18 5BCTTTT 17 18

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 07:31

PHỊNG GD& ĐT BẠCH THƠNG TRƯỜNG TH NGUN PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự Do - Hanh phúc Nguyên Phúc, ngày 30 tháng năm 2018 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU:CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Năm học 2017 - 2018 I SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Hường - Sinh ngày: 26/11/1983 Giới tính: Nữ - Q qn: Xã Xuất Hóa – Thị xã Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn - Trú quán: Tổ Lâm Trường- Phường Huyền Tụng – Thành phố Bắc Kạn -Tỉnh Bắc Kạn - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyên Phúc - Chức vụ: Giáo viên - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Trung cấp sư phạm Mĩ Thuật II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Quyền hạn, nhiệm vụ giao đảm nhận Năm học 2017 - 2018, Tôi nhà trường phân công giảng dạy mơn Mĩ thuật, thủ cơng; kiêm Chủ tịch cơng đồn Thành tích đạt cá nhân 2.1 Phẩm chất, trị, đạo đức, lối sống Bản thân tơi ln thực nghiêm túc sách Đảng, chấp hành nghiêm túc Pháp luật nhà nước, không vi phạm luật lệ An tồn Giao thơng tệ nạn xã hội khác Ln có lập trường trị kiên định, an tâm công tác, đặt nhiệm vụ tổ chức phân cơng lên hàng đầu Ln có ý thức tổ chức kỉ luật công việc, quan, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Chấp hành kỉ luật lao động thực ngày công đảm bảo, không vi phạm nội quy, quy chế quan đề Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân nhiệt tình, ln tơn trọng người Bản thân tơi ln có lối sống lành mạnh, giản dị, gương mẫu sống học sinh đồng nghiệp tin tưởng, quý trọng Thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, tham ơ, tham nhũng biểu tích cực khác 2.2 Kết thực nhiệm vụ tâm Thực nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo chương trình kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, lớp giảng dạy nhiệt tình khơng vào muộn, sớm Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục học sinh nhiệm vụ Nhà trường nên thân ln đề cao cơng tác, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu dạy tham gia tốt phong trào tự làm đồ dùng, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, hội thi giáo viên dạy giỏi có tiết dạy giỏi cấp trường, cấp huyện Đối với bám sát nội dung dạy, bám sát đối tượng học sinh để đưa hình thức dạy học phù hợp Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy soạn giảng trình chiếu powpoil dạy, để em tiếp cận với phương pháp dạy học từ em nắm hiểu sâu, kích thích hứng thú, sáng tạo giúp cho việc học tập ngày tiến Bên cạnh tơi tham gia tốt buổi dự thao giảng tổ khối để học tập bạn bè đồng nghiệp kinh nghiệm quý báu giúp việc giảng dạy ngày có hiệu Nhờ áp dụng phương pháp vào giảng dạy, quan tâm đến đối tượng học sinh nên chất lượng kết học tập học sinh ngày nâng lên * Kết xếp loại giáo dục sau: Môn Mĩ thuật: - Tổng số học sinh: 156 HS ( HS khuyết tật) Hoàn thành tốt : 85/154, đạt: 55,2 % Hoàn thành : 69/154, đạt: 44,8% Môn Thủ công: - Tổng số học sinh: 97 HS (1 HS khuyết tật) Hoàn thành tốt : 60/95 HS , đạt: 63,2% Hoàn thành: 35 /95 HS, đạt: 36,8% - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016 - Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2015- 2016 - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 - Tham gia thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 đạt loại B - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017 - Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sở năm học 2016 - 2017 - Tham gia thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện đạt loại B 2.3 Cơng tác bồi dưỡng trị, học tập nâng cao trình độ Với tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, trình độ lí luận, trình độ chun mơn nghiệp vụ Hàng năm tham gia đầy đủ lớp học tìm hiểu Nghị Trung ương, tư tưởng Hồ Chí Minh ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức Để kịp thời nắm vững chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước soi sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hóa giáo dục để vận dụng vào cơng việc dạy học việc giáo dục đạo đức cho học sinh: sống, học tập, làm việc rèn luyện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tham gia đầy đủ lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè để đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa, nắm đổi nội dung, phương pháp để vận dụng cách linh hoạt sáng tạo vào công việc giảng dạy nhằm tạo chất lượng hiệu cao dạy học Lên kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên từ đầu năm học thực theo kế hoạch đề 2.4 Công tác tham gia hoạt động từ thiện Là người cán giáo viên nên thân tơi ln có ý thức tham gia hoạt động xã hội, từ thiện Ngồi tơi với tổ chức cơng đồn, đội thiếu niên, đoàn niên tham gia vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm gia đình sách, mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp tiền ủng hộ đợt cấp phát động, giúp đỡ trẻ em nghèo tham gia tốt hoạt động nhân đạo từ thiện khác Là thành viên tập thể nhà trường tơi ln đồn kết hòa đồng với người công việc mối quan hệ hàng ngày tạo nên tập thể vững mạnh Điều động viên, khích lệ tơi vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao Tham gia nhiệt tình gương mẫu phong trào ngành trường tổ chức, có tinh thần đồn kết thân ái, thăm hỏi ân cần, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, động viên lúc khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, có tinh thần đồn kết, quan hệ mức với làng xóm nơi cư trú, người quý mến, gia đình ln đạt gia đình văn hóa Tham gia đầy đủ hoạt động địa phương tổ chức, thực tốt quy ước, hương ước nơi cư trú, ln có ý thức xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa 2.5 Cơng tác kiêm nghiệm * Chủ tịch cơng đồn Hồn thành hồ sơ sổ sách đầy đủ Tham mưu với quyền kịp thời để bảo đảm chế độ cho ĐVCĐ Luôn chăm lo đời sống đoàn kết, động viên ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao III CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG * Danh hiệu thi đua Năm học Danh hiệu thi đua 2015 - 2016 LĐTT 2016 - 2017 LĐTT Số, ngày, tháng, năm định công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Quyết định số 1772/ QĐ- UBND ngày 16 tháng năm 2016, UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 1998/ QĐ- UBND ngày 18 tháng năm 2017, UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Trên thành tích cá nhân tơi năm học 2016 - 2017, với thành tích tơi đạt năm học Tôi mong ghi nhận Ban thi đua cấp trên, Phòng GD & ĐT huyện Bạch Thông, Hội đồng khen thưởng; UBND huyện Bạch Thông xét công nhận đạt danh hiệu: “ Chiến sĩ thi đua sở” năm học 2017 - 2018 Tôi xin chân thành cảm ơn! THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH ( Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) Lưêng Thị Hà Hong Th Ngc Hng TH TRNG N V CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 5BCTTTT 17 18, 18 5BCTTTT 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay