Các loại dao động đề 2

12 99 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các loại dao động - Đề Câu 1: Một lắc lò xo dđđh với biên độ 10cm Cứ sau chu kì biên độ giãm lượngA Biết độ cứng lò xo k = 10N/m, khối lượng vật 10g hệ số ma sát 0,1 Năng lượng bị mát chu kì A 10-3J B 210-3J C 3,92.10-3J D 10-3J Câu 2: Một lắc lò xo dđ tắt dần Cứ sau chu kì biên độ giảm 4% Độ giảm tương đối A 6,48% B 8,74% C 7,84% D 5,62% Câu 3: Một lắc lò xo dđ tắt dần Trong chu kì biên độ giảm 8% Độ giảm tương đối A 6,48% B 8,74% C 7,84% D 15,4% Câu 4: Một lắc lò xo dđ tắt dần Sau chu kì biên độ giãm 20% Biết ban đầu 0,5J Vậy sau chu kì lắc chuyển thành nhiệt có giá trị trung bình A 18mJ B 36mJ C 48mJ D 24mJ Câu 5: Một lắc lò xo dđ tắt dần với biên độ ban đầu 2cm, sau 200dđ tắt hẳn Biết vật có m = 300g độ cứng k = 600N/m Cho g = 10m/s2 Hệ số ma sát A 0,5 B 0,05 C 0,005 D Câu 6: Một lắc dao động tắt dần Sau chu kì, biên độ giảm 1% Sau chu kì dao động, lượng lắc bằng? A 3% B 5,91% C 33% D 5,7% Câu 7: Một lắc lò xo dao động tắt dần Cứ sau chu kì, biên độ giảm 0,5% Hỏi lượng dao động lắc bị sau dao động toàn phần % ? A 1% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 2% C 3% D 3,5% Câu 8: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 160 N/m Con lắc dao động cưởng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số f Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng đổi Khi thay đổi f biên độ dao động viên bi thay đổi f = 2πHz biên độ dao động viên bi đạt cực đại Tính khối lượng viên bi A 100g B 200g C 50g D 75g Câu 9: Một tàu hỏa chạy đường ray, cách khoảng 6,4 m đường ray lại có rãnh nhỏ chổ nối ray Chu kì dao động riêng khung tàu lò xo giảm xóc 1,6 s Tàu bị xóc mạnh chạy với tốc độ bao nhiêu? A 11,4 km/h B 12,4 km/h C 13,4 km/h D 14,4 km/h Câu 10: Một xe gắn máy chạy bê tơng, 9m lại có rãnh nhỏ Chu kì dđ riêng khung xe máy lò xo giãm xóc 1,5s Hỏi với vận tốc xe bị xóc mạnh nhất? A 5m/s B 10m/s C 6m/s D 7m/s Câu 11: Một người xách xô nước đường, bước 50cm Chu kì dđ riêng nước xơ 1s Người với vận tốc xơ bị sóng sánh mạnh nhất? A 1m/s B 0,5m/s C 1,5m/s D 3m/s Câu 12: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 10N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ω F Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động của viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m A 100g B 120g C 40g D 10g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Hai lò xo có độ cứng k1, k2 mắc nối tiếp với Vật nặng m = 1kg, đầu lo mắc vào trục khuỷu tay quay hình vẽ Quay tay quay, ta thấy trục khuỷu quay với tốc độ 300vòng/min biên độ dao động đạt cực đại Biết k1 = 1316N/m, = 9,87 Độ cứng k2 bằng: A 394,8N/m B 3894N/m C 3948N/m D 3948N/cm Câu 14: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = Fo cos 10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 5π Hz B 10Hz C 10π Hz D 5Hz Câu 15: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số nhỏ tần số dao động riêng B với tần số lớn tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu 16: Để trì dao động cho hệ ta phải A làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát B tác dụng vào lực khơng đổi theo thời gian C tác dụng lên hệ ngoại lực tuần hoàn D cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát Câu 17: Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Cơ dao động tắt dần không đổi theo thời gian B Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương C Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực D Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 18: Phát biểu sau ? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hòa C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 19: Để trì dao động cho hệ ta phải: A tác dụng vào lực không đổi theo thời gian B làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát C cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát D tác dụng lên hệ ngoại lực tuần hoàn Câu 20: Nhận xét sau không đúng? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 21: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A Biên độ ngoại lực B Lực cản môi trường C Độ chênh lệch tần số ngoại lực tần số riêng hệ D Pha ban đầu ngoại lực Câu 22: Một lắc lò xo có độ cứng K = 100N/m vật nặng m = 0,1kg Hãy tìm nhận xét A Khi tần số ngoại lực < 10 Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên B Khi tần số ngoại lực < Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên C Khi tần số ngoại lực > Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên D Khi tần số ngoại lực > 10 Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên Câu 23: Một lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s2; hệ số ma sát vật mặt sàn µ=0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân 4cm bng nhẹ Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A 1,6m B 16m C 16cm D Đáp án khác Câu 24: Một lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k=100N/m vật m=100g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang μ =0,02 Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn 10cm thả nhẹ cho vật dao động Quãng đường vật từ bắt đầu dao động đến dừng A s = 50m B s = 25m C s = 50cm D s = 25cm Câu 25: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m vật m = 100g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang μ = 0,01, lấy g= 10m/s2 Sau lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng, biên độ dao động giảm lượng ∆A là: A 0,1cm B 0,1mm C 0,2cm D 0,2mm Câu 26: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần mặt phẳng ngang với biên độ ban đầu cm Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ Vật nặng 100g, g = π2 = 10m/s2 Sau thực 20 động lắc tắt hẳn Hãy xác định hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang? A 0,0625 B 0,0125 C 0,01 D 0,002 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần mặt phẳng ngang Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn cm buông tay không vận tốc đầu Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ = 0.01 Vật nặng 100g, g = π2 = 10m/s2 Hãy xác định vị trí vật có tốc độ cực đại A 0,01m B 0,001m C 0,001m D 0,0001 Câu 28: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần mặt phẳng ngang Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn cm buông tay không vận tốc đầu Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ = 0.01 Vật nặng 1000g, g = π2 = 10m/s2 Hãy xác định biên độ vật sau hai chu kỳ kể từ lúc buông tay A 4cm B 4,2 cm C 4mm D 2,4 cm Câu 29: Một lắc lò xo dao động tắt dần, biết biên độ ban đầu 10 cm Sau dao động khoảng thời gian t vật có biên độ cm Biết sau chu kỳ lượng 1% chu kỳ dao động 2s Hỏi giá trị t bao nhiêu? A 221,2 s B 26,32 s C 200 s D 33.56 s Câu 30: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn, đầu cố định , đầu gắn với bi khối lượng m Kéo vật khỏi VTCB cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Trong q trình dao động lắc ln chịu tác dụng lực cản có độ lớn 1/1000 trọng lực tác dụng lên vật Coi chu kỳ dao động khơng đổi q trình dao động biên độ dao động giảm nửa chu kỳ Xác định độ giảm biên độ sau chu kỳ? A 0,4 rad B 0,04 rad C 0,004 rad D Đáp án khác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Câu 6: B Sau chu kì độ giảm biên độ là: ∆A = 3.0,01 = 0,03A => Biên độ lại vật là: A' = A - 0,03A = 0,97A => Năng lượng lại vật là: W' = ~ => Năng lượng lại sau chu kì W' = 94,09%W => Năng lượng bị sau chu kì là: ∆W = 1-94,09% = 5,91%W Câu 7: A Sau chu kỳ biên độ giảm 0,5% => Biên độ lại vật là: A' = A - 0,005A = 0,995A => Năng lượng lại vật là: W' = ~ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Năng lượng lại sau chu kì W' = 99%W => Năng lượng bị sau chu kì là: ∆W = 1-99% = 1%W Câu 8: A Biên độ dao động đạt cưc đai tần số dao động riêng tần số ngoại lực => f = => m = 0,1kg = 100g Câu 9: D Để lắc dao động mạnh chu kì xe chu kì riêng lắc lò xo hay xảy tượng cộng hưởng => v = = m/s = 14,4 km/h Câu 10: C Xe sóc mạnh xảy tượng cộng hưởng tức tần số dao động tiêng khung xe máy tần số sóc xe: => v = = m/s Câu 11: B Để nước sóng mạnh phải xảy tượng cộng hưởng Khi chu kì dao động riêng nước xơ chu kì bước chân người sách: => v = = 0,5 m/s Câu 12: A Khi biên độ viên bi đạt cực đại tức đo xảy tượng cộng hưởng tức tần số dao động riêng lò xo tần số ngoại lực => ω = 10 10 = => m = 0,1kg Câu 13: C Câu 14: D Để xảy tượng cộng hưởng tần số dao động riêng hệ phải tần số ngoại lực => f = = Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: D Khi xảy tượng cộng hưởng tức tần số dao động riêng tần số ngoại lực vật tiếp tục dao động với tần số tần số dao động tiêng => A,B sai D Trong suốt qua trình dao động vật luon chịu tác dụng ngoại lực => C sai Câu 16: C Để trì dao động cho hệ chu kì phải cung cấp cho hệ lượng lượng cho chu kì biên độ dao động khơng đổi Làm nhẵn bơi trơn để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn tồn => A sai Tác dụng lực khơng đổi theo thời gian sai lắc dao động điều hòa cần cung cấp cho lực biến thiên tuần hồn để liên tục bù đắp vào chỗ lượng => B sai, C Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn tồn => D sai Câu 17: D Trong dao động tắt dần giảm dần theo thời gian chịu lực cản ma sát gây công âm cản trở dao động vật => A,B,C sai Dao động tắt dần có bien độ giảm dần theo thời gian lực ma sat cản trở dao động => D Câu 18: D Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng dần đến gia trị cực đại tần số f lực cưỡng tiến đến tần số riêng fo hệ dao động gọi tượng cộng hưởng => Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 19: D Để trì dao động cho hệ chu kì phải cung cấp cho hệ lượng lượng cho chu kì biên độ dao động không đổi Làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn tồn => B sai Tac dụng lực không đổi theo thời gian sai lắc dao động điều hòa cần cung cấp cho no lực biến thiên tuần hoàn để liên tục bù đắp vào chỗ lượng => A sai, D Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hoàn toàn => C sai Câu 20: D Dao động tắt dần nhanh lực cản trường lớn lực cản sinh cơng âm cản trở dao động vật lực cản lớn công âm lớn => vật tắt dần nhanh => A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc => B Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => C , D sai Câu 21: D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn , lực cản nhỏ biên độ cang lớn => A,B,C D sai Câu 22: A Tần số dao động riêng lắc là: f= = Hz Khi tần số ngoại lực Hz xảy tượng cộng hưởng => biên độ đạt cực đại => f > f B,C sai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác: biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => Khi f < 10 => độ chênh lệch giảm xuống => biên độ tăng dần => A Khi f > 10 => độ chênh lệch tăng lên => biên độ giảm dần => D sai Câu 23: B Ban đâu đưa vật tới vị trí cách VTCB 4cm buông nhẹ => A = cm Lại có cơng lực mà sát qng đường S tính bằng: A ms = μmg.S Do công lực ma sát công âm cản trở dao động vật => Khi vật dừng lại thì: A ms= W μmg.S = W => S = W /(μmg) = 16 m Câu 24: B Ban đâu kéo vật tới vị trí cách VTCB 10cm bng nhẹ => A = 10 cm Lại có cơng lực mà sát quãng đường S tính bằng: A ms = μmgS Do công lực ma sat công âm cản trở dao động vật => Khi vật dừng lại thì: A ms = W μmgS = W => S = W /(μmg) = 25 m Câu 25: D Câu 26: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: D Câu 28: B Câu 29: C Câu 30: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... trường lớn B Dao động trì có chu kỳ chu kỳ dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 21 : Biên độ dao động cưỡng... tiếp tục dao động A với tần số nhỏ tần số dao động riêng B với tần số lớn tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu 16: Để trì dao động cho... 0,01, lấy g= 10m/s2 Sau lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng, biên độ dao động giảm lượng ∆A là: A 0,1cm B 0,1mm C 0,2cm D 0,2mm Câu 26 : Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại dao động đề 2 , Các loại dao động đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay