation – độ lệch tiêu chuẩn tương đối ĐC: đối chứng LLL: lần lặp lại LSD: Least Significant Difference Test MPBB: mức phổ biến bệnh ns: số trung bình cột không khác mặt thống kê NT: nghiệm thức SXLL1: sau xử lý lần TB: trung bình TLCB: tỷ lệ bệnh TXLT: trước xử lý thuốc ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ Bảng 3.1: Qui ước nghiệm thức thí nghiệm nhiệt độ 35 Bảng 3.2: Qui ước nghiệm thức thí nghiệm pH 36 Bảng 3.3: Qui ước nghiệm thức cho thí nghiệm thuốc phòng 37 Bảng 3.4: Qui ước nghiệm thức thí nghiệm thuốc đồng 38 Bảng 4.1: Tần số xuất (%) nấm bệnh mẫu theo dõi 48 Bảng 4.2: Kết thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh 51 Bảng 4.3: Đường kính khuẩn lạc nấm Pythium sp (cm) thí nghiệm nhiệt độ 53 Bảng 4.4: Đường kính khuẩn lạc nấm Pythium sp (cm) thí nghiệm pH 55 Bảng 4.5: Hiệu thuốc (%) thí nghiệm thuốc phòng 56 Bảng 4.6: Tỷ lệ rễ thối (%) thí nghiệm thuốc ngồi đồng 57 Bảng 4.7: Mật số khuẩn lạc nấm Pythium sp (cfu/ml) thí nghiệm thuốc ngồi đồng 60 Biểu đồ 1: Tình hình bệnh thối rễ sầu riêng địa phương điều tra 47 2800 4000 2000 Hồ Văn Phú Trần Xuân Cường 1200 Nguyễn Thanh Hòa Long Quới Ch án h 30 00 Ngũ Hiệp Nguyễn Thị Nhì Bình Đức 73 Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Mongthon Mongthon Chuồng bò Chuồng bò Chuồng bò Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Chuồng bò Chuồng bò Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh 45 x x 45 x x 45 50 35 x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 20 10 0 50 42 60 38 70 48 6000 3000 Lê Văn Thương Tân Sơn Lê Văn Nhớ 74 Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Ri Ri Ri Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh x x x x x x x x x x x x x x 110 x x x x 50 x x x x 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 35 15 40 25 2000 Phạm Văn Dũng 6000 Nguyễn Văn Năm 5200 1000 Tân Đơng Hòa Thinh Trần Văn Đực Thủy Tây Đoàn Thị Ngọc Nga 75 Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Khổ qua xanh Ri Ri Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Ri Ri Ri Ri Ri Mongthon Mongthon x x x 32 x 30 x x x x x x 130 120 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 20 10 25 10 0 3200 Nguyễn Đức Thân 76 Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon 0 0 0 0 0 0 Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon Mongthon 0 0 0 0 0 40 0 ™ Phụ lục 3: Kết phân tích tác nhân gây bệnh phòng thí nghiệm Tần số xuất nấm bệnh (%) Xã Ấp Tây Hòa Tam Bình Bình Chánh Đơng Bình Chánh Tây Bình Hòa A Bình Hòa B Bình Đức Long Quới Ngũ Hiệp Tân Sơn Thủy Tây Tân Đông Hộ Pythium sp (đất) 30 40 25 25 40 Pythium sp (rễ) 30 40 20 40 Phytophthora sp (rễ) 0 10 10 20 Fusarium sp (rễ) 20 40 20 10 30 Phan Bá Việt 20 20 20 Lê Ngọc Dung Trần Thị Hường Hồ Văn Phú Trần Xn Cường Nguyễn Thị Nhì Nguyễn Thanh Hòa Mai Chánh Bảo Lê Văn Nhớ Lê Văn Thương Đoàn Thị Ngọc Nga Trần Văn Đực Phạm Văn Dũng 15 20 20 50 60 70 35 40 30 20 25 10 0 30 10 40 25 20 20 10 10 0 60 0 0 10 20 20 50 20 30 35 10 20 15 Dương Tấn Liễu Nguyễn Văn Triệu Phan Văn Bảy Nguyễn Văn Đâu Lê Văn Dũng 77 Hòa Thinh Nguyễn Văn Năm Nguyễn Đức Thân 0 0 0 0 ™ Phụ lục 4: Các bảng phân tích Anova trắc nghiệm phân hạng ■ Thí nghiệm xác định khoảng nhiệt độ thích hợp cho Pythium sp (chỉ tiêu đường kính trung bình tản nấm – cm) THỜI ĐIỂM 24 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 16.529 2.755 602.614 0.0000 Within 28 0.128 0.005 Total 34 16.657 Coefficient of Variation = 3.47% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1236 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.870 2.100 2.400 2.730 2.520 1.410 0.5900 D C B A B E F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = 2.730 2.520 2.400 2.100 1.870 1.410 0.5900 A B B C D E F THỜI ĐIỂM 48 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 85.790 14.298 645.734 0.0000 Within 28 0.620 0.022 Total 34 86.410 Coefficient of Variation = 4.17% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2592 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.560 4.120 4.680 5.290 4.760 1.920 0.6500 Ranked Order D C B A B E F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.290 4.760 4.680 4.120 3.560 1.920 0.6500 A B B C D E F 78 THỜI ĐIỂM 72 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 219.092 36.515 829.893 0.0000 Within 28 1.232 0.044 Total 34 220.324 Coefficient of Variation = 4.08% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3666 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.590 6.130 6.920 7.530 7.150 2.020 0.6700 D C B A B E F Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 7.530 7.150 6.920 6.130 5.590 2.020 0.6700 A B B C D E F ■ Thí nghiệm xác định khoảng pH thích hợp cho Pythium sp (chỉ tiêu đường kính trung bình tản nấm – cm) THỜI ĐIỂM 24 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 87.764 14.627 1397.840 0.0000 Within 28 0.293 0.010 Total 34 88.057 Coefficient of Variation = 2.33% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1748 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.060 3.400 6.930 6.830 3.790 3.530 3.250 E CD A A B C D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.930 6.830 3.790 3.530 3.400 3.250 3.060 A A B C CD D E THỜI ĐIỂM 48 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean T A B L E 79 Freedom Squares Square F-value Prob Between 45.831 7.638 705.865 0.0000 Within 28 0.303 0.011 Total 34 46.134 Coefficient of Variation = 1.43% Least Significant Difference Test LSD value = 0.1833 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.930 6.610 9.000 9.000 7.190 6.880 6.380 F D A A B C E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 9.000 9.000 7.190 6.880 6.610 6.380 5.930 A A B C D E F THỜI ĐIỂM 72 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.084 0.014 4.041 0.0049 Within 28 0.097 0.003 Total 34 0.181 Coefficient of Variation = 0.66% Least Significant Difference Test LSD value = 0.09572 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 8.860 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 B A A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.860 A A A A A A B ■ Thí nghiệm xác định hiệu số loại thuốc hóa học, sinh học phòng (chỉ tiêu hiệu lực thuốc – %) THỜI ĐIỂM 24 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 45333.511 6476.216 5990.824 0.0000 Within 32 34.593 1.081 - 80 Total 39 45368.104 Coefficient of Variation = 1.56% Least Significant Difference Test LSD value = 1.801 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 18.07 68.60 88.70 88.70 88.70 88.70 88.70 1.300 C B A A A A A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.70 88.70 88.70 88.70 88.70 68.60 18.07 1.300 A A A A A B C D THỜI ĐIỂM 48 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 51220.465 7317.209 6519.441 0.0000 Within 32 35.916 1.122 Total 39 51256.380 Coefficient of Variation = 1.69% Least Significant Difference Test LSD value = 1.835 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 3.170 70.18 88.99 88.99 88.99 88.99 71.33 1.010 C B A A A A B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.99 88.99 88.99 88.99 71.33 70.18 3.170 1.010 A A A A B B C D THỜI ĐIỂM 72 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 51900.143 7414.306 143136.055 0.0000 Within 32 1.658 0.052 Total 39 51901.800 Coefficient of Variation = 0.37% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3949 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 81 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1.010 62.46 88.99 88.99 88.99 88.99 67.82 1.010 D C A A A A B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.99 88.99 88.99 88.99 67.82 62.46 1.010 1.010 A A A A B C D D THỜI ĐIỂM 96 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 51807.327 7401.047 290166.976 0.0000 Within 32 0.816 0.026 Total 39 51808.143 Coefficient of Variation = 0.27% Least Significant Difference Test LSD value = 0.2793 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1.010 56.63 88.99 88.99 88.99 88.99 65.37 1.010 D C A A A A B D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.99 88.99 88.99 88.99 65.37 56.63 1.010 1.010 A A A A B C D D THỜI ĐIỂM 120 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 49006.799 7000.971 9033.977 0.0000 Within 32 24.799 0.775 Total 39 49031.598 Coefficient of Variation = 1.53% Least Significant Difference Test LSD value = 1.525 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.010 51.94 88.99 88.99 88.99 77.08 E D A A A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 88.99 88.99 88.99 77.08 62.99 51.94 A A A B C D 82 Mean Mean = = 62.99 1.010 C E Mean Mean = = 1.010 1.010 E E THỜI ĐIỂM 144 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 48480.191 6925.742 74916.339 0.0000 Within 32 2.958 0.092 Total 39 48483.150 Coefficient of Variation = 0.54% Least Significant Difference Test LSD value = 0.5253 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1.010 47.94 88.99 88.99 88.99 73.31 60.42 1.010 E D A A A B C E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.99 88.99 88.99 73.31 60.42 47.94 1.010 1.010 A A A B C D E E THỜI ĐIỂM 168 GIỜ SAU KHI CẤY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 48912.236 6987.462 38882.700 0.0000 Within 32 5.751 0.180 Total 39 48917.986 Coefficient of Variation = 0.77% Least Significant Difference Test LSD value = 0.7348 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 1.010 41.84 88.99 88.99 88.99 72.42 58.22 1.010 E D A A A B C E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 88.99 88.99 88.99 72.42 58.22 41.84 1.010 1.010 A A A B C D E E ■ Thí nghiệm xác định hiệu số loại thuốc hóa học, sinh học ngồi đồng (chỉ tiêu tỷ lệ rễ thối mật số khuẩn lạc/ml dung dịch đất nồng độ 10-1) 83 TỶ LỆ RỄ THỐI (%) THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI XỬ LÝ THUỐC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 244.58 48.916 1.13 0.4061 lll 595.35 297.676 6.86 0.0133 Error 10 434.02 43.402 Non-additivity 10.66 10.665 0.23 Residual 423.36 47.040 -Total 17 1273.95 -Grand Mean= 59.684 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1074.320 Total Count= 18 11.04% THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 262.02 52.404 1.59 0.2476 lll 952.10 476.051 14.48 0.0011 Error 10 328.66 32.866 Non-additivity 13.00 13.003 0.37 Residual 315.66 35.073 -Total 17 1542.78 -Grand Mean= 56.559 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1018.060 Total Count= 18 10.14% THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2098.57 419.715 11.24 0.0008 lll 186.10 93.048 2.49 0.1323 Error 10 373.27 37.327 Non-additivity 24.84 24.840 0.64 Residual 348.43 38.714 -Total 17 2657.94 -Grand Mean= 47.604 Grand Sum= 856.870 Total Count= 18 84 Coefficient of Variation= 12.83% Least Significant Difference Test LSD value = 15.81 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 45.18 49.43 29.97 44.75 49.54 66.77 BC B C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 66.77 49.54 49.43 45.18 44.75 29.97 A B B BC BC C THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2580.64 516.128 24.68 0.0000 lll 200.82 100.409 4.80 0.0345 Error 10 209.10 20.910 Non-additivity 0.42 0.422 0.02 Residual 208.68 23.187 -Total 17 2990.56 -Grand Mean= 45.718 Grand Sum= Coefficient of Variation= 822.930 Total Count= 18 10.00% Least Significant Difference Test LSD value = 11.83 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 41.34 46.67 27.91 41.87 48.43 68.09 B B C B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 68.09 48.43 46.67 41.87 41.34 27.91 A B B B B C THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 3150.78 630.156 10.08 0.0012 lll 385.12 192.562 3.08 0.0907 Error 10 625.06 62.506 Non-additivity 2.69 2.692 0.04 Residual 622.37 69.152 -Total 17 4160.97 85 -Grand Mean= 43.533 Grand Sum= Coefficient of Variation= 783.590 Total Count= 18 18.16% Least Significant Difference Test LSD value = 20.46 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 38.48 42.87 23.98 40.45 46.97 68.45 BC BC C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 68.45 46.97 42.87 40.45 38.48 23.98 A B BC BC BC C MẬT SỐ KHUẨN LẠC PYTHIUM SP TRONG ML DUNG DỊCH ĐẤT PHA LOÃNG 10 LẦN THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI XỬ LÝ THUỐC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.05 0.009 0.69 0.6407 lll 0.41 0.204 15.49 0.0009 Error 10 0.13 0.013 Non-additivity 0.04 0.044 4.46 Residual 0.09 0.010 -Total 17 0.59 -Grand Mean= 2.985 Grand Sum= Coefficient of Variation= 53.730 Total Count= 18 3.85% THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.30 0.059 1.87 0.1867 lll 0.97 0.485 15.34 0.0009 Error 10 0.32 0.032 Non-additivity 0.10 0.098 4.07 Residual 0.22 0.024 -Total 17 1.58 -Grand Mean= 2.784 Grand Sum= 50.110 Total Count= 18 86 Coefficient of Variation= 6.39% THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.04 0.209 6.10 0.0076 lll 1.34 0.672 19.62 0.0003 Error 10 0.34 0.034 Non-additivity 0.07 0.071 2.37 Residual 0.27 0.030 -Total 17 2.73 -Grand Mean= 2.673 Grand Sum= Coefficient of Variation= 48.120 Total Count= 18 6.92% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4771 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.550 B Mean = 3.100 Mean = 2.740 AB Mean = 2.810 Mean = 2.370 B Mean = 2.740 Mean = 2.480 B Mean = 2.550 Mean = 2.810 AB Mean = 2.480 Mean = 3.100 A Mean = 2.370 A AB AB B B B THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.70 0.340 20.92 0.0001 lll 0.31 0.156 9.60 0.0047 Error 10 0.16 0.016 Non-additivity 0.00 0.004 0.20 Residual 0.16 0.018 -Total 17 2.17 -Grand Mean= 2.639 Grand Sum= Coefficient of Variation= 47.510 Total Count= 4.83% Least Significant Difference Test LSD value = 0.3273 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.660 2.780 2.150 2.400 BC B D CD Mean Mean Mean Mean = = = = 3.140 2.780 2.710 2.660 A B BC BC 18 87 Mean Mean = = 2.710 3.140 BC A Mean Mean = = 2.400 2.150 CD D THỜI ĐIỂM SAU KHI XỬ LÝ THUỐC LẦN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.93 0.385 15.34 0.0002 lll 0.55 0.275 10.96 0.0030 Error 10 0.25 0.025 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 0.25 0.028 -Total 17 2.73 -Grand Mean= 2.583 Grand Sum= Coefficient of Variation= 46.500 Total Count= 6.14% Least Significant Difference Test LSD value = 0.4092 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.480 2.670 2.080 2.440 2.660 3.170 BC B C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.170 2.670 2.660 2.480 2.440 2.080 A B B BC BC C 18 ... hại nặng Cũng theo Lim Sangtoche (2000) cho sầu riêng bệnh thối rễ chảy mủ thân nấm Phytophthora palmivora gây ra, bên cạnh thối rễ nấm Pythium vexans gây Ở tỉnh đồng sông Cửu Long, theo ghi nhận... bóng râm Theo Nakasone Paull (1999), sầu riêng cần che bớt từ 30 – 50 % ánh nắng trước chúng đạt độ cao 0,8 m (trích dẫn Nguyễn Văn Kế, 2008) 8 2.2.2 Thiết kế vườn trồng sầu riêng Theo Bùi Xuân... Trồng theo lối chiết cành phải cẩn thận dưỡng rễ đầy đủ đem trồng, dễ chết sau tách rời khỏi thân mẹ – Cách 3: ghép mắt (còn gọi tháp mắt, tháp mầm, tháp bo) 2.2.3.2 Tiêu chuẩn giống tốt Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THỐI RỄ SẦU RIÊNG, XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NGOÀI ĐỒNG TẠI TIỀN GIANG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THỐI RỄ SẦU RIÊNG, XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC, SINH HỌC Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NGOÀI ĐỒNG TẠI TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay