VTV7 môn vật lý đề thi thử + đáp án

12 430 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 01:41

biên soạn tài liệu này nhằm giúp cho học sinh của nhà trường ôn tập những nội dung kiến thức quan trọng của chương trình Vật lí 12, để các em có thể làm tốt các bài kiểm tra định kì cũng như có một tài liệu ôn tập trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo trong Tổ dùng để dạy trong các tiết phụ đạo tại trường. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những bài tập có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có bài tập nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn hoặc gửi ý kiến về địa chỉ mail:vatlypctgmail.com . Chúc các em học sinh thành công Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018, môn Vật Thầy Nguyễn Thành Nam biên soạn, phát VTV7 Câu Khi nói dao động điều hòa chất điểm, nhận xét ? A Động dao động tăng theo thời gian B Thế dao động bảo toàn C Cơ dao động biến thiên tuần hoàn D Động tăng giảm nhiêu Câu Khi nói sóng âm thanh, phát biểu sai ? A Tần số lớn, âm cao B Độ to âm không phụ thuộc vào cường độ âm C Âm sắc đặc trưng đồ thị âm D Âm có mức cường độ lớn nghe to Câu Cho dòng điện xoay chiều chạy mạch R, L, C nối tiếp Không thể thay đổi công suất mạch điện cách thay đổi A biên độ dòng điện B pha ban đầu dòng điện C tần số dòng điện D biên độ điện áp hai đầu mạch Câu Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau ? A Không truyền chân không B Có thể bị phản xạ khúc xạ mặt phân cách hai môi trường C Điện trường từ trường điểm dao động vuông pha với D Là sóng ngang nên truyền chất rắn Câu Khi so sánh tia hồng ngoại tử ngoại, nhận xét sai ? A Có chất sóng điện từ B Đều khơng nhìn mắt thường C Truyền chân không với tốc độ D Tia hồng ngoại có tần số cao tia tử ngoại Câu Khi nói trạng thái dừng nguyên tử theo mơ hình ngun tử Bo, phát biểu sai ? A Trạng thái dừng trạng thái nguyên tử không hấp thụ hay xạ lượng B Mỗi trạng thái dừng electron ứng với trạng thái dừng nguyên tử C Trong trạng thái dừng nguyên tử, electron chuyển động quĩ đạo có bán kính xác định D Trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định Câu GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Khi nói chất đồng vị, phát biểu sai ? Hạt nhân hai nguyên tử đồng vị có A số proton B số hiệu nguyên tử khác số nuclơn C số nơtrơn D điện tích hạt nhân khác số nơtron Câu Xét trường hợp điện trường điện tích đứng yên tạo ra, nhận xét sai ? A Đường sức điện trường đường cong kín B Đường sức điện trường từ điện tích dương C Đường sức điện trường vào điện tích âm D Tại điểm không gian điện trường có đường sức qua Câu Khi chất điểm dao động điều hòa hợp lực tác dụng vào chất điểm biến đổi A pha với li độ dao động B trễ pha π/2 so với gia tốc C tuần hồn khơng điều hòa D sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 10 Khi nói động khơng đồng ba pha, nhận xét sau ? A Tốc độ quay rô-to nhỏ tốc độ quay từ trường B Tốc độ quay rô-to tốc độ quay từ trường C Rơ-to quay nhanh chậm từ trường D Dòng điện khung dây rô-tơ đưa vào từ bên Câu 11 Khi ánh sáng đơn sắc truyền qua mặt phân cách môi trường, yếu tố bị thay đổi ? A Tần số B Bước sóng C Màu sắc D Năng lượng phô-ton Câu 12 Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn sau ? A Số khối B Điện tích C Động lượng D Khối lượng Câu 13 Một sóng ngang hình sin truyền mặt chất lỏng dạng vòng tròn đồng tâm Đường kính vòng tròn sóng sai khác lượng nhỏ m Tốc độ truyền sóng m/s Chu kỳ dao động phần tử môi trường mặt chất lỏng A s B s C 0.5 s D 0,25 s Câu 14 Trong mạch LC tưởng có dao động điện từ tự Nếu thời gian ngắn để 4 lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa 3.10 s thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa A 0,8 ms B 0,6 ms C 0,4 ms D 0,2 ms Câu 15 Giới hạn quang điện Ag 0,26 μm Cho số h = 6,625 10 m/s; e = 1,6 10 A 4,8 eV 19 C Cơng electron Ag xấp xỉ B 3,7 eV C 2,6 eV 34 Js; c = 10 D 1,5 eV GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu 16 Cho dòng điện cường độ A chạy chân khơng hình vẽ Hai đầu dây thẳng dài vơ hạn Bán kính vòng tròn cm Cảm ứng từ tâm vòng tròn có độ lớn xấp xỉ A 3,4 10 5 C 3,6 10 5 T T B 4,3 10 5 D 6,3 10 5 T T Câu 17 Cho hai điện tích điểm nằm trục tọa độ Ox, điện tích q1 = 15 μC đặt gốc tọa độ O điện tích q2 = 6,0 μC đặt tọa độ 2,0 cm Tọa độ điểm Ox mà cường độ điện trường khơng A 0,775 cm B 1,225 cm C cm 1,25 cm Câu 18 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình ly độ x = 10cos( πt - 2π/3) cm Tốc độ chuyển động trung bình chất điểm 1,5 s xấp xỉ A 11,2 m/s B 24,2 m/s C 12,1 m/s D 22,4 m/s Câu 19 Trên sợi dây đàn hồi dài 150 cm, đầu cố định, đầu tự có sóng dừng với tần số xác định Để dây tiếp tục hình thành sóng dừng phải thay đổi tần số kích thích lượng nhỏ 15 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 45 m/s B 90 m/s C 22,5 m/s D 30 m/s Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch R, L, C nối tiếp, điện áp hiệu dụng L lớn gấp hai lần điện áp hiệu dụng C Để mạch xảy cộng hưởng điện phải A giảm tần số dòng điện xuống nửa B giảm tần số dòng điện xuống √2 lần C tăng tần số dòng điện lên gấp đơi D tăng tần số dòng điện lên √2 lần Câu 21 Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điện có điện dung mF Nguồn điện tưởng với suất điện động  = V khơng có điện trở nội Lúc đầu khóa K mở, người ta kích thích mạch dao động cách đóng khóa K vòng 20 ms ngắt khóa K Cường độ dòng điện cực đại mạch sau xấp xỉ A 5,2 ms B 2,5 A C 5,5 A D 2,2 A Câu 22 Một nguồn phát sáng có cơng suất 0,3 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Cho số h = 6,625 10 phút xấp xỉ 18 A 2,7.10 10 17 B 9,1 10 34 Js; c = 10 m/s Số photon chùm sáng phát 19 C 5,43 10 20 D 1,63 10 Câu 23 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Đặt vật phẳng nhỏ gần vng góc với trục thấu kính hội tụ Phía sau thấu kính đặt ảnh song song với vật cách vật 90 cm Trong khoảng vật ta tìm thấy hai vị trí đặt thấu kính cách 30 cm cho ảnh vật rõ Tiêu cự thấu kính có giá trị A 10 cm B 15 cm C 20 cm D 30 cm Câu 24 Cho lượng liên kết riêng hạt nhân proton neutron mp 56 26 Fe 8,8 MeV Biết khối lượng hạt = 1,007276 u mn = 1,008665 u, với 1u = 931,5 MeV/ c 56 Khối lượng hạt nhân 26 Fe A 55,9205u B 55,9207u C 55,9201u D 55,9203u Câu 25 Một tụ điện phẳng khơng khí tích lượng điện trường 12 mJ Ngắt nguồn điện khỏi tụ rót đầy vùng khơng gian hai tụ chất có số điện mơi Năng lượng điện trường tụ điện sau A 24 mJ B mJ C mJ D mJ Câu 26 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,25 s biên độ cm Tốc độ trung bình chất điểm hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 48 cm/s B 36 cm/s C 72 cm/s D 24 cm/s Câu 27 Năng lượng tỏa phân hạch hạt nhân u = 1,66055 10 27 235 92 U 108 MeV Cho biết e = 1,6 10 19 kg Một nhà máy điện ngun tử có cơng suất 2400 MW sử dụng C 235 92 U 235 với hiệu suất 45% ngày đêm sử dụng hết kg quặng 92 U có độ giàu 3% khối lượng ? A 156 kg B 347 kg C 10,4 kg D 4,7 kg Câu 28 Nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ phản xạ âm Đo độ to điểm cách nguồn 20 m, sau giảm cơng suất nguồn xuống 75% so với trước Để đo độ to âm cũ phải di chuyển dụng cụ đo tới vị trí cách nguồn A 10√2 m B 15 m C 10√3 m D 10 m Câu 29 Hai chất điểm dao động điều hòa tần số trục Ox, với đồ thị ly độ hai dao động cho hình vẽ Trong trình dao động, khoảng cách phương dao động hai chất điểm có giá trị cực đại A cm B cm C 5,8 cm D 6,4 cm Câu 30 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Truyền tải công suất từ nhà máy phát điện xoay chiều tới nơi tiêu thụ với điện áp hiệu dụng đưa lên đường truyền 220 kV Cơng suất hao phí điện trở đường truyền 90 kW Nếu hạ điện áp truyền tải xuống 30 kV cơng suất hao phí đường truyền tải A 660 kW B 13273 W C 4840 kW D 35,5 MW Câu 31 Giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 385 nm đến 780 nm Cho khoảng cách hai khe a = 0,7 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới D = 1,6 m Khoảng cách gần từ vân trung tâm đến vị trí có ba xạ cho vân sáng A 3,52 mm B 2,64 cm C 1,76 cm D 5,35 cm Câu 32 Một khối khí Hydro loãng phát số vạch phổ, có vạch vùng hồng ngoại với bước sóng ngắn 1092 nm Vận dụng mẫu nguyên tử Bo ta tính bước sóng ngắn vùng tử ngoại khối khí phát xấp xỉ A 93,6 nm B 90,3 nm C 91,2 nm D 92,1 nm Câu 33 Đặt nguồn điện không đổi có suất điện động ξ = V lên hai đầu biến trở R Điều chỉnh giá trị R biến trở thấy cơng suất biến trở đạt giá trị cực đại 18 W Điện trở nguồn điện có giá trị A 0,5 Ω B 1,0 Ω C 1,5 Ω D 2,0 Ω Câu 34 Gắn vật nhỏ vào đầu lò xo treo thẳng đứng lò xo giãn cm Kéo vật xuống tới vị trí lò xo giãn cm buông nhẹ Tỉ lệ thời gian lò xo giãn lò xo nén chu kỳ dao động A 1/2 B C 1/4 D Câu 35 Một sóng ngang có biên độ 10 cm truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ 1,2 m/s tần số Hz Nếu khoảng cách gần hai điểm P, Q dây q trình truyền sóng 0,4 m khoảng cách xa chúng xấp xỉ A 40,9 cm B 44,7 cm C 43,6 cm D 41,2 cm Câu 36 Thực giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 μm Cho khoảng cách hai khe S1 , S2 a = 0,8 mm Một hứng ảnh AB dài 30 cm, song song cách trung trực đoạn S1S2 mm, có đầu B cách mặt phẳng chứa hai khe S1 , S2 90 cm Tổng số vân sáng AB A B C D Câu 37 Hạt nhân 238 92 U sau chuỗi phân rã phóng xạ biến thành hạt 206 82 Pb với chu kỳ bán rã 4,47 tỉ 238 206 238 năm Một khối đá ban đầu chứa 92 U , tỉ lệ khối lượng 82 Pb 92 U khối đá 2,7 Tuổi khối đá xấp xỉ A 9,1 tỉ năm B 7,8 tỉ năm C 6,7 tỉ năm D 5,2 tỉ năm GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu 38 Đặt điện áp xoay chiều lên mạch điện gồm ống dây D tụ điện C mắc nối tiếp Đồ thị điện áp D C cho hình vẽ với điểm chấm trục thời gian cách Khi điện áp D C điện áp toàn mạch xấp xỉ A 259 V B 105 V C 52 V D 80 V Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Sự phụ thuộc cơng suất P tồn mạch cơng suất PR điện trở vào giá trị R cho hình vẽ Cơng suất P0 có giá trị A 173 W B 192 W C 188 W D 205 W Câu 40 Dùng thước có vạch chia nhỏ mm để đo chiều cao vật thu giá trị bảng Sau tính toán, kết đo biểu diễn A 154 ± 2,4 mm B 153,8 ± 3,4 mm C 154 ± mm D 154 ± mm - HẾT - Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018, môn Vật Thầy Nguyễn Thành Nam biên soạn, phát VTV7 Câu Khi nói dao động điều hòa chất điểm, nhận xét ? A Động dao động tăng theo thời gian B Thế dao động bảo toàn C Cơ dao động biến thiên tuần hoàn D Động tăng giảm nhiêu Câu Khi nói sóng âm thanh, phát biểu sai ? A Tần số lớn, âm cao B Độ to âm không phụ thuộc vào cường độ âm C Âm sắc đặc trưng đồ thị âm D Âm có mức cường độ lớn nghe to GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu Cho dòng điện xoay chiều chạy mạch R, L, C nối tiếp Không thể thay đổi công suất mạch điện cách thay đổi A biên độ dòng điện B pha ban đầu dòng điện C tần số dòng điện D biên độ điện áp hai đầu mạch Câu Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau ? A Khơng truyền chân khơng B Có thể bị phản xạ khúc xạ mặt phân cách hai môi trường C Điện trường từ trường điểm dao động vuông pha với D Là sóng ngang nên truyền chất rắn Câu Khi so sánh tia hồng ngoại tử ngoại, nhận xét sai ? A Có chất sóng điện từ B Đều khơng nhìn mắt thường C Truyền chân không với tốc độ D Tia hồng ngoại có tần số cao tia tử ngoại Câu Khi nói trạng thái dừng nguyên tử theo mơ hình ngun tử Bo, phát biểu sai ? A Trạng thái dừng trạng thái nguyên tử không hấp thụ hay xạ lượng B Mỗi trạng thái dừng electron ứng với trạng thái dừng nguyên tử C Trong trạng thái dừng nguyên tử, electron chuyển động quĩ đạo có bán kính xác định D Trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định Câu Khi nói chất đồng vị, phát biểu sai ? Hạt nhân hai nguyên tử đồng vị có A số proton B số hiệu nguyên tử khác số nuclơn C số nơtrơn D điện tích hạt nhân khác số nơtron Câu Xét trường hợp điện trường điện tích đứng yên tạo ra, nhận xét sai ? A Đường sức điện trường đường cong kín B Đường sức điện trường từ điện tích dương C Đường sức điện trường vào điện tích âm D Tại điểm khơng gian điện trường có đường sức qua Câu Khi chất điểm dao động điều hòa hợp lực tác dụng vào chất điểm biến đổi A pha với li độ dao động B trễ pha π/2 so với gia tốc C tuần hồn khơng điều hòa D sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 10 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Khi nói động khơng đồng ba pha, nhận xét sau ? A Tốc độ quay rô-to nhỏ tốc độ quay từ trường B Tốc độ quay rô-to tốc độ quay từ trường C Rơ-to quay nhanh chậm từ trường D Dòng điện khung dây rô-tơ đưa vào từ bên Câu 11 Khi ánh sáng đơn sắc truyền qua mặt phân cách môi trường, yếu tố bị thay đổi ? A Tần số B Bước sóng C Màu sắc D Năng lượng phô-ton Câu 12 Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn sau ? A Số khối B Điện tích C Động lượng D Khối lượng Câu 13 Một sóng ngang hình sin truyền mặt chất lỏng dạng vòng tròn đồng tâm Đường kính vòng tròn sóng sai khác lượng nhỏ m Tốc độ truyền sóng m/s Chu kỳ dao động phần tử môi trường mặt chất lỏng A s B s C 0.5 s D 0,25 s Câu 14 Trong mạch LC tưởng có dao động điện từ tự Nếu thời gian ngắn để 4 lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa 3.10 s thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa A 0,8 ms B 0,6 ms C 0,4 ms D 0,2 ms Câu 15 Giới hạn quang điện Ag 0,26 μm Cho số h = 6,625 10 m/s; e = 1,6 10 A 4,8 eV 19 C Cơng electron Ag xấp xỉ B 3,7 eV C 2,6 eV 34 Js; c = 10 D 1,5 eV Câu 16 Cho dòng điện cường độ A chạy chân không hình vẽ Hai đầu dây thẳng dài vơ hạn Bán kính vòng tròn cm Cảm ứng từ tâm vòng tròn có độ lớn xấp xỉ A 3,4 10 5 C 3,6 10 5 T T B 4,3 10 5 D 6,3 10 5 T T Câu 17 Cho hai điện tích điểm nằm trục tọa độ Ox, điện tích q1 = 15 μC đặt gốc tọa độ O điện tích q2 = 6,0 μC đặt tọa độ 2,0 cm Tọa độ điểm Ox mà cường độ điện trường không A 0,775 cm B 1,225 cm C cm 1,25 cm Câu 18 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình ly độ x = 10cos( πt - 2π/3) cm Tốc độ chuyển động trung bình chất điểm 1,5 s xấp xỉ A 11,2 m/s B 24,2 m/s C 12,1 m/s D 22,4 m/s GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu 19 Trên sợi dây đàn hồi dài 150 cm, đầu cố định, đầu tự có sóng dừng với tần số xác định Để dây tiếp tục hình thành sóng dừng phải thay đổi tần số kích thích lượng nhỏ 15 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 45 m/s B 90 m/s C 22,5 m/s D 30 m/s Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch R, L, C nối tiếp, điện áp hiệu dụng L lớn gấp hai lần điện áp hiệu dụng C Để mạch xảy cộng hưởng điện phải A giảm tần số dòng điện xuống nửa B giảm tần số dòng điện xuống √2 lần C tăng tần số dòng điện lên gấp đơi D tăng tần số dòng điện lên √2 lần Câu 21 Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điện có điện dung mF Nguồn điện tưởng với suất điện động  = V khơng có điện trở nội Lúc đầu khóa K mở, người ta kích thích mạch dao động cách đóng khóa K vòng 20 ms ngắt khóa K Cường độ dòng điện cực đại mạch sau xấp xỉ A 5,2 ms B 2,5 A C 5,5 A D 2,2 A Câu 22 Một nguồn phát sáng có cơng suất 0,3 W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Cho số h = 6,625 10 phút xấp xỉ 18 A 2,7.10 10 17 B 9,1 10 34 Js; c = 10 m/s Số photon chùm sáng phát 19 C 5,43 10 20 D 1,63 10 Câu 23 Đặt vật phẳng nhỏ gần vuông góc với trục thấu kính hội tụ Phía sau thấu kính đặt ảnh song song với vật cách vật 90 cm Trong khoảng vật ta tìm thấy hai vị trí đặt thấu kính cách 30 cm cho ảnh vật rõ Tiêu cự thấu kính có giá trị A 10 cm B 15 cm C 20 cm D 30 cm Câu 24 Cho lượng liên kết riêng hạt nhân proton neutron mp 56 26 Fe 8,8 MeV Biết khối lượng hạt = 1,007276 u mn = 1,008665 u, với 1u = 931,5 MeV/ c 56 Khối lượng hạt nhân 26 Fe A 55,9205u B 55,9207u C 55,9201u D 55,9203u Câu 25 Một tụ điện phẳng khơng khí tích lượng điện trường 12 mJ Ngắt nguồn điện khỏi tụ rót đầy vùng khơng gian hai tụ chất có số điện mơi Năng lượng điện trường tụ điện sau A 24 mJ B mJ C mJ D mJ GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu 26 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,25 s biên độ cm Tốc độ trung bình chất điểm hai lần liên tiếp động gấp ba lần A 48 cm/s B 36 cm/s C 72 cm/s D 24 cm/s Câu 27 Năng lượng tỏa phân hạch hạt nhân u = 1,66055 10 27 235 92 U 108 MeV Cho biết e = 1,6 10 19 kg Một nhà máy điện ngun tử có cơng suất 2400 MW sử dụng C 235 92 U 235 với hiệu suất 45% ngày đêm sử dụng hết kg quặng 92 U có độ giàu 3% khối lượng ? A 156 kg B 347 kg C 10,4 kg D 4,7 kg Câu 28 Nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ phản xạ âm Đo độ to điểm cách nguồn 20 m, sau giảm cơng suất nguồn xuống 75% so với trước Để đo độ to âm cũ phải di chuyển dụng cụ đo tới vị trí cách nguồn A 10√2 m B 15 m C 10√3 m D 10 m Câu 29 Hai chất điểm dao động điều hòa tần số trục Ox, với đồ thị ly độ hai dao động cho hình vẽ Trong trình dao động, khoảng cách phương dao động hai chất điểm có giá trị cực đại A cm B cm C 5,8 cm D 6,4 cm Câu 30 Truyền tải công suất từ nhà máy phát điện xoay chiều tới nơi tiêu thụ với điện áp hiệu dụng đưa lên đường truyền 220 kV Cơng suất hao phí điện trở đường truyền 90 kW Nếu hạ điện áp truyền tải xuống 30 kV cơng suất hao phí đường truyền tải A 660 kW B 13273 W C 4840 kW D 35,5 MW Câu 31 Giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 385 nm đến 780 nm Cho khoảng cách hai khe a = 0,7 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới D = 1,6 m Khoảng cách gần từ vân trung tâm đến vị trí có ba xạ cho vân sáng A 3,52 mm B 2,64 cm C 1,76 cm D 5,35 cm Câu 32 Một khối khí Hydro lỗng phát số vạch phổ, có vạch vùng hồng ngoại với bước sóng ngắn 1092 nm Vận dụng mẫu nguyên tử Bo ta tính bước sóng ngắn vùng tử ngoại khối khí phát xấp xỉ A 93,6 nm B 90,3 nm C 91,2 nm D 92,1 nm Câu 33 Đặt nguồn điện khơng đổi có suất điện động ξ = V lên hai đầu biến trở R Điều chỉnh giá trị R biến trở thấy cơng suất biến trở đạt giá trị cực đại 18 W Điện trở nguồn điện có giá trị 10 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu A 0,5 Ω B 1,0 Ω C 1,5 Ω D 2,0 Ω Câu 34 Gắn vật nhỏ vào đầu lò xo treo thẳng đứng lò xo giãn cm Kéo vật xuống tới vị trí lò xo giãn cm bng nhẹ Tỉ lệ thời gian lò xo giãn lò xo nén chu kỳ dao động A 1/2 B C 1/4 D Câu 35 Một sóng ngang có biên độ 10 cm truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ 1,2 m/s tần số Hz Nếu khoảng cách gần hai điểm P, Q dây q trình truyền sóng 0,4 m khoảng cách xa chúng xấp xỉ A 40,9 cm B 44,7 cm C 43,6 cm D 41,2 cm Câu 36 Thực giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 μm Cho khoảng cách hai khe S1 , S2 a = 0,8 mm Một hứng ảnh AB dài 30 cm, song song cách trung trực đoạn S1S2 mm, có đầu B cách mặt phẳng chứa hai khe S1 , S2 90 cm Tổng số vân sáng AB A B C D Câu 37 Hạt nhân 238 92 U sau chuỗi phân rã phóng xạ biến thành hạt 206 82 Pb với chu kỳ bán rã 4,47 tỉ 238 92 206 238 năm Một khối đá ban đầu chứa U , tỉ lệ khối lượng 82 Pb 92 U khối đá 2,7 Tuổi khối đá xấp xỉ A 9,1 tỉ năm B 7,8 tỉ năm C 6,7 tỉ năm D 5,2 tỉ năm Câu 38 Đặt điện áp xoay chiều lên mạch điện gồm ống dây D tụ điện C mắc nối tiếp Đồ thị điện áp D C cho hình vẽ với điểm chấm trục thời gian cách Khi điện áp D C điện áp tồn mạch xấp xỉ A 259 V B 105 V C 52 V D 80 V Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Sự phụ thuộc công suất P tồn mạch cơng suất PR điện trở vào giá trị R cho hình vẽ Cơng suất P0 có giá trị A 173 W B 192 W C 188 W D 205 W 11 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu Câu 40 Dùng thước có vạch chia nhỏ mm để đo chiều cao vật thu giá trị bảng Sau tính tốn, kết đo biểu diễn A 154 ± 2,4 mm B 153,8 ± 3,4 mm C 154 ± mm D 154 ± mm - HẾT - 12 GV Nguyễn Thành Nam, PhD Kho tài liệu khủng: www.lize.vn/khotailieu ... Đặt vật phẳng nhỏ gần vng góc với trục thấu kính hội tụ Phía sau thấu kính đặt ảnh song song với vật cách vật 90 cm Trong khoảng vật ta tìm thấy hai vị trí đặt thấu kính cách 30 cm cho ảnh vật. .. chiều cao vật thu giá trị bảng Sau tính tốn, kết đo biểu diễn A 154 ± 2,4 mm B 153,8 ± 3,4 mm C 154 ± mm D 154 ± mm - HẾT - Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018, môn Vật Lý Thầy... Đặt vật phẳng nhỏ gần vng góc với trục thấu kính hội tụ Phía sau thấu kính đặt ảnh song song với vật cách vật 90 cm Trong khoảng vật ta tìm thấy hai vị trí đặt thấu kính cách 30 cm cho ảnh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: VTV7 môn vật lý đề thi thử + đáp án, VTV7 môn vật lý đề thi thử + đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay