KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum). 3

85 26 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) Tác giả NGƠ HỒ HỒNG HẠC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn ThS PHẠM THỊ NGỌC PGS.TS PHAN THANH KIẾM Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn! Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập Ban chủ nhiệm Khoa Nông học, tất quý Thầy Cô tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Cơ Phạm Thị Ngọc hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, Thầy Phan Thanh Kiếm tạo điều kiện cho thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Bảy anh chị Trại nấm Bảy Yết nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ thời gian thực tập Xin cảm ơn tất bạn sinh viên giúp đỡ, đồng hành suốt thời gian học tập thực đề tài đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, người thân gia đình ni dưỡng, tạo điều kiện động viên Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Ngô Hồ Hồng Hạc iii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng nấm linh chi (ganoderma lucidum)” tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố, gồm 16 nghiệm thức, lần lặp lại Chất điều hòa sinh trưởng sử dụng thí nghiệm NAA GA3 với nồng độ tương ứng 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm Những kết đạt : Nồng độ GA3 30 ppm tơ nấm sinh trưởng mạnh có thời gian tăng trưởng nhanh tiếp đến GA3 20 ppm Nồng độ GA3 30 ppm cho kết tốt phát triển thể Tuy nhiên, trọng lượng thể đạt cao nồng độ GA3 10 ppm Sử dụng NAA nồng độ 10 ppm 30 ppm cho tác động tốt đến tăng trưởngnấm phát triển thể Tuy nhiên, NAA 10ppm cho kết tốt NAA 30 ppm trọng lượng thể Sử dụng kết hợp NAA GA3 cho kết tốt tăng trưởng thể nghiệm thức: NAA 20ppm GA3 30 ppm, NAA 10 ppm GA3 0ppm Trong NT NAA 20ppm GA3 30 ppm có thời gian tăng trưởng thể sớm Đối với phát triển thể nghiệm thức NAA 0ppm GA310 ppm kích thích tăng trưởng chiều rộng mũ nấm tốt nhất, nghiệm thức NAA 10ppm GA3 ppm cho trọng lượng thể cao iv MỤC LỤC TÓM TẮT  . iii  MỤC LỤC  . iv  Chương 1 GIỚI THIỆU   1  1.2 Mục tiêu   2  1.3 Yêu cầu   2  1.4 Giới hạn đề tài   3  Chương 2  TỔNG QUAN TÀI LIỆU  . 4  2.1 Nấm linh chi   4  2.1.1 Sơ lược về nấm linh chi   4  2.1.2 Vị trí phân loại   4  2.1.3 Nguồn gốc và sự phân bố.   5  2.1.4 Thành phần hóa học và đặc tính dược lý của linh chi (Ganoderma lucidum)    6  2.1.4.1 Ganoderma polysaccharide (GLPs)  . 8  2.1.4.2 Các 3‐terpen   8  2.1.4.3 Các alcaloid   8  2.1.4.4 Các acid amin   9  2.1.4.5 Các nguyên tố vi lượng  . 9  2.1.4.6 Các nhóm chất có hoạt tính sinh học cao   10  2.1.5 Giá trị sử dụng  . 10  2.1.6 Đặc điểm sinh học   12  2.1.6.1 Hình dạng, màu sắc  13  2.1.6.2 Nhiệt độ thích hợp   13  v 2.1.6.3 Độ ẩm   14  2.1.6.4 Độ thơng thống  . 14  2.1.7Tình hình sản xuất nấm linh chi trên thế giới và ở Việt Nam  . 14  2.1.7.1 Tình hình sản xuất nấm linh chi trên thế giới   14  2.1.7.2 Tình hình sản xuất nấm linh chi ở Việt Nam   16  2.2 Chất điều hòa sinh trưởng.   18  2.2.1 Khái quát về chất điều hòa sinh trưởng  . 18  2.2.1.1 Khái niệm   18  2.3 Một số nghiên cứu ứng dụng của auxin và gibberellins.   22  2.3.1 Ứng dụng auxin   22  2.3.2 Ứng dụng gibberellins  . 23  4.1 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên sự tăng trưởng của tơ nấm   29  4.2 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên sự tăng trưởng của cuống nấm   38  4.3 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên sự tăng trưởng của mũ nấm  . 39  4.4 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên trọng lượng và năng suất nấm   41  4.5 Tỷ lệ bịch nấm nhiễm bệnh   44  5.1 Kết luận   47  5.2 Đề nghị   47  PHỤ LỤC  . 52  vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Các hoạt chất sinh học dẫn xuất nấm linh chi (Ganoderma lucidum) Bảng 2.2: Lục bảo linh chi tác dụng trị liệu 11 Bảng 2.3: Một số thuốc chữa bệnh nấm linh chi 12 Bảng 4.1: Thời gian tăng trưởngnấm 31 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởngnấm 34 Bảng 4.3: Động thái tăng trưởngnấm 37 Bảng 4.4: Chiều dài đường kính cuống nấm 39 Bảng 4.5: độ dày, chiều dài chiều rộng mũ nấm 41 Bảng 4.6: Trọng lượng tươi trọng lượng khô thể 43 Bảng 4.7 : Năng suất thực thu 44 Bảng 4.8: Các loại bệnh xuất nấm linh chi nuôi trồng 45 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ Hình Trang Hình 2.1: Chu trình phát triển nấm linh chi 13 Hình 2.2 Cấu tạo nấm linh chi 13 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ nhiễm bệnh nấm linh chi 46 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ANOVA: Phân tích phương sai (Analysis of Variance) CV: Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: suất thực tế NT: Nghiệm thức P: Xác suất (Probability) TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Nấm ăn phát trở thành nguồn thực phẩm giới từ hàng trăm năm Do đặc tính khác biệt với động vật thực vật khả quang hợp, dinh dưỡng sinh sản, nấm xếp thành giới riêng Bên cạnh việc sản xuất nấm ăn, cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, người ta sản xuất nấm làm dược liệu Nhiều cơng trình nghiên cứu y học xem nấm loại thuốc có khả phòng chống bệnh ung thư, tăng miễn dịch cho thể Nấm ăn nấm dược liệu có nhu cầu lớn thị trường nội địa thị trường xuất Nấm dược liệu bao gồm nhiều loại nấm hương, nấm trân châu, nấm phục linh, nấm linh chi,… Hiện nay, sản xuất chế biến nấm phát triển thành nghề trình độ cao theo phương thức công nghệ đại nhiều nước giới Linh chi loài nấm dùng làm thuốc, biệt dược, dùng chữa nhiều thứ bệnh, nhiều nhà nấm học kỳ cơng nghiên cứu người ta tìm cách trồng chúng Ngày nay, nấm linh chi trồng nhiều nơi giới, nhiều Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, riêng Đoài Loan hàng năm doanh thu chế phẩm chống ung thư điều chế từ loài nấm linh chi đạt 350 triệu USD (Nguyễn Hữu Đống, 2002) Ở Việt Nam chục năm gần đây, nấm linh chi số viện, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm cách trồng, đưa quy trình trồng linh chi rộng rãi nước, đem lại lợi nhuận lớn, tạo nghề trồng nấm dược liệu cho nông dân nhiều vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo nhiều nơi Trong nghiên cứu nấm Linh chi, Cổ Đức Trọng Phan Thị Nhiều phát hệ sợi thể nấm linh chi chất có hoạt tính giống chất điều hòa sinh trưởng thực vật Sự diện chất giúp trình hình thành tăng trưởng sợi nấm, thể nấm, tính hướng quang thể nấm Các chất tìm bao gồm: auxin, gibberelline, acid abscisic, ethylene, sắc tố authocian… Phát giúp hóa trồng thành cơng nhiều chủng nấm linh chi chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xuất sang thị trường dược khó tính như: Nhật Bản, Đài Loan… Hiện nhu cầu sử dung nấm linh chi ngày tăng, đồng thời nguồn đem lại lợi nhuận lớn, tạo nghề nuôi trồng nấm dược liệu cho nông dân nhiều vùng, cần có nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển nghề nuôi trồng nấm linh chi đạt kết cao số lượng chất lượng nấm Sự hiểu biết chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng tăng trưởng nấm linh chi góp phần vào việc quản lý điều kiện sinh trưởng, phát triển sản xuất nấm linh chi nước ta Được đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Nông học Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, tiến hành đề tài “Khảo sát ảnh hưởng NAA GA3 lên khả sinh trưởng nấm linh chi Ganoderma lucidum” 1.2 Mục tiêu Mục tiêu đề tài tìm nồng độ thích hợp NAA GA3 để ứng dụng vào việc tăng khả sinh trưởng nấm linh chi 1.3 Yêu cầu Nắm ảnh hưởng tác động hai chất NAA GA3 đến nấm linh chi qua việc theo dõi tiêu sinh trưởng thời gian, tốc độ tơ nấm, động thái tăng trưởng tơ nấm, đường kính cuống nấm, chiều dài cuống nấm, chiều dài mũ nấm, chiều rộng mũ nấm, độ dày mũ nấm nghiệm thức thí nghiệm 63 Trắc nghiệm phân hạng động thái tăng trưởng lần xử lý (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 3.048 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 3.904 s_ = 1.008 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 18.52 23.51 19.90 21.67 20.02 21.18 21.20 22.72 23.80 23.27 19.00 21.95 16.57 20.83 23.87 23.16 CD AB ABCD ABC ABCD ABC ABC ABC A AB BCD ABC D ABCD A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 15 10 16 12 14 11 13 = = = = = = = = = = = = = = = = 23.87 23.80 23.51 23.27 23.16 22.72 21.95 21.67 21.20 21.18 20.83 20.02 19.90 19.00 18.52 16.57 A A AB AB AB ABC ABC ABC ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCD CD D 1.4 Chiều dài cuống nấm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 2.841 0.947 0.6327 Factor B 3.565 1.188 0.7939 AB 13.495 1.499 1.0018 0.4586 -7 Error 32 47.896 1.497 -Total 47 67.797 -Coefficient of Variation: 17.32% 64 1.5 Đường kính cuống nấm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.045 0.015 0.5716 Factor B 0.106 0.035 1.3625 0.2718 AB 0.487 0.054 2.0857 0.0612 -7 Error 32 0.831 0.026 -Total 47 1.469 -Coefficient of Variation: 12.14% 1.6 Độ dày mũ nấm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 0.081 0.027 1.4988 0.2336 Factor B 0.117 0.039 2.1585 0.1123 AB 0.113 0.013 0.6944 -7 Error 32 0.580 0.018 -Total 47 0.892 -Coefficient of Variation: 11.68% 1.7 Chiều dài mũ nấm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 1.741 0.580 0.3793 Factor B 4.961 1.654 1.0808 0.3712 AB 61.390 6.821 4.4576 0.0008 -7 Error 32 48.967 1.530 -Total 47 117.060 -Coefficient of Variation: 10.51% 65 Trắc nghiệm phân hạng chiều dài mũ nấm (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 1.530 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.766 s_ = 0.7141 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 11.50 12.27 11.82 10.93 11.75 11.18 11.93 12.40 14.10 11.17 9.130 11.85 9.790 12.57 12.27 13.60 ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC AB A ABC C ABC BC AB ABC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 14 15 12 10 13 11 = = = = = = = = = = = = = = = = 14.10 13.60 12.57 12.40 12.27 12.27 11.93 11.85 11.82 11.75 11.50 11.18 11.17 10.93 9.790 9.130 A A AB AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC C 1.8 Chiều rộng mũ nấm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 14.172 4.724 4.4521 0.0101 Factor B 0.191 0.064 0.0601 AB 17.986 1.998 1.8834 0.0910 -7 Error 32 33.955 1.061 -Total 47 66.305 -Coefficient of Variation: 25.92% 66 Trắc nghiệm phân hạng chiều rộng mũ nấm (yếu tố GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 1.061 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.152 s_ = 0.2973 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.850 4.890 3.480 3.680 Ranked Order AB A B B Mean Mean Mean Mean = = = = 4.890 3.850 3.680 3.480 A AB B B 1.9 Trọng lượng thể nấm 1.9.1 Trọng lượng tươi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 387.529 129.176 2.2571 0.1007 Factor B 197.503 65.834 1.1503 0.3438 AB 2443.536 271.504 4.7440 0.0005 -7 Error 32 1831.392 57.231 -Total 47 4859.961 -Coefficient of Variation: 18.60% 67 Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng tươi (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 57.23 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 16.92 s_ = 4.368 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 34.50 50.50 46.27 37.33 49.50 39.50 42.33 40.00 47.00 36.44 25.83 33.89 26.11 49.00 40.00 52.67 AB A A AB A AB AB AB A AB B AB B A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 14 15 10 12 13 11 = = = = = = = = = = = = = = = = 52.67 50.50 49.50 49.00 47.00 46.27 42.33 40.00 40.00 39.50 37.33 36.44 34.50 33.89 26.11 25.83 A A A A A A AB AB AB AB AB AB AB AB B B 1.9.2 Trọng lượng khô A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 85.619 28.540 2.7730 0.0574 Factor B 54.199 18.066 1.7554 0.1755 AB 448.561 49.840 4.8426 0.0004 -7 Error 32 329.341 10.292 -Total 47 917.720 -Coefficient of Variation: 22.28% 68 Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng khô (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 10.29 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.173 s_ = 1.852 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 9.830 20.83 16.12 11.67 18.83 14.33 17.33 14.67 16.83 13.22 8.330 11.78 9.560 16.50 12.58 18.00 CDE A ABCDE BCDE AB ABCDE ABCD ABCDE ABCD ABCDE E BCDE DE ABCDE ABCDE ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 14 10 15 12 13 11 = = = = = = = = = = = = = = = = 20.83 18.83 18.00 17.33 16.83 16.50 16.12 14.67 14.33 13.22 12.58 11.78 11.67 9.830 9.560 8.330 A AB ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE BCDE BCDE CDE DE E 1.10 Năng suất nấm 1.10.1 Năng suất tươi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 387.529 129.176 2.2571 0.1007 Factor B 197.503 65.834 1.1503 0.3438 AB 2443.536 271.504 4.7440 0.0005 -7 Error 32 1831.392 57.231 -Total 47 4859.961 -Coefficient of Variation: 18.60% 69 Trắc nghiệm phân hạng suất tươi (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 57.23 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 16.92 s_ = 4.368 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 34.50 50.50 46.27 37.33 49.50 39.50 42.33 40.00 47.00 36.44 25.83 33.89 26.11 49.00 40.00 52.67 AB A A AB A AB AB AB A AB B AB B A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 14 15 10 12 13 11 = = = = = = = = = = = = = = = = 52.67 50.50 49.50 49.00 47.00 46.27 42.33 40.00 40.00 39.50 37.33 36.44 34.50 33.89 26.11 25.83 A A A A A A AB AB AB AB AB AB AB AB B B 1.10.2 Năng suất khô A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -2 Factor A 85.619 28.540 2.7730 0.0574 Factor B 54.199 18.066 1.7554 0.1755 AB 448.561 49.840 4.8426 0.0004 -7 Error 32 329.341 10.292 -Total 47 917.720 -Coefficient of Variation: 22.28% 70 Trắc nghiệm phân hạng suất khô (về tương tác NAA GA3) Function : RANGE Error Mean Square = 10.29 Error Degrees of Freedom = 32 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.173 s_ = 1.852 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 = = = = = = = = = = = = = = = = 9.830 20.83 16.12 11.67 18.83 14.33 17.33 14.67 16.83 13.22 8.330 11.78 9.560 16.50 12.58 18.00 CDE A ABCDE BCDE AB ABCDE ABCD ABCDE ABCD ABCDE E BCDE DE ABCDE ABCDE ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 14 10 15 12 13 11 = = = = = = = = = = = = = = = = 20.83 18.83 18.00 17.33 16.83 16.50 16.12 14.67 14.33 13.22 12.58 11.78 11.67 9.830 9.560 8.330 A AB ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE BCDE BCDE CDE DE E 71 Phụ lục 2: Một số hình ảnh minh họa Nhà chăm sóc nấm linh chi Bịch nấm cấy meo 72 73 74 Đối chứng Có xử lý thuốc Sự khác phát triển sợi tơ nghiệm thức đối chứng xử lý NAA GA3 Sự phát triển thể nấm 75 Hình thái mặt mặt thể nghiệm thức 76 Sự phát triển tơ nấm nấm bệnh mốc cam mốc xanh Một số hình bệnh nấm mốc đen 77 Thu hoạch nấm linh chi ... thường làm cho mọc nhanh hoa (giai đoạn thể hoa thị hai năm) năm đầu trình sinh trưởng, hoa đồng loạt, kích thích ngày dài hoa điều kiện ngày ngắn Gibberellin kích thích hoa đực, ức chế hoa ví dụ... nghỉ cho khoai tây thu ho ch vụ đông để trồng vụ xuân cách xử lý GA3 nồng độ ppm cho khoai tây thu ho ch kết hợp với xông hỗn hợp rindit CS2 hầm đất kín kích thích nảy mầm thời gian từ - ngày Ngo i... xuất khoảng 4.300 tấn, riêng Trung Hoa trồng khoảng 3000 lại nước khác Hàn Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Sri Lanka Indonesia Nhật Bản tìm cách trồng sản xuất khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum). 3, KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum). 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay