18 5 bản KIỂM điểm 17 18

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:35

PHỊNG GD & ĐT BẠCH THƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUN PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nguyên Phúc, ngày 18 tháng năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm học 2017- 2018 Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Hường Sinh ngày: 26/11/1983 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyên Phúc Công tác giao: Giảng dạy môn Mỹ thuật – Thủ công 1-3 Bản thân tự đánh giá, kiểm điểm công tác năm học 2017-2018, cụ thể sau I NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 1.Tư tưởng trị, phẩm chất, đạo đức lối sống - Có lập trường tư tưởng trị vững vàng, an tâm công tác - Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách Pháp luật Nhà nước - Có đạo đức lối sống lành mạnh Đoàn kết tốt nội - Nghiêm túc thực quy chế dân chủ, công khai đơn vị - Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tham ô, quan liêu biểu tiêu cực khác Công tác giảng dạy kiêm nhiệm - Bản thân phân công giảng dạy môn Mỹ thuật – Thủ công 1-3 Tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, ln gần gũi động viên, khuyến khích em cố gắng học tập - Có ý thức trách nhiệm lao động, học tập, công tác - Soạn giảng theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỷ phân hóa đối tượng Nộp duyệt hồ sơ sổ sách qui định - Dự giờ, dạy đổi phương pháp dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch tổ chuyên môn BGH nhà trường đề - Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao lực chuyên môn - Đối xử công với học sinh lớp - Thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh công tác giáo dục học sinh - Tham gia hoạt động trường, ngành đầy đủ, có chất lượng - Trong cơng tác kiêm nghiệm thân tơi ln cố gắng học hỏi để hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Luôn chăm lo đời sống cho đồn viên cơng đồn đơn vị để người an tâm công tác - Nộp báo cáo đầy đủ, quy định Thực Quy chế chuyên môn Cá nhân thực tốt đầy đủ Nội quy, quy chế nhà trường, Quy định ngành đề ra, như: + Đảm bảo ngày công lao động + Ra vào giờ, giảng dạy chương trình, tiến độ theo kế hoạch nhà trường Tham gia đầy đủ hoạt động trường đề + Hồ sơ sổ sách đầy đủ; soạn bài, chuẩn bị kỹ trước lên lớp + Nhận xét học sinh cụ thể, rõ ràng thực chất theo quy định Kết xếp loại học sinh cuối năm học 2017-2018: Môn Mĩ thuật: - Tổng số học sinh: 156 HS ( HS khuyết tật) Hoàn thành tốt : 85/154, đạt: 55,2 % Hoàn thành : 69/154, đạt: 44,8% Môn Thủ công: - Tổng số học sinh: 97 HS (1 HS khuyết tật) Hoàn thành tốt : 60/95 HS , đạt: 63,2% Hoàn thành: 35 /95 HS, đạt: 36,8% Công tác khác - Tham gia sinh hoạt đầy đủ, ln có phối kết hợp công tác thi đua dạy học Tham gia ủng hộ vận động ngành đầy đủ II MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI - Việc học hỏi kinh nghiệm giảng dạy bạn bè đồng nghiệp chưa thường xuyên - Công tác kiêm nghiệm Chủ tịch cơng đồn nhiều hạn chế III ĐÁNH GIÁ TỰ XẾP LOẠI - Căn vào thực tế thực nhiệm vụ giao, xin tự nhận xếp loại thi đua năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua sở Trên kiểm điểm cá nhân cá nhân tôi, mong tiếp tục có giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM Hoàng Thị Ngọc Hường ... đua năm học 2017-2018: Chiến sĩ thi đua sở Trên kiểm điểm cá nhân cá nhân tôi, mong tiếp tục có giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM Hồng Thị Ngọc Hường
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 5 bản KIỂM điểm 17 18 , 18 5 bản KIỂM điểm 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay