15 – tia tử ngoại và ứng dụng

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 15 Tia Tử ngoại Ứng dụng Câu Chọn phát biểu tia hồng ngoại tia tử ngoại: A Đều sóng điện từ có tần số khác B Khơng có tượng phản xạ,khúc xạ,giao thoa C Chỉ có tia hồng ngoại làm đen kính ảnh D Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt Câu Tia hồng ngoại tia tử ngoại: A có chất khác B tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại C có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tử ngoại không D tia hồng ngoại dễ quan sát giao thoa tia tử ngoại Câu Chọn câu phát biểu sai nói đặc điểm tia tử ngoại: A Có thể làm phát quang số chất B Khơng bị thuỷ tinh nước hấp thụ C Có thể gây số phản ứng quang hoá phản ứng hóa học D Làm ion hố khơng khí Câu Tia tử ngoại có bước sóng : A khơng thể đo B nhỏ bước sóng tia X C nhỏ bước sóng ánh sáng tím D lớn bước sóng ánh sáng đỏ Câu Tác dụng tính chất sau tia tử ngoạitia hồng ngoại ánh sáng nhìn thấy khơng có? A Tác dụng nhiệt B Gây hiệu ứng quang điện C Bị nước, thuỷ tinh hấp thụ mạnh D Tác dụng lên kính ảnh Câu Phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại giúp xác định thành phần hóa học vật B Tia tử ngoại có tác dụng làm phát quang số chất C Tia tử ngoại có tác dụng chữa bệnh còi xương D Mặt trời nguồn phát tia tử ngoại mạnh Câu Phát biểu sau khơng đúng? A Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí B Tia tử ngoại kích thích cho số chất phát quang C Tia tử ngoại dùng để tìm khuyết tật bên vật đúc D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu Tia tử ngoại phát mạnh từ nguồn sau đây? A Lò sưởi điện B Hồ quang điện có nhiệt độ 3000 oC C Đèn Natri D Những vật nung nóng nhiệt độ thấp 400 oC Câu Chọn câu phát biểu sai: A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng ngắn 0,38 m đến cỡ 10-9m B Tia tử ngoại ứng dụng làm ống nhòm quan sát ban đêm C Tia tử ngoại có bước sóng từ 0,18.10-6 m đến 0,4.10-6 m truyền qua thạch anh D Tia tử ngoại có số tác dụng sinh lý: huỷ diệt tế bào da, làm da sạm nắng, làm hại mắt, diệt khuẩn, diệt nấm mốc,… Câu 10 Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng có chung A khả ion hóa khơng khí B tác dụng nhiệt Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C tính chất hạt D tính chất sóng ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: B Tia tử ngoại: Bị thủy tinh, nước … hấp thụ mạnh, tia tử ngoại 0,18→ 0,4mm lại truyền qua hoàn toàn thạch anh Câu 4: C Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím Câu 5: C Tia tử ngoại có bước sóng ngắn nên có khả bị nước, thủy tinh hấp thụ Câu 6: A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng nhỏ bước sóng tím +) Tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm số chất hóa học phát quang, làm ion hóa khơng khí, gây số phản ứng quang hóa, quang hợp số tác dụng sinh học khác Suy B +) Tia tử ngoại có tác dụng chữa bệnh còi xương Phát vết nứt, vết xước bề mặt sản phẩm đúc, diệt nấm mốc dùng phân tích quang phổ Vậy C +) Trong Mặt Trời có khoảng 9% lượng thuộc vùng tử ngoại Vậy D Câu 7: C Câu C sai Vì tia tử ngoại tính đâm xun yếu nên khơng thể dùng để tìm khuyết tật bên vật đúc (tía X đúng).còn tia tử ngoại dựa vào tính chất kích thích cho số chất phát quang để tìm Vết nứt bên ngồi C đáp án sai Câu 8: B Định nghĩa: Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím.2 Nguồn phát:Các vật nhiệt độ 3000 độ C phát tia tử ngoại Mặt trời nguồn phát tia tử ngoại mạnh (9% lượng ánh sáng mặt trời) Hồ quang điện hay đèn thủy ngân Tính chất tác dụng:Tác dụng mạnh lên kính ảnh Làm ion hóa khơng khí Kích thích phát quang nhiều chất ZnS Gây số phản ứng quang hóa, quang hợp … Có tác dụng sinh học Có thể gây hiệu ứng quang điện Bị thủy tinh, nước … hấp thụ mạnh, tia tử ngoại 0,18→ 0,4mm lại truyền qua hoàn toàn thạch anh Ứng dụng:Phát vết nứt bề mặt kim loại,sản phẩm đúc,tiện… Khử trùng thực phẩm dụng cụ y tế Chữa bệnh còi xương y học Câu 9: B Câu B sai ứng dụng tia hơng ngoại,A tử ngoại sau ánh sáng tím trước tia X,B D nhớ tính đâm xuyên mạnh Tia tử ngoại tác dụng sinh lí Câu 10: A ... Chữa bệnh còi xương y học Câu 9: B Câu B sai ứng dụng tia hơng ngoại, A tử ngoại sau ánh sáng tím trước tia X,B D nhớ tính đâm xun mạnh Tia tử ngoại tác dụng sinh lí Câu 10: A ... 8: B Định nghĩa: Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím.2 Nguồn phát:Các vật nhiệt độ 3000 độ C phát tia tử ngoại Mặt trời nguồn phát tia tử ngoại mạnh (9% lượng... anh Câu 4: C Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím Câu 5: C Tia tử ngoại có bước sóng ngắn nên có khả bị nước, thủy tinh hấp thụ Câu 6: A Tia tử ngoại xạ khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 – tia tử ngoại và ứng dụng , 15 – tia tử ngoại và ứng dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay