KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NẤM CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC

100 20 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NẤM CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC NGÀNH: KHÓA: SINH VIÊN THỰC HIỆN: BẢO VỆ THỰC VẬT 2007 – 2011 NGƠ HỒNG NGUN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NẤM CỦA MỘT SỐ THUỐC HĨA HỌC Tác giả NGƠ HỒNG NGUN Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên hướng dẫn TS TỪ THỊ MỸ THUẬN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/201 LỜI CẢM ƠN Con xin ghi khắc công ơn sinh thành nuôi dưỡng cha mẹ, yêu thương giúp đỡ anh chị em giúp trưởng thành đạt kết ngày hôm Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học Bộ mơn Bảo Vệ Thực Vật Q thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Anh Nguyễn Huy Cường – Viện Cây Ăn Quả Miền Nam Đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình dạy dỗ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học trường hoàn thành tốt đề tài Đặc biệt em xin trân trọng biết ơn TS Từ Thị Mỹ Thuận tận tình hướng dẫn, dạy giúp đỡ em suốt thời gian học trường Xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ, động viên, đồng hành suốt thời gian qua Xin trân trọng cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Ngơ Hồng Ngun TĨM TẮT Ngơ Hồng Ngun, khoa Nông Học trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát khả gây bệnh nấm Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst gây bệnh chết nhánh nhãn (Dimocarpus longan Lour) hiệu lực phòng trừ nấm số thuốc hóa học” Giảng viên hướng dẫn: TS TỪ THỊ MỸ THUẬN Đề tài thực phòng thí nghiệm bệnh thuộc khoa Nông Học trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thực hiện: tháng 03/2011 đến tháng 07/2011 Thực đề tài nhằm làm tiền đề cho việc xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh chết nhánh nấm C fimbriata gây Thí nghiệm thực mẫu phân lập nấm C fimbriata thu thập tỉnh Tiền Giang, Bến Tre Vĩnh Long Nội dung nghiên cứu gồm phần ƒ Khảo sát khả gây bệnh nấm C fimbriata số trồng với phương pháp chủng bệnh nhân tạo dịch bào tử có gây thương gân loại gồm nhãn tiêu da bò (Dimocarpus longan), bạch đàn (Eucaluptus longifolia), cao su (Hevea brasiliensis), cà phê (Coffea arabica), vú sữa (Chrysophyllum cainito) ca cao (Theobroma cacao) ƒ Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học nấm C fimbriata điều kiện in – vitro Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên, thực theo phương pháp nhiễm độc môi trường với loại thuốc (Topsin M 70WP, Aliette 80WP, Amistar 250EC Vicarben 50HP), nghiệm thức (0,10; 0,50; 1,00 5,00 ppm a.i), lần lập lại, lần lập lại đĩa petri Thí nghiệm theo dõi 12 ngày điều kiện phòng thí nghiệm Kết đạt ƒ mẫu phân lập nấm C fimbriata gây triệu chứng bệnh nhãn tiêu da bò (Dimocarpus longan) bạch đàn (Eucaluptus longifolia) Trên cao su (Hevea brasiliensis), cà phê (Coffea arabica), vú sữa (Chrysophyllum cainito) ca cao (Theobroma cacao), mẫu phân lập không gây triệu chứng bệnh ƒ Thuốc Vicarben 50HP có hiệu diệt nấm cao loại thuốc thí nghiệm kiềm hãm hồn tồn phát triển nấm C fimbriata nồng độ 0,10 ppm a.i Thuốc Amistar 250EC có khả ức chế hồn tồn phát triển nấm C fimbriata nồng độ 0,50 ppm a.i Thuốc Aliette 80WP có hiệu cao Topsin M 70WP hai thuốc hạn chế phát triển nấm C fimbriata nồng độ 2,50 5,00 ppm a.i MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xi Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu nhãn 2.1.1 Tên gọi nguồn gốc nhãn 2.1.2 Giá trị dinh dưỡng ý nghĩa kinh tế 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Điều kiện sinh thái 2.2 Tình hình bệnh chết nhánh nhãn 2.3 Giới thiệu nấm Ceratocystic fimbriata 2.3.1 Phân loại 7 2.3.2 Đặc điểm chi nấm Ceratocystis 2.3.2.1 Đặc điểm hình thái sinh vật học 2.3.2.2 Các hình thức phát tán 10 2.3.2.3 Kiểm soát bệnh 11 2.3.3 Những ký chủ nấm Ceratocystic spp 13 2.3.4 Những nghiên cứu nấm Ceratocystis spp 14 2.3.4.1 Nghiên cứu nước 14 2.3.4.2 Nghiên cứu nước 14 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Vật liệu 17 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.2.1 Phương pháp phân lập nấm Ceratocystis fimbriata 18 3.3.2.2 Khảo sát khả gây bệnh nấm Ceratocystis fimbriata số trồng 18 3.3.2.3 Khảo sát hiệu lực số thuốc hóa học nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 20 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Khảo sát khả gây bệnh nấm Ceratocystis fimbriata số trồng 23 4.2 Hiệu lực số thuốc hóa học nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 27 4.2.1 Hiệu lực thuốc Topsin M 70WP (hoạt chất thiophanate – methyl) mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 28 4.2.2 Hiệu lực thuốc Aliette 80WP (hoạt chất fosetyl aluminium) mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 37 4.2.3 Hiệu lực thuốc Amistar 250EC (hoạt chất azoxystrobin) mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 44 4.2.4 Hiệu lực thuốc Vicarben 50HP (hoạt chất carbendazime) mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata điều kiện in – vitro 51 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 66 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tên, địa điểm thời gian thu thập mẫu nấm Ceratocystis fimbriata 19 Bảng 3.2 Tên nồng độ thuốc thí nghiệm 20 Bảng 3.3 Lượng thuốc thương phẩm chứa g a.i 21 Bảng 4.1 Kết chủng bệnh nhân tạo mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata nhãn tiêu da bò (Dimocarpus longan) 10 ngày sau chủng 24 Bảng 4.2 Kết chủng bệnh nhân tạo mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata bạch đàn (Eucaluptus longifolia) 10 ngày sau chủng 25 Bảng 4.3 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Topsin M 70WP (thiophanate – methyl) 31 Bảng 4.3 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Topsin M 70WP (thiophanate – methyl) (tiếp theo) 32 Bảng 4.4 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Aliette 80WP (fosetyl aluminium) 39 Bảng 4.4 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Aliette 80WP (fosetyl aluminium) (tiếp theo) 40 Bảng 4.5 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Amistar 250EC (azoxystrobin) 43 10 Bảng 4.6 Đường kính tản nấm Ceratocystis fimbriata mơi trường PGA có thuốc Vicarben 50HP (carbendazime) 47 Bảng 4.7 Phương trình tương quan tuyến tính số IC50 loại thuốc mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata sau 12 ngày nuôi cấy 58 86 Title: NỒNG ĐỘ 1,00 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 515.175 103.035 18.817 0.0000 Within 24 131.418 5.476 Total 29 646.592 Coefficient of Variation = 4.20% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 234.420 46.884 3.92 1.05 5.00 285.110 57.022 3.20 1.05 5.00 279.360 55.872 1.62 1.05 5.00 294.820 58.964 1.26 1.05 5.00 295.590 59.118 1.18 1.05 5.00 284.060 56.812 1.26 1.05 -Total 30.00 1673.360 55.779 4.72 0.86 Within 2.34 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 5.476 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.139 s_ = 1.047 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 46.88 57.02 55.87 58.96 59.12 56.81 Ranked Order B A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 59.12 58.96 57.02 56.81 55.87 46.88 A A A A A B 87 Title: NỒNG ĐỘ 2,50 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 409.711 81.942 27.808 0.0000 Within 24 70.720 2.947 Total 29 480.431 Coefficient of Variation = 2.86% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 260.280 52.056 2.35 0.77 5.00 305.730 61.146 2.45 0.77 5.00 314.960 62.992 1.63 0.77 5.00 310.850 62.170 0.47 0.77 5.00 298.320 59.664 1.66 0.77 5.00 309.680 61.936 0.69 0.77 -Total 30.00 1799.820 59.994 4.07 0.74 Within 1.72 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 2.947 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.037 s_ = 0.7677 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 52.06 61.15 62.99 62.17 59.66 61.94 C AB A AB B AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 62.99 62.17 61.94 61.15 59.66 52.06 A AB AB AB B C Title: NỒNG ĐỘ 5,00 ppm a.i 88 Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.692 0.938 0.622 Within 24 36.234 1.510 Total 29 40.926 Coefficient of Variation = 1.60% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 385.990 77.198 0.70 0.55 5.00 383.030 76.606 1.28 0.55 5.00 383.750 76.750 1.10 0.55 5.00 380.140 76.028 0.74 0.55 5.00 385.960 77.192 1.44 0.55 5.00 383.890 76.778 1.76 0.55 -Total 30.00 2302.760 76.759 1.19 0.22 Within 1.23 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 1.510 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.174 s_ = 0.5495 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 77.20 76.61 76.75 76.03 77.19 76.78 A A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 77.20 77.19 76.78 76.75 76.61 76.03 A A A A A A ========================================================================= Thuốc Aliette 80WP (fosetyl aluminium) 89 Độ hữu hiệu (%) Mẫu phân lập 0,10 ppm 0,50 ppm 1,00 ppm 2,50 ppm 5,00 ppm TG1 59,21 ± 3,21 c 63,65 ± 1,44 b 65,79 ± 2,50 b 76,48 ± 2,03 bc 96,38 ± 9,96 TG2 61,44 ± 3,03 bc 61,76 ± 3,13 b 69,12 ± 2,90 ab 78,10 ± 0,90 b 94,93 ± 1,28 TG3 62,58 ± 2,88 abc 66,06 ± 3,22 ab 82,28 ± 2,30 a 78,15 ± 1,70 a 96,03 ± 10,25 TG4 68,51 ± 1,49 ab 69,51 ± 1,86 ab 75,54 ± 2,12 a 77,39 ± 1,42 b 94,47 ± 0,91 BT 70,60 ± 1,73 a 71,76 ± 2,92 a 74,42 ± 1,43 a 76,74 ± 1,22 bc 95,18 ± 0,65 VL 65,67 ± 3,41 abc 71,50 ± 1,98 a 72,67 ± 0,99 a 72,83 ± 1,24 c 94,83 ± 0,60 CV(%) 5,08 4,57 3,70 2,38 7,48 5,19** 5,33** 7,36** 10,37** 1,00 ns F tính Ghi chú: (*): giá trị trung bình lần lập lại ± SD Số liệu chuyển đổi sang arcsin (x)½ trước xử lý thống kê Ở nồng độ, cột, số có ký tự theo sau khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (**): sai biệt nghiệm thức mức P = 0,01 (ns): sai biệt nghiệm thức khơng có ý nghĩa Title: NỒNG ĐỘ 0,10 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 193.208 38.642 5.193 0.0023 Within 24 178.573 7.441 Total 29 371.780 Coefficient of Variation = 5.08% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 251.700 50.340 3.21 1.22 5.00 258.210 51.642 3.03 1.22 5.00 261.830 52.366 2.88 1.22 5.00 282.510 56.502 1.49 1.22 5.00 286.680 57.336 1.73 1.22 5.00 271.110 54.222 3.41 1.22 -Total 30.00 1612.040 53.735 3.58 0.65 Within 2.73 90 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 7.441 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.825 s_ = 1.220 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 50.34 51.64 52.37 56.50 57.34 54.22 C BC ABC AB A ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 57.34 56.50 54.22 52.37 51.64 50.34 A AB ABC ABC BC C Title: NỒNG ĐỘ 0,50 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 169.587 33.917 5.327 0.0020 Within 24 152.817 6.367 Total 29 322.404 Coefficient of Variation = 4.57% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 264.680 52.936 1.44 1.13 5.00 259.280 51.856 3.13 1.13 5.00 272.240 54.448 3.22 1.13 5.00 279.380 55.876 1.86 1.13 5.00 291.130 58.226 2.92 1.13 5.00 289.630 57.926 1.98 1.13 -Total 30.00 1656.340 55.211 3.33 0.61 Within 2.52 91 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 6.367 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.464 s_ = 1.128 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 52.94 51.86 54.45 55.88 58.23 57.93 Ranked Order B B AB AB A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 58.23 57.93 55.88 54.45 52.94 51.86 A A AB AB B B Title: NỒNG ĐỘ 1,00 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 168.447 33.689 7.361 0.0003 Within 24 109.838 4.577 Total 29 278.285 Coefficient of Variation = 3.70% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 267.130 53.426 2.50 0.96 5.00 281.400 56.280 2.90 0.96 5.00 295.400 59.080 2.30 0.96 5.00 301.980 60.396 2.12 0.96 5.00 298.290 59.658 1.43 0.96 5.00 292.400 58.480 0.99 0.96 -Total 30.00 1736.600 57.887 3.10 0.57 Within 2.14 92 Kết phân hạng mẫu phân lập Error Mean Square = 4.577 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.784 s_ = 0.9568 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 53.43 56.28 59.08 60.40 59.66 58.48 B AB A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 60.40 59.66 59.08 58.48 56.28 53.43 A A A A AB B Title: NỒNG ĐỘ 2,50 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 111.265 22.253 10.370 0.0000 Within 24 51.501 2.146 Total 29 162.767 Coefficient of Variation = 2.38% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 305.120 61.024 2.03 0.66 5.00 310.520 62.104 0.90 0.66 5.00 325.620 65.124 1.70 0.66 5.00 308.110 61.622 1.42 0.66 5.00 305.900 61.180 1.22 0.66 5.00 292.940 58.588 1.24 0.66 -Total 30.00 1848.210 61.607 2.37 0.43 Within 1.46 Kết phân hạng mẫu phân lập 93 Error Mean Square = 2.146 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.591 s_ = 0.6551 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 61.02 62.10 65.12 61.62 61.18 58.59 BC B A B BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 65.12 62.10 61.62 61.18 61.02 58.59 A B B BC BC C Title: NỒNG ĐỘ 5,00 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 173.556 34.711 1.004 0.4368 Within 24 829.882 34.578 Total 29 1003.438 Coefficient of Variation = 7.48% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 410.870 82.174 9.96 2.63 5.00 385.240 77.048 1.28 2.63 5.00 408.950 81.790 10.25 2.63 5.00 382.170 76.434 0.91 2.63 5.00 386.650 77.330 0.65 2.63 5.00 384.270 76.854 0.60 2.63 -Total 30.00 2358.150 78.605 5.88 1.07 Within 5.88 ========================================================== Thuốc Amistar 250EC (azoxystrobin) 94 Mẫu phân lập Độ hữu hiệu (%) 0,10 ppm 0,50 ppm 1,00 ppm 2,50 ppm 5,00 ppm TG1 77,30 ± 0,95 b - - - - TG2 78,10 ± 0,54 b - - - - TG3 78,15 ± 1,48 b - - - - TG4 78,06 ± 1,08 b - - - - BT 82,56 ± 0,73 a - - - - VL 73,50 ± 1,18 c - - - - CV(%) 1,68 F tính 18,66** Ghi chú: (*): giá trị trung bình lần lập lại ± SD Số liệu chuyển đổi sang arcsin (x)½ trước xử lý thống kê Ở nồng độ, cột, số có ký tự theo sau khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (**): sai biệt nghiệm thức mức P = 0,01 (-): ức chế hoàn toàn Title: NỒNG ĐỘ 0,10 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 100.929 20.186 18.659 0.0000 Within 24 25.964 1.082 Total 29 126.893 Coefficient of Variation = 1.68% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 307.770 61.554 0.95 0.47 5.00 310.560 62.112 0.54 0.47 5.00 310.800 62.160 1.48 0.47 5.00 310.410 62.082 1.08 0.47 5.00 326.610 65.322 0.73 0.47 5.00 295.070 59.014 1.18 0.47 -Total 30.00 1861.220 62.041 2.09 0.38 Within 1.04 95 Kết phân hạng mẫu phân lập Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 61.55 62.11 62.16 62.08 65.32 59.01 B B B B A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 65.32 A 62.16 B 62.11 B 62.08 B 61.55 B 59.01 C =========================================================================== Thuốc Vicarben 50HP (carbendazime) Mẫu phân lập Độ hữu hiệu (%) 0,10 ppm 0,50 ppm 1,00 ppm 2,50 ppm 5,00 ppm TG1 94,24 ± 1,63 - - - - TG2 94,28 ± 1,11 - - - - TG3 92,71 ± 2,17 - - - - TG4 95,48 ± 1,87 - - - - BT 95,18 ± 1,89 - - - - VL 94,67 ± 2,27 - - - - CV(%) 2,43 F tính 1,05ns Ghi chú: (*): giá trị trung bình lần lập lại ± SD Số liệu chuyển đổi sang arcsin (x)½ trước xử lý thống kê (ns): sai biệt nghiệm thức ý nghĩa (-): ức chế hồn tồn Title: NỒNG ĐỘ 0,10 ppm a.i Function: ANOVA-1 Data case no to 30 One way ANOVA grouped over variable (MPL) with values from to Variable (DHH) 96 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 18.169 3.634 1.046 0.4142 Within 24 83.409 3.475 Total 29 101.578 Coefficient of Variation = 2.43% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 380.910 76.182 1.63 0.83 5.00 380.850 76.170 1.11 0.83 5.00 377.920 75.584 2.17 0.83 5.00 389.150 77.830 1.87 0.83 5.00 387.230 77.446 1.89 0.83 5.00 384.030 76.806 2.27 0.83 -Total 30.00 2300.090 76.670 1.87 0.34 Within 1.86 Phụ lục Kết phân tích hồi quy tuyến tính thuốc hóa học mẫu phân lập nấm Ceratocystis fimbriata 12 ngày sau cấy Title : Topsin M 70WP Function : REGR Data case no to 150 REGRESSION X-variable X Y-variable UCCHE Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 25 23 2.96 53.05 0.36 165.25 5.98 0.774 4.01 16.57 26 50 23 2.96 59.75 0.36 93.00 4.93 0.852 19.28 13.68 51 75 23 2.96 59.78 0.36 98.23 5.30 0.890 16.30 14.69 76 100 23 2.96 61.67 0.36 62.48 4.06 0.854 28.40 11.24 101 125 23 2.96 61.16 0.36 74.45 4.20 0.810 26.71 11.64 126 150 23 2.96 60.54 0.36 82.17 4.70 0.864 21.95 13.04 Total 148 2.96 59.33 0.35 101.11 4.70 0.791 19.44 13.47 Within Gr 143 0.36 95.93 4.86 0.826 13.47 Between Gr 0.00 250.34 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% -1 25 23 2.824 5.87 0.000 26 50 23 1.754 7.80 0.000 51 75 23 1.567 9.38 0.000 76 100 23 1.428 7.87 0.000 101 125 23 1.755 6.63 0.000 97 126 150 23 1.585 8.23 0.000 -Total 148 0.856 15.75 0.000 Within Gr 143 0.768 17.55 0.000 Between Gr 437098149.815 0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 10 1421.945 142.195 4.66 0.000 Differences in level 1251.713 250.343 8.17 0.000 Error 143 4379.596 30.627 Differences in angle 170.232 34.046 1.12 0.355 Error 138 4209.363 30.503 ========================================================== Title : Aliette 80WP Function : REGR Function : REGR Data case no to 150 REGRESSION X-variable NONGDO Y-variable UCCHE Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 25 23 2.96 59.98 0.36 161.81 5.77 0.755 12.63 16.00 26 50 23 2.96 59.79 0.36 97.65 4.90 0.826 19.57 13.59 51 75 23 2.96 62.56 0.36 138.28 5.65 0.800 16.22 15.66 76 100 23 2.96 62.17 0.36 60.22 3.61 0.774 32.56 10.00 101 125 23 2.96 62.75 0.36 59.75 3.41 0.734 34.81 9.44 126 150 23 2.96 61.21 0.36 69.47 3.72 0.744 30.66 10.32 Total 148 2.96 61.41 0.35 95.99 4.36 0.753 24.41 12.50 Within Gr 143 0.36 97.86 4.51 0.759 12.50 Between Gr 0.00 42.02 -0.00 -0.000 -8.00 From To DF s.b t P% -1 25 23 2.893 5.53 0.000 26 50 23 1.934 7.03 0.000 51 75 23 2.451 6.39 0.000 76 100 23 1.705 5.86 0.000 101 125 23 1.824 5.18 0.000 126 150 23 1.934 5.34 0.000 -Total 148 0.897 13.94 0.000 Within Gr 143 0.897 13.94 0.000 98 Between Gr 415198290.576 -0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 10 588.782 58.878 1.45 0.164 Differences in level 210.082 42.016 1.01 0.417 Error 143 5973.474 41.773 Differences in angle 378.700 75.740 1.87 0.104 Error 138 5594.774 40.542 ============================================================= Title : Amistar 250EC Function : REGR Data case no to 150 REGRESSION X-variable NONGDO Y-variable UCCHE Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 25 23 2.96 92.28 0.36 245.99 7.68 0.815 29.27 21.29 26 50 23 2.96 92.39 0.36 238.79 7.57 0.815 30.30 20.98 51 75 23 2.96 92.40 0.36 238.51 7.56 0.815 30.38 20.95 76 100 23 2.96 92.38 0.36 239.32 7.58 0.815 30.24 20.99 101 125 23 2.96 93.03 0.36 200.05 6.93 0.815 36.20 19.20 126 150 23 2.96 91.77 0.36 279.66 8.19 0.815 24.59 22.70 Total 148 2.96 92.38 0.35 232.46 7.33 0.814 30.16 21.02 Within Gr 143 0.36 240.39 7.58 0.814 21.02 Between Gr 0.00 4.04 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% -1 25 23 3.152 6.75 0.000 26 50 23 3.105 6.76 0.000 51 75 23 3.107 6.74 0.000 76 100 23 3.110 6.75 0.000 101 125 23 2.842 6.75 0.000 126 150 23 3.362 6.75 0.000 -Total 148 1.233 17.05 0.000 Within Gr 143 1.253 16.78 0.000 Between Gr 44711099.566 0.00 99 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 10 73.890 7.389 0.09 Differences in level 20.186 4.037 0.05 Error 143 11662.845 81.558 Differences in angle 53.704 10.741 0.13 Error 138 11609.140 84.124 ========================================================== Title : Vicarben 50HP Function : REGR Data case no to 150 REGRESSION X-variable NONGDO Y-variable UCCHE Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b 25 23 2.96 95.20 0.36 94.68 4.76 0.814 56.19 13.18 26 50 23 2.96 95.20 0.36 94.53 4.76 0.815 56.17 13.19 51 75 23 2.96 95.08 0.36 99.82 4.88 0.812 55.09 13.51 76 100 23 2.96 95.53 0.36 82.20 4.43 0.813 59.23 12.27 101 125 23 2.96 95.46 0.36 85.08 4.50 0.813 58.52 12.48 126 150 23 2.96 95.33 0.36 90.21 4.63 0.812 57.34 12.83 Total 148 2.96 95.30 0.35 88.05 4.50 0.812 57.09 12.91 Within Gr 143 0.36 91.09 4.66 0.813 12.91 Between Gr 0.00 0.73 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% -1 25 23 1.964 6.71 0.000 26 50 23 1.957 6.74 0.000 51 75 23 2.023 6.68 0.000 76 100 23 1.834 6.69 0.000 101 125 23 1.866 6.69 0.000 126 150 23 1.926 6.66 0.000 -Total 148 0.762 16.95 0.000 Within Gr 143 0.775 16.67 0.000 Between Gr 41998853.427 0.00 100 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 10 13.302 1.330 0.04 Differences in level 3.634 0.727 0.02 Error 143 4457.505 31.171 Differences in angle 9.668 1.934 0.06 Error 138 4447.837 32.231 ========================================================== ... du miền núi có tính thích nghi với nhiều điều kiện sinh thái khác Quả nhãn ưa chuộng mùi vị thơm ngon tốt cho sức khỏe Quả nhãn ăn tươi, sấy khơ hay đóng hộp nhằm phục vụ nước xuất Hiện nay, chi... Anacardiaceae (Mangifera), Annonaceae (Annona), Apiaceace (Daucus), Araceae (Alocasia, Colocasia, Syngonium, Xanthosoma), Bignoniaceae (Spathodea), Brassicaceae (Mancoa), Caesalpiniaceae (Cassia),
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NẤM CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM Ceratocystis fimbriata Ellis Halst GÂY BỆNH CHẾT NHÁNH CÂY NHÃN (Dimocarpus longan Lour) VÀ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NẤM CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay