Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 4

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:29

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀĐề thi năm 2011 Bài Một AB đồng chất, tiết diện đều, hai đầu tựa vòng tròn bán kính R = 50cm (hình vẽ) Mặt phẳng vòng tròn thẳng đứng, hệ số ma sát trượt AB vòng tròn k = 0,2 Khoảng cách từ tâm O vòng tròn đến OC = 30cm Xác định góc hợp OC với phương thẳng đứng thang cân Đơn vị tính: góc (độ, phút, giây) Cách giải Kết Bài Một ván đủ dài, khối lượng M = 450g đặt mặt phẳng nhẵn nằm ngang m Người ta đặt ván vật nhỏ khối lượng m = 300g (hình vẽ) Truyền cho vật m vận tốc ban đầu M = 3m/s theo phương ngang dọc theo chiều dài ván Biết hệ số ma sát trượt m M Hãy xác định: a) Vận tốc hai vật m dừng lại M b) Xác định quãng đường m trượt M = 0,2 Bỏ qua sức cản khơng khí Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đơn vị tính: vận tốc (m/s), quãng đường (m) Cách giải Kết Bài Cho hệ hình vẽ, gồm lò xo k, vật m vật 2m Vật m treo giá sợi dây mảnh, không giãn Khi hệ trạng thái cân lò xo giãn 30cm Người ta làm đứt dây treo đột ngột cách đốt sợi dây m a) Xác định gia tốc vật ngày sau dây đứt k b) Sau kể từ lúc dây bị đứt lò xo đạt đến trạng thái không biến dạng lần đầu tiên? Xác định vận tốc vật thời điểm 2m Đơn vị tính: gia tốc (m/ ), thời gian (s), vận tốc (m/s) Cách giải Kết Bài Cho hệ hai thấu kính đồng trục cách khoảng l = 30cm Một vật sáng AB = 1cm đặt vng góc với trục chính, trước thấu kính khoảng Hệ cho ảnh Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 a) Cho = 15cm, xác định vị trí chiều cao ảnh b) Xác định để hoán vị hai thấu kính, vị trí ảnh khơng đổi Đơn vị tính: chiều dài (cm) Cách giải Kết Bài Người ta dùng bơm tay để bơm khơng khí vào săm Xilanh bơm có chiều cao h = 40cm đường kính d = 5cm Hỏi phải bơm lâu để đưa vào săm lít không Biết thời gian lần bơm 1,5 giây áp suất ban đầu săm khí có áp suất áp suất khí Coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi Đơn vị tính: thời gian (s) Cách giải Kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài Cho mạch điện hình 6: Biết A • •B Hãy xác định cường độ dòng điện qua Hình điện trở Đơn vị tính: cường độ dòng điện (A) Cách giải Kết Bài Hai dây dẫn thẳng dài CD EF song song cách khoảng l =50cm, C M D điện trở chúng không đáng kể, đầu nối vào nguồn điện có suất điện động ; điện trở , đầu lại nối vào điện trở R ⦿ (hình 7) Thanh kim loại MN có điện trở E N F Hình trượt dọc theo hai dây dẫn CD EF với tốc độ không đổi v = 2m/s tiếp xúc với hai dây dẫn Mạch điện đặt từ trường cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng mạch điện có độ lớn B = 1,5T Hãy xác định cường độ dòng điện qua nguồn điện, MN qua điện trở R Đơn vị tính: cường độ dòng điện (A) Cách giải Kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài Dùng điện trở R = 30Ω, tụ điện có điện dung C = 200 cuộn dây có hệ số tự cảm l, điện trở r, ghép nối thứ tự R, C, L vào mạch điện xoay chiều có điện áp Khi cường độ dòng điện mạch có biểu thức vng pha so với điện áp hai đầu cuộn dây Hãy xác định L, r Đơn vị tính: độ tự cảm (H), điện trở (Ω) Cách giải Kết Bài Khi chiếu hai xạ điện từ có bước sóng vào kim loại người ta ta xác định tốc độ ban đầu cực đại quang ê lectron Xác định Đơn vị tính: bước sóng (nm) Cách giải Kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 biến đổi thành hạt nhân chì Bài 10 Các hạt nhân rã T = 138 ngày Ban đầu mẫu poloni bền, có chu kì bán ngun chất có khối lượng g Hãy tính thể tích khí hêli (ở điều kiện tiêu chuẩn) tạo sau 365 ngày Đơn vị tính: thể tích ( ) Cách giải Kết  Đáp án: Cách giải Bài - Đặt AB = 2l, góc (Xem hình 1A) - Điều kiện cân AB là: O A C P - Đặt B D Từ (1) ta có: Hình 1A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Khi AB cân bằng: - Từ (1b), (1c), (2a), (2b) ta có: - Thay (3) vào (1a): Với ta có: Kết quả: Bài a) + Khi m dừng lại m vật chuyển động với vận tốc v m + Áp dụng định luật bảo toàn động lượng M cho hệ (M + m): = 1,2m/s Hình 2A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) + Theo phương ngang m m chịu tác dụng + Gọi (Xem hình 2A), quãng đường (so với mặt ngang) m M chuyển động tới m dừng lại M, quãng đường m trượt M + Áp dụng định lí động năng: Kết quả: a) v = 1,2m/s; b) s = 1,3766m Bài a) Khi chưa đốt dây: Ngày sau dây đứt: Vật m: Vật 2m: b) Xét hệ quy chiếu gắn với trọng tâm G hệ G cách vật m khoảng 2/3 khoảng cách từ vật m đến vật 2m Khối tâm G chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc g Xét vật m: Chọn trục tọa độ Ox có gốc O trùng vị trí cân vật m, hướng từ lên - Khi VTCB: - Khi li độ x: lò xo giãn đoạn 3x/2 Suy ra: (1) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại t =0, Độ biến dạng: lò xo đạt trạng thái khơng biến dạng lần đầu tiên, có Trọng tâm G chuyển động với gia tốc g, vận tốc Tịa thời điểm ta có xˊ = – 2sin(10t) (m) = – 2(m) Vận tốc vật m so với đất Vận tốc vật 2m so với đất (m/s) thỏa mãn Kết quả: a) Cơng thức thấu kính: Bài ảnh ảo cách Khi 2,6087cm Độ phóng đại: ảnh AˊBˊ ngược chiều với AB, có độ lớn b) Khi hốn vị hai thấu kính: khoảng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1) (2) ta có: - Phương trình (*) có 01 nghiệm dương Vậy phải đặt vật AB cách thấu kính gần khoảng 7,3776cm Kết quả: Bài Lượng khơng khí lần bơm vào săm tích: Và áp suất áp suất khí Lượng khơng khí vào săm chiếm thể tích V có áp suất p Do nhiệt độ khơng hí khơng đổi nên: Sau n lần bơm áp suất, khơng khí bơm vào gây săm áp suất np Ta có Áp suất tổng cộng khơng khí săm: + Thời gian bơm là: Kết quả: t = 45,8366s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài Dùng phương pháp điện áp nút, chọn Giả sử chiều dòng điện mạch hình vẽ Gọi cường độ dòng điện qua điện trở A (chiều dòng điện hình 6A) • • B Áp dụng phương trình cường độ dòng điện qua nút điện áp nút ta hệ phương trình Thay số Kết quả: Bài Thanh MN chuyển động từ trường nên xuất suất điện động cảm ứng Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định chiều dòng điện cảm ứng từ N đến M Khi ta coi MN nguồn điện có suất điện động , điện trở R cực dương M, cực âm N Mạch điện vẽ lại theo hình vẽ.Gọi cường độ dòng điện qua nguồn điện trở R ; chiều chúng thể hình vẽ Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thay số Giải hệ phương trình ta được: Kết quả: Bài Ta thấy cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp u hai đầu đoạn mạch Suy ra: Theo vuông pha so với điện áp hai đầu cuộn dây, ta có Từ (1) (2) ta có hệ phương trình: Ta Kết quả: Bài Áp dụng cơng thức Anh-xtanh, ta có hệ phương trình Giải hệ phương trình ta Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: Bài Phương trình phân rã Số hạt poloni bị phân rã sau 365 ngày 10 Số nguyên tử hêli tạo thành số nguyên tử poloni bị phân rã Suy thể tích khí hêli tạo thành sau 365 ngày Kết quả: V = ... sau dây đứt: Vật m: Vật 2m: b) Xét hệ quy chiếu gắn với trọng tâm G hệ G cách vật m khoảng 2/3 khoảng cách từ vật m đến vật 2m Khối tâm G chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc g Xét vật m: Chọn... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đơn vị tính: vận tốc (m/s), quãng đường (m) Cách giải Kết Bài Cho hệ hình vẽ, gồm lò xo k, vật m vật 2m Vật m treo giá sợi dây mảnh, khơng giãn Khi hệ... kì bán ngun chất có khối lượng g Hãy tính thể tích khí hêli (ở điều kiện tiêu chuẩn) tạo sau 365 ngày Đơn vị tính: thể tích ( ) Cách giải Kết  Đáp án: Cách giải Bài - Đặt AB = 2l, góc (Xem hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 4 , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay