KHẢO SÁT CƯỜNG LỰC VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI TẠI THÔN 1 – LIÊN ĐẦM – DI LINH LÂM ĐỒNG

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

i KHẢO SÁT CƯỜNG LỰC NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI TẠI THÔN LIÊN ĐẦM DI LINH LÂM ĐỒNG Tác giả NDÒNG JRAH NGGWÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư nghành Nông học Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÊ QUANG HƯNG Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh con, nuôi dạy khôn lớn nên người Xin gửi lời cảm ơn tới ông bà, cô cậu giúp đỡ động viên tinh thần để hoàn thành tốt đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học với Ủy ban nhân dân xã Liên Đầm- Di Linh- Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi cho em thực đề tài địa phương Em xin chân thành cảm ơn biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Quang Hưng tận tình hướng dẫn để em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè lớp nhiệt tình giúp đỡ động viên tơi vượt qua khó khăn trình học tập trình thực đề tài TP.HCM tháng năm 2011 Sinh viên: Ndòng Jrah Nggwân iii TĨM TẮT Đề tàiKhảo sát cường lực suất số giống bắp lai thôn ILiên Đầm- Di Linh- Lâm Đồng”, tiến hành phòng cơng nghệ hạt giống khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thơn I- Liên ĐầmDi Linh- Lâm Đồng Thí nghiệm tiến hành qua giai đoạn: phòng thí nghiệm ngồi đồng Thí nghiệm gồm 10 giống bắp lai sau: A88, B9698, C919, DK9901, LVN10, NK54, NK66, SSC586, SSC2095, 30Y87, bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lặp lại Kết thu sau: * Giai đoạn phòng thí nghiệm Qua thí nghiệm phòng khảo sát cường lực 10 giống bắp lai Kết thu sau: tất giống giống 30Y87 có cường lực mạnh nhất, giống SSC586 tỉ lệ nảy mầm phòng giống thấp, giống 30Y87 đạt 72,5%, giống SSC586 đạt 73,75% Các giống khác có cường lực tương đối giống nhau, riêng giống B9698 có cường lực yếu so với tất giống, giống NK66 có tỉ lệ nảy mầm đạt cao 95% giống lại dao động từ 73,75 91, 25% * Giai đoạn thí nghiệm ngồi đồng Giống A88 có hệ số đồng ruộng 99,32%, NK66 98,46% giống có hệ số đồng ruộng cao có tỉ lệ hao hụt đồng thấp tương ứng với 9,37% 6,46% Các giống khác có hệ số đồng ruộng dao động từ 81,61 96,25% tỉ lệ hao hụt đồng tương đối cao đạt từ 17,83 36,58% Giống NK66 có tỉ lệ nảy mầm ngồi đồng cao đạt 93,54%, thấp giống 30Y87 đạt 63,42% Các giống lại dao động từ 66,05 90,63% Các giống A88, C919, DK9901, NK66, SSC2095 giống mọc mầm sớm nhất, mọc vào NSG Riêng giống B9698, NK54 giống có thời gian mọc mầm lâu nhất, mọc vào NSG Các giống lại mọc vào NSG Thời gian sinh trưởng giống SSC2095 ngắn 94 NSG, giống B9698, SSC586 đạt 98 NSG Các giống khác đạt từ 100 NSG trở lên, riêng giống LVN10, NK54 có thời gian sinh trưởng kéo dài đạt 107 NSG iv Giống LVN10 có chiều cao cao 244,74 cm, thấp giống B9698 đạt 192,98 cm Các giống lại dao động từ 196,38 239,44 cm Giống có khẳ chống đỗ ngã tốt giống DK9901 NK66, khơng có bị đỗ ngã, giống SSC586 giống có tỉ lệ đỗ ngã cao đạt 42,12%.Các giống lại có tỉ lệ đỗ ngả thấp dao động từ 0,43 3,78% Tất giống bị nhiễm sâu bệnh, riêng giống 30Y87 có sức đề kháng cao với bệnh đốm nhỏ, bệnh rỉ sắt, bệnh chiếm 0,74% Năng suất hạt/ô/14m2 đạt tương quan chặt với suất trái/ơ /14m2 có hệ số r = 0,89380 Năng suất hạt/ô/14m2 đạt tương quan với trái hữu hiệu/cây có hệ số r = 0,63363 đạt tương quan với chiều cao đóng trái có hệ số r = 0,65513 Giống LVN10 có suất hạt/ô đạt 10,6 kg, suất thực tế đạt 7.584 kg/ha, giốngsuất cao lợi nhuận đạt 19 triệu đồng/ha Giốngsuất hạt đứng thứ sau LVN10 giống NK66 có suất hạt/ô đạt 9,3 kg, suất thực tế đạt 6.652 kg/ha lợi nhuận đạt 12 triệu đồng Các giống lại đạt lợi nhuận từ đến triệu đồng/ha v MỤC LỤC Trang Trang tựa i MỤC LỤC .v Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc di truyền lịch sử hóa 2.1.1 Nguồn gốc di truyền .4 2.1.2 Lịch sử hóa 2.2 Đặc điểm thực vật học .4 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Bông cờ bắp .5 2.2.4.1 Hoa đực (bông cờ) .5 2.2.4.2 Hoa (bắp) .5 2.2.5 Hạt bắp 2.3 Tình hình sản xuất bắp giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình sản xuất bắp giới .6 2.3.2 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam 2.4 Tình hình sản xuất bắp huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng .9 Chương .10 vi VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 10 3.1.1 Thời gian .10 3.1.2 Địa điểm .10 3.2 Điều kiện tự nhiên khu vực bố trí thí nghiệm 10 3.2.1 Đất đai 10 3.2.2 Khí hậu 10 3.3 Vật liệu thí nghiệm 11 3.3.1 Giống 11 3.3.2Các vật liệu dùng phòng thí nghiệm 12 3.3.3 Các vật liệu dùng đồng .12 3.4 Phương pháp tiến hành nghiên cứu 12 3.4.1 Nội dung nghiên cứu 12 3.4.2 Phương pháp thí nghiệm .13 3.4.2.1 Giai đoạn phòng thí nghiệm .13 3.4.2.2 Giai đoạn đồng .13 3.5 Quy trình kỹ thuật trồng 14 3.5.1 Chuẩn bị đất 14 3.5.2 Gieo hạt .14 3.5.3 Chăm sóc làm cỏ 14 3.5.4 Bón phân .14 3.5.5 Tưới nước .15 3.5.6 Phòng trừ sâu bệnh hại 15 3.5.7 Thu hoạch .15 3.6 Phương pháp thu thập số liệu tiêu theo dõi 15 3.6.1 Cách lấy mẫu 15 3.6.2 Các tiêu theo dõi .15 3.6.2.1 Trắc nghiệm phòng thí nghiệm 15 3.6.2.2 Thời gian giai đoạn sinh trưởng từ gieo đến .15 3.6.2.3 Đặc điểm hình thái thân 16 3.6.2.4 Đặc điểm hình thái trái 16 vii 3.6.2.5 Tình hình sâu bệnh 16 3.6.2.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất 17 3.7 Phương pháp xử lý số liệu .18 Chương .19 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .19 4.1 Tỉ lệ nảy mầm giá trị cường lực 10 giống bắp lai phòng thí nghiệm 19 4.2 Thí nghiệm ngồi đồng 21 4.2.1 Hệ số đồng ruộng tỉ lệ hao hụt hạt giống đồng 10 giống bắp lai thí nghiệm 21 4.2.2 Tỷ lệ nảy mầm, ngày mọc mầm thời gian trổ cờ 10 giống bắp lai thí nghiệm 22 4.2.3 Thời phun râu, tung phấn thời kỳ trái chín 10 giống bắp lai thí nghiệm 24 4.3 Chiều cao số 10 giống bắp lai thí nghiệm 25 4.3.1 Chiều cao .25 4.3.2 Số 27 4.4 Một số đặc điểm hình thái thân 28 4.4.1 Đường kính thân chiều cao 10 giống bắp lai 28 4.4.2 Chiều cao đóng trái, tỉ lệ chiều cao đóng trái/chiều cao tỉ lệ đỗ ngã 29 4.5 Đặc điểm hình thái trái 10 giống bắp lai thí nghiệm 30 4.5.1 Chiều dài trái chiều dài kết hạt 10 giống bắp lai .30 4.5.2 Đường kính trái, đường kính lõi độ che phủ bi 10 giống bắp lai 31 4.6 Tình hình sâu bệnh hại 32 4.7 Các yếu tố cấu thành suất suất 10 giống bắp lai 34 4.7.1 Trái hữu hiệu/cây, số hàng/trái, số hạt/hàng, tỉ lệ hạt/trái 34 4.7.2 Trọng lượng 1000 hạt, suất trái/ô/14m2 quy ẩm độ 14% suất hạt/ô/14m2 35 4.7.3 Năng suất lý thuyết suất thực tế 10 giống bắp lai 37 4.8 Tương quan suất hạt/ô/14 m2 với tiêu theo dõi .38 4.9 Hiệu kinh tế 10 giống bắp lai .40 Chương .43 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 viii 5.1 Kết luận 43 5.1.1 Kết phòng thí nghiệm 43 5.1.2 Kết thí nghiệm ngồi đồng 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC 47 ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ao hạt sau sấy Ẩm độ hạt sau sấy ANOVA Analysis of variance E (Emergence) Tỉ lệ nảy mầm ngồi đồng P Xác suất P.trái/ơ Trọng lượng trái ô P.1000 hạt/ô Trọng lượng 1000 hạt ô NSG Ngày sau gieo NShạt/ô Năng suất hạt ô NSLT Năng suất lý thuyết Ns Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê NSTT Năng suất thực tế NStrái/ô (14%) Năng suất trái ô quy ẩm độ 14% thí nghiệm: Diện tích thí nghiệm TLhạt/trái: Tỉ lệ hạt trái x DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng bắp giới từ năm 1961 - 2008 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng bắp Việt Nam từ năm 1961 - 2009 Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lượng bắp đặt qua vụ gieo trồng huyện Di Linh năm 2008 2010 Bảng 3.1 Một số yếu tố khí tượng vùng khảo sát: 11 Bảng 3.2: Nguồn gốc giống tham gia thí nghiệm 12 Bảng 4.1 Tỉ lệ nảy mầm giá trị cường lực 10 giống bắp lai 19 Bảng 4.2 Hệ số đồng ruộng tỉ lệ hao hụt hạt giống đồng 10 giống bắp lai 21 Bảng 4.3 Tỉ lệ nảy mầm đồng, ngày mọc mầm thời gian trổ cờ 10 giống bắp lai thí nghiệm 23 Bảng 4.4 Thời gian phun râu, tung phấn thời kỳ trái chín 10 giống bắp lai 24 Bảng 4.5 Chiều cao (cm) 10 giống bắp lai qua thời kỳ sinh trưởng .26 Bảng 4.6 Số (lá/cây) 10 giống bắp lai qua thời kỳ sinh trưởng 27 Bảng 4.7 Đường kính thân (cm) chiều cao (cm) 10 giống bắp lai 28 Bảng 4.8 Chiều cao đóng trái (cm), tỉ lệ chiều cao đóng trái/ chiều cao (%) tỉ lệ đỗ ngã (%) 29 Bảng 4.9 Chiều dài trái (cm) chiều dài kết hạt (cm) 10 giống bắp lai 30 Bảng 4.10 Đường kính trái (cm), đường kính lõi (cm) độ che phủ bi (điểm) 10 giống bắp lai 31 Bảng 4.11 Tình hình sâu bệnh 10 giống bắp lai 33 Bảng 4.12 Trái hữu hiệu/cây (trái), số hàng/trái (hàng), số hạt/hàng (hạt), tỉ lệ hạt/trái (%) 35 Bảng 4.13 Trọng lượng (P) 1000 hạt, suất trái (NST)/ô/14m2 quy đổi ẩm độ 14% suất hạt (NSH)/ô/14m2 36 Bảng 4.14 Năng suất lý thuyết suất thực tế 10 giống bắp lai 37 70                                             C        192.98      3  B9698                                            CHIEU CAO DONG TRAI            Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11              4472.91122333              406.62829303      5.73     0.0006  Error                   18              1276.43331333               70.91296185  Corrected Total         29              5749.34453667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE            CCDT Mean                    0.777986                   8.116272                8.42098343         103.75433333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2               323.34948667              161.67474333      2.28     0.1310  GIONG                    9              4149.56173667              461.06241519      6.50     0.0                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 70.91296                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  19.79 20.64 21.20 21.61 21.92 22.17 22.37 22.54 22.68                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           131.707      3  LVN10                                          A                                  B       A           111.870      3  NK66                                  B       A                                  B       A           111.527      3  A88                                  B                                  B                   104.247      3  SSC586                                  B                                  B                   104.073      3  C919                                  B                                  B                   100.770      3  30Y87                                  B                                  B                    96.510      3  NK54                                  B                                  B                    95.810      3  DK9901                                  B                                  B                    90.813      3  SSC2095                                  B                                  B                    90.217      3  B9698                                         TI LE CHIEU CAO DONG TRAI/CHIEU CAO CAY                                                                                    Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11               178.91728333               16.26520758      3.52     0.0089  Error                   18                83.22361333                4.62353407  Corrected Total         29               262.14089667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE         TLCTCDT Mean                    0.682523                   4.523045                2.15024047          47.53966667  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 1.72818667                0.86409333      0.19     0.8311  GIONG                    9               177.18909667               19.68767741      4.26     0.0043                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 4.623534                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  5.054 5.271 5.414 5.518 5.597 5.660 5.712 5.754 5.790                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            53.963      3  LVN10                                            B            48.263      3  DK9901                                          B                                          B            47.867      3  30Y87                                          B                                          B            47.797      3  C919                                          B                                          B            47.633      3  NK66                                          B  71                                         B            46.850      3  B9698                                          B                                          B            46.567      3  A88                                          B                                          B            46.297      3  SSC2095                                          B                                          B            46.087      3  SSC586                                          B                                          B            44.073      3  NK54                                                   TI LE DO NGA   Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square    F Value      Pr > F  Model                   11              3736.18418667              339.65310788       7.91      0.0001  Error                   18               772.51549333               42.91752741  Corrected Total         29              4508.69968000                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE              TLDN Mean                    0.828661                   76.28257                6.55114703             8.58800000  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square    F Value      Pr > F    KHOI                     2               169.69784000               84.84892000       1.98      0.1674  GIONG                    9              3566.48634667              396.27626074       9.23      0.0001                                    Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 42.91753                  Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                  Critical Range  15.40 16.06 16.50 16.81 17.05 17.25 17.40 17.53 17.64                       Means with the same letter are not significantly different.                                                       Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                             A            39.747      3  SSC586                                             B             9.180      3  C919                                           B                                           B             9.023      3  LVN10                                           B                                           B             8.487      3  B9698                                           B                                           B             7.770      3  SSC2095                                           B                                           B             6.017      3  A88                                           B                                           B             2.477      3  30Y87                                           B                                           B             2.420      3  NK54                                           B                                           B             0.380      3  DK9901                                           B                                           B             0.380      3  NK66                72                                                                           CHIỀU DÀI TRÁI CHIỀU DÀI KẾT HẠT ĐƯỜNG KÍNH TRÁI ĐƯỜNG KÍNH LÕI A88 20.46 A88 18.06 A88 4.6 A88 2.42 B9698 18.14 B9698 15.86 B9698 4.76 B9698 2.54 C919 19.74 C919 17.44 C919 4.7 C919 2.3 DK9901 18.04 DK9901 17.24 DK9901 4.92 DK9901 2.5 LVN10 20.08 LVN10 19.12 LVN10 4.6 LVN10 2.44 NK54 19.97 NK54 17.74 NK54 4.94 NK54 2.8 NK66 19.72 NK66 17.82 NK66 5.16 NK66 2.74 SSC586 18.22 SSC586 17.2 SSC586 4.9 SSC586 2.6 SSC2095 18.04 SSC2095 15.2 SSC2095 4.9 SSC2095 2.7 30Y87 17.58 30Y87 16.56 30Y87 5.32 30Y87 2.74 A88 20.74 A88 18.3 A88 4.62 A88 2.32 B9698 18.46 B9698 17.26 B9698 4.76 B9698 2.6 C919 18.96 C919 16.28 C919 4.78 C919 2.42 DK9901 18.48 DK9901 17.6 DK9901 4.7 DK9901 2.3 LVN10 19.42 LVN10 17.72 LVN10 4.56 LVN10 2.3 NK54 20 NK54 18.44 NK54 5.04 NK54 2.72 NK66 20.62 NK66 18.96 NK66 5.02 NK66 2.66 SSC586 18.54 SSC586 17.88 SSC586 4.76 SSC586 2.46 73 SSC2095 18.86 SSC2095 16.16 SSC2095 4.96 SSC2095 2.6 30Y87 18.26 30Y87 17.2 30Y87 5.18 30Y87 2.66 A88 18.36 A88 16.84 A88 4.2 A88 2.04 B9698 17.96 B9698 17.28 B9698 4.78 B9698 2.5 C919 17.26 C919 13.7 C919 4.98 C919 2.62 DK9901 20.32 DK9901 18.42 DK9901 5.1 DK9901 2.6 LVN10 19.82 LVN10 18.34 LVN10 4.52 LVN10 2.2 NK54 18.96 NK54 18.26 NK54 NK54 2.76 NK66 19.52 NK66 17.16 NK66 4.46 NK66 2.22 SSC586 18.24 SSC586 18 SSC586 4.68 SSC586 2.4 SSC2095 19.5 SSC2095 17.46 SSC2095 4.76 SSC2095 2.36 30Y87 17.38 30Y87 16.06 30Y87 4.96 30Y87 2.56                                              CHIEU DAI TRAI             Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                17.77421000                1.61583727      2.52     0.0399  Error                   18                11.56260667                0.64236704  Corrected Total         29                29.33681667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             CDT Mean                    0.605867                   4.220897                0.80147803          18.98833333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 1.26172667                0.63086333      0.98     0.3937  GIONG                    9                16.51248333                1.83472037      2.86     0.0278                                     Alpha= 0.05  df= 18  MSE= 0.642367                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  1.375 1.443 1.485 1.515 1.536 1.553 1.565 1.575 1.583                      Means with the same letter are not significantly different.                                  Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           19.9533      3  NK66                                          A                                  B       A           19.8533      3  A88                                  B       A                                  B       A           19.7733      3  LVN10                                  B       A                                  B       A   C       19.6433      3  NK54                                  B       A   C                                  B   D   A   C       18.9467      3  DK9901                                  B   D   A   C                                  B   D   A   C       18.8000      3  SSC2095                                  B   D   A   C                                  B   D   A   C       18.6533      3  C919                                  B   D       C                                  B   D       C       18.3333      3  SSC586                                      D       C                                      D       C       18.1867      3  B9698                                      D                                      D               17.7400      3  30Y87                                             CHIEU DAI KET HAT             Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                21.85216000                1.98656000      2.23     0.0637  Error                   18                16.06778667                0.89265481  Corrected Total         29                37.91994667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE            CDKH Mean                    0.576271                   5.455409                0.94480411          17.31866667  74 Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 1.05034667                0.52517333      0.59     0.5656  GIONG                    9                20.80181333                2.31131259      2.59     0.0410                                   Alpha= 0.05  df= 18  MSE= 0.892655                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  1.621 1.700 1.751 1.786 1.811 1.830 1.845 1.857 1.866                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           18.3933      3  LVN10                                          A                                          A           18.1467      3  NK54                                          A                                  B       A           17.9800      3  NK66                                  B       A                                  B       A           17.7533      3  DK9901                                  B       A                                  B       A           17.7333      3  A88                                  B       A                                  B       A           17.6933      3  SSC586                                  B       A                                  B       A   C       16.8000      3  B9698                                  B       A   C                                  B       A   C       16.6067      3  30Y87                                  B           C                                  B           C       16.2733      3  SSC2095                                              C                                              C       15.8067      3  C919                                                DUONG KINH TRAI              Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                 1.13897333                0.10354303      3.50     0.0090  Error                   18                 0.53181333                0.02954519  Corrected Total         29                 1.67078667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             DKT Mean                    0.681699                   3.565630                0.17188713           4.82066667  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 0.09698667                0.04849333      1.64     0.2214  GIONG                    9                 1.04198667                0.11577630      3.92     0.0066                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 0.029545                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  .4040 .4214 .4328 .4411 .4474 .4525 .4566 .4600 .4629                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                            A            5.1533      3  30Y87                                          A                                  B       A            4.9933      3  NK54                                  B       A                                  B       A   C        4.9067      3  DK9901                                  B       A   C                                  B       A   C        4.8800      3  NK66                                  B       A   C                                  B       A   C        4.8733      3  SSC2095                                  B       A   C                                  B       A   C        4.8200      3  C919                                  B       A   C                                  B       A   C        4.7800      3  SSC586                                  B       A   C                                  B       A   C        4.7667      3  B9698                                  B           C                                  B           C        4.5600      3  LVN10                                              C                                              C        4.4733      3  A88      75                                            DUONG KINH LOI              Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                 0.69826667                0.06347879      3.23     0.0134  Error                   18                 0.35352000                0.01964000  Corrected Total         29                 1.05178667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             DKL Mean                    0.663886                   5.599738                0.14014278           2.50266667  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 0.11554667                0.05777333      2.94     0.0785  GIONG                    9                 0.58272000                0.06474667      3.30     0.0150                                   Alpha= 0.05  df= 18  MSE= 0.01964                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  .2404 .2522 .2597 .2649 .2687 .2715 .2737 .2754 .2768                      Means with the same letter are not significantly different                           Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            2.7600      3  NK54                                          A                                  B       A            2.6533      3  30Y87                                  B       A                                  B       A   C        2.5533      3  SSC2095                                  B       A   C                                  B       A   C        2.5467      3  B9698                                  B       A   C                                  B       A   C        2.5400      3  NK66                                  B           C                                  B       D   C        2.4867      3  SSC586                                  B       D   C                                  B       D   C        2.4667      3  DK9901                                  B       D   C                                  B       D   C        2.4467      3  C919                                          D   C                                          D   C        2.3133      3  LVN10                                          D                                          D            2.2600      3  A88  TỈ LỆ SÂU ĐỤC THÂN TỈ LỆ BỆNH CHỈ SỐ BỆNH ĐỐM LÁ NHỎ ĐỐM LÁ NHỎ A88 18.75 A88 89.26 A88 42.79 B9698 30.14 B9698 89.26 B9698 51.24 C919 25.92 C919 89.26 C919 28.43 DK9901 8.75 DK9901 50.77 DK9901 27.44 LVN10 14.47 LVN10 89.26 LVN10 42.79 NK54 18.1 NK54 89.26 NK54 37.71 NK66 13.92 NK66 29.71 NK66 14.56 SSC586 11.69 SSC586 89.26 SSC586 28.56 SSC2095 15.38 SSC2095 32.84 SSC2095 14.97 30Y87 13.75 30Y87 0.74 30Y87 0.74 A88 17.95 A88 89.26 A88 37.46 B9698 21.54 B9698 89.26 B9698 42.71 C919 17.5 C919 89.26 C919 37.69 DK9901 12.66 DK9901 89.26 DK9901 39.23 LVN10 11.39 LVN10 89.26 LVN10 45.52 NK54 16.9 NK54 89.26 NK54 38.2 NK66 13.92 NK66 26.57 NK66 54 SSC586 15.58 SSC586 89.26 SSC586 32.04 SSC2095 17.33 SSC2095 34.06 SSC2095 18.98 30Y87 11.25 30Y87 0.74 30Y87 0.74 76 A88 16.25 A88 89.26 A88 34.13 B9698 13.33 B9698 89.26 B9698 47.06 C919 21.25 C919 89.26 C919 27.3 DK9901 14.1 DK9901 45 DK9901 23.77 LVN10 11.54 LVN10 89.26 LVN10 32.82 NK54 10.26 NK54 89.26 NK54 36.16 NK66 13.92 NK66 34.19 NK66 15.75 SSC586 8.97 SSC586 89.26 SSC586 28.8 SSC2095 17.72 SSC2095 29.27 SSC2095 12.63 30Y87 8.11 30Y87 0.74 30Y87 0.74                                            TI LE SAU DUC THAN            Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11               477.02874000               43.36624909      3.63     0.0076  Error                   18               215.10360667               11.95020037  Corrected Total         29               692.13234667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE           TLSDT Mean                    0.689216                   22.43094                3.45690618          15.41133333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                63.27412667               31.63706333      2.65     0.0982  GIONG                    9               413.75461333               45.97273481      3.85     0.0072                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 11.9502                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  8.125 8.474 8.705 8.871 8.999 9.100 9.183 9.251 9.309                      Means with the same letter are not significantly different.                                    Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            21.670      3  B9698                                          A                                          A            21.557      3  C919                                          A                                  B       A            17.650      3  A88                                  B       A                                  B       A            16.810      3  SSC2095                                  B       A                                  B       A            15.087      3  NK54                                  B       A                                  B       A            13.920      3  NK66                                  B                                  B                    12.467      3  LVN10                                  B                                  B                    12.080      3  SSC586                                  B                                  B                    11.837      3  DK9901                                  B                                  B                    11.037      3  30Y87                                            TI LE BENH DOM LA NHO          Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11             29984.42665000             2725.85696818     44.72     0.0001  Error                   18              1097.04982000               60.94721222  Corrected Total         29             31081.47647000                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE          TLBDLN Mean                    0.964704                   11.82519                7.80686955          66.01900000  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2               102.58098000               51.29049000      0.84     0.4473  GIONG                    9             29881.84567000             3320.20507444     54.48     0.0001                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 60.94721  77                Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  18.35 19.14 19.66 20.03 20.32 20.55 20.74 20.89 21.02                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            89.260      3  B9698                                          A                                          A            89.260      3  A88                                          A                                          A            89.260      3  NK54                                          A                                          A            89.260      3  C919                                          A                                          A            89.260      3  LVN10                                          A                                          A            89.260      3  SSC586                                            B            61.677      3  DK9901                                            C            32.057      3  SSC2095                                          C                                          C            30.157      3  NK66                                            D             0.740      3  30Y87                                                 CHI SO BENH DOM LA NHO          Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11              5156.17863333              468.74351212      8.42     0.0001  Error                   18              1002.11184667               55.67288037  Corrected Total         29              6158.29048000                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE           CSBDL Mean                    0.837274                   25.01148                7.46142616          29.83200000  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2               394.41962000              197.20981000      3.54     0.0504  GIONG                    9              4761.75901333              529.08433481      9.50     0.0001                                                                          Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 55.67288                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  17.54 18.29 18.79 19.15 19.42 19.64 19.82 19.97 20.09                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            47.003      3  B9698                                          A                                          A            40.377      3  LVN10                                          A                                          A            38.127      3  A88                                          A                                          A            37.357      3  NK54                                          A                                  B       A            31.140      3  C919                                  B       A                                  B       A            30.147      3  DK9901                                  B       A                                  B       A            29.800      3  SSC586                                  B       A                                  B       A            28.103      3  NK66                                  B                                  B       C            15.527      3  SSC2095                                          C                                          C             0.740      3  30Y87            78                                                             TỈ LỆ BỆNH RỈ SẮT CHỈ SỐ BỆNH RỈ SẮT A88 41.91 A88 28.71 B9698 27.38 B9698 15.25 C919 35.93 C919 19.81 DK9901 43.26 DK9901 26.35 LVN10 42.22 LVN10 25.39 NK54 51.18 NK54 31.63 NK66 22.01 NK66 10.24 SSC586 16.49 SSC586 8.01 SSC2095 30.72 SSC2095 15.77 30Y87 0.74 30Y87 0.74 A88 45.47 A88 28.18 B9698 45 B9698 22.79 C919 45.43 C919 28.24 DK9901 42.09 DK9901 30.34 LVN10 45 LVN10 25.69 NK54 46.41 NK54 23.37 NK66 22.01 NK66 9.65 SSC586 15.64 SSC586 6.92 SSC2095 34.87 SSC2095 17.31 30Y87 0.74 30Y87 0.74 A88 41.02 A88 26.12 B9698 30.32 B9698 17.86 C919 30 C919 19.03 79 DK9901 33.12 DK9901 23.2 LVN10 36.5 LVN10 24.99 NK54 46.46 NK54 27.53 NK66 25.58 NK66 18.92 SSC586 11.2 SSC586 0.31 SSC2095 25.38 SSC2095 11.65 30Y87 0.74 30Y87 0.74                                           TI LE BENH RI SAT   Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11              5907.77406667              537.07036970     32.21     0.0001  Error                   18               300.16692000               16.67594000  Corrected Total         29              6207.94098667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE           TLBRS Mean                    0.951648                   13.10504                4.08361849          31.16066667  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2               194.32194667               97.16097333      5.83     0.0112GIONG                    9               5713.45212000              634.82801333     38.07     0.0001                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 16.67594                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range   9.60 10.01 10.28 10.48 10.63 10.75 10.85 10.93 11.00                      Means with the same letter are not significantly different.                                    Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A            48.017      3  NK54                                          A                                  B       A            42.800      3  A88                                  B       A                                  B       A            41.240      3  LVN10                                  B       A                                  B       A   C        39.490      3  DK9901                                  B           C                                  B           C        37.120      3  C919                                  B           C                                  B           C        34.233      3  B9698                                              C                                          D   C        30.323      3  SSC2095                                          D                                  E       D            23.200      3  NK66                                  E                                  E                    14.443      3  SSC586                                            F             0.740      3  30Y87                                             CHI SO BENH RI SAT           Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11              2521.10431333              229.19130121     18.36     0.0001  Error                   18               224.75087333               12.48615963  Corrected Total         29              2745.85518667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE           CSBRS Mean                    0.918149                   19.43376                3.53357604          18.18266667  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                26.17552667               13.08776333      1.05     0.3710  GIONG                    9              2494.92878667              277.21430963     22.20     0.0001                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 12.48616                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  8.305 8.662 8.898 9.068 9.198 9.302 9.386 9.456 9.516                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG  80                                         A            27.670      3  A88                                          A                                          A            27.510      3  NK54                                          A                                          A            26.630      3  DK9901                                          A                                          A            25.357      3  LVN10                                          A                                  B       A            22.360      3  C919                                  B       A                                  B       A   C        18.633      3  B9698                                  B           C                                  B           C        14.910      3  SSC2095                                              C                                          D   C        12.937      3  NK66                                          D                                  E       D             5.080      3  SSC586                                  E                                  E                     0.740      3  30Y87                  TRÁI HỮU HIỆU /CÂY SỐ HÀNG/TRÁI TRỌNG LƯỢNG TRÁI/Ô TRỌNG LƯỢNG HẠT/Ô A88 1.01 A88 14 A88 9.2 A88 7.7 B9698 1.03 B9698 13.6 B9698 8.6 B9698 C919 1.06 C919 13.6 C919 8.7 C919 6.6 DK9901 1.19 DK9901 15.2 DK9901 9.8 DK9901 8.2 LVN10 1.72 LVN10 12 LVN10 13 LVN10 11.1 NK54 1 NK54 13.2 NK54 8.1 NK54 6.7 NK66 1 NK66 14.8 NK66 10.7 NK66 8.8 SSC586 1.01 SSC586 13.2 SSC586 9.1 SSC586 7.6 SSC2095 1 SSC2095 13.6 SSC2095 9.4 SSC2095 6.5 30Y87 1 30Y87 15.6 30Y87 9.3 30Y87 7.3 A88 A88 14 A88 10 A88 7.7 B9698 1.08 B9698 13.6 B9698 9.9 B9698 7.4 C919 C919 14.8 C919 10.4 C919 8.5 DK9901 1.35 DK9901 14.8 DK9901 10.3 DK9901 8.4 LVN10 1.73 LVN10 12 LVN10 13 LVN10 10.4 NK54 NK54 12.8 NK54 9.9 NK54 7.1 NK66 NK66 14.4 NK66 10.3 NK66 8.6 SSC586 SSC586 12.8 SSC586 10.1 SSC586 8.4 SSC2095 SSC2095 12.8 SSC2095 10.5 SSC2095 7.2 30Y87 30Y87 14.8 30Y87 10.3 30Y87 7.9 A88 A88 10.8 A88 11 A88 7.7 B9698 B9698 12.6 B9698 10.4 B9698 8.6 C919 1.05 C919 13.6 C919 11.8 C919 8.6 DK9901 1.05 DK9901 13.6 DK9901 9.9 DK9901 7.2 81 LVN10 1.19 LVN10 13.6 LVN10 13.7 LVN10 10.3 NK54 NK54 13.2 NK54 11.4 NK54 8.3 NK66 NK66 14 NK66 12.9 NK66 10.5 SSC586 SSC586 13.6 SSC586 10.9 SSC586 8.2 SSC2095 SSC2095 13.6 SSC2095 10.7 SSC2095 30Y87 30Y87 14.4 30Y87 9.7 30Y87 7.5                                              TRAI HUU HIEU/CAY           Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                 0.86098333                0.07827121      7.12     0.0001  Error                   18                 0.19775333                0.01098630  Corrected Total         29                 1.05873667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             THH Mean                    0.813218                   9.684219                0.10481553           1.08233333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 0.04364667                0.02182333      1.99     0.1661  GIONG                    9                 0.81733667                0.09081519      8.27     0.0001                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 0.010986                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  .2463 .2569 .2639 .2690 .2728 .2759 .2784 .2805 .2823                      Means with the same letter are not significantly different.                                Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           1.54667      3  LVN10                                            B           1.19667      3  DK9901                                          B                                          B           1.03667      3  B9698                                          B                                          B           1.03667      3  C919                                          B                                          B           1.00333      3  A88                                          B                                          B           1.00333      3  SSC586                                          B                                          B           1.00000      3  30Y87                                          B                                          B           1.00000      3  NK54                                          B                                          B           1.00000      3  SSC2095                                          B                                          B           1.00000      3  NK66                                             SO HANG TREN TRAI           Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                18.69733333                1.69975758      2.61     0.0344  Error                   18                11.73066667                0.65170370  Corrected Total         29                30.42800000                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE          SOHANG Mean                    0.614478                   5.927178                0.80728168          13.62000000  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 1.73600000                0.86800000      1.33     0.2888  GIONG                    9                16.96133333                1.88459259      2.89     0.0264                                  Alpha= 0.05  df= 18  MSE= 0.651704                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  1.385 1.453 1.496 1.526 1.548 1.564 1.577 1.587 1.595                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           14.9333      3  30Y87                                          A                                  B       A           14.5333      3  DK9901  82                                 B       A                                  B       A   C       14.4000      3  NK66                                  B       A   C                                  B   D   A   C       14.0000      3  C919                                  B   D       C                                  B   D       C       13.3333      3  SSC2095                                  B   D       C                                  B   D       C       13.2667      3  B9698                                  B   D       C                                  B   D       C       13.2000      3  SSC586                                  B   D       C                                  B   D       C       13.0667      3  NK54                                      D       C                                      D       C       12.9333      3  A88                                      D                                      D               12.5333      3  LVN10                                                   NANG SUAT TRAI/O          Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                45.52600000                4.13872727      9.93     0.0001  Error                   18                 7.50066667                0.41670370  Corrected Total         29                53.02666667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             TLT Mean                    0.858549                   6.187149                0.64552591          10.43333333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                13.63266667                6.81633333     16.36     0.0001  GIONG                    9                31.89333333                3.54370370      8.50     0.0001                                                                            Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 0.416704                 Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  1.517 1.582 1.625 1.657 1.680 1.699 1.715 1.728 1.738                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           13.2333      3  LVN10                                            B           11.3000      3  NK66                                          B                                          B           10.3000      3  C919                                          B                                          B           10.2000      3  SSC2095                                          B                                          B           10.0667      3  A88                                          B                                          B           10.0333      3  SSC586                                          B                                          B           10.0000      3  DK9901                                          B                                          B            9.8000      3  NK54                                          B                                          B            9.7667      3  30Y87                                          B                                          B            9.6333      3  B9698                                             NANG SUAT HAT/O           Source                  DF             Sum of Squares               Mean Square   F Value     Pr > F  Model                   11                31.75533333                2.88684848      6.83     0.0002  Error                   18                 7.61133333                0.42285185  Corrected Total         29                39.36666667                    R‐Square                       C.V.                  Root MSE             TLH Mean                    0.806655                   7.995130                0.65027060           8.13333333  Source                  DF                   Anova SS               Mean Square   F Value     Pr > F  KHOI                     2                 2.74866667                1.37433333      3.25     0.0624  GIONG                    9                29.00666667                3.22296296      7.62     0.000                                   Alpha= 0.01  df= 18  MSE= 0.422852  83                Number of Means     2     3     4     5     6     7     8     9    10                 Critical Range  1.528 1.594 1.637 1.669 1.693 1.712 1.727 1.740 1.751                      Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping              Mean      N  GIONG                                          A           10.6000      3  LVN10                                          A                                  B       A            9.3000      3  NK66                                  B                                  B       C            8.0667      3  SSC586                                  B       C                                  B       C            7.9333      3  DK9901                                  B       C                                  B       C            7.9000      3  C919                                  B       C                                  B       C            7.7000      3  A88                                  B       C                                  B       C            7.6667      3  B9698                                          C                                          C            7.5667      3  30Y87                                          C                                          C            7.3667      3  NK54                                          C                                          C            7.2333      3  SSC2095  Bảng: Năng suất thực tế, suất lý thuyết, yếu tố cấu thành suất, đặc điểm hình thái trái, đặc điểm hình thái Năng suất hạt/ơ/14m2 Năng suất trái/ơ/14m2 Trái hữu hiệu/cây (trái) Chiều cao đóng trái (cm) 7.7 9.2 1.01 106.63 8.6 1.03 93.19 6.6 8.7 1.06 102.95 8.2 9.8 1.19 95.05 11.1 13 1.72 132.1 6.7 8.1 91.42 8.8 10.7 106.25 7.6 9.1 1.01 116.12 6.5 9.4 99.61 7.3 9.3 109.94 7.7 10 115.61 7.4 9.9 1.08 86.16 8.5 10.4 111.77 8.4 10.3 1.35 111.48 10.4 13 1.73 144.28 7.1 9.9 95.54 8.6 10.3 115.9 8.4 10.1 100.32 7.2 10.5 91.62 7.9 10.3 94.84 7.7 11 112.34 8.6 10.4 91.3 8.6 11.8 1.05 97.5 7.2 9.9 1.05 80.9 10.3 13.7 1.19 118.74 8.3 11.4 102.57 84 10.5 12.9 113.46 8.2 10.9 96.3 10.7 81.21 7.5 9.7 97.53 Bảng Tương quan suất hạt/ô/14m2 với tiêu theo dõi Năng suất hạt/ô/14m2 (kg) Năng suất trái/ơ/14m2 (kg) Trái hữu hiệu/cây Chiều cao đóng trái (cm) Năng suất hạt/ô/14m2 (kg) Năng suất trái/ô/14m2 (kg) Trái hữu hiệu/cây (trái) Chiều cao đóng trái (cm) 1,00000 0,89380 0,63363 0,65513 0,0 0,0001 0,0002 0,0001 0,89380 1,00000 0,53247 0,53012 0,0001 0,0 0,0025 0,0026 0,63363 0,53247 1,00000 0,65130 0,0002 0,0025 0,0 0,0001 0,65513 0,53012 0,65130 1,00000 0,0001 0,0026 0,0001 0,0 Ghi chú: tiêu hàng hệ số tương quan r, hàng xác suất thống kê p Số mẫu quan sát = 30 ... tơi vượt qua khó khăn q trình học tập trình thực đề tài TP.HCM tháng năm 2011 Sinh viên: Ndòng Jrah Nggwân iii TÓM TẮT Đề tài “ Khảo sát cường lực suất số giống bắp lai thôn ILiên Đầm- Di Linh-
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CƯỜNG LỰC VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI TẠI THÔN 1 – LIÊN ĐẦM – DI LINH LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT CƯỜNG LỰC VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG BẮP LAI TẠI THÔN 1 – LIÊN ĐẦM – DI LINH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay