16 – khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa bằng chđtrđ

4 54 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 16 Khảo sát đại lượng biến thiên điều hòa ChĐTrĐ Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc không nhỏ 10π√2 cm/s T/2 Lấy π2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí A/2 theo chiều dương Trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật có độ lớn cực đại thời điểm A t = T/4 B t = 5T/12 C t = 3T/8 D t = T/2 Câu Một lắc lò xo gồm bi nhỏ khối lượng m, gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu lò xo gắn cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa, người ta thấy khoảng thời gian từ lúc lắc có vận tốc nửa vận tốc cực đại chuyển động nhanh dần thời điểm gần lắc có vận tốc 0,1 s Lấy π2 = 10 Khối lượng bi : A 72 g B 144 g C 14,4 g D 7,2 g Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình: x = 8cos(3πt + π/17) cm Số lần vật đạt tốc độ cực đại giây là: A lần B lần C lần D lần Câu Một vật dao động điều hòa với chu kì T, ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân cm thả nhẹ cho vật dao động Trong nửa chu kì đầu, khoảng thời gian nhỏ để gia tốc vật có độ lớn không vượt 20√2 m/s2 T/4 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) Khoảng thời gian kể từ lúc vật qua vị trí có tọa độ A/2 theo chiều dương đến lúc vật đạt vận tốc vmax/2 lần là: A T/12 s B 5T/36 s C T/4 s D 5T/12 s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn vận tốc khơng vượt q 5π cm/s T/3 Tần số dao động vật : A 1/2√3 Hz B 0,5 Hz C 1/√3 Hz D Hz Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì T, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt m/s2 T/3 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật : Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Hz B Hz C Hz D Hz Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm, chu kỳ s Trong chu kỳ, quãng thời gian mà vận tốc chuyển động vật lớn 2,5π cm/s A 4/3 s B 1/3 s C 2/3 s D 1/4 s Câu 10 Cho chất điểm dao động điều hòa Biết quãng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ 6π√2 cm/s s Biên độ dao động chất điểm là: A 6√2 cm 24 cm B cm 12 cm C 12 cm 24 cm D 6√2 cm 12 cm Câu 11 Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz, biết chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà tốc độ chuyển động vật nhỏ 5π√2 cm/s 1/2 s Tốc độ trung bình chất điểm chu kỳ là: A 20π cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 10π cm/s Câu 12 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos5πt (t tính s) Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có giá trị nửa gia tốc cực đại là: A 1/15 s B 1/3 s C 1/6 s D 2/15 s Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có gia tốc lớn m/s2 T/3 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 14 Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ s Biết chu kì dao động, tổng thời gian mà vận tốc vật có giá trị khoảng từ –5π cm/s đến 5π√3 cm/s s Tốc độ trung bình vật chu kỳ dao động bằng: A 20 cm/s B 10 cm/s C 40 cm/s D cm/s Câu 15 Cho chất điểm dao động điều hòa Biết quãng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ 50π cm/s 0,1 s Tốc độ trung bình vật chu kỳ dao động nhận giá trị A m/s √2 m/s B m/s 2√2 m/s C 10 cm/s 10√2 cm/s D m/s √2 m/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: D Câu 2: B Gốc thời gian lúc vật qua vị trí A/2 theo chiều dương Trong nửa chu kì vận tốc đạt giá trị cực đại (vị trí cân theo chiều âm) Câu 3: B khoảng thời gian từ lúc lắc có vận tốc nửa vận tốc cực đại chuyển động nhanh dần thời điểm gần lắc có vận tốc Câu 4: C T=2/3 Trong chu kì có lần vận tốc cực đại Trong nửa chu kì có lần vận tốc cực đại =>Có lần vận tốc đạt giá trị cực đại Câu 5: D Trong nửa chu kì, thời gian nhỏ để gia tốc vật có độ lớn khơng vượt q gian gia tốc từ tăng lên =>Thời gian gia tốc tăng từ lên Sử dụng đường tròn lượng giác ta tính vị trí có gia tốc Mặt khác, lần thời ứng với li độ Câu 6: A Vị trí vật có vận tốc Vật từ vị trí vị trí có ly độ đến vị trí theo chiều dương lần hết khoảng thời gian =>Thời gian ngắn vật theo chiều dương từ vị trí A/2 đến vị trí có vận tốc Câu 7: B Trong chu kì, khoảng thời gian để độ lớn vận tốc không vượt giá trị định khoảng vị trí biên ( vận tốc giảm dần từ VTCB đến VT biên) Khoảng thời gian Câu 8: C Ta có độ lớn gia tốc lớn dần biên nên từ -x có a= 8m/s2 tới ví trí CB a=0 lại tăng lên a=8m/s2 x.mà theo đề khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc khơng vượt 8m/s2 nên từ VTCB tớ x qt góc tớ vị trí a= C Câu 9: C Ta có: Dùng đường tròn đơn vị cho vận tốc ta có, chu kỳ khoảng thời gian vận tốc chuyển động vật lớn 2,5π cm/s t = T/3 = 2/3 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: A Ta xét trường hợp: +)TH1: +)TH2: Câu 11: B Ta có 1/2 s = T/2 → dùng đường tròn đơn vị cho vận tốc ta dễ dàng suy ra: cm → tốc độ trung bình chất điểm chu kỳ: vtb = 4A/T = 20 cm/s Câu 12: D Ta có: T = 2/5 s → Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vị trí biên âm, vị trí gia tốc vật có giá trị nửa gia tốc cực đại vị trí x = -A/2 Tại t = vật biên dương → Thời gian ngắn từ t = đến gia tốc vật có giá trị nửa gia tốc cực đại t = T/3 = 2/15 s Câu 13: B Sử dụng đường tròn đơn vị cho gia tốc ta thấy, chu kỳ khoảng thời gian để gia tốc lắc lớn m/s2 T/3 → amax/2 = m/s2 → amax = m/s2 (rad/s) → f = Hz Câu 14: A Ta có s = T/2 → dùng đường tròn đơn vị cho vận tốc ta có: Câu 15: A ... file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Hz B Hz C Hz D Hz Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm, chu kỳ s Trong chu kỳ, quãng thời gian mà vận tốc chuyển... 11 Cho chất điểm dao động điều hòa với tần số Hz, biết chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà tốc độ chuyển động vật nhỏ 5π√2 cm/s 1/2 s Tốc độ trung bình chất điểm chu kỳ là: A 20π cm/s B 20 cm/s... điều hòa với chu kì T biên độ 10 cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có gia tốc lớn m/s2 T/3 Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 14 Một vật nhỏ dao động điều hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 – khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa bằng chđtrđ , 16 – khảo sát đại lượng bất kỳ biến thiên điều hòa bằng chđtrđ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay