34 – sự tắt dần dao động do ma sát

5 22 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 34 Sự tắt dần dao động ma sát Câu Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 50 cm, đầu gắn cố định B, đầu gắn với vật có khối lượng m = 0,5 kg Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.Vật dao độngma sát mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát µ = 0,1 Ban đầu vật O lò xo có chiều dài l0 Kéo vật theo chiều giãn trục lò xo tới vị trí cách O đoạn cm thả tự Nhận xét sau thay đổi vị trí vật q trình chuyển động đúng: A Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật O; B Dao động vật tắt dần, khoảng cách gần vật B 45 cm; C Dao động vật tắt dần, điểm dừng lại cuối vật cách O xa 1,25 cm; D Dao động vật tắt dần, khoảng cách vật B biến thiên tuần hoàn tăng dần Câu Một lắc lò xo nằm ngang có k = 400 N/m; m = 100 g; lấy g = 10 m/s2; hệ số ma sát vật mặt sàn µ = 0,02 Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân cm buông nhẹ Quãng đường vật từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là: A 16 m B 1,6 m C 16 cm D Đáp án khác Câu Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 200 g, dao động mặt phẳng nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang μ = 0,05 Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Quãng đường vật dừng A 500 cm B 250 cm C 25 cm D 10 m Câu Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80 N/m; đặt mặt sàn nằm ngang Người ta kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm truyền cho vận tốc 80 cm/s Cho g = 10 m/s2 Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau thực 10 dao động vật dừng lại Hệ số ma sát vật sàn là: A 0,04 B 0,15 C 0,10 D 0,05 Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m ,một đầu cố định ,một đầu gắn vật nặng khối lượng m = 0,5 kg Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân cm buông nhẹ cho vật dao động Trong trình dao động vật ln chịu tác dụng lực cản có độ lớn 1/100 trọng lực tác dụng lên vật Coi biên độ vật giảm chu kỳ Lấy g = 10 m/s2 Số lần vật qua vị trí cân kể từ thả vật đến dừng hẳn là: A 75 B 25 C 100 D 50 Câu Một lắc lò xo có độ cứng K = 100 N/m gắn với vật nhỏ m có khối lượng 400 gam đặt mặt phẳng nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt phẳng nằm ngang 0,1 Ban đầu kéo vật dọc theo trục lò xo cách vị trí O đoạn 10 cm bng nhẹ Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua lực cản không khí Tính tốc độ vật qua vị trí cân O lần thứ tính từ lúc thả A 0,95 m/s B 1,39 m/s C 0,88 m/s D 1,45 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,01 Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu m/s thấy lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo q trình dao động bằng: A 1,98 N B N C 1,5 N D 2,98 N Câu Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, m = 100 g Kéo vật cho lò xo dãn cm bng nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát μ = 2.10-2 Xem lắc dao động tắt dần chậm Lấy g = 10 m/s2, quãng đường vật chu kỳ : A 32 cm B 29,44 cm C 29,28 cm D 29,6 cm Câu Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu vật giữ vị trí lò xo giãn 10 cm, thả nhẹ để lắc dao động tắt dần, lấy g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả tốc độ vật bắt đầu giảm độ giảm lắc là: A mJ B 20 mJ C 48 mJ D 50 mJ Câu 10 Một lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng N/cm Lấy g = 10 m/s2 Biết biên độ dao động lắc giảm lượng ∆A = mm sau lần qua vị trí cân Hệ số ma sát μ vật mặt phẳng ngang là: A 0,05 B 0,01 C 0,1 D 0,5 Câu 11 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động là: A 20√6 cm/s B 40√3 cm/s C 10√30 cm/s D 40√2 cm/s Câu 12 Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 10 N/m Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang μ = 0,2 Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Ban đầu vật nặng thả nhẹ vị trí lò xo dãn cm Tốc độ trung bình vật nặng thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần A 28,66 m/s B 38,25 m/s C 25,48 m/s D 32,45 m/s Câu 13 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 250 g lò xo có độ cứng 60 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,3 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Biết gia tốc trọng trường 10 m/s2, độ giãn cực đại lò xo A 3,5 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B cm C 2,5 cm D cm Câu 14 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,05 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2, vị trí dừng lại vật nhỏ lò xo: A nén cm B giãn cm C giãn cm D nén cm Câu 15 Một lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,05 kg đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,2 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần, người ta đo độ nén cực đại lò xo cm Lấy g = 10 m/s2, độ cứng lò xo A N/m B N/m C N/m D N/m ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Vật dao độngma sát mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát µ = 0,1 => dao động vật tắt dần Hơn Fms = µ mg = 0,5 N = P => tắt dần nhanh 10 lúc lò xo dừng lại lực đàn hồi cân lực ma sát nghỉ m g µ = k Δl (Δl độ dãn lò xo) Δl =0,0125m Δ l = 1,25 cm Câu 2: A Tồn lượng vật chuyển thành cơng lực ma sát: Câu 3: A Quãng đường vật dừng lại: Câu 4: D Tần số góc Biên độ dao động vật: Độ giảm biên sau chu kì Câu 5: D Độ giảm biên sau chu kì: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Số chu kì dao động vật thực đến dừng hẳn là: Số lần vật qua vị trí cân bằng: Câu 6: B Sau nửa chu kỳ biên độ vật giảm lượng: → từ lúc thả vật đến vật qua vị trí O lần thứ vật quãng đường: Theo định luật bảo toàn lượng ta có: Câu 7: A Câu 8: B Độ giảm chu kì tính theo cơng thức : Sau chu kì Biên độ Ta có độ giảm lượng Thay số liệu vào ta tính S =29,44(cm) Câu 9: C Vật đạt vận tốc cực đại vị trí cân cách vị trí cân cũ đoạn Quãng đường vật từ vị trí biên đến vị trí độ lớn vận tốc cực đại A - x Độ giảm từ lúc thả đến lúc tốc độ bắt đầu giảm Câu 10: A Ta có độ giảm biên độ vật sau lần qua vị trí cân Câu 11: D Trong qá trình dao động, ứng với nửa chu kì có hai vị trí cân ứng với vật vị trí Ban đầu đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ nên nửa chu kì vật đạt vận tốc cực đại Trong nửa chu kì vật dao động quanh vị trí biên độ Câu 12: A Từ thả đến thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng thuộc nửa chu kì đầu Nửa chu kì đầu lực ma sát ln có hướng từ điểm cố định lò xo đến vật VTCB lệch phía đoạn =>Nửa chu kì vật dao động điều hòa với biên đọ 6-2 = cm =>Cần tính tốc độ trung bình vật từ biên dương đến vị trí , thời gian là : Câu 13: C m cm cm Câu 14: B Vật dừng lại lò xo giãn cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: C ... 1: C Vật dao động có ma sát mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát µ = 0,1 => dao động vật tắt dần Hơn Fms = µ mg = 0,5 N = P => tắt dần nhanh 10 lúc lò xo dừng lại lực đàn hồi cân lực ma sát nghỉ... trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động là: A 20√6 cm/s... có k = 100 N/m, m = 100 g Kéo vật cho lò xo dãn cm bng nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát μ = 2.10-2 Xem lắc dao động tắt dần chậm Lấy g = 10 m/s2, quãng đường vật chu kỳ : A 32 cm B 29,44
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 – sự tắt dần dao động do ma sát , 34 – sự tắt dần dao động do ma sát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay