TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN

91 21 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HỐ CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN LÚA ĐƠNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN NHẬT LONG Tháng 08/2011 i TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HỐ CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN LÚA ĐƠNG XN 2010-2011 TẠI HUYỆN MỘC HĨA, TỈNH LONG AN TÁC GIẢ NGUYỄN NHẬT LONG Khoá luận tốt nghiệp đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VÕ THÁI DÂN Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ tơi, người có cơng sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục nên người Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Võ Thái Dân trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Thầy giúp phát họa nên ý tưởng cho khóa luận, chỉnh sửa đưa những đánh giá xác đáng để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt đẹp Trân trọng biết ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Khoa q thầy khoa Nơng học, Phòng Nơng nghiệp huyện Mộc Hố, Cơng ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang Bên cạnh tơi xin gởi lời cám ơn đến anh Võ Tấn Quang Võ Thành Tâm nhân viên Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang trực tiếp giúp đỡ trình thực đề tài tốt nghiệp Cùng hộ nơng dân huyện Mộc Hóa, gia đình bạn bè tận tình hướng dẫn cung cấp thơng tin, tài liệu giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Nhật Long iii TÓM TẮT Nguyễn Nhật Long, tháng 07 năm 2011 Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2010 - 2011 huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Đề tài tiến hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 đến ngày 15 tháng 06 năm 2011 giống lúa VD 20, VND 95 - 20 OM 4900 huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Kết điều tra ghi nhận: Điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp với yêu cầu sinh thái lúa Trình độ học vấn nơng dân chủ yếu cấp I, chiếm 61,1 % tổng số hộ điều tra Diện tích canh tác chủ yếu từ - - chiếm 46,7 % 30,0 % tổng số hộ điều tra Đa số hộ có kinh nghiệm lâu năm sản xuất lúa, số hộ có kinh ngiệm sản xuát từ 20 – 32 năm chiếm 50,0 % tổng số hộ điều tra Các hộ làm đất chủ yếu theo phương pháp truyền thống cày, xới, trục Có 58,89 % số hộ sử dụng giống xác nhận Phân bón: Phân hữu cơ, vi sinh người dân sử dụng hạn chế, có 1,1 % số hộ sử dụng, phân vơ sử dụng tuỳ theo tình hình kinh tế nơng hộ Thuốc BVTV sử dụng đa dạng, có loại thuốc nằm danh mục Bolis 12 B Anhead GR Chi phí nơng nghiệp chiếm tỉ lệ cao tổng chi phí sản xuất (50,2 % - 67,4 %) Có 40,0 % số hộ phun thuốc lần/vụ Các hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV với liều lượng khuyến cáo, đặc biệt Chitin 3.6 EC Người dân phun thuốc dựa vào kinh nghiệm chính, chưa vận dụng phương thức canh tác Các nơng hộ chưa có thói quen ghi lại nhật kí sản xuất chưa có nhà kho để thuốc Hiệu kinh tế: Trong năm lợi nhuận người dân thu cao so với năm trước vừa mùa vừa giá Trong hộ Châu Văn Vũ với phương thức canh tác hợp lí đạt lợi nhuận cao 55,1 triệu đồng/ha với tỉ suất lợi nhuận 4,6 cần phải nhân khuyến khích, nhân rộng địa bàn iv MỤC LỤC Trang tựa…………………………………………………………… i Lời cảm tạ…………………………………………………………… ii Tóm tắt……………………………………………………………… iii Mục lục……………………………………………… ……………….v Danh sách bảng biểu………………….………….…………… viii Danh sách chữ viết tắt……………………….…….…………… x Chương Giới thiệu……………………………………………………… 1.1 Đặt vấn đề……………………………………………………………… 1.2 Mục đích yêu cầu…………………………………………………… 1.2.1 Mục đích…………………………………………………………… 1.2.1 Yêu cầu……………………………………………………………… 1.3 Giới hạn đề tài………………………………………………………… Chương Tổng quan tài liệu…………………………………………… 2.1 Giới thiệu lúa…………………………………………………… 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam Long An……… ………… 2.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam……………………………… 2.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Long An……………………………… 2.3 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân tỉnh Đồng Bằng Sơng Cửu Long huyện Mộc Hố, tỉnh Long An……………………………… 2.3.1 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long……………………………………………………………… 2.3.2 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đơng Xn huyện Mộc Hố, tỉnh Long An…………………………………………………………………… …7 2.4 Một số nghiện cứu việc sử dụng hóa chất nơng nghiệp lúa 2.5 Một số loại trùng gây hại biện pháp phòng trừ…………….8 2.5.1 Rầy nâu…………………………………………………………… 2.5.2 Sâu đục thân chấm…………………………………………………… v 2.5.3 Sâu lá…………………………………………………………… 2.6 Một số loại bệnh hại biện pháp phòng trừ…………………… 2.6.1 Bệnh vàng lùn ……….………………………………………………… 2 Bệnh đạo ôn - Cháy lá……………………………………………… 11 2.6.3 Bệnh lùn xoắn lá……………………………………………………… 11 2.6.4 Bệnh cháy bìa lá……………………………………………………… 12 2.6.5 Bệnh đốm vằn – khô vằn…………………………………………… 13 2.7 Cỏ dại biện pháp phòng trừ……………………………………… 13 2.8 Một số khuyến cáo sử dụng hố chất nơng nghiệp lúa…………… 14 2.8.1 Thuốc trừ sâu………………………………………………………… 14 2.8.2 Thuốc trừ bệnh……………………………………………………… 14 2.8.3 Thuốc trừ cỏ………………………………………………………… 14 2.8.4 Thuốc trừ chuột……………………………………………………… 15 2.8.5 Phân bón kích thích sinh trưởng ……………………………… 15 2.8.6 Phân bón……………………………………………………………… 15 Chương Vật liệu phương pháp thí nghiệm…………………… … 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu……………………………………… 17 3.1.1 Điều kiện đất đai ……………………………………… … 17 3.1.2 Điều kiện khí hậu thời tiết …………………………………………… 17 3.3 Nội dung phạm vi nghiên cứu……………………………………… 18 3.4 Vật liệu thí nghiệm………………………………………………………… 18 3.5 Phương pháp thí nghiệm……………………………………………………… 19 3.6 Cơ sở chọn hộ điều tra khảo sát thu thập số liệu……………………………….19 3.7 Phần mềm xử lý……………………………………………………… 19 Chương Kết thảo luận…… 20 4.1 Kết điều tra kinh tế xã hội hộ điều tra…………… …… 20 4.2 Kết điều tra sơ trạng sản xuất lúa hộ điều tra… 22 4.2.1 Diện tích canh tác…………………………………………………… 22 vi 4.2.2 Cơ cấu giống điều tra………………………………………………….22 4.2.3 Nguồn giống sản xuất……………………………………………… 23 4.2.4 Thời gian sinh trưởng giống điều tra…………………………24 4.2.5 Kĩ thuật canh tác…………………………………………………… 24 4.2.5.1 Thời vụ trồng……………………………………………………… 24 4.2.5.2 Kĩ thuật làm đất…………………………………………………… 25 4.2.5.3 Cách gieo sạ lượng giống gieo sạ……………………………… 26 4.2.5.4 Tình hình sử dụng phân bón……………………………………… 26 4.2.5.5 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)………………… 34 4.2.5.6 Hình thức thu hoạch cách thức vận chuyển nông sản………… 47 4.2.5.7 Chi phí hóa chất nơng nghiệp……………………………………… 48 4.2.5.7 Hiệu kinh tế…………………………………………………… 48 4.2.5.8 Đề xuất nông dân……………………………………………… 51 Chương Kết luận đề nghị…………………………………………… 53 5.1 Kết luận…………………………………………………………………53 5.2 Đề nghị………………………………………………………………… 53 Tài liệu tham khảo……………………………………………………… 55 Phụ lục…………………………………………………….……………… 56 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình sản xuất xuất lúa gạo Việt Nam năm 20092010………………………………………………………………………………….5 Bảng 2.2 Các loại sâu bệnh hại vụ lúa Đơng Xn huyện Mộc Hố đến 2-2011……………………………………………………………………………… Bảng 2.3 Lượng thời gian bón phân lúa vụ Đông Xuân (1000 m2)…………… 16 Bảng 3.1 Số liệu khí tượng vụ Đơng Xn huyện Mộc Hố từ 2001-2011 17 Bảng 4.1 Kết điều tra tuổi, giới tính hộ điều tra……………… 20 Bảng 4.2 Trình độ văn hố hộ điều tra………………………………… …… 21 Bảng 4.3 Kết điều tra kinh nghiệm sản xuât lao động nông hộ điều tra…………………….…………………………… 21 Bảng 4.4 Kết điều tra diện tích canh tác hộ điều tra………… 22 Bảng 4.5 Các giống tiến hành điều tra…………………………………… 22 Bảng 4.6 Nguồn giống sản xuất hộ điều tra……………………… 23 Bảng 4.7 Thời gian sinh trưởng giống lúa điều tra……………… 24 Bảng 4.8 Thời vụ trồng hộ điều tra……………………………………… 24 Bảng 4.9 Kĩ thuật làm đất………………………………………………… 25 Bảng 4.10 Cách gieo sạ lượng giống gieo sạ…………………………………… 26 Bảng 4.11 Tình hình sử dụng phân bón nơng hộ…………………………… 27 Bảng 4.12 Kết điều tra số lần bón phân/vụ nông hộ………………… 27 Bảng 4.13 Liều lượng đạm lân bón thúc lần I (kg/ha)………………… ……… 28 Bảng 4.14 Liều lượng kali DAP bón thúc lần I (kg/ha)…………………………28 Bảng 4.15 Liều lượng đạm bón thúc lần II (kg/ha)……………………………… 29 Bảng 4.16 Liều lượng kali bón thúc lần II (kg/ha)………………………………… 29 Bảng 4.17 Liều lượng DAP bón thúc lần II (kg/ha)……………………………… 29 Bảng 4.18 Liều lượng urea, kali bón thúc lần III (kg/ha)………………………… 30 Bảng 4.19 Liều lượng NPK 20-20-15 NPK 16-16-8 bón thúc lần III… 30 Bảng 4.20 Liều lượng DAP bón thúc lần III (kg/ha)……………………………… 31 Bảng 4.21 Liều lượng urea, kali bón thúc lần IV………………………………… 32 viii Bảng 4.22 Liều lượng NPK 20-20-15, NPK 16-16-8 DAP bón thúc lần IV (kg/ha)………………………………………………………………………………32 Bảng 4.23 Liều lượng bón thúc lần V…………………………………………… 33 Bảng 4.24 Loại thuốc trộn giống sử dụng phổ biến……………………… 34 Bảng 4.25 Các loại sâu, bệnh hại, cỏ dại địa bàn…………………… 35 Bảng 4.26 Chủng loại thuốc trừ cỏ sử dụng phổ biến……………………… 36 Bảng 4.27 Chủng loại thuốc trừ bệnh sử dụng phổ biến…………………… 37 Bảng 4.28 Liều lượng sử dụng Fuan 40 EC, Filia 525 SE (ml/ha) ……………… 38 Bảng 4.29 Liều lượng sử dụng Vista 72.5 WP, Nativo 750 WP (g/ha)………… 38 Bảng 4.30 Liều lượng sử dụng Anvin SC, Amistar Top 325 SC, Ninja 35 EC (ml/ha)………………………………………………………………………………39 Bảng 4.31 Liều lượng sử dụng Beam 75 WP, Rocksai 525 SE, Tilt super 300EC (ml/ha)…………………………………………………………………………… 40 Bảng 4.32 Liều lượng sử dụng Help 400 SC, Bump Gold 80 WP (g/ha), Nevo 330 SC (ml/ha)…………………………………………………………………………… 41 Bảng 4.33 Chủng loại thuốc trừ ốc sử dụng phổ biến……………………… 42 Bảng 4.34 Chủng loại thuốc trừ sâu sử dụng phổ biến……………………… 43 Bảng 4.35 Liều lượng sử dụng Chitin 3.6 EC, Bassa 50 EC (ml/ha)……………… 43 Bảng 4.36 Liều lượng sử dụng Dragon 585 EC, Jetan 50 EC (ml/ha)…………… 44 Bảng 4.37 Liều lượng sử dụng Oshin 20 WP, Chess 50 WG (g/ha)……………… 45 Bảng 4.38 Liều lượng sử dụng Chief 260 EC (ml/ha), Regent 800 WP………… 45 Bảng 4.39 Liều lượng sử dụng Virtako 40 WG, Angun WDF (g/ha)…………… 46 Bảng 4.40 Tổng số lần phun thuốc ruộng lúa vụ… ……………… 47 Bảng 4.41 Hình thức thu hoạch cách thức vận chuyển nông sản……………… 47 Bảng 4.42 Chi phí hóa chất nơng nghiệp………………………………………… 48 Bảng 4.43 Năng suất………………………………… ………………………… 48 Bảng 4.44 Giá bán ………………………………………………………………… 49 Bảng 4.45 Tổng thu……………………………………………………………… 49 Bảng 4.46 Tổng chi phí sản xuất………………………………………………… 50 64    Họ tên Tuổi Địa Chỉ Giới tính Dân tộc Văn hóa Nguyễn Văn A 73   Nam Kinh Mù chữ Nguyễn Thanh Long 45   Nam Kinh Cấp Phạm Tuấn Anh 26   Nam Kinh Cấp Võ Văn Ba 57   Nam Kinh Cấp Trần Văn Đại 73   Nam Kinh Mù chữ Nguyễn Thị Ni 49   Nữ Kinh Cấp Hà Văn Chăm 58   Nam Kinh Cấp Nguyễn Thanh Linh 32   Nam Kinh Cấp Trần Văn Kích 37   Nam Kinh Cấp Nguyễn Hồ Hải 44   Nam Kinh Cấp Châu Văn Vũ 28   Nam Kinh Cấp Võ Văn La 32   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Hoàng 47   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Đoàn 45   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn An 58   Nam Kinh Cấp Trần Văn Ngọt 37   Nam Kinh Cấp Lê Văn Nhàn 37   Nam Kinh Cấp Võ Văn Khay 55   Nam Kinh Cấp Nguyễn Minh Tài 22   Nam Kinh Cấp Đỗ Văn Thanh 56   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Lân 39   Nam Kinh Cấp Nguyễn Thành Tặng 27   Nam Kinh Cấp Nguyễn Thanh Tâm 29   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Phú 28   Nam Kinh Cấp Trương Văn Quyền 53   Nam Kinh Cấp Trần Văn Khánh 42   Nam Kinh Cấp Võ Anh Thương 33   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Hoàng 52   Nam Kinh Cấp     65    Dương Văn Kết 36   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Thắng 36   Nam Kinh Cấp Bùi Văn A 57   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Toàn 36   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Tư 50   Nam Kinh Cấp Nguyễn Tấn Phong 35   Nam Kinh Cấp Võ Thiên Đô 40   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Cầu 52   Nam Kinh Cấp Trương Văn Điền 55   Nam Kinh Mù chữ Nguyễn Công Lý 48   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Hà 51   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Hành 29   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Ý 37   Nam Kinh Cấp Võ Văn Sơn 38   Nam Kinh Cấp Đinh Văn Lẹ 50   Nam Kinh Cấp Tô Ngọc Điệp 50   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Kiên 56   Nam Kinh Mù chữ Nguyễn Văn Đây 52   Nam Kinh Cấp Lê Văn Phạn 48   Nam Kinh Cấp Phạm Văn Toàn 40   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Tuấn 38   Nam Kinh Cấp Võ Văn Tí 39   Nam Kinh Cấp Trần Văn Sữa 57   Nam Kinh Mù chữ Lê Phú Bượp 47   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Thành 43   Nam Kinh Cấp Võ Văn Vấn 57   Nam Kinh Cấp Lê Thị Ngoan 38   Nữ Kinh Cấp Nguyễn Thị Nhỏ 47   Nữ Kinh Cấp Vũ Gia Hùng 41   Nam Kinh Cấp     66    Phạm Thanh Phương 40   Nam Kinh Cấp Nguyễn Hùng Sơn 34   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Dũng 55   Nam Kinh Cấp Huỳnh Ngọc Bá 48   Nam Kinh Cấp Võ Thành Hổ 47   Nam Kinh Cấp Huỳnh Văn Đông 40   Nam Kinh Cấp Phạm Hoàng Tuấn 42   Nam Kinh Cấp Huỳnh Thanh Sơn 53   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Bảy 54   Nam Kinh Cấp Võ Văn Đực 56   Nam Kinh Cấp Nguyễn Đình Nhượng 40   Nam Kinh Cấp Trần Văn Chí 42   Nam Kinh Cấp Trần Văn Bi 62   Nam Kinh Mù chữ Phạm Văn Bái 51   Nam Kinh Cấp Bùi Văn Xe 46   Nam Kinh Cấp Võ Văn Toàn 54   Nam Kinh Cấp Đỗ Văn Tỷ 52   Nam Kinh Cấp Lâm Thanh Xuân 34   Nữ Kinh Cấp Thái Văn Chọn 61   Nam Kinh Cấp Phạm Văn Thành 40   Nam Kinh Cấp Đỗ Văn Cui 38   Nam Kinh Cấp Huỳnh Văn Khởi 47   Nam Kinh Cấp Châu Văn Hùm 55   Nam Kinh Cấp Nguyễn Thanh Hồng 46   Nam Kinh Cấp Bùi Văn Kênh 44   Nam Kinh Cấp Lê Thanh Hồng 48   Nam Kinh Cấp Trần Anh Nhân 40   Nam Kinh Cấp Nguyễn Văn Ve 50   Nam Kinh Cấp Hồ Văn Tàu 53   Nam Kinh Cấp     67    Nguyễn Thành Tuấn 34   Nam Kinh Cấp Hồng Trí Huấn 60   Nam Kinh Cấp Nguyễn Quốc Huy 45   Nam Kinh Cấp Phan Minh Tùng 45   Nam Kinh Cấp Phụ lục Các giống lúa nguồn gốc giống hộ điều tra Họ tên Giống Nguồn giống Nguyễn Văn A VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX sớm Nguyễn Thanh Long VD 20 98 ĐX vụ Phạm Tuấn Anh VND 95-20 Nơng hộ 97 ĐX vụ Võ Văn Ba VND 95-20 Nơng hộ 96 ĐX sớm Trần Văn Đại VND 95-20 Giống mua lại 97 ĐX vụ Nguyễn Thị Ni VND 95-20 Giống mua lại 97 ĐX sớm Hà Văn Chăm VND 95-20 Giống mua lại 98 ĐX vụ  Nguyễn Thanh Linh VND 95-20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Trần Văn Kích VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Hồ Hải VND 95-20 Giống mua lại 98 ĐX vụ  Châu Văn Vũ VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Võ Văn La VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Văn Hồng VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Đồn VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Văn An VD 20 Giống nguyên chủng 99 ĐX vụ  Trần Văn Ngọt VD 20 Giống mua lại 99 ĐX vụ  Lê Văn Nhàn VND 95-20 Giống mua lại 97 ĐX vụ  Giống mua lại     TGST Thời vụ trồng 68    Võ Văn Khay VD 20 Giống mua lại 100 ĐX sớm  Nguyễn Minh Tài VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX sớm  Đỗ Văn Thanh VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Lân VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX vụ  Nguyễn Thành Tặng VD 20 Nơng hộ 97 Đông xuân muộn Nguyễn Thanh Tâm VD 20 Nông hộ 97 Đông xuân muộn Nguyễn Văn Phú VD 20 Giống xác nhận 100 ĐX vụ  Trương Văn Quyền VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Trần Văn Khánh VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Võ Anh Thương VD 20 Giống nguyên chủng 97 ĐX sớm  Nguyễn Văn Hoàng VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX sớm  Dương Văn Kết VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Thắng OM 4900 Nơng hộ 96 ĐX vụ  Bùi Văn A OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Văn Tồn VD 20 Giống ngun chủng 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Tư VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX vụ  Nguyễn Tấn Phong VD 20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Võ Thiên Đơ VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Cầu VD 20 Giống mua lại 97 ĐX sớm  Trương Văn Điền VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX sớm  Nguyễn Công Lý VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX sớm     69    Nguyễn Văn Ha VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX vụ  Nguyễn Văn Hành VD 20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Ý VD 20 Nơng hộ 97 ĐX vụ  Võ Văn Sơn VND 95-20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Đinh Văn Lẹ OM 4900 Giống xác nhận 96 ĐX vụ  Tô Ngọc Điệp VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Kiên VD 20 Giống xác nhận 97 ĐX sớm  Nguyễn Văn Đây VD 20 Giống xác nhận 98 ĐX sớm  Lê Văn Phạn VD 20 Giống xác nhận 99 ĐX vụ Phạm Văn Tồn VD 20 Giống xác nhận 96 ĐX sớm Nguyễn Văn Tuấn VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Võ Văn Tí OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Trần Văn Sữa OM 4900 Giống xác nhận 96 ĐX vụ  Lê Phú Bượp OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Văn Thành OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Võ Văn Vấn OM 4900 Giống xác nhận 96 ĐX vụ  Lê Thị Ngoan VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Thị Nhỏ OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Vũ Gia Hùng OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Phạm Thanh Phương OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Hùng Sơn OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ      70    Nguyễn Văn Dũng OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Huỳnh Ngọc Bá OM 4900 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Võ Thành Hổ OM 4900 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Huỳnh Văn Đơng OM 4900 Nơng hộ 97 ĐX vụ  Phạm Hồng Tuấn OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Huỳnh Thanh Sơn OM 4900 Nông hộ 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Bảy OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Võ Văn Đực OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Đình Nhượng OM 4900 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Trần Văn Chí OM 4900 Giống mua lại 98 ĐX vụ  Trần Văn Bi OM 4900 Nơng hộ 96 ĐX vụ  Phạm Văn Bái OM 4900 Nơng hộ 97 ĐX vụ  Bùi Văn Xe OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Võ Văn Tồn OM 4900 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Đỗ Văn Tỷ OM 4900 Nơng hộ 97 ĐX vụ  Lâm Thanh Xuân OM 4900 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Thái Văn Chọn OM 4900 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Phạm Văn Thành VND 95-20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Đỗ Văn Cui VND 95-20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Huỳnh Văn Khởi VND 95-20 Nơng hộ 99 ĐX vụ      71    Châu Văn Hùm VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Nguyễn Thanh Hồng VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Bùi Văn Kênh VND 95-20 Giống mua lại 97 ĐX vụ  Lê Thanh Hồng VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX sớm Trần Anh Nhân VND 95-20 Nông hộ 98 ĐX vụ  Nguyễn Văn Vè VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Hồ Văn Tàu VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Thành Tuấn VND 95-20 Nơng hộ 98 ĐX vụ  Hồng Trí Huấn VND 95-20 Giống xác nhận 97 ĐX vụ  Nguyễn Quốc Huy VND 95-20 Giống xác nhận 98 ĐX vụ  Phan Minh Tùng OM 4900 98 ĐX vụ  Giống xác nhận Phụ lục Năng suất, giá bán, tổng chi phí lợi nhuận hộ điều tra (ĐVT: 1000đ; tấn.ha-1) Năng Giá Tổng Tổng Lợi Tỷ suất suất Bán thu chi Nhuận lợinhuận Nguyễn Văn A 8,5 6.000 51.000 12.311 38.689 4,1 Nguyễn Thanh Long 7,5 6.800 51.000 13.664 37.336 3,7 Phạm Tuấn Anh 7,5 5.800 43.500 15.665 27.835 2,8 Võ Văn Ba 7,5 6.200 46.500 14.869 31.631 3,1 Trần Văn Đại 8,0 5.900 47.200 12.016 35.184 3,9 Nguyễn Thị Ni 8,5 6.100 51.850 10.232 41.618 5,1 Hà Văn Chăm 8,5 4.900 41.650 18.404 23.246 2,3 Nguyễn Thanh Linh 8,5 5.300 45.050 14.516 30.534 3,1 Họ tên     72    Trần Văn Kích 8,5 5.500 46.750 12.309 34.441 3,8 Nguyễn Hồ Hải 8,2 5.700 46.740 14.535 32.205 3,2 Châu Văn Vũ 11,0 6.100 67.100 12.024 55.076 5,6 Võ Văn La 7,5 6.100 45.750 12.061 33.689 3,8 Nguyễn Văn Hoàng 7,0 5.600 39.200 10.041 29.159 3,9 Nguyễn Văn Đoàn 7,5 5.800 43.500 9.690 33.810 4,5 Nguyễn Văn An 8,0 5.800 46.400 12.020 34.380 3,9 Trần Văn Ngọt 8,0 6.300 50.400 14.861 35.539 3,4 Lê Văn Nhàn 8,0 5.800 46.400 14.660 31.740 3,2 Võ Văn Khay 8,2 7.150 58.630 13.736 44.894 4,3 Nguyễn Minh Tài 8,0 7.000 56.000 12.335 43.665 4,5 Đỗ Văn Thanh 8,2 6.200 50.840 12.171 38.669 4,2 Nguyễn Văn Lân 7,0 6.250 43.750 11.615 32.135 3,8 Nguyễn Thành Tặng 8,0 5.900 47.200 14.670 32.530 3,2 Nguyễn Thanh Tâm 7,7 5.900 45.430 13.343 32.087 3,4 Nguyễn Văn Phú 7,0 6.500 45.500 15.797 29.703 2,9 Trương Văn Quyền 8,0 6.250 50.000 14.623 35.377 3,4 Trần Văn Khánh 7,5 6.700 50.250 13.053 37.197 3,8 Võ Anh Thương 7,5 7.300 54.750 14.419 40.331 3,8 Nguyễn Văn Hoàng 8,0 7.000 56.000 16.345 39.655 3,4 Dương Văn Kết 8,0 6.300 50.400 17.000 33.400 3,0 Nguyễn Văn Thắng 8,0 5.450 43.600 13.620 29.980 3,2 Bùi Văn A 8,0 5.250 42.000 14.211 27.789 3,0 Nguyễn Văn Toàn 7,4 6.200 45.880 14.900 30.980 3,1 Nguyễn Văn Tư 8,0 6.100 48.800 15.128 33.672 3,2 Nguyễn Tấn Phong 7,5 5.800 43.500 15.883 27.617 2,7 Võ Thiên Đô 8,0 6.300 50.400 18.831 31.569 2,7 Nguyễn Văn Cầu 7,3 7.000 51.100 15.753 35.347 3,2 Trương Văn Điền 7,9 7.300 57.670 16.115 41.555 3,6     73    Nguyễn Công Lý 7,0 7.000 49.000 12.630 36.370 3,9 Nguyễn Văn Ha 8,3 5.900 48.970 11.428 37.542 4,3 Nguyễn Văn Hành 7,7 5.950 45.815 12.914 32.901 3,5 Nguyễn Văn Ý 7,5 5.700 42.750 12.530 30.220 3,4 Võ Văn Sơn 8,2 5.800 47.560 12.032 35.528 4,0 Đinh Văn Lẹ 9,0 5.200 46.800 11.827 34.973 4,0 Tô Ngọc Điệp 8,0 6.000 48.000 10.170 37.830 4,7 Nguyễn Văn Kiên 7,0 6.500 45.500 9.894 35.606 4,6 Nguyễn Văn Đây 7,5 6.450 48.375 9.725 38.650 5,0 Lê Văn Phạn 7,5 6.300 47.250 11.314 35.936 4,2 Phạm Văn Toàn 7,0 6.650 46.550 12.333 34.217 3,8 Nguyễn Văn Tuấn 8,1 5.200 42.120 14.442 27.678 2,9 Võ Văn Tí 10,0 4.900 49.000 18.438 30.562 2,7 Trần Văn Sữa 7,5 5.100 38.250 12.140 26.110 3,2 Lê Phú Bượp 7,5 5.200 39.000 10.450 28.550 3,7 Nguyễn Văn Thành 9,0 4.850 43.650 18.406 25.244 2,4 Võ Văn Vấn 9,0 5.300 47.700 11.334 36.366 4,2 Lê Thị Ngoan 7,5 5.400 40.500 10.110 30.390 4,0 Nguyễn Thị Nhỏ 7,5 5.100 38.250 16.683 21.567 2,3 Vũ Gia Hùng 8,0 5.000 40.000 12.000 28.000 3,3 Phạm Thanh Phương 6,5 5.500 35.750 12.328 23.422 2,9 Nguyễn Hùng Sơn 7,0 5.500 38.500 15.974 22.526 2,4 Nguyễn Văn Dũng 9,0 5.400 48.600 13.246 35.354 3,7 Huỳnh Ngọc Bá 8,2 5.800 47.560 16.787 30.773 2,8 Võ Thành Hổ 7,0 4.900 34.300 16.020 18.280 2,1 Huỳnh Văn Đông 8,0 5.150 41.200 15.341 25.859 2,7 Phạm Hoàng Tuấn 7,5 4.750 35.625 13.185 22.440 2,7 Huỳnh Thanh Sơn 8,0 5.150 41.200 17.190 24.010 2,4 Nguyễn Văn Bảy 8,5 5.400 45.900 15.235 30.665 3,0     74    Võ Văn Đực 5,8 4.850 28.130 14.987 13.143 1,9 7,5 5.100 38.250 15.150 23.100 2,5 Trần Văn Chí 8,0 5.200 41.600 18.950 22.650 2,2 Trần Văn Bi 8,0 5.350 42.800 16.480 26.320 2,6 Phạm Văn Bái 6,5 4.900 31.850 14.851 16.999 2,1 Bùi Văn Xe 7,0 5.250 36.750 13.533 23.217 2,7 Võ Văn Toàn 8,0 5.100 40.800 17.111 23.689 2,4 Đỗ Văn Tỷ 7,5 5.000 37.500 15.807 21.693 2,4 Lâm Thanh Xuân 10,0 6.000 60.000 15.745 44.255 3,8 Thái Văn Chọn 8,5 5.400 45.900 10.160 35.740 4,5 Phạm Văn Thành 8,0 6.200 49.600 18.785 30.815 2,6 Đỗ Văn Cui 8,5 5.450 46.325 16.185 30.140 2,9 Huỳnh Văn Khởi 8,0 4.950 39.600 21.442 18.158 1,8 Châu Văn Hùm 9,5 6.050 57.475 21.311 36.164 2,7 Nguyễn Thanh Hồng 7,2 5.800 41.760 14.627 27.133 2,9 Bùi Văn Kênh 8,0 5.800 46.400 9.594 36.806 4,8 Lê Thanh Hồng 10,0 6.250 62.500 16.181 46.319 3,9 Trần Anh Nhân 7,0 5.700 39.900 17.934 21.966 2,2 Nguyễn Văn Vè 8,0 5.250 42.000 16.012 25.988 2,6 Hồ Văn Tàu 6,5 4.900 31.850 16.005 15.845 2,0 Nguyễn Thanh Tuấn 8,0 5.000 40.000 12.828 27.172 3,1 Hồng Trí Huấn 9,0 5.500 49.500 16.228 33.272 3,1 Nguyễn Quốc Huy 8,0 5.200 41.600 12.423 29.177 3,3 Phan Minh Tùng 7,5 5.000 37.500 13.650 23.850 2,7 Nguyễn Đình Nhượng Phụ lục Chi phí hóa chất nơng nghiệp (HCNN) giống lúa     75    Họ tên Giống Chi phí HCNN Nguyễn Văn A VND 95-20 59,4% Nguyễn Thanh Long VD 20 63,4% Phạm Tuấn Anh VND 95-20 55,3% Võ Văn Ba VND 95-20 66,4% Trần Văn Đại VND 95-20 58,4% Nguyễn Thị Ni VND 95-20 51,1% Hà Văn Chăm VND 95-20 62,0% Nguyễn Thanh Linh VND 95-20 65,6% Trần Văn Kích VND 95-20 59,4% Nguyễn Hồ Hải VND 95-20 65,6% Châu Văn Vũ VND 95-20 58,4% Võ Văn La VND 95-20 58,5% Nguyễn Văn Hoàng VND 95-20 50,2% Nguyễn Văn Đoàn VND 95-20 5,9% Nguyễn Văn An VD 20 5,8% Trần Văn Ngọt VD 20 66,4% Lê Văn Nhàn VND 95-20 6,6% Võ Văn Khay VD 20 63,6% Nguyễn Minh Tài VD 20 59,5% Đỗ Văn Thanh VD 20 58,9% Nguyễn Văn Lân VD 20 57,0% Nguyễn Thành Tặng VD 20 6,6% Nguyễn Thanh Tâm VD 20 62,5% Nguyễn Văn Phú VD 20 55,7% Trương Văn Quyền VD 20 65,8% Trần Văn Khánh VD 20 61,7% Võ Anh Thương VD 20 65,3% Nguyễn Văn Hoàng VD 20 57,2%     76    Dương Văn Kết VD 20 58,8% Nguyễn Văn Thắng OM 4900 6,3% Bùi Văn A OM 4900 64,8% Nguyễn Văn Toàn VD 20 66,7% Nguyễn Văn Tư VD 20 53,7% Nguyễn Tấn Phong VD 20 55,9% Võ Thiên Đô VD 20 62,8% Nguyễn Văn Cầu VD 20 55,6% Trương Văn Điền VD 20 56,6% Nguyễn Công Lý VD 20 6,0% Nguyễn Văn Ha VD 20 56,2% Nguyễn Văn Hành VD 20 61,3% Nguyễn Văn Ý VD 20 6,0% Võ Văn Sơn VND 95-20 58,4% Đinh Văn Lẹ OM 4900 57,7% Tô Ngọc Điệp VD 20 50,8% Nguyễn Văn Kiên VD 20 59,6% Nguyễn Văn Đây VD 20 58,9% Lê Văn Phạn VD 20 55,8% Phạm Văn Toàn VD 20 59,5% Nguyễn Văn Tuấn VND 95-20 65,4% Võ Văn Tí OM 4900 62,0% Trần Văn Sữa OM 4900 58,8% Lê Phú Bượp OM 4900 52,2% Nguyễn Văn Thành OM 4900 62,0% Võ Văn Vấn OM 4900 55,9% Lê Thị Ngoan VND 95-20 50,5% Nguyễn Thị Nhỏ OM 4900 58,0% Vũ Gia Hùng OM 4900 58,3%     77    Phạm Thành Phương OM 4900 59,4% Nguyễn Hùng Sơn OM 4900 56,2% Nguyễn Văn Dũng OM 4900 62,3% Huỳnh Ngọc Bá OM 4900 58,3% Võ Thành Hổ OM 4900 56,3% Huỳnh Văn Đông OM 4900 54,4% Phạm Hoàng Tuấn OM 4900 62,1% Huỳnh Thanh Sơn OM 4900 59,3% Nguyễn Văn Bảy OM 4900 54,1% Võ Văn Đực OM 4900 66,6% Nguyễn Đình Nhượng OM 4900 53,8% Trần Văn Chí OM 4900 63,1% Trần Văn Bi OM 4900 57,5% Phạm Văn Bái OM 4900 66,3% Bùi Văn Xe OM 4900 63,1% Võ Văn Toàn OM 4900 59,1% Đỗ Văn Tỷ OM 4900 55,7% Lâm Thanh Xuân OM 4900 55,5% Thái Văn Chọn OM 4900 50,8% Phạm Văn Thành VND 95-20 62,7% Đỗ Văn Cui VND 95-20 56,8% Huỳnh Văn Khởi VND 95-20 67,4% Châu Văn Hùm VND 95-20 67,2% Nguyễn Thanh Hồng VND 95-20 65,8% Bùi Văn Kênh VND 95-20 58,3% Lê Thanh Hồng VND 95-20 56,7% Trần Anh Nhân VND 95-20 61,0% Nguyễn Văn Vè VND 95-20 56,3% Hồ Văn Tàu VND 95-20 56,3%     78    Nguyễn Thanh Tuấn VND 95-20 61,0% Hồng Trí Huấn VND 95-20 56,9% Nguyễn Quốc Huy VND 95-20 59,8% Phan Minh Tùng OM 4900 63,4%     ... NN&PTNT Long An, 3-2011) 2.3 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đơng Xn tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long huyện Mộc Hố, tỉnh Long An 2.3.1 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đông Xuân tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. .. lúa vụ Đông Xuân tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An……………………………… 2.3.1 Tình hình sâu bệnh hại lúa vụ Đơng Xn tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long …………………………………………………………… 2.3.2 Tình... viên thực Nguyễn Nhật Long iii TÓM TẮT Nguyễn Nhật Long, tháng 07 năm 2011 Tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2010 - 2011 huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Đề tài tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN , TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN LÚA ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay