ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM CÔNG THỨC PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ CHUA (Lycopersicum esculentum Mill.) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

74 44 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM CƠNG THỨC PHÂN BĨN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA CÂY CHUA (Lycopersicum esculentum Mill.) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH: NƠNG HỌC NIÊN KHĨA: 2007 – 2011 SVTH: MAI XUÂN TRUNG Tháng 8/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM CÔNG THỨC PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA CÂY CHUA (Lycopersicum esculentum Mill.) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả MAI XN TRUNG Khóa luận tốt nghiệp đệ trình, để hồn thành u cầu cấp kỹ nơng nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Phạm Hữu Nguyên Tháng 8/2011 i LỜI CẢM ƠN Mai Xuân Trung, sinh viên khoa Nơng học khóa 33, trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh  Kính khắc ghi ơn: Cha mẹ sinh thành, nuôi nấng hỗ trợ tơi để tơi có kết ngày hôm  Chân thành biết ơn: Thầy Phạm Hữu Ngun, giảng viên khoa Nơng Học tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tồn thể thầy giáo Khoa Nơng học tận tình truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường  Thân ái: Gởi đến bạn bè thân hữu động viên giúp đỡ q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp ii TĨM TẮT Khóa luận “Ảnh hưởng năm cơng thức phân bón lên sinh trưởng, phát triển suất chua (Lycopersicum esculentum Mill.) trồng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm tiến hành từ ngày 28/01/2011 đến ngày 04/05/2011 xã N’thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Thí nghiệm đơn yếu tố, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp lại với nghiệm thức: + Nghiệm thức 1: + 225 N – 225 P2O5 – 337,5 K2O (1 : : 1,50) + Nghiệm thức 2: + 225 N – 150 P2O5 – 300 K2O (1,50 : : 2) + Nghiệm thức 3: + 240 N – 100 P2O5 – 275 K2O (2,4 : : 2,75) + Nghiệm thức 4: + 250 N – 250 P2O5 – 250 K2O (1 : : 1) + Nghiệm thức (NT đối chứng): + 400 N – 400 P 2O5 – 300 K2O (1,33 : 1,33 : 1) Ghi chú: = (25 phân chuồng + CaO)/ha Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng: công thức phân 400 N – 400 P 2O5 – 300 K2O (1,33 : 1,33 : 1) có ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng thân (cao 164,1 cm, 29,1 lá) Về phát triển: cơng thức phân bón sử dụng thí nghiệm ảnh hưởng đến ngày khoảng thời gian có nụ, hoa, ngày chín chua Anna Về sâu bệnh: - Sâu hại: nghiệm thức với mức phân bón 250 N – 250 P 2O5 – 250 K2O (1 : : 1) nghiệm thức đối chứng với mức phân bón 400 N – 400 P 2O5 – 300 K2O (1,33 : 1,33 : 1) có tỷ lệ sâu hại thấp - Bệnh hại: nghiệm thức với mức phân bón 250 N – 250 P 2O5 – 250 K2O (1 : : 1) có tỷ lệ bệnh hại thấp Về dư lượng Nitrat quả: hàm lượng nitrat dao động từ 8,36 – 34,29 mg/kg, cao nghiệm thức đối chứng (34,2 mg/kg) thấp nghiệm thức (8,36 mg/kg) Như dư lượng nitrat chua cơng thức phân bón sử dụng thí nghiệm không vượt ngưỡng cho phép (150 mg/kg) iii Về suất: với mức 400 N – 400 P2O5 – 300 K2O (1,33 : 1,33 : 1) cho suất cao (39,06 tấn/ha) Về hiệu kinh tế: NT bón phân với công thức 250N – 250 P 2O5 – 250 K2O (tỷ lệ : : 1) có hiệu kinh tế cao với lợi nhuận 39.362.000 (đ) Xét mặt hiệu đầu tư, NT với mức phân 240N – 100 P 2O5 – 275 K2O (tỷ lệ : : 2,75) có tỷ suất lợi nhuận cao (0,68) Tóm lại, sản xuất áp dụng mức phân bón NT với công thức 250N – 250 P2O5 – 250 K2O (tỷ lệ : : 1) nghiệm thức với công thức 240N – 100 P2O5 – 275 K2O (tỷ lệ : : 2,75) iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu .2 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chua 2.1.1 Đặc điểm thực vật học 2.1.2 Điều kiện ngoại cảnh 2.1.3 Sơ lược sâu bệnh hại chua 2.1.3.1 Sâu hại 2.1.3.2 Bệnh hại chua .7 2.2 Cở sở xác định mức phân bón cho sinh trưởng phát triển chua 2.2.1 Yêu cầu dinh dưỡng chua 2.2.2 Một số nghiên cứu khuyến cáo phân bón cho chua nước 2.2.2.1 Ngoài nước .9 2.2.2.2 Trong nước .10 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 11 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm .11 3.2 Điều kiện tự nhiên .11 3.3 Vật liệu thí nghiệm .12 3.4 Phương pháp thí nghiệm 12 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 12 v 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 15 3.4.2.1 Cách lấy theo dõi .15 3.4.2.2 Cách lấy mẫu đất trước sau trồng .15 3.4.2.3 Các tiêu phương pháp theo dõi .15 3.4.3 Qui trình trồng chua thí nghiệm 17 3.4.3.1 Giống trồng 17 3.4.3.2 Chuẩn bị đất 17 3.4.3.3 Trồng chăm sóc 17 3.4.4 Xử lý số liệu .19 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Ảnh hưởng công thức phân bón lên động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 20 4.2 Ảnh hưởng cơng thức phân bón lên động thái tốc độ 22 4.3 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến thời kì phát dục chu 25 4.4 Tình hình sâu bệnh hại .30 4.5 Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến suất chua .33 4.6 Ảnh hưởng công thức phân bón lên phẩm chất chua 37 4.7 Hiệu kinh tế .38 4.8 Thành phần dinh dưỡng đất sau thí nghiệm .38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 44 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NST ngày sau trồng NT nghiệm thức CV Coefficent of Variation vi H chiều cao D đường kính TLCCQ trọng lượng chùm TN thí nghiệm đ đồng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thời tiết thời gian làm thí nghiệm .11 Bảng 3.2: Hàm lượng chất dinh dưỡng đất trước thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Ảnh hưởng công thức phân đến động thái tăng trưởng chiều cao (cm) 20 Bảng 4.2: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến khả (lá) 22 Bảng 4.3: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến ngày tốc độ 50 % chùm nụ chua (ngày sau trồng) 25 Bảng 4.4: Ảnh hưởng công thức phân bón đến động thái tốc độ 50 % chùm hoa chua (ngày sau trồng) 26 Bảng 4.5: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến ngày tốc độ 50 % chùm chua (ngày sau trồng) 27 Bảng 4.6: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến thời kì phát dục chua (ngày sau trồng) 28 Bảng 4.7: Ảnh hưởng cơng thức phân bón lên tình hình bệnh xoăn vàng sâu xanh đục chua 31 Bảng 4.8: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến trọng lượng trung bình chùm thân 34 Bảng 4.9: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất chua 35 Bảng 4.10: Ảnh hưởng công thức phân bón lên phẩm chất chua 37 Bảng 4.11: Ảnh hưởng cơng thức phân bón lên hiệu kinh tế 38 Bảng 4.12: Hàm lượng chất dinh dưỡng đất sau thí nghiệm .40 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Để hiểu rõ ảnh hưởng cơng thức phân bón lên khả tăng trưởng chiều cao cây, cần xét đến tốc độ tăng trưởng chiều cao chua.21 Hình 4.1: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến tốc độ tăng trưởng chiều cao chua (cm/10 ngày) 21 Hình 4.2: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến tốc độ chua (lá/10 ngày) 23 Hình 4.3: Khu thí nghiệm 30 NST 24 Hình 4.4: Tồn khu thí nghiệm giai đoạn 75 NST 25 Hình 4.5: Nghiệm thức (45 NST) 29 Hình 4.6: Nghiệm thức (45 NST) 29 Hình 4.8: Nghiệm thức (45 NST) 29 Hình 4.7: Nghiệm thức (45 NST) 29 Hình 4.9: Nghiệm thức (45 NST) 30 Hình 4.10: Bệnh xoăn vàng (Tomato yellow leaf curl virus) .32 Hình 4.11: Bệnh sương mai (Phytophthora infestans) 32 Hình 4.13: Sâu xanh đục 33 Hình 4.12: Dòi đục (Liriomyza sp) 33 Hình 4.14: Bọ phấn trắng (Bemisia tabaci G.) .33 Hình 4.15: Hình dạng số chua nghiệm thức 38 ix Động thái tăng trưởng số 20 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.12 1.061 2.68 0.1289 nt 0.56 0.139 0.35ns 0.8368 Error 3.17 0.397 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 3.17 0.453 Total 14 5.85 Grand Mean = 11.893 Grand Sum = 178.400 Total Count = 15 Coefficient of Variation = 5.29% Means for variable (l2) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 11.500 11.780 12.400 Means for variable (l2) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 11.667 12.067 12.167 11.733 11.833 Động thái tăng trưởng số 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.10 0.049 0.07 0.9367 nt 3.46 0.866 1.17ns 0.3917 Error 5.91 0.739 Non-additivity 1.06 1.062 1.53 Residual 4.85 0.692 Total 14 9.47 Grand Mean= 24.127 Grand Sum= 361.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.56% Means for variable (l5) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 24.060 24.080 24.240 Means for variable (l5) 49 for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 24.367 24.667 24.167 23.233 24.200 Động thái tăng trưởng số 40 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 6.28 3.138 1.67 0.2479 nt 18.30 4.575 2.43ns 0.1324 Error 15.04 1.880 Non-additivity 3.39 3.391 2.04 Residual 11.65 1.665 Total 14 39.62 Grand Mean = 20.200 Grand Sum = 303.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.79% Means for variable (l4) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 20.360 20.900 19.340 Means for variable (l4) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 19.467 21.167 21.600 18.567 20.200 Động thái tăng trưởng số 50 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.10 0.049 0.07 0.9367 nt 3.46 0.866 1.17ns 0.3917 Error 5.91 0.739 Non-additivity 1.06 1.062 1.53 Residual 4.85 0.692 Total 14 9.47 Grand Mean= 24.127 Grand Sum= 361.900 Total Count= 15 50 Coefficient of Variation= 3.56% Means for variable (l5) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 24.060 24.080 24.240 Means for variable (l5) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 24.367 24.667 24.167 23.233 24.200 Động thái tăng trưởng số 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.64 0.321 0.25 0.7827 nt 3.02 0.756 0.60ns 0.6760 Error 10.15 1.269 Non-additivity 0.40 0.401 0.29 Residual 9.75 1.393 Total 14 13.82 Grand Mean= 26.653 Grand Sum= 399.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.23% Means for variable (l6) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 26.380 26.700 26.880 Means for variable (l6) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 26.533 26.900 27.100 25.833 26.900 51 Động thái tăng trưởng số 70 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.23 0.113 0.16 0.8553 nt 4.65 1.162 1.64ns 0.2544 Error 5.65 0.707 Non-additivity 0.70 0.697 0.98 Residual 4.96 0.708 Total 14 10.53 Grand Mean= 28.307 Grand Sum= 424.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.97% Means for variable 10 (l7) for each level of variable (lll): Var Var 10 Value Mean 28.300 28.460 28.160 Means for variable 10 (l7) for each level of variable (nt): Var Var 10 Value Mean 27.700 28.333 28.667 27.700 29.133 Ngày có nụ 15% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.53 0.267 0.44 0.6561 nt 4.40 1.100 1.83ns 0.2159 Error 4.80 0.600 Non-additivity 0.16 0.164 0.25 Residual 4.64 0.662 Total 14 9.73 Grand Mean= 10.133 Grand Sum= 152.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.64% Means for variable (nu15) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 10.000 10.000 10.400 Means for variable (nu15) 52 for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 10.000 10.333 9.333 11.000 10.000 Ngày có nụ 75% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.60 0.800 1.71 0.2401 nt 2.27 0.567 1.21ns 0.3764 Error 3.73 0.467 Non-additivity 0.00 0.003 0.01 Residual 3.73 0.533 Total 14 7.60 Grand Mean= 12.600 Grand Sum= 189.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.42% Means for variable (nu75) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 12.200 12.600 13.000 Means for variable (nu75) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 12.667 13.000 12.000 13.000 12.333 Ngày có hoa 15% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.13 1.067 1.00 0.4096 nt 0.67 0.167 0.16ns 0.9547 Error 8.53 1.067 Non-additivity 0.33 0.333 0.28 Residual 8.20 1.171 Total 14 11.33 Grand Mean= 17.667 Grand Sum= 265.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.85% 53 Means for variable (hoa15) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 17.400 17.400 18.200 Means for variable (hoa15) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 17.667 17.333 17.667 18.000 17.667 Ngày có hoa 75% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.93 0.467 0.34 0.7233 nt 1.73 0.433 0.31ns 0.8614 Error 11.07 1.383 Non-additivity 1.72 1.723 1.29 Residual 9.34 1.335 Total 14 13.73 Grand Mean= 20.467 Grand Sum= 307.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.75% Means for variable (hoa75) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 20.400 20.200 20.800 Means for variable (hoa75) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 20.667 21.000 20.333 20.000 20.333 54 Ngày có 15% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.13 1.067 1.31 0.3229 nt 2.67 0.667 0.82ns 0.5492 Error 6.53 0.817 Non-additivity 0.08 0.083 0.09 Residual 6.45 0.921 Total 14 11.33 Grand Mean= 26.667 Grand Sum= 400.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.39% Means for variable (qua) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 26.400 26.400 27.200 Means for variable (qua) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 26.667 26.000 26.667 27.333 26.667 Ngày có 75% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.93 0.467 0.65 0.5470 nt 1.07 0.267 0.37ns 0.8224 Error 5.73 0.717 Non-additivity 0.14 0.144 0.18 Residual 5.59 0.798 Total 14 7.73 Grand Mean= 30.133 Grand Sum= 452.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.81% Means for variable (qua) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 30.400 29.800 30.200 Means for variable (qua) 55 for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 30.000 30.000 30.667 30.000 30.000 Ngày chín 15% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 4.13 2.067 1.94 0.2060 nt 2.27 0.567 0.53ns 0.7169 Error 8.53 1.067 Non-additivity 0.04 0.043 0.04 Residual 8.49 1.213 Total 14 14.93 Grand Mean= 61.933 Grand Sum= 929.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.67% Means for variable (chin15) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 62.400 61.200 62.200 Means for variable (chin15) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 62.000 61.333 61.667 62.333 62.333 Ngày có chín 75% A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 10.13 5.067 4.11 0.0592 nt 1.33 0.333 0.27ns 0.8891 Error 9.87 1.233 Non-additivity 4.05 4.055 4.88 Residual 5.81 0.830 Total 14 21.33 Grand Mean= 65.667 Grand Sum= 985.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 1.69% Means for variable 10 (chin75) 56 for each level of variable (lll): Var Var 10 Value Mean 66.600 64.600 65.800 Means for variable 10 (chin75) for each level of variable (nt): Var Var 10 Value Mean 65.667 65.333 65.333 66.000 66.000 Bệnh xoăn vàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 4.73 2.366 1.02 0.4038 nt 133.88 33.469 14.40**0.0010 Error 18.59 2.324 Non-additivity 4.40 4.403 2.17 Residual 14.19 2.027 Total 14 157.20 Grand Mean= 22.720 Grand Sum= 340.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.71% Means for variable (benh) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 23.340 22.840 21.980 Means for variable (benh) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 25.633 25.433 21.667 17.500 23.367 Trắc nghiệm phân hạng bệnh xoăn vàng Error Mean Square = 2.324 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Leas Significant Difference Test LSD value = 4.177 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 57 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.60 25.40 21.70 17.50 23.40 A A A B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.60 25.40 23.40 21.70 17.50 A A A A B Sâu xanh đục A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.54 0.269 2.87 0.1150 nt 1.58 0.396 4.22* 0.0396 Error 0.75 0.094 Non-additivity 0.06 0.062 0.63 Residual 0.69 0.098 Total 14 2.87 Grand Mean= 2.593 Grand Sum= 38.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.80% Means for variable 10 (sau) for each level of variable (lll): Var Var 10 Value Mean 2.560 2.380 2.840 Means for variable 10 (sau) for each level of variable (nt): Var Var 10 Value Mean 2.900 2.400 3.067 2.300 2.300 Trắc nghiệm phân hạng sâu xanh đục Error Mean Square = 0.09400 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5773 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 2.900 AB Mean = 3.100 Mean = 2.400 BC Mean = 2.900 Mean = 3.100 A Mean = 2.400 Mean = 2.300 C Mean = 2.300 Mean = 2.300 C Mean = 2.300 58 A AB BC C C Số trái trung bình A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 10.94 5.472 0.80 0.4808 nt 139.32 34.831 5.12* 0.0242 Error 54.47 6.809 Non-additivity 8.03 8.033 1.21 Residual 46.44 6.634 Total 14 204.74 Grand Mean= 26.160 Grand Sum= 392.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.97% Means for variable (sptrai) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 26.640 24.960 26.880 Means for variable (sptrai) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 22.867 26.133 26.267 23.867 31.667 Trắc nghiệm phân hạng số trái trung bình Error Mean Square = 6.809 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.913 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 22.90 B Mean = 31.70 Mean = 26.10 B Mean = 26.30 Mean = 26.30 B Mean = 26.10 Mean = 23.90 B Mean = 23.90 Mean = 31.70 A Mean = 22.90 A B B B B Trọng lượng trung bình trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.53 0.267 0.01 0.9936 nt 100.93 25.233 0.61ns 0.6677 Error 331.47 41.433 Non-additivity 96.08 96.079 2.86 Residual 235.39 33.627 59 Total 14 432.93 Grand Mean = 70.933 Grand Sum = 1064.000 Total Count = 15 Coefficient of Variation= 9.07% Means for variable (tb1trai) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 70.800 71.200 70.800 Means for variable (tb1trai) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 69.333 67.667 70.000 75.000 72.667 Năng suất lí thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 53.12 26.558 2.55 0.1390 nt 914.78 228.696 21.97**0.0002 Error 83.28 10.410 Non-additivity 0.65 0.654 0.06 Residual 82.62 11.803 Total 14 1051.18 Grand Mean = 61.660 Grand Sum = 924.900 Total Coun t= 15 Coefficient of Variation= 5.23% Means for variable (nslt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 62.920 59.000 63.060 Means for variable (nslt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 52.833 58.600 61.500 59.167 76.200 60 Trắc nghiệm phân hạng suất lí thuyết Error Mean Square = 10.41 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.839 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 52.83 B Mean = 72.20 Mean = 58.60 B Mean = 61.50 Mean = 61.50 B Mean = 59.17 Mean = 59.17 B Mean = 58.60 Mean = 72.20 A Mean = 52.83 A B B B B Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 2.39 1.195 1.20 0.3498 nt 79.40 19.851 19.96**0.0003 Error 7.96 0.995 Non-additivity 0.01 0.008 0.01 Residual 7.95 1.136 Total 14 89.75 Grand Mean= 36.427 Grand Sum= 546.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.74% Means for variable (nstt) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean 36.960 36.000 36.320 Means for variable (nstt) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean 32.667 35.067 37.200 38.133 39.067 61 Trắc nghiệm phân hạng suất thực tế Error Mean Square = 0.9950 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.733 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 32.67 C Mean = 39.07 Mean = 35.06 BC Mean = 38.13 Mean = 37.20 AB Mean = 37.20 Mean = 38.13 A Mean = 35.06 Mean = 39.07 A Mean = 32.67 A A AB BC C Độ Brix A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.90 0.950 1.62 0.2574 nt 3.09 0.772 1.31ns 0.3437 Error 4.70 0.588 Non-additivity 0.16 0.162 0.25 Residual 4.54 0.649 Total 14 9.69 Grand Mean= 6.205 Grand Sum= 93.080 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 12.36% Means for variable 11 (brix) for each level of variable (lll): Var Var 11 Value Mean 5.706 6.400 6.510 Means for variable 11 (brix) for each level of variable (nt): Var Var 11 Value Mean 6.357 6.653 6.323 5.330 6.363 62 BẢNG XỬ LÝ THỐNG KÊ MÔ TẢ CHIỀU CAO DƯỜNG KÍNH TRÁI Chiều cao trái (H) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) NT 5,80 0,04 5,80 5,72 0,17 0,03 -0,21 0,00 0,60 5,50 6,10 87 15 0,09 NT 5,81 0,06 5,88 5,96 0,23 0,05 4,49 -1,97 0,86 5,15 6,01 87,19 15 0,13 NT 5,81 0,09 5,81 5,82 0,33 0,11 -0,17 0,46 1,25 5,26 6,51 87,11 15 0,18 NT 5,71 0,05 5,77 5,63 0,21 0,04 -0,47 -0,54 0,71 5,28 5,99 85,64 15 0,12 NT 5,97 0,03 5,97 5,98 0,10 0,01 0,16 0,50 0,35 5,82 6,17 89,52 15 0,06 CV (%) 2,90 3,91 5,75 3,66 1,73 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Đường kính trái (D) NT NT NT 4,80 4,90 5,01 0,04 0,04 0,04 4,77 4,90 4,97 4,70 4,70 4,83 0,15 0,17 0,15 0,02 0,03 0,02 -1,32 -0,35 -0,61 0,21 0,09 0,61 0,47 0,61 0,48 4,60 4,62 4,82 5,07 5,23 5,30 72 73 75 15 15 15 NT 4,71 0,06 4,73 4,70 0,23 0,05 6,19 -2,16 0,97 4,00 4,97 70,61 15 NT 4,90 0,02 4,92 4,93 0,09 0,01 0,01 -0,14 0,35 4,72 5,07 73,51 15 Confidence Level(95.0%) 0,08 0,09 0,08 0,13 0,05 CV (%) 3,19 3,40 3,06 4,92 1,87 63 ... giả MAI XUÂN TRUNG Khóa luận tốt nghiệp đệ trình, để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Phạm Hữu Nguyên Tháng 8/2011 i LỜI CẢM ƠN Mai Xuân Trung, ... tính số trung bình theo dõi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc Trọng lượng trung bình (kg/cây) = tổng trọng lượng theo dõi/số theo dõi Trọng lượng trung bình chùm qua lần theo dõi Trọng lượng trung. .. cho sinh trưởng phát triển cà chua Nhưng nhiệt độ trung bình tháng – thích hợp cho sinh trưởng phát triển cà chua 10 Tuy nhiên với lượng mưa trung bình thấp (0 – 123,3 mm/ tháng) kết hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM CÔNG THỨC PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ CHUA (Lycopersicum esculentum Mill.) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM CÔNG THỨC PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ CHUA (Lycopersicum esculentum Mill.) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, Bảng 3.1: Thời tiết trong thời gian làm thí nghiệm, Bảng 3.2: Hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất trước khi thí nghiệm, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.2: Ảnh hưởng của 5 công thức phân bón đến khả năng ra lá (lá), Bảng 4.6: Ảnh hưởng của 5 công thức phân bón đến các thời kì phát dục của cà chua (ngày sau trồng), Bảng 4.12: Hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất sau khi thí nghiệm, Tài liệu từ internet

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay