25 − hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:31

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 25 Hoạt động lực kéo dao động điều hòa Câu Con lắc lò xo dao động điều hoà phương ngang: Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật N gia tốc cực đại vật m/s2 Khối lượng vật nặng bằng: A kg B kg C kg D Giá trị khác Câu Một lắc lò xo gồm cầu m = 100 g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 2cos(10πt - π/3) cm Độ lớn cực đại lực kéo A N B N C N D N Câu Một lắc lò xo thực dao động điều hòa theo phương nằm ngang với li độ x = 4cos(3t - 2π/3) cm, vật nặng có khối lượng m = 500 g Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật nặng có độ lớn: A 0,2 N B 0,15 N C 0,18 N D 0,12 N Câu Một chất điểm có khối lượng m = 50 g dao động điều hoà đoạn thẳng MN = cm với tần số f = Hz Khi t = chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Lấy π2 = 10 thời điểm t = 1/12 s, lực gây chuyển động chất điểm có độ lớn là: A 10 N B √3 N C N D 10√3 N Câu Một vật có khối lượng m = 0,2 g dao động điều hòa theo quy luật x = 10cos200πt, x tính mm t tính s Hãy xác định phục hồi cực đại tác dụng lên vật trình dao động: A 0,79 N B 1,19 N C 1,89 N D 0,89 N Câu Một lắc lò xo nằm ngang, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, có k = 100 N/m treo nặng có khối lượng 100 g Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương trục tọa độ Ox hướng sang phải Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Công lực đàn hồi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x1 = cm tới vị trí x2 = cm A 0,04 J B -0,04 J C -0,06 J D 0,06 J Câu Một cầu nhỏ khối lượng 100 g, treo vào đầu lò xo có độ cứng 50 N/m Từ vị trí cân cân truyền cho cầu lượng E = 0,0225 J cho nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, xung quanh vị trí cân bằng.Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Lấy g = 10 m/s2 Khi lực đàn hồi lò xo có độ lớn nhỏ cách vị trí x = +A/2 đoạn: A 1,5 cm B 2,5 cm C 3,5 cm D 4,5 cm Câu Một lắc lò xo có khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng K = 100 N/m, dao động mặt phẳng nằm ngang Kéo vật khỏi vị trí cân khoảng cm truyền cho vật vận tốc 30π√3 cm/s theo chiều hướng xa vị trí cân để vật bắt đầu dao động điều hoà, chọn gốc thời gian lúc vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 bắt đầu dao động, lấy π2 = 10 Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động điều hồ đến lò xo bị nén cực đại là: A 3/20 s B 1/10 s C 2/15 s D 1/15 s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì biên độ 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu là: A 7/30 (s) B 3/10 (s) C 5/30 (s) D 4/15 (s) Câu 10 Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với lượng dao động 20 mJ lực đàn hồi cực đại N I điểm cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn từ điểm I chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn N 0,1 s Quãng đường ngắn mà vật 0,2 s là: A - √3 cm B 2√3 cm C cm D cm Câu 11 Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ A Công suất tức thời lực hồi phục đạt giá trị cực đại vị trí li độ A B A/2 C A√2/2 D A√3/3 Câu 12 Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ 0,2 s Biết công suất tức thời lực hồi phục vị trí li độ cm có độ lớn 1,86 W Công suất cực đại lực hồi phục trình dao động A 2,79 W B 1,94 W C 1,89 W D 2,43 W Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động 0,5 J lực đàn hồi cực đại 20 N Mốc vị trí cân Gọi I đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực đẩy lò xo có độ lớn 10√2 N 0,1 s Quãng đường nhỏ mà vật nhỏ lắc 0,3 s A 20 + 5√2 cm B 20 - 5√2 cm C 10 + 5√2 cm D 10 - 5√2 cm Câu 14 Khi chất điểm dao động điều hòa lực tác dụng vào chất điểm biến đổi A pha so với li độ dao động B trễ pha π/2 so với gia tốc chuyển động C tuần hoàn khơng điều hòa D sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 15 Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ 0,4 s Biết công suất tức thời lực hồi phục vị trí li độ cm có độ lớn 1,21 W Khối lượng chất điểm A 50 g B 100 g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 60 g D 80 g ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A - Lực đàn hồi cực đại là: Câu 2: C Độ lớn lực phục hồi cực đại : Câu 3: C Câu 4: C - vật dao động điều hòa đoạn - Ta có - t = chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương mà Câu 5: A Lực phục hồi cực đại: Câu 6: B Công lực đàn hồi là: Cơng giá trị âm hợp lí Fđh ngược hướng vs độ dịch chuyển Câu 7: C + Ở vị trí cân lò xo giãn + + Để ý nên vật qua vị trí lò xo khơng giãn =>vị trí lực đàn hồi có độ lớn nhỏ vị trí lò xo khơng giãn Vậy nặng cách vị trí x = +A/2 đoạn 1,5+2 = 3,5 cm Câu 8: C Ta có Chọn hệ trục x'Ox gốc O trùng vị trí cân chiều dương từ trái qua phải Biên độ Ban đầu vật li độ x=3 theo chiều dương Lò xo nằm ngang nên lò xo bị nén cực đại vị trí x=-A Như ta có thời gian từ lúc bắt đầu dao động tới lúc lò xo bị nén cực đại là: Câu 9: A •Ta có Chiều dương hướng xuống.t=0 vật qua vị trí cân theo chiều dương ta có Như khoảng thời gian cần xét Câu 10: C nên khoảng thời gian ngắn từ điẻm I chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn 1N khoảng thời gian ngắn vật từ đến • Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 • Vậy khoảng thời gian Câu 11: C vật qãng đường ngắn (BĐT Cauchy Dâu xảy Câu 12: B Ta có, cơng suất tức thời lực phục hồi : Câu 13: B Câu 14: D Câu 15: B ) ... cm Câu 14 Khi chất điểm dao động điều hòa lực tác dụng vào chất điểm biến đổi A pha so với li độ dao động B trễ pha π/2 so với gia tốc chuyển động C tuần hồn khơng điều hòa D sớm pha π/2 so với... bắt đầu dao động, lấy π2 = 10 Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động điều hồ đến lò xo bị nén cực đại là: A 3/20 s B 1/10 s C 2/15 s D 1/15 s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo... 12 Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ 0,2 s Biết công suất tức thời lực hồi phục vị trí li độ cm có độ lớn 1,86 W Công suất cực đại lực hồi phục trình dao động A 2,79 W B 1,94
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 − hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa , 25 − hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay