ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI BẮP BẢO QUẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA MỌT Sitophilus zeamays (Curculionidae – Coleoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

71 21 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI BẮP BẢO QUẢN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA MỌT Sitophilus zeamays (Curculionidae Coleoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành Niên khóa Sinh viên thực : NÔNG HỌC : 2007 2011 : NGUYỄN PHƯỚC LONG Tháng 08/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI BẮP BẢO QUẢN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA MỌT Sitophilus zeamays (Curculionidae Coleoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN PHƯỚC LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS VÕ KHOA CHI Tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến Cha Mẹ, người thân u gia đình ni dưỡng, dạy dỗ, động viên sát cánh bên để có ngày hơm Trong suốt q trình học tập, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học tồn thể thầy ngồi Khoa Nơng Học tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt bốn năm học tập trường Xin gửi lòng biết ơn kính trọng sâu sắc đến Trần Thị Thiên An người quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ để tơi hồn thành tốt đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến chị Võ Khoa Chi lớp cao học Bảo Vệ Thực Vật 2009 tận tâm bảo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Liên Hoa anh chị Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ chúng tơi q trình điều tra thu thập mẫu Cảm ơn bạn ngồi lớp DH07NHB tơi chia sẻ năm tháng quý báu suốt năm học tập động viên giúp đỡ thời gian qua Do có hạn chế mặt thời gian trang thiết bị nên đề tài tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để đề tài hoàn thiện Tp HCM, Tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Phước Long iii TÓM TẮT Đề tài “Điều tra thành phần sâu hại bắp bảo quản nghiên cứu khả gây hại, đặc điểm sinh học mọt Sitophilus zeamays (Curculionidae Coleoptera) Thành phố Hồ Chí Minh” thực số kho bảo quản bắp Tp Hồ Chí Minh phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 Đề tài nhằm xác định thành phần sâu hại bắp bảo quản Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu khả gây hại trọng lượng hạt số đặc điểm sinh học mọt Sitophilus zeamays Kết nghiên cứu đề tài cho thấy thành phần sâu hại bắp bảo quản địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 10 lồi trùng xuất gây hại Các lồi trùng thuộc họ cánh cứng Coleoptera, cánh vảy Lepidoptera, Psocoptera Sâu mọt gây hại có tần số xuất cao Sitophilus zeamays M (100%), Tribolium castaneum H (97,54%), Rhizopertha dominica F (86,45%), Cryptolestes minutus O (85,23%) Kết nghiên cứu gây hại mọt S zeamays gây hao hụt trọng lượng khối hạt cho thấy thời gian bảo quản lâu hao hụt trọng lượng hạt cao Kết nghiên cứu số đặc điểm sinh học S zeamays phòng thí nghiệm cho thấy lồi có vòng đời bắp hạt trung bình 29,93 ± 2,96 ngày Khi ni gạo có vòng đời trung bình 41,83 ± 3,62 ngày, thóc có vòng đời trung bình 48,1 ± 3,85 ngày, sắn lát có vòng đời trung bình 53,67 ± 3,21 ngày Tuổi thọ trưởng thành mọt bột mì, bột gạo, bột bắp cao bắp hạt, thóc, gạo, sắn lát Hai loại thức ăn mà mọt ưa thích gạo bắp hạt iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Yêu cầu 1.5 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số kết nghiên cứu mức độ thiệt hại côn trùng gây kho lương thực 2.2 Thành phần côn trùng hại kho lương thực 2.3 Một số kết nghiên cứu mọt Sitophilus zeamays 2.3.1 Trên giới 2.3.2 Ở Việt Nam 2.3.2.1 Vị trí phân loại, đặc điểm sinh học sinh thái mọt bắp 2.3.2.2 Một số biện pháp phòng trừ 2.4 Đặc điểm kho điều tra 12 2.4.1 Kho Thạnh Lộc 12 2.4.2 Kho Việt Phương 13 2.4.3 Kho Việt Phong 14 v 2.4.4 Kho An Phú 14 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Điều tra thành phần côn trùng hại bắp bảo quản TP HCM 17 3.4.2 Nghiên cứu khả gây hao hụt trọng lượng hạt bắp mọt S zeamays 19 3.4.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học mọt S zeamays 20 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Thành phần côn trùng hại bắp bảo quản Thành phố Hồ Chí Minh 24 4.2 Khả gây hao hụt trọng lượng hạt bắp mọt S zeamays 26 4.3 Một số đặc điểm sinh học mọt S zeamays 27 4.3.1 Tập quán sinh sống cách gây hại mọt bắp S zeamays 27 4.3.2 Thời gian phát triển pha thể vòng đời mọt bắp S zeamays 30 4.3.3 Tuổi thọ khả sinh sản mọt S zeamays 32 4.3.3.1 Tuổi thọ khả đẻ trứng bắp mọt bắp S zeamays 33 4.3.3.2 Khả phát triển sau đẻ trứng mọt bắp S.zeamays 33 4.3.4 Ảnh hưởng thức ăn đến phát triển mọt bắp S zeamays 34 4.3.4.1 Vòng đời mọt bắp S zeamays loại thức ăn khác 34 4.3.4.2 Tuổi thọ mọt S zeamays trưởng thành loại thức ăn 35 4.3.4.3 Khả sống sót mọt bắp điều kiện khơng có thức ăn 36 4.3.5 Sự lựa chọn thức ăn mọt S zeamays 36 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO .39 PHỤ LỤC 41 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh ICM Intergrated Commodities Management ctv Cộng tác viên PH3 Phosphine CH3Br Methyl Bromide CO2 Carbon dioxide TSXH Tần số xuất FAO Food and Agriculture Organization NT Nghiệm thức NST Ngày sau thả LLL Lần lập lại vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Thời gian hoàn thành vòng đời mọt bắp loại thức ăn Bảng 4.1 Thành phần côn trùng hại bắp bảo quản kho Tp Hồ Chí Minh 25 Bảng 4.2 Sự hao hụt trọng lượng hạt bắp mọt bắp S zeamays gây .26 Bảng 4.3: Thời gian phát dục pha thể vòng đời mọt bắp S zeamays 31 Bảng 4.4 Tuổi thọ khả đẻ trứng mọt S zeamays 33 Bảng 4.5 Khả phát triển sau đẻ trứng mọt bắp S zeamays 34 Bảng 4.6 Thời gian hoàn thành vòng đời mọt bắp S zeamays loại thức ăn .34 Bảng 4.7 Tuổi thọ mọt bắp S zeamays loại thức ăn khác 35 Bảng 4.8 Khả nhịn đói trưởng thành mọt bắp S zeamays .36 Bảng 4.9 Số hạt bị đục mọt bắp S zeamays loại thức ăn 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Mọt S zeamays Hình 3.1 Mẫu thu thập kho cho vào hộp nhựa để lưu trữ .18 Hình 3.2 Thí nghiệm nghiên cứu khả gây hại mọt bắp S zeamays .20 Hình 4.1 Mọt bắp giao phối 28 Hình 4.2 Tập quán sinh sống mọt bắp S.zeamay 29 Hình 4.3 Vòng đời mọt bắp S zeamays 32 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Những năm gần sản lượng hàng hóa nơng nghiệp Việt Nam không ngừng tăng lên, năm sản xuất 40 triệu ngũ cốc hàng trăm nghìn loại nơng sản khác gạo, bắp, mì, cà phê, hồ tiêu Tuy nhiên Việt Nam nước có tổn thất lương thực sau thu hoạch cao khu vực châu Á Theo kết thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2002) tổn thất sản lượng sau thu hoạch lúa từ 11% đến 13%, bắp từ 13% đến 15%, tập trung khâu thu hoạch, phơi sấy bảo quản xay xát chế biến Hiện nay, bắp thức ăn gia súc quan trọng Trong thức ăn hỗn hợp hầu giới có khoảng 70% chất tinh từ bắp Vì thế, hàng năm sản lượng bắp đưa vào bảo quản kho để cung cấp cho chăn nuôi lớn Song song với việc chế biến coi nhẹ khâu bảo quản Nếu phương pháp bảo quản không tốt gây nên tổn thất hư hỏng trình tồn trữ bắp Theo Nguyễn Thị Chắt (2000), kết điều tra thành phần sâu mọt hại bắp tỉnh Đồng Nai, Bình Dương Tp Hồ Chí Minh gồm 13 lồi, có loài mọt thường xuyên xuất gây hại mọt bắp, mọt gạo, mọt đục thân nhỏ, mọt gạo dẹt mọt thóc đỏ Trong lồi mọt bắp loài xuất phổ biến gây hại nặng hạt bắp Sâu mọt gây hại trực tiếp làm thất thoát số lượng nông sản, làm giảm chất lượng, giảm giá trị thương phẩm, gây mùi khó chịu, màu sắc khơng bình thường mà nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng động vật sử dụng nơng sản Ở tỉnh phía Nam Việt Nam điều kiện khí hậu nóng ẩm thích hợp cho mọt bắp phát triển gây hại mạnh Các biện pháp phòng trừ lồi trùng gây hại 48 40 25 32 10 55 34 65 85 41 26 46 11 29 67 77 56 42 27 50 14 38 78 80 90 43 28 10 50 55 85 87 44 18 11 54 67 56 77 45 19 32 14 30 55 90 56 46 23 35 14 65 87 67 47 25 46 15 34 77 55 48 26 50 16 70 56 67 49 27 22 10 45 33 67 77 50 28 28 11 45 89 55 33 51 56 22 14 34 70 67 33 52 54 28 57 50 77 35 53 40 32 45 55 45 36 54 60 46 10 55 50 55 37 55 58 50 11 34 56 79 38 56 25 32 14 27 46 85 57 26 46 67 28 47 56 58 27 50 21 29 48 90 59 28 10 29 30 49 87 60 18 11 40 56 50 77 49 Phụ lục 5: Kết phân tích Anova trắc nghiệm phân hạng gây hao hụt hạt bắp mọt S zeamays KNGHHTL 14 NST The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values NT 10C 15C 1C 3C 5C 7C DC The ANOVA Procedure Dependent Variable: P Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 47.14285714 14 7.85714286 4.66666667 Corrected Total 20 Root MSE 0.909926 46.63214 0.577350 NT 23.57 F 0.33333333 R-Square Source F Value Anova SS P Mean 1.238095 Mean Square F Value Pr > F 47.14285714 7.85714286 23.57 F F 117.3174603 52.42 F 335.21 F 3160.571429 526.761905 335.21 F F 1530.714286 554.22 F 2433.520337 608.380084 1703.07
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI BẮP BẢO QUẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA MỌT Sitophilus zeamays (Curculionidae – Coleoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI BẮP BẢO QUẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA MỌT Sitophilus zeamays (Curculionidae – Coleoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay