Hệ thống công thức vật lý 12 chương 1 dao động cơ

19 37 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ thuyết + Dao động chuyển động lặp lặp lại vật quanh vị trí đặc biệt gọi vị trí cân Vị trí cân thường vị trí vật đứng yên + Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian (gọi chu kì dao động T) Trạng thái chuyển động xác định vị trí chiều chuyển động + Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm côsin (hay sin) thời gian + Phương trình dao động điều hồ: x = Acos(t + ), đó: x li độ hay độ dời vật khỏi vị trí cân bằng; đơn vị cm, m; A biên độ dao động, dương; đơn vị cm, m;  tần số góc dao động, ln dương; đơn vị rad/s; (t + ) pha dao động thời điểm t; đơn vị rad;  pha ban đầu dao động, dương, âm 0; đơn vị rad + Điểm P dao động điều hòa đoạn thẳng ln ln coi hình chiếu điểm M chuyển động tròn lên đường kính đoạn thẳng + Chu kì T dao động điều hòa khoảng thời gian để thực dao động toàn phần; đơn vị giây (s) + Tần số f dao động điều hòa số dao động tồn phần thực giây; đơn vị héc (Hz) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Liên hệ , T f:  = 2 = 2f T + Vận tốc đạo hàm bậc li độ theo thời gian: v = x' = - Asin(t + ) = Acos(t +  +  )  Véc tơ v hướng theo chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dương v > 0; vật chuyển động ngược chiều dương v < + Gia tốc đạo hàm bậc vận tốc (đạo hàm bậc hai li độ) theo thời gian: a = v' = x’’ = - 2Acos(t + ) = - 2x  Véc tơ a hướng vị trí cân bằng, độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ + Li độ x, vận tốc v, gia tốc a biến thiên điều hòa tần số v sớm pha  so với x, a ngược pha so với x     + Khi từ vị trí cân biên: |v| giảm; |a| tăng; v  a + Khi từ biên vị trí cân bằng: |v| tăng; |a| giảm; v  a + Tại vị trí biên (x =  A): v = 0; |a| = amax = 2A + Tại vị trí cân (x = 0): |v| = vmax = A; a = + Đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ, vận tốc gia tốc vật dao động điều hòa theo thời gian đường hình sin + Quỹ đạo chuyển động vật dao động điều hòa đoạn thẳng Cơng thức + Li độ: x = Acos(t + ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Vận tốc: v = x’ = - Asin(t + ) = Acos(t +  +  ) + Gia tốc: a = v’ = x’’ = - 2Acos(t + ) = - 2x 2 = 2f T + Liên hệ tần số góc, chu kì tần số:  = + Công thức độc lập: A2 = x2 + + Những cặp lệch pha  v2  = a2  + v2 2 (x v hay v a) thỏa mãn công thức elip: x2 v2 v2 a2    =1 2 A2 vmax vmax amax + Lực kéo (hay lực hồi phục): Fhp = - kx = - m2x = ma; luôn hướng phía vị trí cân Fhp max = kA vật qua vị trí biên (x =  A); Fhp = vật qua vị trí cân + Trong chu kì, vật dao động điều hòa quãng đường 4A Trong chu kì, vật quãng đường 2A Trong phần tư chu kì, tính từ biên vị trí cân vật quãng đường A, tính từ vị trí khác vật quãng đường  A + Quãng đường lớn nhất; nhỏ vật dao động điều hòa khoảng thời gian < t < Smax = 2Asin T :   ; Smin = 2A(1 - cos ); với  = t 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Vòng tròn lượng giác dùng để giải số câu trắc nghiệm dao động điều hòa + Thời gian ngắn để vật từ vị trí x1 đến vị trí x2: Dùng vòng tròn lượng giác: t =   x x | cos1 ( )  cos 1 ( ) | A A Bấm máy: t =  + Tốc độ trung bình: vtb = A 2vmax s ; chu kì vtb =  T  t + Quãng đường từ t1 đến t2: Tính: t2 – t1 = nT + t; dựa vào góc quét  = t. đường tròn lượng giác để tính St; sau tính S = n.4A + St http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Đồ thị dao động điều hòa: * Đồ thị li độ - thời gian: - Biên độ A: giá trị cực đại x theo trục Ox - Chu kì T: khoảng thời gian hai thời điểm gần mà x = |x| = A T từ suy T Cũng dựa vào vòng tròn lượng giác giá trị x vào thời điểm t = thời điểm t cho độ thị để tính T - Tần số góc, tần số:  = 2 ;f= T T - Pha ban đầu : x0 = x tăng t tăng  = -  ; x0 = x giảm t tăng  =  A ; x0 = A  = 0; x0 = - A  = ; x0 = x tăng t 2 tăng  = -   A A ; x0 = x giảm t tăng  = ; x0 = x 3 2 tăng t tăng  = - 2 A 2 ; x0 = x giảm t tăng  = ; x0 = 3 A A  x tăng t tăng  = - ; x0 = x giảm t tăng  2 =  x0 = ; x0 = A  x tăng t tăng  = - ;  A x giảm t tăng  = Trên đồ thị hình vẽ đồ thị li độ - thời gian dao động điều hòa: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A1 = cm; A2 = cm; A3 = cm; T1 = T2 = T3 = T = T = 2.0,5 = (s); = 2 = 2 rad/s; T 1 = -  ; 2 = -  ; 3 = * Đồ thị vận tốc – thời gian: - Vận tốc cực đại vmax: giá trị cực đại v theo trục Ov - Chu kì T: khoảng thời gian hai thời điểm gần mà v = |v| = vmax T từ suy T Cũng dựa vào vòng tròn lượng giác giá trị v vào thời điểm t = thời điểm t cho độ thị để tính T - Tần số góc, tần số:  = 2 ;f= T T - Biên độ dao động: A = vmax  - Gia tốc cực đại: amax = 2A Trên đồ thị hình vẽ đồ thị vận tốc – thời gian hai dao động điều hòa: - Vận tốc cực đại vmax: vmax1 = 4π cm/s; vmax2 = 2π cm/s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Chu kì T: T1 T2  = 0,2 s  T1 = T2 = 0,4 s 2 - Tần số góc : 1 = 2 = 2 = 5π (rad/s) 0, - Biên độ A: A1 = 4 2 = 0,8 cm; A2 = = 0,4 cm 5 5 - Gia tốc cực đại amax: amax1 = 2.A1 = (5π)2.0,8 = 200 (cm/s2) = (m/s2); amax2 = 2.A2 = (5π)2.0,4 = 100 (cm/s2) = (m/s2) * Sử dụng chức SOLVE máy tính cầm tay fx-570ES để tìm đại lượng chưa biết biểu thức: Bấm MODE Nhập biểu thức chứa đại lượng chưa biết (gọi X): Đưa dấu = vào biểu thức cách bấm ALPHA CALC; đưa đại lượng chưa biết (gọi X) vào biểu thức cách bấm ALPHA ); nhập xong bấm SHIFT CALC = chờ … kết Nếu phương trình nhiều nghiệm bấm tiếp SHIFT CALC máy Solve for X; nhập số chẳng hạn -1 bấm =; máy nghiệm khác (nếu có) Lưu ý: Phương trình bậc thường nghiệm; phương trình bậc thường nghiệm Nếu sau bấm tiếp SHIFT CALC máy Solve for X; nhập số khác bấm = máy nghiệm khác Nếu nhập số khác mà máy số phương trình nghiệm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Viết phương trình dao động điều hòa nhờ máy tính fx-570ES biết x0 v0: Bấm máy: MODE (để diễn phức), SHIFT MODE (để dùng đơn vị góc rad), nhập x0 - v0 i (nhập đơn vị ảo i: bấm ENG) = SHIFT =; hiển  thị A    x = Acos(t + ) Lưu ý: tính  (nếu chưa có) phải xác định dấu x0 v0 II CON LẮC LÒ XO thuyết + Con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k đầu gắn cố định, đầu gắn với vật nặng kích thước khơng đáng kể, khối lượng m + Phương trình dao động: x = Acos(t + ); với  = k m + Lực gây dao động điều hòa ln ln hướng vị trí cân gọi lực kéo hay lực phục hồi Lực kéo độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ lực gây gia tốc cho vật dao động điều hòa, viết dạng đại số: F = - kx = - m2x Lực kéo lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng vật + Lực đàn hồi tác dụng đưa vật vị trí lò xo khơng bị biến dạng Với lắc lò xo nằm ngang lực đàn hồi lực kéo + Động năng: Wđ = 1 mv2 = m2A2sin2(t + ) 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Thế (mốc vị trí cân bằng): Wt = + năng: W = Wt + Wđ = kx = kA2cos2(t + ) 2 1 kA2 = m2A2 = số 2 + lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động + lắc bảo toàn bỏ qua ma sát + Wđ = Wt x =  A T ; thời gian lần liên tiếp để Wđ = Wt + Li độ, vận tốc, gia tốc, lực kéo biến thiên điều hòa tần số + Thế năng, động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hồn tần số tần số lớn gấp đôi tần số li độ, vận tốc, gia tốc + Khi vật từ vị trí cân biên: Wđ ; Wt  + Khi vật từ biên vị trí cân bằng: Wđ ; Wt  + Tại vị trí cân (x = 0): Wt = 0; Wđ = Wđmax = W + Tại vị trí biên (x =  A): Wđ = 0; Wt = Wtmax = W Cơng thức + Phương trình dao động: x = Acos(t + ) + Tần số góc, chu kỳ, tần số:  = k m ; T = 2π ;f= m k 2 k m + Khi k không đổi, m thay đổi: 1 = f1 = k k m1 m2 ; 2 = ; T1 = 2 ; T2 = 2 ; m2 k m1 k 2 k ; f2 = m1 2 k m2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi m = m1 + m2 thì:  t     2 1  2 2 ft f1 f2 ; T t2 = T 12 + T 22 ; Khi m = m1 - m2 (m1 > m2) thì:  t     2 ; T t2 = T 12 - T 22 ; 1  2 2 ft f1 f2 + Thế năng: Wt = kx = kA2cos2( + ) 2 + Động năng: Wđ = 1 mv2 = m2A2sin2( +) = kA2sin2( + ) 2 + Thế động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hồn với tần số góc ’ = 2; tần số f’ = 2f; chu kì T’ = + năng: W = Wt + Wđ = T 2 1 kx + mv2 = kA2 = m2A2 2 2 + Tỉ số động năng: Wd  A     1 Wt  x  + Tỉ số năng: Wt  x    W  A Wd x 1   + Tỉ số động năng: W  A + Vị trí Wđ = nWt: x =  + Vị trí Wt = nWđ: x =  A A n 1 ; v =  A n ;v= n 1 n n 1 A n 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Lực đàn hồi lò xo: F = k(l – l0) = kl + Con lắc lò xo treo thẳng đứng: l0 = mg ;= k g l0 Chiều dài cực đại lò xo: lmax = l0 + l0 + A Chiều dài cực tiểu lò xo: lmin = l0 + l0 – A Chiều dài lò xo li độ x: l = l0 + l0 + x chiều dương hướng xuống; l = l0 + l0 - x chiều dương hướng lên Lực đàn hồi cực đại: Fmax = k(A + l0) Lực đàn hồi cực tiểu: A  l0: Fmin = 0; A < l0: Fmin = k(l0 – A) Độ lớn lực đàn hồi vị trí li độ x: Fđh= k|l0 + x| chiều dương hướng xuống Fđh = k|l0 - x| chiều dương hướng lên Thời gian lò xo nén, giãn: - Nếu A  l0 trình dao động lò xo ln bị giãn - Nếu A > l0 chu kì thời gian bị nén là: tnén =  cos-1( l0 ) A Trong chu kì nếu: - Thời gian lò xo bị giãn lần lò xo bị nén l0 = A - A A = 2 - Thời gian lò xo bị giãn lần lò xo bị nén l0 = A - A A(2  2) = 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Thời gian lò xo bị giãn lần lò xo bị nén l0 = A A A(2  3) = 2 + Lực tác dụng lên điểm treo lò xo lực đàn hồi: F = k|l0 + x| Con lắc lò xo nằm ngang: l0 = 0; Con lắc lò xo treo thẳng đứng: l0 = mg g  ; k  Con lắc lò xo nằm mặt phẵng nghiêng góc : l0 = + Hai lò xo ghép nối tiếp: k = mg sin  k k1k2 ; ghép song song: k = k1 + k2 k1  k2 + Lò xo cắt thành nhiều đoạn: kl = k1l1 = k2l2 = = knln III CON LẮC ĐƠN thuyết + Con lắc đơn gồm sợi dây khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, chiều dài l, đầu gắn cố định, đầu gắn vật nặng kích thước khơng đáng kể khối lượng m + Phương trình dao động lắc đơn sin   (rad): s = S0cos(t + )  = 0cos(t + ) + Chu kì, tần số, tần số góc: T = 2 l ;f= 2 g g ;= l g l + Chu kì dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng mà phụ thuộc vào độ cao, độ sâu so với mặt đất, phụ thuộc vào vĩ độ địa lí Trái Đất phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường đặt lắc http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Xác định gia tốc rơi tự nhờ lắc đơn: g = 4 l T2 + Khi lắc đơn dao động điều hòa chuyển hóa qua lại động tổng chúng tức bảo toàn bỏ qua ma sát + Ở vị trí cân vật nặng tốc độ cực đại gia tốc + Khi vật chuyển động từ vị trí cân biên: |v| ; |a| ; Wđ ; Wt  + Ở vị trí biên vật nặng vận tốc 0; gia tốc độ lớn đạt cực đại + Khi vật chuyển động từ biên vị trí cân bằng: |v| ; |a| ; Wđ ; Wt  + Tại vị trí cân (α = 0): Wt = 0; Wđ = Wđmax = W + Tại vị trí biên (α =  α0): Wđ = 0; Wt = Wtmax = W Cơng thức + Phương trình dao động: s = S0cos(t + ) hay  = 0cos(t + ); với s = l; S0 = 0l; ( 0 sử dụng đơn vị đo rad) + Tần số góc, chu kì, tần số:  = g l ; T = 2 ;f= 2 g l g l + Nếu lắc chiều dài l1 dao động với chu kì T1, lắc chiều dài l2 dao động với chu kì T2, lắc chiều dài (l1 + l2) dao động với chu kì T+, lắc chiều dài (l1 – l2) với l1 > l2 dao động với chu kì T- ta mối liên hệ: T+ = T12  T22 ; T- = T12  T22 ; T1 = T2  T2 ; T2 = T2  T2 + Vận tốc qua vị trí li độ góc : v = gl (cos  cos0 ) Vận tốc qua vị trí cân bằng: |v| = vmax = gl (1  cos ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nếu 0  100: v = gl ( 02   ) ; vmax = 0 gl ;  0 đơn vị đo rad + Sức căng sợi dây: T = mgcos + mv = mg(3cos - 2cos0) l TVTCB = Tmax = mg(3 - 2cos0); Tbiên = Tmin = mg cos0 Khi 0  100: T = +  02 - 2  ; Tmax = mg(1 +  02 ); Tmin = mg(1 - ) 2 + Chu kỳ lắc đơn thay đổi theo độ cao, độ sâu so với mặt đất: - Ở độ cao h: Th = T(1 + h 1d ); độ sâu d: Td = (1 + ) R 2R + Chu kỳ lắc đơn thay đổi theo nhiệt độ: T2 = T1(1 + (t2 – t1)); với  hệ số nở dài h + Khi đưa lên cao mà nhiệt độ thay đổi: T2 = + (t2 – t1) + R T1 h + Khi đưa xuống sâu mà nhiệt độ thay đổi: T2 = + (t2 – t1) + 2R T1 Với R = 6400 km bán kính Trái Đất;  hệ số nở dài dây treo + Đối với đồng hồ lắc dùng lắc đơn: T = T’ – T > đồng hồ chạy chậm; T = T’ – T < đồng hồ chạy nhanh; thời gian nhanh, chậm ngày đêm (24 giờ): t = | T | 86400 T'    + Con lắc đơn chịu thêm lực trọng lực: P ' = P + F    l F Gia tốc rơi tự biểu kiến: g ' = g + ; đó: T’ = 2 g' m http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369     Thường gặp: lực điện trường F = q E ; lực quán tính: F = m a  Các trường hợp đặc biệt: F phương ngang: g’ =  F thẳng đứng hướng lên: g’ = g - F g2    m F m  F thẳng đứng hướng xuống: g’ = g + F m + Chu kì lắc đơn treo thang máy: Thang máy đứng yên chuyển động thẳng đều: T = 2 l g Thang máy lên nhanh dần xuống chậm dần với gia tốc  độ lớn a ( a hướng lên): T = 2 l ga Thang máy lên chậm dần xuống nhanh dần với gia tốc  độ lớn a ( a hướng xuống): T = 2 l g a IV DAO ĐỘNG TẮT DẦN - DAO ĐỘNG CƯỞNG BỨC thuyết + Khi khơng ma sát, lắc dao động điều hòa với tần số riêng f 0; tần số riêng lắc phụ thuộc vào đặc tính lắc + Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian + Nguyên nhân: Do ma sát, lực cản môi trường làm giảm nên biên độ giảm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Biên độ dao động giảm nhanh lực cản mơi trường lớn + Trong q trình vật dao động tắt dần chu kỳ, tần số dao động khơng thay đổi Các thiết bị đóng cửa tự động hay phận giảm xóc ơtơ, xe máy, … ứng dụng dao động tắt dần + Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn F = F0cos(t + ) + Đặc điểm: Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số f lực cưỡng Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức, vào lực cản hệ dao động vào chênh lệch tần số cưỡng f tần số riêng f0 hệ Biên độ lực cưỡng lớn, lực cản nhỏ chênh lệch f f biên độ dao động cưỡng lớn + Dao động trì dao động biên độ khơng đổi, tần số tần số riêng (f0) hệ dao động + Đặc điểm: Dao động trì biên độ khơng đổi dao động với tần số riêng hệ; biên độ không đổi chu kỳ bổ sung lượng phần lượng hệ tiêu hao ma sát + Hiện tượng cộng hưởng tượng biên độ dao động cưỡng tăng nhanh đến giá trị cực đại tần số f lực cưỡng tiến đến tần số riêng f0 hệ dao động + Điều kiện cộng hưởng: f = f0 + Đặc điểm: Khi lực cản nhỏ cộng hưởng rỏ nét (cộng hưởng nhọn), lực cản lớn cộng hưởng khơng rỏ nét (cộng hưởng tù) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Công thức + Con lắc lò xo nằm ngang dao động tắt dần (biên độ ban đầu A, hệ số ma sát ): Quảng đường vật đến lúc dừng lại: S = Độ giảm biên độ sau W kA2  A2   Fms 2 mg 2 g  mg chu kì: A1 = ; khoảng cách k vị trí cân so với vị trí cân cũ Độ giảm biên độ sau chu kì: A = 4 g  mg = 2 k W W  W '  A'   1   W W  A Độ giảm năng: Số dao động thực được: N = A kA 2 A   A 4 mg 4 g Thời gian chuyển động: t = N.T + Hiện tượng cộng hưởng xảy f = f0 hay  = 0 T = T0 V TỔNG HỢP DAO ĐỘNG thuyết + Mỗi dao động điều hòa biểu diễn véc tơ quay Véc tơ gốc gốc tọa độ trục Ox, độ dài biên độ dao động A hợp với trục Ox góc pha ban đầu  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 17 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Phương pháp giãn đồ Fre-nen: vẽ hai véc tơ quay biểu diễn hai dao động thành phần, sau vẽ véc tơ tổng hai véc tơ Véc tơ tổng véc tơ quay biểu diễn dao động tổng hợp + Công thức tính biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp: A2 = A 12 + A 22 + 2A1A2 cos(2 - 1); tan = A1 sin 1  A2 sin 2 A1 cos 1  A2 cos 2 Khi x1 x2 pha (2 - 1 = 2kπ) A = A1 + A2 (cực đại) Khi x1 x2 ngược pha (2 - 1 = (2k + 1)π) A = |A1 - A2| (cực tiểu) Khi x1 x2 vuông pha (2 - 1 = (2k + 1)  ) A = A12  A22 Biên độ dao động tổng hợp nằm khoảng: |A1 – A2|  A  A1 + A2 Công thức + Nếu: x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) thì: x = x1 + x2 = Acos(t + ); với A  xác định bởi: A2 = A 12 + A 22 + 2A1A2 cos(2 - 1); tan = A1 sin 1  A2 sin 2 A1 cos 1  A2 cos 2 Hai dao động pha (2 - 1 = 2k): A = A1 + A2 Hai dao động ngược pha (2 - 1) = (2k + 1)): A = |A1 - A2| Hai dao động vuông pha (2 - 1) = (2k + 1)  ): A = A12  A22 Với độ lệch pha bất kỳ: |A1 - A2 |  A  A1 + A2 * Dùng máy tính fx-570ES giải toán tổng hợp dao động: + Thao tác máy: bấm SHIFT MODE (trên hình xuất chữ R để dùng đơn vị góc rad); bấm MODE (để diễn phức); nhập A1; bấm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 18 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SHIFT (-) (trên hình xuất dấu  để nhập góc); nhập 1; bấm +; nhập A2; bấm SHIFT (-); nhập 2; bấm =; bấm SHIFT =; hình hiễn thị A   + Tìm dao động thành phần thứ hai x2 biết x x1: x2 = x – x1 Thực phép trừ số phức: A   - A1  1  A2  2 + Trường hợp tổng hợp nhiều dao động: x = x1 + x2 + + xn Thực phép cộng nhiều số phức: A1  1 + A2  2 + + An  n  A   + Tìm khoảng cách lớn hai vật dao động: Thực việc trừ số phức: A2  2 - A1  1  A   Nhập: A2  2 - A1  1 =; bấm tiếp SHIFT 3; hiển thị: A  ; khoảng cách lớn hai vật dao động A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 19 ... = A 12 + A 22 + 2A1A2 cos(2 - 1) ; tan = A1 sin 1  A2 sin 2 A1 cos 1  A2 cos 2 Hai dao động pha (2 - 1 = 2k): A = A1 + A2 Hai dao động ngược pha (2 - 1) = (2k + 1) ): A = |A1 -... vuông pha (2 - 1 = (2k + 1)  ) A = A12  A22 Biên độ dao động tổng hợp nằm khoảng: |A1 – A2|  A  A1 + A2 Công thức + Nếu: x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2) thì: x = x1 + x2 = Acos(t... lắc chiều dài l1 dao động với chu kì T1, lắc chiều dài l2 dao động với chu kì T2, lắc có chiều dài (l1 + l2) dao động với chu kì T+, lắc có chiều dài (l1 – l2) với l1 > l2 dao động với chu kì
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống công thức vật lý 12 chương 1 dao động cơ , Hệ thống công thức vật lý 12 chương 1 dao động cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay