ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ AHN – 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM

62 34 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:07

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN AHN 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Họ tên sinh viên :NGUYỄN Ngành : BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa : 2007 2011 Tháng 07 / 2011 LÊ THANH TRÚC i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN AHN 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Tác giả NGUYỄN LÊ THANH TRÚC Giảng viên hướng dẫn: ThS LÊ VĂN DŨ T.p Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin chân thành cảm ơn: ™ Cha mẹ cho tơi hình hài vóc dáng, dành cho tơi tình u thương vơ bờ bến ™ Quý thầy cô khoa Nông học Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận ™ Thầy Lê Văn Dũ, Nguyễn Hữu Trúc tận tình gúp đỡ, ủng hộ tơi suốt q trình thực đề tài ™ Các bạn lớp DH07BVA, DH07BVB, DH07NH, DH10BV ủng hộ giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận ™ Chú Nguyễn Đình Thắng bảo nhiệt tình giúp đỡ tơi mua giống Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Lê Thanh Trúc iii TÓM TẮT NGUYỄN LÊ THANH TRÚC, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN AHN 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Giảng viên hướng dẫn chính: ThS LÊ VĂN DŨ Các loại rau ăn nói chung, cải bẹ xanh nói riêng thường khơng hấp thu tồn lượng phân hóa học bón vào đất rửa trơi Việc giảm lượng phân hóa học canh tác bổ sung lượng phân giảm loại phân bón thích hợp góp phần tăng suất giảm lượng phân hóa học đáng kể bón vào đất Đề tài thực từ tháng đến tháng 6/2011 trai thực nghiệm khoa Nông học trường đại học Nông Lâm Tp HCM nhằm tìm liều lượng phân bón AHN 01 vi lượng thích hợp để thay lượng phân hóa học giảm 50 % sử dụng cải bẹ xanh Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố gồm nghiệm thức, lần lặp lại.Trong đó: NT 1: g / ha, NT 2: 250 g / ha, NT 3: 500 g / ha, NT 4: 1000 g / ha, NT 5: 1500 g / ha, NT 6: 2000 g / Tất nghiệm thức bón 50 % lượng phân hóa học theo quy trình Sổ tay người trồng rau (Nguyễn Văn Thắng, Trần Khắc Thi, 1996) Lượng phân hóa học theo quy trình bao gồm: N: 70 kg / ha, P2O5: 70 kg / ha, K2O: 20 kg / Các nghiệm thức sử lý phân bón AHN 01 vi lượng có tác dụng tăng chiều cao so với đối chứng phun nước chưa có tác dụng làm tăng số Trọng lượng trung bình cây, suất lý thuyết suất thực thu nghiệm thức phun phân bón cao đối chứng phun nước Khả chống chịu sâu bệnh hại nghiệm thức phân bón AHN 01 vi lượng khơng có hiệu Lợi nhuận thu phun phân bón AHN 01 vi lượng cao so với đối chứng Tóm lại, nghiệm thức phân bón AHN 01 vi lượng với liều lượng 1500 g/ha tỏ có hiệu tăng chiều cao suất cải bẹ xanh ruộng thí nghiệm so với nghiệm lại iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH HÌNH BIỂU ĐỒ viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược cải bẹ xanh 2.1.2 Kỹ thuật gieo trồng 2.1.2.1 Hạt giống 2.1.2.2 Liếp ươm 2.1.2.3 Đất trồng 2.1.2.4 Chăm sóc 2.1.2.5 Bón phân 2.2 Sơ lược phân bón 2.2.1 Cơ chế hấp thu vận chuyển chất dinh dưỡng qua 2.2.2 Ưu điểm việc sử dụng phân bón 2.2.3 Nhược điểm việc sử dụng phân bón 2.3 Nguyên tắc sử dụng phân bón 2.5 Tổng quan nguyên tố vi lượng 2.5.1 Các vai trò ngun tố vi lượng 2.5.2 Sơ lược nguyên tố dinh dưỡng vi lượng 2.5.2.1 Sắt (Fe) 2.5.2.2 Kẽm (Zn) 2.5.2.3 Đồng (Cu) 10 v 2.5.2.4 Manganese (Mn) 11 2.5.2.5 Boron ( B) 11 2.5.2.6 Chlorine (Cl) 12 2.5.2.7 Molybdenum (Mo) 13 2.6 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau nước 14 2.6.1 Tình hình sản xuất 14 Chương LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 19 3.1.1 Thời gian 19 3.1.2 Địa điểm 19 3.2 Đặc điểm nơi thí nghiệm ngồi đồng 19 3.2.1 Điều kiện đất đai 19 3.2.2 Điều kiện khí hậu thời tiết 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Quy mơ thí nghiệm 20 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 21 3.4 Vật liệu thí nghiệm 21 3.4.1 Giống 21 3.4.2 Các vật liệu dùng đồng 21 3.5 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 21 3.5.1 Chuẩn bị đất 21 3.5.3.Giai đoạn cấy ruộng sản xuất 22 3.5 Cách lấy mẫu tiêu theo dõi 23 3.5.1 Cách lấy mẫu 23 3.5.2 Các tiêu theo dõi 23 3.6 Các phần mềm sử dụng xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Tiêu chuẩn giống đem cấy 25 4.2.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến chiều cao cải bẹ xanh 25 4.2.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến tốc độ tăng chiều cao cải bẹ xanh 28 vi 4.2.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến số cải bẹ xanh 29 4.2.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến tốc độ cải bẹ xanh ……………………………………………………………………………………… 29 4.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến sâu bệnh hại cải 30 4.3.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến mật số sâu đục nõn 30 4.3.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến mật số bọ nhảy sọc cong 31 4.3.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến mật số sâu khoang 32 4.4 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến trọng lượng trung bình suất cải bẹ xanh 33 4.4.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến trọng lượng trung bình 33 4.3.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến suất lý thuyết cải bẹ xanh 34 4.3.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến suất thực thu cải bẹ xanh 34 4.5 Hiệu kinh tế bón phân AHN 01 vi lượng qua rau cải bẹ xanh 35 Chương 36 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất rau Việt Nam qua năm 14 Bảng 2.2 So sánh diện tích, suất, sản lượng rau theo vùng năm 1999 2005 15 Bảng 2.3 Số lượng chủng loại rau tiêu thụ số thành phố lớn Việt Nam 16 Bảng 2.4 Lượng rau tiêu thụ trung bình / người theo vùng ( kg/ người/ năm) 16 Bảng 2.5 Tình hình xuất nhập số loại rau nước ta từ 2000 2006 17 Bảng 3.2 Tình hình thời tiết thời gian thí nghiệm 20 Bảng 4.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến chiều cao cải bẹ xanh………………………………………………………………………………… 25 Bảng 4.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cải bẹ xanh (cm/3 ngày)…………………………………………………… .27 Bảng 4.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến số cải bẹ xanh ……………………………………………………………………………………… 28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến tốc độ cải bẹ xanh (lá/ ngày)………………………………………………………………………28 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến trọng lượng trung bình cây……………………………………………………………………………………33 viii DANH SÁCH HÌNH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 Biểu đồ 4.2 Diễn biến mật độ sâu đục nõn 30 Biểu đồ 4.3 Diễn biến mật độ bọ nhảy sọc cong 31 Hình 4.1 Tiêu chuẩn giống đem cấy 24 Hình 4.2 Chiều cao cải bẹ xanh lúc thu hoạch (30 NSC) 26 Hình 4.3 Bọ nhảy sọc cong ruộng cải bẹ xanh 29 Hình 4.5 Sâu khoang ruộng cải bẹ xanh 29 Hình 4.4 Sâu đục nõn ruộng cải bẹ xanh 31 ix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng sông Cửu Long LL Liều lượng LLL Lần lặp lại NT Nghiệm thức NSC Ngày sau cấy NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 38 Nguyễn Thị Mộng Thu, 2005 Ảnh hưởng lượng phân hữu sinh học ( NP L) đến sinh trưởng, suất, dư lượng Nitrate cải bẹ xanh ( Brassica juncae L.) trồng mùa mưa thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp ngành Nông học trường đại học Nông Lâm TP HCM, chưa xuất 10 Nguyễn Xuân Tiến, 2005 Ảnh hưởng lượng phân bón hữu sinh học đến sinh trưởng suất rau ăn vùng đát xám Củ Chi TP HCM Luận văn tốt nghiệp ngành Nông học trường đại học Nông Lâm TP HCM, chưa xuất 11 Trần Thế Tục, Nguyễn Ngọc Kính, 2002 Kỹ thuật trồng số rau giàu vitamin Nhà xuất Nơng Nghiệp 144 trang 12 Hồng Trọng Yêm, 1995 Phân bón đa vi lượng chất kích thích sinh trưởng với trồng NXB Nơng Nghiệp, trang 103 104 13 Bùi Nhã Trúc, 2005 Ảnh hưởng liều lượng phân bón BIOACT T đến sinh trưởng, suất công trùng gây hại cải bẹ xanh Bình Chánh Luận văn tốt nghiệp ngành Nông học trường đại học Nông Lâm TP HCM, chưa xuất Tài liệu nước 14 S Boycheva1 and N Babalakova1* , 2008 Does chelated Copper ameliorate the greening of iron-deficient cucumber plants through nitric oxide signaling? comparison with chemical forms of Zinc pp 295 305 15 K Orlovius Fertilizing for High Yield and Quality Oilseed Rape pp 89 103 Các tài liệu từ internet 14 Food And Agricultural Organization of United Nations: Economic And Social Department: The Statistical Devision, 2009 (www.fao.org\statistics 39 PHỤ LỤC Phụ lục : Các kết xử lý thống kê 1.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến chiều cao cải bẹ xanh 1.1.1 Chiều cao thời điểm NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.22 0.612 2.62 0.1219 nt 3.69 0.738 3.15 0.0576 Error 10 2.34 0.234 Non-additivity 1.19 1.189 Residual 1.15 0.128 9.29 -Total 17 7.26 -Grand Mean= 11.451 Grand Sum= 206.120 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 4.23% 1.1.2 Chiều cao thời điểm 11 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.66 0.328 1.11 0.3678 nt 2.99 0.597 2.01 0.1621 40 Error 10 2.97 0.297 Non-additivity 0.00 0.000 Residual 2.97 0.330 0.00 -Total 17 6.61 -Grand Mean= 12.810 Grand Sum= 230.580 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 4.25% 1.1.3 Chiều cao thời điểm 14 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.10 1.050 6.70 0.0143 nt 2.79 0.557 3.56 0.0416 Error 10 1.57 0.157 Non-additivity 0.26 0.259 Residual 1.31 0.145 1.78 -Total 17 6.45 Grand Mean= 15.042 Grand Sum= 270.760 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 2.63% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1570 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7209 at alpha = 0.050 41 Original Order Ranked Order Mean = 14.33 B Mean = 15.63 A Mean = 14.97 AB Mean = 15.30 A Mean = 14.94 AB Mean = 15.09 A Mean = 15.09 A Mean = 14.97 AB Mean = 15.63 A Mean = 14.94 AB Mean = 15.30 A Mean = 14.33 B 1.1.4 Chiều cao thời điểm 17 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.24 0.622 10.24 0.0038 nt 6.39 1.278 21.03 10 0.61 0.061 Non-additivity 0.00 0.001 Residual 0.61 0.067 Error 0.0001 0.01 -Total 17 8.24 -Grand Mean= 17.451 Grand Sum= 314.120 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 1.41% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.06100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6391 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 42 Mean = 16.55 D Mean 6= 18.33 A Mean = 17.12 CD Mean = 18.07 AB Mean = 17.21 C Mean = 17.43 BC Mean = 17.43 BC Mean = 17.21 C Mean = 18.07 AB Mean = 17.12 CD Mean = 18.33 A Mean = 16.55 D 1.1.5 Chiều cao thời điểm 20 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.29 3.144 12.14 0.0021 nt 11.66 2.332 9.01 0.0018 10 2.59 0.259 Non-additivity 0.30 0.304 Residual 2.29 0.254 Error 1.20 -Total 17 20.54 -Grand Mean= 19.728 Grand Sum= 355.100 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 2.58% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2590 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.317 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 43 Mean = 18.38 C Mean = 20.89 A Mean = 19.38 BC Mean = 20.48 AB Mean = 19.62 ABC Mean = 19.62 ABC Mean = 19.61 ABC Mean = 19.61 ABC Mean = 20.48 AB Mean = 19.38 BC Mean = 20.89 A Mean = 18.38 C 1.1.6 Chiều cao thời điểm 23 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 14.61 7.304 20.77 0.0003 nt 11.27 2.254 6.41 0.0064 Error 10 3.52 0.352 Non-additivity 0.46 0.456 Residual 3.06 0.340 1.34 -Total 17 29.40 -Grand Mean= 21.779 Grand Sum= 392.020 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 2.72% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.3520 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.535 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 44 Mean = 20.28 B Mean = 22.81 A Mean = 21.51 AB Mean = 22.38 A Mean = 21.77 AB Mean = 21.93 A Mean = 21.93 A Mean = 21.77 AB Mean = 22.38 A Mean = 21.51 AB Mean = 22.81 A Mean = 20.28 B 1.1.7 Chiều cao thời điểm 26 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 16.73 8.364 nt 9.02 1.803 Error 10 2.28 0.228 Non-additivity 0.10 0.095 Residual 2.18 0.242 36.76 0.0000 7.92 0.0030 0.39 - Total 17 28.02 -Grand Mean= 23.190 Grand Sum= 417.420 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 2.06% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2280 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.236 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 45 Mean = 21.94 C Mean = 24.31 A Mean = 22.99 BC Mean = 23.55 AB Mean = 23.25 AB Mean = 23.25 AB Mean = 23.10 ABC Mean = 23.10 ABC Mean = 23.55 AB Mean = 22.99 BC Mean = 24.31 A Mean = 21.94 C 1.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến số cải bẹ xanh 1.2.1 Số thời điểm NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -Lll 0.04 0.020 Nt 0.16 0.032 Error 10 0.76 0.076 Non-additivity 0.12 0.125 Residual 0.63 0.071 0.26 0.42 0.7738 0.8240 1.77 -Total 17 0.96 -Grand Mean= 4.600 Grand Sum= 82.800 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 5.99% 1.2.2Số thời điểm 11 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -Lll 0.02 0.009 0.11 0.8970 46 Nt 0.26 0.052 Error 10 0.81 0.081 Non-additivity 0.09 0.092 Residual 0.72 0.080 0.64 0.6768 1.15 -Total 17 1.08 -Grand Mean= 5.444 Grand Sum= 98.000 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 5.22% 1.2.3 Số thời điểm 14 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -Lll 0.02 0.009 0.03 0.9661 nt 0.87 0.174 0.68 0.6500 Error 10 2.57 0.257 Non-additivity 0.00 0.001 Residual 2.57 0.285 0.00 -Total 17 3.46 -Grand Mean= 6.289 Grand Sum= 113.200 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 8.06% 1.2.4 Số thời điểm 17 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 47 lll 0.17 0.087 0.79 0.4787 nt 0.87 0.174 1.58 0.2508 10 1.10 0.110 Non-additivity 0.01 0.010 Residual 1.09 0.121 Error 0.08 Total 17 2.14 -Grand Mean= 6.961 Grand Sum= 125.300 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 4.76% 1.2.5 Số thời điểm 20 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.59 0.296 0.92 0.4280 nt 0.76 0.153 0.48 0.7848 Error 10 3.20 0.320 Non-additivity 0.02 0.018 Residual 3.18 0.353 0.05 -Total 17 4.55 -Grand Mean= 7.622 Grand Sum= 137.200 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 7.42% 1.2.6 Số thời điểm 23 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 48 -lll 0.27 0.133 0.31 nt 0.74 0.148 0.35 0.8738 10 4.29 0.429 Non-additivity 0.00 0.000 Residual 4.29 0.476 Error 0.7394 0.00 -Total 17 5.30 -Grand Mean= 8.219 Grand Sum= 147.950 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 7.97% 1.2.7 Số thời điểm 26 NSC Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.57 0.287 0.78 0.4836 nt 1.12 0.224 0.61 0.6944 Error 10 3.67 0.367 Non-additivity 0.01 0.013 Residual 3.65 0.406 0.03 -Total 17 5.36 -Grand Mean= 9.000 Grand Sum= 162.000 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 6.73% 1.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến trọng lượng trung bình suất cải bẹ xanh 1.3.1 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến trọng lượng trung bình cải bẹ xanh 49 Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.78 nt 1785.78 Error 10 Non-additivity Residual 0.889 0.01 0.9917 357.156 3.35 0.0492 1067.56 106.756 29.47 29.473 1038.08 0.26 115.343 -Total 17 2855.11 -Grand Mean= 95.222 Grand Sum= 1714.000 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 10.85% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 106.6 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.78 at alpha = 0.050 Original Order Mean = 77.00 B Ranked Order Mean = 104.0 A Mean = 86.67 AB Mean = 103.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.7 A Mean = 104.0 A Mean = 100.0 A Mean = 100.7 A Mean = 86.67 AB Mean 103.0 = A Mean = 77.00 B 50 1.3.2 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến suất lý thuyết cải bẹ xanh Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.11 0.056 0.01 0.9917 NT 111.61 22.322 3.35 0.0492 Error 10 66.72 6.672 Non-additivity 1.84 1.842 Residual 64.88 7.209 0.26 -Total 17 178.44 -Grand Mean= 23.806 Grand Sum= 428.500 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 10.85% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 6.672 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.699 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 19.25 B Mean = 26.00 A Mean = 21.67 AB Mean = 25.75 A Mean = 25.00 A Mean = 25.17 A Mean = 26.00 A Mean = 25.00 A 51 Mean = 25.17 A Mean = 21.67 AB Mean = 25.75 A Mean = 19.25 B 1.3.3 Ảnh hưởng phân bón AHN 01 vi lượng đến suất thực thu cải bẹ xanh Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.85 0.923 6.60 0.0149 nt 6.02 1.203 8.61 0.0022 Error 10 1.40 0.140 Non-additivity 0.01 0.010 Residual 1.39 0.154 0.06 -Total 17 9.26 -Grand Mean= 11.085 Grand Sum= 199.531 Total Count= 18 Coefficient of Variation= 3.37% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1400 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9682 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 10.07 C Ranked Order Mean = 11.64 A Mean = 10.63 BC Mean = 11.64 A Mean = 11.47 AB Mean = 11.47 AB Mean = 11.05 AB Mean = 11.05 AB Mean = 11.64 A Mean = 10.63 BC 52 Mean = 11.64 A Mean = 10.07 C Phụ lục Bảng tổng chi phí Phân Urea Phân Kali Phân Lân Lưới Thuốc Selecron 500EC Công lao động Tổng chi phí Số lượng (tính ha) 75 kg 25 kg 75 kg 667 kg 12000/ kg 12000 kg 6000/kg 35000/kg Thành tiền (đồng) 900000 300000 450000 23345000 800 ml 12000/100ml 96000 200 ngày công 80000/ngày công 16000000 40430000 Đơn giá (đồng) ... giúp đỡ tơi mua giống Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Lê Thanh Trúc iii TĨM TẮT NGUYỄN LÊ THANH TRÚC, Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA... Chrnidt, 1976) Tốc độ thấm sâu vào giảm kích thước phân tử chất hòa tan gia tăng ( Cutler, Alvin Price, 1982; Mefalene Berry, 1973) Dưỡng chất chất dinh dưỡng cung cấp qua chuyển vị đến mục tiêu xa... hồi nhanh còi cọc, tránh yếu tố bất lợi cung cấp chất dinh dưỡng qua đất (Weinhbaun – 1985, Embleton Jonh, 1974) Một lần phun cung cấp nhiều dinh dưỡng cho trồng Giảm công vận chuyển công phun
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ AHN – 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM , ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ AHN – 01 VI LƯỢNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CẢI BẸ XANH ( Brassica juncae (L) Czernjaew) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay