Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay1 bốn phép tính cơ bản lũy thừa và khai căn

42 24 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CÁC DẠNG CÂU HỎI BÀI TẬP §1 BỐN PHÉP TÍNH BẢN, LŨY THỪA KHAI CĂN Những điểm cần lưu ý Trong việc giải toán vật lí, sau vận dụng kiến thức vật lí, muốn tính đén kết cuối ta thường dùng phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa khai Khi thực thành thạo phép tính giúp ta tìm kết tốn cách nhanh chóng xác Trong việc thực phép tính nói cần phân biệt phép “trừ” trừ” (-) Exp 10 ^ - “dấu , đơi chúng cho kết nhau, nói chung khác Muốn tính xác, không nên ghi kết trung gian giấy nhập lại vào máy mà nên nhớ kết vào nhớ độc lập ( định Ans Shift Sto ) ô nhớ mặc ,rồi ghi kết cuối CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1: Một người bơi dọc theo chiều dài 50m bể bơi hết 20,18s quay lại chỗ xuất phát 21,34s Hãy xác định tốc độ trung bình người trường hợp sau: a) Trong khoảng thơi gian bơi b) Trong khoảng thời gian bơi c) Trong suốt thời gian bơi bơi Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Theo định nghĩa tốc độ trung bình a) Trong khoảng thời gian bơi đi: 50 ÷ 20.18 = Kết quả: 2.477700694 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Trong khoảng thời gian bơi về: 50 ÷ 21.34 = Kết quả: 2.343017807 c) Trong suốt thời gian bơi bơi 100 ÷ ( 20.18 + 21.34 ) = về: Kết quả: 2.408477842 Bài 2: Lúc 7h ơtơ chạy từ Hải Phòng Hà Nội với tốc độ không đổi 45km/h Cùng lúc đó, tơ chạy từ Hà Nội Hải Phòng với tốc độ khơng đổi 65km/h Biết khoảng cách Hà Nội – Hải Phòng 105km a) Hãy lập phương trình chuyển động hai xe trục tọa độ, lấy gốc tọa độ Hà Nội, chiều dương hướng từ Hà Nội tới Hải Phòng, gốc thời gian lúc 7h b) Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Lập phương trình chuyển động xe: - Xe từ Hải Phòng Hà Nội hướng chuyển động ngược với trục tọa độ, vị trí ban đầu Hải Phòng nên phương trình chuyển động là: - Hà Nội Hải Phòng hướng chuyển động chiều trục tọa độ, vị trí ban đầu Hà Nội nên phương trình chuyển động là: b) Khi hai xe gặp chúng phải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tọa độ, tức ↔ 105 – 45t = 65t ↔ 110t = 105 ↔t 105 ÷ 110 = 0,9545h Thời điểm hai xe gặp 7,9545 Kết quả: 0.954545454 h Hai xe gặp vị trí cách Hà Nội Ans + = Kết quả: 62.04545455 Bài 3: Trên nửa đoạn đường đầu, xe ô tô chuyển động thẳng với tốc độ trung bình , nửa đoạn đường lại xe chuyển động thẳng với tốc độ trung bình Hãy tính tốc độ trung bình xe toàn quãng đường Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tốc độ trung bình tính theo cơng thức , suy tốc độ trung bình , nửa quãng đường đầu quãng đường lại nửa × 40 ) = × 50 ÷ ( 40 + 50 Tốc độ trung bình xe tồn qng đường 44,4444 Kết quả: 44.44444444 Bài 4: Khi tác dụng lực F = 12N theo phương ngang vào xe lăn xe lăn chuyển động thẳng mặt đất nằm ngang Nếu chất lên xe lăn kiện hàng khối lượng 10kg mốn xe lăn chuyển động thẳng cần tác dụng lên xe lăn lực Fˊ= 20N theo phương Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ngang Hãy tính khối lượng xe lăn hệ số ma sát xe lăn mặt đất Lấy g = 9,8 m/ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật Niu-tơn: Khi vật chuyển động thẳng thỡ ( 20 12 ) ữ ( 10 ì 9.8 Nên (2) ) = Trừ vế (2) với (1) ta Kết quả: 0.8163265306 Thay vào (1) ta c 12 ữ ( Ans ì 9.8 ) = Kết quả: 15 Bài 5: Trái Đất Mặt Trăng khối lượng trung bình Trái Đất Mặt Trăng Khoảng cách Tính lực hút chúng Biết số hấp dẫn Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải 6.67 Exp (-) 11 × Exp 24 Exp Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, ta lực hút Trái Đất Mặt Trăng là: × 7.4 Exp 22 ÷ 384 = Kết quả: Bài 6: Hãy tính gia tốc rơi tự độ cao Biết gia tốc rơi tự mặt đất , bán kính Trái Đất Cách giải Gia tốc trọng trường độ cao h tính Hướng dẫn bấm máy kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 theo công thức: 9.8 ì ữ 6400 ( 6400 + 3200 = ) Kết quả: 4.35555556 Bài 7: Một lò xo nhẹ, độ cứng , chiều dài tự nhiên đầu treo vật khối lượng Lấy đầu cố định, Hãy tính chiều dài lò xo vật m cân Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi vật m cân bằng, lực đàn hồi lò xo 0.2 cân với trọng lực vt: hay l suy ì 9.8 ữ 100 + 0.2 = , chiều Kết quả: 0.2196 dài lò xo Bài 8: Một khúc gỗ khối lượng m = 250g đặt sàn nằm ngang Người ta truyền cho tốc độ ban đầu theo phương ngang Biết hệ số ma sát trượt khúc gỗ mặt phẳng ngang Hãy tính: Lấy a) Thời gian quãng đường khúc gỗ dừng lại b) Công lực ma sát thực toàn quãng đường khúc gỗ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Khúc gỗ chịu tác dụng trọng lực mg, lực đỡ N mặt sàn lực ma sát sàn Với Khúc gỗ chuyển động chậm dần với gia tốc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian khúc gỗ chuyển động ÷ ÷ 0.25 = 9.8 Kết quả: 2.040816327 Quãng đường mà khúc gỗ ÷ ÷ 0.25 ÷ 9.8 = Kết quả: 5.102040816 b) Cơng lực ma sát 0.5 0.25 × × = Kết quả: 3.125 Bài 9: Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với tốc độ 70km/h đoạn đường thẳng nam ngang Tàu hãm phanh đột ngột bị trượt quãng đường dài 150m phút trước dừng hẳn a) Trong trình hãm phanh, động tàu giảm bao nhiêu? b) Lực hãm tàu coi khơng đổi Tìm lực hãm cơng suất trung bình lực hãm Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi tàu dừng lại, vận tốc tàu không, toàn động tàu chuyển hoàn toàn thành nội độ biến thiên động công lực hãm a) Động tàu giảm lượng: 0.5 × Exp × ( 70 Exp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Lực hãm tàu là: ÷ 3600 ) = Cơng suất trung bình lực hãm: Kết quả: 37808641.98 Ans ÷ 150 = Kết quả: 252057.6132 ▲ = Ans ÷ ÷ 60 = Kết quả: 315072.0165 Bài 10: Viên đạn khối lượng m = 60g bay khỏi nòng súng với tốc độ 500m/s Biết nòng súng dài 60cm a) Tính động viên đạn rời nòng súng, lực đẩy trung bình thuốc súng cơng suất trung bình lần bắn b) Sau viên đạn đâm xuyên qua miếng gỗ dày 30cm, tốc độ viên đạn giảm xuống 10m/s Hãy tính lực cản trung bình miếng gỗ nhiệt toả trình viên đạn xuyên qua miếng gỗ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Động viên đạn sau rời × nòng súng: 0.5 Lực đẩy trung bình thuốc súng: Kết quả: 7500 0.06 × 500 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian đạn chuyển động nòng súng , cơng suất trung bình Ans ÷ = 0.6 Kết quả: 12500 ▲ b) Độ giảm động viên n sau = Ans ) ì ì 500 ữ ( = 0.6 xuyên qua khúc gỗ là: Kết quả: 3125000 0.5 × 0.06 × ( 500 10 = ) Lực cản trung bình miếng gỗ: Kết quả: 7497 Nhiệt toả trình viên đạn bay qua miếng gỗ độ giảm Ans ÷ động năng: 0.3 = Kết quả: 24990 Q = ∆E = 7497 (J) Bài 11: Một khối trụ đặc, đồng chất, khối luợng m = 30kg, lăn không trượt mặt phẳng ngang với tốc độ v = 50cm/s Hãy tính động khối trụ? Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Động khối trụ gồm động chuyển động tịnh tiến động chuyển động quay: với suy Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ữ ì × 30 = 0.5 Kết quả: 5.625 Bài 12: Một lớp bạc dày 10μm đựợc mạ diện tích Hãy tính số ngun tử lớp bạc nói Biết khối lượng riêng bạc , số Avôgađrô Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khối lượng mol Ag 108g/mol Số nguyên tử chứa lớp bạc 10.5 108 × Exp 10 ì 6.023 (-) Exp ì 25 ữ = 23 (nguyên tử) Kết quả: 1.463923611 × Bài 13: Trong bình kín, dung tích lít, chứa 1,5g khí hiđrơ nhiệt độ 30°C Hãy tính áp suất khí bình Biết số khí lí tưởng R = 0,084at.lít/mol.K Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng phương trình Clapâyron-Menđêlêep: 1.5 × 0.084 ( × 273 + 30 suy ÷ ( × atm) Kết quả: 2.727 ) = ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 14: Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử đựợc đun đẳng áp từ nhiệt độ 30°C đến 120°C Hãy tính cơng mà khí thực nhiệt lượng mà khối khí nhận Biết số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Độ tăng nội khối khí nhiệt độ tăng từ 30°C đến 120°C 8.31 × ( 120 30 ) = Cơng mà khí thực là: Kết quả: 747.9 Theo nguyên lí thứ nht nhit ng lc hc: Ans Q= ì ữ = Kết quả: 1,869.75 Bài 15: Hai điện tích điểm = + 2nC, = +3nC đặt hai đỉnh B, C tam giác vuông cân ABC (vuông A, cạnh a = 10cm) chất điện môi đồng tính (ε = 2) Hãy tính lực điện tác dụng lên điện tích Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Lực điện tác dụng lên lực hút độ tác dụng lên lực hút độ lớn Lực điện lớn = -2nC đặt A Biết số điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tần số dao động × Năng lượng điện từ mạch (-) × 3.1416 × ( Exp 22 Exp 0.2 (-) ) ) = Ans = Kết quả: 85873.96464 0.5 × 22 Exp (-) × 20 = Kết quả: 4.4 Bài 44: Mạch chọn sóng thiết bị thu sóng điện từ gồm cuộn cảm độ tự cảm thay đổi tụ điện C = 120pF Để mạch thu sóng điện từ bước sóng nằm khoảng từ 180m đến 320m độ tự cảm cuộn cảm phải thay đổi phạm vi nào? Lấy π = 3,1416 tốc độ ánh sáng chân không Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Sóng điện từ mà mạch thu bước sóng 180 ( × 2.9979 Exp × 3.1416 Suy (-) Với C = 120pF, ) = ) Kết quả: 7.609703089 Với C = 120pF, 320 ( × 2.9979 Exp 120 Exp 12 × 3.1416 120 Exp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 (-) ) = ) Kết quả: 2.405041964 12 Bài 45:Hãy tính khoảng cách tiêu điểm màu đỏ tiêu điểm màu tím thấu kính lồi đặt khơng khí, mặt lồi bán kính R = 20cm Biết chiết suất chất làm thấu kính ánh sáng đỏ Coi chiết suất khơng khí Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cơng thức độ tụ thấu kính phẳng lồi ( Suy khoảng cách tiêu điểm màu 1.50 1.54 1 đỏ tiêu điểm màu tím Ans × ( ) ) ) ) = = 20 Kết quả: 2.962962963 Bài 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, khoảng cách hai khe sáng a = 0,2mm Khi khoảng cách chưa hai khe quan sát D = 125cm người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp 23,5mm Hãy tính bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khoảng cách N = vân sáng liên tiếp l = 23,5mm suy khoảng vân 0.2 Exp (-) × ( (-) × ( 125 23.5 Exp Exp (-) Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm Kết quả: 7.52 ) ) ) ) = Bài 47: Khi chiếu xạ điện từ vào cầu đồng lập đo điện cực đại mà cầu đạt 5V Biết cơng êlectron khỏi kim loại đồng 4,47eV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hãy tính bước sóng xạ điện từ nói Cho 1eV = Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng công thức Anhxtanh tượng quang điện Exp 6.6261 Exp (-) ( 34 × × 4.47 Exp (-) 19 + Exp (-) 19 Kết quả: 1.30920731 2.9979 1.6022 × 1.6022 ) ) = Bài 48: Các mức lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng xác định biểu thức với n = ứng với mức K, n = 2, 3, 4… ứng với mức kích thích L, M, N… Cho 1eV = Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrơ 13.6 × 1.6022 b) Bước sóng vạch quang phổ đầu Exp (-) 19 = Kết quả: 2,178992 tiên dãy Banme: -Vạch : 6.6261 Exp ( -Vạch (-) 34 × 2.9979 × 13.6 1.6022 Exp Exp : (-) -Vạch : -Vạch : ( ) ) ) ) Kết quả: 6.5645688 = 19 × Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 6.6261 Exp ( (-) (-) 34 × 2.9979 × 19 × 13.6 ( 1.6022 Exp Exp 16 ) ) = ) ) Kết quả: 4.862643556 6.6261 Exp ( (-) (-) 34 × 2.9979 × 19 × 13.6 ( 1.6022 Exp Exp 25 ) ) = ) ) Kết quả: 4.341646032 6.6261 Exp ( (-) Bài 49: Các hạt nhân phóng xạ rã T = 138 ngày Ban đầu mẫu poloni (-) 34 × 2.9979 × 13.6 ( ) ) ) ) Kết quả: 4.1028555 = 19 × 1.6022 biến đổi thành hạt nhân chì ngun chất khối lượng Exp Exp 36 bền, chu kì bán Hỏi sau 365 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ngày tạo lít khí hêli điều kiện tiêu chuẩn? Cho biết thể tích mol điều kiện tiêu chuẩn Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Phương trình phân rã 210 × 22.4139 × ( 138 ) ) Số hạt poloni bị phân rã sau 365 ngày Số nguyên tử hêli tạo thành số nguyên tử poloni bị phân rã (-) ^ ( 365 ) = ) Kết quả: 0.08966827688 Suy thể tích khí hêli tạo thành sau 365 ngày Bài 50: Cho phản ứng hạt nhân: a) Viết đầy đủ phản ứng đó; cho biết tên gọi, số khối số thứ tự hạt nhân X b) Phản ứng thuộc loại tỏa, thu lượng? Tính độ lớn lượng tỏa thu vào eV J Cho khối lượng hạt nhân: Na(23) = 22,983734 u; Cl(37) = 36,956563 u; Ar(37) = 36,956889 u; H(1) = 1,007276 u; He(4) = 4,001506 u; Ne(20) = 19,986950 u; n = 1,008670 u; 1u = 931,5 MeV/ ; 1eV = 1,6022 J Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Áp dụng định luật bảo tồn số khối bảo tồn điện tích ta tìm hạt nhân X ( 36.956563 + 1.007276 phản ứng 1.008670 36.956889 931.5 ; = Kết quả: 1.60218 ) ) × Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Xét phản ứng Ans Phản ứng thu lượng thu × 1.6022 Exp (-) 13 = Kết quả: lượng 1,6022 (MeV) Xét phản ứng 22,983734 ( 4,001506 + 1.007276 19,986950 931.5 Phản ứng tỏa lượng tỏa lượng 2,3791 (MeV) × = Kết quả: 2.379051 Ans 13 = Kết quả: BÀI TẬP VẬN DỤNG ) ) × 1.6022 Exp (-) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.1 Một người chạy đoạn đường đất dài 200m hết thời gian 30s Sau người chạy thêm đoạn đường nhựa dài 150m hết thời gian 20s Hãy xác định tốc độ trung bình người trường hợp sau: a) Trong khoảng thời gian chạy đường đất b) Trong khoảng thời gian chạy đường nhựa c) Trong đoạn đường đất đường nhựa Đáp số: a) 6,6667m/s; b) 7,5m/s; c) 7m/s 1.2 Lúc 10h ô tô chạy từ Hải Phòng Hà Nội với tốc độ khơng đổi 55km/h Cùng lúc tơ chạy từ Hà Nội Hải Phòng với tốc độ không đổi 40km/h Biết khoảng cách Hà Nội – Hải Phòng 150km a) Hãy lập phương trình chuyển động hai xe trục tọa độ, lấy gốc tọa độ Hải Phòng, chiều dương hướng từ Hà Nội tới Hải Phòng, gốc thời gian lúc 10h b) Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Đáp số: a) 1.3 Trong nửa thời gian đầu, xe ô tô chuyển động thẳng với tốc độ trung bình , nửa thời gian lại xe chuyển động thẳng với tốc độ trung bình Hãy tính tốc độ trung bình xe toàn thời gian chuyển động Đáp số: 40km/h 1.4 Một xe lăn khối lượng m = 2kg kéo chuyển động mặt phẳng ngang lực kéo F = 8N hướng theo phương ngang Sau thời gian 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động xe 10m Hãy tính hệ số ma sát xe lăn mặt đất Lấy g = Đáp số: 0,1814 1.5 Khoảng cách trung bình Trái Đất Mặt Trăng km; chu kì Mặt Trăng quay quanh Trái Đất T = 27,25 ngày Hãy tính khối lượng Trái Đất Biết số hấp dẫn G = Đáp số: 6,0433 1.6 Hãy tìm độ cao mà tịa gia tốc trọng trường g = đất kg Biết gia tốc rơi tự mặt , bán kính Trái Đất R = 6400km Đáp số: 7767,00339km Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.7 Một lò xo nhẹ, chiều dài tự nhiên cm, đầu cố định Khi đầu treo vật khối lượng m = 50g chiều dài lò xo l = 19cm Hãy tính độ cứng lò xo Lấy g= Đáp số: 5,4482N/m Một vật khối lượng m = 2kg đặt đất nằm ngang Người ta truyền cho tốc độ 1.8 ban đầu m/s theo phương ngang Biết hệ số ma sát trượt khúc gỗ mặt phẳng ngang Lấy g = Hãy tính: a) Thời gian quãng đường mà vật dừng lại b) Công lực ma sát thực toàn quãng đường Đáp số: a) t = 2,0394s; S= 5,0986m; b) A = 25J Vật khối lượng m = 100g ném khỏi tay vận động viên với tốc độ ban đầu 1.9 m/s tính cơng cơng suất trung bình vận động viên trình ném vật Biết thời gian ném 0,2s Đáp số: A = 11,25J; P = 56,25W 1.10 Một khối trụ đặc đồng chất, khối lượng m = 20kg, bán kính r = 25cm kéo cho chuyển động theo phương ngang với tốc độ không đổi v = 1m/s Hãy tính momen quán tính động khối trụ Biết khối trụ lăn không trượt Đáp số: I = 0,625kg ; J 1.11 Hãy tính momen quán tính mỏng đồng chất dài L = 50cm, khối lượng m = 100g trụ quay cách điểm đầu khoảng d = 10cm vng góc với thanh.’ Đáp số: I = 4,3333 1.12 Hãy tính momen qn tính Trái Đất đói với trục tự quay Coi Trái Đất hình cầu đồng chất, bán kính R = 6400km, khối lượng m = kg Lấy π = 3,1416 Đáp số: I = 9,8304 1.13 Một đĩa mài đặc, đồng chất, bán kính R = 5cm, khối lượng m = 350g quay quanh trục qua tâm đĩa vng góc với mặt phẳng đĩa Tác dụng lực độ lớn khơng đổi (F = 25N) lên mép ngồi đĩa Lực F phương tiếp tuyến với mép đĩa trực giao với trục quay Hãy tính tốc độ góc, momen động lượng động đĩa sau đĩa quay 30s kể từ trạng thái tĩnh Biết momen cản trục quay độ lớn 0,5Nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: ; J 1.14 Một lớp bạc dày 20 m mạ diện tích 15cm × 10cm Hãy tính số ngun tử Ag lớp bạc nói Biết khối lượng riêng bạc 10,5g/ , số Avôgađrô Đáp số: 1,7564 1.15 Trong bình kín, dung tích lít, chứa 3,2g khí nitơ áp suất 4at Hãy tính nhiệt độ khí bình Biết số khí lí tưởng R = 0,084atm.lit/mol.K Đáp số: 833,3333K 1.16 Một mol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử đun đẳng áp từ nhiệt độ 40 đến 110 Hãy tính cơng mà khí thực nhiệt lượng mà khối khí nhận? Biết số khí lí tưởng R = 8,31 J/mol.K Đáp số: A = 581,7J; Q = 1454,25J 1.17 Hai điện tích điểm đặt hai đỉnh B, C tam giác vuông ABC (vuông A, cạnh AB = 20cm, AC = 30cm) chất điện mơi đồng tính ( = 3) Hãy tính lực điện k = tác dụng lên điện tích = 8nC đặt A Biết số điện Đáp số: 4,6648 1.18 Hai điện tích điểm N đặt chân khơng hai điểm A, B (AB = 30cm) Hãy tính cường độ điện trường điện điểm M? Biết tam giác ABM tam giác vng M, AN = 12cm; số điện k = Đáp số: E = 1384,4885V/m; V = 13,6634V 1.19 Một êlectron tăng tốc điện trường với tốc độ ban đầu khơng Hãy tính tốc độ êlectron quãng đường 40cm dọc theo đường sức điện Biết điện tích khối lượng êlectron e = ; cường độ điện trường E = 15 kV/m Đáp số: v = 45941386,7574m/s 1.20 Một tụ điện phẳng điện dung biến đổi (tụ xoay) gồm hai cực hình bán nguyệt bán kính R = 2cm đặt cách 1,5mm khơng khí Hãy tính điện dung cực đại mà tụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 thể đạt Biết số điện k = , số điện mơi khơng khí Đáp số: C = 3,7059pF 1.21 Hai tụ điện mắc nối tiếp với mắc vào nguồn điện suất điện động E = 9V Sau ngắt tụ điện khỏi nguồn điện nối cực dấu chúng với Hãy tính lượng tỏa trình nối hai tụ điện với Đáp số: 3,9155 J 1.22 Trong dây dẫn dòng điện khơng đổi 0,15mA chạy qua Hãy tính số êlectron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian 10s Biết điện tích êlectron e = 1,6022 C Đáp số: 9.3621 1.23 Cho mạch điện gồm điện trở mắc hỗn hợp (( êlectron // ) với Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 20V Hãy tính điện trở tồn mạch cường độ dòng điện chạy qua điện trở Đáp số: R = 25,8462Ω; A; = 0,3571A 1.24 Một mạch điện kín gồm nguồn điện mạch ngồi Nguồn điện suất điện động E = 9V, điện trở r = 2Ω; mạch gồm điện trở R = 4,7Ω mắc song song với biến trở a) Khi , tính cường đọ dòng điện mạch chính, cơng suất tiêu thụ biến trở hiệu suất nguồn điện b) Hãy tìm giá trị để cơng suất tiêu thụ đạt giá trị lớn Tính hiệu suất nguồn điện Đáp số: a) 1,7317A; 3,0654W; 61,5183%; b) 1,4030Ω 1.25 Một bóng đèn sợi đốt ghi 12V – 15W mắc nối tiếp với điện trở R mắc vào hai cực nguồn điện suất điện động E = 15V, điện trở r = 0,5Ω Hãy tính giá trị R để đèn sáng bình thường Tính hiệu suất mạch điện đó, coi nhiệt lượng tỏa điện trở R vơ ích Đáp án: 1,9Ω; 80% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.26 Bình điện phân dương cực tan chứa dung dịch AgN mắc vào hai cực ácquy Biết ácquy suất điện động 9V, điện trở 0,5Ω; điện trở bình điện phân 8Ω; số Farađây F = 96485C/mol Hãy tính thời gian cần thiết để khối lượng Ag bám vào catốt 0,5g Đáp số: 421,8737s (7 phút 1,8737s) 1.27 Hai dây dẫn đặt song song cách khoảng a = 10cm, chân khơng dòng điện chạy qua, ngược chiều với Hãy xác định cảm ứng từ điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây dẫn cách hai dây dẫn Đáp án: B = 2,4 T 1.28 Một khung dây tròn dẹt, tâm O bán kính R = 20cm, gồm 50 vòng dây, dòng điện cường độ I = 5A chạy qua Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tâm O Lấy π = 3,1416 Đáp số: B = 7,859 T 1.29 Hai khung dây dẫn hình tròn dẹt, đường kính 30cm, đặt cho hai mặt phẳng chứa khung dây vng góc với nhau, tâm O cuat hai khung dây trùng Biết khung thứ 60 vòng dây, khung thứ hai 100 vòng dây, chúng đường kính tiết diện ngang 0,5mm điện trở suất m Mắc nối tiếp hai khung dây với nhau, mắc vào hai cực nguồn điẹn suất điện động e = 12V, điện trở 0,5Ω Hãy tính độ lớn cảm ứng từ hai khung dây gây tâm O Lấy π = 3,1416 Đáp án: B = 4,4489 T 1.30 Dùng đoạn dây đồng tiết diện ngang hình tròn đường kính 0,8mm quấn thành ống dây dài 8cm Dây phủ lớp sơn cách điện mỏng Đặt vào hai đầu ống dây hiệu điện khơng đổi 9V Hãy tính lượng từ trường ống dây Biết ống dây khơng lõi, điện trở suất đồng 1,69 Ωm Lấy π = 3,1416 Đáp số: 0,448J 1.31 Trong khơng gian từ trường cảm ứng từ B = 0,2T hướng theo phương ngang Thanh kim loại MN dài l = 40cm thả rơi tự thẳng góc với cảm ứng từ Hãy tính tốc độ biến thiên suất điện động cảm ứng hai đầu Lấy g = Đáp số: 0,7845V/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1.32 Tính tiêu cự thấu kính hai mặt lồi đặt khơng khí Biết mặt lồi bán kính R = 15cm, chiết suất chất làm thấu kính khơng khí coi chiết suất Đáp số: 13,8889cm 1.33 Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước gương cầu lồi, vng góc với trục gương cách gương khoảng d = 15cm Hãy xác định vị trí, tính chất độ phóng đại ảnh AˊBˊ vật AB qua gương Biết bán kính gương R = 40cm Đáp số: dˊ = 8,5714cm; k = 0,5714 1.34 Thấu kính phẳng lồi, mặt lồi bán kính R = 15cm, làm thủy tinh chiết suất n = 1,54 Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước thấu kính, vng góc với quang trục thấu kính cách thấu kính khoảng d = 42cm Toàn hệ thống (gồm vật thấu kính) đặt vào chất lỏng chiết suất Hãy xác định vị trí, tính chất độ phóng đại ảnh AˊBˊ AB qua thấu kính Đáp số: dˊ = 74,2049cm; k = 1,7668 1.35 Một người cận thị già nhìn rõ vật nằm khoảng cách mắt từ 40cm đến 1m Hỏi người muốn nhìn rõ vật xa mà khơng phải điều tiết phải đeo kính độ tụ bao nhiêu? Khi điểm cực cận cách mắt bao nhiêu? (Xét hai trường hợp: kính đeo sát mắt kính đeo cách mắt 1cm) Đáp số: + Đeo sát mắt: + Đeo cách mắt 1cm: 1.36 Một kính hiển vi quang học gồm vật kính cự (tiêu cự 1dp; 66,6667cm 1,0101dp; 65,35cm cm) thị kính (tiêu cm) cách 18cm Người quan sát khoảng nhìn rõ từ 15cm đến 40cm Hãy tính độ bội giác kính hai trường hợp: mắt khơng điều tiết mắt điều tiết tối đa Đáp số: 43,0625; 56,5 1.37 Con lắc lò so dọc gồm vật m lò xo nhẹ chiều dài tự nhiên 17cm Cho lắc dao động điều hòa; vật chuyển động qua vị trí cân lò xo chiều dài 25cm tính chu kì dao động vật Lấy g = ; π = 3,1416 Đáp số: T = 0,5675s 1.38 Con lắc đơn chiều dài l = 50cm dao động điều hòa nơi gia tốc trọng tường g = Hãy tính thời gian để lắc thực 30 dao động Lấy π = 3,1416 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: t = 42,5626s 1.39 Con lắc lò xo gồm lò xo k vật dao động điều hòa, vật thực 15 dao động thời gian 13,712s Nếu thay vật thực 20 dao động thời gian 12,368s Hãy tính chu kì dao động lắ khối lượng m = 2( ) Đáp số: T = 1,5608s 1.40 Con lắc lò xo dọc gồm vật m = 100g lò xo k, dao động điều hòa, thời gian 25,259s lắc thực 25 dao động Hãy tính dao động điều hòa lắc? Biết q trình dao động, vị trí cao vị trí thấp vật cách 15cm Lấy π = 3,1416 Đáp số: E = 0,0109J 1.41 Một nguồn phát âm tần số 680Hz, chuyển động với tốc độ 40km/h Hãy tính tần số mà máy thu thu máy thu chuyển động ngược chiều với nguồn âm với tốc độ 30km/h Biết tốc độ truyền am khơng khí 330m/s Đáp số: f = 640,9195Hz 1.42 Mạch điện xoay chiều RLC R = 15Ω, L = 0,29H C = 100 F mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều 100V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch Hãy tính cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cơng suất tiêu thụ tồn mạch Lấy π = 3,1416 Đáp số: I = 1,6355A; P = 40,1222W 1.43 Mắc nối tiếp cuộn dây với ampe kế nhiệt điện trở đáng kể vào điện áp chiều U = 12V ampe kế 0,65A Nếu mắc vào điện áp xoay chiều 100V – 50Hz ampe kế 1,2A Hãy tính độ tự cảm cuộn cảm Lấy π = 3,1416 Đáp số: L = 0,2587H 1.44 Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C = 100 F, mắc vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi U = 9V tần số thay đổi Khi tần số dòng điện 360Hz cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại 65mA Hãy tính điện trở nội độ tự cảm cuộn dây Lấy π = 3,1416 Đáp số: r = 138,4615Ω; L = 1,9545mH 1.45 Mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = 0,3mH tụ điện C = 10nF Nạp điện cho tụ điện đến điện áp cực đại = 120V cho tụ điện phóng điện qua cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn cảm; Lấy π = 3,1416 Hãy tính tần số dao động mạch, lượng điện trường, lượng từ trường cường độ dòng điện mạch điện áp tụ điện 65V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: f = 91887,9344Hz; i = 0,5824A 1.46 Mạch chọn sóng thiết bị thu sóng điện từ gồm cuộn cảm độ tự cảm thay đổi tụ điện điện dung thay đổi từ 80pF đến 350pF Để mạch thu sóng điện từ bước sóng nằm khoảng từ 200m đến 520m độ tự cảm cuộn cảm phải thay đổi phạm vi nào? Lấy π = 3,1416 tốc độ ánh sáng chân không Đáp số: Từ 1.4092 H đến 2,1774 H 1.47 Một thấu kính hai mặt lồi đặt khơng khí, hai mặt lồi bán kính r = 30cm, làm chất chiết suất ánh sáng đỏ , ánh sáng tím Coi chiết suất khơng khí Hỏi tiêu điểm màu đỏ nằm gần hay xa thấu kính so với tiêu điểm màu tím đoạn bao nhiêu? Đáp số: 1.48 Trong phòng thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, khoảng cách hai khe sang a = 0,6mm Khi khoảng cách chứa hai khe quan sát D = 2m người ta đo khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp 2cm tính bước sóng ánh sáng đùng thí nghiệm Đáp số: 666,6667nm 1.49 Khi chiếu xạ điện từ bước sóng catốt làm chất giới hạn quang điện quang ê lectron Cho h = 6,6261 Js, c = 2,9979 vào tế bào quang điện Hãy tính tốc độ ban đầu cực đại m/s, kg Đáp số: m/s 1.50 Các mức lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng xác định biểu thức với n = ứng với mức K, n = 2, 3, 4, … ứng với mức kích thích L, M, N, … Cho 1eV = 1,6022 quỹ đạo K lad J, h = 6,6261 Js, c = 2,9979 cm, khối lượng êlectron m/s; bán kính kg Hãy tính a) Tốc độ ê lectron quỹ đạo K, L, M b) Bước sóng vạch quang phổ dãy Laiman quang phổ hiđrô Đáp số: a) 2187247,503m/s; 1096323,751m/s; 729082,501m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) 1,215509nm; 102,5586nm; 97,2407nm 1.51 Các hạt nhân phóng xạ biến đổi thành hạt nhân chì rã T = 138 ngày Ban đầu mẫu poloni bền, chu kì bán ngun chất khối lượng g a) Hãy tính độ phóng xạ ban đầu b) Hỏi sau thời gian 76 ngày tỉ số khối lượng chì tạo thành khối lượng poloni lại mẫu bao nhiêu? Cho số Avôgađrô ln2 = 0,6932 Đáp số: a) 1,6672 Bq; b) 45,5968% 1.52 Hạt nhân triti (T) đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt hạt nơtrơn Tìm lượng tỏa tổng hợp 1g hêli Cho biết độ hụt khối hạt nhân triti Đáp số: J ... nhiên đầu có treo vật khối lượng Lấy đầu cố định, Hãy tính chiều dài lò xo vật m cân Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi vật m cân bằng, lực đàn hồi lò xo 0.2 cân với trọng lực vật: suy ì 9.8 ữ... Cách giải Khi nguồn âm chuyển động xảy hiệu ứng Đốp-le Tần số âm mà máy thu thu ( 336 336 32 Exp Exp nguồn âm chuyển động lại gần máy thu 3600 Tần số âm mà máy thu thu nguồn âm chuyển động xa máy. .. bình Trái Đất Mặt Trăng Khoảng cách Tính lực hút chúng Biết số hấp dẫn Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải 6.67 Exp (-) 11 × Exp 24 Exp Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, ta có lực hút Trái Đất Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay1 bốn phép tính cơ bản lũy thừa và khai căn , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay1 bốn phép tính cơ bản lũy thừa và khai căn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay