43 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 04

10 45 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:32

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 43 - Ôn tập chuyên đề dao động học04 Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc: A Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Độ chênh lệch tần số cưỡng tần số dao động riêng hệ D Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu Một vật khối lượng m = kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì s Vật qua vị trí cân với vận tốc 31,4 cm/s Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,5 s lục hồi phục lên vật giá trị bao nhiêu: A N B 10 N C N D 0,1 N Câu Con lắc lò xo ngang gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m vật m = 100 g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang μ = 0,01, lấy g = 10 m/s2 Sau lần vật chuyển động qua VTCB biên độ dao động giảm lượng là: A ΔA = 0,1 cm B ΔA = 0,1 mm C ΔA = 0,2 cm D ΔA = 0,2 mm Câu Một lắc lò xo độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng 250 g, dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấy t0 = lúc vật vị trí biên qng đường vật thời gian π/10 s là: A 12 cm B cm C 16 cm D 24 cm Câu Chọn câu trả lời sai: A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn C Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động hệ tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Câu Trong dao động trì; biên độ dao động: A Phụ thuộc độ chênh lệch tần số ngoại lực B Phụ thuộc biên độ ngoại lực C Tăng đến cực đại D Không đổi Câu Phát biểu sau không đúng? A Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng chu kì lực cưỡng chu kì dao động riêng D Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu Một lắc đơn dao động với chu kỳ dao động T = s nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Nếu treo lắc vào thang máy chuyển động lên chậm dần với gia tốc a = m/s2 chu kỳ dao động bằng: A T’ = 1,82 s B T’ = s C T’ = 2,24 s D T’ = s Câu Cho lắc đơn chiều dài l = l1 + l2 chu kỳ dao động bé s Con lắc đơn chiều dài l1 chu kỳ dao động bé 0,8 s Con lắc chiều dài l' = l1 - l2 dao động bé với chu kỳ là: A 0,6 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,2√7 s C 0,4 s D 0,5 s Câu 10 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu là: A 2/30 s B 7/30 s C 1/30 s D 4/15 s Câu 11 Tại địa điểm, người ta thấy thời gian lắc đơn A dao động 10 chu kỳ lắc đơn B thực chu kỳ Biết hiệu số độ dài chúng 16(cm) Chiều dài lA lB là: A lA = 9(cm), lB = 25(cm) B lA = 25(cm), lB = 9(cm) C lA = 18(cm), lB = 34(cm) D lA = 34(cm), lB = 18(cm) Câu 12 Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 10cos(πt + π/3) cm Thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến vật quãng đường 50 cm là: A 7/3 s B 2,4 s C 4/3 s D 1,5 s Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kì 1s Tại t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều âm trục toạ độ Tổng quãng đường vật khoảng thời gian 2,375 s kể từ thời điểm chọn làm gốc là: A 48 cm B 50 cm C 55,76 cm D 42 cm Câu 14 Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng chiều dài tự nhiên 30 cm Treo vào đầu lò xo vật nhỏ thấy hệ cân lò xo giãn 10 cm Kéo vật theo phương thẳng đứng lò xo chiều dài 42 cm, truyền cho vật vận tốc 20 cm/s hướng lên (vật dao động điều hoà).Chọn gốc thời gian vật truyền vận tốc, chiều dương hướng lên Lấy g = 10 m/s2 Phương trình dao động vật là: A x = 2√2cos10t cm B x = √2cos10t cm C x = 2√2cos(10t - 3π/4) cm D x = √2cos(10t + π/4) cm Câu 15 Chọn phát biểu nói dao động cưỡng bức: A Tần số dao động cưỡng số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn Câu 16 Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không dãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân là: A 0,75 s B 0,25 s C 0,5 s D 1,5 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Một lắc đơn treo lên trần ô tô chuyển động theo phương ngang Chi kì dao động cảu lắc đơn trường hợp xe chuyển động thẳng T xe chuyển động với gia tốc a T' Kết luận sau khí so sánh hai trường hợp: A T' = T B T'A=10(cm) vi` t=0 di qua VTCB theo chieu` duong vay^ x=10cos( t - ) cm t=0,5(s) =>x=10(cm) Fhoi phuc.=k.x=m .x=1 .0,1=1.10.0,1=1N Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: D Câu 7: D Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng Câu 8: C Câu 9: B lắc độ dài l2 chu kì T2 T2= = 0,6.con lắc l' độ dài l1- l2 T'= = 0,2 Câu 10: B Câu 11: A Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: C Câu 15: A Câu 16: A từ vị trí biên lắc chuyển động Sẽ quét đc góc Câu 17: B Câu 18: A Câu 19: D Câu 20: A Ta Ban đầu hai chất điểm qua gốc O theo chiều dương hệ trục toạ độ tren trục Ox biên độ Pt Hai vật gặp Ở cho ta hai nghiệm Như thời gian ngắn hai vật gập 0,3 s Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: A Vật quãng đường lớn vận tốc trung bình khoảng thời gian lớn =>Vật vị trí lân cận vị trí cân đối xứng qua vị trí cân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dùng đường tròn lượng giác =>Vật từ => Câu 24: A T=2s => Thời điểm t1=1,5 vật vị trí biên âm +)Trong chu kì vật quãng đường 4A vị trí vật quay lại thời điểm t1 +)Trong 1/4 chu kì vật thêm quãng đường A vị trí cân theo chiều dương( dùng đường tròn lượng giác thấy điều đó) +)Trong 1/6 chu kì cuối vật thêm quãng đường => Câu 25: C Câu 26: B Chu kì lắc Con lắc dao động mạnh xảy hiên tượng cộng hưởng → Vận tốc Câu 27: C Ta t=0 vật qua vị trí cân theo chiều dương xuống →Thời gian từ t=0 tới vị trí lực đàn hồi độ lớn cực tiểu Câu 28: B Khi vật dao động cưỡng tần số dao động tần số ngoại lực cưỡng bức, biên độ dao động hệ phụ thuốc vào biên độ tần số ngoại lực cưỡng Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ xảy tượng cộng hưởng, biên độ dao động vật lớn Câu 29: D Câu 30: A Biên độ dài : Khi Câu 31: C Câu 32: B •Ta :Tại →Phương trình Câu 33: A Áp dụng định luật bảo tồn ta tính vận tốc hệ vật vị trí cân là: Sau vật m1 dao động điều hòa với chu kì biên độ là: =>Cho đến lò xo dãn cực đại lần đầu khoảng cách vật m1 m2 là: Câu 34: A Do dao dộng điều hòa chu kì vật số nên dao động tắt dần đại lượng ko đổi Năng lượng giảm chu kì khơng đổi nên ta lượng giảm s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cơng cần thiết để nâng dây cót gồm cơng để thắng lực cản công để thắng lực ma sát bánh Công để thắng lực cản tuần Do 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa nên công cần thiết để lên dây cót Câu 35: A Câu 36: C Câu 37: B •Cơ lắc lò xo Câu 38: C Cơng thức tính chu kỳ T lắc: Do T sau lớn T trước nên gia tốc trọng trường hiệu dụng phải giảm so với ban đầu, tức a phải hướng lên Câu 39: D •t=0 vật li độ x=A/2 theo chiều dương • x >0 ,V>0 ứng với vật chuyển động từ vị trí x=0 biên theo chiều dương →Khoảng thời gian T/6=1/3 (s) Câu 40: D Những dạng cho no dạng điều hòa để tìm t masat nên A sau chu chu kì VTCB thay đổi.sẽ lệch so vơi VTCB cũ đoạn x=OO'= Vị trí Cb thay đổi nên A =A lại + độ lệch=2+2=4cm Bây vị trí lxo k biến dạng tức O Vật từ biên Dương VTCB O' O Câu 41: D Chọn chiều dương hướng xa điểm I I chịu tác dụng lực kéo Vẽ vòng tròn lượng giác ta thấy thời gian ngắn vector quét từ -> ứng với T/6 Suy T = 0,6 Đưa toán quen thuộc : 0,4 = 0,3 + 0,1 Trong 0,3 2A Trong 0,1 nhiều A =>Quãng đường dài 3A = 60cm Câu 42: B Bài thực tớ k nghĩ cách giải, biết cách thử nói mà k hay ng đừng chê nha.Cái dùng FX570es MS thử mau Lấy thay t đáp án đc kết lấy Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Với Thế giá trị thấy t=2s thõa mãn Câu 43: D Gọi độ lớn gia tốc thang máy a Ta =>ban đầu ngược hướng phương thẳng đứng, hướng lên Do q>0 nên hướng với Câu 44: D Trong khoảng mà vecto vận tốc chiều với vecto gia tốc lúc vật chuyển động vị trí cân bằng=> vận tốc tăng, đơng tăng giảm, đáp án D sai Câu 45: A 9phut50s=590s=295 Ta lắc B dao động nhanh lắc A nên ... sai Đồng hồ lắc A Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động cưỡng B Là hệ tự dao động C Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động tự D Dao động lắc lúc đồng hồ hoạt động dao động có tần số tần... hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác tần số B Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác lực ma sát C Đối với hệ dao động ngoại lực dao. .. lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác môi trường dao động D Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác chỗ ngoại lực dao động cưỡng độc lập hệ dao động,
- Xem thêm -

Xem thêm: 43 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 04 , 43 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 04

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay