KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP 2 TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.)

78 39 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) Họ tên sinh viên: Nguyễn Kha Ngành: Nông học Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 07/2011 i KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) Tác giả NGUYỄN KHA Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM THỊ NGỌC Tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, bốn năm khoảng thời gian để học kiến thức chuyên môn rèn luyện thân Có kết hơm tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Q thầy cô Khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu, tận tuỵ hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Xin gửi lời tri ân đến giáo viên hướng dẫn Ths Phạm Thị Ngọc Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TPHCM trường Trung Cấp Nơng Lâm Nghiệp Bình Dương tạo điều kiện thật tốt để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn thân yêu lớp DH07NHGL DH07NH gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin xem báo cáo thực tập đề tài tốt nghiệp làm kết học tập, điều biết ơn sâu sắc đến thầy cơ, gia đình bạn bè! Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Nguyễn Kha iii TĨM TẮT NGUYỄN KHA, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02/2011 “KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.)” Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Ngọc Thí nghiệm tiến hành phòng thực tập Sinh lý – sinh hóa Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Nơng Lâm Nghiệp Bình Dương, thời gian tiến hành thí nghiệm từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/6/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố, gồm nghiệm thức, lần lặp lại Thí nghiệm cấy chuyền số mơi trường meo cấp 2: NT1: Rơm rạ cắt nhỏ: 80 %, đường: %, cám gạo: 18 %, CaCO3: % NT2: Mùn cưa: 75 %, ure: %, cám gạo: 20 %, CaCO3: %, đường: % NT3: Thân bắp : 70 %, cám gạo : 30 % Kết nghiên cứu cho thấy rằng: Trên loại giá thể bổ sung dinh dưỡng khác cho thấy tiêu phát triển tơ nấm có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê như: tốc độ lan tơ, khả phát triển môi trường meo cấp Meo làm giá thể thân bắp NT3 cho thấy hệ tơ phát triển mạnh, dày rút ngắn thời gian ni cấy phòng thí nghiệm, tiết kiệm thời gian sản xuất có hiệu kinh tế cao so với môi trường làm giá thể rơm rạ (NT1) mùn cưa (NT2) Meo làm giá thể thân bắp NT3 cho thấy phát triển tốt môi trường cấp giá thể que khoai mì Hệ tơ phát triển nhanh mạnh, dày đều, thời gian iv nuôi cấy phòng thí nghiệm ngắn, tiết kiệm thời gian sản xuất, kịp thời đáp ứng cho nhu cầu sản xuất nấm thị trường v MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU 2.1.1 Giới thiệu chung nấm tầm quan trọng nấm người 2.1.2 Giới thiệu chung nấm bào ngư 2.1.2.1 Đặc điểm hình thái 2.1.2.2 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng 2.1.4 Đặc điểm sinh lý vai trò meo giống nấm 2.1.4.1 Đặc điểm sinh lý 2.1.4.2 Vai trò vi 2.1.5 Môi trường nhân giống nấm 2.1.6 lược quy trình nhân giống nấm 10 2.1.7 Thế mạnh, lợi ích nghề nuôi trồng nấm Việt Nam 11 2.1.7.1 Thế mạnh 11 2.1.7.2 Lợi ích từ việc trồng nấm 12 2.3 Tình hình sản xuất nấm, nguyên cứu xu hướng phát triển nghề trồng nấm nước ta giới 13 2.3.1 Tình hình sản xuất nấm nước 13 2.3.2 Những nghiên cứu nấm bào ngư nước ta 13 2.3.3 Xu hướng phát triển nghề trồng nấm nước ta giới 16 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 18 3.1.1 Thời gian 18 3.1.2 Địa điểm 18 3.2 Đặc điểm thời tiết khí hậu 18 3.3 Vật liệu 19 3.4 Các bước chuẩn bị 20 3.5 Phương pháp thí nghiệm 20 3.5.1 Cấy chuyền qua meo cấp tổng số 20 ống nghiệm 20 3.5.2 Cấy chuyền qua meo cấp 21 3.5.2.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.5.2.2 đồ bố trí thí nghiệm 21 3.5.2.3 Quy mơ thí nghiệm 21 3.5.2.4 Các bước tiến hành thí nghiệm 21 vii 3.5.3 Cấy chuyền kiểm tra kết qua bịch meo cấp 25 3.5.4 Các tiêu theo dõi meo cấp 25 3.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Thời gian xuất tơ vòng cổ bịch 27 4.2 Tốc độ lan tơ 28 4.3 Độ dày mỏng màu sắc hệ tơ 30 4.4 Sự hư nhiễm meo 31 4.5 Tỉ lệ bịch đầy 32 4.6 Tỉ lệ tơ nấm ăn trắng bịch meo 33 4.7 Thời gian bảo quản meo 34 4.8 Hiệu kinh tế 35 4.9 Khả phát triển sau cấy chuyền qua meo cấp 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ CV Hệ số biến động (Coefficent of Variation) NT Nghiệm thức HT Hệ tơ NSC Ngày sau cấy NSĐB Ngày sau đầy bịch USD United States Dollar TX Thị xã TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh ix DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Thành phần hóa học loại nấm Bảng 2.2: Đặc điểm sinh lý loại nấm Bảng 2.3: Quy trình để sản xuất meo giống nấm 11 Bảng 3.1: Khí hậu thời tiết TP.HCM từ tháng đến tháng năm 2011 19 Bảng 3.2: đồ tóm tắt quy trình nhân giống meo cấp 24 Bảng 4.1: Thời gian xuất tơ vòng cổ bịch 27 Bảng 4.2: Tốc độ lan tơ 28 Bảng 4.3: Độ dày mỏng tơ 30 Bảng 4.4: Tỉ lệ hư nhiễm 31 Bảng 4.5: Tỉ lệ bịch đầy 32 Bảng 4.6: Tỉ lệ tơ nấm lan trắng bịch 33 Bảng 4.7: Thời gian bảo quản meo 34 Bảng 4.8: Hiệu kinh tế 36 Bảng 4.9: Thời gian tơ lan đầy bịch meo cấp 36 Bảng 4.10: Tỉ lệ tơ nấm lan trắng bịch meo cấp 37 Biểu đồ 1: Tốc độ lan tơ 51 Biểu đồ 2: Tỉ lệ tơ lan trắng bịch meo cấp 51 Biểu đồ 3: Tỉ lệ tơ lan trắng bịch meo cấp 52 53 Phụ lục 3: Kết xử lý thống kê phần mềm MSTATC Kết xử lý thống kê độ dài tơ khoảng thời gian ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.928 0.464 69.776 0.0000 Within 0.060 0.007 Total 11 0.988 Coefficient of Variation = 10.68% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 2.890 0.722 0.07 0.04 4.00 1.780 0.445 0.07 0.04 4.00 4.490 1.123 0.10 0.04 -Total 12.00 9.160 0.763 0.30 0.09 Within 0.08 Bartlett's test Chi-square = 0.333 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.847 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 0.007000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1923 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.7200 0.4500 1.120 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 1.120 0.7200 0.4500 A B C 54 Kết xử lý thống kê độ dài tơ khoảng thời gian ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.251 0.625 88.279 0.0000 Within 0.057 0.007 Total 10 1.307 Coefficient of Variation = 10.13% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 2.420 0.807 0.07 0.05 4.00 1.780 0.445 0.07 0.04 4.00 4.940 1.235 0.11 0.04 -Total 11.00 9.140 0.831 0.36 0.11 Within 0.08 Bartlett's test Chi-square = 0.712 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.700 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 0.007000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1985 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.8100 0.4500 1.240 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 1.240 0.8100 0.4500 A B C 55 Kết xử lý thống kê độ dài tơ khoảng thời gian ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.272 0.636 102.275 0.0000 Within 0.056 0.006 Total 11 1.328 Coefficient of Variation = 8.03% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 4.130 1.032 0.10 0.04 4.00 2.240 0.560 0.03 0.04 4.00 5.410 1.353 0.08 0.04 -Total 12.00 11.780 0.982 0.35 0.10 Within 0.08 Bartlett's test Chi-square = 3.414 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.181 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1780 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 1.030 0.5600 1.350 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 1.350 1.030 0.5600 A B C 56 Kết xử lý thống kê độ dài tơ khoảng thời gian 11 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.808 0.404 38.559 0.0000 Within 0.094 0.010 Total 11 0.902 Coefficient of Variation = 12.34% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 3.460 0.865 0.06 0.05 4.00 1.980 0.495 0.08 0.05 4.00 4.510 1.128 0.15 0.05 -Total 12.00 9.950 0.829 0.29 0.08 Within 0.10 Bartlett's test Chi-square = 2.231 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.328 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2298 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.8700 0.5000 1.130 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 1.130 0.8700 0.5000 A B C 57 Kết xử lý thống kê độ dài tơ khoảng thời gian 13 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (DDT) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.570 0.285 55.077 0.0000 Within 0.047 0.005 Total 11 0.617 Coefficient of Variation = 9.56% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 2.820 0.705 0.09 0.04 4.00 2.050 0.513 0.06 0.04 4.00 4.160 1.040 0.06 0.04 -Total 12.00 9.030 0.752 0.24 0.07 Within 0.07 Bartlett's test Chi-square = 0.446 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.800 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1625 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.7100 0.5100 1.040 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 1.040 0.7100 0.5100 A B C 58 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 74.667 37.333 21.000 0.0004 Within 16.000 1.778 Total 11 90.667 Coefficient of Variation = 16.00% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 36.000 9.000 1.41 0.67 4.00 20.000 5.000 0.82 0.67 4.00 44.000 11.000 1.63 0.67 -Total 12.00 100.000 8.333 2.87 0.83 Within 1.33 Bartlett's test Chi-square = 1.196 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.550 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 1.778 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.064 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 9.000 5.000 11.00 Ranked Order A B A Mean Mean Mean = = = 11.00 9.000 5.000 A A B 59 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TL) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 392.000 196.000 126.000 0.0000 Within 14.000 1.556 Total 11 406.000 Coefficient of Variation = 6.24% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 80.000 20.000 0.82 0.62 4.00 52.000 13.000 0.82 0.62 4.00 108.000 27.000 1.83 0.62 -Total 12.00 240.000 20.000 6.08 1.75 Within 1.25 Bartlett's test Chi-square = 2.436 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.296 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 1.556 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.866 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 20.00 13.00 27.00 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 27.00 20.00 13.00 A B C 60 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1474.667 737.333 553.000 0.0000 Within 12.000 1.333 Total 11 1486.667 Coefficient of Variation = 2.94% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 164.000 41.000 1.15 0.58 4.00 100.000 25.000 0.00 0.58 4.00 208.000 52.000 1.63 0.58 -Total 12.00 472.000 39.333 11.63 3.36 Within 1.15 Bartlett's test Chi-square = 35.039 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 1.333 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.653 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 41.00 25.00 52.00 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 52.00 41.00 25.00 A B C 61 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp 11 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1998.000 999.000 178.925 0.0000 Within 50.250 5.583 Total 11 2048.250 Coefficient of Variation = 4.36% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 223.000 55.750 0.96 1.18 4.00 151.000 37.750 2.63 1.18 4.00 277.000 69.250 2.99 1.18 -Total 12.00 651.000 54.250 13.65 3.94 Within 2.36 Bartlett's test Chi-square = 2.938 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.230 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 5.583 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.430 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 55.75 37.75 69.25 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 69.25 55.75 37.75 A B C 62 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp 13 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2252.667 1126.333 533.526 0.0000 Within 19.000 2.111 Total 11 2271.667 Coefficient of Variation = 2.04% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 280.000 70.000 0.00 0.73 4.00 220.000 55.000 0.82 0.73 4.00 354.000 88.500 2.38 0.73 -Total 12.00 854.000 71.167 14.37 4.15 Within 1.45 Bartlett's test Chi-square = 38.483 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 2.111 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.339 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 70.00 55.00 88.50 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 88.50 70.00 55.00 A B C 63 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 158.000 79.000 29.320 0.0001 Within 24.250 2.694 Total 11 182.250 Coefficient of Variation = 16.01% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 47.000 11.750 2.36 0.82 4.00 21.000 5.250 0.50 0.82 4.00 55.000 13.750 1.50 0.82 -Total 12.00 123.000 10.250 4.07 1.18 Within 1.64 Bartlett's test Chi-square = 4.779 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.092 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 2.694 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.772 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 11.75 5.250 13.75 Ranked Order A B A Mean Mean Mean = = = 13.75 11.75 5.250 A A B 64 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 760.667 380.333 63.097 0.0000 Within 54.250 6.028 Total 11 814.917 Coefficient of Variation = 11.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 85.000 21.250 2.50 1.23 4.00 47.000 11.750 2.36 1.23 4.00 125.000 31.250 2.50 1.23 -Total 12.00 257.000 21.417 8.61 2.48 Within 2.46 Bartlett's test Chi-square = 0.011 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.995 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 6.028 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.642 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 21.25 11.75 31.25 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 31.25 21.25 11.75 A B C 65 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp ngày sau cấy Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1837.500 918.750 60.136 0.0000 Within 137.500 15.278 Total 11 1975.000 Coefficient of Variation = 9.20% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 180.000 45.000 4.08 1.95 4.00 105.000 26.250 2.50 1.95 4.00 225.000 56.250 4.79 1.95 -Total 12.00 510.000 42.500 13.40 3.87 Within 3.91 Bartlett's test Chi-square = 1.049 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.592 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 15.28 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.982 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 45.00 26.25 56.25 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 56.25 45.00 26.25 A B C 66 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp 11 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3029.167 1514.583 155.786 0.0000 Within 87.500 9.722 Total 11 3116.667 Coefficient of Variation = 5.06% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 255.000 63.750 2.50 1.56 4.00 165.000 41.250 2.50 1.56 4.00 320.000 80.000 4.08 1.56 -Total 12.00 740.000 61.667 16.83 4.86 Within 3.12 Bartlett's test Chi-square = 0.901 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.637 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 9.722 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.165 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 63.75 41.25 80.00 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 80.00 63.75 41.25 A B C 67 Kết xử lý thống kê tỉ lệ % tơ ăn đầy bich meo cấp 13 ngày sau cấy Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4512.500 2256.250 147.682 0.0000 Within 137.500 15.278 Total 11 4650.000 Coefficient of Variation = 5.21% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 300.000 75.000 4.08 1.95 4.00 205.000 51.250 4.79 1.95 4.00 395.000 98.750 2.50 1.95 -Total 12.00 900.000 75.000 20.56 5.94 Within 3.91 Bartlett's test Chi-square = 1.049 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.592 Trắc nghiệm phân hạng: Error Mean Square = 15.28 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.982 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 75.00 51.25 98.75 Ranked Order B C A Mean Mean Mean = = = 98.75 75.00 51.25 A B C ... biết ơn sâu sắc đến thầy cô, gia đình bạn bè! Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Nguyễn Kha iii TÓM TẮT NGUYỄN KHA, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02/2011 “KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG... SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) Tác giả NGUYỄN KHA Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng... phẩm đến đạt 150.000 tấn/năm Điều chứng tỏ nghề trồng nấm mang lại hiệu kinh tế cao Ông Bạch Quốc Khang nhận xét: 14 “Nếu sản xuất triệu nấm ăn mục tiêu đề ra, thu khoảng 7.000 tỷ đồng, xuất ước
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP 2 TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.) , KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP 2 TRONG NHÂN NUÔI MEO GIỐNG NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus sp.)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay