Hệ thống tài chính việt nam

9 43 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 01:10

Hệ thống tài việt nam Đánh giá ưu – Nhược điểm Hệ thống tài việt nam KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VỐN TỶ TRỌNG CUNG ỨNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ   Vốn đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (DN) xem huyết mạch kinh tế (Phân tích: Theo Báo cáo tổng quan thị trường tài 2017 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia (NFSC), hệ thống tài đảm bảo tốt khả cung ứng vốn cho kinh tế Cuối năm 2017, cung ứng vốn cho kinh tế từ hệ thống tài ước khoảng 198% GDP, tăng 28,6% so với cuối năm 2016 Trong đó, vốn từ hệ thống TCTD tăng 18,1%, vốn từ thị trường vốn tăng 66,4% so với cuối năm 2016) 21.6 23.3 24.5 23.8 28 35.4 36.4 78.4 76.7 75.5 76.2 72 64.6 63.6 Cung ứng vốn giữ vai trò chủ chốt tổng vốn đầu tư tồn xã hội, tiếp tục vai trò đòn bẩy hỗ trợ tăng trưởng mức cao Cung ứng vốn từ thị trường vốn Cung ứng vốn từ TCTD Khả cung ứng vốn 3.3 3.3 3.7 1.8 CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG CUNG Ứ NG VỐN Thị trường vốn Việt Nam với tảng dựa vào hệ thống ngân hàng phát triển so với nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Phlippines Thái Lan, độ sâu tài tương đối cao cấu trúc thị trường vốn Việt Nam chưa thực hồn chỉnh Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2012 - 2017  Thận trọng tăng trưởng tín dụng  Năm 2017, tín dụng ước tăng khoảng 18,7%- 19,3% (năm 2016 tăng 19%), hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia (NFSC) Quy mơ hệ thống tài  Cuối năm 2017, tổng tài sản định chế tài (ĐCTC) Việt Nam ước khoảng 200% GDP, tăng 17,3% so với cuối năm 2016  Tuy nhiên, so với quốc gia khu vực, quy mơ hệ thống tài Việt Nam khiêm tốn Tại msci khơng nâng hạng chứng khốn việt nam? Theo bảng xếp hạng gần (tháng 6/2017) MSCI, thị trường chứng khốn Việt Nam khơng đáp ứng đầy đủ tiêu chí để vào danh sách thị trường (cùng bảng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Philippines, Đài Loan Thái-lan), tiếp tục nằm danh sách thị trường cận biên, bảng với Bangladesh Sri Lanka Nợ công    Tỷ lệ nợ công mức cao tiệm cận mức trần 65% GDP, áp lực trả nợ lớn Tất số nợ công Việt Nam ngưỡng sát vượt q ngưỡng an tồn Ví dụ: Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ doanh thu Chính phủ đạt 27,4% năm 2015, vượt giới hạn cho phép mức 25%; nợ đọng thuế lớn; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp so với kế hoạch làm giảm hiệu ứng lan tỏa sách công đến khu vực kinh tế khác Các ngân hàng thương mại xử lý nợ xấu sao?  Việc xử lý nợ xấu ngân hàng yếu chậm, ngân hàng thương mại mua lại giá đồng ngân hàng bị kiểm sốt đặc biệt Phụ thuộc vào tổ chức tín dụng Cơ cấu tài sản HTTC Việt NamHệ thống phụ thuộc chủ yếu vào tổ chức tín dụng (TCTD) Trong tổng tài sản tài hệ thống, TCTD chiếm tới 96,2% Các doanh nghiệp bảo hiểm cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ chiếm 2,8% 1%  Với cấu tài sản vậy, việc cung ứng vốn cho kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng Tổ chức tín dụng Bảo hiểm Cơng ty Chứng khốn quản lý quỹ ... quốc gia khu vực, quy mô hệ thống tài Việt Nam khiêm tốn Tại msci khơng nâng hạng chứng khốn việt nam? Theo bảng xếp hạng gần (tháng 6/2017) MSCI, thị trường chứng khốn Việt Nam khơng đáp ứng đầy... biệt Phụ thuộc vào tổ chức tín dụng Cơ cấu tài sản HTTC Việt Nam  Hệ thống phụ thuộc chủ yếu vào tổ chức tín dụng (TCTD) Trong tổng tài sản tài hệ thống, TCTD chiếm tới 96,2% Các doanh nghiệp... tổng quan thị trường tài 2017 Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia (NFSC), hệ thống tài đảm bảo tốt khả cung ứng vốn cho kinh tế Cuối năm 2017, cung ứng vốn cho kinh tế từ hệ thống tài ước khoảng 198%
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tài chính việt nam, Hệ thống tài chính việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay