Hệ thống công thức vật lý 12 chương 4 dao động và sóng điện từ

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHƯƠNG IV DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ I MẠCH DAO ĐỘNG thuyết + Mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C mắc với cuộn cảm có độ tự cảm L tạo thành mạch kín Mạch dao động lí tưởng có điện trở khơng + Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian + Dao động mạch LC lí tưởng dao động tự + Năng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên tuần hoàn tần số + Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số hai lần tần số dao động điện từ tự mạch + Trong trình dao động điện từ mạch dao động điện từ lí tưởng, có chuyển hố từ lượng điện trường thành lượng từ trường ngược lại, tổng chúng khơng đổi Năng lượng điện từ bị tiêu hao mạch dao động mạch có điện trở xạ lượng điện trường khỏi tụ điện xạ lượng từ trường khỏi cuộn cảm Cơng thức + Tần số góc, chu kì, tần số riêng mạch dao động: = LC = I0 2 q0 I0 2 ;T= = 2π LC = ;f= = =  T q0 I0 2 q0 2 LC + Biểu thức điện tích tụ: q = q0cos(t + q) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Cường độ dòng điện mạch dao động: i = I0cos(t + q + + Điện áp tụ điện: u = + Công thức elip:  ) q q = cos(t + ) = U0cos(t + q) C C i2 q2 i2 i2 u2 2  = = 1; q = q +  I 02 q02 2 I 02 U 02 + Mối liên hệ đại lượng cực đại mạch dao động: I0 = q0 = q0 LC = U0 C q L ; U0 = = I0 L C C + Điện dung tụ điện phẵng: C = S 4 kd + Công suất cần cung cấp để trì dao động: P = I2R = RU 02 2L + Với C khơng đổi; L = L1 T1 = 2 L1C ; L = L2 T2 = 2 L2C ; L = L1 + L2 T = T12  T22 + Với L không đổi; C = C1 T1 = 2 LC1 ; C = C2 T2 = 2 LC2 ; C = C1 + C2 (hai tụ ghép song song) T = C = C1C2 (hai tụ ghép nói tiếp) T = C1  C2 Đổi đơn vị: T12  T22 ; T1T2 T12  T22 kHz = 103 Hz; MHz = 106 Hz; GHz = 109 Hz mF = 10-3 F; F = 10-6 F; nF = 10-9 F; pF = 10-12 F http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Lược đồ thời gian vận dụng cho hàm điều hoà dao động điện từ * Đồ thị biểu diễn phụ thuộc đại lượng mạch dao động điện từ vào thời gian: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện tích tụ vào thời gian mạch dao động điện từ lí tưởng biểu diễn hình vẽ Biết điện dung tụ điện C = 2F Xác định biểu thức điện tích tụ, điện áp gữa hai tụ cường độ dòng điện tức thời mạch dao động Theo đồ thị ta có: q0 = 4.10-6 C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi t = q = 2.10-6 C = q0  giảm nên q = Khoảng thời gian từ lúc q = q0 T đến lúc q = lần thứ Khoảng 12 thời gian ngắn hai lần liên tiếp để q = T nên T 7T T  107 + = = 7.10-7 s  T = 12.10-7 s   = rad/s; 12 12 U0 = 20 q0 4.106  107 = (V); I0 = q0 = 4.10-6 = (A)  6 C 2.10 Vậy: q = 4.10-6cos( i = I0cos(t + q +    107  107 t+ ) (C); u = 2cos( t+ ) (V) 3 6  )= 5 20  107 cos( t+ ) (A) 6 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào thời gian mạch dao động điện từ lí tưởng biểu diễn hình vẽ Biết điện dung tụ điện C = F Xác định biểu thức điện tích tụ, điện áp gữa hai tụ cường độ dòng điện tức thời mạch dao động Theo đồ thị: I0 = 6 mA Khi t = i = 3 mA = nên i = -  I0 giảm Khoảng thời gian từ lúc i = i0 T đến lúc i = I0 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng thời gian ngắn từ lúc i = I0 đến lúc i = T nên 5T T T  106 + = = 5.10-6 s  T = 12.10-6 s   = rad/s; 12 6 q0 = I0   q0 36.109 6 103 -9 = 36.10 (C); U = = 7,2.10-3(V)  6 C 5.10  10 Vậy: i = 6cos( 5   107  107 t) (mA); u = 7,2cos( t) (mV) 6 q = q0cos(t - i -  ) = 36.10-9cos( 5  107 t) (C) 6 II ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SÓNG ĐIỆN TỪ LIÊN LẠC VƠ TUYẾN thuyết + Điện trường có đường sức đường cong kín gọi điện trường xốy + Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian nơi xuất điện trường xốy + Nếu nơi có điện trường biến thiên theo thời gian nơi xuất từ trường, đường sức từ trường khép kín + Điện trường biến thiên từ trường biến thiên không tồn riêng biệt, đối lập với nhau, mà chúng tồn đồng thời không gian, liên quan mật thiết đến hai thành phần trường thống gọi điện từ trường + Tốc độ truyền tương tác điện từ tốc độ ánh sáng môi trường + Sóng điện từ điện từ trường lan truyền không gian http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Sóng điện từ lan truyền môi trường kể chân khơng Trong chân khơng sóng điện từ lan truyền với tốc độ tốc độ ánh sáng + Sóng điện từ mang lượng    + Sóng điện từ sóng ngang E , B v điểm luôn tạo thành  tam diện thuận: nắm ngón tay bàn tay phải theo chiều từ E   sang B ngón tay duỗi thẳng chiều v Dao động điện trường từ trường sóng điện từ ln pha + Sóng điện từ bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa + Nguồn phát sóng điện từ vật phát điện trường từ trường biến thiên như: tia lửa điện, cầu dao đóng ngắt mạch điện, … + Sóng vơ tuyến sóng điện từ dùng vơ tuyến, có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét + Căn vào bước sóng để chia sóng vơ tuyến thành dải sóng sau: Sóng dài có  > 1000 m Sóng trung có 100 m    1000 m Sóng ngắn có 10 m    100 m bị phản xạ với mức độ khác nhau, vòng quanh Trái Đất nhờ phản xạ nhiều lần tầng điện li Trái Đất Sóng cực ngắn có 0,01 m    10 m, không phản xạ mà xuyên qua tầng điện li có khả truyền thẳng từ nơi phát đến nơi thu, dùng để thông tin trực tiếp cự li vài chục km thông tin qua vệ tinh + Mạch dao động hở: tách hai cực tụ điện C, đồng thời tách xa vòng cuộn cảm L điện trường lan toả khơng gian thành sóng điện từ có khả lan toả xa gọi mạch dao động hở http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Anten: dạng mạch dao động hở, cơng cụ xạ sóng điện từ Có nhiều dạng khác tuỳ theo tần số sóng nhu cầu sử dụng + Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, ta phải dùng sóng điện từ cao tần (gọi sóng mang) + Muốn cho sóng mang cao tần tải tín hiệu âm tần xa phải biến điệu chúng (trộn sóng cao tần sóng âm tần) + Sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản gồm: Micrơ: tạo dao động điện có tần số tần số âm Mạch phát sóng điện từ cao tần: phát sóng điện từ có tần số cao Mạch biến điệu: trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện từ cao tần biến điệu Anten: tạo điện từ trường cao tần mang tín hiệu âm lan truyền khơng gian + Sơ đồ khối máy thu đơn giản gồm: Anten: thu sóng điện từ cao tần biến điệu Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần: khuếch đại dao động điện từ cao tần Mạch tách sóng: tách dao động điện từ âm tần khỏi dao động điện từ cao tần Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần: khuếch đại dao động điện từ âm tần Loa: biến dao động điện từ âm tần thành dao động âm Công thức http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Bước sóng điện từ chân khơng:  = c f + Bước sóng điện từ mơi trường có chiết suất n: ’ = + Tần số sóng điện từ mạch LC thu được: f = + Bước sóng điện từ mạch LC thu được:  = 2 LC  v c  = = f nf n I0 (Hz) 2 q0 c q = 6.108 LC = 6.108 f I0 + Mạch chọn sóng có L C biến đổi bước sóng  máy thu nằm giới hạn: min = 2c Lmin Cmin đến max = 2c Lmax Cmax + Mạch LC thu sóng điện từ: dùng tụđiện dung C1 thu sóng có tần số f1, bước sóng 1; dùng tụđiện dung C2 thu sóng điện từ có tần số f2, bước sóng 2; dùng tụđiện dung C = C1 + C2 thu f1 f sóng điện từ có tần số f = có điện dung C = , bước sóng  = f f 2 12  22 ; dùng tụ , bước sóng  = C1C2 thu sóng điện từ có tần số f = C1  C2 12 12  22 f12  f 22 + Tụ xoay máy thu vơ tuyến có điện dung hàm bậc góc xoay 1 f12  f 22 f12 C  C1   1   12 f2 α: C = aα + C0  = = = C2  C1   1 2  1  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Độ tự cảm cuộn dây: L = 4.10-7 N2 S l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... dao động điện từ cao tần Mạch tách sóng: tách dao động điện từ âm tần khỏi dao động điện từ cao tần Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần: khuếch đại dao động điện từ âm tần Loa: biến dao động. .. Mạch phát sóng điện từ cao tần: phát sóng điện từ có tần số cao Mạch biến điệu: trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện từ cao tần... chiều từ E   sang B ngón tay duỗi thẳng chiều v Dao động điện trường từ trường sóng điện từ ln pha + Sóng điện từ bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa + Nguồn phát sóng điện từ vật phát điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống công thức vật lý 12 chương 4 dao động và sóng điện từ , Hệ thống công thức vật lý 12 chương 4 dao động và sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay