Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 thực hành thí nghiệm lớp 12

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 VẬT12 – TỒN TẬP THUYẾT ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 CHỦ ĐỀ: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SOẠN BỔ SUNG DỰA TRÊN TÀI LIỆU CỦA THẦY TRẦN QUỐC LÂM (XIN MẠN PHÉP THẦY LÂM)-Vật lí khoa học thực nghiệm, học vật lí trường phổ thơng học tập gắn liền với thực tiễn thông qua vật, tượng vật lí giới tự nhiên để giúp HS hiểu biết quy luật chung sống với thực tiễn đời sống xã hội Thí nghiệm Vật lí trường THPT giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức, kĩ thu từ thực tiễn giảng lí thuyết, gắn lí thuyết với thực hành, học đơi với hành, giúp HS tin tưởng vào chân líkhoa học Hơn nữa, thí nghiệm Vật lí trường THPT, giúp HS rèn luyện kĩ vận dụng sáng tạo, tự tin đạt kết cao làm thi quốc gia Chủ đề chia làm ba phần:  PHẦN A: DỤNG CỤ ĐO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG- TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM  PHẦN B: SAI SỐ PHÉP ĐO  PHẦN C: MỘT SỐ BÀI THÍ NGHIỆM LỚP 12  PHẦN D: BÀI TẬP TỰ LUYỆN A DỤNG CỤ ĐO - TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ ĐO: Hình 1: Đồng hồ đo thời gian số Hình 2: Thƣớc kẹp http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Hình 3: Đồng hồ vạn dùng kim thị Năm học: 2017 - 2018 Hình 4: Đồng hồ vạn hiển thị số – Kim thị – Vít điều chỉnh điểm tĩnh – Đầu đo điện áp xoay chiều – Đầu đo dương (+), P (Bán dẫn dương) – Đầu đo chung (Com), N (Bán dẫn âm) – Vỏ trước – Mặt thị – Mặt kính – Vỏ sau 10 – Nút điều chỉnh 0Ω (0Ω ADJ) 11 – Chuyển mạch chọn thang đo 12 – Đầu đo dòng điện xoay chiều 15A Bảng liệt kê số dụng cụ đo trực tiếp số thông số thƣờng gặp đề thi Bảng TT Dụng cụ Thông số đo trực tiếp Cái đại lƣợng thƣờng gặp Đồng hồ Thời gian Chu kỳ Biên độ, độ giãn lò xo; chiều dài lắc đơn, bước sóng sóng cơ, khoảng Thước Đo chiều dài vân, khoảng cách hai khe đến màn… Cân Lực kế Vôn kế Khối lượng Lực Hiệu điện Ampe kế Cường độ dòng Đồng hồ đa Điện áp, cường độ dòng điện; điện trở; điện dung Khối lượng vật CLLX Lực đàn hồi, lực kéo lò xo U đoạn mạch I mạch nối tiếp Ví dụ: Để đo chu kỳ dao động lắc lò xo ta cần dùng dụng cụ A Thước B Đồng hồ bấm giây C Lực kế D Cân Phân tích: Câu hỏi dùng từ “chỉ cần” nên dụng cụ phải đo trực tiếp chu kỳ dĩ nhiên biết Đồng hồ Trên ví dụ minh họa cho đề thi đại học mà cho câu ngon ăn quá! Thường gặp câu hỏi chọn dụng cụ dụng cụ để đo gián tiếp thông số Tức là, để đo thơng số A cần phải đo thông số x, y, z… vào công thức liên hệ A x, y, z… để tính A Để trả lời loại câu hỏi cần phải biết: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Dụng cụ đo thông số x, y, z… Công thức liên hệ A x, y, z… Bảng liệt kê số thông số đo gián tiếp thƣờng gặp đề thi Bảng TT Bộ dụng cụ đo Thông số đo gián tiếp Công thức liên hệ l 42 l T  2 g Đồng hồ, thước Gia tốc trọng trường g T m 42m k  k T2 mg mg l  k k l kx F / x F=  k=  kA F / A T  2 Đồng hồ, cân Hoặc: Lực kế thước Hoặc: Thước đồng hồ Thước máy phát tần số Thước Vôn kế, Ampe kế Công suất … … Đo độ cứng lò xo Tốc độ truyền sóng v =λf sợi dây Bước sóng ánh sáng đơn D i=  sắc a D P= IUR II TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM: Các bƣớc tiến hành thí nghiệm: Dạng đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 nên xác suất lại năm thấp Thầy nêu bước để thực thí nghiệm  Bước 1: Bố trí thí nghiệm  Bước 2: Đo đại lượng trực tiếp (Thường tiến hành tối thiểu lần đo cho đại lượng)  Bước 3: Tính giá trị trung bình sai số  Bước 4: Biểu diễn kết Để làm dạng tập em cần nắm dạng 1: dụng cụ đo công thức liên hệ đại lượng cần đo gián tiếp đại lượng đo trực tiếp Ví dụ: Dụng cụ thí nghiệm gồm: Máy phát tần số; Nguồn điện; sợi dây đàn hồi; thước dài Để đo tốc độ sóng truyền sợi dây người ta tiến hành bước sau a Đo khoảng cách hai nút liên tiếp lần b Nối đầu dây với máy phát tần, cố định đầu lại c Bật nguồn nối với máy phát tần chọn tần số 100Hz d Tính giá trị trung bình sai số tốc độ truyền sóng e Tính giá trị trung bình sai số bước sóng Sắp xếp thứ tự A a, b, c, d, e B b, c, a, d, e C b, c, a, e, d D e, d, c, b, a Phân tích: B1: Bố trí thí nghiệm ứng với b, c B2: Đo đại lượng trực tiếp ứng với a B3: Tính giá trị trung bình sai số ứng với e, d  Vậy chọn đáp án C B SAI SỐ PHÉP ĐO CỦA CÁC ĐẠI LƢỢNG VẬT VÀ XỬ SỐ LIỆU: I MỤC ĐÍCH: Hiểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp Nắm khái niệm sai số phép đo đại lượng vật lí cách xác định sai số phép đo: a Hiểu sai số phép đo đại lượng vật lí http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 b Phân biệt hai loại sai số : sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống c Biết cách xác định sai số dụng cụ, sai số ngẫu nhiên d Tính sai số phép đo trực tiếp e Tính sai số phép đo gián tiếp f Biết cách viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết II CÁC KHÁI NIỆM- PHÂN LOẠI SAI SỐ: Các khái niệm: a) Phép đo trực tiếp: Đo đại lượng vật lí có nghĩa so sánh với đại lượng loại mà ta chọn làm đơn vị b) Phép đo gián tiếp: Trường hợp giá trị đại lượng cần đo tính từ giá trị phép đo trực tiếp khác thơng qua biểu thức tốn học, phép đo phép đo gián tiếp Nguyên nhân sai số: Kết đo đại lượng giá trị trung bình cộng trừ với độ lệch định có kết xác tuyệt đối Để có giá trị trung bình hiển nhiên em phải thực đo nhiều lần nhiều lần xác ngun nhân sai số gì? Có nguyên nhân mà bạn cần biết, này: a) Sai số hệ thống:(Sai số dụng cụ đo) - Sai số hệ thống xuất sai sót dụng cụ đo phương pháp lí thuyết chưa hồn chỉnh, chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng đến kết đo Sai số hệ thống thường làm cho kết đo lệch phía so với giá trị thực đại lượng cần đo Sai số hệ thống loại trừ cách kiểm tra, điều chỉnh lại dụng cụ đo, hồn chỉnh phương pháp lí thuyết đo, đưa vào số hiệu chỉnh  Quy ước: - Sai số dụng cụ ΔADC lấy 0,5 độ chia nhỏ dụng cụ - Khi đo đại lượng điện dụng cụ thị kim, sai số xác định theo cấp xác dụng cụ o Ví dụ 1: Đồng hồ bấm dây có độ chia nhỏ 0,01s ΔAdc = 0,01s 0,005s Thước có độ chia nhỏ 1mm ΔADC = 1mm 0,5mm o Ví dụ 2: Vơn kế có cấp xác 2% Nếu dùng thang đo 200V để đo hiệu điện sai số mắc phải ΔU = 200.200 = 4V Nếu kim thị vị trí 150 V kết đo là: U =150± 4V - Khi đo đại lượng điện đồng hồ đo số, cần phải lựa chọn thang đo thích hợp Nếu số hiển thị mặt đồng hồ ổn định (con số cuối bên phải không bị thay đổi) sai số phép đo lấy giá trị tích cấp xác số hiển thị o Ví dụ: đồng hồ số có ghi cấp sai số 1.0% rdg (kí hiệu quốc tế cho dụng cụ đo số), giá trị điện áp hiển thị mặt đồng hồ là: U = 218 V lấy sai số dụng cụ là: ΔU = 1%.218 = 2,18 V Làm tròn số ta có U = 218,0 ± 2,2(V) - Nếu số cuối không hiển thị ổn định (nhảy số), sai số phép đo phải kể thêm sai số ngẫu nhiên đo o Ví dụ: đọc giá trị hiển thị điện áp đồng hồ nêu trên, số cuối không ổn định (nhảy số): 215 V, 216 V, 217 V, 218 V, 219 V (số hàng đơn vị không ổn định) Trong trường hợp lấy giá trị trung bình U = 217 V Sai số phép đo cần phải kể thêm sai số ngẫu nhiên trình đo ΔUn = 2V Do vậy: U = 217,0 ± 2,2 ± = 217,0 ± 4,2(V) Chú ý: - Nhiều loại đồng hồ số có độ cao, sai số phép đo cần ý tới thành phần sai số ngẫu nhiên - Trường hợp tổng quát, sai số phép đo gồm hai thành phần: sai số ngẫu nhiên với cách tính sai số hệ thống (do dụng cụ đo) b) Sai số ngẫu nhiên:  Sai số ngẫu nhiên sinh nhiều nguyên nhân, ví dụ hạn chế giác quan người làm thí nghiệm, thay đổi ngẫu nhiên không lường trước yếu tố gây ảnh hưởng đến kết đo Sai số ngẫu nhiên làm cho kết đo lệch hai phía so với giá trị thực đại lượng cần đo Ví dụ: nhiệt độ, ánh sáng Sai số ngẫu nhiên loại trừ đƣợc Sai số ngẫu nhiên làm cho kết đo lệch hai phía so với giá trị thực đại lƣợng cần đo Trong phép đo đại lƣợng ta cần phải đánh giá sai số ngẫu nhiên Để đánh giá sai số ngẫu nhiên ta cần quan tâm đến loại sai số: Sai số tuyệt đối ΔA http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Sai số tƣơng đối εA % với A đại lƣợng cần đo phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp sau đây: III PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SAI SỐ: Phép đo trực tiếp: - Gọi đại lượng cần đo A - Thực n lần đo với kết đo đượclà : A1, A2, A3, An(Tối thiểu lần đo)  Giá trị trung bình A : A A  A   A n n (1)  Sai số tuyệt đối lần đo riêng lẻ: A A  A  A   A  A  A  A  A  A n   Sai số tuyệt đối trung bình A : A  n   A n  A  A n   Sai số tuyệt đối ΔA: ΔA = A +ΔADC  Sai số tương đối εA %: εA = A % A (2) (3)  Kết phép đo: A = A  ΔA A = A  εA (5) Như vậy, cách viết kết phép đo trực tiếp sau: - Tính giá trị trung bình A theo cơng thức (1) - Tính sai số ΔA εA % theo công thức (2) (3)  Kết đo đƣợc viết nhƣ (4) (5) o Ví dụ 1: Đo đường kính viên bi lần, ta có kết sau: d1 = 8,75mm Δd1 = 0,00mm d2 = 8,76mm Δd2 = -0,01mm d3 = 8,74mm Δd3 = 0,01mm d4 = 8,77mm Δd4 = -0,02mm Giá trị trung bình đường kính viên bi là: 8,75  8,76  8,74  8,77 d =8,75mm Sai số tuyệt đối trung bình tính 0,00  0,01  0,01  0,02 Δd = = 0,01mm Kết quả: d = 8,75±0,01mm o Ví dụ 2: Đùng đồng hồ bấm giây có thang chia nhỏ 0,01s để đo chu kỳ (T) dao động lắc Kết lần đo thời gian dao động toàn phần sau: 3,00s; 3,20s; 3,00s; 3,20s; 3,00s (Thường lập bảng ) Lần đo T (s) 3,00 3,20 3,00 3,20 3,00 Kết T ? Hƣớng dẫn lần đo có giá trị khác 3x3,00  2x3,20 T= = 3,08 s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA T1  3,00  3,08  0,08s 3xT1  2xT2  Δ =T1  0,096s T  T2  3,20  3,08  0,12s   Sai số tuyệt đối: ΔT = T  Tdc  0,096s  0,01s  0,106s  0,11s Năm học: 2017 - 2018 Kết quả: T = 3,08 ± 0,11s * Lỗi thí sinh hay mắc phải quên cộng sai số dụng cụ ΔTdc Vấn đề phát sinh: thường người ta ko đo dao động tồn phần để xác định chu kỳ thời gian chu kỳ ngắn Để tăng độ xác phép đo người ta đo lần cỡ 10 dao động tồn phần từ tính chu kỳ dao động Vấn đề sai số tính ta? Mục sau giúp bạn giải tình Phép đo gián tiếp: o Cụ thể: Ta đo trực tiếp độ cứng lò xo, gia tốc trƣờng, bƣớc song… mà phải tính thơng qua đo đại lƣợng trung gian x, y, z.(Bảng 2) x y  Chủ yếu gặp trƣờng hợp đại lƣợng cần đo gián tiếp có dạng: A= m k n với m, n, k >0 Z A đại lượng cần đo lại khơng đo trực tiếp (xem bảng 2) Các đại lượng x, y, z đại lượng đo trực tiếp  CỤ THỂ: Để tính sai số tuyệt đối tƣơng đối phép đo A, em làm theo bƣớc sau:  Bƣớc 1: Tính kết phép đo x, y, z phần 1: Phép đo trực tiếp:  x x  x  x  x   x , voi :  x  x  y  y  y  y  y   y , voi :  y  y   z z  z  z  z   z , voi :  z  z  Nghĩa phải có tới bảng số liệu ứng với đại lượng x, y, z Nếu làm trắc nghiệm riêng làm bước hết n phút rùi, thầy khỏi cần nói thêm bước 2, em em xác định đánh lụi làm thêm bước người ta nộp tiu Các em yên tâm, cho loại tập đề cho sẵn kết x = x ±Δx = x ±εx ; y = y ±Δy = y ± εy ; z = z ±Δz = z ±εz  Bƣớc 2: xmy n + Tính giá trị trung bình A : A  k z + Tính sai số tương đối εA:  A  A  m x  n y  k z  m x  n y  k z A x y z + Sai số tuyệt đối ΔA: ΔA = εA A  Bước 3: Kết quả: A = A ±ΔA A = A ± εA o Ví dụ 1: Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng sợi dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần f = 1000Hz ± 1Hz Đo khoảng cách nút sóng liên tiếp cho kết quả: d = 20cm ± 0,1cm Kết đo vận tốc v ? Hƣớng dẫn Bước sóng λ = d = 20cm ± 0,1cm v   f = 20000 cm/s v  f   εv = = 0,6% v  f Δv = εv v = 120 cm/s Kết quả: v = 20.000 ± 120 (cm/s) v = 20.000 cm/s ± 0,6% L  Trường hợp đại lượng A = , với n > n Đây trường hợp đề cập “vấn đề phát sinh” mục 3.1 Để tính sai số tương đối A ta làm sau: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA L L L - Tính L = ±ΔL = Năm học: 2017 - 2018 ± εL với εx = L L - Khi đó: A  εA = A = εL = L n A L Một số phép đo tương ứng với trường hợp này: - Dùng đồng hồ bấm giây đo chu kỳ dao động lắc Thường người ta đo thời gian t n dao động toàn phần suy T = t/n t T t εT = = T n T t - Dùng thước đo bước sóng sóng dừng sợi dây đàn hồi: Người ta thường đo chiều dài L n bước sóng suy λ = L/n   ελ = = L  n  L - Dùng thước đo khoảng vân giao thoa: Người ta thường đo bề rộng L n khoảng vân suy i = L/n Chứ khoảng vân giao thoa cỡ vài mm có mà đo mắt à? (Vốn dĩ phải đo thước) i L εi = = L i n i L Đu du ân đờ sờ ten? o Ví dụ 2: Dùng thí nghiệm giao thoa khe Young để đo bước sóng xạ đơn sắc Khoảng cách hai khe sáng S1S2 nhà sản xuất cho sẵn a = 2mm ± 1% Kết đo khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng chưa hai khe D = 2m ± 3% Đo khoảng cách 20 vân sáng liên tiếp L = 9,5mm ± 2% Kết đo bước sóng λ = ? Hướng dẫn Khoảng cách 20 vân sáng liên tiếp 19 khoảng vân (cái mà không để ý coi tiêu): L = 19i i = L/19 L 9,5 ▪ Giá trị trung bình i: i  =  0,5 μm Có tính giá trị bước sóng trung 19 19 bình a.i 2.0,5 Bước sóng trung bình:    = 0,5μm D L D  a i D a Sai số tương đối bước sóng: ελ= = + + = + + = εa + εL + εD = 6% i D L D  a a i L với =  εi = εL i L Sai số tuyệt đối bước sóng: Δλ = ελ  = 6%.0,5= 0,03μm Kết quả: λ = 0,5µm ± 6% λ = 0,5µm ± 0,03 µm IV SỐ CHỨ SỐ CĨ NGHĨA: Định nghĩa: Chữ số có nghĩa chữ số (kể chữ số 0) tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác khơng Mặc dù định nghĩa có nghĩa, khơng có nghĩa bạn đọc xong định nghĩa hiểu số chữ số có nghĩa??? Tốt kiên nhẫn đọc tiếp ví dụ minh họa Giả sử sai số tuyệt đối tương đối đại lượng A nhận giá trị sau: + 0,97: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân: → có chữ số có nghĩa + 0,0097: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân → có chữ số có nghĩa + 2,015: chữ số khác khơng tô màu đỏ in đậm + gạch chân → có chữ số có nghĩa (phải tính chữ số đằng sau) + 0,0669: chữ số khác không tô màu đỏ in đậm + gạch chân → có chữ số có nghĩa (chữ số lặp lại phải tính) + 9,0609: chữ số khác khơng tô màu đỏ in đậm + gạch chân → có chữ số có nghĩa http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Vậy xác định số chữ số có nghĩa đừng quan tâm dấu phẩy “,” Trong định nghĩa không liên quan đến dấy phẩy C MỘT SỐ BÀI THÌ NGHIỆM LỚP 12: Bài thực hành số 1: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VÀ ĐO GIA TỐC TRỌNG TRƢỜNG I Dụng cụ thí nghiệm Đế ba chân sắt, có hệ vít chỉnh cân Giá đỡ nhơm, cao 75cm, có ngang treo lắc Thước thẳng dài 700 mm gắn giá đỡ Ròng rọc nhựa, đường kính D cm, có khung đỡ trục quay Dây treo mảnh, khơng dãn, dài 70 cm Các nặng có móc treo Cổng quang điện hồng ngoại, dây nối giắc cắm chân Đồng hồ đo thời gian số, có hai thang đo 9,999 s 99,99 s Thước đo góc II TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lƣu ý : - Cổng quang nối với ổ cắm A, Máy đo thời gian : chọn Mode T, độ xác 1/1000s - Sau thao tác thu thập số liệu cần phải đưa đồng hồ trạng thái số (nhấn nút Reset) - Thao tác thả lắc cần dứt khoát - Cần kéo lắc với góc nhỏ ghi giá trị góc - Cứ lần đếm 1/2T Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào biên độ dao động : Sau lắp ráp thí nghiệm ta tiến hành sau:  Chọn nặng 50g treo vào giá  Điều chỉnh chiều dài lắc khoảng 50 cm  Kéo khỏi phương thẳng đứng biên độ khoảng cm  Quan sát đồng hồ đếm khoảng 10 dao động toàn phần Sau đó, ghi T vào bảng Lặp lại thí nghiệm – lần với biên độ khác (giữ nguyên m, l) Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào khối lượng m nặng : Tương tự trên, thí nghiệm ta giữ nguyên A, l thay đổi khối lượng m (50g; 100g; 150g) Chu kỳ lắc có phụ thuộc vào chiều dài lắc : Giống thí nghiệm 2, lần ta thay đổi chiều dài lắc giữ nguyên m, biên độ dao động III KẾT QUẢ: + Gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm: (sử dụng bảng để tính) 4 l Giá trị trung bình: g  = T2 T   l - Sai số tuyệt đối: Δg ≈ g   max  = T   l - Kết phép đo: g = g ± Δg = ± m/s2 Bài thực hành số KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Hộp dụng cụ mạch điện lắp linh kiện: cuộn điện trở dây nối Bộ nguồn xoay chiều Đồng hồ đo điện đa số DT9205A gồm bảng sẵn dây, tụ điện, Bài thực hành số XÁC ĐỊNH BƢỚC SÓNG ÁNH SÁNG I DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM dùng đèn laze bán dẫn Đèn laze bán dẫn  Mw Tấm chứa khe Y-âng gồm khe hẹp, song song, cách a = 0,4 mm Màn ảnh E hứng vân giao thoa Các đế để đặt đèn, chứa khe Y-âng hứng vân giao thoa Thước cuộn chia đến milimet Nguồn xoay chiều II CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM a) Bước Cố định đèn laze chứa khe Y-âng lên giá đỡ + Nối đèn vào nguồn điện xoay chiều 220V điều chỉnh chứa khe Y-âng cho chùm tia laze phát từ đèn chiếu vào khe Y-âng kép + Đặt hứng vân song song cách chứa khe Yâng kép khoảng 1m để làm xuất hệ vân giao thoa rõ nét + Dùng thước đo khoảng cách D1 từ khe Y-âng tới khoảng cách l1 vân sáng vân tối liên tiếp Điền giá trị D1, l1 vào bảng số liệu l + Tính, ghi vào bảng số liệu khoảng vân i1 = bước sóng i.a ánh sáng laze theo cơng thức λ = D b) Bước Lặp lại bước thí nghiệm ứng với hai giá trị D lớn D1 cách dịch chuyển hứng vân giao thoa + Tính  , Δλ ghi kết thu vào bảng số liệu Bảng 1: Xác định bƣớc sóng ánh sáng laze - Khoảng cách hai khe: a=………….±……….(mm) - Độ xác thước mm: =………………… (mm) - Số khoảng vân đánh dấu: n = ……………………… i.a l i = (mm) λ= (mm) Lần thí nghiệm D (mm) L (mm) D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Trung bình + Tính  , Δλ dùng công thức:   2  3 ▪       ▪ Δλ = max ▪ λ =  ± Δλ D BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Câu 1: Kết sai số tuyệt đối phép đo 0,0609 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 2: Kết sai số tuyệt đối phép đo 0,2001 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 3: Kết sai số tuyệt đối phép đo 1,02 Số chữ số có nghĩa A B C D Câu 4: Để đo lực kéo cực đại lò xo dao động với biên độ A ta cần dùng dụng cụ đo A Thước mét B Lực kế C Đồng hồ D Cân Câu 5: Cho lắc lò xo đặt nơi có gia tốc trọng trường biết Bộ dụng cụ dùng để đo độ cứng lò xo A thước cân B lực kế thước C đồng hồ cân D lực kế cân Câu 6: Để đo bước sóng xạ đơn sắc thí nghiệm giao thoa khe Y âng, ta cần dùng dụng cụ đo A thước B cân C nhiệt kế D đồng hồ Câu 7: Để đo cơng suất tiêu thụ trung bình đoạn mạch có điện trở thuần, ta cần dùng dụng cụ đo A Ampe kế B Vôn kế C Ampe kế Vôn kế D Áp kế Câu 8: Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn, ta cần dùng dụng cụ đo A đồng hồ B đồng hồ thước C cân thước D thước Câu 9: Để đo gia tốc trọng trường trung bình vị trí (khơng u cầu xác định sai số), người ta dùng dụng cụ gồm lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây Người ta phải thực bước: Treo lắc lên giá nơi cần xác định gia tốc trọng trường g Dùng đồng hồ bấm dây để đo thời gian dao động tồn phần để tính chu kỳ T, lặp lại phép đo lần Kích thích cho vật dao động nhỏ Dùng thước đo lần chiều dài l dây treo từ điểm treo tới tâm vật l e Sử dụng công thức g = 4π2 để tính gia tốc trọng trường trung bình vị trí T f Tính giá trị trung bình l T Sắp xếp theo thứ tự bước A a, b, c, d, e, f B a, d, c, b, f, e C a, c, b, d, e, f D a, c, d, b, f, e Câu 10: Để đo công suất tiêu thụ trung bình điện trở mạch mắc nối tiếp (chưa lắp sẵn) gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện, người ta dùng thêm bảng mạch; nguồn điện xoay chiều; ampe kế; vôn kế thực bước sau nối nguồn điện với bảng mạch lắp điện trở, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp bảng mạch bật công tắc nguồn mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch e lắp vôn kế song song hai đầu điện trở f đọc giá trị vôn kế ampe kế g tính cơng suất tiêu thụ trung bình Sắp xếp theo thứ tự bước A a, c, b, d, e, f, g B a, c, f, b, d, e, g C b, d, e, f, a, c, g D b, d, e, a, c, f, g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Câu 11: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T vật cách đo thời gian dao động Ba lần đo cho kết thời gian dao động 2,00s; 2,05s; 2,00s; 2,05s; 2,05s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ biểu diễn A T = 2,025 ± 0,024 (s) B T = 2,030 ± 0,024 (s) C T = 2,025 ± 0,024 (s) D T = 2,030 ± 0,034 (s) Câu 12: Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo lần thời gian 10 đao động toàn phần 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s Bỏ qua sai số dụng cụ Kết chu kỳ dao động A 15,43 (s) ± 0,21% B 1,54 (s) ± 1,34% C 15,43 (s) ± 1,34% D 1,54 (s) ± 0,21% Câu 13: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,102 ± 0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = ± 0,001(m) Lấy π2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s2) ± 1,438% B 9,988 (m/s2) ± 1,438% 2 C 9,899 (m/s ) ± 2,776% D 9,988 (m/s ) ± 2,776% Câu 14: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động lắc đơn Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động tồn phần tính kết t = 20,102 ± 0,269 (s) Dùng thước đo chiều dài dây treo tính kết L = ± 0,001(m) Lấy π2=10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,899 (m/s2) ± 0,142 (m/s2) B 9,988 (m/s2) ± 0,144 (m/s2) 2 C 9,899 (m/s ) ± 0,275 (m/s ) D 9,988 (m/s2) ± 0,277 (m/s2) Câu 15: Một học sinh dùng cân đồng hồ bấm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng cho kết khối lượng m = 100g ± 2% Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t dao động, kết t = 2s ± 1% Bỏ qua sai số số pi (π) Sai số tương đối phép đo độ cứng lò xo A 4% B 2% C 3% D 1% Câu 16: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz) ± 0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m) ± 0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s) ± 0,84% B v = 4(m/s) ± 0,016% C v = 4(m/s) ± 0,84% D v = 2(m/s) ± 0,016% Câu 17: Để đo tốc độ truyền sóng v sợ dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào nguồn dao động có tần số f = 100 (Hz) ± 0,02% Đầu B gắn cố định Người ta đo khoảng cách hai điểm dây gần không dao động với kết d = 0,02 (m) ± 0,82% Tốc độ truyền sóng sợi dây AB A v = 2(m/s) ± 0,02 (m/s) B v = 4(m/s) ± 0,01 (m/s) C v = 4(m/s) ± 0,03 (m/s) D v = 2(m/s) ± 0,04 (m/s) Câu 18: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách hai khe sáng a Δa; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo D ΔD; Giá trị trung bình sai số tuyệt đối phép đo khoảng vân i Δi Kết sai số tương đối phép đo bướ c sóng tính  a i D    B ε(%) =  B ε(%) = (Δa + Δi + ΔD).100%  100% i D   a  a i D    C ε(%) = (Δa + Δi - ΔD).100% D ε(%) =   100% i D   a Câu 19: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 A 0,60 μm ± 6,37% B 0,54 μm ± 6,22% C 0,54 μm ± 6,37% D 0,6μm ± 6,22% Câu 20: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 (mm) Kết bước sóng A 0,600μm ± 0,038μm B 0,540μm ± 0,034μm C 0,540μm ± 0,038μm D 0,600μm ± 0,034μm Câu 21: (ĐH2014) Các thao tác sử dụng đồng hồ đa số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: Nhấn nút ON OFF để bật nguồn đồng hồ Cho hai đầu đo hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, vùng ACV Cắm hai đầu nối hai dây đo vào hai ổ COM VΩ e Chờ cho chữ số ổn định, đọc trị số điện áp g Kết thúc thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn đồng hồ Thứ tự thao tác A a, b, d, c, e, g B c, d, a, b, e, g C d, a, b, c, e, g D d, b, a, c, e, g Câu 22: Một học sinh dùng cân đồng hồ bấm giây để đo độ cứng lò xo Dùng cân để cân vật nặng cho kết khối lượng m = 100g ± 2% Gắn vật vào lò xo kích thích cho lắc dao động dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t dao động, kết t = 2s ± 1% Bỏ qua sai số số pi (π) Sai số tương đối phép đo độ cứng lò xo A 4% B 2% C 3% D 1% Câu 23: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe Yâng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,2 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe tới D = 1,6 ± 0,05 (m) độ rộng 10 khoảng vân L = 8,00 ± 0,16 (mm) Sai số tương đối phép đo A  = 1,6% B  = 7,63% C  =0,96% D  = 5,83% Câu 24: Dùng thước chia độ đến milimet đo khoảng cách d hai điểm A B, lần đo cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết quảđo viết A d = (1345 ± 2) mm B d = (1,345 ± 0,001) m C d = (1345 ± 3) mm D d = (1,3450 ± 0,0005) m BẢNG ÐÁP ÁN 1:D 2:C 3: 4:B 5:D 6: 7:C 8:B 9:B 10:D 11:D 12: 13:CD 14:C 15: 16:C 17:C 18:D 19: 20: 21: 22:A 23:B 24: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 ... IUR II TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM: Các bƣớc tiến hành thí nghiệm: Dạng đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 nên xác suất lại năm thấp Thầy nêu bước để thực thí nghiệm  Bước 1: Bố trí thí nghiệm  Bước... PHỤC LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 A 0,60 μm ± 6,37% B 0,54 μm ± 6,22% C 0,54 μm ± 6,37% D 0,6μm ± 6,22% Câu 20: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm. .. PHỤC LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Vậy xác định số chữ số có nghĩa đừng quan tâm dấu phẩy “,” Trong định nghĩa không liên quan đến dấy phẩy C MỘT SỐ BÀI THÌ NGHIỆM LỚP 12:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 thực hành thí nghiệm lớp 12 , Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 thực hành thí nghiệm lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay