39 bài toán đồ THỊ trong dao động điều hòa

5 75 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 39 - Bài toán ĐỒ THỊ dao động điều hòa Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 4cos(2πt) cm B x = 4cos(4πt +π) cm C x = 4cos(2πt + π) cm D x = 4cos(4πt) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình vận tốc chất điểm A v = 32πcos(4πt + π) cm/s B v = 32πcos(4πt) cm/s C v = 64πcos(8πt) cm/s D v = 64πcos(8πt + π) cm/s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc vận tốc vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm A x = 4cos(2πt - π/2) cm B x = 4cos(2πt + π/2) cm C x = 8cos(πt - π/2) cm D x = 8cos(πt + π/2) cm Câu Cho lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 100 g gắn với lò xo, dao động điều hòa Sự phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lấy π2 = 10 Động vật vị trí có ly độ x =2 cm là: A 0,36 J B 0,48 J C 0,52 J D 0,5 J Câu Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, vị trí cân bằng, có phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn hình vẽ Phương trình dao động tổng hợp chất điểm A x = 6√2cos(12,5πt – π/4) cm B x = 6√2cos(12,5πt + π/4) cm C x = 12cos(12,5πt – π/4) cm D x = 6√2cos(25πt + π/4) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Biên độ pha ban đầu dao động A cm; π/2 rad B cm; -π/2 rad C cm; π/2 rad D cm; -π/2 rad Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phương trình ly độ chất điểm là: A x = 3cos(4πt – π/3) cm B x = 3cos(2πt + π/3) cm C x = 3cos(2πt – π/3) cm D x = 3cos(4πt + π/6) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, biến thiên động theo thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Người ta thấy sau 0,5 s động vật lại Tần số góc vật là: A 2π rad/s B π/2 rad/s C π rad/s D 4π rad/s Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Phương trình ly độ chất điểm là: A x = 4cos(2πt + π/4) cm B x = 4cos(2πt - π/4) cm C x = 4cos(2πt – π/3) cm D x = 4cos(2πt + π/6) cm Câu 10 Sự phụ thuộc ly độ theo thời gian chất điểm dao động điều hòa biểu diễn hình vẽ Tại điểm điểm M, N, K, H có vecto gia tốc vecto vận tốc ngược chiều nhau? A Điểm M Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Điểm K C Điểm N D Điểm H ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Từ đồ thị ta thấy: A = cm T/2 = 0,5s → T = s Tại t = vật vị trí biên âm → Phương trình ly độ vật: x = 4cos(2πt + π) cm Câu 2: D Từ đồ thị ta thấy: A = cm T = 0,25 s Tại t = vật vị trí cân chuyền động theo chiều âm → Phương trình ly độ vật: x = 8cos(8πt + π/2) cm → Phương trình vận tốc vật: v = 64πcos(8πt + π) cm/s Câu 3: A Từ đồ thị ta thấy: T/4 = 0,25 s → T = s Tại t =0 vận tốc vật có giá trị cực đại → t = vật qua vị trí cân theo chiều dương → Phương trình ly độ: x = 4cos(2πt - π/2) cm Câu 4: B Từ đồ ta thấy : T/2 = 0,1 s → T =0,2 s → Độ cứng lò xo k = 100 N/m Áp dụng định luật bảo tồn lượng ta có: Câu 5: A Từ đồ thì: T/4 = 1/25 s → T = 4/25 s → tần số góc = 12,5π rad/s Phương trình ly độ dao động thành phần là: x1 = 6cos(12,5πt) cm, x2 = 6cos(12,5πt - π/2) cm → Dao động tổng hợp: Câu 6: C Từ đồ ta suy ra: A = cm Tại t = vật qua vị trí cân theo chiều âm → pha ban đầu dao động π/2 Câu 7: C Từ đồ thị ta thấy: A = cm T/6 = 1/6 s → T = s Tại t = vật qua vị trí x = A/2 theo chiều dương → Phương trình ly độ vật: x = 3cos(2πt - π/3) cm Câu 8: C Từ đồ ta thấy, sau khoảng thời gian = T'/2 (T' chu kỳ biến thiên động vật dao động điều hòa) động lại → T'/2 = T/4 = 0,5 → chu kỳ dao động vật T = s→ tần số góc rad/s Câu 9: A Từ đồ thị ta thấy: A = cm T/8 = 1/8 s → T = s Tại t = vật qua vị trí theo chiều âm → Phương trình ly độ vật: x = 4cos(2πt + π/4) cm Câu 10: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ đồ ta xét vị trí: Tại M vật qua vị trí cân theo chiều âm → gia tốc vật có độ lớn = Tại N vật vị trí biên âm → vận tốc vật có độ lớn = Tại K vật có ly độ x chuyển động từ vị trí cân biên dương → Tại K vecto gia tốc hướng ngược chiều dương, vecto vận tốc hướng chiều dương Tại H vật có ly độ x chuyển động từ vị trí biên dương vị trí cân → Tại K vecto gia tốc hướng ngược chiều dương, vecto vận tốc hướng ngược chiều dương ... diễn đồ thị hình vẽ Biên độ pha ban đầu dao động A cm; π/2 rad B cm; -π/2 rad C cm; π/2 rad D cm; -π/2 rad Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, phụ thuộc ly độ vào thời gian biểu diễn đồ thị hình... thời gian = T'/2 (T' chu kỳ biến thiên động vật dao động điều hòa) động lại → T'/2 = T/4 = 0,5 → chu kỳ dao động vật T = s→ tần số góc rad/s Câu 9: A Từ đồ thị ta thấy: A = cm T/8 = 1/8 s → T =... cm D x = 3cos(4πt + π/6) cm Câu Cho chất điểm dao động điều hòa, biến thiên động theo thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Người ta thấy sau 0,5 s động vật lại Tần số góc vật là: A 2π rad/s B π/2
- Xem thêm -

Xem thêm: 39 bài toán đồ THỊ trong dao động điều hòa , 39 bài toán đồ THỊ trong dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay