Các loại dao động đề 1

10 194 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các loại dao động - Đề Câu 1: Nhận định sau sai nói tượng cộng hưởng hệ học A Tần số dao động hệ với tần số ngoại lực B Khi có cộng hưởng dao động hệ khơng phải điều hòa C Biên độ dao động lớn lực cản môi trường nhỏ D có cộng hưởng dao động hệ dao động điều hòa Câu 2: Nhận xét sau dao động tắt dần đúng? A Có tần số biên độ giảm dần theo thời gian B Mơi trường nhớt dao động tắt dần nhanh C Có lượng dao động ln khơng đổi theo thời gian D Biên độ không đổi tốc độ dao động giảm dần Câu 3: Chọn phát biểu sai dao động trì A Có chu kỳ chu kỳ dao động riêng hệ B Năng lượng cung cấp cho hệ phần lượng chu kỳ C Có tần số dao động không phụ thuộc lượng cung cấp cho hệ D Có biên độ phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ chu kỳ Câu 4: Phát biểu sai? A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực C Dao động trì có tần số phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ dao động D Cộng hưởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản mơi trường Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét A Biên độ lực cưỡng nhỏ B Độ nhớt môi trường lớn C Tần số lực cưỡng lớn D Lực cản, ma sát môi trường nhỏ Câu 6: Để trì dao động cho hệ ta phải A Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát B Tác dụng vào lực khơng đổi theo thời gian C Tác dụng lên hệ ngoại lực tuần hoàn D Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát Câu 7: Chọn sai nói dao động cưỡng A Tần số dao động tần số ngoại lực B Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực C Dao động theo quy luật hàm sin thời gian D Tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng Câu 8: Để trì dao động cho hệ mà khơng làm thay đổi chu kì riêng nó, ta phải A Tác dụng vào vật dao động ngoại lực không thay đổi theo thời gian B Tác dụng vào vật dao động ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát D Tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: Sau xảy tượng cộng hưởng A Tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng B Tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm C Giảm độ lớn lực ma sát chu kì tăng D Giảm độ lớn lực ma sát tần số tăng Câu 10: Chọn sai A Trong tự dao động, hệ tự điều khiển bù đắp lượng từ từ cho lắc B Trong tự dao động, dao động trì theo tần số riêng hệ C Trong dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng tần số riêng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc cường độ ngoại lực Câu 11: Phát biểu sau đúng? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kỳ D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động Câu 12: Chọn phát biểu sai: A Hai dao động điều hồ tần số,ngược pha li độ chúng luôn đối B Khi vật nặng lắc lò xo từ vị trí biên đến vị trí cân vectơ vận tốc vectơ gia tốc luôn chiều C Trong dao động điều hoà,khi độ lớn gia tốc tăng độ lớn vận tốc giảm D Dao động tự dao động có tần số phụ thuộc đặc tính hệ,khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi Câu 13: Chọn nói sai nói dao động: A Dao động có gió thổi dao động cưỡng B Dao động đồng hồ lắc dao động trì C Dao động pittông xilanh xe máy động hoạt động dao động điều hoà D Dao động lắc đơn bỏ qua ma sát lực cản môi trường dao động điều hoà Câu 14: Nhận xét sau khơng đúng? A Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc B Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 15: Một vật dao động riêng với tần số f = 10Hz Nếu tác dụng vào vật ngoại lực có tần số f1 = 5Hz biên độ A1 Nếu tác dụng vào vật ngoại lực có tần số biến đổi f2 = 8Hz giá trị biên độ với ngoại lực thứ vật dao động với biên độ A2 (mọi điều kiện khác khơng đổi) Tìm phát biểu đúng? A Biên độ thứ biên độ thứ B Biên độ thứ hai lớn biên độ C Biên độ dao động thứ lớn D Không kết luận Câu 16: Một vật dao động với W = 1J, m = 1kg, g = 10m/s2 Biết hệ số ma sát vật mơi trường μ = 0,01 Tính qng đường vật đến lức dừng hẳn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 10dm B 10cm C 10m D 10mm Câu 17: Vật dao động với A = 10cm, m = 1kg, g =π m/s2, T = 1s, hệ số ma sát vật mơi trường 0,01 Tính lượng lại vật vật quãng đường 1m A 0,2J B 0,1J C 0,5J D 1J Câu 18: Một lắc lò xo dao động có m = 0,1kg, vmax = 1m/s Biết k = 10N/m, μ = 0,05 Xác định thời gian để vật dừng hẳn? A π s B 10 s C 5π s D s Câu 19: Một lắc lò xo dao động có m = 0,1kg, Vmax = 1m/s Biết k = 10N/m, μ = 0,05 Tính vận tốc vật vật 10cm A 0,995cm/s B 0,3cm/s C 0,995m/s D 0,3m/s Câu 20: Một vật dao động điều hòa sau chu kỳ biên độ giảm 3%, tính phần lượng lại chu kỳ? A 94% B 96% C 95% D 91% Câu 21: Một vật dao động điều hòa sau chu kỳ biên độ giảm 4%, tính phần lượng bị sau chu kỳ? A 7,84% B 8% C 4% D 16% Câu 22: Một lắc lò xo có độ cứng lò xo K = 1N/cm Con lắc dao động với biên độ A = 5cm, sau thời gian biên độ 4cm Tính phần lượng ma sát? A 9J B 0,9J C 0,045J D 0,009J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: Một lắc lò xo dao động tắt dần mặt phằng ngang, hệ số ma sát µ Nếu biên độ dao động A quãng đường vật đến lúc dừng S Hỏi tăng biên độ lên lần quãng đường vật đến lúc dừng hẳn là: A S B 2S C 4S D S/2 Câu 24: Một ván có tần số riêng 2Hz Hỏi phút người qua ván phải bước để ván rung mạnh nhất: A 60 bước B 30 bước C 90 bước D 120 bước Câu 25: Một lắc đơn có l = 1m; g = 10m/s2 treo xe oto, xe qua phần đương mấp mơ, 12m lại có chỗ ghềnh, tính vận tốc vật để lắc dao động mạnh A 6m/s B 6km/h C 60km/h D 36km/s Câu 26: Một lắc lò xo có K = 100N/m, vật có khối lượng 1kg, treo lò xo lên tàu biết ray cách 12,5m tính vận tốc tàu để vật dao động mạnh A 19,76m/s B 22m/s C 22km/h D 19,76km/s Câu 27: Một lắc lò xo có K = 50N/m tính khối lượng vật treo vào lò xo biết ray dài 12,5m vật chuyển động với v = 36km/h lắc dao động mạnh A 1,95kg B 1,9kg C 15,9kg D đáp án khác Câu 28: Một lắc lò xo có m = 0,1kg, gắn vào lò xo có độ cứng K = 100N/m Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10cm buông tay không vận tốc đầu Biết hệ số ma sát vật với môi trường 0,01 Tính vận tốc lớn vật đạt trình dao động g = 10 m/s2 A π m/s B 3,2m/s C 3,2π m/s D 2,3m/s Câu 29: Một lắc lò xo độ cứng K = 400 N/m; m = 0,1kg kích thích ngoại lực sau - Ngoại lực có phương trình f = Fcos(8π t + π/3) cm biên độ dao động A1 - Ngoại lực có phương trình f = Fcos(6π t + π) cm biên độ dao động A2 Tìm nhận xét A A1 = A2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B A1 > A2 C A1 < A2 D A B Câu 30: Một lắc lò xo, chịu tác dụng hai ngoại lực f1 = Hz f2 = 10 Hz có độ lớn biên độ thấy biên độ dao động cưỡng Hỏi dùng ngoại lực f3 = 8Hz có biên độ ngoại lực biên độ dao động cưỡng A2 Tìm nhận xét sai? A A1 = A2 B A1 > A2 C A1 < A2 D Không thể kết luận ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Theo lí thuyết ta biết xảy tượng cộng hưởng thi: Tần số dao động hệ tần số ngoại lực => A Biên độ dao động lớn lực cản môi trường nhỏ => C Khi có cộng hưởng dao động hệ dao động điều hòa => D đúng, B sai Câu 2: B Khi xảy tượng dao động tắt dần thì: Biên độ giảm dần theo thời gian chịu tác dụng lực ma sát tần số không thay đổi => A,D sai Môi trường nhớt lực ma sát cao => Dao động tắt dần nhanh => B Có lượng giảm dần theo thời gian chịu tác dụng lực ma sát => C sai Câu 3: D Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng hệ Vì chu kì bổ sung phần lượng bị sau chu kì mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ khơng đổi Có tần số dao động tần số dao động riêng hệ không phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ sau chu kì => A,B,C Đúng Dao động trì có biên độ khơng phụ thuộc vào lương cung cấp cho vật sau chu kì lượng cung cấp cho hệ sau chu kì phần lượng nên biên độ không thay đổi => Biên độ dao động không phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ sau chu kì Câu 4: C Dao động tắt dần có biên độ dao động giảm dần theo thời gian trình dao động chịu tác dụng lực ma sat => A Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực => B Dao động trì có tần số tần số dao động riêng hệ không phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ sau chu kì => C sai Cộng hưởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản môi trường, lực cản nhỏ biên độ cộng hưởng lớn ngược lại => D Câu 5: D Hiện tượng cộng hưởng xảy rõ nét độ nhớt, lực cản, ma sát nhỏ lượng dao động lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: C Để trì dao động cho hệ thi chu kì phải cung cấp cho hệ lượng lượng cho chu kì biên độ dao động không đổi Làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn tồn => A sai Tac dụng lực khơng đổi theo thời gian sai lắc dao động điều hòa cần cung cấp cho no lực biến thiên tuần hồn để liên tục bù đắp vào chỗ lượng => B sai, C Cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn toàn => D sai Câu 7: C Tần số dao động cướng tần số ngoại lực => A Biên độ dao động tỉ lệ với bên độ ngoại lực mối quan hệ tần số vả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn.=> B Trước đạt tới ổn định tần số dao động hệ dao động điều hòa cần qua giai đoạn chuyển tiếp ( thời gian để số dao động cưỡng tần số ngoại lực ) => C sai Tần số lớn => biên độ lớn biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn=> D Câu 8: B Để trì dao động khơng làm thay đổi chu kỳ riêng ta cần Tac dụng lực khơng đổi theo thời gian sai lắc dao động điều hòa cần cung cấp cho no lực biến thiên tuần hồn để liên tục bù đắp vào chỗ lượng => A,D sai, B Làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sat => có tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hồn tồn => C sai Câu 9: B Độ lớn lực ma sát không ảnh hưởng đến chu kì tần số => C,D sai Lực ma sat lớn biên độ cộng hưởng nhỏ => B đúng, A sai Câu 10: D Biên độ dao động tỉ lệ với biên độ ngoại lực mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => C đúng, D sai Sự dao động trì mà khơng cần đến tac dụng ngoại lực gọi tự dao động => A,B Câu 11: D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động Câu 12: B Câu A nên thêm biên độ chuẩn Khi vật từ vị trí biên đến vị trí cân vecto vận tốc chiều với vật gia tốc ngược chiều với vật => Vận tốc gia tốc ngược chiều => B sai Do gia tốc vận tốc lêch pha 90 độ Khi gia tốc vận tốc lớn Khi vận tốc giảm dần gia tốc tăng lên => C Dao động tẹ dao động có tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ khơng phụ thuộc yếu tố bên => D Câu 13: D Dao động có gió thổi dao động cưỡng gió ép dao động => A Dao động đồng hồ lắc dao động trì dao đông lắc dao động tắt dần truyền liên tục lượng bị sau chu kì => B Dao động pittong xi lanh dao động điều hòa trạng thái dao động lặp lặp lại sau khoảng thời gian => C Dao động lắc đơn bỏ qua ma sát lực cản môi trường dao động điều hòa sai Vì dao động tuần hồn để dao động điều hòa góc < => D sai Câu 14: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dao động trì có chu kì dao động riêng lắc bù đắp lượng cách liên tục cho chu kì biên độ dao động riêng vật không thay đổi => A Lực cản môi trường lớn vật chiu tác dụng lớn => Vật tắt dần nhanh => B Biên độ dao động tỉ lệ với bên độ ngoại lực mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng => C sai Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng => D Câu 15: B Độ chênh lệch tần số f f là: ∆f1 = f - f1 = Hz Độ chênh lệch tần số f f là: ∆f2 = f - f2 = Hz Do biên độ lớn biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số vả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => A2 > A1 Câu 16: C Ta có cơng lực mà sát qng đường S tính bằng: A ms = μmg.S Do công lực ma sat công âm cản trở dao động vật => Khi vật dừng lại thì: A ms = W μmgS = W => S = W /(μmg) = 10 m Câu 17: B Câu 18: A Câu 19: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: A Câu 21: A Câu 22: C Câu 23: C Do công lực ma sat công âm cản trở dao động vật => Khi vật dừng lại thì: = W => S = => Khi biên độ tăng lần quãng đường tới dừng lại tăng lần Câu 24: D Để ván rung mạnh tần số người phải tần số riêng ván => f = Hz => T =0,5 s Vậy phút người phải : x = 2.60 = 120 bước Câu 25: A Chu kì dao động lắc đơn là: T= = s Để lắc dao động mạnh chu kì xe chu kì riêng lắc đơn => v = = m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: A Câu 27: A Câu 28: B Câu 29: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: C Đề thiếu A1 đâu coi trường hợp thứ Do chịu tác dụng lực f1 f2 có độ lớn biên độ A mà Do biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => Độ chênh lệch tần số dao động riêng với ngoại lực => f = = Hz => Khi lắc chịu tác dụng ngoại lực f3 có f3 = 8Hz với tần số dao động riêng lắc => Xảy tượng cộng hưởng => A2 đạt cực đại => A2 > A ... độ dao động cưỡng không phụ thuộc cường độ ngoại lực Câu 11 : Phát biểu sau đúng? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn B Dao động trì dao động. .. gió thổi dao động cưỡng B Dao động đồng hồ lắc dao động trì C Dao động pittơng xilanh xe máy động hoạt động dao động điều hoà D Dao động lắc đơn bỏ qua ma sát lực cản môi trường ln dao động điều... A 10 dm B 10 cm C 10 m D 10 mm Câu 17 : Vật dao động với A = 10 cm, m = 1kg, g =π m/s2, T = 1s, hệ số ma sát vật mơi trường 0, 01 Tính lượng lại vật vật quãng đường 1m A 0,2J B 0,1J C 0,5J D 1J Câu 18 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại dao động đề 1 , Các loại dao động đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay