ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THẢO MỘC VÀ NÔNG DƯỢC ĐẾN TỈ LỆ CHẾT CỦA RỆP SÁP HẠI TRÁI CHÔM CHÔM TẠI CHÂU THÀNH – BẾN TRE

62 48 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THẢO MỘC NƠNG DƯỢC ĐẾN TỈ LỆ CHẾT CỦA RỆP SÁP HẠI TRÁI CHÔM CHÔM TẠI CHÂU THÀNH BẾN TRE NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHĨA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Tháng 07/2011 ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THẢO MỘC NƠNG DƯỢC ĐẾN TỈ LỆ CHẾT CỦA RỆP SÁP HẠI TRÊN TRÁI CHÔM CHÔM TẠI CHÂU THÀNH BẾN TRE Tác giả NGUYỄN ĐÌNH NHÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN ThS.TRẦN THỊ MỸ HẠNH Tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Thành kính khắc ghi cơng ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục cho có ngày hôm Trân trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Thị Thiên An Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh tận tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm tạ - Lãnh đạo Viện - Viện Cây ăn miền Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tham dự khóa học cung cấp nguồn kinh phí để thực đề tài hồn thành Khóa Luận Tốt Nghiệp - Qúy Thầy Cô Khoa Nông Học, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh hết lòng giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian học trường - Các Cô, anh, chị bạn Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp - Cùng hộ gia đình trồng chơm chôm huyện Châu Thành- Bến Tre, bạn lớp DH07BVA DH07BVB giúp đỡ, động viên tơi suốt thời gian học hồn thành luận văn tốt nghiệp ii TÓM TẮT Đề tàiĐiều tra thành phần xác định ảnh hưởng số loại dịch trích thảo mộc nơng dược đến tỉ lệ chết rệp sáp hại trái trái chôm chôm Châu Thành Bến Tre” tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài thực gồm có nội dung chính: - Xác định thành phần lồi rệp sáp gây hại trái chôm chôm huyện Châu Thành Bến Tre - Xác định hiệu phòng trừ rệp sáp Planococcus lilacinus loại dịch trích thảo mộc thuốc sinh học Kuraba điều kiện phòng thí nghiệm Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại - Khảo xác ảnh hưởng dịch trích tỏi thuốc BVTV đến mật số rệp sáp gây hại trái chôm chôm vườn chôm chôm huyện Châu Thành Bến Tre Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại Kết điều tra ghi nhận loài rệp sáp phấn gây hại trái chôm chôm huyện Châu Thành Bến Tre ( rệp sáp giả ca cao Planococcus lilicinus Cockerell., rệp sáp giả vằn Ferrisia virgata Cockerell., rệp sáp giả Pseudococcus sp.) Planococcus lilacinus lồi gây hại phổ biến với TSXH 86,7% Thí nghiệm khảo xác hiệu phòng trừ rệp sáp Planococcus lilacinus dịch trích thảo mộc thuốc sinh học Kuraba điều kiện phòng thí nghiệm thực từ ngày 05/03 đến ngày 05/04/2011 Kết ghi nhận dịch trích thảo mộc thuốc Kuraba có khả việc phòng trừ rệp sáp Planococcus lilacinus hiệu thuốc Kuraba cao làm chết 82,50% số lượng cá thể nghiệm thức thí nghiệm thời điểm 72 GSXL, tiếp đến dịch trích tỏi (77,50%), dịch trích tỏi (66,25%) thấp dịch trích bơng vạn thọ (46,25%) iii Thí nghiệm xác ảnh hưởng dịch trích tỏi thuốc BVTV đến mật số rệp sáp vườn chôm chôm huyện Châu Thành Bến Tre thực Từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2011 ghi nhận dịch trích thảo mộc nông dược làm mật số rệp sáp vườn giảm xuống sau lần phun Trong cao nghiệm thức thuốc Kuraba làm giảm 86,66% mật số rệp sáp so với lượng rệp sáp trước xử lý, dịch trích tỏi 82,97% thấp nghiệm thức thuốc Pegasus (66,95%) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát chôm chôm 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.3 Một số yêu cầu sinh thái chôm chôm 2.1.4 Giá trị dinh dưỡng 2.1.5 Giá trị sử dụng 2.2 Một số nghiên cứu rệp sáp biện pháp phòng trừ nước ngồi nước 2.2 Khái quát chung rệp sáp Tổng họ: Coccoidea Bô: Homoptera 2.2.2 Một số kết nghiên cứu nước 2.2.3 Một số nghiên cứu nước 2.4 Đặc điểm hình thái, sinh học số rệp sáp phổ biến thường gặp: 10 2.5 Một số biện pháp phòng trừ rệp sáp 13 2.6 Đặc điểm dịch trích thảo mộc thuốc nơng dược dùng thí nghiệm 16 2.6.1 Dịch trích tỏi 16 2.6.2 Thuốc trừ sâu Pegasus 500SC 16 v 2.6.3 Thuốc trừ sâu sinh học Kuraba WP 17 2.7 Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu tỉnh Bến Tre 17 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu .20 3.3 Vật liệu nghiên cứu .20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Điều tra xác định thành phần loài rệp sáp gây hại trái chôm chôm 21 3.4.2 Khảo sát ảnh hưởng loại dịch trích thảo mộc thuốc sinh học rệp sáp hại trái chơm chơm phòng thí nghiệm 22 3.4.3 Khảo sát ảnh hưởng dịch trích thảo mộc nơng dược đến tỉ lệ chết rệp sáp hại trái vườn chôm chôm 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Thành phần loài rệp sáp gây hại trái chôm chôm .28 4.1.1 Rệp sáp giả ca cao Planococcus lilacinus (Pseudococcidae - Homoptera) 30 4.1.2 Rệp sáp giả vằn Ferrisia virgata Cockerell (Pseudococcidae - Homoptera) .30 4.1.3 Rệp sáp giả Pseudococcus sp (Pseudococccideae Homoptera) .30 4.2 Ảnh hưởng loại thuốc BVTV, dịch trích thảo mộc đến rệp sáp Planococcus lilacinus hại trái chơm chơm phòng thí nghiệm 31 4.2.1 Mật số rệp sáp Planococcus lilacinus sống nghiệm thức thí nghiệm .31 4.2.2 Tỉ lệ chết rệp sáp Planococcus lilacinus nghiệm thức thí nghiệm 33 4.3 Hiệu dịch trích thảo mộc nơng dược mật số rệp sáp gây hại trái chôm chơm vườn thí nghiệm 34 4.3.1 Mật số rệp sáp nghiệm thức thí nghiệm trước sau xử lý .35 4.3.2 Tỉ lệ chết rệp sáp nghiệm thức thí nghiệm sau lần phun thuốc thứ so với trước phun so với đối chứng 36 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 Phụ lục 45 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   AT: Ấu trùng BVTV: Bảo Vệ Thực Vật Ctv: Cộng tác viên ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐNCA: Đông Nam Châu Á ĐNB: Đông Nam GSXL: Giờ sau xử lý NSXL: Ngày sau xử lý Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TSXH: Tần số xuất STT: Số thứ tự NXB: Nhà xuất vii DANH SÁCH HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Rệp sáp giả dứa Dysmicoccus brevipes Ckll (R J Gill, 2004) .10 Hình 2.2 Rệp sáp giả hồng Maconellicoccus hirsutus Green (Hoy M.A., 20202) 11 Hình 2.3 Rệp sáp giả vằn Ferrisia virgata Cockerell ( Schneider I.,2000) 11 Hình 2.4 Rệp sáp giả cam Planococcus citri Riso (The Green, 2008) 12 Hình 2.5 Nhiệt độ độ ẩm trung bình (%) tỉnh Bến Tre từ tháng 01/2011 - 6/2011 19 Hình 2.6 Lượng mưa, số nắng lượng bốc trung bình tỉnh Bến Tre từ tháng 01/2011 - 6/2011 19 Hình 3.1 Nhân ni rệp sáp Planococcus lilacinus phòng thí nghiệm 27 Hình 3.2 Các dịch trích thảo mộc 27 Hình 3.3 Thí nghiệm trừ rệp sáp Planococcus lilacinus phòng thí nghiệm 27 Hình 3.4 Thí nghiệm trừ rệp sáp vườn chôm chôm .27 Hình 4.1 Một số rệp sáp gây hại trái chôm chôm 29 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng chơm chơm tính 100 g ăn (Tee, 1982 Wills, Lim, Greenfield, 1986) Bảng 3.1: Các nghiệm thức thí nghiệm 23 Bảng 3.2: Các nghiệm thức thí nghiệm: 25 Bảng 4.1: Thành phần rệp sáp gây hại chôm chôm huyện Châu Thành Bến Tre, năm 2011 28 Bảng 4.2: ảnh hưởng loại thuốc BVTV, dịch trích thảo mộc đến rệp sáp Planococcus lilacinus hại chơm chơm phòng thí nghiệm 31 Bảng 3: Tỉ lệ % rệp sáp Planococcus lilacinus chết nghiệm thức thí nghiệm 33 Bảng 4.4: Mật số rệp sáp sống diện chùm trái chôm chôm trước sau xử lý thuốc thí nghiệm 35 Bảng Hiệu phòng trừ rệp sáp hại trái chôm chôm sau lần phun thuốc thị nghiệm 37 ix Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết điều tra thành phần rệp sáp gây hại trái chôm chôm Châu Thành Bến Tre từ tháng 02/2011 đến tháng 4/2011 ghi nhận loài: rệp sáp giả ca cao Planococcus lilacinus, rệp sáp giả vằn Ferrisia virgata, rệp sáp Pseudococcus sp thuộc họ Pseudococcidaee Homoptera Trong lồi Planococcus lilacinus gây hại phổ biến gây hại suốt vụ trái từ trái non đến thu hoạch với TSXH 86,7 % Kết khảo sát ảnh hưởng loại dịch trích thuốc Kuraba lên rệp sáp Planococuss lilacinus điều kện phòng thí nghiệm cho thấy tất nghiệm thức thí nghiệm điều có khả phòng trị rệp sáp điều kiện phòng thí nghiệm Trong nghiệm thức dùng thuốc Kuraba cao làm chết 82,30 % số cá thể dùng thí nghiệm thời điểm 72h sau xử lý Tiếp đến nghiệm thức dịch trích tỏi làm chết 77,50 %, dịch trích tỏi làm chết 66,25 %, thấp nghiệm thức dùng dịch trích bơng vạn thọ làm chết 46,25% số cá thể nghiệm thức thí nghiệm thời điểm 72 sau xử lý thuốc Kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng dịch trích thảo mộc nông dược lên mật số rệp sáp nghiệm thức thí nghiệm điều kiện ngồi đồng ruộng Châu Thành Bến Tre từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2011 cho thấy khả phòng trừ rệp sáp thuốc Kuraba dịch trích tỏi cao nhất, thấp thuốc Pegasus Trong thuốc Kuraba làm giảm 86,66 % mật số rệp sáp so với trước xử lý thuốc 38 giảm 95,96 % so với nghiệm thức đối chứng thời điểm ngày sau phun lần 4, dịch trích tỏi làm mật số rệp sáp nghiệm thức thí nghiệm giảm 82,97 % so với trước xử lý giảm 94,30 % so với nghiệm thức đối chứng ngày sau phun lần 4, nghiệm thức dùng thuốc Pegasus làm mật số rệp giảm 23,50 % so với trước xử lý giảm 66,96 % so với mật số rệp sáp nghiệm thức đối chứng thời điểm ngày sau phun lần 5.2 Đề nghị Tiếp tục đánh giá hiệu quản lý rệp sáp hại trái chơn chơm dịch trích tỏi diện rộng Theo dõi mức độ gây hại loài rệp sáp khác chôm chôm 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Đỗ Văn Quỹ, 2009 “Nghiên cứu rệp sáp mãng cầu ta (Annona squamosa L.) hiệu phòng trừ chúng biện pháp sinh học, hóa học Tân Thành- Bà Rịa Vũng Tàu” Luận văn thạc sĩ khoa Nông nghiệp, Đại học Nông lâm TPHCM Đỗ Văn Quỹ Mai Văn Trị, 2003 “Nghiên cứu đặc điểm rệp sáp dứa Cayenne biện pháp phòng trừ hóa” Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau 2002 2003, trang 376 382 Minh Tâm, Quốc Điền, Nguyễn Văn Hòa, 2003 “Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp giả số ăn trái Tiền Giang, Bến Tre” Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau 2002 2003 NXB Nông nghiệp, trang 383 392 Lương Hữu Miễn, 2009 “Sâu hại chôm chôm nhãn hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp (Pseudococcidae Homoptera) số loại thuốc hóa học nơng trường 3/2, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước” Luận văn tốt nghiệp kĩ sư Nông học, Đại học Nông lâm TPHCM Lương Thị Duyên, 2010 “Nghiên cứu thành phần sâu đục trái chôm chôm Java biện pháp phòng trừ xã Tiên Long - Châu Thành - Bến Tre” Luận văn tốt nghiệp kĩ sư Nông học, trường Đại học Nông lâm, TPHCM Ngô Đăng Phong, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Duy Năng, Trần Văn Mỹ, 2003 Hướng dẫn sủ dụng phần mềm MSTATC phương pháp thí nghiệm Nơng Nghiệp Bộ mơn thủy nơng khoa Nông Học Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Ngô Quốc Dũng, 2003 “Điều tra thành phần kí chủ, thiên địch lồi rệp sáp hại ăn trái khảo sát hiệu phòng trị số loại thuốc hóa học 40 chúng địa bàn TP HCM 2002 2003” Luận văn tốt nghiệp kĩ sư nông học, Đại học Nông lâm TPHCM Nguyễn Công Thuật, 1997 Phương pháp điều tra phát sâu bệnh hại ăn Nhà xuất Nông nghiệp.Trang 13 Nguyễn Mạnh Chinh, 2001 200 câu hỏi đáp sâu - bệnh cỏ dại ăn NXB Nông nghiệp 10 Nguyễn Hữu Trúc, 2008 Giáo trình thuốc BVTV Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thành Nhân, 2010.” Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái nhện lông nhung (Eriophyes dimocarpi) biện pháp quản lý” Luận văn tốt nghiệp kĩ sư Nông học, trường Đại học Nông Lâm TPHCM 12 Nguyễn Thị Chắt, 1998 Bài giảng côn trùng nông nghiệp Bộ môn BVTV trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Thu Cúc, 2000 Côn trùng nhện gây hại ăn trái vùng ĐBSCL biện pháp phòng trị Trường Đại học Cần Thơ, nhà xuất Nông Nghiệp TPHCM, 342 trang 14 Nguyễn Văn Tuất, Văn Thuyết, 2000 Sản xuất, chế biến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc sinh học Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 15 NguyễnVăn Kế, 2000 Bài giảng ăn nhiệt đới Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 16 Phạm Phú Chánh, 2000 “Sơ điều tra thành phần , tỉ lệ bệnh nhiễm rệp sáp giả số ăn trái TPHCM khảo nghiệm hiệu phòng trị số loại thuốc hóa học” Luận văn tốt nghiệp kĩ sư Nông học, Đại học Nông Lâm TPHCM 41 17 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2000 Cẩm nang thuốc bảo vệ thức vật NXB Nông Nghiệp 18 Sổ tay kỹ thuật trồng ăn miền Trung miền Nam, 2003 Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, 160 trang 19 Trần Thế Tục,1998 Giáo trình ăn Nhà xuất Hà Nội 20 Trần Thị Thiên An, 1999 Bài giảng côn trùng chuyên khoa (tài liêu nội bộ) Đại Học Nông lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 21 Trung tâm kỹ thuật thực phẩm phân bón, 2005 Sổ tay sản xuất có múi dành cho nơng dân châu Nhà xuất tổng hợp Đồng Nai, 50–51 22 Viện bảo vệ thực vật, 2000 Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật tập 1: Phương pháp điều tra dịch hại Nông nghiệp thiên địch chúng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, 78 trang 23 Vũ Thị Nga, 1999 Thành phần sâu hại Nhãn, Chơm Chơm biện pháp phòng trừ TPHCM Tạp chí bảo vệ thực vật, số 5/1999 24 Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Chắt, 2003 Kết nguyên cứu sâu ăn rệp sáp Eublemma aambilis Moore (LEP.Noctuidae) Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 25 Võ Thanh Hồng, Thanh Phong, Dương Minh, 1998 Cây chôm chôm NXB Nông Nghiệp Tp.HCM Tiếng Anh: Bose T.K and Mitra S.K., 1990 Fruits tropical and subtrobical Naya prokash, 206 Bidhan Sarani CABI, 2005 Crop protection compendium CAB International Chong.K.K.,Ooi P.A.C and Tuck H.C., 1991 Crop pets and their management in Malaysia Tropical Press Sdn, Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia, 242 pages 42 CHIJNIAK P.A., 1971 Biologyal and chemical plant protection, Publ Moscow 215 pages DAN SMITH, ANDREW BEATTLE ROGER BROADLEY, 1997 Ctri pests and their natural enemies Integrated pest management in Australia 272 pages D.J Williams and Gillian W Waison “The Scale Insects of th Tropical South Pacific Region Part THE MEALYBUGS (PSEUDOCOCCIDAE)” Pandey R.R, and johson M.W., 2001 Mass production of Anagynus annatis for Augmenttative Biological of Pink Mealybug, Pacific Branch Ethological Society of Eighty-Fifth Annual Meeting, Utah, pp 4-6 Peter F., 2004 Oriental mealybug Animal and plant haelth inspection service Sands D.P.A., Lukins R.G and Snowball G.J., 1986 Agent introduction into Australia for the Biological Control of Gascar destructor Newstead J Australia Entomology Soc, pp 10 Schreiner I., 2000 tripped mealybug ( Ferrisia virgata Cockerell) 11 Shukla R.P., TandoP.L., 1984 Indiainsect pests on custard apple Plant protection Bullietin, FAO, 32(1):31 12 Stoll G., 2000 Natural protection in the tropics Margraf verlag Weikersheim, pp 103 166 Internet: Trần Quang Vinh & Nguyễn Văn Thủ, 2004 “KỸTHUẬT TRỒNG CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ”.< http://agriviet.com/nd/49-chom-chom/>, truy cập 3/2011 Cách phòng trị rệp sáp chơm chơm Truy cập ngày 26/3/2011 43 Catherin R.W., Anthony M.S and Hoffmann M.P., 1976 Biological control: A guide to natural Enemies in North America Hoy M.A., Hamon, A.B and Nguyen R., 2005 Pink Hibiscus Mealybug Truy cập 3/2001 < http://entnemdept.ufl.edu/creatures/orn/mealybug/mealybug.htm> Maconellicoccus hirsutus (Green) (EENY-029) Tri cập 3/2011 Mau R.F.L and Kessing J L M., 1992 Dysmicoccus brevipes Cockerell, Honolulu, Hawai. Marjiorie A.H., Homson A and Nguyen R., 2002 Maconellicoccus hirsutus Green University of Florida, July 2002 Raju P and Marshall J., 2001 Mass production of Anagyrus ananatis for augmentative biologocal Control on pink pinea mealybug 44 Phụ lục Kết qua lần điều tra thành phần rệp sáp vườn điều tra 10 11 12 13 14 15 Thành phần rệp sáp bắt gặp P.lanococcus F.virgata Pseudococcus sp x o o x o o x x o x o x x x o o x o x o o x x o x o x o x o x x o x o x x o x x o o x x o Ghi chú: ( x) có xuất (o) khơng xuất Hiệu dịch trích thảo mộc thuốc Kuraba rệp sáp Planococcus lilacinus phòng thí nghiệm Mật số rệp sáp sống nghiệm thức thí nghiệm thời điểm 36h A N A L Y S I S Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 0.565 0.141 Within 15 0.052 0.003 40.391 0.0000 Total 19 0.617 Coefficient of Variation = 5.68% 45 Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1141 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.8500 Mean = 1.000 Mean = 1.150 Mean = 0.9000 Mean = 1.310 Ranked Order D C B CD A Mean = 1.310 A Mean = 1.150 Mean = 1.000 C Mean = 0.9000 CD Mean = 0.8500 D B 48h A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom V A R I A N C E T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 1.316 0.329 Within 15 0.498 0.033 9.908 0.0004 Total 19 1.813 Coefficient of Variation = 8.03% Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1141 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 0.7800 Mean = 0.9100 Mean = 1.100 Mean = 0.8100 Mean = 1.310 Ranked Order D C B CD A Mean = 1.310 Mean = 1.100 Mean = 0.9100 C Mean = 0.8100 CD Mean = 0.7800 D 46 A B 72h A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E Sum of T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 3258.822 814.706 Within 15 189.381 12.625 64.529 0.0000 Total 19 3448.203 Coefficient of Variation = 9.29% Error Mean Square = 0.03300 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3785 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.7300 BC Mean = 1.300 A Mean = 0.8900 BC Mean = 1.070 AB Mean = 1.070 Mean = 0.8900 BC Mean = 0.5600 Mean = 0.7300 BC Mean = 1.300 Mean = 0.5600 C AB C A Tỉ lệ rệp chết nghiệm thức thí nghiệm sau thời điểm thí nghiệm 36h A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom V A R I A N C E T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 0.777 0.194 Within 15 0.047 0.003 62.520 0.0000 Total 19 0.824 Coefficient of Variation = 5.68% 47 Error Mean Square = 12.63 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.404 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 49.92 A Mean = 49.92 A Mean = 43.71 A Mean = 48.21 A Mean = 34.17 Mean = 43.71 A Mean = 48.21 Mean = 34.17 Mean = 15.17 Mean = 15.17 B A C B C 48h A N A L Y S I S O F Degrees of Freedom V A R I A N C E Sum of T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 3258.822 814.706 Within 15 189.381 12.625 64.529 0.0000 Total 19 3448.203 Coefficient of Variation = 9.29% Error Mean Square = 12.63 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.404 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 49.92 A Mean = 49.92 A Mean = 43.71 A Mean = 48.21 A Mean = 34.17 Mean = 43.71 A Mean = 48.21 Mean = 34.17 Mean = 15.17 Mean = 15.17 B A C 48 B C 72h A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom T A B L E Mean Squares Square F-value Prob Between 4391.851 1097.963 Within 15 457.211 30.481 36.021 0.0000 Total 19 4849.063 Coefficient of Variation = 12.72% Error Mean Square = 30.48 Error Degrees of Freedom = 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.50 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 54.03 A Mean = 58.15 A Mean = 48.77 AB Mean = 54.03 A Mean = 39.57 B Mean = 48.77 AB Mean = 58.15 Mean = 39.57 B Mean = 16.50 Mean = 16.50 A C C Khảo sát ảnh hưởng số nông dược đến mật số rệp sáp vườn chôm chôm Châu Thành Bến Tre Thời điểm trước xử lý A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.014 0.68 0.6188 nt 0.02 0.007 0.36 0.7809 12 0.24 0.020 0.01 0.010 11 0.23 0.021 Error Non-additivity Residual 0.50 -Total 19 0.32 Grand Mean= 1.028 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.78% 49 20.553 Total Count= 20 Thời điểm ngày phun lần A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.014 1.17 0.3720 nt 0.70 0.232 19.82 0.0001 12 0.14 0.012 0.01 0.006 11 0.13 0.012 Error Non-additivity Residual 0.51 -Total 19 0.89 -Grand Mean= 0.801 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.029 Total Count= 20 13.50% Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2116 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5900 C Mean = 1.090 Mean = 0.7100 BC Mean = 0.8200 B Mean = 0.8200 B Mean = 0.7100 BC Mean = 1.090 Mean = 0.5900 C A A Thời điểm phun lần A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.014 1.40 0.2911 nt 0.77 0.258 26.38 0.0000 12 0.12 0.010 0.00 0.003 11 0.11 0.010 Error Non-additivity Residual 0.30 -Total 19 0.95 50 Grand Mean= 0.820 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.403 Total Count= 20 12.06% Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1932 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.6600 B Mean = 1.150 Mean = 0.6800 B Mean = 0.8000 B Mean = 0.8000 B Mean = 0.6800 B Mean = 1.150 Mean = 0.6600 B A A Thời điểm ngày phun lần A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.017 0.47 0.7555 nt 2.46 0.819 22.72 0.0000 12 0.43 0.036 0.01 0.005 11 0.43 0.039 Error Non-additivity Residual 0.14 -Total 19 2.96 -Grand Mean= 0.721 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.415 Total Count= 26.35% Error Mean Square = 0.03600 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3665 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.8200 B Mean = 1.250 Mean = 0.4600 BC Mean = 0.8200 B Mean = 0.3600 C Mean = 0.4600 BC Mean = 1.250 Mean = 0.3600 C A 51 A 20 Thời điểm ngày phun lần A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.023 1.28 0.3329 nt 3.99 1.330 73.70 0.0000 12 0.22 0.018 0.04 0.043 11 0.17 0.016 Error Non-additivity Residual 2.72 -Total 19 4.30 -Grand Mean= 0.792 Grand Sum= Coefficient of Variation= 15.839 Total Count= 16.96% Error Mean Square = 0.01800 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2592 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 1.000 Mean = 0.3500 Mean = 0.3900 Mean = 1.430 Ranked Order B A Mean = 1.430 C Mean = 1.000 C Mean = 0.3900 C Mean = 0.3500 C 52 A B 20 ... trị dinh dưỡng Trái chơm chơm có vị ngọt, chua cung cấp nhiều đường loại vitamin đặc biệt nhiều vitamin C số chất khác Giá trị dinh dưỡng 100g thịt chôm chôm (bảng 2.1) Bảng 2.1: Thành phần dinh. .. rệp sáp gây hại trái chôm chôm 29 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng chơm chơm tính 100 g ăn (Tee, 1982 Wills, Lim, Greenfield, 1986) Bảng 3.1:... mm/năm, Chantabiri, thuộc Miền Đông Thái Lan, lượng mưa từ 3000 - 4000 mm/năm mùa hạ (tháng - 5) lớn nhanh nên phải bổ sung nước tưới (Vũ Công Hậu, 2000) Điều kiện đất đai Theo Vũ Cơng Hậu (2000),
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THẢO MỘC VÀ NÔNG DƯỢC ĐẾN TỈ LỆ CHẾT CỦA RỆP SÁP HẠI TRÁI CHÔM CHÔM TẠI CHÂU THÀNH – BẾN TRE , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI DỊCH TRÍCH THẢO MỘC VÀ NÔNG DƯỢC ĐẾN TỈ LỆ CHẾT CỦA RỆP SÁP HẠI TRÁI CHÔM CHÔM TẠI CHÂU THÀNH – BẾN TRE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay