Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 6

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀĐề thi năm 2013 Bài (5 điểm) Khảo sát chuyển động vật từ bắt đầu chuyển động thẳng chậm dần dừng lại hẳn Quãng đường giây dài gấp 15 lần quãng đường giây cuối Biết toàn quãng đường vật 24,5154m Tính: a) Tốc độ ban đầu vật b) Quãng đường vật giây cuối Đơn vị tính: tốc độ (m/s); qng đường (m) Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Trong trình truyền tải điện pha xa, giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp dòng điện ln pha Ban đầu độ giảm hiệu điện đường dây 15% điện áp hai cực máy phát Để giảm công suất hao phí đường dây 100 lần cần tăng điện áp trước truyền lên lần? Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài (5 điểm) Một bình có dung tích V chứa lượng khí Ban đầu khí bình có áp suất áp suất khí Người ta hút khí khỏi bình bơm pittơng, lần bơm, bơm hút thể tích khí xác định Sau lần bơm hút khí ra, bơm bắt đầu bơm khí từ khí vào bình thực lần bơm Khi đó, áp suất bình lớn gấp đơi áp suất khí Tỉ số bao nhiêu? Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Một nhẵ đồng chất, tiết diện đều, chiều dài 2L tực mép bát hình bán cầu đứng n bán kính R = 10cm hình vẽ a) Với L = 15cm, vị trí cân lập với phương ngang góc bao nhiêu? b) Tìm chiều dài ngắn để cân tựa vào mép bát Đơn vị tính góc (rad), đơn vị tính chiều dài (cm) B A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Điểm sáng A nằm trục thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f = 36cm, phía bên thấu kính đặt M vng góc với trục Giữ A M cố định, xê dịch thấu kính dọc theo trục khoảng từ A đến m, ta khơng thu ảnh rõ nét A mà thu vết sáng hình tròn Khi thấu kính cách M đoạn l =40,5cm thu vết sáng hình tròn có kích thước nhỏ Khoảng cách L từ A đến M bao nhiêu? Đơn vị tính: khoảng cách L (cm) Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Dùng chắn tách chùm hẹp – – – êlectron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại (m/s) hướng vào không gian hai tụ điện phẳng điểm O theo phương hợp + + + với véctơ cường độ điện trường góc Biết khoảng cách hai tụ d = 10cm, hiệu điện hai tụ 2,2 V, êlectron bay khỏi tụ điện theo phương song song với hai Bỏ qua tác dụng trọng lực Xác định chiều dài tụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đơn vị tính: chiều dài (cm) Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải  Đáp án: Bài Đáp án – Biểu diễn quãng đường vật hình vẽ Chọn chiều dương chiều chuyển động Độ lớn gia tốc a A B C D ● ● – Đoạn đường AB giây đầu tiên: – Đoạn đường CD giây cuối – Từ (1) (2) ta được: – Xét quãng đường AD: ● Ta có: , suy tốc độ ban đầu vật (m/s) – Quãng đường vật giây cuối là: ● Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài Kết quả: m/s; s = 1,5318m Đáp án – Gọi P công suất nơi tiêu thụ, R điện trở đường dây Cơng suất hao phí chưa tăng điện áp là: Tương tự: – Bài Độ giảm điện áp đường dây chưa tăng điện áp Kết quả: Tăng 8,5150 lần Đáp án Khi hút khí bình sau lần bơm áp suất bình Ta có: Sau lần bơm thứ hai áp suất bình Vậy sau lần bơm áp suất bình là: Khi bơm khí vào bình sau lần bơm bình thiết lập áp suất Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dùng máy tính giải phương trình x = 0,4422 x = 1,4142 (loại > V) Bài Đáp án a) Các lực tác dụng lên hình vẽ C O H B G A Điểm đồng quy C nên có giá qua C Từ điều kiện cân thanh, hình vẽ ta có GB = AB – AG = 2R.cos – L (1) OB = OH + HB (2) R = R.cos2 + GB.cos Thay (1) vào (2) ta R = R.cos2 + 2R – L.cos Vậy nghiệm phương trình Thay số ta cos = 0,919043744 b) Khi Khi = 0,405148831 rad đầu tựa vào mép bát Từ (3) (4) ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thay số: Kết quả: Bài Bài = 8,1649658 (cm) = 0,405148831rad; = 8,1649658cm Đáp án Ta có: Thay d = L – l , giải phương trình ta L = 16,28625816 < l (loại) L = 100,7137418 (cm) Kết quả: L = 100,7137418cm Đáp án – Bỏ qua tác dụng trọng lực, y êlectron vào điện trường chịu lực điện tác dụng ngược hướng x – Chuyển động êletron O ─ điện trường giống chuyển ++++ động vật ném xiên, có quỹ đạo dạng đường cong paradol Êlectron khỏi tụ điện đỉnh paradol Khi đó: Và chiều dài tụ Thay số: l = 6,460942792 (cm) Kết quả: l = 6,4609cm ... vào mép bát Đơn vị tính góc (rad), đơn vị tính chiều dài (cm) B A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Điểm... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đơn vị tính: chiều dài (cm) Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải  Đáp án: Bài Đáp án – Biểu diễn quãng đường vật hình vẽ Chọn chiều dương chiều chuyển... tròn có kích thước nhỏ Khoảng cách L từ A đến M bao nhiêu? Đơn vị tính: khoảng cách L (cm) Trình bày tóm tắt cách giải vào phần Giải Bài (5 điểm) Dùng chắn tách chùm hẹp – – – êlectron quang điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 6 , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay