VTV7 môn toán đề thi thử + đáp án

16 369 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 01:41

biên soạn tài liệu này nhằm giúp cho học sinh của nhà trường ôn tập những nội dung kiến thức quan trọng của chương trình toán 12, để các em có thể làm tốt các bài kiểm tra định kì cũng như có một tài liệu ôn tập trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo trong Tổ dùng để dạy trong các tiết phụ đạo tại trường. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những bài tập có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có bài tập nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn hoặc gửi ý kiến về địa chỉ mail:vatlypctgmail.com . Chúc các em học sinh thành công KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, MƠN TỐN VTV7 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Trường: Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y = A 2x −1 có cặp tiếp tuyến vng góc với nhau? x+2 B Vô số C D Câu 2: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập hợp gồm phân tử M là: A A108 B A102 C C102 D 102 Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình 3.9 x − 10.3x + ≤ T = [ a; b ] Khi a − b bằng: A B −2 C D Câu 4: Cho f ( x ) = x ( x + 1) ( x + ) ( x + 3) ( x + n ) với n ∈ N * Tính f ' ( ) A f ' ( ) = B f ' ( ) = n C f ' ( ) = n ! D f ' ( ) = n ( n + 1) Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy (ABCD) SC = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V = a 15 B V = a3 3 C V = a3 D V = a 3 Câu 6: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = sin x − 2sin x − a, b giá trị a + b là: A B C D Câu 7: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A ( −1; 2; ) , B ( 3; −1; −2 ) , C ( −4; 0;3 ) Tìm tọa độ I uu r uur uur IA − IB + IC đạt giá trị nhỏ mặt phẳng (Oxz) cho biểu thức  37 19  A I  − ;0; ÷ 4   27 21  B I  − ;0; ÷ 4   37 23  C I  ;0; − ÷    25 19  D I  ; 0; − ÷ 4  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( −1;3; ) , B ( 3;1; ) Gọi M điểm mặt phẳng (Oxz) cho tông khoảng cách từ M đến A B ngắn Tìm hồnh độ x0 điểm M A x0 = B x0 = C x0 = D x0 = Câu 9: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a , chiều cao h Khi thể tích khối lăng trụ là: A a 2h B a 2h 12 C a2h D a2h Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A với AB = AC = a , cạnh SA = SB = a có ( SBC ) ⊥ ( ABC ) Tính SC để độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp a A SC = a B SC = a C SC = a D SC = 2a Câu 11: Trong số phức z thỏa mãn z + 4q − 3i + z − − 5i = 38 Tìm giá trị nhỏ z − − 4i A B C Câu 12: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = D 1 m − 2m ) x + mx + 3x đồng biến ( R A m < m < B  m ≥ m ≤ C  m ≥ D < m ≤ Câu 13: Cho ursố phức z = − 2i Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm điểm biểu diễn số phức iz ? A M(-2;3) B M(2;3) C M(3;-2) D M(-2;3i)  x = −1 − 2t  Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình  y = t z = 1+ t  điểm A(1;2;3) Mặt phẳng (P) chứa d cho d(A;(P) lớn Khi tọa độ vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P) là: A (1;1;1) B (1;2;3) C (1;-1;1) D (0;1;1) Câu 15: Xác định số hạng đầu công bội cấp số nhân ( un ) có u4 − u2 = 54 u5 − u3 = 108 A u1 = q = B u1 = q = C u1 = q = −2 Câu 16: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm đoạn [ 1;3] , f ( 3) = D u1 = q = −2 ∫ f ' ( x ) dx = Khi f ( 1) bằng: A -1 B 11 Câu 17: Ta có log 28 = a + A -1 C D 10 log + b a + b + c là: log + c B C D C y = x3 − 3x + D y = x + Câu 18: Hàm số sau đồng biến R? A y = x + x B y = 3x3 + x Câu 19: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y = + ( x − 2) ex , trục hoành hai đường xe x + thẳng x = 0, x = Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích    V = π  a + b ln 1 + ÷ , a, b số hữu tỷ Mệnh đề đúng?  e   A a − 2b = B a + b = r C a − 2b = D a + b = r r r r r Câu 20: Cho véctơ a b tạo với góc 1200 Tìm a − b , biết a = 3, b = A 34 − B D a + b = C 19 Câu 21: Cho m, n cá+c số thực khác Nếu giới hạn lim x →1 A -3 B -1 C x + mx + n = m.n bằng: x −1 D -2 Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ độ dài cạnh bên 2a , đáy ABC tam giác vuông A, AB = a, AC = a Hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm I BC Khi đí cos(AA’;B’C’) là: A 2 B Câu 23: Cho hàm số f ( ) = 0, ∫  f ' ( x )  dx = A I = − 45 36 C f ( x) D có đạo hàm liên tục đoạn ∫ ( x − 1) f ( x ) dx = − 30 Tính B I = − 15 C I = [ 1; 2] thỏa mãn I = ∫ f ( x ) dx 1 12 D I = − 12 Câu 24: Trong không gian Oxyz cho điểm M(1;2;3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C cho M trọng tâm tam giác ABC A ( P ) : x + y + z + 18 = B ( P ) : x + y + z + = C ( P ) : x + y + z − 18 = D ( P ) : x + y + z − = Câu 25: Tính tích phân ∫ max { x, x } dx A 17 B C 15 Câu 26: Gọi n tổng số tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y = A n = B n = C n = D 2− x Tìm n x2 − x + D n = Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi a, b, c khoảng cách từ điểm M ( 1;3; ) đến ba mặt phẳng tọa độ ( Oxy ) , ( Oyz ) , ( Oxz ) Tính P = a + b + c A P = 32 B P = 18 C P = 30 D P = 12 Câu 28: Một khối nón có độ dại đường sinh l = 13cm bán kính đáy r = 5cm Khi thể tích khối nón là: A V = 100π cm3 B V = 300π cm3 C V = 20π cm3 D V = 325 π cm3 Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S)  I ( −1; 2;1)  R = A   I ( 1; −2; −1)  R = B   I ( 1; −2; −1)  R = C  2  I ( −1; 2;1)  R = D  Câu 30: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = 3x − x − 12 x + m có điểm cực trị? A B C D Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M(1;2;3) cắt trục Ox, Oy, Oz điểm A, B, C khác với gốc tọa độ O cho biểu thức 1 + + có giá trị nhỏ 2 OA OB OC A ( P) : x + y + z − 14 = B ( P) : x + y + 3z − 14 = C ( P) : x + y + z − 11 = D ( P) : x + y + 3z − 14 = Câu 32: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + 3m có hai điểm cực trị A, B mà ∆OAB có diện tích 24 (O gốc tọa độ) A m = B m = C m = ±2 D m = ±1 Câu 33: Cho số nguyên dương thỏa mãn 5Cnn −1 − Cn3 = Tìm hệ số số hạng chứa x n  x2  khai triển nhị thức Niu-tơn  − ÷ , x ≠  x A 35 x 16 B − 35 16 C − 35 x D − 35 x 16 Câu 34: Cho hàm số f ( x ) liên tục a > Giả sử với x ∈ [ 0; a ] ta có f ( x ) > a dx 1+ f ( x) f ( x ) f ( a − x ) = Tính I = ∫ A I = a B I = x2 Câu 35: Biết a C I = 2a ∫ f ( t ) dt = x cos x ( π x ) ∀x ∈ R Tính f ( ) D I = a ln ( a + 1) B − A 1 C −1 D Câu 36: Tổng tất nghiệm phương trình cos x + cos x + 2sin x.sin x = đoạn [ 0;3π ] là: A 16π B 11π 25π C D 6π Câu 37: Cho x, y, z sô thực thỏa mãn −1 − 2 < x < −1 + 2, y > 0, z > x + y + z = −1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = A Pmin = B Pmin = ( x + y) + ( x + z) + C Pmin = − ( y + z) D Pmin = x log ( x ) + log 2 bằng: Câu 38: Cho log x = Khi giá trị biểu thức P = 2 x − log x A B C D Câu 39: Có người khách bước ngẫu nhiên vào cửa hàng có quầy Tính xác suất để người đến quầy thứ C A2 A 8 C83 C25 B A38 C83 A25 C A38 D C83 25 38 Câu 40: Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sân ga Có hành khách lên tàu Mỗi hành khách độc lập với Chọn ngẫu nhiên toa Tìm xác suất để toa có hành khách bước lên tàu A 50 81 B 20 81 C 10 81 D 20 243 Câu 41: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 42: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) cho hình vẽ Biết f ( ) + f ( ) = f ( 3) + f ( ) Giá trị nhỏ lớn f ( x ) đoạn [ 0; 4] là: A f ( ) , f ( ) B f ( ) , f ( ) C f ( ) , f ( ) Câu 43: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ 0;1] thỏa mãn D f ( ) , f ( ) ∫ f ( x ) dx = 1, ∫ f ( x ) dx = 13 Tính tích phân I = ∫ x f ( x ) dx A I = B I = C I = D I = Câu 44: Giả sử z1 , z2 nghiệm phương trình z + z + 13 = Giá trị biểu thức A = z1 + z2 A 22 B 20 C 26 D 18 Câu 45: Để cấp tiền cho trai tên Lâm học đại học, ông Anh gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất cố định 0,7%/ tháng, số tiền lãi hàng tháng nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo( thể thức lãi kép) Cuối tháng, sau chốt lãi, ngân hàng chuyển vào tài khoản Lâm khoản tiền giống Tính số tiền m tháng Lâm nhận từ ngân hàng, biết sau bốn năm (48 tháng), Lâm nhận hết số tiền vốn lẫn lãi mà ông Anh gửi vào ngân hàng (kết làm tròn đến đồng) A m = 4.920.223 (đồng) B m = 5.008.376 (đồng) C m = 5.008.377 (đồng) D m = 4.920.224 (đồng) Câu 46: Cho khối trụ (T), AB CD hai đường kính mặt đáy (T) Bết góc AB CD 300 , AB=6 thể tích khối ABCD 30 Khi thể tích khối trụ (T) là: A 90π cm3 B 30π cm3 C 45π cm3 D 90π 3 cm 270 Câu 47: Cho tứ diện ABCD có đáy BCD tam giác đều, tâm G ∆ đường thẳng qua G vng góc với (BCD) A chạy ∆ cho mặt cầu ngoại tiếp ABCD tích nhỏ Khi thể tích khối ABCD là: a3 A 12 a3 B 12 C a3 12 D a3 Câu 48: Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường xác định phương trình s = t − 3t − qng đường s tính mét (m), thời gian t tính giây (s) Kkhi gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 là: A 54m / s B 240m / s C 60m / s D 6m / s Câu 49: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng cách đường thẳng BD’ B’C A a 2 B a 6 C a 3 D a m +1 Câu 50: Cho số phức z = + m 2i − , ( m ∈ R ) Tìm giá trị nguyên m để z − i < là: ( ) A B C - HẾT D vô số KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, MÔN TOÁN VTV7 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Trường: Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y = A 2x −1 có cặp tiếp tuyến vng góc với nhau? x+2 B Vô số C D Câu 2: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập hợp gồm phân tử M là: A A10 B A10 C C10 D 102 Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình 3.9 x − 10.3x + ≤ T = [ a; b ] Khi a − b bằng: A B −2 C D Câu 4: Cho f ( x ) = x ( x + 1) ( x + ) ( x + 3) ( x + n ) với n ∈ N * Tính f ' ( ) A f ' ( ) = B f ' ( ) = n C f ' ( ) = n ! D f ' ( ) = n ( n + 1) Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy (ABCD) SC = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V = a 15 B V = a3 3 C V = a3 D V = a 3 Câu 6: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = sin x − 2sin x − a, b giá trị a + b là: A B C D Câu 7: Trong không gian Oxyz cho ba điểm A ( −1; 2; ) , B ( 3; −1; −2 ) , C ( −4;0;3 ) Tìm tọa độ I mặt uu r uur uur phẳng (Oxz) cho biểu thức IA − IB + IC đạt giá trị nhỏ  37 19  ; 0; ÷ 4  A I  −  27 21  ;0; ÷ 4  B I  − 23   37 ;0; − ÷   C I  19   25 ;0; − ÷ 4  D I  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( −1;3; ) , B ( 3;1; ) Gọi M điểm mặt phẳng (Oxz) cho tông khoảng cách từ M đến A B ngắn Tìm hồnh độ x0 điểm M A x0 = B x0 = C x0 = D x0 = Câu 9: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a , chiều cao h Khi thể tích khối lăng trụ là: A a 2h B a 2h 12 C a2h D a2h Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A với AB = AC = a , cạnh SA = SB = a có ( SBC ) ⊥ ( ABC ) Tính SC để độ dài bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp a A SC = a B SC = a C SC = a D SC = 2a Câu 11: Trong số phức z thỏa mãn z + 4q − 3i + z − − 5i = 38 Tìm giá trị nhỏ z − − 4i A B C Câu 12: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = A m < m < m ≥ B  D 1 m − 2m ) x + mx + x đồng biến R ( m ≤ m ≥ C  D < m ≤ Câu 13: Cho số phức z = − 2i Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm điểm biểu diễn số ur phức iz ? A M(-2;3) B M(2;3) C M(3;-2) D M(-2;3i)  x = −1 − 2t  Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình  y = t z = 1+ t  điểm A(1;2;3) Mặt phẳng (P) chứa d cho d(A;(P) lớn Khi tọa độ vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P) là: A (1;1;1) B (1;2;3) C (1;-1;1) D (0;1;1) Câu 15: Xác định số hạng đầu công bội cấp số nhân ( un ) có u4 − u2 = 54 u5 − u3 = 108 A u1 = q = B u1 = q = C u1 = q = −2 Câu 16: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm đoạn [ 1;3] , f ( 3) = D u1 = q = −2 ∫ f ' ( x ) dx = Khi f ( 1) bằng: A -1 B 11 Câu 17: Ta có log 28 = a + A -1 C D 10 log + b a + b + c là: log + c B C D C y = x − 3x + D y = x + Câu 18: Hàm số sau đồng biến R? A y = x + x B y = x + x Câu 19: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y = thẳng + ( x − 2) ex , trục hoành hai đường xe x + x = 0, x = Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích    V = π  a + b ln 1 + ÷ , a, b số hữu tỷ Mệnh đề đúng?  e   A a − 2b = B a + b = r C a − 2b = r r r D a + b = r r Câu 20: Cho véctơ a b tạo với góc 1200 Tìm a − b , biết a = 3, b = A 34 − B C 19 D a + b = Câu 21: Cho m, n cá+c số thực khác Nếu giới hạn lim x →1 A -3 B -1 x + mx + n = m.n bằng: x −1 C D -2 Câu 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ độ dài cạnh bên 2a , đáy ABC tam giác vuông A, AB = a, AC = a Hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm I BC Khi đí cos(AA’;B’C’) là: A 2 B C D 2 Câu 23: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục đoạn [ 1; ] thỏa mãn f ( ) = 0,  f ' ( x )  dx = ∫ ∫ ( x − 1) f ( x ) dx = − A I = − 45 Tính I = ∫ f ( x ) dx 30 1 36 B I = − 15 C I = 12 D I = − 12 Câu 24: Trong không gian Oxyz cho điểm M(1;2;3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C cho M trọng tâm tam giác ABC A ( P ) : x + y + z + 18 = B ( P ) : x + y + z + = C ( P ) : x + y + z − 18 = D ( P ) : x + y + z − = Câu 25: Tính tích phân ∫ max { x, x } dx A 17 B C 15 Câu 26: Gọi n tổng số tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y = A n = B n = C n = D 2− x Tìm n x2 − x + D n = Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi a, b, c khoảng cách từ điểm M ( 1;3; ) đến ba mặt phẳng tọa độ ( Oxy ) , ( Oyz ) , ( Oxz ) Tính P = a + b + c A P = 32 B P = 18 C P = 30 D P = 12 Câu 28: Một khối nón có độ dại đường sinh l = 13cm bán kính đáy r = 5cm Khi thể tích khối nón là: A V = 100π cm3 B V = 300π cm3 D V = C V = 20π cm3 Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1) 325 π cm3 + ( y − ) + ( z − 1) = Tìm 2 tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S)  I ( −1; 2;1)  R = A   I ( 1; −2; −1)  R = B   I ( 1; −2; −1)  R = C   I ( −1; 2;1)  R = D  Câu 30: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x − x − 12 x + m có điểm cực trị? A B C D Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M(1;2;3) cắt trục Ox, Oy, Oz điểm A, B, C khác với gốc tọa độ O cho biểu thức 1 + + có giá trị nhỏ 2 OA OB OC A ( P ) : x + y + z − 14 = B ( P ) : x + y + z − 14 = C ( P ) : x + y + z − 11 = D ( P ) : x + y + z − 14 = Câu 32: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + 3m có hai điểm cực trị A, B mà ∆OAB có diện tích 24 (O gốc tọa độ) A m = B m = C m = ±2 D m = ±1 n −1 Câu 33: Cho số nguyên dương thỏa mãn 5Cn − Cn = Tìm hệ số số hạng chứa x khai n  x2  triển nhị thức Niu-tơn  − ÷ ,x ≠  x A 35 x 16 Câu 34: Cho hàm số B − 35 16 C − 35 x D − 35 x 16 f ( x ) liên tục a > Giả sử với x ∈ [ 0; a ] ta có f ( x ) > a dx 1+ f ( x) f ( x ) f ( a − x ) = Tính I = ∫ A I = a B I = a D I = a ln ( a + 1) C I = 2a x2 Câu 35: Biết ∫ f ( t ) dt = x cos x ( π x ) ∀x ∈ R Tính f ( ) B − A 1 C −1 D Câu 36: Tổng tất nghiệm phương trình cos x + cos x + 2sin x.sin x = đoạn [ 0;3π ] là: A 16π B 11π C 25π D 6π Câu 37: Cho x, y , z sô thực thỏa mãn −1 − 2 < x < −1 + 2, y > 0, z > x + y + z = −1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = A Pmin = ( x + y) B Pmin = + ( x + z) + − ( y + z) C Pmin = D Pmin = x log ( x ) + log 2 bằng: Câu 38: Cho log x = Khi giá trị biểu thức P = 2 x − log x A B C D Câu 39: Có người khách bước ngẫu nhiên vào cửa hàng có quầy Tính xác suất để người đến quầy thứ C A2 A 8 C83 C25 B A38 C83 A25 C A38 D C83 25 38 Câu 40: Một đoàn tàu gồm ba toa đỗ sân ga Có hành khách lên tàu Mỗi hành khách độc lập với Chọn ngẫu nhiên toa Tìm xác suất để toa có hành khách bước lên tàu A 50 81 B 20 81 C 10 81 Câu 41: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? D 20 243 A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 42: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) cho hình vẽ Biết f ( ) + f ( ) = f ( 3) + f ( ) Giá trị nhỏ lớn f ( x ) đoạn [ 0; 4] là: A f ( ) , f ( ) B f ( ) , f ( ) C f ( ) , f ( ) Câu 43: Cho hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ 0;1] thỏa mãn D f ( ) , f ( ) ∫ f ( x ) dx = 1, ∫ f ( x ) dx = 13 Tính tích phân I = ∫ x f ( x ) dx A I = B I = C I = D I = Câu 44: Giả sử z1 , z2 nghiệm phương trình z + z + 13 = Giá trị biểu thức A = z1 + z2 A 22 B 20 C 26 D 18 Câu 45: Để cấp tiền cho trai tên Lâm học đại học, ông Anh gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất cố định 0,7%/ tháng, số tiền lãi hàng tháng nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo( thể thức lãi kép) Cuối tháng, sau chốt lãi, ngân hàng chuyển vào tài khoản Lâm khoản tiền giống Tính số tiền m tháng Lâm nhận từ ngân hàng, biết sau bốn năm (48 tháng), Lâm nhận hết số tiền vốn lẫn lãi mà ông Anh gửi vào ngân hàng (kết làm tròn đến đồng) A m = 4.920.223 (đồng) B m = 5.008.376 (đồng) C m = 5.008.377 (đồng) D m = 4.920.224 (đồng) Câu 46: Cho khối trụ (T), AB CD hai đường kính mặt đáy (T) Bết góc AB CD 300 , AB=6 thể tích khối ABCD 30 Khi thể tích khối trụ (T) là: A 90π cm3 B 30π cm3 C 45π cm3 D 90π 3 cm 270 Câu 47: Cho tứ diện ABCD có đáy BCD tam giác đều, tâm G ∆ đường thẳng qua G vng góc với (BCD) A chạy ∆ cho mặt cầu ngoại tiếp ABCD tích nhỏ Khi thể tích khối ABCD là: A a3 12 B a3 12 C a3 12 D a3 Câu 48: Một chất điểm chuyển động thẳng quãng đường xác định phương trình s = t − 3t − quãng đường s tính mét (m), thời gian t tính giây (s) Kkhi gia tốc tức thời chuyển động giây thứ 10 là: A 54m / s B 240m / s C 60m / s D 6m / s Câu 49: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng cách đường thẳng BD’ B’C A a 2 Câu 50: Cho số phức z = A B a 6 C a 3 D a m +1 , ( m ∈ R ) Tìm giá trị nguyên m để z − i < là: + m ( 2i − 1) B C - - HẾT D vô số ... số KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, MƠN TỐN VTV7 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Trường: Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: VTV7 môn toán đề thi thử + đáp án, VTV7 môn toán đề thi thử + đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay